Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Επισκόπηση της Λιθουανικής Προεδρίας (συζήτηση)
 4.Πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2014-2020 (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας της Lara Comi (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger) (ψηφοφορία)
  5.2.Ευφυής εξειδίκευση: δικτύωση κέντρων αριστείας για μια αποτελεσματική πολιτική συνοχής (A7-0462/2013 - Hermann Winkler) (ψηφοφορία)
  5.3.Κανόνες σχετικά με την ψηφοφορία και τα περιεχόμενα των εκθέσεων όσον αφορά τη διαδικασία έγκρισης (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski) (ψηφοφορία)
  5.4.Εκπομπές CO2 από καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (A7-0168/2013 - Holger Krahmer) (ψηφοφορία)
  5.5.Πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2014-2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort) (ψηφοφορία)
  5.6.Κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας, το χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών, το σιτάρι και το σμιγάδι, καθώς και τα πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα (A7-0212/2012 - Vital Moreira) (ψηφοφορία)
  5.7.Εισαγωγές ελαιολάδου και άλλων γεωργικών προϊόντων από την Τουρκία (A7-0209/2012 - Vital Moreira) (ψηφοφορία)
  5.8.Γεωγραφικές ενδείξεις των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi) (ψηφοφορία)
  5.9.Τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (A7-0430/2013 - Chris Davies) (ψηφοφορία)
  5.10.Σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020 (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso) (ψηφοφορία)
  5.11.Επισιτιστική κρίση, απάτη στην αλυσίδα των τροφίμων και διενέργεια ελέγχων (A7-0434/2013 - Esther de Lange) (ψηφοφορία)
  5.12.Αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας ως στρατηγική βελτίωσης των συνθηκών εργασίας (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck) (ψηφοφορία)
  5.13.Οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων στα έσοδα των εταιρειών (A7-0465/2013 - Phil Bennion) (ψηφοφορία)
  5.14.Κοινωνική προστασία για όλους, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė) (ψηφοφορία)
  5.15.Νέα περίοδος προγραμματισμού για την πολιτική συνοχής (A7-0007/2014 - Derek Vaughan) (ψηφοφορία)
  5.16.Πλαστικά απόβλητα στο περιβάλλον (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi) (ψηφοφορία)
  5.17.Περιφερειακό σήμα (A7-0456/2013 - Eric Andrieu) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
  6.1.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας της Lara Comi (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger)
  6.2.Ευφυής εξειδίκευση: δικτύωση κέντρων αριστείας για μια αποτελεσματική πολιτική συνοχής (A7-0462/2013 - Hermann Winkler)
  6.3.Κανόνες σχετικά με την ψηφοφορία και τα περιεχόμενα των εκθέσεων όσον αφορά τη διαδικασία έγκρισης (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski)
  6.4.Εκπομπές CO2 από καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (A7-0168/2013 - Holger Krahmer)
  6.5.Πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2014-2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort)
  6.6.Κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας, το χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών, το σιτάρι και το σμιγάδι, καθώς και τα πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα (A7-0212/2012 - Vital Moreira)
  6.7.Εισαγωγές ελαιολάδου και άλλων γεωργικών προϊόντων από την Τουρκία (A7-0209/2012 - Vital Moreira)
  6.8.Γεωγραφικές ενδείξεις των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi)
  6.9.Τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (A7-0430/2013 - Chris Davies)
  6.10.Σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020 (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso)
  6.11.Επισιτιστική κρίση, απάτη στην αλυσίδα των τροφίμων και διενέργεια ελέγχων (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
  6.12.Αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας ως στρατηγική βελτίωσης των συνθηκών εργασίας (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck)
  6.13.Οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων στα έσοδα των εταιρειών (A7-0465/2013 - Phil Bennion)
  6.14.Κοινωνική προστασία για όλους, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė)
  6.15.Νέα περίοδος προγραμματισμού για την πολιτική συνοχής (A7-0007/2014 - Derek Vaughan)
  6.16.Πλαστικά απόβλητα στο περιβάλλον (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi)
  6.17.Περιφερειακό σήμα (A7-0456/2013 - Eric Andrieu)
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης - Δημόσιες συμβάσεις - Συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (συζήτηση)
 10.Πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών στις αγορές δημοσίων συμβάσεων (συζήτηση)
 11.Διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε : βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Μέλι (συζήτηση)
 13.Πρόγραμμα Hercule ΙΙΙ και προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 14.Στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ των κρατών μελών (συζήτηση)
 15.Tαχογράφοι και κοινωνικές διατάξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών (συζήτηση)
 16.Αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2486 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (8705 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου