Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 14. januar 2014 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Ocena dela litovskega predsedstva (razprava)
 4.Program varstva potrošnikov za obdobje 2014–2020 (razprava)
 5.Čas glasovanja
  5.1.Zahteva za zaščito poslanske imunitete Lare Comi (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger) (glasovanje)
  5.2.Pametna specializacija: odličnost mrežnega povezovanja za preudarno kohezijsko politiko (A7-0462/2013 - Hermann Winkler) (glasovanje)
  5.3.Pravila o glasovanju in vsebini poročil v postopku odobritve (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski) (glasovanje)
  5.4.Emisije CO2 iz novih lahkih gospodarskih vozil (A7-0168/2013 - Holger Krahmer) (glasovanje)
  5.5.Program varstva potrošnikov za obdobje 2014–2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort) (glasovanje)
  5.6.Tarifne kvote Skupnosti za visoko kakovostno goveje in prašičje meso, meso perutnine, pšenico in soržico, otrobe, pelete in druge ostanke (A7-0212/2012 - Vital Moreira) (glasovanje)
  5.7.Uvoz oljčnega olja in drugih kmetijskih proizvodov iz Turčije (A7-0209/2012 - Vital Moreira) (glasovanje)
  5.8.Geografske označbe aromatiziranih vinskih proizvodov (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi) (glasovanje)
  5.9.Tehnologija zajemanja in shranjevanja CO2 (A7-0430/2013 - Chris Davies) (glasovanje)
  5.10.Akcijski načrt za e-zdravje za obdobje 2012–2020 (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso) (glasovanje)
  5.11.Kriza zaradi pomanjkanja hrane, goljufije v prehranski verigi in nadzor nad njimi (A7-0434/2013 - Esther de Lange) (glasovanje)
  5.12.Učinkovite inšpekcije dela kot strategija za izboljšanje pogojev dela v Evropi (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck) (glasovanje)
  5.13.Finančna udeležba zaposlenih pri dobičku podjetij (A7-0465/2013 - Phil Bennion) (glasovanje)
  5.14.Socialno varstvo za vse, tudi za samozaposlene delavce (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė) (glasovanje)
  5.15.Novo programsko obdobje kohezijske politike (A7-0007/2014 - Derek Vaughan) (glasovanje)
  5.16.Plastični odpadki v okolju (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi) (glasovanje)
  5.17.Regionalno znamčenje (A7-0456/2013 - Eric Andrieu) (glasovanje)
 6.Obrazložitev glasovanja
  6.1.Zahteva za zaščito poslanske imunitete Lare Comi (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger)
  6.2.Pametna specializacija: odličnost mrežnega povezovanja za preudarno kohezijsko politiko (A7-0462/2013 - Hermann Winkler)
  6.3.Pravila o glasovanju in vsebini poročil v postopku odobritve (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski)
  6.4.Emisije CO2 iz novih lahkih gospodarskih vozil (A7-0168/2013 - Holger Krahmer)
  6.5.Program varstva potrošnikov za obdobje 2014–2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort)
  6.6.Tarifne kvote Skupnosti za visoko kakovostno goveje in prašičje meso, meso perutnine, pšenico in soržico, otrobe, pelete in druge ostanke (A7-0212/2012 - Vital Moreira)
  6.7.Uvoz oljčnega olja in drugih kmetijskih proizvodov iz Turčije (A7-0209/2012 - Vital Moreira)
  6.8.Geografske označbe aromatiziranih vinskih proizvodov (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi)
  6.9.Tehnologija zajemanja in shranjevanja CO2 (A7-0430/2013 - Chris Davies)
  6.10.Akcijski načrt za e-zdravje za obdobje 2012–2020 (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso)
  6.11.Kriza zaradi pomanjkanja hrane, goljufije v prehranski verigi in nadzor nad njimi (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
  6.12.Učinkovite inšpekcije dela kot strategija za izboljšanje pogojev dela v Evropi (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck)
  6.13.Finančna udeležba zaposlenih pri dobičku podjetij (A7-0465/2013 - Phil Bennion)
  6.14.Socialno varstvo za vse, tudi za samozaposlene delavce (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė)
  6.15.Novo programsko obdobje kohezijske politike (A7-0007/2014 - Derek Vaughan)
  6.16.Plastični odpadki v okolju (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi)
  6.17.Regionalno znamčenje (A7-0456/2013 - Eric Andrieu)
 7.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 9.Podeljevanje koncesijskih pogodb - Javna naročila - Javna naročila naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (razprava)
 10.Dostop blaga in storitev do trgov javnih naročil (razprava)
 11.Popravek sprejetega besedila: gl. zapisnik
 12.Med (razprava)
 13.Program Herkul III in zaščita finančnih interesov EU (razprava)
 14.Statistični podatki v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami (razprava)
 15.Tahograf (nadzorna naprava) in socialna zakonodaja v zvezi s cestnim prometom (razprava)
 16.Ponovna industrializacija Evrope za spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti (razprava)
 17.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 18.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (2486 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (8705 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov