Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 14. januára 2014 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Zhodnotenie litovského predsedníctva (rozprava)
 4.Program Spotrebitelia na roky 2014 – 2020 (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity Lary Comiovej (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger) (hlasovanie)
  5.2.Inteligentná špecializácia: vytváranie sietí excelentnosti pre účinnú politiku súdržnosti (A7-0462/2013 - Hermann Winkler) (hlasovanie)
  5.3.Pravidlá hlasovania a obsah správ v rámci postupu súhlasu (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski) (hlasovanie)
  5.4.Emisie CO2 z nových ľahkých úžitkových vozidiel (A7-0168/2013 - Holger Krahmer) (hlasovanie)
  5.5.Program Spotrebitelia na roky 2014 – 2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort) (hlasovanie)
  5.6.Colné kvóty Spoločenstva pre hovädzie mäso vysokej kvality a bravčové mäso, hydinové mäso, pšenicu a súraž a otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a iné zvyšky (A7-0212/2012 - Vital Moreira) (hlasovanie)
  5.7.Dovoz olivového oleja a iných poľnohospodárskych výrobkov z Turecka (A7-0209/2012 - Vital Moreira) (hlasovanie)
  5.8.Zemepisné označenia aromatizovaných vínnych výrobkov (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi) (hlasovanie)
  5.9.Technológie na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (A7-0430/2013 - Chris Davies) (hlasovanie)
  5.10.Akčný plán elektronického zdravotníctva na roky 2012 – 2020 (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso) (hlasovanie)
  5.11.Potravinová kríza, podvody v potravinovom reťazci a jeho kontrola (A7-0434/2013 - Esther de Lange) (hlasovanie)
  5.12.Účiné pracovné inšpekcie ako stratégia na zlepšenie pracovných podmienok (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck) (hlasovanie)
  5.13.Finančná účasť zamestnancov na ziskoch podnikov (A7-0465/2013 - Phil Bennion) (hlasovanie)
  5.14.Sociálna ochrana pre všetkých vrátane samostatne zárobkovo činných osôb (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė) (hlasovanie)
  5.15.Nové programové obdobie politiky súdržnosti (A7-0007/2014 - Derek Vaughan) (hlasovanie)
  5.16.Riešenie problematiky plastového odpadu v životnom prostredí (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi) (hlasovanie)
  5.17.Regionálne značky kvality (A7-0456/2013 - Eric Andrieu) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
  6.1.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity Lary Comiovej (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger)
  6.2.Inteligentná špecializácia: vytváranie sietí excelentnosti pre účinnú politiku súdržnosti (A7-0462/2013 - Hermann Winkler)
  6.3.Pravidlá hlasovania a obsah správ v rámci postupu súhlasu (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski)
  6.4.Emisie CO2 z nových ľahkých úžitkových vozidiel (A7-0168/2013 - Holger Krahmer)
  6.5.Program Spotrebitelia na roky 2014 – 2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort)
  6.6.Colné kvóty Spoločenstva pre hovädzie mäso vysokej kvality a bravčové mäso, hydinové mäso, pšenicu a súraž a otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a iné zvyšky (A7-0212/2012 - Vital Moreira)
  6.7.Dovoz olivového oleja a iných poľnohospodárskych výrobkov z Turecka (A7-0209/2012 - Vital Moreira)
  6.8.Zemepisné označenia aromatizovaných vínnych výrobkov (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi)
  6.9.Technológie na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (A7-0430/2013 - Chris Davies)
  6.10.Akčný plán elektronického zdravotníctva na roky 2012 – 2020 (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso)
  6.11.Potravinová kríza, podvody v potravinovom reťazci a jeho kontrola (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
  6.12.Účiné pracovné inšpekcie ako stratégia na zlepšenie pracovných podmienok (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck)
  6.13.Finančná účasť zamestnancov na ziskoch podnikov (A7-0465/2013 - Phil Bennion)
  6.14.Sociálna ochrana pre všetkých vrátane samostatne zárobkovo činných osôb (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė)
  6.15.Nové programové obdobie politiky súdržnosti (A7-0007/2014 - Derek Vaughan)
  6.16.Riešenie problematiky plastového odpadu v životnom prostredí (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi)
  6.17.Regionálne značky kvality (A7-0456/2013 - Eric Andrieu)
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 9.Udeľovanie koncesií - Verejné obstarávanie - Obstarávanie vykonávané subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (rozprava)
 10.Prístup tovaru a služieb na trhy verejného obstarávania (rozprava)
 11.Korigendum k textu prijatému Parlamentom: pozri zápisnicu
 12.Med (rozprava)
 13.Program Hercule III a ochrana finančných záujmov Európskej únie (rozprava)
 14.Štatistika o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi (rozprava)
 15.Tachografy a právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (rozprava)
 16.Reindustrializácia Európy s cieľom podporiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť (rozprava)
 17.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 18.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2486 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (8705 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia