Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
It-Tlieta, 14 ta' Jannar 2014 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 3.Bilanċ tal-Presidenza Litwana (dibattitu)
 4.Programm "Konsumaturi" għall-perjodu 2014-2020 (dibattitu)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  5.1.Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari ta' Lara Comi (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger) (votazzjoni)
  5.2.Speċjalizzazzjoni intelliġenti: eċċellenza fin-netwerking għal Politika ta' Koeżjoni soda (A7-0462/2013 - Hermann Winkler) (votazzjoni)
  5.3.Regoli dwar il-votazzjoni u l-kontenut ta' rapporti fil-proċedura ta' approvazzjoni (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski) (votazzjoni)
  5.4.L-emissjonijiet ta' CO2 minn vetturi kummerċjali ħfief ġodda (A7-0168/2013 - Holger Krahmer) (votazzjoni)
  5.5.Programm "Konsumaturi" għall-perjodu 2014-2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort) (votazzjoni)
  5.6.Il-kwoti tat-tariffa Komunitarja għal-laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja u għal-laħam tal-majjal, il-laħam tat-tjur, il-qamħ u l-maħlut, u tipi ta' nuħħala, il-frak iebes u fdalijiet oħra (A7-0212/2012 - Vital Moreira) (votazzjoni)
  5.7.Importazzjonijiet ta’ żejt taż-żebbuġa u prodotti agrikoli oħra mit-Turkija (A7-0209/2012 - Vital Moreira) (votazzjoni)
  5.8.L-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi) (votazzjoni)
  5.9.Il-ġbir u l-ħżin tad-diossidu tal-karbonju fl-Ewropa (A7-0430/2013 - Chris Davies) (votazzjoni)
  5.10.Pjan ta' Azzjoni dwar is-Saħħa elettronika 2012-2020 (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso) (votazzjoni)
  5.11.Il-kriżi alimentari, il-frodi fil-katina alimentari u l-kontroll tagħha (A7-0434/2013 - Esther de Lange) (votazzjoni)
  5.12.Spezzjonijiet effikaċi tax-xogħol bħala strateġija biex jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck) (votazzjoni)
  5.13.Il-parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati fir-rikavat tal-kumpaniji (A7-0465/2013 - Phil Bennion) (votazzjoni)
  5.14.Protezzjoni soċjali għal kulħadd, inklużi l-persuni li jaħdmu għal rashom (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė) (votazzjoni)
  5.15.Il-perjodu l-ġdid ta’ Programmazzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni (A7-0007/2014 - Derek Vaughan) (votazzjoni)
  5.16.L-Iskart tal-Plastik fl-Ambjent (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi) (votazzjoni)
  5.17.Il-marka ta' kwalità reġjonali (A7-0456/2013 - Eric Andrieu) (votazzjoni)
 6.Spegazzjonijiet tal-vot
  6.1.Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari ta' Lara Comi (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger)
  6.2.Speċjalizzazzjoni intelliġenti: eċċellenza fin-netwerking għal Politika ta' Koeżjoni soda (A7-0462/2013 - Hermann Winkler)
  6.3.Regoli dwar il-votazzjoni u l-kontenut ta' rapporti fil-proċedura ta' approvazzjoni (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski)
  6.4.L-emissjonijiet ta' CO2 minn vetturi kummerċjali ħfief ġodda (A7-0168/2013 - Holger Krahmer)
  6.5.Programm "Konsumaturi" għall-perjodu 2014-2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort)
  6.6.Il-kwoti tat-tariffa Komunitarja għal-laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja u għal-laħam tal-majjal, il-laħam tat-tjur, il-qamħ u l-maħlut, u tipi ta' nuħħala, il-frak iebes u fdalijiet oħra (A7-0212/2012 - Vital Moreira)
  6.7.Importazzjonijiet ta’ żejt taż-żebbuġa u prodotti agrikoli oħra mit-Turkija (A7-0209/2012 - Vital Moreira)
  6.8.L-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi)
  6.9.Il-ġbir u l-ħżin tad-diossidu tal-karbonju fl-Ewropa (A7-0430/2013 - Chris Davies)
  6.10.Pjan ta' Azzjoni dwar is-Saħħa elettronika 2012-2020 (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso)
  6.11.Il-kriżi alimentari, il-frodi fil-katina alimentari u l-kontroll tagħha (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
  6.12.Spezzjonijiet effikaċi tax-xogħol bħala strateġija biex jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck)
  6.13.Il-parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati fir-rikavat tal-kumpaniji (A7-0465/2013 - Phil Bennion)
  6.14.Protezzjoni soċjali għal kulħadd, inklużi l-persuni li jaħdmu għal rashom (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė)
  6.15.Il-perjodu l-ġdid ta’ Programmazzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni (A7-0007/2014 - Derek Vaughan)
  6.16.L-Iskart tal-Plastik fl-Ambjent (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi)
  6.17.Il-marka ta' kwalità reġjonali (A7-0456/2013 - Eric Andrieu)
 7.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 9.L-għoti ta’ kuntratti ta’ konċessjoni - L-akkwist pubbliku - L-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u l-posta (dibattitu)
 10.L-aċċess ta' prodotti u servizzi għas-swieq tal-akkwist pubbliku (dibattitu)
 11.Emenda ta' test adottat: ara l-Minuti
 12.L-għasel (dibattitu)
 13.Il-programm Hercule III u l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 14.L-istatistiċi rigward il-kummerċ ta' merkanzija bejn Stati Membri (dibattitu)
 15.Takografi u leġiżlazzjoni soċjali li tikkonċerna t-trasport bit-triq (dibattitu)
 16.Ir-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa biex jiġu promossi l-kompetittività u s-sostenibbiltà (dibattitu)
 17.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 18.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (2486 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (8705 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza