Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Stenograma dezbaterilor
Marţi, 14 ianuarie 2014 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Bilanțul Preşedinţiei lituaniene (dezbatere)
 4.Programul privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 (dezbatere)
 5.Votare
  5.1.Cerere de apărare a imunității parlamentare a dnei Lara Comi (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger) (vot)
  5.2.Specializarea inteligentă: crearea unei rețele a centrelor de excelență pentru o politică de coeziune eficientă (A7-0462/2013 - Hermann Winkler) (vot)
  5.3.Regulile de vot şi conţinutul rapoartelor în cadrul procedurii de aprobare (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski) (vot)
  5.4.Emisiile de CO2 produse de vehiculele utilitare ușoare noi (A7-0168/2013 - Holger Krahmer) (vot)
  5.5.Programul privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort) (vot)
  5.6.Contingentele tarifare comunitare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, carnea de porc, carnea de pasăre, grâu, borceag și tărâțe, brizuri și alte reziduuri (A7-0212/2012 - Vital Moreira) (vot)
  5.7.Importul de ulei de măsline și de alte produse agricole din Turcia (A7-0209/2012 - Vital Moreira) (vot)
  5.8.Indicațiile geografice ale produselor vitivinicole aromatizate (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi) (vot)
  5.9.Captarea şi stocarea dioxidului de carbon în Europa (A7-0430/2013 - Chris Davies) (vot)
  5.10.Planul de acțiune privind e-sănătatea 2012-2020 (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso) (vot)
  5.11.Criza alimentară, fraudele din lanțul alimentar și controlul aferent (A7-0434/2013 - Esther de Lange) (vot)
  5.12.Inspecțiile eficiente la locul de muncă ca strategii de îmbunătățire a condițiilor de muncă în Europa (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck) (vot)
  5.13.Participarea financiară a angajaților la veniturile întreprinderilor (A7-0465/2013 - Phil Bennion) (vot)
  5.14.Protecția socială pentru toți, inclusiv pentru lucrătorii care desfășoară o activitate independentă (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė) (vot)
  5.15.Noua perioadă de programare a politicii de coeziune (A7-0007/2014 - Derek Vaughan) (vot)
  5.16.Deșeurile de plastic aflate în mediul înconjurător (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi) (vot)
  5.17.Marca de calitate regională (A7-0456/2013 - Eric Andrieu) (vot)
 6.Explicaţii privind votul
  6.1.Cerere de apărare a imunității parlamentare a dnei Lara Comi (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger)
  6.2.Specializarea inteligentă: crearea unei rețele a centrelor de excelență pentru o politică de coeziune eficientă (A7-0462/2013 - Hermann Winkler)
  6.3.Regulile de vot şi conţinutul rapoartelor în cadrul procedurii de aprobare (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski)
  6.4.Emisiile de CO2 produse de vehiculele utilitare ușoare noi (A7-0168/2013 - Holger Krahmer)
  6.5.Programul privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort)
  6.6.Contingentele tarifare comunitare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, carnea de porc, carnea de pasăre, grâu, borceag și tărâțe, brizuri și alte reziduuri (A7-0212/2012 - Vital Moreira)
  6.7.Importul de ulei de măsline și de alte produse agricole din Turcia (A7-0209/2012 - Vital Moreira)
  6.8.Indicațiile geografice ale produselor vitivinicole aromatizate (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi)
  6.9.Captarea şi stocarea dioxidului de carbon în Europa (A7-0430/2013 - Chris Davies)
  6.10.Planul de acțiune privind e-sănătatea 2012-2020 (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso)
  6.11.Criza alimentară, fraudele din lanțul alimentar și controlul aferent (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
  6.12.Inspecțiile eficiente la locul de muncă ca strategii de îmbunătățire a condițiilor de muncă în Europa (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck)
  6.13.Participarea financiară a angajaților la veniturile întreprinderilor (A7-0465/2013 - Phil Bennion)
  6.14.Protecția socială pentru toți, inclusiv pentru lucrătorii care desfășoară o activitate independentă (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė)
  6.15.Noua perioadă de programare a politicii de coeziune (A7-0007/2014 - Derek Vaughan)
  6.16.Deșeurile de plastic aflate în mediul înconjurător (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi)
  6.17.Marca de calitate regională (A7-0456/2013 - Eric Andrieu)
 7.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 8.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 9.Atribuirea contractelor de concesiune - Achiziţiile publice - Achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (dezbatere)
 10.Accesul bunurilor și al serviciilor pe piețele achizițiilor publice (dezbatere)
 11.Rectificare la un text adoptat: consultaţi procesul-verbal
 12.Mierea (dezbatere)
 13.Programul Hercule III și protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene (dezbatere)
 14.Statistici ale comerțului cu mărfuri între statele membre în ceea ce priveşte acordarea de competenţe delegate şi de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri, comunicarea de informații de către administraţia vamală, schimbul de date confidenţiale între statele membre şi definiţia valorii statistice (dezbatere)
 15.Aparatura de înregistrare în transportul rutier și legislația din domeniul social referitoare la transportul rutier (dezbatere)
 16.Reindustrializarea Europei în vederea promovării competitivității și a durabilității (dezbatere)
 17.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 18.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (2486 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (8705 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate