Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 14 januari 2014 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Balans van het Litouwse voorzitterschap (debat)
 4.Consumentenprogramma 2014-2020 (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Lara Comi (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger) (stemming)
  5.2.Slimme specialisatie: netwerken van kenniscentra voor een doeltreffend cohesiebeleid (A7-0462/2013 - Hermann Winkler) (stemming)
  5.3.Regels omtrent stemmingen en de inhoud van verslagen in de goedkeuringsprocedure (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski) (stemming)
  5.4.CO2-emissies van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (A7-0168/2013 - Holger Krahmer) (stemming)
  5.5.Consumentenprogramma 2014-2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort) (stemming)
  5.6.Communautaire tariefcontingenten voor kwaliteitsrundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, tarwe en mengkoren, en zemelen, slijpsel en andere resten (A7-0212/2012 - Vital Moreira) (stemming)
  5.7.Invoer van olijfolie en andere landbouwproducten uit Turkije (A7-0209/2012 - Vital Moreira) (stemming)
  5.8.Geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi) (stemming)
  5.9.Technologie voor koolstofafvang en -opslag (A7-0430/2013 - Chris Davies) (stemming)
  5.10.Actieplan e-gezondheidszorg 2012-2020 (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso) (stemming)
  5.11.De voedselcrisis, fraude in de voedselketen en de controle daarop (A7-0434/2013 - Esther de Lange) (stemming)
  5.12.Doeltreffende arbeidsinspecties als middel om de arbeidsomstandigheden in Europa te verbeteren (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck) (stemming)
  5.13.Financiële participatie van werknemers in bedrijfswinsten (A7-0465/2013 - Phil Bennion) (stemming)
  5.14.Sociale bescherming voor iedereen, ook voor zelfstandigen (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė) (stemming)
  5.15.Nieuwe programmeringsperiode van het cohesiebeleid (A7-0007/2014 - Derek Vaughan) (stemming)
  5.16.Kunststofafval in het milieu (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi) (stemming)
  5.17.Regionale kwaliteitsmerken (A7-0456/2013 - Eric Andrieu) (stemming)
 6.Stemverklaringen
  6.1.Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Lara Comi (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger)
  6.2.Slimme specialisatie: netwerken van kenniscentra voor een doeltreffend cohesiebeleid (A7-0462/2013 - Hermann Winkler)
  6.3.Regels omtrent stemmingen en de inhoud van verslagen in de goedkeuringsprocedure (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski)
  6.4.CO2-emissies van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (A7-0168/2013 - Holger Krahmer)
  6.5.Consumentenprogramma 2014-2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort)
  6.6.Communautaire tariefcontingenten voor kwaliteitsrundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, tarwe en mengkoren, en zemelen, slijpsel en andere resten (A7-0212/2012 - Vital Moreira)
  6.7.Invoer van olijfolie en andere landbouwproducten uit Turkije (A7-0209/2012 - Vital Moreira)
  6.8.Geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi)
  6.9.Technologie voor koolstofafvang en -opslag (A7-0430/2013 - Chris Davies)
  6.10.Actieplan e-gezondheidszorg 2012-2020 (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso)
  6.11.De voedselcrisis, fraude in de voedselketen en de controle daarop (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
  6.12.Doeltreffende arbeidsinspecties als middel om de arbeidsomstandigheden in Europa te verbeteren (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck)
  6.13.Financiële participatie van werknemers in bedrijfswinsten (A7-0465/2013 - Phil Bennion)
  6.14.Sociale bescherming voor iedereen, ook voor zelfstandigen (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė)
  6.15.Nieuwe programmeringsperiode van het cohesiebeleid (A7-0007/2014 - Derek Vaughan)
  6.16.Kunststofafval in het milieu (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi)
  6.17.Regionale kwaliteitsmerken (A7-0456/2013 - Eric Andrieu)
 7.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 9.Toewijzing van concessieovereenkomsten - Gunning van overheidsopdrachten - Gunning van contracten aan marktdeelnemers in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten (debat)
 10.Toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de aanbestedingsmarkten (debat)
 11.Rectificatie op een aangenomen tekst: zie notulen
 12.Honing (debat)
 13.Programma Hercules III en de bescherming van de financiële belangen van de EU (debat)
 14.Statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten (debat)
 15.Tachografen en harmonisatie van sociale wetgeving in het wegvervoer (debat)
 16.Herindustrialisering van Europa ter bevordering van concurrentievermogen en duurzaamheid (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 18.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (2486 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (8705 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid