Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Otrdiena, 2014. gada 14. janvāris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 3.Lietuvas prezidentūras darbības pārskats (debates)
 4.Patērētāju tiesību aizsardzības programma 2014.–2020. gadam (debates)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Pieprasījums aizstāvēt Lara Corni deputāta imunitāti (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger) (balsošana)
  5.2.Pārdomāta specializācija — izcilības centru tīklu izveide kohēzijas politikas efektivitātei (A7-0462/2013 - Hermann Winkler) (balsošana)
  5.3.Balsošanas noteikumi un ziņojumu saturs piekrišanas procedūrā (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski) (balsošana)
  5.4.Jauno vieglo kravas automobiļu radītās CO2 emisijas (A7-0168/2013 - Holger Krahmer) (balsošana)
  5.5.Patērētāju tiesību aizsardzības programma 2014.–2020. gadam (A7-0214/2012 - Robert Rochefort) (balsošana)
  5.6.Kopienas tarifa kvotas augstākā labuma liellopu gaļai un cūkgaļai, mājputnu gaļai, kviešiem un kviešu un rudzu graudu maisījumam, un klijām, atsijām un pārējiem atlikumiem (A7-0212/2012 - Vital Moreira) (balsošana)
  5.7.Olīveļļas un citu lauksaimniecības produktu imports no Turcijas (A7-0209/2012 - Vital Moreira) (balsošana)
  5.8.Aromatizēto vīna produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi) (balsošana)
  5.9.Oglekļa uztveršanas un glabāšanas tehnoloģija (A7-0430/2013 - Chris Davies) (balsošana)
  5.10.E-veselības rīcības plāns 2012.–2020. gadam (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso) (balsošana)
  5.11.Pārtikas krīze, krāpšana pārtikas aprites jomā un tās kontrole (A7-0434/2013 - Esther de Lange) (balsošana)
  5.12.Efektīvas darba inspekcijas kā stratēģija darba apstākļu uzlabošanai Eiropā (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck) (balsošana)
  5.13.Darbinieku finansiālā līdzdalība uzņēmumu peļņas gūšanā (A7-0465/2013 - Phil Bennion) (balsošana)
  5.14.Sociālā aizsardzība visiem, tostarp pašnodarbinātām personām (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė) (balsošana)
  5.15.Jaunais kohēzijas politikas plānošanas periods (A7-0007/2014 - Derek Vaughan) (balsošana)
  5.16.Plastmasas atkritumi vidē (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi) (balsošana)
  5.17.Reģionālu zīmolu izveide (A7-0456/2013 - Eric Andrieu) (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
  6.1.Pieprasījums aizstāvēt Lara Corni deputāta imunitāti (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger)
  6.2.Pārdomāta specializācija — izcilības centru tīklu izveide kohēzijas politikas efektivitātei (A7-0462/2013 - Hermann Winkler)
  6.3.Balsošanas noteikumi un ziņojumu saturs piekrišanas procedūrā (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski)
  6.4.Jauno vieglo kravas automobiļu radītās CO2 emisijas (A7-0168/2013 - Holger Krahmer)
  6.5.Patērētāju tiesību aizsardzības programma 2014.–2020. gadam (A7-0214/2012 - Robert Rochefort)
  6.6.Kopienas tarifa kvotas augstākā labuma liellopu gaļai un cūkgaļai, mājputnu gaļai, kviešiem un kviešu un rudzu graudu maisījumam, un klijām, atsijām un pārējiem atlikumiem (A7-0212/2012 - Vital Moreira)
  6.7.Olīveļļas un citu lauksaimniecības produktu imports no Turcijas (A7-0209/2012 - Vital Moreira)
  6.8.Aromatizēto vīna produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi)
  6.9.Oglekļa uztveršanas un glabāšanas tehnoloģija (A7-0430/2013 - Chris Davies)
  6.10.E-veselības rīcības plāns 2012.–2020. gadam (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso)
  6.11.Pārtikas krīze, krāpšana pārtikas aprites jomā un tās kontrole (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
  6.12.Efektīvas darba inspekcijas kā stratēģija darba apstākļu uzlabošanai Eiropā (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck)
  6.13.Darbinieku finansiālā līdzdalība uzņēmumu peļņas gūšanā (A7-0465/2013 - Phil Bennion)
  6.14.Sociālā aizsardzība visiem, tostarp pašnodarbinātām personām (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė)
  6.15.Jaunais kohēzijas politikas plānošanas periods (A7-0007/2014 - Derek Vaughan)
  6.16.Plastmasas atkritumi vidē (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi)
  6.17.Reģionālu zīmolu izveide (A7-0456/2013 - Eric Andrieu)
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 9.Koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana - Publiskais iepirkums - Iepirkums, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (debates)
 10.Preču un pakalpojumu piekļuve publiskā iepirkuma tirgum (debates)
 11.Kļūdas labojums pieņemtajā tekstā (sk. protokolu)
 12.Medus (debates)
 13.Hercule III programma un Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzība (debates)
 14.Statistika dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā (debates)
 15.Tahogrāfi un sociālie tiesību akti autotransporta jomā (debates)
 16.Eiropas rūpniecības stiprināšana konkurētspējas un ilgtspējības veicināšanai (debates)
 17.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 18.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (2486 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (8705 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika