Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 14 stycznia 2014 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Podsumowanie prezydencji litewskiej (debata)
 4.Program ochrony konsumentów na lata 2014–2020 (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Wniosek Lary Comi o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger) (głosowanie)
  5.2.Inteligentna specjalizacja: tworzenie sieci doskonałości na rzecz należycie prowadzonej polityki spójności (A7-0462/2013 - Hermann Winkler) (głosowanie)
  5.3.Zasady dotyczące głosowania oraz treści sprawozdań w ramach procedury zgody (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski) (głosowanie)
  5.4.Emisje CO2 z nowych lekkich pojazdów dostawczych (A7-0168/2013 - Holger Krahmer) (głosowanie)
  5.5.Program ochrony konsumentów na lata 2014–2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort) (głosowanie)
  5.6.Wspólnotowe kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości (A7-0212/2012 - Vital Moreira) (głosowanie)
  5.7.Przywóz oliwy z oliwek i innych produktów rolnych z Turcji (A7-0209/2012 - Vital Moreira) (głosowanie)
  5.8.Oznaczenia geograficzne aromatyzowanych produktów sektora wina (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi) (głosowanie)
  5.9.Technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (A7-0430/2013 - Chris Davies) (głosowanie)
  5.10.Plan działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012–2020 (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso) (głosowanie)
  5.11.Kryzys żywnościowy, oszustwa w łańcuchu dostaw żywności i nadzór nad nimi (A7-0434/2013 - Esther de Lange) (głosowanie)
  5.12.Skuteczne inspekcje pracy jako strategia na rzecz poprawy warunków pracy w Europie (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck) (głosowanie)
  5.13.Udział finansowy pracowników w dochodach przedsiębiorstw (A7-0465/2013 - Phil Bennion) (głosowanie)
  5.14.Ochrona socjalna dla wszystkich, w tym dla osób samozatrudnionych (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė) (głosowanie)
  5.15.Nowy okres programowania polityki spójności (A7-0007/2014 - Derek Vaughan) (głosowanie)
  5.16.Odpady z tworzyw sztucznych w środowisku (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi) (głosowanie)
  5.17.Znak jakości dla produktów regionalnych (A7-0456/2013 - Eric Andrieu) (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  6.1.Wniosek Lary Comi o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger)
  6.2.Inteligentna specjalizacja: tworzenie sieci doskonałości na rzecz należycie prowadzonej polityki spójności (A7-0462/2013 - Hermann Winkler)
  6.3.Zasady dotyczące głosowania oraz treści sprawozdań w ramach procedury zgody (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski)
  6.4.Emisje CO2 z nowych lekkich pojazdów dostawczych (A7-0168/2013 - Holger Krahmer)
  6.5.Program ochrony konsumentów na lata 2014–2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort)
  6.6.Wspólnotowe kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości (A7-0212/2012 - Vital Moreira)
  6.7.Przywóz oliwy z oliwek i innych produktów rolnych z Turcji (A7-0209/2012 - Vital Moreira)
  6.8.Oznaczenia geograficzne aromatyzowanych produktów sektora wina (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi)
  6.9.Technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (A7-0430/2013 - Chris Davies)
  6.10.Plan działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012–2020 (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso)
  6.11.Kryzys żywnościowy, oszustwa w łańcuchu dostaw żywności i nadzór nad nimi (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
  6.12.Skuteczne inspekcje pracy jako strategia na rzecz poprawy warunków pracy w Europie (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck)
  6.13.Udział finansowy pracowników w dochodach przedsiębiorstw (A7-0465/2013 - Phil Bennion)
  6.14.Ochrona socjalna dla wszystkich, w tym dla osób samozatrudnionych (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė)
  6.15.Nowy okres programowania polityki spójności (A7-0007/2014 - Derek Vaughan)
  6.16.Odpady z tworzyw sztucznych w środowisku (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi)
  6.17.Znak jakości dla produktów regionalnych (A7-0456/2013 - Eric Andrieu)
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 8.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 9.Przyznawanie umów koncesyjnych - Zamówienia publiczne - Udzielanie zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (debata)
 10.Dostęp towarów i usług do rynku wewnętrznego zamówień publicznych (debata)
 11.Sprostowanie przyjętego dokumentu: Patrz protokól
 12.Miód (debata)
 13.Program Herkules III i ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej (debata)
 14.Dane statystyczne odnoszące się do handlu towarami między państwami członkowskimi (debata)
 15.Tachografy i przepisy socjalne odnoszące się do transportu drogowego (debata)
 16.Reindustrializacja Europy na rzecz wsparcia konkurencyjności i zrównoważonego wzrostu (debata)
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 18.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2486 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (8705 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności