Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 14. tammikuuta 2014 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Liettuan puheenjohtajakauden tarkastelu (keskustelu)
 4.Kuluttajaohjelma 2014–2020 (keskustelu)
 5.Äänestykset
  5.1.Lara Comin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger) (äänestys)
  5.2.Älykäs erikoistuminen: huippuosaamisen verkottuminen toimivan koheesiopolitiikan osatekijänä (A7-0462/2013 - Hermann Winkler) (äänestys)
  5.3.Äänestyssäännöt ja mietintöjen sisältö hyväksyntämenettelyssä (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski) (äänestys)
  5.4.Uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöt (A7-0168/2013 - Holger Krahmer) (äänestys)
  5.5.Kuluttajaohjelma 2014–2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort) (äänestys)
  5.6.Korkealaatuista naudanlihaa, sianlihaa, siipikarjanlihaa, vehnää sekä vehnän ja rukiin sekaviljaa ja leseitä, lesejauhoja ja muita jätetuotteita koskevat yhteisön tariffikiintiöt (A7-0212/2012 - Vital Moreira) (äänestys)
  5.7.Turkista peräisin olevan oliiviöljyn ja tiettyjen muiden maataloustuotteiden tuonti (A7-0209/2012 - Vital Moreira) (äänestys)
  5.8.Maustettujen viinituotteiden maantieteelliset merkinnät (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi) (äänestys)
  5.9.Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologia (A7-0430/2013 - Chris Davies) (äänestys)
  5.10.Sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelma 2012–2020 (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso) (äänestys)
  5.11.Elintarvikekriisi, petokset elintarvikeketjussa ja niiden valvonta (A7-0434/2013 - Esther de Lange) (äänestys)
  5.12.Tehokkaiden työsuojelutarkastusten strategia työolojen parantamiseksi Euroopassa (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck) (äänestys)
  5.13.Työntekijöiden rahoitusosakkuus yritysten tuloksissa (A7-0465/2013 - Phil Bennion) (äänestys)
  5.14.Sosiaalista suojelua kaikille, myös itsenäisille ammatinharjoittajille (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė) (äänestys)
  5.15.Koheesiopolitiikan uusi ohjelmakausi (A7-0007/2014 - Derek Vaughan) (äänestys)
  5.16.Ympäristössä oleva muovijäte (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi) (äänestys)
  5.17.Alueelliset merkit (A7-0456/2013 - Eric Andrieu) (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
  6.1.Lara Comin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger)
  6.2.Älykäs erikoistuminen: huippuosaamisen verkottuminen toimivan koheesiopolitiikan osatekijänä (A7-0462/2013 - Hermann Winkler)
  6.3.Äänestyssäännöt ja mietintöjen sisältö hyväksyntämenettelyssä (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski)
  6.4.Uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöt (A7-0168/2013 - Holger Krahmer)
  6.5.Kuluttajaohjelma 2014–2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort)
  6.6.Korkealaatuista naudanlihaa, sianlihaa, siipikarjanlihaa, vehnää sekä vehnän ja rukiin sekaviljaa ja leseitä, lesejauhoja ja muita jätetuotteita koskevat yhteisön tariffikiintiöt (A7-0212/2012 - Vital Moreira)
  6.7.Turkista peräisin olevan oliiviöljyn ja tiettyjen muiden maataloustuotteiden tuonti (A7-0209/2012 - Vital Moreira)
  6.8.Maustettujen viinituotteiden maantieteelliset merkinnät (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi)
  6.9.Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologia (A7-0430/2013 - Chris Davies)
  6.10.Sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelma 2012–2020 (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso)
  6.11.Elintarvikekriisi, petokset elintarvikeketjussa ja niiden valvonta (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
  6.12.Tehokkaiden työsuojelutarkastusten strategia työolojen parantamiseksi Euroopassa (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck)
  6.13.Työntekijöiden rahoitusosakkuus yritysten tuloksissa (A7-0465/2013 - Phil Bennion)
  6.14.Sosiaalista suojelua kaikille, myös itsenäisille ammatinharjoittajille (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė)
  6.15.Koheesiopolitiikan uusi ohjelmakausi (A7-0007/2014 - Derek Vaughan)
  6.16.Ympäristössä oleva muovijäte (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi)
  6.17.Alueelliset merkit (A7-0456/2013 - Eric Andrieu)
 7.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 9.Käyttöoikeussopimusten tekeminen - Julkiset hankinnat - Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnat (keskustelu)
 10.Tavaroiden ja palvelujen pääsy julkisten hankintojen markkinoille (keskustelu)
 11.Hyväksytyn tekstin oikaisu: ks. pöytäkirja
 12.Hunaja (keskustelu)
 13.Herkules III -ohjelma ja Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen (keskustelu)
 14.Jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevat tilastot (keskustelu)
 15.Ajopiirturit ja tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö (keskustelu)
 16.Euroopan uudelleenteollistaminen kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi (keskustelu)
 17.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 18.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2486 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (8705 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö