Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0196(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0471/2013

Внесени текстове :

A7-0471/2013

Разисквания :

PV 14/01/2014 - 15
CRE 14/01/2014 - 15

Гласувания :

PV 15/01/2014 - 10.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0023

Пълен протокол на разискванията
Вторник, 14 януари 2014 г. - Страсбург Редактирана версия

15. Тахографите и социалното законодателство, свързано с автомобилния транспорт (разискване)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Empfehlung für die zweite Lesung des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr betreffend den Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Fahrtenschreiber im Straßenverkehr, zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über das Kontrollgerät im Straßenverkehr und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr (11532/4/2013 - C7-0410/2013 - 2011/0196(COD)) (Berichterstatterin: Silvia-Adriana Ţicău) (A7-0471/2013).

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, Raportoare. − Domnule președinte, domnule comisar, propunerea de adoptare a acestui nou regulament privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului nr. 3821/85 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 reflectă acordul la care s-a ajuns cu Consiliul în data de 14 mai 2013, sub președinția irlandeză.

Raportul reprezintă un echilibru între siguranța rutieră și îmbunătățirea condițiilor de muncă, pe de o parte, și respectarea vieții private și a datelor șoferilor, pe de altă parte.

Aș dori să subliniez în special următoarele puncte ale compromisului, la care s-a ajuns în urma celor trei runde de trilog cu președinția irlandeză.

Parlamentul a sprijinit introducerea tahografului inteligent, deoarece acesta va contribui la îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației și va fi un mijloc de reducere, pe termen mediu și lung, a nivelului sarcinii administrative legate de obligațiile privind tahografele pentru societățile de transport. Vrem ca tahograful inteligent să fie eficient, însă la un preț accesibil.

Tahograful inteligent va include două noi funcții: comunicarea la distanță, utilizată pentru a efectua controale și înregistrarea datelor de localizare. Pe lângă introducerea de noi garanții legate de protecția datelor și confidențialitate, acordul elaborează mai pe larg aceste funcții.

În ceea ce privește comunicarea la distanță, în niciun caz aceasta nu poate duce la amenzi sau sancțiuni automate pentru conducătorul auto sau întreprindere.

Statele membre au obligația să își doteze ofițerii de control cu echipamente de comunicare la distanță înaintea unui termen stabilit. Mecanismul de comunicare la distanță trebuie să utilizeze o tehnologie simplificată și, deci, accesibilă, care limitează investițiile statelor membre cât se poate de mult.

În ceea ce privește înregistrarea datelor de localizare, au fost introduse mai multe puncte decât începutul și sfârșitul perioadei zilnice de muncă, pentru o mai bună aplicare a controalelor. Înregistrarea se va realiza automat și după trei ore de condus continuu. Semnalul prin satelit care urmează să fie utilizat va fi gratuit.

Termenul convenit pentru introducerea pe piață a tahografului inteligent este de 36 de luni după intrarea în vigoare a specificațiilor tehnice detaliate. Toate tahografele conectate la o aplicație informatică trebuie să utilizeze o interfață standardizată după o perioadă de 36 de luni.

Cerințele privind tahografele includ acum referiri specifice la concurența de pe piața producătorilor.

De asemenea, în textul regulamentului au fost incluse noi dispoziții privind funcțiile tahografelor, datele care urmează să fie înregistrate, avertismentele și afișarea informațiilor destinate conducătorului auto.

Textul introduce noi garanții privind protecția datelor și confidențialitatea, într-un articol specific privind protecția datelor la capitolul 1.

Parlamentul a insistat asupra includerii în text a unei dispoziții referitoare la modernizare, astfel încât, la 15 ani după introducerea tahografului inteligent pe piață, toate vehiculele noi ar trebui să fie dotate cu un astfel de tahograf.

Textul consolidează rolul ofițerilor de control. Comisia va stabili conținutul cursurilor de formare urmate de ofițerii de control în Uniunea Europeană, incluzând și o interpretare comună a legislației sociale.

În ceea ce privește cardurile temporare, controlarea conducătorilor auto nerezidenți va fi îmbunătățită, acordându-le acestora permisiunea de a utiliza tahografe digitale.

Dispozițiile privind responsabilitatea companiilor de transport au fost modificate, pentru ca textul să fie mai clar în ceea ce privește obligațiile și răspunderea companiilor. Prevederea referitoare la fuzionarea permiselor de conducere cu cardurile conducătorilor auto a fost eliminată din text și am cerut Comisiei să își retragă propunerea.

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, principala preocupare a Parlamentului a fost aceea de a se asigura că legislația se aplică doar conducătorilor auto profesioniști. Textul convenit nu impune obligativitatea utilizării tahografelor pentru vehiculele mai mici de 7,5 t, utilizate pentru transportul de materiale, echipamente sau mașini utilizate de conducătorul auto în exercitarea profesiei sale și care sunt utilizate numai pe o rază de 100 km de la sediul întreprinderii și cu condiția ca principala activitate a conducătorului auto să nu fie cea de conducere a vehiculului.

Închei, spunând că, referitor la derogările naționale menționate la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, textul convenit urmează propunerea Comisiei de a dubla raza de la valoarea actuală de 50 km la 100 km.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Mr President, the Commission welcomes the final compromise text agreed between the Council and Parliament, which the Council adopted as its position at first reading on 15 November 2013. The Commission considers that a good overall balance has been reached in terms of road safety, fair competition, working conditions for drivers and the interests of the manufacturing and haulage industries.

The revised regulation will increase road safety by reducing the potential for tampering with the tachograph. Higher standards for workshops entrusted with installing and calibrating the tachograph will also help to reduce fraud and manipulation. This will ensure better compliance with rules on driving times and rest periods. Drivers will thus be better protected, road safety increased and fair competition assured.

The proposal introduces a number of technological improvements such as a satellite positioning function and an interface for Intelligent Transport Systems. Furthermore, the new tachographs will allow control authorities to access them through remote communication, for the purpose of roadside controls. This will help reduce the administrative burden created by random checks on transport companies and make enforcement more effective.

Certain vehicles will be excluded from the scope of the regulation. The exemptions have been carefully balanced with the need to ensure road safety. Notably craftsmen, for whom driving is not the main activity, will not have to use a tachograph within a 100 km radius of their centre of activities. This will also contribute to smarter legislation, to the benefit of small and medium-sized enterprises.

The Commission thanks Parliament for its good cooperation and looks forward to the endorsement of the Council position at first reading, enabling the new smart tachograph to be placed on the market as soon as possible

 
  
  

PRÉSIDENCE DE MME ISABELLE DURANT
Vice-présidente

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins, on behalf of the PPE Group. – Madam President, as shadow of the EPP Group on this report on recording equipment on road transport (more commonly referred to as the tachograph file), I want to express my delight that we are about to have a final vote tomorrow. The proposal was first published on 19 July 2011, and since then Ms Silvia-Adriana Ţicău has worked closely with the shadows and with the Irish Presidency to reach the final compromise text that we have before the House this evening.

In view of the fact that one in four tachographs is manipulated in some way at present, I want to highlight some of the key elements of the tachograph. These new devices, as Ms Ţicău has said, will use satellite tracking technology to make it easier to check and enforce driving and rest times while reducing the number of roadside checks, meaning that law-abiding transport businesses will benefit. The next generation of tachographs will be fitted to new vehicles within three years of the necessary final technical specifications being defined by the Commission.

Applying equally to all trucks over 3.5 tonnes on EU roads, they will make fraud and tampering more difficult. Within 15 years, they will have to be fitted or retrofitted to all EU-registered trucks and buses, and I am delighted that Parliament held out against the Council on this point. These new tachographs are designed to be much more user-friendly for both drivers and the authorities and will feature easy downloading and even remote checking of suspect data. They will make it even more difficult – and hopefully impossible – for rogue operators and fraudsters.

One thing I pushed very hard for was to make sure that the remote control communication must not lead to automatic fines or penalties for the driver or his firm, and I am glad that this is in the final text. When you get to exemptions it is dangerous territory, but I believe we got the balance right. So, to Ms Silvia-Adriana Ţicău and her staff, well done. To Elvira Ramirez in the transport secretariat, well done. To Annemarie Smith of the Irish Permanent Representation, well done. To the Commission, Mr Kallas and your staff, well done, you did an excellent job. And to the other shadows, I think we all did an excellent job.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie. – Mevrouw de Voorzitter, meneer de commissaris, collega's, het akkoord over de digitale tachograaf dat, zoals gezegd, al in mei vorig jaar werd gesloten tussen onderhandelaars van Commissie, Parlement en lidstaten wordt pas vandaag behandeld en morgen eindelijk definitief goedgekeurd. Ik wil op mijn beurt iedereen die daartoe heeft bijgedragen, in de eerste plaats natuurlijk de rapporteur, onze goede collega, mevrouw Ţicău, en alle schaduwrapporteurs, bedanken voor het goede werk.

Het is zeer belangrijke wetgeving die de toepassing van bestaande regels, meestal ook sociale spelregels, aanmerkelijk zal kunnen bevorderen. Dankzij de nieuwe wetgeving worden vanaf 2015 de nieuwe vrachtwagens uitgerust met de nieuwe digitale tachograaf, die moet bijdragen tot een veiliger wegtransport, een socialer transportsysteem en natuurlijk ook een eerlijkere transportsector, omdat hiermee de controle op de regels die moeten leiden tot het gelijk leggen van de lat voor iedereen beter zal kunnen worden georganiseerd.

Rij- en rusttijden zullen beter gecontroleerd kunnen worden doordat manipulatie moeilijker wordt. De tachograaf zal op afstand kunnen worden gecontroleerd, zodat tijdsverlies voor de eerlijke transporteur achterwege kan blijven, maar controleurs ook meer vrachtwagens zullen kunnen controleren. Bovendien wordt de tachograaf gekoppeld aan de GPS zodat de naleving van andere regels, zoals de cabotageregels ook efficiënter kan worden uitgevoerd.

Als het misloopt zal de verantwoordelijkheid niet meer automatisch bij de chauffeur worden gelegd, maar in eerste instantie bij de werkgever, die vaak de chauffeur onder druk zet om wat met de tachograaf te spelen. Daar staat dan tegenover dat kleine zelfstandigen binnen een straal van honderd kilometer ook vrijgesteld kunnen worden van de tachograaf. Daarmee zal de bureaucratie dus worden verminderd.

Kortom, een positieve wetgeving, iets waarmee we Europa in een goed daglicht kunnen plaatsen. Het is natuurlijk geen wonderoplossing. Veel zal afhangen van hoe de lidstaten dit allemaal gaan uitvoeren.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner, im Namen der ALDE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Ich freue mich sehr, dass wir heute wirklich sagen können, in erster Lesung haben wir es geschafft, dieses Gesetz zum digitalen Fahrtenschreiber zu verabschieden. Als erstes gebührt mein Dank auch wirklich Silvia Ţicău, die sich sehr reingehängt hat. Sie war eine sehr gute Berichterstatterin. Die Zusammenarbeit hat Spaß gemacht und war erfolgreich.

Wozu ist dieser digitale Fahrtenschreiber da? Wir haben schon Verschiedenes gehört. Es ist eine technische Neuerung. Eigentlich ist das Gesetz jetzt eine Anpassung. Der analoge Fahrtenschreiber war vorher da, da gab es Regelungen. Jetzt haben wir den digitalen Fahrtenschreiber in neuer Generation. Der kann natürlich mehr; da hatten wir auch überlegt: Was soll man alles integrieren in diese technische Innovation? Wir haben dann zum Beispiel auch gefragt, ob alles praktikabel und umsetzbar für die Unternehmen, für die Fahrer ist, und haben uns darum auch entschieden, die Fahrerkarte und den Führerschein nicht zusammen mit zu integrieren. Das waren solche Dinge, wo man auch sieht: Das ist ein sehr praxisbezogenes Gesetz, obwohl es extrem technisch klingt, aber es macht wirklich viel aus für den Betrieb.

Wir brauchen Fahrtenschreiber, um die Lenk- und Ruhezeiten der Berufsfahrer zu überwachen. Das ist unbedingt erforderlich. Die Fahrer sollen nicht bestraft werden, sondern eventuell die Unternehmen, das ist auch richtig. Man will unbedingt den Datenschutz für die Fahrer haben, und es darf auch keine Manipulationsmöglichkeiten geben, soweit wir das mit einschränken können. Es soll leichter sein, die Sachen zu überprüfen. Auch das wurde vom Kommissar gesagt. Mir ist aber ganz besonders eine Sache dabei wichtig gewesen: Wir haben es gleichzeitig geschafft, Bürokratie abzubauen. Es war so, dass schon bei der Stoiber-Kommission ein Vorschlag vom Zentralverband des Deutschen Handwerks den ersten Preis in Brüssel gewonnen hat, und der besagte, dass die Fahrtenschreiber eigentlich gut und richtig sind, um die Verkehrssicherheit bei den Berufskraftfahrern zu erhöhen, dass aber die selbständigen Handwerker, die ihr eigenes Fahrzeug fahren, um eine Baustelle einzurichten, das eigentlich weder bezahlen noch regelmäßig Buch führen müssen, wenn sie keine Berufsfahrer sind. Das fand ich vollkommen richtig. Eigentlich war in den Mitgliedstaaten sogar vorgeschlagen, im Umkreis von 150 Kilometern ausnahmsweise die Handwerker davon zu befreien. Es ist jetzt dazu gekommen, 100 Kilometer Radius zu haben und grundsätzlich in allen Mitgliedstaaten alle Nichtberufskraftfahrer herauszunehmen.

Ich finde, das ist eine sehr gute Errungenschaft. Es ist auch nicht bei 2,8 Tonnen Anwendung geblieben, sondern bei einem höheren Wert, bei 7,5 Tonnen. Es ist sehr gut, denn wir wollen die Unternehmen bei uns stärken, wir wollen kleine und mittelständische Unternehmen stärken, auch gerade die Selbständigen, die nicht unbedingt Berufsfahrer sind. Gleichzeitig wollen wir natürlich Verkehrssicherheit haben. Ich glaube, es ist ein hervorragender Kompromiss, der uns dort gelungen ist. Ich bedanke mich bei allen.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Es geht morgen mit der Abstimmung eine unendliche Geschichte zu Ende. Der Fahrtenschreiber und die Pflicht, einen Fahrtenschreiber zu haben und damit die Lenk- und Ruhezeiten zu kontrollieren, ist schon seit zehn bis fünfzehn Jahren in Debatte, wurde von den Mitgliedstaaten leider aber nicht umgesetzt. Dabei ist das so ein wichtiges Thema. Es geht hier um die Vermeidung der Übermüdung von Kraftfahrern, denn die Überschreitung der Fahrzeiten verursacht natürlich Unfälle und ist auch ein Schritt zu Sozialdumping.

Mangelnde Kontrolle in den Mitgliedstaaten machte aber bisher eine Rechtsdurchsetzung letzten Endes unmöglich oder sehr sehr schwierig. Jetzt in den Abschlussverhandlungen – danke an die Berichterstatterin – ist es gelungen, den hinhaltenden und zähen Widerstand des Rates gegen diese Regelung etwas auszusetzen. Wir haben einige Sachen geschafft. Einige sind allerdings auch auf der Strecke gebelieben. So ist zum Beispiel aus meiner Sicht diese Ausnahme für Handwerker etwas, was in Zukunft wahrscheinlich sehr stark missbraucht werden wird. Wir werden fast keine Berufskraftfahrer mehr haben, sondern nur mehr Handwerker, die zufällig gerade mal mit dem Lkw unterwegs sind. Hier sehe ich ein großes Problem im Unterschied zu meiner Vorrednerin.

Allerdings gab es auch einige Errungenschaften, die ich sehr positiv finde. Die Geschwindigkeit wird mit erfasst. Auch hier gibt es ja immer wieder Geschwindigkeitsüberschreitungen, und mit 40 Tonnen im Rücken bremst man halt einfach auch schwer. Das kann durch die 40 Tonnen im Rücken natürlich auch umso heftigere, umso gefährlichere Situationen im Straßenverkehr und Unfälle herbeiführen. Nach wie vor bleibt allerdings eine Grauzone bestehen. Es gibt keine echte Möglichkeit zu verhindern, dass Fahrer in ihrer Ruhezeit eingesetzt werden, um zu laden, zu beladen, zu reparieren oder sonstige Arbeiten durchzuführen. Deswegen ist das auch ein Appell an die Mitgliedstaaten, diese Frage bei der Umsetzung noch einmal getrennt zu berücksichtigen.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin, au nom du groupe GUE/NGL. – Madame la Présidente, le transport routier est dans une situation catastrophique en matière d'emploi, comme l'atteste la situation du transporteur Mory Ducros, qui s'apprête à licencier en France des milliers de salariés. C'est le règne d'une concurrence déloyale basée sur le dumping social et environnemental qui fait de l'Union la honte du monde développé.

Le laxisme concurrentiel de l'Europe favorise outrageusement des entreprises souvent extérieures à l'Union qui ne sont que des négriers de la route. C'est une calamité pour les chauffeurs mais aussi pour la sécurité des usagers de la route. Alors, oui au tachygraphe intelligent, tout de suite, car il y a urgence si l'on veut arrêter le massacre de l'emploi. Oui à la mise en place d'un plan d'urgence d'équipement et de formation de l'ensemble des forces de police des États membres financés à partir de fonds européens. L'objectif de l'Union devrait être de frapper à la caisse les actionnaires et les bénéficiaires d'entreprises qui détruisent l'emploi dans les États membres en imposant aux conducteurs routiers des conditions de travail dignes de l'esclavage, conditions qui entraînent souvent la mise en danger de la vie de tous les usagers de la route.

 
  
MPphoto
 

  Patricia van der Kammen (NI). - Voorzitter, de tachograaf is als hulpmiddel ooit ingezet voor de handhaving van de rij- en rusttijdenwet. Die wet beoogt verkeersveiligheid te verhogen en uitbuiting tegen te gaan.

Diverse misstanden op de weg liegen er niet om. De vernieuwde tachograaf gaat die misstanden echter niet oplossen. En wat misschien nog veel erger is, is dat dit apparaat een grove schending van de privacy vormt. Het apparaat registreert bijna permanent de locatie van de bestuurder en tot overmaat van ramp kan het controleren en uitlezen ervan op afstand gebeuren. 'Big brother EU is watching you!'

Dit voorstel grijpt op heel zichtbare wijze in in de persoonlijke levenssfeer van beroepschauffeurs. Aldus luidt de conclusie van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming. Veiligheid op de weg is uitermate belangrijk, maar de digitale tachograaf is daar geen oplossing voor.

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE). - Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Intelligente digitale Fahrtenschreiber sind etwas Gutes, dienen sie doch der Kontrolle der Einhaltung von Vorschriften zu Lenk- und Ruhezeiten von Berufskraftfahrern, und dies nicht zum Selbstzweck, sondern um für einen fairen Wettbewerb zwischen Transportunternehmen zu sorgen und um zu einer hohen Straßenverkehrssicherheit beizutragen. Frau Ţicău, ich danke Ihnen für Ihr großes Engagement!

Eine technische Vereinfachung durch Fernabfrage, einheitliche Kontrollpraxen, hohen Datenschutz und Bürokratieabbau, wie sie die vorliegende Änderung der geltenden Verordnung vorsieht, sollte jedoch genutzt werden, um Vorschriften zu vereinfachen und zu entrümpeln. Leider greift der mit dem Rat gefundene Kompromiss hier zu kurz. Fahrer von Reisebussen und Lkw-Fahrer sind einfach nicht gleichzusetzen! Eine Flexibilisierung mit Augenmaß, aber auch veränderte Vorschriften für Fernbusfahrer wären keine Eingriffe in die Straßenverkehrssicherheit.

Auch um den Sekundenschlaf von Postzustellern zu vermeiden, braucht es keine digitalen Tachografen. Und wenn unsere Handwerker mit ihrem Pkw zu einer über 100 Kilometer entfernten Baustelle fahren, dann brauchen sie dieses Gerät nicht. Fahren sie jedoch mit ihrem Firmen-Lkw, um Material und Werkzeug mitzunehmen, dann schreiben wir ihnen diesen digitalen Tachografen vor. Ist das nicht seltsam? Ich bedaure sehr, dass diese logischen Schritte keinen Anklang bei den nationalen Verkehrsministern gefunden haben. Solange wir keine deutlichen Verbesserungen besonders für den Personentransport haben, werde ich keiner Änderung zustimmen!

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D). - Señora Presidenta, damos las gracias más expresivas a la señora Ţicău por este acuerdo, que nos da lo mejor de un dossier aparentemente técnico pero lleno de trampas y de elementos políticos.

Esperábamos en 2006 que el tacógrafo digital iba a resolver todo en nuestra lucha contra el fraude de los discos de papel, que ponían en peligro, no solamente la seguridad vial, sino también la competencia leal, etc. Pronto estuvo claro que no era infalible, que, hecha la ley, hecha la trampa.

Sin embargo ahora, con este acuerdo ―estoy segura de la enorme tenacidad y capacidad de trabajo de la señora Ţicău―, con el nuevo tacógrafo inteligente, será mucho más difícil, si no imposible, defraudar. Es verdad que hubiésemos podido mejorar y que nos hubiera gustado fusionar el permiso de conducir y la tarjeta del conductor; es decir, que todavía las autoridades nacionales deberán seguir inspeccionando los datos válidos y, además, a distancia, aunque siempre, a pesar de lo que se diga, mediante el respeto de la protección de los datos y la privacidad.

En el debate yo no estuve nunca de acuerdo con la ampliación de 50 a 100 km y, sobre todo, especialmente en relación con los autobuses, puesto que en mi país se da el abuso de viajes en continuo, durante horas y horas, sin tacógrafo de autobuses en las proximidades, y el abuso por parte de los empresarios, que piden a los conductores que trabajen mucho más que las ocho horas correspondientes.

Sin embargo nos alegramos de que, en lo social, la carga de la prueba corresponda a la empresa y no al trabajador.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Madam President, at a time when national governments across Europe are seeking to encourage economic opportunity and increase competitiveness, it is disheartening that this Parliament is yet again considering proposals that will restrict the activity of lorry drivers. My constituency is Northern Ireland. It rests on the very edge of Europe and relies heavily on its road transport industry, which includes many self-employed hauliers.

Drivers are already highly regulated by existing tachograph rules, and the new recommendations would serve to further constrain their work by recording location data at three-hour intervals rather than at the start and end of the journey. Inspecting authorities would also be given further powers through remote communication to assess vehicles before stopping them.

This type of intrusion is completely unwarranted. Ultimately, although the Council has rightly chosen to exclude non-professional hauliers from the scope of the proposals (and this will include farmers), I believe that they will have a significant impact on lorry drivers and the public purse.

 
  
MPphoto
 

  Markus Ferber (PPE). - Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bitte etwas um Verzeihung, dass ich so spät hereingestürmt komme. Aber ich komme gerade aus einem Trilog der Finanzmarktregulierung und muss da auch gleich wieder hin.

Ich will aber doch kurz darauf hinweisen, dass wir uns beim Tachograf ganz nüchtern überlegen sollten, wofür er überhaupt notwendig ist. Ist es ein Instrument, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, oder ist es ein Instrument, das dafür sorgen soll, dass die Lenk- und Ruhezeiten eingehalten werden? Wenn es aber dafür vorgesehen ist, dass die Sozialgesetzgebung der EU eingehalten wird, dann sollten wir es auch auf jene konzentrieren, die wirklich von den Lenk- und Ruhezeiten betroffen sind. Deswegen sollten die Handwerker klar ausgenommen werden, und deswegen sollte auch klar definiert sein, dass nur dort, wo Transport im Mittelpunkt der Aufgabe steht, dieser Tachograf auch zur Anwendung kommt und dass insbesondere Handwerksbetriebe komplett ausgenommen sind. Was wir hier tun, ist eine Überregulierung, was wir hier tun, ist, dass wir Kosten für den Mittelstand generieren, die unter dem Strich keine zusätzliche Sicherheit bringen.

Deswegen empfehle ich, dem Antrag der EFD zu folgen und den ganzen Vorschlag abzulehnen.

 
  
MPphoto
 

  Ismail Ertug (S&D). - Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Kommissar! Ich denke, dass wir hier schon noch einmal zwei Jahre zurückgehen müssen und letztendlich den Hintergrund dieses Vorschlags sehen müssen. Die Europäische Kommission hat meines Erachtens richtig gehandelt, indem sie diesen Vorschlag eingebracht hat. Darin geht es selbstverständlich um Verkehrssicherheit, das geht gar nicht anders, und es geht natürlich auch um die Durchsetzung der Sozialvorschriften. Diese analogen Fahrtenschreiber sind ja bekannt dafür, dass sie auch manipulationsfähig sind, und die Umstellung auf die digitalen Fahrtenschreiber finde ich richtig. Es muss auch hier an dieser Stelle gesagt werden: Einen herzlichen Dank an die Berichterstatterin! Sie hat sich tatsächlich sehr viel Zeit genommen, um die Wünsche der verschiedenen Fraktionen auch zu beantworten.

Ich denke, die Aufzeichnungen werden mit diesem digitalen Fahrtenschreiber vereinfacht werden, Missbrauch wird verhindert werden. Ich danke auch der Kommission, dass sie hier auch die Realität zur Kenntnis genommen hat, nämlich dass einige Berufsgruppen tatsächlich von dieser Tachografenverordnung nicht gegängelt werden müssen. Deswegen finde ich es gut, dass hier eine 100-Kilometer-Umkreis-Grenze als Ausnahme formuliert worden ist. Es ist bekannt, dass ich mich für 150 Kilometer eingesetzt habe. Aber dennoch ist es ein Erfolg, dass wir die 100-Kilometer-Umkreis-Grenze haben. Ich denke auch, dass wir das alles jetzt satellitengestützt machen. Eine Fernabfrage zu ermöglichen, hat natürlich auch seine Vorteile, zum Beispiel die Vereinfachung der Unterwegskontrolle. In diesem Sinne danke ich noch einmal der Berichterstatterin und auch der Europäischen Kommission.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Zaleski (PPE). - Pani Przewodnicząca! To jest okazja, żeby wspomnieć o rzeczy innej niż tachograf. Tachograf jest kontrolą zewnętrzną dla kierowcy. Natomiast ostatnie okropne wypadki samochodowe z ofiarami śmiertelnymi spowodowane przez kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu, skłoniły mnie, aby powiedzieć, że musimy zacząć też debatę na temat tego, czy w samochodach nie warto instalować (tak jak w niektórych krajach w Unii już jest) alkomatów po to, żeby kierowca, który miał przyjemny wieczór z winem, a potem nie wie, czy ma za dużo alkoholu we krwi, sam mógł się skontrolować. Więc to nie jest taka sama kontrola jak tachograf, ale może pomóc kierowcy stwierdzić, czy jest zdolny do prowadzenia samochodu czy nie. Inaczej będziemy mieli okropne wypadki, które nas strasznie dużo kosztują, a życia ludzkiego nie można przywrócić.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). - Dzisiejsza dyskusja dotyczy urządzenia, które służy przede wszystkim do monitorowania czasu pracy kierowców. Proponowane zmiany mają utrudniać popełnianie oszustw przez wprowadzenie nowych, inteligentnych tachografów w pojazdach powyżej 7,5 tony. Funkcje te zostaną dodatkowo poszerzone, a tachografy będą oparte na systemie GPS.

Ale ja chcę zwrócić uwagę na bardzo ważna rzecz. Otóż wszystkie zmiany mają zostać wprowadzone w ciągu 15 lat, ale trzeba dodać, że przedtem potrzebne będą trzy lata na wprowadzenie pierwszych inteligentnych tachografów na europejskich rynkach. Inaczej mówiąc zatem, cały proces będzie trwał 18 lat. Jest to bardzo długo. Przypuszczam, że w tym czasie pojawi się kilka nowych, kolejnych generacji tachografów.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Madam President, honourable Members, I would like to express my gratitude and thanks for the very constructive work done here in the European Parliament in the negotiations with the Council. I think this is a good proposal. Of course, there is always the question of whether we should do something like this or leave it to the Member States. However, given the pan-European nature of road transport and the extreme dynamism of the sector, some harmonised rules are necessary.

We also have to ensure safety on the roads, and the tachograph, which was introduced a long time ago, is an important tool for ensuring that the rules on driving time, rest times and other parameters are observed. The proposal for this further step – to modernise the tachograph and make procedures easier and more efficient – is a good one, and I would once more like to thank all those involved in it for their constructive work.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, Raportoare. − Doamnă președinte, vreau să mulțumesc atât raportorilor din umbră, cât și Comisiei și Președinției irlandeze – de altfel, tuturor președințiilor care ne-au însoțit pe parcursul a doi ani de negocieri – și, în special, personalului Comisiei pentru transport și turism, pentru faptul că ne-au sprijinit în ajungerea la acest consens.

În ceea ce privește observațiile doamnei van der Kammen și ale doamnei Dodds, vreau să subliniez că nu va exista o înregistrare continuă, ci va fi o înregistrare a locației doar la începutul și sfărșitul zilei de lucru și după doar trei ore de condus consecutiv.

De asemenea, Parlamentul a introdus noi prevederi privind protecția datelor cu caracter personal. Acest regulament a introdus o nouă excepție, faptul că se aplică la nivel european acest regulament doar șoferilor profesioniști. Cred că acest regulament este important, pentru că va reduce timpul petrecut de șoferi cu controalele în trafic.

Închei, doamnă președintă, solicitând Comisiei să vină într-un timp rezonabil cu specificațiile tehnice de la articolul 11.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - Le débat est clos.

Le vote aura lieu mercredi, le 15 janvier 2014, à 12 heures.

 
Правна информация - Политика за поверителност