Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Teisipäev, 14. jaanuar 2014 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Leedu eesistumisaja kokkuvõte (arutelu)
 4.Tarbijakaitseprogramm 2014–2020 (arutelu)
 5.Hääletused
  5.1.Parlamendiliikme Lara Comi puutumatuse kaitsmise taotlus (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger) (hääletus)
  5.2.Arukas spetsialiseerumine ja toimivaks ühtekuuluvuspoliitikaks vajaliku tippkeskuste võrgustiku loomine (A7-0462/2013 - Hermann Winkler) (hääletus)
  5.3.Hääletamise eeskirjad ja raportite sisu nõusolekumenetluse korral (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski) (hääletus)
  5.4.Uute väikeste tarbesõidukite CO2-heide (A7-0168/2013 - Holger Krahmer) (hääletus)
  5.5.Tarbijakaitseprogramm 2014–2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort) (hääletus)
  5.6.Ühenduse tariifikvootide avamine ja haldamine kvaliteetse veiseliha, samuti sealiha, kodulinnuliha, nisu ja meslini ning kliide, peprede ja muude töötlusjääkide suhtes (A7-0212/2012 - Vital Moreira) (hääletus)
  5.7.Türgist imporditav oliiviõli ja muud põllumajandustooted (A7-0209/2012 - Vital Moreira) (hääletus)
  5.8.Aromatiseeritud veinitoodete geograafilised tähised (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi) (hääletus)
  5.9.Süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogia (A7-0430/2013 - Chris Davies) (hääletus)
  5.10.E-tervise 2012.–2020. aasta tegevuskava (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso) (hääletus)
  5.11.Toidukriis, toiduahelas esinev pettus ja selle kontrollimine (A7-0434/2013 - Esther de Lange) (hääletus)
  5.12.Tõhus tööjärelevalve kui töötingimuste parandamise strateegia (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck) (hääletus)
  5.13.Töötajate finantsosalus ettevõtte tuludes (A7-0465/2013 - Phil Bennion) (hääletus)
  5.14.Sotsiaalkaitse kõigile, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjatele (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė) (hääletus)
  5.15.Uus ühtekuuluvuspoliitika programmitöö periood (A7-0007/2014 - Derek Vaughan) (hääletus)
  5.16.Keskkonda sattunud plastijäätmete Euroopa strateegia (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi) (hääletus)
  5.17.Piirkondlik märgistus (A7-0456/2013 - Eric Andrieu) (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
  6.1.Parlamendiliikme Lara Comi puutumatuse kaitsmise taotlus (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger)
  6.2.Arukas spetsialiseerumine ja toimivaks ühtekuuluvuspoliitikaks vajaliku tippkeskuste võrgustiku loomine (A7-0462/2013 - Hermann Winkler)
  6.3.Hääletamise eeskirjad ja raportite sisu nõusolekumenetluse korral (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski)
  6.4.Uute väikeste tarbesõidukite CO2-heide (A7-0168/2013 - Holger Krahmer)
  6.5.Tarbijakaitseprogramm 2014–2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort)
  6.6.Ühenduse tariifikvootide avamine ja haldamine kvaliteetse veiseliha, samuti sealiha, kodulinnuliha, nisu ja meslini ning kliide, peprede ja muude töötlusjääkide suhtes (A7-0212/2012 - Vital Moreira)
  6.7.Türgist imporditav oliiviõli ja muud põllumajandustooted (A7-0209/2012 - Vital Moreira)
  6.8.Aromatiseeritud veinitoodete geograafilised tähised (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi)
  6.9.Süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogia (A7-0430/2013 - Chris Davies)
  6.10.E-tervise 2012.–2020. aasta tegevuskava (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso)
  6.11.Toidukriis, toiduahelas esinev pettus ja selle kontrollimine (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
  6.12.Tõhus tööjärelevalve kui töötingimuste parandamise strateegia (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck)
  6.13.Töötajate finantsosalus ettevõtte tuludes (A7-0465/2013 - Phil Bennion)
  6.14.Sotsiaalkaitse kõigile, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjatele (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė)
  6.15.Uus ühtekuuluvuspoliitika programmitöö periood (A7-0007/2014 - Derek Vaughan)
  6.16.Keskkonda sattunud plastijäätmete Euroopa strateegia (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi)
  6.17.Piirkondlik märgistus (A7-0456/2013 - Eric Andrieu)
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 9.Kontsessioonilepingute sõlmimine - Riigihanked - Vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenustesektoris tegutsevate üksuste hanked (arutelu)
 10.Kaupade ja teenuste juurdepääs riigihangete turule (arutelu)
 11.Vastuvõetud teksti parandused (vt protokoll)
 12.Mesi (arutelu)
 13.Programm Herakles III ja Euroopa Liidu finantshuvide kaitse (arutelu)
 14.Liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika (arutelu)
 15.Sõidumeerikud ja autovedusid käsitlevad sotsiaalõigusnormid (arutelu)
 16.Euroopa taasindustrialiseerimine konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse edendamiseks (arutelu)
 17.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 18.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2486 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (8705 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika