Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 14 januari 2014 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Översyn av det litauiska ordförandeskapet (debatt)
 4.Konsumentprogram 2014-2020 (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Begäran om fastställelse av Lara Comis parlamentariska immunitet (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger) (omröstning)
  5.2.Smart specialisering: Expertnätverk för en sund sammanhållningspolitik (A7-0462/2013 - Hermann Winkler) (omröstning)
  5.3.Omröstning om och innehåll i betänkanden inom godkännandeförfarandet (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski) (omröstning)
  5.4.Koldioxidutsläppen från nya lätta nyttofordon (A7-0168/2013 - Holger Krahmer) (omröstning)
  5.5.Konsumentprogram 2014-2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort) (omröstning)
  5.6.Gemenskapstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter (A7-0212/2012 - Vital Moreira) (omröstning)
  5.7.Import av olivolja och andra jordbruksprodukter från Turkiet (A7-0209/2012 - Vital Moreira) (omröstning)
  5.8.Geografiska beteckningar för aromatiserade vinprodukter (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi) (omröstning)
  5.9.Avskiljning och lagring av kol (A7-0430/2013 - Chris Davies) (omröstning)
  5.10.Handlingsplanen för e-hälsa 2012–2020 (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso) (omröstning)
  5.11.Livsmedelskrisen, bedrägerier i livsmedelskedjan och kontrollen över detta (A7-0434/2013 - Esther de Lange) (omröstning)
  5.12.Effektiva yrkesinspektioner för att förbättra arbetsförhållandena (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck) (omröstning)
  5.13.Ekonomiskt deltagande i företagets avkastning från de anställdas sida (A7-0465/2013 - Phil Bennion) (omröstning)
  5.14.Social trygghet för alla, inklusive egenföretagare (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė) (omröstning)
  5.15.Den nya programplaneringsperioden för sammanhållningspolitiken (A7-0007/2014 - Derek Vaughan) (omröstning)
  5.16.Plastavfall i miljön (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi) (omröstning)
  5.17.Regionala märkesprodukter (A7-0456/2013 - Eric Andrieu) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
  6.1.Begäran om fastställelse av Lara Comis parlamentariska immunitet (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger)
  6.2.Smart specialisering: Expertnätverk för en sund sammanhållningspolitik (A7-0462/2013 - Hermann Winkler)
  6.3.Omröstning om och innehåll i betänkanden inom godkännandeförfarandet (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski)
  6.4.Koldioxidutsläppen från nya lätta nyttofordon (A7-0168/2013 - Holger Krahmer)
  6.5.Konsumentprogram 2014-2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort)
  6.6.Gemenskapstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter (A7-0212/2012 - Vital Moreira)
  6.7.Import av olivolja och andra jordbruksprodukter från Turkiet (A7-0209/2012 - Vital Moreira)
  6.8.Geografiska beteckningar för aromatiserade vinprodukter (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi)
  6.9.Avskiljning och lagring av kol (A7-0430/2013 - Chris Davies)
  6.10.Handlingsplanen för e-hälsa 2012–2020 (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso)
  6.11.Livsmedelskrisen, bedrägerier i livsmedelskedjan och kontrollen över detta (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
  6.12.Effektiva yrkesinspektioner för att förbättra arbetsförhållandena (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck)
  6.13.Ekonomiskt deltagande i företagets avkastning från de anställdas sida (A7-0465/2013 - Phil Bennion)
  6.14.Social trygghet för alla, inklusive egenföretagare (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė)
  6.15.Den nya programplaneringsperioden för sammanhållningspolitiken (A7-0007/2014 - Derek Vaughan)
  6.16.Plastavfall i miljön (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi)
  6.17.Regionala märkesprodukter (A7-0456/2013 - Eric Andrieu)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 9.Tilldelning av koncessionsavtal - Offentlig upphandling - Upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (debatt)
 10.Tillträde för varor och tjänster till unionens inre marknad för offentlig upphandling (debatt)
 11.Rättelse till en antagen text : se protokollet
 12.Honung (debatt)
 13.Programmet Herkules III och skydd av EU:s ekonomiska intressen (debatt)
 14.Statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna (debatt)
 15.Färdskrivare vid och sociallagstiftning beträffande vägtransporter (debatt)
 16.En återindustrialisering av Europa för att främja konkurrenskraft och hållbarhet (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 18.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (2486 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (8705 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy