Index 
Stenograma dezbaterilor
PDF 8705k
Marţi, 14 ianuarie 2014 - Strasbourg Ediţie revizuită
1. Deschiderea şedinţei
 2. Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3. Bilanțul Preşedinţiei lituaniene (dezbatere)
 4. Programul privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 (dezbatere)
 5. Votare
  5.1. Cerere de apărare a imunității parlamentare a dnei Lara Comi (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger) (vot)
  5.2. Specializarea inteligentă: crearea unei rețele a centrelor de excelență pentru o politică de coeziune eficientă (A7-0462/2013 - Hermann Winkler) (vot)
  5.3. Regulile de vot şi conţinutul rapoartelor în cadrul procedurii de aprobare (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski) (vot)
  5.4. Emisiile de CO2 produse de vehiculele utilitare ușoare noi (A7-0168/2013 - Holger Krahmer) (vot)
  5.5. Programul privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort) (vot)
  5.6. Contingentele tarifare comunitare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, carnea de porc, carnea de pasăre, grâu, borceag și tărâțe, brizuri și alte reziduuri (A7-0212/2012 - Vital Moreira) (vot)
  5.7. Importul de ulei de măsline și de alte produse agricole din Turcia (A7-0209/2012 - Vital Moreira) (vot)
  5.8. Indicațiile geografice ale produselor vitivinicole aromatizate (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi) (vot)
  5.9. Captarea şi stocarea dioxidului de carbon în Europa (A7-0430/2013 - Chris Davies) (vot)
  5.10. Planul de acțiune privind e-sănătatea 2012-2020 (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso) (vot)
  5.11. Criza alimentară, fraudele din lanțul alimentar și controlul aferent (A7-0434/2013 - Esther de Lange) (vot)
  5.12. Inspecțiile eficiente la locul de muncă ca strategii de îmbunătățire a condițiilor de muncă în Europa (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck) (vot)
  5.13. Participarea financiară a angajaților la veniturile întreprinderilor (A7-0465/2013 - Phil Bennion) (vot)
  5.14. Protecția socială pentru toți, inclusiv pentru lucrătorii care desfășoară o activitate independentă (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė) (vot)
  5.15. Noua perioadă de programare a politicii de coeziune (A7-0007/2014 - Derek Vaughan) (vot)
  5.16. Deșeurile de plastic aflate în mediul înconjurător (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi) (vot)
  5.17. Marca de calitate regională (A7-0456/2013 - Eric Andrieu) (vot)
 6. Explicaţii privind votul
  6.1. Cerere de apărare a imunității parlamentare a dnei Lara Comi (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger)
  6.2. Specializarea inteligentă: crearea unei rețele a centrelor de excelență pentru o politică de coeziune eficientă (A7-0462/2013 - Hermann Winkler)
  6.3. Regulile de vot şi conţinutul rapoartelor în cadrul procedurii de aprobare (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski)
  6.4. Emisiile de CO2 produse de vehiculele utilitare ușoare noi (A7-0168/2013 - Holger Krahmer)
  6.5. Programul privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort)
  6.6. Contingentele tarifare comunitare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, carnea de porc, carnea de pasăre, grâu, borceag și tărâțe, brizuri și alte reziduuri (A7-0212/2012 - Vital Moreira)
  6.7. Importul de ulei de măsline și de alte produse agricole din Turcia (A7-0209/2012 - Vital Moreira)
  6.8. Indicațiile geografice ale produselor vitivinicole aromatizate (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi)
  6.9. Captarea şi stocarea dioxidului de carbon în Europa (A7-0430/2013 - Chris Davies)
  6.10. Planul de acțiune privind e-sănătatea 2012-2020 (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso)
  6.11. Criza alimentară, fraudele din lanțul alimentar și controlul aferent (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
  6.12. Inspecțiile eficiente la locul de muncă ca strategii de îmbunătățire a condițiilor de muncă în Europa (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck)
  6.13. Participarea financiară a angajaților la veniturile întreprinderilor (A7-0465/2013 - Phil Bennion)
  6.14. Protecția socială pentru toți, inclusiv pentru lucrătorii care desfășoară o activitate independentă (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė)
  6.15. Noua perioadă de programare a politicii de coeziune (A7-0007/2014 - Derek Vaughan)
  6.16. Deșeurile de plastic aflate în mediul înconjurător (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi)
  6.17. Marca de calitate regională (A7-0456/2013 - Eric Andrieu)
 7. Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 8. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 9. Atribuirea contractelor de concesiune - Achiziţiile publice - Achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (dezbatere)
 10. Accesul bunurilor și al serviciilor pe piețele achizițiilor publice (dezbatere)
 11. Rectificare la un text adoptat: consultaţi procesul-verbal
 12. Mierea (dezbatere)
 13. Programul Hercule III și protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene (dezbatere)
 14. Statistici ale comerțului cu mărfuri între statele membre în ceea ce priveşte acordarea de competenţe delegate şi de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri, comunicarea de informații de către administraţia vamală, schimbul de date confidenţiale între statele membre şi definiţia valorii statistice (dezbatere)
 15. Aparatura de înregistrare în transportul rutier și legislația din domeniul social referitoare la transportul rutier (dezbatere)
 16. Reindustrializarea Europei în vederea promovării competitivității și a durabilității (dezbatere)
 17. Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 18. Ridicarea şedinţei


  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 
1. Deschiderea şedinţei
Înregistrare video a intervenţiilor
 

(Die Sitzung wird um 9.05 Uhr eröffnet.)

 

2. Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal

3. Bilanțul Preşedinţiei lituaniene (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt der Tagesordnung folgen die Erklärungen des Rates und der Kommission zur Bilanz der litauischen Präsidentschaft (2013/2630(RSP)).

Ich begrüße dazu die Staatspräsidentin von Litauen, Dalia Grybauskaitė. Guten Morgen, Frau Präsidentin, herzlich willkommen! Ich begrüße den Präsidenten der Europäischen Kommission, José Manuel Barroso. Guten Morgen, Herr Präsident, herzlich willkommen!

 
  
MPphoto
 

  Dalia Grybauskaitė, President-in-Office of the Council. − Mr President, I would like to begin in Lithuanian.

Man labai malonu kartu su Jumis įvertinti Lietuvos pirmininkavimo rezultatus. Didžiuojuosi, kad mūsų maža jaunos demokratijos šalis, neseniai atkūrusi savo valstybingumą, įrodė, kad ji gali atlikti Europos Sąjungos pirmininkavimo užduotis taip pat gerai kaip ir bet kuri valstybė narė, nesvarbu didelė ar maža. Lietuva įveikė šį išbandymą. Atlikome visus darbus, kuriuos turėjome atlikti, ir net nuveikėme daugiau nei buvo tikėtasi. Po šešių Lietuvos pirmininkavimo mėnesių turime stipresnę, patikimesnę ir labiau savimi pasitikinčią Europos Sąjungą.

When I addressed you in July I said that the Lithuanian Presidency would be about a credible, growing and open Europe. I stressed the need to regain credibility with the citizens of Europe by delivering on the outcomes they have been promised, by following through on what we have committed to do, and by showing we can work effectively together in the interest of our citizens.

I spoke of the need to restore growth to our economy and to make it competitive, with sustainable jobs for young people in particular. And I reminded this House that Europe has always been at its best when it has been an open Europe: a Europe which has stood up for peace, democracy and human rights, and a Europe which, after 50 years of conflict and division, has striven to reunite.

So what have we achieved in these six months? Despite the exceptional efforts of the Irish Presidency, reaching the final agreement on the multiannual financial framework (MFF) and the 2014 budget was not easy for us. The deal struck in November involved hard choices on all sides. No one got everything they wanted. I pay tribute to all those in this House who played a part in forging that agreement – not least to Mr Lamassoure and Ms Jensen. I think that together, we showed what can be done when we apply our collective ingenuity to the task of making Europe work for our citizens.

We delivered – on time – a modern, predictable, forward-looking and long-term budget, a budget that makes a difference to people’s lives, to every household across Europe. It is a budget that shows that Europe is part of the solution. Yes, it is a rigorous budget, in keeping with those that national governments are having to implement at home, but even if modest in size, at 1 % of European GDP, it represents an injection of nearly a trillion euros into the real economy of Europe. It addresses the urgent investment needs of hundreds of thousands of towns and regions across Europe. It recognises the social cost of the economic crisis, bringing badly-needed extra help to those living below the poverty line or desperately seeking a job.

It is a budget for smart growth, targeted on strengthening and sustaining the economic recovery which is already underway. It provides us with the means to prevent our young people being denied a future. It gives Europe the capacity to fight cybercrime. It addresses the tragedy we have seen too often at Lampedusa, strengthening our border and asylum management system. At home, it brings relief to the victims of catastrophic floods and drought. Also, beyond our borders, it provides the largest programme of development and humanitarian assistance the world has ever seen.

In putting our house in order, we delivered a budget fit for purpose and right for our time. However, delivery requires more than a budget. As you well know, the Lithuanian Presidency also faced the task of completing negotiations with you on separate programmes required to implement the MFF. I am pleased that we managed to reach agreement on nearly all of these. Only a very few remain for the Greek Presidency to complete.

Delivery on that scale is demanding on any individual. So I would like to put on record my thanks and admiration for the tireless efforts that your committee chairs, rapporteurs and members have put in, and for the skill and experience they bring to their task. Europe’s voters need to hear the message that they are well served by their legislators.

Everyone benefits from the programmes which have been in place since the start of this year – Horizon 2020, Creative Europe, COSME and Erasmus+, to name but a few. They provide evidence for the claim that Europe is building its way out of the crisis, that Europe is delivering for its citizens, and that Europe is working.

Credibility is not just about delivering sustainable growth; it is also about restoring confidence in the European Union’s financial system and regaining the trust of financial markets. That is why we pulled out all the stops to make progress on creating a functional Banking Union. The agreement reached just before Christmas on the Single Resolution Mechanism provides a blueprint for repairing insolvent banks. This is vital for securing economic recovery and financial stability.

The Bank Recovery and Resolution Directive will stop taxpayers having to bail out banks again, while the Deposit Guarantee Scheme means that depositors will be guaranteed up to EUR 100 000, not by taxpayers but by the banks themselves, and that they will get their money back within seven working days. This is the way to restore the trust of global markets and to help boost the Union’s economy. The Commission’s Annual Growth Survey shows that growth is gradually returning; financial markets are stabilising; consumers and businesses are more confident about the future; and we have the good news that Ireland has exited the bail-out programme.

During our Presidency, a total of 141 legislative and 283 non-legislative dossiers were concluded. That is more than twice what, on average, a Presidency is capable of achieving. Nevertheless, there will be those who remain disappointed that their particular dossier did not progress as far as they had hoped. However, let me single out some of the areas in which we did make a breakthrough, although there was little hope of this at the beginning of our Presidency.

Firstly, the interinstitutional task force made significant progress towards agreeing on single stock plans under the reformed common fisheries policy. This has always been a contentious area, and multiannual plans for the sustainable management of European fish stocks and our fishing industry would represent a historic step forward.

Secondly, we all wanted to see progress on a proposal on the statute and funding for European political parties and foundations, so I am glad that our negotiators appear to have made a breakthrough on this politically sensitive and legally challenging subject. It will serve as a strong basis for our trio partner Greece in seeking final agreement before the end of the term of this Parliament.

Lastly, the Lithuanian Presidency has reached a landmark agreement on the Posting of Workers Directive, which is key for the improved provision of cross-border services and protection of workers’ rights.

We also moved forward with the digital agenda and further deepened the single market, creating opportunities for small and medium-sized enterprises, which are the true engines of our economies. In the field of energy, the December Council endorsed two reports – on the internal energy market and on EU external energy. It set the guidelines for completion of the internal energy market, which is scheduled to take place at the end of 2014. It is important that, for the first time, we have a separate instrument in the MFF for strategic energy links.

Trade has always been vital to growth, to creating jobs, and to sustaining families and communities. Here, too, there were breakthroughs: with Canada, on an ambitious Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA); with the United States, with whom we finally got down to serious negotiations on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (and agreement here would be game-changing for all, benefiting every family in the EU); with the World Trade Organisation, in Bali, where we rediscovered our hope that multilateral trade deals can become a vehicle for global growth; and with Georgia and Moldova, both of which, despite relentless and unacceptable pressure from Moscow, signalled their determination to integrate their economies with the European Union.

The outcome of the Vilnius summit triggered a historic change, giving fresh impulse to the Eastern Partnership. Ukraine will never be the same again. Together with Commissioners Füle and Ashton, with your envoys, Pat Cox and Aleksander Kwaśniewski, and with a massive show of support from Members from every corner of this House, we put heart and soul into demonstrating to our Eastern neighbours that our offer of partnership was – and is – genuine and that Europe is their centre of gravity.

By not signing the Association Agreement, Ukraine’s political leadership defied the expectations of its own people, who were unwilling to let go of their European dream. Who in the world could fail to have been moved by the image of ordinary people of all ages in Kiev’s freezing Euromaidan peacefully confronting rows of riot police; and, among them, a solitary pianist playing on an upright piano painted in the blue and yellow stars of the EU flag? Taking their future into their own hands, unwilling to be subdued by the Berkut militia units, these demonstrators refused to give up their quest for a fairer life and the right of all people in sovereign states to choose a better future for themselves.

The spirit of the Maidanci, who have taken to the streets to defend their European choice, represents a test for all of us. It is a test we cannot afford to fail. While commentators in Europe – and even in this Parliament – complain that the EU has lost its way, we are seeing precisely the opposite sentiment coming from the Euromaidan. The Vilnius summit served as a wake-up call. The EU is still a model and a centre of attraction for many in the world, beginning with our closest neighbours. Aspirations towards the European Union in our Eastern Neighbourhood, as in the Western Balkans, are not just a show of democracy: they are a rallying call for the democratic values that this Parliament represents. Once again, the European Union is a lighthouse of hope – for freedom, democracy and human rights.

In conclusion, 2013 was designated the European Year of Citizens. We all know very well that the interests of citizens can be best served and their trust gained when we deliver results – and I think the Lithuanian Presidency has delivered. From the outset, the European Parliament has been our partner. I would also like to thank the members of the European Commission for making the partnership a success. I believe that the experience of the last six months has given Lithuania new strength and new confidence. Faced with intolerable external pressures in the run-up to the Vilnius summit, we came to appreciate the value of European solidarity.

In extending every best wish to the incoming Greek Presidency, I can say this: we discovered that success in a Council Presidency has nothing to do with the size of the country. It has everything to do with hard work, efficiency, and determination to build a consensus. We came prepared, we learned along the way, and we have given it everything.

Thank you all for your cooperation.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, President of the Commission. − Mr President, Madam President-in-Office, honourable Members, with the conclusion of the Lithuanian Presidency, the European Union ended the year 2013 on a high note.

The successful closure of Ireland’s support programme proves that, when adjustment and assistance go hand in hand, we can overcome even the most serious kinds of crisis in a eurozone country.

Spain’s exit from its specific banking programme shows that we can effectively address grave concerns about the financial institutions, even in a larger economy. It proves that, through reform and increased responsibility, we can put the banking sector on a sound footing once again.

With the accession of Latvia, the eurozone is expanding – another unambiguous sign of renewed confidence in the euro. These are encouraging signs for the European Union and especially for Member States that still face hard times and challenging transitions. I believe that Europe as a whole should take heart that the situation can be, and is being, turned around.

It is hugely important to note that, at the start of this New Year – a crucial year for Europe – we are in a far better place than we were at any time since the start of the financial crisis. We owe this only to combined, concerted and continued efforts at national and European level.

Honourable Members, I want to pay a sincere tribute to the Lithuanian Presidency. Through a lot of hard work and commitment, the Lithuanian team has been able to push forward a number of delicate and decisive initiatives. For the months ahead, our top priority remains the Banking Union.

Over the past five years, we have undertaken a fundamental reform of the way banks are regulated and supervised. We want a thriving and responsible European banking sector, at the service of the real economy, where banks – not taxpayers – carry the costs of their own mistakes.

Today, Europe’s banks are better capitalised, better regulated to manage risks, and better supervised. We are now at the beginning of the end of public bank bail-outs, with the welcome agreements reached by the co-legislators in December on the Bank Resolution Directive and Deposit Guarantee Schemes.

Banking Union is a crucial sign of our commitment to a genuine and deep Economic and Monetary Union and to restoring decent lending conditions throughout the euro area, and it is an essential part of decoupling bank risks from sovereign debt. So it is now imperative to work for agreement on the Single Resolution Mechanism, which is the last building block needed for a genuine European Banking Union. The Council set out its position in December, opening the door for negotiations with Parliament.

As you know, the Commission would have preferred a system based fully on the Community approach. The Commission has rigorously defended an Article 114 legal base for its proposal. Like Parliament, we are concerned that the introduction of an intergovernmental dimension to addressing the transfer and mutualisation of funds will undoubtedly add further unnecessary complexity.

But at the same time – and we have to face reality – there appears to be no other approach which will obtain the necessary support in Council. So the question is not whether we are happy with the Council position. The question is rather whether we can afford to waste the opportunity to reach a final agreement before the end of this parliamentary term. Can we afford to put at risk the emerging signs of returning confidence? This is what is at stake.

So I believe we should now work hand in hand as Parliament and Commission to achieve our goal of a Single Resolution Mechanism, which is the indispensable final piece of a European Banking Union. For that, we need to fight to the limit to ensure that the intergovernmental dimension is kept to the absolute minimum of what is politically necessary. We should also be very vigilant in making sure the outcome remains fully compatible with, and upholds the primacy of, EU law.

2013 was also very much the year in which we proved the maturity and the effectiveness of the economic governance framework as we have developed it since the start of the crisis, including the tools of the ʻtwo pack’ implemented for the first time. This European Semester cycle offered less drama than previous editions but more genuine debate and, in the end, more gratifying decisions. We can build on these experiences and the policy results when we further focus on growth and jobs in the months to come.

We have at the same time continued to deepen the debate about the future of our governance framework, notably at the December Summit, with a real in-depth discussion about contractual arrangements that could expand the partnership between Member States and the European Union, deepen the effective solidarity between countries and reinforce the sense of ownership of reforms within Member States.

This must certainly include paying more attention to the social dimension of Economic and Monetary Union, which is the topic of a communication from the European Commission and of two ministerial debates under the Lithuanian Presidency. As part of the European Semester, we have proposed a new scoreboard to allow for better and earlier identification of major social and employment problems. From the beginning, this has been an integral part of what our reform efforts are all about. There is now broad support across Europe to fine-tune our approach further, to focus our attention even more and to work more closely with the social partners in order to improve results.

Earlier in the Lithuanian Presidency we reached an agreement that forms the very basis of the European Union’s role and ability to make sure reforms lead to more jobs and better opportunities: the Multiannual Financial Framework. I remember well the extensive discussions we had, between the Council and Parliament, and also how we were together able to make the final deal. I want once again to thank all the leaders in the European Parliament who worked with us to conclude that historic agreement.

As I have always stated, our response to the crisis has to go beyond fiscal consolidation and structural reform. They are indispensable, to be sure, but we also need investment, and for many of our regions the European budget is the first – and even in some cases almost the only – source of public investment. So it is vital that we make progress and do not delay its implementation.

One aspect remains especially urgent, and it is one in which European institutions and actors have strongly taken the lead but where cooperation with Member State governments is essential: youth unemployment. The Commission has been giving top priority to all initiatives aimed at tackling youth unemployment, but implementation by the Member States remains crucial. By 31 December 2013, 17 out of 20 Member States in which the youth unemployment rate is above 25 %, and which are therefore eligible to benefit from the Youth Employment Initiative, had submitted their Youth Guarantee Implementation Plans, so three Member States are still missing.

An important contribution to fostering action on the ground was the agreement reached on the European Social Fund Regulation, and in particular on the Youth Employment Initiative. Now that the framework for the Youth Employment Initiative is set, it is crucial that national authorities proceed with speedy programming of activities in order to ensure quick and effective implementation.

Also, to further link up Europeans with job opportunities across the European Union, the Commission will later this week present the way we aim to strengthen the EURES network. I call on all Member States and social partners not to slow down this issue, which is so decisive for our credibility and for the future of our young people.

Also regarding the social agenda, let us not forget that we successfully concluded on the posting of workers issue under the Lithuanian Presidency as well. This was a very important agreement and an important step towards encouraging people to use their right of free movement, and to do so in a way which is – and is seen to be – socially fair.

Honourable Members, The Lithuanian Presidency gave priority to the Vilnius Summit so that we could move forward with the Eastern Partnership. Indeed, it was a very important and, I would say, historic summit, and we were able to make progress in our relationship with our Eastern partners, especially by moving towards economic integration and political association with those who are ready and willing for it. It also confirmed how challenging the situation in Ukraine is, and why we should not give up on our commitment to those countries in our neighbourhood that want to link up with the freedoms and the way of life they see in the European Union. Indeed, one of the most important moments of the Vilnius Summit was on the streets of Kiev. The summit was not only in Vilnius; it was also on the streets of Kiev. We saw Europe at its most popular: a beacon of hope and values and a guarantee of human rights and liberties.

Around diplomatic tables, we saw Europe at its best: united in defending Ukrainian citizens’ dignity and opinions and ready to support their sovereign right to decide on their own destiny and to improve their chances of a better, more prosperous and more democratic future. At a time when we have so many people disappointed in the European Union, I think that to see young people – and sometimes not so young people – in the freezing Kiev nights, holding so high the flags of the European Union, confirms how important the European Union and its values are, not only for us here in our Member States, but also for the rest of the world.

Other elements of the Eastern Partnership were also pursued. The European Union-Georgia Association Agreement was initialled, and so was the Association Agreement with Moldova. Visa facilitation was on the table, and the Joint Declaration of the Vilnius Summit made clear that we will enhance cooperation in strategic areas in the future as well.

The tragic events of Lampedusa – I had the occasion to witness the dramatic consequences personally on that island – and the unforgettable deaths of 350 people signalled and symbolised the difficulties of individual Member States in dealing with complex migration issues in a globalised world and pushed us all towards a renewed effort in this area.

In the Task Force we have worked out a holistic strategy to respond to such problems, recommending more than 30 concrete actions in the areas of cooperation with third countries; regional protection, resettlement and reinforced legal migration; the fight against human smuggling and organised crime; proper management and better surveillance of sea borders; and solidarity with Member States experiencing especially high migration pressures.

At the same time, we have prepared the ground for debates that may often be less visible but are equally important for the future economic welfare and political relevance of the European Union.

At the December Summit the European Council, for the first time ever, discussed concrete defence issues which are so important for our leverage as a political actor and international player. This is a theme I have raised in all my State of the Union speeches before you in this Parliament. Everyone underlined the need for a credible, reinforced and refocused Common Security and Defence Policy as a strategic, geopolitical and economic imperative, and there was a consensus on the wish for more cooperation among Member States and with our allies, especially NATO, and on the obligation to maintain a technological lead in our defence capabilities and our industrial base.

From 2001 to 2010, in a rapidly changing and often threatening global context, EU defence spending declined from EUR 251 billion to EUR 194 billion, meaning that we must do more with less money. We can only do that together.

Security issues in the broader sense – from energy policy in both its internal and external dimensions, which also remains high on the agenda for the months to come, to cyber security and data protection – are at the heart of the European Union’s raison d’être. We share the problems and suffer the threats together, so we are increasingly destined to work out the solutions together.

I hope this common European destiny in these and many other areas will be realistically highlighted and strongly defended in the months to come, when the future of the European project will be debated and decided on, and especially during the European elections.

We are not yet there, as we will discuss tomorrow a number of important files, and the preparatory work of the Commission and the Presidency will need to be followed up and brought to a conclusion before the end of this parliamentary term. We still have a lot of work to do, even if – when you think of where we were some time ago and where we are now – we have reason to be confident.

Let us not forget that, not so long ago, some people were predicting the implosion of the euro and even the disintegration of the European Union. And yet now, with consumer and investor confidence resuming, growth – even if it is timid growth – is expected. The recession is behind us, but we should avoid any kind of complacency. With such high levels of unemployment in some of our Member States and with many of our companies, especially SMEs, still lacking the financial means to invest and create jobs, we cannot yet say that we are out of the crisis.

But with determination and resolve we can overcome the current challenges. In recent months we have again done a lot of the groundwork in order to do so. 2014, I am sure, will be a year of positive change for the European economy. Let us work together for that to happen sooner rather than later.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre, a nome del gruppo PPE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, basterebbe ricordare che in soli sei mesi sono stati adottati ben 241 atti legislativi, ovvero due volte e mezzo la media dei semestri precedenti, per evidenziare l'ottimo risultato raggiunto da questa Presidenza.

Ma la Presidenza lituana non si è distinta solo per la quantità dei risultati concreti e di quelli ottenuti, bensì soprattutto per la qualità del lavoro che è stato svolto. Grazie alla bravura e passione del proprio governo e dei propri esperti, la Lituania ha pienamente meritato la fiducia e l'apprezzamento di questo Parlamento. Ciò è accaduto soprattutto grazie al vigoroso europeismo con cui la Presidenza ha portato avanti iter legislativi complessi, spesso resi ancora più difficili da tendenze politiche euroscettiche e talvolta antieuropeiste. Basti pensare al completamento dei negoziati relativi ai ben cinquantanove programmi per l'attuazione del bilancio dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. Se dai primi giorni di gennaio è possibile iniziare a impiegare i fondi stanziati dall'Unione europea per i prossimi sette anni, lo si deve anche e soprattutto alla perseveranza e all'impegno di una Presidenza che è riuscita a far prevalere il valore dell'integrazione europea sugli egoismi e la miopia di alcuni Stati membri.

Ma il ruolo fondamentale della Presidenza lituana ha riguardato numerosi altri dossier, dal meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie sino alla direttiva sul sistema di garanzia dei depositi. Per ciò che concerne la mia attività di relatore, ringrazio la Presidenza lituana per aver sbloccato l'impasse politico sulla direttiva relativa alla rendicontazione non finanziaria da parte delle imprese.

Concludo quindi rinnovando i miei complimenti alla Presidenza lituana, la quale ha raggiunto accordi politici importantissimi che serviranno a rafforzare la sicurezza finanziaria, economica e sociale dell'Unione, contribuendo allo sviluppo di un'Europa forte e inclusiva.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, on behalf of the S&D Group. – Mr President, first of all I want to thank the President-in-Office personally, as well as all the representatives of her government who worked so hard to produce a very good Presidency which was, I think, successful in many areas. Some elements still remain to be discussed in this Parliament, for example the Banking Union. I am not as positive as the President of the Commission. It is a bad solution and we have to improve it, and I do not know why you accepted it. We still need to have a lot of debate on the posting of workers. But these are issues that I will come back to tomorrow.

I want to speak about two main issues: the MFF and the Vilnius Summit. Regarding the MFF, once again I am not as positive as you about smart growth. Maybe it is a smart solution, but I doubt it; it is not a very growth oriented solution.

But we have to speak about the future. I appeal to all the Member States to take up the money which is available. We talk about the social issues; migration is a big issue, and poverty migration is a big issue in many debates. Then we look at the European Social Fund: if I am right, the absorption rate was 55 %. In Germany, where there is also a big debate about poverty migration, the rate was 63 %. The money is there: why do you not take the money and solve the problem instead of pointing to Brussels and the Commission and the bad institution? That would be an important step. Therefore I think that the budget – low as it is – should be taken up by the Member States so they can do their job.

Secondly, regarding the Vilnius Summit: was it a success or not? It was partly a success if we look at Moldova, Georgia and even Azerbaijan. On Ukraine the picture is mixed. I agree with you, and I agree here with the President. We gave a clear message: money cannot buy everything. The Russians will not be able to buy everything. They cannot buy reforms and they cannot buy citizens.

Perhaps the Maidan spirit is something we need in Europe in general: people going onto the streets and fighting for values. I know that not every single individual on the streets there is keeping up the values of the European Union, but the overall majority of the protesters – the citizens going onto the streets and demonstrating for Europe – is something that should encourage us. Sometimes it would be good to have demonstrations of this sort in our own countries too, inside the European Union.

My last point: Lithuania will hand over the Presidency to the Greek Government. Maybe this is symbolic for us – from the north to the south. We need the whole of Europe, we need the north with their capacities, but we need the south too. We need the west and we need the east. We need the poorer and the richer. It is not possible to divide this Europe, it is not acceptable. The people who favour division are not here today because we are talking about a specific subject.

We have to have a united Europe: a Europe of solidarity and mutual understanding. Everyone has to do their job. But do not let there be a victory for those who want to divide Europe. Let us have common Europe, a Europe of solidarity. That is the vision of the Social Democrats and this House.

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I think that Lithuania had a difficult task ahead of it when it took over the Council Presidency in July 2013. Fortunately, the many hurdles were transformed into opportunities, and that is why I wish to congratulate the Lithuanian Presidency on the results of its mandate.

The potential for growth in the EU was unlocked by the positive outcome of the interinstitutional negotiations on the MFF, especially through the establishment of a new funding mechanism for long-term competitiveness. The Connecting Europe Facility is one of the programmes that are aimed at attracting private investment for our energy, telecommunications and transport infrastructures. Upgraded networks will connect European citizens to the best prices and services, and large-scale infrastructure projects will be better financed through maximised use of financial instruments.

As rapporteur on this dossier, I very much appreciate the good cooperation we had in concluding the negotiations. I also wish to salute the agreement with Parliament on notification of investment projects in energy infrastructure, which will help provide an overview of infrastructure development, thus helping to build up and fine-tune the EU’s energy policy.

Finally, I would like to thank the Lithuanian Presidency on behalf of the people of Moldova, who have come one step closer to their European aspirations by initialising the Association Agreement, as well as through the completion of the EU-Moldova visa liberalisation act.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, Madame la Présidente, je voudrais tout d'abord vous dire ma surprise. Ma surprise parce que je ne m'attendais pas à cela de la part de la Lituanie. On pourrait dire, en effet, petit État, jeune démocratie, donc présidence un petit peu chaotique. Non, pas du tout. J'ai été extrêmement et agréablement surpris de voir la compétence de vos équipes, mais aussi leur capacité à être une force de proposition, quand il y avait des difficultés entre le Parlement et le Conseil. À chaque fois, en tout cas celles à qui j'ai eu à faire – souvent c'étaient des femmes – ont eu la capacité de faire des propositions qui ont permis de débloquer la situation. Je voulais vous en remercier.

C'est d'ailleurs la deuxième fois que vous m'avez surpris. La première fois c'est lorsque la Lituanie a désigné Algirdas Šemeta comme commissaire européen. Ce n'est sans doute pas un commissaire flamboyant. C'est quelqu'un d'assez discret mais qui a en charge un dossier extrêmement difficile: la fiscalité, dossier où, comme chacun sait, chaque État a le droit de veto. Votre commissaire est quelqu'un qui est capable, sans relâche, de faire des propositions de manière à faire avancer les dossiers fiscaux qui sont des dossiers extrêmement compliqués. Là aussi, je voudrais remercier la Lituanie. Elle nous a donc doublement surpris. Je suis fier d'être un Européen aux côtés de la Lituanie. Je viens, moi aussi, d'un petit pays.

Cela dit, je voudrais revenir sur trois points de cette présidence, qui ne sont peut-être pas à porter au débit de la présidence lituanienne mais qui sont à porter au débit du Conseil.

Le premier est le budget. Les perspectives financières pluriannuelles qui ont été adoptées sont des perspectives financières en régression. C'est un budget réactionnaire dans lequel – je suis désolé de le dire – non seulement les montants qui ont été décidés mais le contenu marquent un choix de priorités du vingtième siècle. Tous les éléments véritablement porteurs de progrès dans le budget, pour les sept années qui viennent, ont fait l'objet de variables d'ajustement, à la baisse bien sûr, dans un budget globalement en baisse. Je pense, évidemment, aux politiques de recherche. Je pense au deuxième pilier de la politique agricole commune. Je trouve que ce budget est inacceptable et c'est d'ailleurs pour cela que nous ne l'avons pas accepté.

Deuxième point, dans la négociation sur les nouvelles règles qui permettent de gérer les crises bancaires, les restructurations des banques – la directive que l'on appelle BRRD –, j'ai été très désagréablement surpris de voir le Conseil insérer, presque en catimini, une disposition qui permettra aux États de continuer à recapitaliser leurs banques, qui ne seraient soi-disant pas en difficulté, des banques soi-disant saines, avec de l'argent public.

Je dois constater qu'au sein de l'Union européenne, malgré tous les discours, la préférence reste, aujourd'hui, de faire payer le contribuable plutôt que de faire payer les créanciers des banques en raison du fait que faire appel aux créanciers privés pourrait être déstabilisateur pour les marchés. Mais faire payer le contribuable, évidemment, ce n'est pas déstabilisateur! Ce n'est pas systémiquement dangereux! Tout cela parce que les contribuables sont évidemment captifs alors que les investisseurs – car on les appelle encore ainsi –, c'est-à-dire les propriétaires de capitaux, eux, peuvent bien sûr aller d'un endroit à l'autre avec leur argent.

Cette attitude existe toujours et donc, malgré le progrès que représente la directive BRRD, il sera encore possible à un État de recapitaliser ses banques avec de l'argent public. Ce qui, pour nous, devrait être véritablement une solution de dernier recours reste malheureusement une solution que certains voudraient continuer à généraliser.

Dernier élément – c'est le plus grave, je pense –, c'est la question de l'union bancaire. Je vous ai entendu, Monsieur Barroso, et, une fois de plus, je ne suis pas d'accord avec vous. Nous n'avons pas mis un terme à cette spirale infernale qui lie les grandes banques et leurs États souverains. Aujourd'hui, la prétendue solution qui a été avancée par le Conseil n'en est pas une. Il n'y a pas de mutualisation de l'effort financier pour faire face à des crises bancaires entre les États membres. Chacun reste responsable chez soi. Il n'y a pas d'engagement du mécanisme européen de stabilité pour recapitaliser directement les banques.

Et le mécanisme de décision que vous proposez pour l'union bancaire pour la restructuration des banques, est un mécanisme de décision d'une complexité qui aurait probablement fait perdre son latin à Einstein. C'est un mécanisme impraticable. C'est un mécanisme illisible. C'est un mécanisme qui ne rendra pas possible ce que Mario Draghi – qui n'est pourtant pas au nombre de mes amis – réclame, c'est-à-dire la possibilité de mettre en résolution une banque sur la durée d'un week-end.

Donc, la solution que vous avez préconisée n'est pas une solution. Nous avons engagé, la semaine dernière, les négociations sur ce sujet. J'invite, en tout cas, les collègues, ici, au Parlement européen, et la Commission, de grâce, à se lever pour faire barrage à ce deal malsain du Conseil européen.

Je sais, Madame la Présidente, que vous n'êtes pas seule responsable de la chose mais je voudrais véritablement m'adresser au Conseil pour vous appeler à revoir vos batteries en la matière.

 
  
MPphoto
 

  Valdemar Tomaševski, ECR frakcijos vardu. – Pirmininkavimas Europos Sąjungos Taryboje visada yra didelis iššūkis ne tik politine prasme, bet taip pat ir organizacine. Su pasitenkinimu ir malonumu kalbėdamas ECR frakcijos vardu noriu pabrėžti, kad Lietuvos pirmininkavimas buvo aukšto lygio ir praėjo sėkmingai. Tarp Lietuvos pirmininkavimo prioritetų galima išvardinti energetinį saugumą, Rytų partnerystę, išorinių ES sienų stiprinimą, Baltijos jūros regiono valstybių bendradarbiavimą. Lietuva užsibrėžė ambicingą tikslą užtikrinti nuoseklumą priimant sprendimus, todėl ES darbotvarkėje buvo suplanuota daugiau negu 500 teisės aktų užklausimų. Visgi svarbiausiu Lietuvos pirmininkavimo pasiekimu buvo, be abejo, susitarimas su Europos Parlamentu dėl daugiamečio ES biudžeto, skirto nuo 2014 m. iki 2020 m., t. y. dėl Sąjungos daugiametės finansinės programos. Ukrainos asociacijos susitarimo su ES nepasirašymas negalėtų būti pavadintas Lietuvos pirmininkavimo nesėkme, kaip tai įvardijo daugelis komentatorių, bet akivaizdaus žaidimo pasekme, žaidimo, kurį žaidė Kijevo valdžia ir kurio rezultatai buvo nuspėjami dar iki susitikimo. Pirmininkavimas – tai puiki proga pačios valstybės narės reklamai, jos vaidmens sustiprinimui Sąjungoje bei teigiamo valstybės kaip patikimos partnerės įvaizdžio pristatymui. Deja, bet pastarieji skandalingi įvykiai Lietuvoje, nukreipti prieš tautines mažumas, paliko blogą įspūdį ir tapo lyg deguto šaukštas Lietuvos pirmininkavimo medaus statinėje. Kalėdų išvakarėse Lietuvos vyriausybės atstovo prašymu Vilniaus apygardos teismas, spaudžiamas viešų politikų pareiškimų, nustatė drakonišką apie 13 tūkstančių eurų baudą Šalčininkų rajono savivaldybės direktoriui Boleslavui Daškevič už dvikalbių informacinių lentelių su gatvių pavadinimais valstybine lietuvių bei lenkų kalbomis naudojimą, kurios kabo ant privačių namų. Šiame regione 80 proc. gyventojų sudaro vietinė lenkų tautinė mažuma. Kova su autochtoninių tautinių mažumų kalbomis, palaikoma aukščiausios valdžios, yra ne kas kitas kaip kraštutinio nacionalizmo pasireiškimas, kurio neturėtų būti Europos Sąjungoje. Praėjusių metų liepą Europos Parlamentas specialioje kalbų įvairovės rezoliucijoje paragino valstybes nares, kurios to dar nepadarė, pasirašyti bei ratifikuoti Europos regioninių bei mažumų kalbų chartiją. Parlamentas taip pat paragino smerkti bet kokius veiksmus, kurie diskriminuoja kalbos pagrindu arba per nustatytą arba paslėptą asimiliaciją pažeidžia kitų bendruomenių kalbas bei tapatybes. Kreipiuosi į Tarybą ir Komisiją nedelsiant imtis veiksmų įgyvendinant šią rezoliuciją ir reaguoti siekiant sustabdyti represijas, diskriminaciją bei tautinių mažumų persekiojimus Sąjungos teritorijoje. Ačiū už dėmesį ir linkiu sėkmės Graikijai.

(Kalbėtojas sutiko atsakyti į klausimą, pateiktą pakėlus mėlynąją kortelę (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnio 8 dalis))

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), pakėlus mėlynąją kortelę pateiktas klausimas. – Pirmas dalykas – ar jūs kalbate savo frakcijos vardu ar savo asmens vardu, kalbėdamas konkrečiai apie tautines mažumas Lietuvoje ir neva esamus tam tikrus pažeidimus? Ir antras dalykas – jūs ko gero gerai žinote, kad Lietuvoje valstybinė kalba yra lietuvių kalba, ir tos baudos, kurios buvo skirtos, jos susiakumuliavo į tokią sumą, kurią jūs buvot minėjęs. Ir kitas klausimas – ar jūs manot, kad valstybės tarnautojas gali leisti sau nesilaikyti valstybės, kurioje jis dirba ir kurios pilietis yra, įstatymų?

 
  
MPphoto
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), atsakymas į pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą. – Ačiū labai už klausimą. Taip, aš sakiau, kad kalbu ECR frakcijos vardu, tai yra mūsų frakcijos nuomonė, kadangi mūsų frakcijos vienas iš autoritetų buvusi Britanijos premjerė Margaret Thatcher būtent ir kovojo už tokią Europą, kurios mes šiandien norime ir, deja, kurios dar nėra mano valstybėje, kadangi tautinės mažumos (tautinės mažumos vietinės autochtoninės, kurios gyveno čia 700 metų) yra persekiojamos ir baudžiamos už savo gimtosios kalbos vartojimą net tuose rajonuose, kur tautinės mažumos sudaro 80 proc. gyventojų. Šitie užrašai rašomi šalia valstybinės kalbos. Jie buvo legaliai pakabinti dar 1991 m., kada buvo priimtas įstatymas, kada mes, Lietuvos lenkai, kovojom už nepriklausomybę ir iškovojom šitą nepriklausomybę. Bet po dvidešimties metų buvo panaikintas šitas įstatymas ir dabar yra taip, kaip yra. Tai yra skandalinga ir taip negali būti.

 
  
MPphoto
 

  Martina Anderson, on behalf of the GUE/NGL Group. – Mr President, one of the good news stories during the Lithuanian Presidency was the Irish exit from the bailout. Sinn Féin has long advocated saying goodbye to the Troika, and we would encourage all other Member States who are suffering from the deep social and economic winds being inflicted by the Troika to show it the door as well.

The Irish Government has now adopted the mind-set of austerity, so there is no need for the Troika to remain. In case the government should think of stepping outside that policy, the 26-county state will remain under supervision by the EU for several decades to come. Exiting the bailout will change little for middle- and low-income families, for the unemployed or for those who have been forced to emigrate. It will do nothing to stop the dissipation of public services and the deterioration of living standards for the vast majority of Irish people.

One truly good news story to come out of this Presidency was the agreement reached on the Tobacco Products Directive. As a shadow for this file, I was able to witness the resolve and the hard work put in by the Lithuanian Presidency to agree on legislation which will have tangible effects for the health of future generations. I want to congratulate the Lithuanian Presidency for this.

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas, EFD frakcijos vardu. – Lietuva buvo pirmoji iš trijų Baltijos valstybių, kuriai teko garbė ir pakankamai sunki užduotis antrąjį praėjusių metų pusmetį pirmininkauti Europos Sąjungai. Džiaugiuosi, kad pakankamai jauna bendrijos narė pasirodė kaip subrendusi, patikima ir politikoje viena solidžiausių bendrijos narių, gebanti pasiekti svarbius susitarimus ir rasti pačius geriausius sprendimus. Aš sveikinu Jus, Ekscelencija Prezidente. Suprantama, kad didžiausias dėmesys pirmininkavimo metu buvo skirtas Rytų partnerystės klausimams. Tai, kad Ukraina ir Europos Sąjunga nepasirašė asocijuotos narystės bei laisvos prekybos sutarties, kartais vertinama kaip Lietuvos pralaimėjimas. Aš manau, kad tai iš principo neteisingas vertinimas. Turime pripažinti, kad ir pati Ukraina, ir Europos Sąjungos institucijos nepadarė visko, ką galėjo, kad ant partnerystės sutarties būtų sudėti visi taškai. Tačiau nereiktų pamiršti, kad per šį laikotarpį Rytų partnerystės srityje pirmininkaujant Lietuvai pasiekti kiti svarbūs dalykai: sutarta dėl bevizio režimo Moldovai, pasirašyti kiti keturi susitarimai. Pirmininkaujant Lietuvai pasiektas susitarimas dėl septynmečio biudžeto. Daug dėmesio buvo skirta bankų sąjungos kūrimo, bankų priežiūros ir pertvarkymo, indėlių garantijų klausimams. Praėjusį pusmetį pasiektas ir susitarimas su Europos investicijų banku bei struktūriniais fondais dėl galimybių finansiniais ištekliais padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tačiau kalbant apie iš tiesų svarbius pasiekimus ir gerus rezultatus neturėtume pamiršti, kad Europos Sąjunga šiandien stovi kryžkelėj tarp federacinės sąjungos ir nacionalinių valstybių sandraugos, ir apsisprendimas, kuria kryptimi teks eiti, yra neišvengiamas. Gal ne šiam Parlamentui, gal net ne kitam, bet išrinktam po 2020 m. tai bus neišvengiama. Tačiau iki to laiko privalome šiek tiek pakeisti kai kurias bendrijoje vis garsiau skambančias politines nuostatas. Jeigu šūkis „Daugiau Europos“ reikš mažiau laisvių ir teisių nacionalinėms valstybėms, nebus iš to nieko gero. Orientuokime šiandieninę politiką į nacionalinių valstybių sąjungą, nes būtent stiprios, savo identitetą, kultūrą ir religiją turinčios valstybės yra stiprios Europos pagrindas.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. GIANNI PITTELLA
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Herr Präsident! Frau Präsidentin, Ihre Ratspräsidentschaft, die ansonsten wirklich sehr professionell und akkurat war, wird immer mit dem Scheitern der Bemühungen, ein Assoziierungsabkommen mit der Ukraine auf dem Gipfel von Vilnius zustande zu bringen, verknüpft sein. Das ist bedauerlich für Ihre Präsidentschaft, aber es ist gleichzeitig bezeichnend für die EU-Außenpolitik.

Der Versuch der Europäischen Union, die Ukraine gegen Russland auszuspielen, ist gescheitert. Und daraus sollten wir Lehren ziehen. Den Geist des Maidan-Platzes, den Sie und auch Kommissionspräsident Barroso beschworen haben, sehen Sie wirklich etwas zu romantisch. Er ist relativ rasch verdunstet – nämlich unter dem Eindruck eines Gaspreisrabatts, den die Ukrainer in der Zwischenzeit bekommen haben. Der Geist des Maidan-Platzes ist in Wahrheit ein Geist der Wohlstandserwartung. Das haben wir vorher schon in Rumänien und Bulgarien gesehen. Die Menschen in der Ukraine glauben, sich mit der Nähe zu Europa ihre Lebensverhältnisse verbessern zu können. Die romantischen Werte, die Sie in diese Maidan-Platz-Demonstrationen hineininterpretieren, haben mit der Realität dort nichts zu tun. Daher mein Appell an die Verantwortlichen der Europäischen Union, insbesondere an Frau Ashton, aufzuhören, Länder gegen Russland auszuspielen!

Damit bin ich beim nächsten Kapitel: Es ist bedauerlich, dass Ihre Ratspräsidentschaft mit dem dauernden Bemühen verknüpft sein wird, aus dieser Union eine Militärunion zu machen. Ich sage das als Angehöriger eines neutralen Staates: Das ist für uns inakzeptabel. Wir sind keiner Militärunion beigetreten, und ich will keine Militärunion. Ich will keine Militärunion, die klar ein Feindbild hat. Und das wird hier offen ausgesprochen. Diese Konfliktsituation, die sich hier gegenüber Russland aufbaut, ist meiner Ansicht nach hochgefährlich und brisant. Ich spreche mich daher dezidiert gegen das aus, was Sie, aber auch die anderen Verantwortlichen dieser Union auf dem Gipfel vom 19. Dezember gesagt haben. Es darf nicht zu einer Verschmelzung von EU und NATO kommen. Ich möchte keine Militärunion in Europa haben!

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). - Poštovani g. predsjedavajući; gospođo predsjednice, imali ste vrlo težak i izazovan zadatak koji je ne samo tehničke prirode bio nego i političke prirode. Postignuti su izvrsni rezultati, ne samo u količini, kao što ste i sami rekli, nego je poznata i energija koju je litavsko predsjedništvo uložilo u ovaj šestomjesečni mandat. Uspjeli ste se izboriti protiv nekih uskogrudnih sebičnih politika, a na samom početku postavili ste jedan vrlo ambiciozan program koji se odnosio na energetsku sigurnost, na financijsku stabilnost, na smanjenje nezaposlenosti i na stalno promicanje gospodarskog rasta. Vjerujem osobno da ste u tome uspjeli.

Isto tako želim reći da je počelo sve ubrzanim ritmom jer osim proračuna Litva je morala riješiti i brojne i kompleksne dosjee koji su ostali od prošlog predsjedavanja. Isto tako, kad je riječ o Istočnom partnerstvu treba reći da sigurno će Litva ukrajinskom narodu, drugim narodima Istočnog partnerstva biti dobar primjer s obzirom na to da se svrstava među države Europske unije koje su najuspješnije prevladale krizu i čiji su ekonomski i financijski pokazatelji jasni.

Isto tako, želim reći da je litavsko predsjedavanje koincidiralo s ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i imali ste jedan vrlo važan zadatak uvesti najnovijeg člana Europske unije i želim vam se zahvaliti na toj izvrsnoj suradnji. I na samom kraju, također je vrlo simbolično da nakon Litve Grčka preuzima predsjedanje, dakle, od samog sjevera na kojem ste vi do samog juga – simbolika Europe, dakle. Ja se uporno zalažem da nema razlika i da ne bude razlika između Sjevera i Juga, Istoka i Zapada, nema zemalja Eurozone i onih koje nisu u Eurozoni, nema zemalja u Schengenu i onih koje nisu u Schengenu, želimo jednu solidarnu jedinstvenu Europu i na tome vam se zahvaljujem.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D). - Sveikinu ir džiaugiuosi pasiektais puikiais Lietuvos pirmininkavimo rezultatais ir ypač sveikinu pasiekus susitarimą dėl Europos Sąjungos daugiametės finansinės programos, nes šis susitarimas leis užtikrinti, kad visos ES finansuojamos programos bus pradėtos įgyvendinti laiku. Lietuvos pirmininkavimo metu po ilgų derybų galiausiai buvo susitarta dėl socialinę dimensiją turinčių Europos Sąjungos programų, o tai reiškia, kad Europos Sąjungos biudžetas bus orientuotas į žmones, ir mūsų piliečiai pajus konkrečią naudą. Iš jų noriu pasidžiaugt pasiektais susitarimais dėl Europos socialinio fondo, Europos globalizacijos fondo, Paramos labiausiai skurstantiems fondo, nes visi šie fondai prisideda prie mūsų žmonių gerovės skatinimo ir yra skirti nuo krizės nukentėjusiems žmonėms. Lietuvos pirmininkavimo metu patvirtinta Jaunimo garantijų iniciatyva bei švietimo ir mokslo programa Erasmus+ šiame kontekste yra labai svarbi, nes kartu pasiekėm, kad nedarbo problemos sprendime ypatingas dėmesys būtų skirtas jaunimo užimtumo didinimui. Ir be to, iš tikrųjų tai yra geras pasiekimas, kad švietimui ir mokymui skirtas biudžetas padidintas net 40 proc., palyginti su praėjusiu finansinio programavimo laikotarpiu. Iš tikrųjų Lietuvai pirmininkaujant pavyko rasti bendrus kompromisus, priimti bendrus sprendimus dėl bendro bankų priežiūros ir pertvarkos mechanizmo, dėl indėlių garantijų sistemos direktyvos, dėl ilgai diskutuotos Tabako direktyvos. Labai džiaugiuosi ir dėl judančių darbuotojų papildomų teisių į pensiją ir galiausiai tvirta padaryta pažanga, ir dėl komandiruojamų darbuotojų direktyvos, ir dėl daugelio kitų klausimų, kurie daro Europos Sąjungą iš tikrųjų labiau patikimą, augančią ir atvirą. Ir baigdama, gerbiama Prezidente, dėkoju Jums ir Jūsų komandai, dėkoju ambasadoriui R. Karobliui, dėkoju viceministrui Vytautui Leškevičiui, kuris iš tikrųjų labai gerai dirbo su Europos Parlamentu, ir visai Lietuvos vyriausybei ir visiems čia esantiems žmonėms, todėl, kad žinau, kiek daug jie dirbo, kiek naktų nemiegojo, kiek nervų sugadino, bet užtai rezultatas yra tikrai geras.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - Arvoisa puhemies, Liettua hoiti puheenjohtajakautensa aivan mallikkaasti, onnittelut siitä. Valitettavaa on, että puheenjohtajakausi tullaan kuitenkin muistamaan lähinnä vain siitä, että itäinen kumppanuus kärsi haaksirikon. Se oli Liettuan puheenjohtajakauden painopiste.

Mutta se, että tämä haaksirikko tapahtui, ei ole vain Liettuan syy, vaan siinä täytyy EU:n itse uskaltaa katsoa toimintaansa avoimesti. EU:n vetovoima ja vipuvoima ovat hiipuneet. EU:n on myös mietittävä, mitä se tarkoittaa sanoilla yhteistyö, kumppaneiden arvostus ja sillä, että kunnioitetaan toisten arvoja.

On hyvä asia, että neuvotteluja Ukrainan kanssa jatketaan. Ukrainan tulee saada itse päättää, minkälaista yhteistyötä se EU:n kanssa tekee, ilman minkäänlaista painostusta. Minun mielestäni on aivan luontevaa, että itäiset kumppanivaltiot ja kaikki EU:n jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä eri suuntiin. Ei voi olla sellainen tilanne, että tehdään yhteistyötä vain EU:n kanssa, vaan EU itsekin tekee yhteistyötä erilaisten valtioiden kanssa. EU:n lähtökohdan pitää olla se, että EU:n omat kumppanivaltiot voivat myös harjoittaa itsenäistä politiikkaa moneen suuntaan. Se on Euroopan etu, se on maailman etu, ja se takaa myös rauhan.

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker (Verts/ALE). - Voorzitter, ik wil op mijn beurt van de gelegenheid gebruik maken om het Litouwse voorzitterschap van harte te bedanken en te feliciteren.

Ik wil graag toch ook even terugkomen op de top van Vilnius, het niet-ondertekenen van de associatieovereenkomst met Oekraïne. De huidige leiders van Oekraïne hebben dan inderdaad misschien hun Europese droom laten varen, maar een groot deel van de bevolking koestert die droom nog altijd en die bevolking mogen we natuurlijk niet in de steek laten.

Samen met een aantal andere collega's was ik in Kiev getuige van de Maidan en wat uniek is bij deze protestbeweging is dat het een burgerbeweging is, dat het de civil society is die mobiliseert en organiseert. Het niet-ondertekenen van de associatieovereenkomst was voor hen de aanleiding om een dieper ongenoegen uit te drukken.

Die beweging mikt op verregaande hervormingen, op een systeemshift: de spelregels zelf moeten veranderen met de hulp van de Unie. De leiders van de Maidan beseffen dat dat straatprotest, dat nu nog altijd doorgaat, vroeg of laat moet leiden naar een politieke oplossing. Ze vragen om een echte dialoog. De huidige meerderheid en oppositie moeten hierbij betrokken worden, maar ook het maatschappelijk middenveld, dat zijn blik vestigt op de Europese Unie, die een rol zou moeten spelen bij die onderhandelingen - en ik gebruik mijn spreektijd om de verzuchtingen te verwoorden van de leiding van die Euromaidan, waarmee ik uitgebreid kon spreken. Ik reken erop dat de Europese Unie die rol op zich wil nemen, want dat zijn wij de bevolking verschuldigd.

 
  
MPphoto
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR). - Panie Przewodniczący! Pani Prezydent! Przy okazji podsumowania litewskiej prezydencji nie można milczeć, lecz należy głośno mówić o tym, jak w kraju, który przez ostatnie miesiące przewodził sprawom Unii Europejskiej, traktuje się mniejszości narodowe, a szczególnie mniejszość polską. Ostatnio na wniosek pełnomocnika litewskiego rządu nałożono drakońskie kary sięgające tysięcy euro za używanie tablic informacyjnych w języku polskim na prywatnych posesjach. Na Litwie nie można też używać oryginalnych nazwisk. Ponadto pod koniec roku parlament litewski zadecydował o nieuchwaleniu na Litwie ustawy o mniejszościach narodowych, pomimo że stanowią one aż 16% mieszkańców Litwy, w tym sami Polacy w rejonie Wilna stanowią 60% mieszkańców. Mimo tego próbuje się rugować język polski z litewskiej przestrzeni publicznej, tym samy Litwa w dalszym ciągu łamie Konwencję ramową Rady Europy o ochronie mniejszości narodowej, którą ratyfikowała, a także ignoruje Europejską Kartę Języków Regionalnych lub Mniejszościowych.

Apeluję dzisiaj do Pani Prezydent, aby skończyć z tą jawną dyskryminacją mniejszości polskiej na Litwie, co zupełnie niepotrzebnie niszczy wizerunek Pani pięknego kraju w Europie.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Mr President, I have a question for President Barroso, though unfortunately he has again left the debate before answering any questions. Perhaps Commissioner Šefčovič will be able to assist. At the EU summit in December, Mr Barroso spoke about the question of the bank bailout in Ireland, saying that it would be wrong to give the impression that Europe had created a problem for Ireland, and that now Europe had to help Ireland. I hear it sometimes suggested that the problem has been created by the EU, or by the euro, but it is exactly the opposite. I think that Mr Barroso perhaps protests too much, because Irish developers, Irish bankers and the Irish Government should of course bear responsibility for the building of a massive property bubble which benefited a tiny section of the population – but what about the bank bailout? Together with the government, did the European Commission and the European Central Bank not support the idea of a massive bank bailout at the expense of working people in Ireland? The consequence is that Irish people have paid more in terms of the bank bailout than any other state in Europe, with less than 1 % of Europe’s population meeting 42 % of the total cost of that bailout.

Can the Commission spell out the consequences of this thinking clearly? Does it mean that the notion of retroactive burden-sharing of the bank bailout is off the table from the Commission’s point of view? How does that square with the Irish Government’s statements that this was agreed at the summit in June 2012? This is not about asking nicely for Europe to help Ireland; it is about saying that all working people across Europe have paid more than enough to the bankers, the bondholders and the billionaires. The debt should not be paid.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, the Lithuanian Presidency claims credit for progress on the Banking Union and enhanced EU control over the economies of Member States, especially those in the eurozone, as though these were simply means of achieving economic well-being. However, these are not a means to an end, but rather an end in itself: centralised control of Member States.

The Presidency has boasted of its achievements on hate crime, which properly refers to criminal acts, violence, abuse and property damage motivated by hatred of a particular category of people, and should always be deplored. Hatred is always destructive of the hater as well as the hated. However, assaults and extreme violence and damage motivated by hatred and contempt are not perpetrated only – or even mainly – by the indigenous populations of Europe against ethnic minorities, as we know from the cases of Lee Rigby in London, those of Kriss Donald and Richard Everitt, the London riots in 2011 and the countless victims of Asian grooming.

Lithuania boasts of hosting a conference in November of the Fundamental Rights Agency (FRA), which believes in the criminalisation of disapproved expressions of opinion on ethnicity, including racism – a word undefined but coined by Trotsky – and xenophobia, which can only be described as an Orwellian thought crime. Ironically, the application of these words to political opponents – a favourite activity of the FRA and Eurocrats – is a subliminal message of hatred: stop reading, stop listening, stop judging for yourself; hate the speaker, hate the writer.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). - Mr President, may I congratulate Lithuania on the success they have clearly deserved. It was not only the first Lithuanian, but also the first Baltic Presidency, and may I add that this was a combined success of all the pro-European forces in the country, prepared too by the previous Kubilius Government.

Last year resulted in a compromise on the MFF. This was in fact good teamwork by two presidencies, with Ireland preparing an agreement on substance and Lithuania successfully finalising it. The Vilnius Summit was well prepared by its host. While the main hopes were not formally met, the Eastern Partnership’s validity has been confirmed by the Ukrainian people’s inspiring verdict in favour of their European future. As the President-in-Office said, Ukraine will never be the same again.

It was also a realistic assessment of Russia’s policies. The Kremlin’s vigorous and hostile opposition to the expansion of the rule of law and citizens’ rights area in Europe shows that Mr Putin views the EU not as a partner but as a strategic rival. What we need now is an even stronger commitment to the six nations of the Eastern Partnership, beginning with the visa liberalisation that Lithuania has started.

Under the Lithuanian Presidency a mandate was given to start accession negotiations with Serbia. This reminds us that the start of similar negotiations with Macedonia is still in a demoralising impasse. I would appeal to the Greek Presidency to demonstrate statesmanship, generosity and loyalty to all European interests, to give all Balkan applicants an equal chance and a solid perspective in the future.

Lastly, Latvia has just joined the euro area. The next Lithuanian Presidency may be 14 years away, but there is hope that, next year, Lithuania will become the 19th member of the euro area. I wish you every success and I thank you.

 
  
MPphoto
 

  Libor Rouček (S&D). - Mr President, I would like to congratulate Ms Grybauskaitė, her government and her country. Madam President-in-Office, as you mentioned, Lithuania is a young democracy and a small country, but you have done a huge job very well: the huge task that lay ahead of you six months ago.

It has been mentioned that 241 legislative acts were adopted. Most importantly, you finished the work on the multiannual financial framework (MFF) so that we have a budget. Yes, many of us wish we had more money or that we had redirected money to different priorities, but we do have a budget for the next seven years. I participated in some of the negotiations, so I know well how difficult they were.

Lithuania organised the Vilnius summit, and organised it well. Some of our colleagues and others took the view that it was a failure. I am not of that view. It was clear from the beginning that we had to deal with six different countries: OK, they had all been under the Soviet Union, but they were, are and will be very different. On the one hand, for instance, we have Belarus and, on the other, Azerbaijan. For those countries who wanted to take up our offer of an Association Agreement or a Deep and Comprehensive Trade Agreement, they were initiated.

The case of Ukraine has, of course, been mentioned. Ukraine will never be the same. In spite of this, we have to work towards the goal of not letting down the people in Kiev and Ukraine as a whole. We have to keep our offer open.

Madam President-in-Office, your people and your country can be proud of your Presidency. I congratulate you on it, and I also hope, as Mr Kelam mentioned, that by January next year your country will be the 19th member of the eurozone.

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson (ALDE). - Mr President, the first former Soviet Republic to preside over our Union has done so well. Congratulations are due on a landmark agreement on the EU budget and on agreements with Georgia and Moldova at the Eastern Neighbourhood Summit. The absence of Ukraine can hardly be blamed on Lithuania.

Among the lesser achievements, the progress on the status of European political parties is especially welcome to me and to other Members of this House. Yet there remains one area of deep concern. During our debate at the start of the Presidency, I questioned official attitudes in Lithuania to ethnic Russians. I cited the case of Viktor Uspaskich, an ethnic Russian who is persecuted for the success of a Party he founded and the threat it poses to longer-established parties. We hoped that Lithuania would satisfy us that due process in this case is paramount and that Lithuania has not only a free economy but also a just society, in which the separation of powers is respected – that Lithuania has become, as President Grybauskaitė said of the European Union, ‘a lighthouse of hope for freedom, democracy and human rights’.

We have been disappointed. The irregularities in the judicial process against Mr Uspaskich are striking. Evidence of meddling in the judicial and political processes by the State Security Department and the Office of the President are worrying. Here, as in the case of Malik Gatayev, we need assurance that justice and the rule of law prevail in Lithuania.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Maria Hübner (PPE). - Mr President, I would like to say a few words, as Chair of the Committee on Regional Development, on interinstitutional cooperation between this Parliament and the Lithuanian Presidency.

As you probably know, Parliament has for the first time been a co-legislator on the entire package for this policy, taking responsibility for this European investment policy for the years to come on an equal footing with the Council negotiators. Together we had to cope with a very complex multi-regulation framework for this policy which will, in the future, make a decisive contribution to Europeʼs growth, the creation of jobs and also to improving European competitiveness.

I think it is worth looking back at this interinstitutional joint effort, because lessons were learnt during this process with regard to both the working methods and also communication between the institutions and their legal services.

We had parallels from the interlinked negotiations on umbrella and fund-specific regulations, which required extremely deep knowledge of the entire portfolio, but we could also clearly see that interinstitutional cooperation – which is based on trust and common goals – can be key to the efficiency and democratic legitimacy of European policy-making. I would like to thank most wholeheartedly all colleagues working at all levels of the Presidency, starting with ministers, through ambassadors and right up to expert level.

I would like to add just one or two sentences on a different issue. I would like to say that I welcome the Presidencyʼs drive to take revision of the balance of payments facility forward. I understand that the file could not be finalised and presented for Parliamentʼs approval due to the resistance of several Member States, but I sincerely hope that the Greek Presidency will build on the Lithuanian Presidencyʼs work and reach a final agreement on the balance of payment facility. And lastly, I will keep my fingers crossed for Lithuaniaʼs successful entry into the euro area.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan (S&D). - Mr President, as rapporteur on the Tobacco Products Directive I would like to address the President-in-Office to put on records my thanks to her Presidency for the commitment it showed to reaching agreement on the Directive. In particular I would like to thank Minister Vytenis Andriukaitis for his determination to reach agreement; Ambassador Vinciunas, who I can see is here this morning; and the chair of the working group, Martynas Pukas, who did a tremendous job to make sure that we were able to reach agreement between Parliament and Council on 16 December 2013, almost one year to the day since the Commission presented the Tobacco Products Directive to the outside world.

We know that the Tobacco Products Directive had a very difficult birth. We know all about the intense lobbying and people trying to delay it, trying to push it into the long grass and to undermine it. I hope that all the institutions will learn lessons about what happened and that we will all look at the Framework Convention on Tobacco Control and implement in full its recommendations on transparency and lobbying.

I think the agreement that we have reached is a good one. I said at the beginning that the EU has to play catch-up with many other countries in the world on tobacco control. We know that Australia, the US and Canada are ahead of us, but so too is Brazil, where tough tobacco control measures have seen the proportion of smokers drop from 37 % to 15 %. We are, of course, going to have a vote in this House, hopefully in late February. I hope that we will reach agreement and that this will indeed be a testimony to the work of the Lithuanian Presidency, which will be a real legacy.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE). - Herr talman! Jag vill tacka Litauen för ett alldeles utmärkt ordförandeskap. Som ett litet land i unionen har ni gjort ett fantastiskt bra arbete. Jag tror att man kan säga att vi alla är imponerade. Eftersom jag själv kommer från ett litet land så vet jag, från den gång då Sverige först var ordförandeland 2001, hur mycket det betydde för vårt land och det kanske betyder än mer för ert land. Man kan inte annat än uttrycka sin beundran och stolthet över det ni har gjort.

Som ledamot i det utskottet för ekonomi och valutafrågor har jag följt arbetet rörande regleringar av banker och de finansiella marknaderna. Jag har deltagit i förhandlingar om det så kallade MiFID-direktivet – direktivet och förordningen om marknader för finansiella instrument – och suttit med i tolv trepartsmöten. Tyvärr föll vi på mållinjen under det senaste trepartsmötet i december, och det grekiska ordförandeskapet får ta över stafettpinnen. Men jag vill ändå rikta ett särskilt tack till Dovile Naktinyte och hennes team för deras utmärkta arbete.

I hope that you will pass on the message, Madam President-in-Office, and the tribute to her team. Without her work we would not have come as far as we have done.

Finally, I will also support you in joining the eurozone. I hope this will encourage my own country, Sweden, to join, following Latvia and Lithuania. You are two brave countries: hopefully my country can learn from that.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE). - Domnule președinte, Președinția lituaniană a acoperit o perioadă dificilă și intensă, caracterizată de negocieri importante, care au vizat politici vitale pentru funcționarea și evoluția Uniunii.

Refacerea economică a Uniunii este prioritatea zero în acest moment, de aceea felicit încă o dată Parlamentul și Președinția lituaniană, pentru că au reușit să ajungă la un acord privind bugetul 2014-2020.

S-au concluzionat și consolidat politici care vor asigura pe termen lung creștere durabilă și stabilitate. Sunt de menționat, în primul rând, acordurile pe bazele legale privind politicile de coeziune și agricultură. Sunt de salutat și măsurile privind combaterea șomajului, mai ales în rândul tinerilor. Prin adoptarea prevederilor comune privind fondurile structurale și de investiții europene se va asigura canalizarea resurselor alocate într-o direcție optimă, generându-se astfel prosperitate regională.

Trebuie remarcat și susținut activ progresul obținut în ultimul timp în stabilirea uniunii bancare, în generarea de politici economice responsabile din partea statelor membre, precum și în legislația care protejează interesele financiare și garantează drepturile cetățenilor Uniunii în sectorul financiar.

Nu trebuie să uităm un punct important de pe agenda Președinției lituaniene, și anume Acordul de Asociere și cel de liber schimb dintre Uniune și Republica Moldova. Acest acord reprezintă o recunoaștere a eforturilor de reformă din ultimii ani ale guvernului de la Chișinău, dar și o dovadă că Uniunea Europeană își onorează angajamentele față de partenerii estici.

Regret că nu au fost deschise discuțiile privind regulamentul „Cerul unic european”. Acest regulament este foarte important, atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru cetățenii săi, prin îmbunătățirile pe care le aduce traficului aerian și confortului pasagerilor pe acest mod de transport.

Mulțumesc Președinției lituaniene pentru colaborarea excelentă din cadrul negocierilor pentru Fondul de securitate internă al Uniunii.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). - Monsieur le Président, Madame la Présidente, merci de cette présidence. Pour les affaires sociales, je dois dire que l'arrivée de votre Présidence a vraiment permis de débloquer, dans la négociation du cadre financier pluriannuel, beaucoup de dossiers. Vous avez manifesté, vis-à-vis des demandes du Parlement européen, une qualité d'écoute qui nous a permis, notamment sur le Fonds social européen, d'avancer, y compris sur les questions de prise en compte de la situation des jeunes, de l'articulation avec la garantie jeunesse, que ce Parlement européen a soutenue avec tant de détermination depuis le début. Bien sûr, nous n'avons pas pu aboutir sur la part du Fonds social européen dans le cadre des fonds structurels de la politique de cohésion. Nous aurions souhaité pouvoir nous exprimer sur le besoin, pour cette politique sociale, de déboucher sur 25 % de l'enveloppe globale, mais pour le reste, nous avons, je crois, obtenu un bon accord.

Quant à la directive sur le détachement des travailleurs, merci là aussi de ce que votre présidence a fait pour débloquer ce dossier et parvenir à la conclusion, au Conseil, d'un accord qui a permis d'ouvrir la négociation avec le Parlement européen. Soyez certains que nous ferons tout pour conclure ce dossier avant la fin de la législature, même s'il faut que vous disiez à la Présidence qui vous succède que, bien sûr, le Parlement européen présentera, sur la base du mandat qui lui a été donné par sa commission, des demandes fortes qui devront être entendues pour que cet accord puisse être le meilleur possible.

Un dernier mot, Madame la Présidente, simplement une marque de regret. Dans le dossier de l'Union économique et monétaire – au vu du mandat qui avait été donné – pour que nous puissions évoquer, faire vivre pleinement la question de la dimension sociale de l'Union économique et monétaire, il me semble aussi que vous devez indiquer à vos successeurs que le chantier est ouvert et qu'il faut le prendre à bras-le-corps.

 
  
MPphoto
 

  Kristiina Ojuland (ALDE). - Mr President, Madam President-in-Office, I am very proud of the Lithuanian Presidency, because Lithuania is our neighbour in the Baltic countries, and I hope that Estonia, my country, will take a lesson from your Presidency’s experience. However, I believe that the success of each Presidency is comprehensively connected with the political will and determination of the Council Members. Outcomes must be put in the context of the objective possibilities that are open to each country during its Presidency.

In the field of foreign policy, hopes were high for the Vilnius Summit. The failure to sign the Association Agreement with Ukraine was not the fault of the Presidency but rather was due to the shortcomings of long-term enlargement policy and to Ukraine’s selfish leadership. Nevertheless, the success achieved with Moldova and Georgia should not be underestimated, and hopefully the Council will continue at full speed with the signing of both these agreements before the end of the current parliamentary term. Signing a cooperation agreement with Azerbaijan is also a very important step forward.

I would also like to welcome the progress made with the Single Supervisory and Single Resolution Mechanisms. A fully integrated Banking Union will ensure that, in future, banks will bear the cost of their own mistakes rather than have taxpayers foot the bill. The banks will be better regulated and supervised. With many different opinions on how to achieve that, the success of the Lithuanian Presidency in proceeding with this proposal has to be acknowledged.

Finally, I would like to highlight the progress made with the negotiations on the Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement with the USA. We all know that completion of this agreement will bring significant financial benefits to both sides. I hope the Greek Presidency will continue with the same relentless effort to ensure that the negotiations are concluded successfully.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). - Kadangi atstovauju Lietuvai, pirmiausia dėkoju visiems kolegoms iš Europos liaudies partijos ir kitų frakcijų, kurie prisidėjo prie Lietuvos pirmininkavimo sėkmės. Visiems, dirbusiems su mumis ranka rankon šiuose rūmuose, dėkoju už supratimą, paramą ir bendrą darbą.

Keletas išvadų.

Pirmininkaudama Europos Sąjungai, Lietuva sugebėjo sutelkti Europos dėmesį į glaudesnius santykius su Rytų partnerystės šalimis, o Rusijai atsakius spaudimu, Europos Sąjungoje nebeliko iliuzijų dėl Maskvos politikos tikslų. Ukrainos atsisakymas viršūnių susitikime Vilniuje pasirašyti istorinę sutartį su Europos Sąjunga yra tik trumpalaikė ir labai brangiai kainavusi Rusijos ir prorusiškų jėgų Ukrainoje pergalė. Turime pripažinti, kad mūsų Rytų partnerystės programa pradžioje buvo biurokratiška ir techniška, tačiau dabar tapo aišku, kad tai yra geopolitinis klausimas, ir mūsų požiūris į jį turi būti atitinkamas. Pažymėsiu, kad Rusija visiškai sugadino savo įvaizdį pasaulyje: daugelis žmonių suprato, kad Rusija nesiūlo draugiškos partnerystės, bet siekia dominuoti. Rusija, žaisdama be kompromisų, gali laimėti trumpalaikių pergalių, bet ilgalaikėje perspektyvoje tautos sieks išsilaisvinti iš Rusijos įtakos. Lietuvos pirmininkavimas ir buvo sėkmingas pirmiausiai todėl, kad jo metu Rytų kaimynystė tapo visaverte Europos Sąjungos darbotvarkės dalimi. Ir pabaigai, nors tarp Graikijos prioritetų Rytų partnerystės politikos nėra, bet manau, kad būtent šiai politikai artimiausią pusmetį turime skirti ypatingai didelį dėmesį.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - Labai smagu girdėti tiek daug sveikinimų Lietuvos atžvilgiu ir smagu girdėti, kad Lietuva daug ką nustebino savo geru gerai organizuotu pirmininkavimu. Pavyko pasiekti bene didžiausią susitarimų skaičių įtraukiant ir bankų sąjungą, ir daugiametį biudžetą, taip pat įvykdančias programas, ypač kalbant apie jaunimo nedarbo mažinimą. Vilniaus susitikimas buvo labai reikšmingas stiprinant ryšius su Rytų partnerystės šalimis. Dabar turime atsižvelgti į didžiųjų veikėjų žaidimus, turime nepalikti Ukrainos žmonių vienų. Taip pat kuo greičiau užtvirtinti viršūnių susitikime pasiektus susitarimus su tomis šalimis, kurios tvirtai stovi suartėjimo su Europos Sąjunga kelyje. Manau, kad pasiekėme pirmininkavimo uždavinius, kurie buvo energetinis saugumas, integruotas sienų valdymas, Europos Sąjungos Baltijos jūros strategija, Rytų kaimynystės politika.

Noriu pabrėžti, reaguodama į kai kurių kolegų pasisakymus, kad Lietuvoje tautinių mažumų teisės pilnai atitinka tarptautinius susitarimus. Tas buvo patvirtinta ne vieną sykį ir ESBO, ir kitų tarptautinių institucijų. Niekur pasaulyje, konkrečiai kalbant apie lenkų tautinę mažumą, neturi lenkų mažuma tiek teisių ir sąlygų puoselėti savo kultūrą, socialinį ir visą kitą gyvenimą. Todėl prašau nebeklaidinti kolegų ir nevelti jų į politinius žaidimus.

Prieš 23 metus sausio 13-ąją Lietuvos žmonės stovėjo prie Parlamento gindami beginkliai su daina ir su tvirtu tikėjimu. Mes stovėjome prieš sovietų armiją. Ir turbūt stebuklas, kad šiandien po 23 metų mes džiaugiamės sėkmingu Lietuvos pirmininkavimu Europos Sąjungoje. Todėl labai noriu padėkoti visai Lietuvos komandai, labai noriu padėkoti kolegoms Europos Parlamento nariams ir tikiuosi, kad turėsime ateityje daug progų bendradarbiauti ir gražiai sutarti dėl mums visiems rūpimų klausimų.

 
  
 

Procedura catch-the-eye.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Mr President, I would like to thank the Lithuanian Presidency. I listened very carefully this morning to Ms Grybauskaitė’s presentation of a very effective, efficient and hardworking Presidency.

Often the headlines do not really tell the story of a Presidency’s work – and the Irish can vouch for that – but I compliment you on how you handled the Presidency. I particularly welcome your mention of Ireland’s exit from the bail-out. It is important that we remember what is good and positive in terms of the evolution of the European Union. We welcome the stability that has come with that.

I would like to comment briefly on what President Barroso said in relation to the unresolved issue around the Banking Union. Here in this House we share a real concern that we are adding complexity and will reduce the effectiveness of the measures. So there is a great deal of work to be done by the Greek Presidency.

However, well done Lithuania! Small is beautiful, as Ireland knows.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D). - Elnök Úr! Gratulálni szeretnék a vilniusi elnökségnek az MFF terén bizonyított munkájáért. Ugyanakkor szeretnénk elmondani, hogy továbbra is forráshiányosnak tartjuk a költségvetést, ami a következő évek során az éves költségvetések elfogadását nagymértékben megnehezíti, esetleg a célok is sérülhetnek. Külön felhívnám a figyelmet a kisvállalkozásoknak, illetve a fiataloknak szánt összegnek az érzékenységére. Azt hiszem ezzel még sok problémánk lesz. A vilniusi csúcs esetében én azt hiszem, hogy a pohár félig tele van. Külön szeretném hangsúlyozni Grúzia esetét, ahol a vészmadarak annak idején azt mondták, hogy amennyiben nem Szakasvili úr pártja győz, akkor az európai integráció folyamata leáll.

Azt hiszem, egyértelműen kimondhatjuk, hogy a Georgian Dream elkötelezettsége Európa irányában megkérdőjelezhetetlen. És végül, elnök asszony, szeretném Önnek megköszönni személyesen, hogy konzervatív politikusként a régióból Európa-pártiságot sugároz. És csak tiszta szívemből kívánni merem, hogy egyszer az Ön üzenetét Magyarországon, a magyar kormány is megérti.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). - (...) Litwa poradziła sobie z tym zadaniem bardzo dobrze. Do sukcesów litewskiego przewodnictwa należy zaliczyć przede wszystkim osiągnięcie długo oczekiwanego porozumienia w sprawie budżetu Unii na lata 2014–2020 – na co już tu wielokrotnie wskazywano – oraz powiązanych z nim reform głównych polityk unijnych, w tym polityki spójności i wspólnej polityki rolnej. Na duże uznanie zasługują również postępy w tworzeniu tzw. unii bankowej.

Jest jednak sprawa, która podważa pozytywny wizerunek Litwy na arenie międzynarodowej. Mimo że kraj ten jest od ponad 20 lat członkiem Rady Europy, to nadal brakuje tam kompleksowych regulacji w obszarze ochrony praw mniejszości narodowych. Przedstawiciele innych narodowości na Litwie nie mają prawa do zapisu swoich mion i nazwisk w językach innych niż litewski. Zakazane jest umieszczanie dwujęzycznych nazw miejscowości. Przykłady takiej dyskryminacji i innych działań w ostatnich dniach już tu przedstawiono. Sytuacja taka pozostaje w sprzeczności z zapisami konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych, która gwarantuje możliwości umieszczania dwujęzycznych nazw miejsc publicznych. Jeszcze raz gratuluję efektów prezydencji.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). - Tisztelt Gribauskaite Elnök Asszony! Kedves Barátaim! Valamennyi új tagállam számára rendkívül nagy büszkeség Litvánia teljesítménye. Ebben a Házban az egyik német képviselő arról beszélt, hogy meglepetés volt a számára, hogy Litvánia ilyen kiválóan teljesítette a soros elnökséget. Ez is azt mutatja, hogy nem ismerjük egymást és tele vagyunk előítéletekkel. Számomra, ismerve a litván történelmet, kultúrát, Čiurlionis festményeit, ismerve Gribauskaite asszony intelligenciáját, számomra nem volt meglepő, törvényszerű volt. Sajnálatos, hogy véget ér a litván elnökség, mert az unió egy rendkívül szomorú pillanatot él át, amikor David Cameron brit miniszterelnök és Seehofer bajor miniszterelnök durva támadást indít a bevándorló munkásokkal szemben.

Románokkal, bolgárokkal, leginkább a lengyelekkel szemben, Európa megosztásához hozzájárulva most lenne nagy szükség föllépni ez ellen. Ez ellen a populista ragály, populista demagógia ellen, ami káros Nagy-Britannia, káros Németország, káros az egész Európai Unió számára. Gratulálok még egyszer, azt kell mondjam, ačiū a litván elnökségnek!

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE). - Gospodine predsjedavajući, želio bih prije svega čestitati našim kolegama iz Litve na vrlo angažiranom i učinkovitom, organiziranom predsjedništvu. Znam koliko je to za zemlju veličine koja je slična Hrvatskoj naporno i zahtjevno i u smislu administracije i u smislu političkih ciljeva. Kao član Odbora za proračune posebno bih istaknuo izvrstan rad i suradnju koju smo imali i na usvajanju višegodišnjeg financijskog okvira i na usvajanju proračuna, a mali poseban dio koji nije bio spomenut je i aktivnost koja se odnosila na važan zakonodavni akt o davanju jamstava Europskoj investicijskoj banci za kredite prema trećim zemljama. Posebno mi je drago da ste bili angažirani i na Istočnom partnerstvu i na proširenju, učinili ste sve što ste mogli, a vaše će predsjedništvo za Hrvatsku uvijek biti upamćeno po govoru predsjednice 1. srpnja u Zagrebu i stoga...

Ačiū, gerbiama Prezidente, kad pasveikinote Kroatiją.

 
  
MPphoto
 

  Oleg Valjalo (S&D). - Gospodine predsjedavajući, moja je ocjena da je litavsko predsjedanje bilo jedno pragmatično, realistično, efikasno i u konačnici vrlo kvalitetno i uspješno predsjedanje. Mislim da se s time bez velikih zadrški možemo složiti gotovo svi. Naravno, svatko od nas u svom području djelovanja s litavskim predsjedanjem imao je određena iskustva. Kao član Odbora za proračune, ali i Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku ja bih u ovom kratkoj ocjeni želio istaknuti svoje posebno zadovoljstvo s načinom na koji je litavsko predsjedništvo vodilo pregovore oko proračuna Europske unije za 2014. godinu, kao i pregovore oko višegodišnjeg financijskog okvira za naredno sedmogodišnje razdoblje. Litavski pristup bio je staložen, otvoren kompromisu, senzibilan prema stavovima Europskog parlamenta. Drugim riječima, litavsko je predsjedništvo uvažilo punu ulogu Parlamenta i bilo je voljno čuti ono što smo mi kao direktno izabrani predstavnici građana imali za reći u važnim pregovaračkim trenucima. Ovom posebno dajem na težini, osobito jer su pregovori oko proračuna zbog teške ekonomske krize uglavnom bili obilježeni riječima „rez” i „rezovi”. Na koncu osjećam potrebu da posebno zahvalim g. Agimantasu Rimkūnasu i g. Vytautasu Leškevičiusu na entuzijazmu i golemoj energiji koju su uložili u svoj rad i to na dobrobit svih građanki i građana Europske unije. Nadam se da će se s jednakom spretnošću u kormilarenju Vijećem snaći i Grčka, koja ima čast iduća primiti ovu odgovornu zadaću.

 
  
MPphoto
 

  Miloslav Ransdorf (GUE/NGL). - Pane předsedající, já bych těm, kteří tady vychvalovali úspěchy Východního partnerství, chtěl položit otázku: O jakém úspěchu tady chcete mluvit, když ve skutečnosti tento projekt krachuje? Ukrajina nepodepsala onu dvanáctisetstránkovou dohodu. Pokud jde o Arménii, ta se rozhodla pro partnerství s Ruskem, a Ázerbájdžán prakticky suspenduje práci v rámci Východního partnerství. Takže, protože s Běloruskem nemluvíte, tak vlastně zůstává jenom Moldavsko a Gruzie. Kde je jaký úspěch Východního partnerství? Ve skutečnosti je projekt Východního partnerství v troskách.

 
  
MPphoto
 

  Davor Ivo Stier (PPE). - Gospodine predsjedniče, i ja pozdravljam gospođu predsjednicu koja je litavsko predsjedništvo započela od prve sekunde u Zagrebu prilikom ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Naravno, svi smo očekivali da će i na kraju litavskog predsjedništva možda biti i potpisan sporazum s Ukrajinom da bi se potvrdile te iste vrijednosti u koje svi zajednički vjerujemo i na kojima radimo i tim sporazumom. To se nije dogodilo, ali ne greškom litavskog predsjedništva. Složio bih se s predsjednikom Barrosom – summit iz Vilniusa zapravo se proširio i na ulice Kijeva i tamo su se doista te europske vrijednosti i pokazale i dokazale, gdje su ih ukrajinski građani još jednom potvrdili i na taj način obnovili i taj duh. Upravo zbog toga bih želio i litavskom predsjedništvu još jednom čestitati i s tim elanom zaželjeti dobrodošlicu Grčkoj.

 
  
MPphoto
 

  Tonino Picula (S&D). - Poštovani gospodine predsjedavajući; gospođo predsjednice, prije svega dopustite da zahvalim vama i litavskim kolegama na iskazanoj dobrodošlici mojoj zemlji Hrvatskoj u Europsku uniju, čime ste ujedno i započeli svoje predsjedanje. Na taj način su i nacionalne povijesti naše dvije zemlje povezane zaista velikim datumom. Želim vam čestitati na nedvojbenim rezultatima koje ste postigli radeći na onome što ste u programima opisali kao kredibilna Europa, Europa rasta i otvorenosti. Među brojnim postignućima valja istaknuti koordiniranje i artikuliranje inicijativa o daljnjem ekonomskom povezivanju. Također, uspješno je zaključena ozbiljno zakašnjela tema višegodišnjeg proračunskog okvira kao i reforma poljoprivrede. Jednako tako, pregovori o slobodnoj trgovini u Svjetskoj trgovačkoj organizaciji dobili su snažan poticaj. Spomenut ću i doprinos politici proširenja, koja osim pristupanja Hrvatske uključuje dogovor o početku pregovora sa Srbijom te napredak u pregovorima s Crnom Gorom i Turskom. Premda impresivan broj od čak 137 zakonodavnih akata služi kao brojčani izraz ukupnog uspjeha vašeg predsjedanja, još je važnije što ste dokazali da zemljopisno i populacijski manje zemlje članice mogu i trebaju djelotvorno obavljati zadaću predsjedanja Europskom unijom. Čestitke još jednom!

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). - Panie Przewodniczący! Pani Prezydent! Dziękuję za tę prezydencję. Litwa, obejmując przewodnictwo w Radzie, postawiła przed sobą bardzo ambitne cele, a wśród nich kluczowy – zacieśnienie stosunków ze wschodnimi sąsiadami Wspólnoty. Wydawało się, że zaplanowany szczyt partnerstwa wschodniego w Wilnie będzie nie tylko ogromnym sukcesem Litwy, ale całej Unii Europejskiej. Niestety wydarzenia potoczyły się inaczej, pomimo że politycy litewscy włożyli ogromny wysiłek w próbę przekonania ukraińskich przywódców do wybrania europejskiej drogi.

Osobiście uważam, że największym sukcesem prezydencji litewskiej było przyjęcie przez Radę ogólnego podejścia w sprawie delegowania pracowników. Udało się pokonać trwający ponad rok impas i wznowić rozmowy w tak ważnym dla wewnętrznego rynku temacie.

Szczególne podziękowania składam na ręce pani minister Pabedinskiene i jej zespołu. Podkreślić należy, że to właśnie podczas litewskiej prezydencji ostatecznie sfinalizowano negocjacje nad wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014-2020. Szczególnie my w Parlamencie Europejskim wiemy, jak trudne było to zadanie, zwłaszcza teraz w okresie cięć budżetowych i nasilających się tendencji antyunijnych. Dyplomatom i urzędnikom Litwy należy się więc szczególne podziękowanie. W czasie tych trudnych negocjacji potrafili kierować się interesem całej Unii i dbać o to, aby perspektywy wzrostu nie zostały poświęcone na ołtarzu cięć budżetowych.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). - Pane předsedající, dovolte mi uvést další příklad spolupráce, který se týká jedné z oněch zmíněných 241 legislativních složek, kterými se zabývalo litevské předsednictví. V uplynulém půlroce jsem měla možnost intenzivně spolupracovat se zástupci litevského předsednictví z pozice zpravodajky za Výbor pro dopravu a cestovní ruch k legislativě o silničních technických kontrolách užitkových vozidel, která byla součástí po všech stránkách náročného balíčku o technické způsobilosti vozidel. Chtěla bych na tomto místě poděkovat zástupcům litevského předsednictví pro oblast dopravy za veškeré úsilí, které bylo z jejich strany vyvíjeno k dosažení kompromisu, a to i přes tlak a neochotu k ústupkům, zejména ze strany velkých členských států v Radě.

Ačkoliv se jedná o první předsednictví, jak už zde dnes mnohokrát zaznělo, litevské předsednictví v této zkoušce obstálo. Vážená paní prezidentko, dovolte mi poblahopřát celému Vašemu týmu.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). - Panie Przewodniczący! Dziękuję prezydencji litewskiej, nie będę już powtarzać o jej sukcesach, o których tutaj moi koledzy wspomnieli. Gratuluję Pani Prezydent i jej zespołowi, dziękuję za ciężką pracę.

Czuję się jednak w obowiązku zwrócić uwagę, że Litwa nadal dopuszcza się dyskryminacji zamieszkujących na jej terenie mniejszości narodowych. Szczególnie dyskryminowana jest mniejszość polska, której zabrania się używania języka polskiego. Ostatnio wileński sąd okręgowy wymierzył karę za używanie polskojęzycznych tablic z nazwami ulic zawieszonych na prywatnych posesjach.

Parlament Europejski przeciwstawia się różnym formom dyskryminacji. W wielokrotnie przyjmowanych na tej sali rezolucjach zwalczaliśmy dyskryminację ze względów etnicznych, dziś natomiast mamy do czynienia z sytuacją, w której państwo członkowskie Unii toleruje dyskryminacyjne zachowania wobec tych swoich obywateli, którzy przyznają się do przynależności do polskiej mniejszości narodowej. Z przykrością i ubolewaniem stwierdzam, że postawa zdecydowanie przeczy wizji Europy budowanej w duchu poszanowania praw człowieka. Dlatego zwracam się do Pani Prezydent, aby w końcu rozwiązała ten problem, a Komisję Europejską proszę o zajęcie się sytuacją mniejszości etnicznych na Litwie.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D) - Litva prevzala predsedníctvo v neľahkej situácii. Európu sužovali veľké sociálne nepokoje a prudká hospodárska a dlhová kríza, bol veľký rast nezamestnanosti a najmä zvyšujúca sa nespokojnosť občanov členských štátov s neefektívnymi a neúčinnými reakciami EÚ na zvyšujúce sa sociálne napätie.

Litovské predsedníctvo však ukázalo, že dokáže prevziať zodpovednosť za záležitosti, ktoré sú dôležité pre celú Európu. Ja osobne za najväčšie úspechy považujem schválenie viacročného finančného rámca pre roky 2014 až 2020 a tiež ročného rozpočtu na rok 2014, ako aj posilnenie už spomínaného Východného partnerstva. Litva zamerala úsilie na posilnenie schopnosti EÚ poskytovať adekvátnu a rýchlu reakciu, či už na hospodárske, finančné alebo sociálne problémy.

Podarilo sa tiež dosiahnuť dohodu s Európskym parlamentom o smerniciach na obnovu a riešenie problémov bánk a na systémy ochrany vkladov občanov, ktoré budú v budúcnosti vytvárať pevný základ pre väčšiu finančnú stabilitu v Európe. Dúfam a verím, že podobne úspešne bude prebiehať aj predsedníctvo Grécka.

 
  
MPphoto
 

  Marino Baldini (S&D). - Gospodine predsjedavajući, poštovani, osobno vjerujem kako ste u vrijeme predsjedanja Europskom unijom postigli veoma značajne rezultate. Da je 1. srpnja 2013. moja zemlja postala dio Europske unije smatram jednim od najznačajnijih događaja. Upravo, međutim, predsjedanje Litve među bitnim rezultatima ima postignuća na planu financija. Prvi jasni znakovi oporavka Unije ekonomske i financijske prirode dosegnuti su upravo u vrijeme litavskog predsjedanja. Na kraju, ono što je još bitnije, Litva je pokazala dostojanstvo predsjedanja Europskom unijom dokazujući kako širenje Unije nije samo stvar novih država ili primjerice proširenja zone eura, već je moguće generalno prinositi rastu našeg zajedničkog europskog doma bez računa ili partikularnih koristi, već radom za sve, što donosi opći rast. Prvi stupanj bankovne unije, značajni pomaci u proširenju u jugoistočnoj Europi i obilje drugih rezultata dokazuju kako je razvoj Europske unije dostojno predstavljen i vođen u tragu kulture koja nije pojedinačni proizvod već univerzalna društvena vrijednost.

 
  
 

(Fine della procedura catch-the-eye).

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Vice-President of the Commission. − Mr President, if you will allow me, I will focus my closing remarks on the most frequently debated topics in this debate. I will speak firstly on the economic situation and the Banking Union, because I believe that we have to look at this issue in the perspective of recent history and of the near future.

I remember very well our debates a year ago, both in this House and outside in the capitals of Europe, where there were actually many who predicted the implosion of the euro, the falling apart of the European Union and a never-ending economic doom for Europe and its citizens. We know that today the situation is different. The recession is over, growth is gradually returning to our countries and the most affected Member States are one by one exiting the programmes and returning to the financial market.

On top of this we have Latvia as the 18th euro area Member State, and we in the Commission, of course, extend our good wishes for Lithuania to become, very soon, the 19th member of the euro area.

This change was achieved by the hard work of our citizens in the Member States, who also bore the heavy load of the financial consequences of the crisis. But the gradual restoration of confidence was also achieved by changes in our economic governance, by the improved regulation of our banks and by the structural reforms implemented under the European Semester.

Now we need to put the last piece of the new economic construction in place: the completion of the Banking Union and the conclusion of the negotiations on the single resolution mechanism. As you well know, the Commission would have preferred a system based fully on the Community approach. We have been rigorously defending the Article 114 legal base for this proposal and, like you, are also concerned that the introduction of the intergovernmental dimension to address the transfer and mutualisation of the fund undoubtedly adds further complexity to the system.

But at the same time, we also have to be aware of the fact that this approach was supported unanimously by all the Member States in the Council. It was supported unanimously in the European Council and it had the support of the European Central Bank as well.

Therefore we should now work very hard together on how we can make sure that the intergovernmental dimension is kept to the absolute minimum of what is politically necessary. We must be very vigilant to make sure that the outcome of these negotiations remains fully compatible with and will uphold the primacy of European law.

We all know that we need to complete these very difficult negotiations before the parliamentary recess. The Commission is ready for close cooperation with the co-legislator to complete this very important work and add this last piece of the puzzle for the new European economic construction.

If you will allow me, Mr President, I also would like to thank the Lithuanian Presidency for finalising the MMF negotiations. Thanks to this, Europe has its investment budget. It has the possibility to help finance very important measures such as the Youth Guarantee, especially in those countries which are most affected by youth unemployment. Here I also have to agree fully with what Mr Swoboda said and with his appeal to the Member States to spend better and to spend more of what is actually allocated for them in the European Union budget. Absorption is still very low, and we – and here I mean all of us: the Member States, Parliament and the Commission – must make sure that this improves significantly under the new MMF.

The Commission is working very hard with the Member States on partnership agreements to make sure the EU budget is focused on the right priorities; that timing for the spending of EU funds is much better; and that we will have the ability to intervene jointly in time before absorption becomes a real problem in our Member States. So let us use the EU financial instrument better for consolidating the recovery and for boosting growth, especially in those countries which suffered the most in the crisis.

I know that the Lithuanian Presidency did its utmost to achieve a successful Eastern Partnership Summit, and I think that – as we heard from many of the honourable Members – we made really good progress on many fronts and many issues. I believe that people in Georgia and Moldova clearly appreciate that.

I would also like to stress that we are offering Ukraine a true partnership, a true European perspective. What was on offer from the other side? I believe that the Ukrainian citizens know the answer to this question very well and demonstrated it very clearly on Maidan Square in Kiev and in other Ukrainian cities. I agree with President Grybauskaitė that, thanks to this offer and to this clear demonstration of the will of the Ukrainian citizens, Ukraine will never be the same again.

To conclude, I would like to re-emphasise the statements and the comments of Mr Lamberts on, as he put it, pleasant surprises. I have to say that I was not that surprised, because I know how much Lithuania invested in the high-quality preparation of its Presidency – in the preparation of its team – and I would like to congratulate you on how well all this was put together and how the Lithuanian Presidency prepared a strong gender-balanced team for the execution of its priorities under the Lithuanian Semester. I also share the feeling of Mr Lamberts when it comes to my colleague, Commissioner Šemeta, who is doing a great job with his calm, hardworking determination on what are very difficult files.

So if you will allow me, Mr President, I would once again like to thank Madam President and her team for the great job they did, the enormous effort they made and the very impressive result they achieved.

 
  
MPphoto
 

  Dalia Grybauskaitė, President-in-Office of the Council. − Mr President, I would like to thank the Members for all the remarks we have heard on our cooperation through the whole six months, on our preparations and on doing our best together. Without their support and that of the Commission, we would not have been able to deliver. Delivery was important for Europe in order to stabilise growth and guarantee stability for the next seven years – and we delivered. Now we need to base our election campaign on talking with our citizens and convincing them that the European Parliament and the European institutions and governments can be helpful – and are helpful – for their future.

I would like to reply to the two main criticisms of us which were made during the discussion. Firstly by Mr Watson, who repeated remarks made at the beginning of our Presidency. I was not able to reply last time, but now I am and I would just like to remind him that this House revoked Mr Uspaskich’s immunity three times – this House, three times. There is nothing discriminatory about it. One might also criticise this House’s decision, but a Lithuanian court found Mr Uspaskich and some partners guilty of financial fraud and tax avoidance, so my reply is that I hope it will not be your watchword to protect financial and tax avoidance at the European elections.

With regard to the remarks on the Polish minority, I want to remind the House that Lithuania fully complies with all international norms. Not one international organisation responsible for the protection of minority rights has ruled that Lithuania violates any of the international norms on ethnic minority protection, including the Framework Convention for the Protection of National Minorities of the Council of Europe. I would therefore say to Mr Tomaševski that his personal target and the goal of his political career is to discredit Lithuania – inside Lithuania, in this House and internationally.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), irásban. Magam is szívből gratulálok a litván elnökség munkájához! Kiemelkedő munkát végzett el az elnökség nem túl könnyű körülmények között, hiszen ne feledjük: ugyan már stabilizálódni látszik Európa gazdasága, a szuverén államadósságok fokozott mértékben ugyan, de csökkenő tendenciát mutatnak, ugyanakkor valójában még nem vagyunk túl a gazdasági és pénzügyi válságon, és a munkanélküliség is egekbe menő. Még inkább értékelendő, hogy az elnökség mintegy 137 jogalkotási dossziét zárt le és olyan meghatározó folyamatokban sikerült vezetőként sikeresen helytállnia, mint a bankunió vagy a biztosítási szolvenciarendszerek témaköre. A bankunió kapcsán külön kiemelendő, hogy a litvánok ügyes kompromisszumok alkalmazásával elérték, hogy a bankunió két további nagyon fontos fázisába lépett: megállapodás született a biztosítási garanciarendszerekről, valamint a közös bankszanálási hatóságról és alapról, aminek köszönhetően az EP is felhatalmazást kapott, hogy mielőbb megalkossa támogató és építő álláspontját. Sajnos a körülmények nem mindig befolyásolják jó irányban a dolgokat, lásd az ukrán kapcsolatok teljes kénytelen befagyasztása, de ha objektívek akarunk maradni, akkor meg kell állapítanunk, hogy a litván elnökség igazi européerként telejésített, és sokunk várakozásait múlta felül!

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), in writing. Despite Lithuania being a small Baltic nation in its ninth year as an EU member and its 23rd year as an independent state, its first EU Presidency of the EU Council has been solid, competent and effective. The Presidency successfully completed negotiations on 137 legislative acts on various dossiers ranging from environmental legislation to the digital agenda and the EU Banking Union. Furthermore, it adopted 251 documents that are important to Europe's future, made progress on negotiating 114 initiatives and finalized 239 non-legislative acts. Another important element of the Presidency was the Eastern Partnership. Here, despite the failure to conclude an agreement with Ukraine, the Lithuanian Presidency delivered association agreements with Moldova and Georgia and signed visa facilitation deal with Azerbaijan. However, among these important achievements, I deplore the fact that the Lithuanian Presidency did little to change the country’s attitudes towards its ethnic Polish minority. This group, which forms about 8 % of the nation’s population, continues to face discrimination in language, schools and land titles. It is therefore my hope that the experience Lithuania gained during its six-month term in the Presidency will help change the country’s approach to this particular ethnic minority group and to others which also suffer discrimination.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Göncz (S&D), irasban. A litván soros elnökség aktív közreműködésével sikerült megállapodni az Európai Unió következő költségvetéséről. A volt soros elnök érdeme, hogy a büdzséhez kapcsolódó többi jogalkotási dosszié – benne az Európai Szociális Alapról szóló rendelet – végére is sikerült pontot tenni. A litván elnökség szakértői konszenzuskereső, kreatív és a Parlament véleményét tiszteletben tartó magatartásukkal nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az alapról szóló tárgyalások mindenki számára elfogadható módon zárultak. A válság katasztrofális munkaerő-piaci és szociális hatásait ismerő litván elnökség támogatta a Parlamentet abban a törekvésében, hogy az ESZA valóban segítség legyen a legrosszabb helyzetben élők és a legveszélyeztetettebb csoportok számára, s hogy a tagállamoknak kötelezően a szegénység és kirekesztés felszámolására kelljen fordítaniuk az alap 20 százalékát. Köszönet jár Litvániának azért is, hogy az elnöksége alatt sikeresen befejeződtek a tárgyalások azokról a támogatási programokról, amelyek az igazságügyi együttműködés, az európai polgársággal járó jogok gyakorlása terén állnak a tagállamok rendelkezésére. Fontos, hogy az elmúlt félévben tanácsi állásfoglalás született arról, hogy a jelenleginél átfogóbb védelem illesse meg a gyűlölet táplálta bűncselekmények áldozatait. Sajnálatosnak tartom ugyanakkor, hogy a Tanács egy sor területen megpróbálja csorbítani a Parlament együttdöntési jogát, vagy igyekszik megkerülni, illetve kész helyzet elé állítani, mint például az Európai Rendőrakadémia jövőbeni sorsára vonatkozó döntések meghozatalakor.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Gerade für ein kleines Land mag die EU-Vorsitzführung eine große Herausforderung sein, sie bietet indes auch eine große Chance: eine Chance für ein Ende diverser Fehlentwicklungen. Und diese Chance hat die litauische Vorsitzführung ungenutzt verstreichen lassen. Hinsichtlich der Reformen der Bankenlandschaft sind die EU-Regeln für Bankenrettung auf halbem Weg stecken geblieben. Weiterhin fehlt eine Trennung von traditionellem Bankgeschäft und dem riskanten Investmentbanking. Auch wurden keinerlei Fortschritte hinsichtlich des Datenschutzes erzielt. Weder innerhalb der EU selbst noch hinsichtlich den Datentransfers in die USA, die nicht nur den Einblick in die Daten von Reisenden, Bankkunden und Co. verlangen, sondern gleich en gros die Datenleitungen ihrer sog. „Partner“ anzapfen. Dennoch wurde am Freihandelsabkommen mit den USA, das realistisch betrachtet nicht einmal im Interesse Europas liegt, festgehalten. Ebenso wenig punkten konnte Litauen beim Chaos rund um den mehrjährigen Finanzrahmen und beim Kiew-Debakel. Und die Türkei wurde gar – nach einem kurzen Klapps auf die Hand – für die Polizeigewalt gegen Demonstranten belohnt. Im letzten Halbjahr wurden zentralistische Irrwege starr fortgesetzt, erfolgreiche nordeuropäische Volkswirtschaften weiter ausgeplündert. Es ist höchste Zeit, diese Irrwege zu beenden.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivari Padar (S&D), kirjalikult. – Soovin Leedule õnne eesistumise eduka lõpetamise puhul ning tunnistan, et minule ei tulnud üllatusena, et Leedu suudab sellel perioodil edukas olla. Leedu on esimene kolmest Balti riigist, kellel on võimalus ennast eesistujana teostada ning latt on Eesti ja Läti jaoks kõrgele asetatud.

Leedu eesistumise perioodi jäävad ilmestama eelkõige kaks olulist sündmust, millest üks on uus 7-aastane finantsperiood ja sellega seoses edukas kompromisside leidmine. Lõplike otsuste lihvimisel oli Leedul kui eesistujal väga oluline osa. ELi stabiilsuse huvides oli väga tähtis, et need kompromissid saavutati.

Omaette teema, millega Leedul tuli tegelda, oli idapartnerlus. Usun, et ka siin tegi Leedu maksimumi. Toonitaksin siin seda, mida ütles Leedu president Grybauskaitė oma sõnavõtus - Ukraina ei ole enam kunagi see, mis ta oli.

 

4. Programul privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Robert Rochefort, on behalf of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a consumer programme 2014-2020 (COM(2011)0707 – C7-0397/2011 – 2011/0340(COD)) (A7-0214/2012).

 
  
MPphoto
 

  Robert Rochefort, rapporteur. − Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, c'est une vraie joie de débattre ce matin avec vous de l'accord auquel nos institutions ont abouti sur ce sujet, accord qui a demandé plus de deux ans de négociations.

Je voudrais préciser, que si le programme "consommateurs" est souvent présenté comme un petit programme compte tenu de son budget, moins de 200 millions d'euros sur les sept ans jusqu'en 2020, c'est néanmoins une grande responsabilité pour l'Union. La consommation, je vous le rappelle, c'est 50 % du produit intérieur brut de l'Union et, dans cette période où nous cherchons la croissance, c'est loin d'être négligeable.

Comment le texte a-t-il évolué depuis qu'il a été déposé par la Commission et où en sommes-nous aujourd'hui? D'abord, je voudrais remercier la Commission parce que son texte était un bon point de départ, mais nous avons souhaité lui donner des impulsions politiques nouvelles et complémentaires. Au final, et sur le fond, je dirai que nous avons essentiellement opéré trois grands changements aboutissant à trois vraies avancées.

Premièrement, nous avons tourné ce programme vers l'avenir. Il est question de définir les orientations jusqu'en 2020 et, pour être plus concret, je voudrais dire qu'en matière de sécurité, par exemple, nous avons renforcé les aspects liés à la traçabilité des produits. Pour l'information des consommateurs, nous avons insisté sur la transparence indispensable des marchés et sur la comparabilité des informations et des données. En matière d'éducation, nous proposons de faire un usage plus intensif et plus efficace des possibilités offertes par les nouvelles technologies, les plateformes en ligne, les traductions automatiques, etc.

Enfin, pour les recours, et Dieu sait si c'est important en matière de litiges liés à la consommation, nous mettons, j'allais dire, le paquet sur les mécanismes extrajudiciaires de règlement des litiges et je pense, en particulier, à la mise en place de la plateforme électronique ODR, qui va, je le pense, proposer aux consommateurs des possibilités nouvelles. Toutefois, cette plateforme ODR de règlement extrajudiciaire en ligne des litiges est un grand chantier important qu'il va falloir réaliser.

Deuxièmement, nous avons renforcé et précisé le type de soutien à offrir aux acteurs de terrain, à ceux qui, à la base, dans les territoires, dans les États membres, agissent pour faire en sorte que cette protection des consommateurs soit effective. Ce soutien se manifestera par des formations pour les agents des États membres essentiellement centrées sur la prise en compte des risques, un soutien accru en faveur des centres européens des consommateurs, des moyens financiers directs pour les organisations de consommateurs au niveau européen car, derrière ces programmes, il nous faut reconnaître le travail réalisé par les militants, par ceux qui agissent au quotidien au plus près des consommateurs.

Troisièmement, je dirais que nous avons inscrit ce programme dans la continuité en tenant compte des contextes économiques liés à la crise et des changements démographiques dans le comportement des consommateurs. Avec la croissance exponentielle et spectaculaire du commerce en ligne, avec des consommateurs saturés d'informations, avec une complexité croissante dans la prise de décision, nous avons voulu, dans ce contexte, mettre en avant le développement des sites de comparaison fiables en ligne pour les consommateurs, tenant compte non seulement des prix mais aussi de la qualité des biens et des services, car c'est essentiel pour notamment s'inscrire dans l'évolution écologique et le refus du gaspillage, qui est indispensable.

Enfin, permettez-moi pour terminer, de dire que nous avons inclus un point, qui a été le point final de nos débats, sur lequel nous avons trouvé un accord – et je m'en réjouis – sur le suivi et sur l'évaluation de ce programme. En septembre 2017, nous ferons un point d'étape qui sera suivi, le cas échéant, d'une proposition législative pour faire en sorte que la deuxième partie du programme soit adaptée si cela est nécessaire.

Permettez-moi donc, pour conclure, de remercier les présidences successives, en particulier chypriote et lituanienne, de remercier aussi chaleureusement mes collègues les rapporteurs fictifs et de vous dire que c'est la confiance dans les marchés que nous allons renforcer en garantissant et en renforçant les droits des consommateurs.

 
  
MPphoto
 

  Neven Mimica, Member of the Commission. − Mr President, I very much welcome the successful conclusion of the negotiations on the 2014-2020 Consumer Programme. This might be one of the smaller MFF programmes, amounting to around EUR 189 million, but it will play an essential role as a catalyst for consumer policy at EU level by complementing and supporting national consumer policies. This will be achieved by financing a number of key actions under the Consumer Agenda – the EU strategy on consumer policy – and by laying the basis for meeting emerging challenges.

The Programme will focus on four specific objectives: consumer safety; consumer information and education, including support to consumer organisations; rights and redress; and last but not least, enforcement. I would like sincerely to thank Parliament for its hard work and especially Mr Rochefort – the rapporteur for the Committee on the Internal Market and Consumer Protection – and the shadow rapporteurs for their personal commitment to this file.

During the negotiations, Parliament emphasised the special importance of the Consumer Programme, given the direct impact on citizens of consumer policy. I fully share your assessment. The actions supported by the Programme will contribute towards strengthening the confidence of EU consumers in the single market and empowering them to play a key role in the economy. Ultimately, a high level of consumer protection will contribute to our overarching priority of making markets work better and supporting growth.

I am reassured to see that Parliament, the Council and the Commission share to a very large extent the same view of the objectives of the Programme, its beneficiaries, and the actions it should finance. All three institutions were largely in agreement as to the substance of the programme. The negotiations served to improve the text and led to a number of adjustments in order properly to integrate the political priorities identified by Parliament.

We have made sure that actions to be financed under this programme are targeting areas where intervention at EU level can truly make a difference and add value. These include actions to further promote cooperation in the field of product safety, better coordination in enforcement, co-financing of the European Consumer Centres and support for EU-level representation of consumer interests.

The few sensitive issues identified during the negotiations related rather to management of the programme. Here I think that the solution we have found together is a balanced one. It fully recognises the prerogative of Parliament but also makes sure that the programme is manageable and that procedures remain suitable for its small size. The evaluation scheduled for 2017 will offer the opportunity to review the implementation of the programme, to discuss it together and to make adjustments if necessary.

It is important to highlight the fact that, in these times of financial constraints and scarce resources, the Commission sought to preserve as far as possible the programmeʼs budget as initially proposed. A cut amounted to only around 4 %, reflecting the importance that the Commission, like Parliament, attaches to this small but important programme.

Following these long but successful negotiations, our priority now is to implement the programme as rapidly and efficiently as possible. We have indeed already started the technical work for 2014, pending the formal adoption and publication of the legal base, which we hope will be completed by March. We very much look forward to working closely with Parliament when implementing the programme over the next seven years, to the benefit of European consumers.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes, relator de parecer da Comissão dos Orçamentos. − Senhor Presidente, Senhor Comissário, caros Colegas, este programa tem de colocar no centro do mercado único o consumidor no pleno uso dos seus direitos. Os consumidores devem estar bem informados sobre os seus direitos e formas de os exercer e confiar totalmente nos vários intervenientes do mercado único. Esta é uma forma, uma boa forma, de potenciarmos o crescimento económico na União Europeia.

Neste sentido, propus, nomeadamente, que a Comissão institua um conjunto de indicadores estatísticos a nível da UE que permitam avaliar e melhorar o funcionamento do mercado único. Este programa tem de contribuir para a proteção da saúde, da segurança e dos interesses económicos dos consumidores, para além de promover o direito destes à informação, à educação e à organização em defesa dos seus interesses.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström, föredragande av yttrande från utskottet för rättsliga frågor. − Herr talman! Jag vill börja med att rikta ett varmt tack till föredragande Robert Rochefort, för det utomordentliga arbete som han har utfört i att ta fram detta viktiga betänkande. Självklart är det av allra största vikt att ett välfungerande konsumentskydd finns och verkar i hela unionen, och förhoppningsvis kan det här programmet bidra till att åstadkomma just precis detta under kommande år – för konsumenternas skull.

Å utskottet för rättsliga frågors (JURI) vägnar tackar jag föredraganden – och faktiskt hela det team som har arbetat med denna viktiga fråga i utskottet för den inre marknaden (IMCO) – för att flera av de ändringsförslag som vi i JURI lade fram har beaktats och nu finns med i den färdiga texten. Det handlar exempelvis om att understryka konsumenters rättsliga skydd och att detta rättsliga skydd är centralt och av utomordentligt stor betydelse.

Det är också viktigt att våra skrivningar om smart lagstiftning och minskat regelkrångel finns tillgodosett och att även internationella organisationer har tagits med i sluttexten, och för detta vill jag tacka å mitt utskotts och mina egna vägnar.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Metsola, f'isem il-grupp PPE. – Dan huwa l-ewwel rapport li kelli l-pjaċir insegwi f'isem il-Partit Popolari Ewropew, u li issa ġie konkluż. Għaldaqstant nixtieq nirringrazzja lis-Sur Rochefort, ir-rappreżentanti tal-gruppi parlamentari l-oħra u l-assistenti tagħna, għax-xogħol u l-kooperazzjoni kollha tagħhom fuq dan id-dossier.

Ninsab kuntenta ħafna bix-xogħol li wettaqna u għalhekk se nagħti l-appoġġ kollu tiegħu sabiex dan ir-rapport isarraf l-allokazzjoni ta' EUR 189 miljun għal titjib fil-protezzjoni tal-konsumatur permezz ta' miżuri li jħarsu s-sigurtà, ir-rimedji, l-edukazzjoni u l-infurzar tad-drittijiet tal-konsumatur. B'mod partikolari, jiena nilqa' bi pjaċir it-titjib li ser iseħħ fis-siti li jgħinu lill-konsumatur iqabbel il-prezzijiet. Barra minn hekk ir-rapport jisħaq li għandu jkun hemm evalwazzjoni ta' dan il-programm u skritunju mill-Parlament għall-mod kif jiġu allokati l-fondi u użati.

Fl-aħħar nett dan ir-rapport jibgħat messaġġ importanti lill-kostitwenti tagħna li l-Parlament Ewropew iqiegħed il-protezzjoni tal-konsumatur fil-quċċata tal-aġenda tiegħu. Jiena kburija li se nagħti l-appoġġ tiegħi għall-approvazzjoni ta' dan ir-rapport u nħeġġeġ lil kulħadd f'din il-Kamra sabiex jagħmel l-istess.

 
  
MPphoto
 

  María Irigoyen Pérez, en nombre del Grupo S&D. – Señor Presidente, Comisario, celebro la adopción, tras largos meses de trabajo, del nuevo Programa plurianual de consumidores para el período 2014-2020, que debe contribuir a garantizar un nivel elevado de protección de los consumidores y alcanzar los objetivos de la Estrategia 2020.

Felicito al ponente, el señor Rochefort, por el excelente trabajo que ha realizado, velando por el interés de los consumidores —y, en especial, por el de los consumidores vulnerables— y por su derecho a acceder a una información precisa, clara, completa, comprensible y correcta sobre bienes y servicios para que la igualdad de oportunidades sea real. Celebro que el programa tenga especialmente en cuenta a los menores y a las personas mayores.

Comisario, sabe que el programa necesitaba ser mejorado. Por eso lamento la escasa dotación financiera que se le ha concedido a este programa, lo que hace casi imposible solventar las lagunas e incoherencias presentes en el mercado interior, que repercuten negativamente en la confianza de los consumidores y de los ciudadanos, cuando los institutos de consumo se están debilitando —por ejemplo, en mi país—.

Es deplorable que, una vez más, los recortes presupuestarios recaigan en los programas, las acciones y las organizaciones en favor de los consumidores cuando son estos instrumentos los que refuerzan la seguridad de los consumidores y usuarios, que somos todos, en definitiva: los ciudadanos. Ampliar los derechos apoyando a los consumidores en los litigios mejoraría, sin duda, el funcionamiento del mercado interior. Si sabemos que es prioritario que el consumo se reactive para dinamizarlo, no se entiende que el Ejecutivo comunitario no actúe con responsabilidad dotándolo con recursos suficientes.

Celebro, no obstante, que finalmente se haya logrado introducir la dotación financiera de un límite máximo del 12 % en el programa, dotación destinada a actividades de preparación.

Y transmito mi felicitación por el acuerdo logrado en uno de los puntos más espinosos del programa: la limitación del ámbito de aplicación de los actos de ejecución. Hay que subrayar que, tal como pedía el Parlamento, se garantiza que el informe de evaluación tenga lugar en 2017 ―y no en 2018― para prever problemas y dar soluciones.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann, im Namen der ALDE-Fraktion. – Herr Präsident! Der Kommissionsvorschlag von 2011 über dieses Verbraucherschutzprogramm hat bei gegenwärtigen Preisen die entsprechende Summe von 197 Mio. EUR für sieben Jahre vorgeschlagen. Das kommt einem Betrag von ca. 5 Cent pro Unionsbürger gleich. Das ist ein durchaus sehr bescheidenes Programm, wenn man sich den Zweck überlegt: sichere Produkte und Dienstleistungen für unsere europäischen Verbraucher.

Angesichts der nach wie vor herrschenden Strukturkrise ist es von absoluter Notwendigkeit, unser Wirtschaftswachstum anzukurbeln und unseren Bürgern und Bürgerinnen die Vorteile unseres Binnenmarkts aufzuzeigen. Das bedeutet auch Information und Bildung der Verbraucher.

Einen Kritikpunkt habe ich: Das sind die Verwaltungsausgaben. Sie sind meiner Meinung nach zu senken, denn mehr als 20 Mio. EUR sind viel zu viel. Ein Teil davon sollte auf jeden Fall den Bürgern zugutekommen. Und demnach bedarf es hier mehr Transparenz und Kosteneffizienz.

Zum Abschuss noch ein Dankeschön an den Berichterstatter und alle, die daran mitgearbeitet haben!

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, on behalf of the ECR Group. – Mr President, as chairman of the committee and also the shadow rapporteur for my group, I warmly welcome our agreements on this proposal, and I know the House is going to give it very substantial support today. I particularly want to thank all colleagues who have worked on it under the inspired leadership of Robert Rochefort – who I see is not paying attention to me because he is talking to Ms Wikström – but I want to say to him that his expertise in this has been very well deployed in many of the detailed proposals.

This is of real importance to us as a committee because, as we have heard from a number of speakers already, we have driven through some really important advances for consumers. I particularly want to highlight the issue about dispute resolution, or rather alternative and on-line dispute resolution, because there are a lot of really important resources to help get that operating. I think the broader picture – and Ms Irigoyen Pérez put her finger on this – is that in many cases we have seen the opportunity to strengthen the rights of consumers, to give them better information and ensure better and safer products, but we are not seeing those rights delivered consistently in every country. This resource is all about doing that.

I want to say in conclusion to the Commissioner – whom I warmly welcome here, as I think this is the first major proposal we have worked on together – please help us to resolve the impasse in the Council at the moment on the regulation on consumer product safety. We really want to get that through in this Parliament, Commissioner, and unless we move forward on this, a lot of the work we have done is simply going to be sitting here for the next six months, whereas we could be enhancing consumers’ access to better and safer products if we unblock that log jam in the Council at the moment. I should add, Mr President, that I am disappointed to see that there is no one here from the Council Presidency to listen to this debate.

 
  
MPphoto
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, το νέο πρόγραμμα για τους καταναλωτές για την περίοδο 2014-2020, το οποίο προτάθηκε από την Επιτροπή, καθόριζε τα κύρια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της χρηματοδότησης των διάφορων δράσεων. Ο κύριος στόχος του νέου κανονισμού ήταν να τοποθετηθεί ο ενδυναμωμένος καταναλωτής στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να αποκομίσουν πλήρως τα οφέλη της ενιαίας αγοράς, με τελικό αποτέλεσμα τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο κανονισμός περιείχε, αρχικά, αρκετά θετικά στοιχεία όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές, τη διαφάνεια στις διαδικτυακές συναλλαγές, τους ευάλωτους καταναλωτές και τα ένδικα μέσα. Ωστόσο, τελικά υπάρχουν και αρκετές αδυναμίες, σημαντικότερη από τις οποίες είναι ότι δεν κάνει καμία αναφορά στην τρέχουσα κατάσταση στην εσωτερική αγορά, η οποία ευθύνεται σε κάποιο βαθμό για την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε. Επιπλέον, δεν περιλαμβάνει προτάσεις για την αντιμετώπιση της διαμορφωθείσας κατάστασης. Βασίζεται στην απελευθέρωση της αγοράς και στον ακόμη περισσότερο ανταγωνισμό και δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι πολιτικές αυτές είναι που έχουν οδηγήσει σε αύξηση τιμών, χαμηλότερη ποιότητα και λιγότερες κοινωνικές υπηρεσίες. Επιμένει, ουσιαστικά, στην πλήρη ευθυγράμμιση των στόχων της ανάπτυξης με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, κάτι που σημαίνει ότι αγνοείται η ανάγκη προστασίας των καταναλωτών από τις συνέπειες της ανταγωνιστικότητας.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti, a nome del gruppo EFD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la tutela dei consumatori dovrebbe essere un principio cardine dell'azione europea, come stabilito del resto anche dai trattati, secondo cui l'Unione contribuisce alla difesa dei loro diritti e interessi, a partire dalla salute, dalla sicurezza e dalle informazioni.

La realtà dei fatti è purtroppo ben diversa. C'è un blocco di paesi che non vuole queste garanzie. La storia del marchio di origine, cosiddetto "Made in", è sotto gli occhi di tutti, così come le enormi difficoltà per arrivare a una piena tracciabilità della filiera agricola e alimentare. C'è qualcuno che vuole andare contro gli interessi dei consumatori, con evidenti danni sia per gli stessi cittadini che per le aziende che operano in maniera regolare, alla luce del sole, garantendo cioè il rispetto di determinati criteri di qualità, sicurezza e salute.

Senza una volontà forte e decisa, anche questo programma, che ci porta fino al 2020, rischia di rimanere una mera propaganda. La dotazione finanziaria prevista per la sua realizzazione è infatti molto bassa e una buona parte viene addirittura spesa per l'assistenza tecnica e amministrativa, non certo per misure e azioni concrete. Vorrei infine che si chiarisse anche il ruolo di alcune presunte organizzazioni europee di consumatori, che spesso sembrano appiattite piuttosto sugli interessi dei grandi gruppi e dei grandi paesi, non certo a difesa della categoria che dovrebbero rappresentare e tutelare.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Laut Umfragen fühlt sich weniger als die Hälfte der EU-Bürger in ihrer Eigenschaft als Verbraucher gut informiert und geschützt. Wirtschaftlich gesehen machen Verbraucherausgaben einen beachtlichen Teil, nämlich 56 %, des BIPs der Union aus. Ich befürworte daher Maßnahmen, die die Position der Konsumenten stärken und vor allem mehr Produktsicherheit sowie einen besseren Zugang zu Rechtsbehelfen garantieren.

Was allerdings die Verbraucher nicht brauchen, das ist die Anhäufung der Kompetenzen durch die Kommission, wie es im Verbraucherprogramm durch Durchführungsrechtsakte wieder einmal versucht wurde. Was wir auch nicht brauchen, ist eine Überbevormundung etwa durch übergroße Warnhinweise und Schreckbilder auf Zigarettenpackungen. Was wir auch nicht brauchen, ist die Zwangsverordnung von Sparglühbirnen, vermeintlich sparsamen Wasserhähnen, Staubsaugern etc.

Was die Verbraucher ganz sicher nicht brauchen, sind die Verhandlungen zur Transatlantischen Freihandelszone hinter verschlossenen Türen. Denn da stehen sehr wohl Konsumenteninteressen auf dem Spiel, gerade in einem essenziellen Bereich wie der Lebensmittelsicherheit. Ich bin gespannt, wie die Rechtsposition der Verbraucher gestärkt werden soll, wenn Großkonzerne künftig Staaten vor einem Schiedsgericht verklagen können, wenn diese zu hohe Konsumentenstandards setzen.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos (PPE). - Senhor Presidente, Colegas, Senhor Comissário, começo por felicitar o colega Rochefort pelo excelente trabalho neste importante relatório. Quando os consumidores europeus estão habilitados a tomar decisões informadas, o mercado único sai reforçado e maior é o estímulo à inovação e ao crescimento. É por isso que a política do consumidor constitui um pilar fundamental para a realização dos objetivos da Estratégia Europa 2020.

É preciso que os consumidores europeus tirem o máximo partido das vantagens do mercado único, que tenham plena confiança no seu funcionamento, que sintam que a sua segurança está garantida e que há mecanismos legais que os defendem e protegem.

Nesse sentido, com este programa que vai vigorar nos próximos seis anos, reforça-se a acessibilidade aos mecanismos da resolução alternativa de litígios através de intercâmbios entre organismos e melhorando a divulgação das melhores práticas. Continua-se a prestar apoio financeiro às organizações de consumidores, melhora-se e aposta-se na informação a prestar aos consumidores, nomeadamente disponibilizando sítios na Internet fiáveis e de fácil acesso e que permitem também a comparação de preços. Estabelece-se uma plataforma de intercâmbio em matéria de educação dos consumidores.

Com esta nova abordagem estamos a garantir que os consumidores tenham um elevado nível de proteção, que sejam respeitados nos seus direitos, que colocam esses mesmos consumidores no centro do mercado único europeu.

Em conclusão, com este programa os cidadãos da União ficam bem mais acautelados porque são a razão da existência e do funcionamento do mercado único.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (S&D). - Herr Präsident! Wir haben hier ein Programm, das ein ganz wichtiges Programm ist. Und 188 Mio. EUR für sieben Jahre schon sind ein recht bescheidener Betrag. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir in diesem Programm, so wie es jetzt vorgesehen ist, ein paar Schwerpunkte gesetzt haben, damit die Mittel auch wirklich sinnvoll und richtig ausgegeben werden.

Eines ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang: Information! Information, Information und nochmals Information ist das, was wir brauchen für die Bürger und Bürgerinnen. Denn wenn wir dafür sorgen wollen, dass wir mündige Bürger haben, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass diese Bürger und Bürgerinnen auch die Informationen erhalten, damit sie auch mündig ihre Entscheidungen treffen können.

Da geht es nicht nur um die Preise, sondern auch um die Qualität der Produkte und um die Sicherheit. Das ist ein zweiter Schwerpunkt, den wir in diesem Zusammenhang setzen müssen: dafür zu sorgen, dass die Qualität der Produkte in der ganzen Europäischen Union auch wirklich gleichbleibend ist und dass nicht – wie es eben hin und wieder zu erfahren ist – in manchen Staaten die Produkte weniger Qualität bieten, obwohl sie unter dem gleichen Namen verkauft werden. Auch da brauchen wir mehr Transparenz, damit wir auch wirklich dafür sorgen, dass es vorangeht.

Damit dies wirklich funktionieren kann, brauchen wir auch starke Verbraucherschutzorganisationen, die uns wirklich dabei helfen herauszufinden, wo die Probleme liegen und wie diese Probleme angegangen werden können. Deswegen ist auch die Unterstützung dieser Netzwerke, die wir auf europäischer Ebene haben, von so großer Wichtigkeit. Da müssen wir auch einen besonderen Akzent setzen, damit wir für die Menschen in Europa auch wirklich dieses Europa als ein positiv erlebbares Europa schaffen können.

Information, Sicherheit, Durchsetzungsmöglichkeiten sind die Schwerpunkte, die wir setzen müssen. Ich bin froh, dass wir dieses auf den Weg bringen können.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! W czołowych krajach Wspólnoty ochrona konsumentów osiągnęła wysoki poziom, którego utrzymanie powinno być jednym z celów programu. Niestety nie wszędzie konsumenci dysponują właściwymi narzędziami umożliwiającymi pełne dochodzenie swych praw. Wiele do życzenia pozostawiają przedmiotowe regulacje np. w Polsce, gdzie szereg przepisów odnosi się do sytuacji sprzed okresu transformacji ustrojowej.

Dlatego z zadowoleniem przyjąłem fakt, że porozumienie w Radzie zostało poparte przez wszystkie grupy polityczne. Dyskutowane obecnie sprawozdanie wzmacnia bezpieczeństwo konsumentów, usprawniając mechanizmy nadzoru rynku, wskazuje na konieczność szerszego informowania, w szczególności w odniesieniu do cen produktów, oraz postuluje zwiększenie ochrony poprzez rozwój internetowych systemów rozstrzygania sporów.

Jednakże stosunkowo skromna pula środków na realizację założonych celów może powodować obawy o skuteczność tych działań.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) - Aj keď navrhovaný rámec pre financovanie opatrení Európskej únie v oblasti spotrebiteľskej politiky na nadchádzajúce rozpočtové obdobie je veľmi skromný, význam dobrého prerozdelenia týchto prostriedkov sa iste premietne aj do hodnotenia dôveryhodnosti práce Únie.

Preto musíme veľmi citlivo zvažovať, ktoré zo základných cieľov do budúcnosti finančne viac podporiť a v ktorých oblastiach sa budeme usilovať trochu šetriť. Už z prvého posúdenia sa výška plánovaná na administratívne výdavky spojené s realizáciou programu zdá byť neprimerane vysoká. Efekt z veľkého množstva štúdií a analýz týkajúcich sa spotrebiteľov a tohto priestoru, ktoré často nevedú ku konkrétnym opatreniam, je tiež diskutabilný.

Preto si myslím, vážený pán komisár, že našu pozornosť by sme mali skutočne viac venovať sledovaniu všeobecnej bezpečnosti výrobkov a posilňovaniu práv spotrebiteľov v maloobchode. Aj aktivity rozličných špekulatívnych zoskupení pôsobiacich v oblasti internetového obchodovania či nebankových finančných služieb by si zaslúžili väčšiu pozornosť našich kontrolných a represívnych zložiek.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - A fogyasztók évről-évre új és újabb kihívásokkal találják szemben magukat, és egy olyan információtömeggel, amit nehezen tudnak kezelni. Mindezek értelmében ez az információáradat felveti annak a szükségét és szükségességét, hogy európai szinten megfelelő jogorvoslati eszközök álljanak rendelkezésre, és megfelelő és magas szintű fogyasztóvédelem legyen. Éppen ezért maximálisan támogatom Rochefort képviselőtársamnak a 2014–2020 közötti fogyasztóvédelmi programjáról szóló jelentést, ami fenntartható, magas szintű fogyasztóvédelmet irányoz elő, illetve a fogyasztóvédelmi szervezeteknek a támogatását. Örülök annak is, hogy sikerült ezt egy stratégiai irányba illeszteni, ami megfelel az EU 2020 stratégiai irányának.

Fontosnak tartom azokat a kérdéseket, amik konkrét intézkedéseket jelenítenek meg. Így például nagyon fontos az a rész, ami a termékeknek a nyomon követhetőségéről, az információadásról szól. És mint a belső piac és fogyasztóvédelem költségvetési soraiért felelős raportőr, fontosnak tartom az ODR-t, az online vitarendezési platformnak a megerősítését. Hiszen mi magunk is láthatjuk, hogy az online kereskedés egyre nagyobb teret hódít, éppen ezért az online vitarendezésre is szükség van. Nagyon jónak tartom, hogy egyre több összehasonlító online felület jelenik meg, és ez nemcsak az áraknak, hanem a minőségnek az összehasonlítását is biztosítja. Azt gondolom összességében elnök úr, hogy ez a program lehetőséget ad arra, hogy a verseny fokozódjon, és a fogyasztók nagyobb védelem mellett, jobban tudjanak tájékozódni.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, condivido molto una delle sue affermazioni iniziali. Il regolamento del quale stiamo parlando appare piccola cosa ma in verità è una soluzione molto importante per il futuro dell'Unione.

Noi dobbiamo considerare i consumatori per quello che sono: un soggetto straordinario con grandissime potenzialità per lo sviluppo non soltanto del mercato interno ma dell'economia di questa parte del mondo. E allora non li possiamo portare per mano, conducendoli come se fossero dei bimbi, verso comportamenti virtuosi. Ai consumatori noi dobbiamo dare regole certe, creare dunque le condizioni di ambiente perché possano apprendere per tempo quali sono le caratteristiche di ciò che decidono di consumare.

La loro consapevolezza è il tratto che dobbiamo privilegiare nella costruzione del consumatore del futuro. Quello che si è fatto nell'ambito di questo regolamento a questo fine è molto importante, comprese le risorse che sono state destinate, che dovranno crescere nel futuro, per arrivare fino agli strumenti nuovi, a partire dalla Rete, che deve essere messa loro a disposizione,per aiutare noi nel nostro lavoro e loro nei loro comportamenti.

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE). - Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte dem Berichterstatter ein Kompliment aussprechen dafür, dass er unter den gegebenen Umständen einen ordentlichen Vorschlag erarbeitet hat. Denn es ist ja klar: Der rote Faden fehlt eigentlich im Vorschlag der Kommission, die Verbraucherpolitik von 2014 bis 2020 zu gestalten. Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, dass die Kommission in ihrem Vorschlag sehr häufig zielführende Lösungsansätze in Durchführungsbestimmungen regeln möchte. Ich begrüße es deshalb, dass der Berichterstatter dies geändert und wenigstens delegierte Rechtsakte daraus gemacht hat. Das ist sehr wichtig. Das Parlament muss in dieser Form der Umsetzung der Finanzen stark eingebunden werden.

Ich bin auch der Meinung, dass das Schnellwarnsystem für Produktsicherheit RAPEX stärker ausgebaut werden muss. Denn insbesondere im grenzüberschreitenden Handel sind schnelle Reaktionen schon sehr nötig, und dazu brauchen wir dieses System. Es muss jedoch den Verantwortlichen, die dort tätig sind, auch klar sein, dass hier Sensibilität gefragt ist, denn Panik und Gefährdung von Unternehmen wären der falsche Weg für ein Schnellwarnsystem.

Ich halte es aber auch weiterhin für sinnvoll, dass Verbraucherschutzorganisationen stärker finanziell unterstützt werden. Denn diese Unterstützung ist notwendig. Aber sie muss in erster Linie von den Mitgliedstaaten ausgeübt werden, denn die Verbraucherschutzorganisationen möchte ich vor Gericht oder bei Streitigkeiten als Rechtsvertreter für den Verbraucher sehen. Hier muss stärker gearbeitet werden und die Verbraucherorganisationen müssen stärker ausgebaut werden.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte‟ gemäß Artikel 149 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Präsident! Ja, Herr Kollege, ich habe Ihren Ausführungen Folge geleistet. Ich kann einige Punkte sehr gut nachvollziehen: Positiv ist, wie Sie gesagt haben, das Schnellwahlsystem – hoffentlich nicht nur für Food-, sondern auch für Non-Food-Bereiche.

Wo ich aber nicht ganz sicher war – und deswegen möchte ich noch einmal nachfragen: Sie haben auch die Problematik der Durchführungsrechtsakte erwähnt. Habe ich das richtig verstanden, dass Sie auch glücklich sind darüber, dass das Parlament einige dieser Punkte der Durchführungsrechtsakte herausverhandeln konnte und sie eben nicht mehr drinnen sind? Habe ich das so richtig verstanden?

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Ja, genau so habe ich es auch gemeint. Da haben Sie mich richtig verstanden.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). - Pane předsedající, program Spotřebitelé na období 2014 až 2020 je jedním z důležitých nástrojů pro posílení úrovně ochrany spotřebitelů v Evropě. Má-li evropský vnitřní trh správně fungovat a podnítit hospodářský růst, potřebuje k tomu informované spotřebitele, kteří budou vnitřnímu trhu věřit. Vítám zejména finanční podporu spolupráce spotřebitelských organizací a vytváření jejich sítí ke společnému postupu proti nekalým obchodním praktikám v celé Evropské unii. Zkušenosti ukazují, jak je koordinovaná spolupráce mezi donucovacími orgány a sdruženími spotřebitelů nezbytná pro potírání protiprávního jednání na vnitřním trhu.

Neméně důležitá role nezávislých spotřebitelských organizací spočívá ve zlepšení vzdělávání, informovanosti a povědomí spotřebitelů o jejich právech, a to především v zemích, ve kterých není spotřebitelské sebevědomí ještě dostatečně rozvinuto. Zajištění odpovídající finanční podpory je pro naplnění těchto cílů klíčové.

A samozřejmě bych ráda poděkovala jak panu zpravodaji, tak stínovým zpravodajům za odvedenou práci.

 
  
MPphoto
 

  Zofija Mazej Kukovič (PPE). - Ali znamo vsi kupovati na notranjem evropskem trgu? To je zame ključno vprašanje pri tem, ko govorimo o programu varstva potrošnikov.

Ponekod je to celo na nacionalnem nivoju slabo urejeno, tudi zato, ker samo 15 % potrošnikov pravzaprav ve, da sploh obstajajo centri mrež za zaščito potrošnikov.

In svetovne verige so danes tudi lahko zelo problematične in zato se moramo pravzaprav zoperstaviti z dobrimi in enostavnimi informacijami potrošnikom in informacijami, ki jih bodo videli tudi tisti, ki imajo očala, kajti danes velik del starejših in pa ljudi s posebnimi potrebami se zelo težko prilagaja na zelo malo napisane informacije.

Platforme, ki so na internetu, omogočajo seveda popolnoma novo dobo, omogočajo popolno informiranost, ampak samo mora biti dovolj prijazna potrošniku. Pri tem pa se zavedajmo, da je naše zdravje še kako odvisno od tega, kako informiran je naš potrošnik.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, se più della metà dei cittadini europei ammette che, quando compra o consuma, non si sente né sicuro né tutelato né informato, significa che c'è molto da fare. Ma purtroppo questo programma, pur positivo, ha risorse troppo modeste.

Io penso che bisogna fare di più, soprattutto aggiornando e facendo un grande cambiamento in relazione al fatto che bisogna accompagnare il livello di tutela dei consumatori allo sviluppo crescente del mercato digitale e dell'e-Commerce, che oggi offre sicuramente opportunità in più – più scelta di prodotti e servizi e possibilità di ottenere più risparmi – ma pone anche molti altri problemi, giuridici e tecnici, e comporta anche rischi e pericoli per il consumatore sprovveduto. Bisogna dunque collegare di più l'agenda strategica del consumatore con l'agenda digitale e fare dell'"e-compratore" un soggetto preparato e attrezzato.

Un'ultima osservazione: bisogna anche fare molta attenzione a un aspetto richiamato nel documento e nel programma in esame, cioè quello dei consumatori vulnerabili. I consumatori vulnerabili, i bambini e i cittadini più fragili hanno bisogno che l'Europa li tuteli maggiormente, tuteli i loro diritti anche preventivamente.

 
  
 

Procedura catch-the-eye

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Domnule președinte, consumatorii reprezintă elementul de bază în ceea ce privește dezvoltarea economică bazată pe consum în Uniunea Europeană. În ultima perioadă, constatăm că aceștia nu mai sunt protejați. În special în regiuni transfrontaliere, se pare că lipsa de încredere este în creștere în ceea ce privește consumul de produse pe o piață unică.

Noi, în Uniunea Europeană, încercăm să generăm o piață unică bazată pe criterii democratice, principii comune, însă se pare că guvernele naționale nu au înțeles în egală măsură acest lucru. De aceea, consider că instituțiile Uniunii Europene, în frunte cu Comisia Europeană, trebuie să se implice mai mult în ceea ce privește elaborarea unei piețe comune bazate pe principii comune și, mai mult decât atât, legi comune, cum ar fi cea a achizițiilor publice – care, iarăși, este elaborată și implementată în mod diferit în fiecare stat membru.

Consider că acest lucru se poate elabora prin trecerea la modele de consum mai sustenabile și, nu în ultimul rând, prin luarea unor decizii comune în Uniunea Europeană.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, cher rapporteur, il est important pour l'Europe de garder en ligne de mire la protection et le respect des droits des consommateurs. Le rapport de Robert Rochefort va dans le bon sens.

Les seules craintes que je vais émettre – et elles l'ont été par d'autres collègues – sont motivées par le fait qu'on parle beaucoup des outils de relance. Et l'un d'entre eux et non des moindres, c'est la consommation. C'est vrai qu'il faut la promouvoir et, évidemment, cela veut dire qu'il faut restaurer la confiance du citoyen vis-à-vis du marché.

La seule crainte que j'émets est budgétaire car la réponse que nous avons donnée est un budget à la baisse pour accomplir ces missions. Alors, vous me direz que nous devons montrer l'exemple en nous serrant la ceinture en cette période de récession, comme tout le monde, comme toutes les institutions. Je vous répondrai que si l'on n'investit pas dans les outils qui permettent de sortir de la crise en renforçant notamment la confiance des citoyens à l'égard du marché, il sera difficile d'en sortir.

Je prends deux chiffres: on consacrait 7 centimes d'euro par an et par citoyen européen à toute cette politique, et on va tomber à 5 centimes par an et par citoyen. Ce n'est pas un bon signal mais M. le rapporteur n'y peut rien.

 
  
MPphoto
 

  Amelia Andersdotter (Verts/ALE). - Mr President, ensuring a high level of protection for all consumers in the European Union is a well-established goal for this House. I know that colleagues working on this report have made the utmost effort to ensure a good level of harmonisation between the Member States in the upcoming six years.

Equally important for the welfare of consumers in the European Union will be the upcoming copyright reform. The Commission opened a consultation on the future of European copyright in December last year, and a modernisation of copyright will be as important for new and innovative services in the digital environment as it will be for consumers.

I hope that the future of copyright law will also be closely integrated into any consumer welfare programme that the European institutions engage with in the upcoming six years so that we can ensure a sustainable and inclusive digital environment for everyone in Europe.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). - Gospodine predsjedavajući, ovo je iznimno važna tema jer ima izravan utjecaj na opstojnost zajedničkog tržišta kao kamena temeljca ove Zajednice. Kao zastupnica iz Hrvatske imam dodatni razlog za pozdravljanje ove rezolucije jer su prema posljednjem Komisijinom pregledu potrošačkih uvjeta hrvatski građani među najlošije zaštićenim potrošačima u Europskoj uniji. Znanje građana o zakonima koji štite potrošače u našoj se državi pokazalo skromnim, što Hrvatsku svrstava na alarmantno pretposljednje mjesto u Europskoj uniji. Također, tek 66 % hrvatskih potrošača reagira kada se smatraju oštećenima što je među najnižim postocima u Europskoj uniji. Stoga smatram da je osim mjera navedenih u rezoluciji naročito važno ustrajati na pravosudnoj reformi u članicama u kojima je to potrebno te raditi na promicanju kulture zaštite potrošača ne samo kod krajnjih korisnika, već i među proizvođačima, trgovcima, pružateljima usluga i zaposlenicima u pravosudnim organima.

 
  
MPphoto
 

  Nikola Vuljanić (GUE/NGL). - Mr President, consumers in a consumer society can be defined as the largest group of people who live under false assumptions: from the false assumption that they eat healthy food to the one that they buy products manufacturered in an environmentally-acceptable manner and humane manufacturing conditions.

One of the most frequently encountered false assumptions in Europe is that under the same brand name we always buy the same product. This is simply not so. Despite high standards prescribed by the EU, products launched on the markets of developed countries, where they are of high quality, are sold under the same brand on the markets of new Member States, and especially on the markets of accession countries, but the quality is often not the same. This is true for a range of products, from food and clothes to technical products. The practice should be stopped, as it serves only to help the rich become richer and destroys what is left of domestic production.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, given that national legislation is insufficient, this proposal is ostensibly to protect consumers. Yet the more you read, the more you realise that consumer protection is not wanted primarily for its own sake but because it will facilitate free trade. It seems that cutting the budget would not be acceptable. No surprise there!

In the context of product safety, the report does contain some interesting revelations. In 2010, 58 % of notifications were in respect of goods from China, and in 16 % of cases it was not possible to identify the country of the manufacturer. Alarmingly, 25 % of notifications concerned toys. The drive to extend free trade worldwide without regard for the job security of Europeans is well documented. However, it seems that consumer safety has also been a victim of international free trade. The countries of Europe, individually or collectively, cannot deal with countries that habitually sell us unsafe or substandard goods.

 
  
 

(Fine della procedura catch-the-eye).

 
  
MPphoto
 

  Neven Mimica, Member of the Commission. − Mr President, in my short concluding remarks, I would like to reiterate how warmly I welcome the strong interest of Parliament in this important programme.

Let me thank the rapporteur, Mr Rochefort, once again for his drive and determination in handling this file over the past two years. This programme can bring strong EU added value and contribute towards making the single market deliver for consumers. Now is the time to focus on swift and effective implementation. My services and I have already been working hard to prepare the ground. I count on your continued engagement and support to realise the programme’s objectives as soon as possible for the benefit of European consumers.

I look forward with a lot of enthusiasm to the vote that will now take place.

 
  
MPphoto
 

  Robert Rochefort, rapporteur. − Monsieur le Commissaire, chers collègues, oui, beaucoup d'entre vous l'ont dit, compte tenu des moyens limités de ce programme, il ne pourra pas tout. Néanmoins, nous serons vigilants, nous serons exigeants. Je remercie le président Harbour d'avoir tout à l'heure indiqué à quel point nous devons tous être mobilisés derrière ce programme.

Mais, évidemment, étant donné que, la consommation est très importante dans l'action économique de l'Union européenne, défendre les intérêts des consommateurs va également être une mission de tous les autres programmes. Et tous ici, mes chers collègues, vous serez responsables aussi de la défense des intérêts des consommateurs quand il s'agira des politiques de transport, des politiques de l'énergie, des politiques de santé. Cela doit devenir une de nos missions générales et communes.

Cela dépendra aussi des États membres, car la politique de défense des consommateurs est également une politique nationale. Nous venons la compléter, nous venons l'impulser, mais elle renvoie aux responsabilités de chacun des États membres.

Et cela dépendra aussi de la coopération que nous parviendrons à mettre en place avec les pays tiers, avec les pays qui fabriquent à l'autre bout du monde de nombreux produits que nous consommons ici. De la façon dont nous serons vigilants et exigeants à l'égard de ces pays dépendra le niveau de défense des consommateurs dans l'Union européenne.

Alors, Monsieur le Commissaire, à vos successeurs et à nos successeurs à tous ici dans ce Parlement, il faut donner rendez-vous au plus tard en septembre 2017, lorsqu'il y aura lieu de présenter ce rapport d'évaluation à mi-parcours du programme "consommateurs" et lorsqu'il faudra recadrer, si c'est nécessaire, les objectifs et les missions de ce programme absolument indispensable.

 
  
  

IN THE CHAIR: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vice-President

 

5. Votare
Înregistrare video a intervenţiilor
MPphoto
 
 

  President. − The next item is the vote.

(For the results and other details of the vote: see Minutes.)

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - Signor Presidente, intervengo perché da ventitré mesi, dal 16 febbraio 2012, due fucilieri della Marina italiana, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, sono agli arresti in India perché accusati di aver ucciso due pescatori durante un attacco pirata alla nave italiana Enrica Lexie. L'episodio è avvenuto in acque internazionali e l'Italia ha subito rivendicato la competenza giuridica del caso. Ma le autorità del Kerala si sono opposte dopo aver arrestato con uno stratagemma i due militari italiani e hanno avviato un processo caratterizzato da ritardi, capovolgimenti dei fatti e incertezza.

Dopo aver garantito che i due militari non sarebbero stati condannati alla pena di morte, la scorsa settimana, signor Presidente, alcuni esponenti del governo indiano hanno lasciato intendere che questa pena non sarebbe del tutto esclusa.

Presidente, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sono due miei corregionali ma sono anche due cittadini europei arrestati con l'inganno, detenuti ingiustamente in India da quasi due anni, che rischiano la pena di morte per un reato che non hanno commesso. Che cosa fa l'Europa? Presidente, si attivi, attivi la diplomazia e solleciti l'Alto commissario Ashton a risolvere il caso. Glielo chiede questo Parlamento, glielo chiede l'Italia, glielo chiedono le famiglie dei due marò.

 
  
MPphoto
 

  President. − I am sure the House notes your comments with concern and that you will hear from the relevant authorities.

 

5.1. Cerere de apărare a imunității parlamentare a dnei Lara Comi (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger) (vot)

5.2. Specializarea inteligentă: crearea unei rețele a centrelor de excelență pentru o politică de coeziune eficientă (A7-0462/2013 - Hermann Winkler) (vot)

5.3. Regulile de vot şi conţinutul rapoartelor în cadrul procedurii de aprobare (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski) (vot)

5.4. Emisiile de CO2 produse de vehiculele utilitare ușoare noi (A7-0168/2013 - Holger Krahmer) (vot)

5.5. Programul privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort) (vot)

5.6. Contingentele tarifare comunitare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, carnea de porc, carnea de pasăre, grâu, borceag și tărâțe, brizuri și alte reziduuri (A7-0212/2012 - Vital Moreira) (vot)

5.7. Importul de ulei de măsline și de alte produse agricole din Turcia (A7-0209/2012 - Vital Moreira) (vot)

5.8. Indicațiile geografice ale produselor vitivinicole aromatizate (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi) (vot)
 

- Before the vote:

 
  
MPphoto
 

  Paolo Bartolozzi, relatore. − Signor Presidente, dopo quasi due anni di lavoro abbiamo finalmente votato l'accordo in prima lettura, siglato con il Consiglio, sulla proposta di regolamento relativa alla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, una proposta tesa a aggiornare un quadro normativo di riferimento per questi prodotti risalente al 1991 e ormai superata alla luce degli sviluppi tecnologici e commerciali.

In qualità di relatore vorrei nuovamente ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla relazione – i relatori-ombra, la Commissione, il Consiglio – e dirmi soddisfatto del risultato raggiunto. Dai negoziati e dal voto è uscito infatti un testo che vede migliorata l'applicabilità, la leggibilità e la chiarezza della legislazione dell'Unione europea sui prodotti vitivinicoli aromatizzati, che introduce una politica di qualità e che definisce regole ben precise per quanto riguarda la protezione da qualsiasi forma di indicazione falsa e fuorviante.

 

5.9. Captarea şi stocarea dioxidului de carbon în Europa (A7-0430/2013 - Chris Davies) (vot)

5.10. Planul de acțiune privind e-sănătatea 2012-2020 (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso) (vot)

5.11. Criza alimentară, fraudele din lanțul alimentar și controlul aferent (A7-0434/2013 - Esther de Lange) (vot)

5.12. Inspecțiile eficiente la locul de muncă ca strategii de îmbunătățire a condițiilor de muncă în Europa (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck) (vot)

5.13. Participarea financiară a angajaților la veniturile întreprinderilor (A7-0465/2013 - Phil Bennion) (vot)

5.14. Protecția socială pentru toți, inclusiv pentru lucrătorii care desfășoară o activitate independentă (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė) (vot)

5.15. Noua perioadă de programare a politicii de coeziune (A7-0007/2014 - Derek Vaughan) (vot)

5.16. Deșeurile de plastic aflate în mediul înconjurător (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi) (vot)
 

- After the vote:

 
  
MPphoto
 

  Vittorio Prodi (S&D). - Signor Presidente, volevo ringraziare i colleghi e il Presidente per questo consenso. È un documento che, a mio avviso, spiana chiaramente la strada a un'economia circolare ed è questa l'importanza del voto di stamattina. Ci attende ancora un grande lavoro ma ci arriveremo.

 

5.17. Marca de calitate regională (A7-0456/2013 - Eric Andrieu) (vot)
MPphoto
 

  President. − That concludes the vote.

 

6. Explicaţii privind votul
Înregistrare video a intervenţiilor

6.1. Cerere de apărare a imunității parlamentare a dnei Lara Comi (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger)
  

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente pedido de defesa de imunidade parlamentar da Deputada ao Parlamento Europeu Lara Comi. Considero que o pedido feito pela deputada está de acordo com o interesse público e está intrinsecamente ligado às funções que desempenha enquanto Membro do Parlamento Europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'immunità parlamentare per la collega di partito e di delegazione Lara Comi, insieme alla stragrande maggioranza dei deputati europei. Al di là di ogni considerazione nel merito del procedimento nei suoi confronti (le cui motivazioni ritengo inconsistenti), la stessa commissione giuridica ha raccomandato al Parlamento europeo di difendere l'immunità della nostra collega di Forza Italia.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (EFD), в писмена форма. − Гласувах против предложението за сваляне на имунитета на Лара Коми, защото намирам аргументите за неоснователни и несъдържателни. Не намирам за редно да се подлага под въпрос имунитетът на депутат заради изявления, направени от него по време на дебат.

Свободата на словото трябва да бъде основно човешко право, гарантирано за всеки един човек. За да се стигне до сваляне на имунитет, се изисква наличието на сериозни действия и нарушения от страна на депутата, каквито в случая смятам, че липсват. Твърдо се застъпвам за комисията по правни въпроси, която препоръчва на Европейския парламент да защити имунитета и привилегиите на Лара Коми.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté contre la demande de levée de l'immunité parlementaire de Lara Comi comme le souhaite le rapporteur Autrichien du groupe des Verts.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O Parlamento deve exercer os seus poderes em matéria de privilégios e imunidades com o objetivo de manter a sua integridade enquanto assembleia legislativa democrática e garantir a independência dos seus membros no exercício das suas funções. Por isso estou de acordo que sejam apurados e clarificados os factos que deram origem a este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Poslankyňa Európskeho parlamentu Lara Comi sa 24.1.2013 zúčastnila na diskusnej relácii s lídrom politickej strany Antoniom Ingroiom. Hlavnými témami bolo verejné obstarávanie a organizovanie trestnej činnosti v súvislosti s konkurzom spoločnosti Coopcostruzioni. Medziiným sa otvorila aj diskusia o Robertovi Soffritim, ktorý podal trestné oznámenie o spáchaní trestného činu ohovárania. Laura Comi však tvrdí, že sa len vyjadrovala k téme verejného obstarávania, ktorou sa vždy zaoberala v Európskom parlamente. Podľa článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách nepodliehajú členovia Európskeho parlamentu žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úloh. Podľa názoru súdneho dvora vyhlásenie poslanca Európskeho parlamentu uskutočnené mimo priestorov Európskeho parlamentu, ktoré bolo dôvodom pre začatie trestného konania v jeho členskom štáte pôvodu pre trestný čin spojený s prejavením názoru, predstavuje názor vyjadrený pri výkone poslaneckých právomocí, ktorý podlieha príslušnej imunite len vtedy, ak toto vyjadrenie zodpovedá subjektívnemu názoru, ktorý priamo a zjavne súvisí s výkonom týchto právomocí. Výbor pre právne veci konštatuje, že vyhlásenia Lari Comiovej majú zjavnú spojitosť s výkonom jej funkcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A defesa da independência do mandato do Deputado Europeu é da competência do Parlamento Europeu e essa independência não pode ser posta em causa. De acordo com o artigo 8.º Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia os membros do Parlamento Europeu não podem ser procurados, detidos ou perseguidos pelas opiniões ou votos emitidos no exercício das suas funções. Lara Comi, deputada ao Parlamento Europeu, solicitou a defesa da sua imunidade parlamentar no âmbito de uma ação judiciária instaurada pela Procuradoria da República de Ferrara na sequência de uma denúncia por crime de calúnia, prevista no artigo 595.º, n.os 2 e 3, do Código Penal italiano e no artigo 30.º da lei n.º 223, de 6 de agosto de 1990, devido às declarações proferidas num debate político realizado durante uma emissão televisiva. Lara Comi interveio como deputada ao Parlamento Europeu para debater problemáticas políticas, nomeadamente relativas aos contratos públicos e ao crime organizado, que estiveram sempre no cerne das suas atividades no âmbito europeu. Assim sou favorável à defesa da imunidade parlamentar da deputada Lara Comi.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − I voted in favour of defending the immunity, since I was ‘attacked’ similarly by the far-right

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Foi solicitado ao Parlamento Europeu pela eurodeputada Laura Comi a defesa da sua imunidade parlamentar no contexto do processo contra si instaurado na sequência de um debate televisivo, por declarações que alegadamente poderiam constituir o crime de calúnia, previsto e punido pelo Código Penal Italiano. A Comissão dos Assuntos Jurídicos foi chamada a pronunciar-se e considerou que os factos inerentes ao caso, como evidenciado pela queixa e pela audição de Lara Comi, indicam que as declarações emitidas pela deputada não só dizem respeito a assuntos de verdadeiro interesse público – contractos públicos e crime organizado –, mas também têm um nexo direto e evidente com o exercício das suas funções de deputada ao Parlamento Europeu. Há ainda que ter em conta o pedido de desculpas prontamente apresentado pela Deputada Comi ao queixoso, e posteriormente reiterado noutro programa de televisão nacional. Com base nas considerações expostas, nos termos do artigo 6.º, n.º 3, do Regimento, e após análise das razões que militam a favor ou contra a defesa da imunidade, votei, seguindo o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos, no sentido da defesa dos privilégios e imunidades de Lara Comi.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. Per questo motivo decido di appoggiare la richiesta di immunità.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour. During the television programme Servizio pubblico of 24 January 2013, Lara Comi debated with Antonio Ingroia, the leader of a political party, matters relating to public procurement and organised crime in connection with the bankruptcy of Coopcostruzioni. In this context, a discussion arose concerning Roberto Soffritti, the former Mayor of Ferrara, who was standing as a candidate in the Italian national elections of February 2013 on the party list of Antonio Ingroia.

Mr Soffritti claims that statements made by Lara Comi concerning him during the debate in question were damaging to his reputation, and he therefore filed a complaint on the grounds of aggravated slander as referred to in Article 595(2) and (3) of the Italian Criminal Code and Article 30 of Law No 223 of 6 August 1990.

For her part, Ms Comi claims that she was speaking in her capacity as a Member of the European Parliament and that she spoke about public procurement, a subject of public interest with which she had always concerned herself as part of her work at the European Parliament.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. − Članak 8. Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije izričito propisuje da zastupnici u Europskom parlamentu ne mogu biti podvrgnuti nikakvom obliku istrage, pritvora ili sudskog postupka zbog izraženih mišljenja ili glasanja pri obnašanju svojih dužnosti. Zastupnici Lari Comi prijetio je sudski proces zbog stavova izrečenih u talijanskoj emisiji 24. siječnja 2013. godine, gdje je u debati s Antoniom Ingroiom diskutirala o problematici javne nabave i organiziranog kriminala u vezi s bankrotom Coopcostruizionija. U ovom kontekstu, raspravljalo se i o bivšem gradonačelniku Ferrare, Robertu Soffritiju, stranačkom kolegi g. Ingroe. G. Soffrita smatra da je tom raspravom nanesena šteta njegovom ugledu te je podnio prijavu protiv zastupnice Comi. Valja istaknuti da je zastupnica Comi sudjelovala u emisiji u svojstvu eurozastupnice kako bi pričala o procesima javne nabave i organiziranom kriminalu, temama koje su joj prioriteti rada u Europskom parlamentu. U tom kontekstu, sasvim je legitimno pozivati se na članak 8. Protokola o zastupničkom imunitetu. Držim da je zastupnica obavljala svoj posao, da ne smije zbog izražavanja svojih političkih stavova biti sudski procesuirana, te sam zato podržao ovaj prijedlog kojim Europski parlament brani imunitet zastupnice Lare Comi.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Nous n'avons pas trouvé que les griefs reprochés à la députée Comi valaient une levée d'immunité.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A Deputada Lara Comi solicitou um pedido de defesa dos privilégios e imunidades relativamente a um processo contra si intentado resultante de uma denúncia por calúnia alegadamente com base em declarações proferidas aquando de um debate televisivo. Tendo em conta que, no debate em questão, a Colega Deputada, falou na sua qualidade de Membro ao Parlamento Europeu, o relatório prevê que a sua imunidade deve ser defendida. Dada a posição inscrita no Relatório, baseada no respeito pelo artigo 8 do Protocolo sobre os Privilégios e as Imunidades da União Europeia, votei a favor do presente documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru decizia Parlamentului European referitoare la cererea de apărare a imunității și privilegiilor doamnei Lara Comi, având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice. Doamna Lara Comi, deputată în Parlamentul European, a solicitat apărarea propriei imunități în legătură cu o procedură judiciară inițiată de Parchetul Republicii din Ferrara, ca urmare a unei plângeri pentru infracțiunea de defăimare agravată prevăzută la articolul 595 al doilea și al treilea paragraf din Codul penal italian și la articolul 30 din Legea nr. 223 din 6 august 1990, pentru cuvintele pe care le-ar fi pronunțat pe parcursul unei dezbateri politice din cadrul unei transmisii de televiziune.

Articolul 8 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, la care face trimitere în mod expres Lara Comi în cererea sa de apărare, prevede că deputații în Parlamentul European nu pot fi cercetați, reținuți sau urmăriți datorită opiniilor sau voturilor exprimate în cadrul exercitării funcțiilor lor. Curtea de Justiție a recunoscut că o declarație expresă a unui deputat din afara Parlamentului European poate constitui o opinie expresă în exercitarea funcțiilor sale în sensul articolului 8 din Protocol, luând în considerare nu locul în care a fost efectuată declarația, ci natura și conținutul acesteia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. − Glasovala sam za izvješće jer smatram da postoje neosporni dokazi da je talijanska zastupnica u Europskom parlamentu, Lara Comi, u spornoj emisiji iz siječnja prošle godine, u svom istupu nastupala kao zastupnica ovog visokog tijela Unije, a ne u svojstvu članice nacionalne stranke. Budući da se člankom 8. Protokola o imunitetima i povlasticama Europske unije, na koji se Lara Comi izričito poziva u svom zahtjevu za zaštitu, propisuje da zastupnici u Europskom parlamentu ne mogu biti podvrgnuti nikakom obliku istrage, pritvora ili sudskog postupka zbog izraženih mišljenja ili glasovanja pri obnašanju svojih dužnosti, držim ispravnim zaštititi imunitet zastupnice Comi.

 

6.2. Specializarea inteligentă: crearea unei rețele a centrelor de excelență pentru o politică de coeziune eficientă (A7-0462/2013 - Hermann Winkler)
Înregistrare video a intervenţiilor
 

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE). - Señor Presidente, básicamente quiero decir que los Fondos de Cohesión, que se trataron en las últimas semanas del año 2013, se centraron en objetivos temáticos. Uno de ellos era el I+D+I, y las regiones tenían que estar preparadas haciendo las estrategias de especialización inteligente. Por eso es muy oportuno el informe al objeto de que, como no hay ninguna región igual, las regiones puedan prepararse para poder acceder a este objetivo primero de fondos de I+D+I, paliar la crisis e ir por la senda del crecimiento.

 
  
MPphoto
 

  Oleg Valjalo (S&D). - Gospodine predsjedavajući, u svojim sam dosadašnjim govorima neprekidno naglašavao važnost kohezijske politike te njezinu ključnu snagu za pokretanje Europske unije. Osobito u vrlo zahtjevnom ekonomskom razdoblju u kojem se nalazimo. Izvješće kolege Winklera predstavlja dodatan instrument koji bi trebao osigurati uspjeh ove politike i zato sam ga vrlo rado podržao. Svaka zemlja članica naše Zajednice posebna je u odnosu na bilo koju drugu, jednako kao što je svaka regija unutar pojedinih zemalja članica na svoj način specifična te obiluje svojim posebnostima. Posebnostima u kojima leži potencijal za pametan, specijaliziran ekonomski prosperitet. Upravo je to misao koju je snažno poentirao kolega Winkler. Potrebno je da regije prepoznaju važnost svojih razlika i da svoju energiju koncentrirano usmjere na vlastite kvalitete i potencijale, a ne samo na pasivno i uglavnom sasvim kontraproduktivno kopiranje ideja na kojima počivaju uspjesi drugih regija. Potencijal postoji, inovativne ideje ne postoje, a ovo izvješće uspostavlja perspektivni instrument koji uspješno potiče pametan i održiv razvoj. Rado ga podržavam u nadi da će se donijeti očekivani rezultati.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! W rozpoczynającym się okresie programowania wymogiem dla otrzymania wsparcia ze środków rozwoju regionalnego, będzie konieczność opracowania regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji. W oparciu o nie dokonywane będą inwestycje w badania, rozwój oraz innowacje. Szczególnie w obliczu recesji systematyczne zwiększanie zdolności innowacyjnych przyczynia się do wzrostu konkurencyjności oraz pomniejszania strat będących następstwem ograniczeń budżetowych.

Dotychczasowa praktyka wykazała natomiast, że brak kompleksowej i spójnej strategii w regionach prowadził do rozproszenia udzielanego wsparcia, obejmującego nazbyt rozległe obszary działań. Decyzje dotyczące finansowania konkretnych przedsięwzięć podejmowano nierzadko w oparciu o czynniki polityczne, nie przejmując się koniecznością równomiernego rozwoju regionu. Zbyt małą rolę odgrywała również współpraca międzyregionalna. Oczekuję zatem bardziej efektywnej polityki spójności w nadchodzących latach.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, con la crisi, il taglio dei bilanci e il costante inasprimento della concorrenza mondiale, è opportuno che i finanziamenti comunitari vengano utilizzati in modo mirato, ben finalizzato ed efficace, a vantaggio certamente dell'economia locale ma con un valore aggiunto su tutta l'economia europea. È tempo di scegliere in modo mirato i settori e gli obiettivi da finanziare, ottimizzare sinergie, strumenti, investimenti, soprattutto nel settore della ricerca e dell'innovazione – parliamo di Orizzonte 2020 e dei Fondi strutturali – e incoraggiare poi le regioni a stringere alleanze tra loro, soprattutto con istituti di ricerca e università, coinvolgendo le imprese, soprattutto le PMI, e ovviamente le amministrazioni locali.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Dieser Bericht gehört bestimmt nicht zu den ganz großen, öffentlichkeitswirksamen Berichten, dennoch ist er außerordentlich wichtig.

Ich möchte mich beim Berichterstatter auch außerordentlich bedanken, dass er sich mit dieser Problematik beschäftigt hat. Denn es ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch eine Frage der Vernunft, dass man sich, wenn man in der Europäischen Union Forschungsmittel ausgibt, vernetzt und auch die Forschungsleistung miteinander abstimmt. Denn wenn jeder alles macht, kommt zum Schluss überhaupt nichts heraus. Spezialisierung und Zusammenarbeit ist nicht nur effizienter, sondern dient auch dem Fortschritt in der Europäischen Union. Demzufolge ist das ein sehr innovativer Bericht, und ich konnte dem mit großer Freude meine Zustimmung geben.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). - Signor Presidente, ho sostenuto la relazione Winkler perché fornisce un valido orientamento per la Commissione e per gli Stati membri per un efficace impiego dei Fondi strutturali. Le strategie di specializzazione intelligente sono la precondizione perché gli Stati membri e le regioni possano ricevere i finanziamenti dal Fondo europeo di sviluppo regionale per l'obiettivo Ricerca e innovazione. È giusto dunque evitare di cadere nei soliti errori, far tesoro delle esperienze precedenti e far fruttare appieno gli investimenti: in una parola, utilizzare tali fondi in maniera davvero strutturale.

Le strategie di specializzazione intelligente devono poggiare su un ampio concetto di innovazione, non solo tecnologico, ma devono contemplare altre misure volte a stimolare il capitale privato, ossia la possibilità di reperire investitori internazionali privati.

Purtroppo, dobbiamo registrare una grave responsabilità di molte regioni nel programmare il prossimo periodo, perché non sono stati ascoltati i territori prima di decidere in quali settori è necessario innovare, senza disperdere le risorse in attività di breve respiro. È indispensabile che le regioni cooperino tra loro nel rispetto di tale strategia, approfittando quindi della conoscenza di altre regioni, rafforzando nell'Unione europea il gioco di concorrenza a livello mondiale.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, I very much welcome the committee’s focus on smart specialisation as a means of promoting effective investment in research and innovation. In tough economic times we must ensure that funding in research and innovation is not spread too widely or haphazardly. Instead, investment should surround a limited a number of priorities and be targeted where there is the greatest economic potential. I am pleased that the report recognises this need.

As the report highlights, establishing regional innovation incubators is vital. In my own constituency of Northern Ireland, I was delighted to visit the Innovation Growth Centre in Omagh, which opened last May. It received GBP 2.3 million in funding from the INTERREG IV programme and is part of an extension of cross-border links with Leitrim in the Republic of Ireland. Furthermore, it is good to see the potential behind the ‘smart region’ concept, which is being worked on by Omagh and Fermanagh Councils. The project will be enhanced by combining the two councils in the coming years.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, cohesion is one of those wonderful words, like solidarity, where the practice has become almost completely divorced from the literal etymological meaning of the word.

We have had two decades and a little bit more of cohesion payments. They were introduced as part of the Maastricht Treaty, when it was all about bringing the worse-off regions of Europe up to the standard. We are now in a position to see how that has worked. Which country has been the biggest net recipient of cohesion payments under the European Treaties in per capita terms? Greece. Well, how is that working out in terms of improving the Greek economy? There is a reason why there is this link. It is that if you have more money available and being paid out by bureaucracies than you can get in the private sector then, in every cohort of Greek schools, the best and brightest kids will make the rational decision to work for Brussels or in some government agency, rather than making something or selling something. So the European Union becomes a gigantic mechanism for the redistribution of taxpayers’ funds – and we wonder why we are falling further and further behind economically.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, dar ndóigh níor tháinig na moltaí seo ón gCoimisiún ar dtús ach is mar thoradh ar mholadh ó mo ghrúpa féin, EPP, go bhfuil siad againn inniu. Tá áthas orm gur glacadh leo agus bhí áthas orm vótáil ina bhfabhar. Molaim an rapóirtéir an tUasal Winkler dá bharr.

Dar ndóigh bímid i gcónaí ag caint sa Pharlaimint seo faoin tábhacht a bhaineann le taighde ach go háirithe, agus bhí sé d’aidhm againn go gcaithfimis 3% de bhuiséad 2014-2020 ar thaighde agus forbairt. Ní tharlóidh sé sin de bharr na ngearrthacha siar sa bhuiséad a fuaireamar ón gComhairle; ach caithfimid cur suas leis. Dá bhrí sin tá sé an-tábhachtach go mbainfimid úsáid chiallmhar as an airgead atá againn.

Molaim go mbeadh comhoibriú idir na réigiúin agus go háirithe go mbeadh béim ar thaighde, as a leanfaidh jabanna agus forbairt. Tá sé sin an-tábhachtach ar fad.

 
  
 

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, tendo em conta que sou da opinião que durante a atual crise económica, financeira e social e com escassos recursos orçamentais, a capacidade de inovação é fundamental. Considero que a inovação tem um papel fundamental na criação de emprego e no crescimento. Sublinho e relembro que o investimento na investigação é um dos objetivos temáticos da política de coesão. Neste contexto, considero que as regiões devem estabelecer prioridades no financiamento de investigação e desenvolvimento. No meu ponto de vista as Regiões devem investir na investigação e inovação promovendo e potenciando as suas próprias forças e vantagens comparativas. Defendo que para ser atingido o objetivo de especializações inteligentes deve-se incentivar uma maior sinergia entre universidades, empresas e administrações regionais e locais.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Il s'agit d'un rapport à l'initiative de mon groupe politique: le Parti Populaire Européen (PPE). Dans la nouvelle période de programmation des fonds de cohésion, les régions doivent concentrer leurs investissements dans la recherche, le développement et l'innovation (R & D & I) par l'intermédiaire de stratégies de spécialisation intelligente. J'ai voté en faveur de ce texte car il appelle à la mise en réseau des pôles d'excellence pour une politique de cohésion efficace pour la période 2014-2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą. Nuo 2014 m. nustatomas reikalavimas valstybėms narėms parengti nacionalines ir / arba regionines pažangiosios specializacijos strategijas. Šių strategijų parengimas yra išankstinė ERPF paramos gavimo moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms sąlyga. Praeitis parodė, jog nesant bendros strategijos ES investicijos į mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas valstybėse narėse ar regionuose neatnešė akivaizdžių rezultatų. Strategijoms bus numatomi konkretūs reikalavimai, kurie leistų finansinius išteklius sutelkti ribotam skaičiui mokslinių tyrimų ir inovacijų prioritetų, skatintų privačias investicijas, užtikrintų geresnę kontrolės ir stebėsenos sistemą. Jei strategija nebus paruošta, valstybė narė ar jos regionas negalės pasinaudoti ERPF finansavimu.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa relazione perché credo che in un periodo di recessione economica e quindi di ristrettezze di bilancio come quella attuale, sia assolutamente di vitale importanza che l'Unione europea migliori la propria capacità innovativa. Il passato ci dimostra che in assenza di una strategia globale integrata, gli sforzi compiuti in questo ambito alla fine non hanno conseguito i risultati sperati. Non è più il tempo dei finanziamenti a pioggia in vari settori che spesso non risultano collegati: bisogna avere maggiore cautela e scegliere dei precisi obiettivi sui quali incanalare i finanziamenti per ottenere i maggiori risultati. E proprio per assicurare un uso più efficiente dei Fondi strutturali, sono stati introdotti 11 obiettivi tematici e diverse condizioni ex ante da rispettare per poter concedere le risorse. Per ricevere i fondi FESR per l'obiettivo tematico 1, le regioni d'ora in poi dovranno investire in ricerca, sviluppo e innovazione sulla base delle cosiddette strategie di specializzazione intelligente.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (EFD), в писмена форма. − Гласувах в полза на предложението на комисията по регионално развитие относно изграждането на мрежи за върхови постижения с оглед на ефективна политика на сближаване, тъй като вярвам, че за ЕС е от решаващо значение да продължи да подобрява потенциала си за иновации.

Смятам, че е необходимо целите, които се подкрепят в бъдеще, да се избират особено внимателно. Като цяло докладът на Винклер е много общ и представя единствено препоръки, без да са предложени конкретни мерки за подобряване на състоянието на регионите.

Въпреки това считам, че идеите, заложени в него, са добри и ако бъдат доразработени, биха допринесли за бъдещо подобряване на положението на регионите на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho inteso sostenere col mio voto la relazione che analizza la "specializzazione intelligente: eccellenza in rete per un'efficace politica di coesione". Reputo di fondamentale importanza promuovere strategie di innovazione su base regionale e nazionale che definiscano chiare priorità volte a creare un effettivo vantaggio competitivo. Condivido altresì le posizioni sostenute nel testo che finalmente puntano sul potenziale delle piccole e medie imprese troppo spesso ancora sottovalutato dall'Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Esprimo un convito voto favorevole alla relazione, che interviene su un tema con il quale spesso mi trovo a confrontarmi nella mia regione. È un fatto indiscutibile che, sotto la pressione della crisi produttiva e sociale, delle difficoltà di bilancio e di sostenibilità dei sistemi di welfare, le amministrazioni locali abbiano spesso rinunciato a raccogliere le più difficili sfide di riforma strutturale, per ripiegare su tecniche di dirottamento dei fondi in risposta a emergenze occasionali.

La relazione coglie l'opportunità della nuova disciplina dei PO per introdurre criteri più stringenti, che offrano all'Unione maggiori garanzie sulla finalizzazione strategica dei fondi erogati; tra questi, è molto interessante la condivisione di buone pratiche (matrici SWOT, controllo di gestione) dal settore privato, un approccio che valorizzi le vocazioni del sistema produttivo privato.

Raccolgo in ultimo la sollecitazione alle regioni di attrezzarsi con strategie di sinergia che facciano leva sui valori di vantaggio comparativo, in particolare su politiche di reindustrializzazione. Considero particolarmente grave, sul piano politico, l'incapacità da parte delle autorità locali di utilizzare le risorse a disposizione, il che porta le regioni a spendere meno della metà dei fondi stanziati. Introdurre specifiche più stringenti sarà indubbiamente di stimolo a elaborare strategie e politiche adeguate.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. − Pametna specijalizacija je pozitivan koncept koji omogućuje regijama razvoj u užim područjima u kojima su najuspješnije. Izvješće upućuje na rizike odabira specijalizacije, ali zagovara usmjeren rast kroz istraživanje, razvoj i inovacije. Vjerujem da će donošenje regionalne strategije za pametnu specijalizaciju te regionalno umrežavanje centara izvrsnosti u konačnici rezultirati ekonomskim i društvenim napretkom. Valja podsjetiti kako cilj da se 3 % BDP-a EU-a odvaja za istraživanje i razvoj još nije ostvaren. Unatoč tome, Izvješće je izrazito pozitivno za Hrvatsku jer predviđa nove načine kojima naše županije mogu privući europska sredstva. U višegodišnjem financijskom planu EU-a za ulaganje u istraživanje i razvoj Hrvatskoj je namijenjeno oko milijardu eura. Izvješće predviđa mehanizme učenja za regije, kroz međusobnu suradnju, prekograničnu suradnju te uključivanje socijalnih aktera u procese izrade projekata kojima se nastoje privući sredstva iz kohezijskih fondova.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport WINKLER sur la mise en réseau des pôles d'excellence pour une politique de cohésion efficace car il améliorera les interconnexions au profit des acteurs publics, économiques et politiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdravka Bušić (PPE), napisan. − Europska zajednica, kasnije Europska unija, nastala je prvotno iz ekonomskih razloga. I to je ono što mora jamčiti održivost Unije, zato je ovakvo umrežavanje važan korak ka većoj iskoristivosti potencijala. Kako bi ulaganja polučila uspjeh potrebna je sveobuhvatna strategija, političke odluke moraju biti usklađene s lokalnom situacijom. Mreža mora moći funkcionirati horizontalno i vertikalno. Strategijama pametne specijalizacije stvorit će se okvir u kojem sve europske regije mogu kvalitetnije napredovati, jer široko poticanje nepovezanih, različito razvijenih područja često nije održivo. Dodatna kvaliteta Strategije jest da ona pruža priliku svakoj regiji, tako da u primarnom fokusu ne ostaju zastupljene samo najbogatije i najrazvijenije europske regije. Ovo izvješće, kao i drugi legislativni akti, služi kao dobar pokazatelj fokusiranosti europskih institucija na pitanje napretka regija na području istraživanja, razvoja i inovacije.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa risoluzione di iniziativa proposta dal mio gruppo politico. I finanziamenti europei non sempre sono stati utilizzati al meglio, causa l'assenza di una strategia globale integrata per concentrare i fondi su obiettivi specifici e soprattutto per ottimizzarne l'utilizzo. È quindi necessario fare ricorso alle cosiddette "strategie di specializzazione intelligente", presupposto indispensabile, una condizionalità ex ante, per accedere ai finanziamenti del FESR a favore di RSI. È, infatti, indispensabile individuare delle priorità in base alle necessità dei vari territori, cercando di sviluppare i punti di forza in materia di ricerca e innovazione e collegarli alle esigenze imprenditoriali evitando la frammentazione degli sforzi e dei finanziamenti. Altrettanto importante è incentivare la collaborazione con le imprese, le università e i centri di ricerca e gli istituti superiori.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Salut și sunt de acord cu realizările Comisiei și ale autorității legislative a Uniunii Europene în cadrul eforturilor de îmbunătățire a condițiilor-cadru pentru sinergii între fondurile structurale și de investiții europene (ESIF) și alte programe ale UE, cum ar fi COSME și, în special, Orizont 2020, care funcționează de exemplu prin rate standard armonizate sau printr-o finanțare combinată.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – La stratégie de spécialisation intelligente consiste à mettre en réseau des pôles d'excellence pour s'assurer de l'efficacité de la politique européenne de cohésion. Par ce vote, nous encourageons donc les régions à adopter des stratégies efficaces pour favoriser les investissements dans la recherche, le développement et l'innovation. Il me semble particulièrement important au niveau régional d'associer au maximum les PME à cette stratégie et de favoriser ainsi le développement de leur potentiel.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte qui a trait à l’instauration d’une politique de cohésion efficace. Je soutiens activement la stratégie visant à faire en sorte que les concepts et moyens mis en place au niveau régional, national et de l'Union engendrent des synergies tout en incitant davantage les investisseurs privés locaux, régionaux ou internationaux à investir durablement.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − Az intelligens szakosodás fogalma azt jelenti, hogy egy régiónak prioritásokat kell meghatároznia a kutatás-fejlesztés-innováció terén saját erősségei és komparatív előnyei függvényében. A régiók különbözőek, de az intelligens szakosodás lehetőséget rejt magában minden régió számára. Megfelelően kidolgozott stratégia hiányában eddig nem sikerült mindig elérni a kívánt eredményeket az uniós kutatás-fejlesztés-innováció terén. Fontos, hogy a rendelkezésre álló forrásokat ne szűken osszuk el az összes terület között, hanem legyenek prioritásaink a régiók adottságainak függvényében, hiszen a koncentrált támogatás fokozza az eredményhatékonyságot. A stratégiák megalkotásakor szem előtt kell tartani a magánszféra bevonását a finanszírozásba és befektetésbe, továbbá meg kell könnyíteni a strukturális alapok és a Horizon 2020 kombinált használatát, elő kell segíteni az egyetemek, egyéb felsőoktatási intézmények, az ipari szektor és a kormányzati szféra együttműködését.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − The West Wales and Valleys region has been in receipt of the highest amount of regional funding for many years. We must ensure that we spend this money in the most efficient and sustainable way possible in order to aid the development of the region.

Plaid Cymru has always supported EU cohesion policy and its focus on the poorest regions. I voted for this report because I support the involvement of regional stakeholders at all stages and the concept of offering them training so they can carry out their roles effectively.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Num cenário de forte recessão na Europa, urge encontrar soluções para incrementar a competitividade europeia num mundo globalizado. Estas soluções não podem passar pela reaplicação dos modelos de desenvolvimento utilizados no passado, mas antes por uma aposta Europeia na especialização e na inovação, para a criação de valor acrescentado. Também dentro da UE, e como tenho vindo a defender, os Estados só podem ser competitivos e aspirar a um crescimento económico significativo se se especializarem naquilo que melhor podem fazer. Não faz sentido ter 28 Estados a competir entre si na produção de um mesmo produto ou na prestação de um mesmo serviço, quando esses mesmos 28 Estados são diferentes e têm modelos económicos e condições naturais e sociais díspares. Devem antes pelo contrário, cada um, apostar no que mais se ajusta ao seu modelo e às suas condições. Com 28 Estados competitivos e a crescer, a UE será, também ela, mais competitiva à escala mundial.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A denominada especialização inteligente é a forma de uma região aproveitar vantagens comparativas tendo em conta os seus pontos fortes, estabelecendo prioridades em termos de I&D&I. A visão plasmada no relatório, de certa forma a mesma que norteou a aprovação dos regulamentos dos fundos estruturais para o período 2014-2020, merece-nos vários reparos e críticas. As regiões são empurradas para o desenvolvimento da dita estratégia de especialização inteligente, sob pena de deixarem de receber os fundos destinados aos programas operacionais. Caso as prioridades não sejam bem definidas, tendo em conta a evolução de mercado, a região terá dificuldade em desenvolver este conceito e consequentemente o seu financiamento pode ser posto em causa. Se as prioridades forem acertadas, tendo em conta a evolução do mercado, então quem define as prioridades não são as regiões mas sim quem orienta a progressão do mercado - os monopólios que mandam na economia europeia. Por muitas voltas que se dê a alguns conceitos deste relatório, no final das contas haverá regiões que correm o risco de ficarem excluídas do grosso do financiamento para a coesão, caso não assimilem esses mesmos conceitos. Mais uma vez, a condicionalidade... Não negamos que existem aspetos positivos neste relatório. Mas as divergências que temos em relação a alguns aspetos-chave são evidentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − In un momento di profonda crisi e di difficoltà è impensabile permettere sprechi o investimenti sbagliati. Quindi, vista la difficile situazione economica e di bilancio, non è più possibile distribuire finanziamenti "a pioggia" a molti settori, spesso non collegati tra loro. In futuro sarà necessario fare maggiore attenzione nella scelta degli obiettivi da finanziare. Come? Individuando le priorità e mettendo in stretto collegamento gli attori pertinenti, mettendo un'attenzione particolare alle possibili sinergie tra i vari strumenti di promozione a tutti i livelli politici e sviluppando la cooperazione con le altre regioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – La France est la sixième puissance scientifique au monde et pourtant elle n’apparaît qu’à la quinzième position en matière d’innovation. Or, c’est l’innovation, l’audace et l’anticipation qui rendront nos entreprises, nos régions et notre pays compétitifs. Le décrochage que nous constatons par rapport à notre principal partenaire commercial, l’Allemagne, et face aux grandes puissances émergentes doit nous inciter à réagir immédiatement et à monter des stratégies de reconquête des marchés mondiaux. Dans cet élan, les fonds structurels doivent accompagner les régions et le pays vers le chemin de la croissance en concentrant les investissements vers des projets ambitieux et porteurs. La réforme de la politique de cohésion intègre cette approche avec la stratégie de spécialisation intelligente. Les régions doivent mettre en avant leurs atouts et exploiter leurs potentiels en matière de recherche, de développement et d’innovation. A l’instar de la Silicon Valley près de Grenoble, nous devons encourager les régions à devenir des pôles d’excellence et de compétitivité et développer des projets inédits. À l’évidence, une telle ambition ne peut émerger qu’en associant des acteurs du monde de l’entreprise, de la recherche, du monde universitaire et ne pas réunir seulement les acteurs institutionnels habituels peu habitués à la prise de risques.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą, kadangi 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu pažangiosios specializacijos strategijos parengimas bus būtina išankstinė ERPF paramos gavimo moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms sąlyga. Praeitis parodė, kad, netaikant išsamios bendros strategijos, ES investicijomis, taip pat ir į mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas (MTTPI), dažnai nepasiekta pageidaujamų rezultatų: parama teikta pernelyg plačiai sričiai, sprendimai neatitiko konkrečios padėties tam tikroje vietoje, o dalyviai ir administracinių lygmenų atstovai – per mažai susiję. Jeigu nacionalinė arba regioninė pažangiosios specializacijos mokslinių tyrimų ir inovacijų strategija apskritai neparengta arba priimant veiksmų programas nėra veiksmų plano, kuriuo užtikrinamas strategijos įgyvendinimas iki 2016 m., ERPF lėšų mokėjimas MTTPI teminiam tikslui nebus atliekamas.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Innowacyjność jest dziś myślą przewodnią wielu inicjatyw mających na celu szeroko pojętą poprawę jakości życia obywateli. Innowacyjna gospodarka, do której dążą państwa członkowskie, to gospodarka efektywnie korzystająca z osiągnięć naukowych, wykorzystująca osiągnięcia technologiczne z poszanowaniem środowiska naturalnego i gwarantująca wzrost konkurencyjności UE na arenie światowej. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w dążeniu do wyrównania różnic między regionami Wspólnoty wspiera właśnie taką innowacyjność. Jednak w ubiegłych latach wsparcie udzielone w jego ramach nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, gdyż – według sprawozdawcy – obejmowało zbyt duży zakres obszarów, a decyzje o przyznaniu środków odbiegały od aktualnych potrzeb regionów.

Dlatego niniejszy dokument proponuje wdrożenie tzw. inteligentnej specjalizacji, w ramach której władze regionów wybiorą cele, na które zostanie przeznaczone wsparcie. Aby w nowym okresie programowania uzyskać pomoc w ramach EFRR, regiony będą musiały przedstawić strategie określające ich priorytety w zakresie badań naukowych, rozwoju i innowacji. Oczywiście będą musiały wziąć przy tym pod uwagę swoje mocne i słabe strony i ustalić, w jakim kierunku najkorzystniej się rozwijać. Jeśli władze regionalne wykorzystają potencjał tego pomysłu i przy współpracy zainteresowanych podmiotów, tj. placówek naukowych i przedsiębiorstw, wybiorą właściwą drogę rozwoju, wykorzystanie funduszy strukturalnych będzie o wiele bardziej efektywne niż dotychczas i zaowocuje wzrostem gospodarczym obszaru i poprawą jakości życia jego mieszkańców.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. Ich unterstütze diesen Bericht zur Vernetzung von Exzellenzzentren für eine wirksame Kohäsionspolitik. Es muss auf die Stärken diverser Regionen eingegangen werden. Jede Region muss analysieren, wo ihre Potenziale liegen, um dann Strategien zur Förderung erarbeiten zu können. Daher ist es wichtig, dass die Regionen diese Innovationsstrategien vorlegen müssen, um an die Fördergelder zu gelangen. Eine Förderung mittels Gießkannen-Prinzips wird damit verhindert.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. − Blikkfangos marketinges cím próbálja elfedni a lényeget. Azt, hogy megint a belgiumi bizottsági bürokrácia burjánzását kívánják elősegíteni. Meg egy kicsit lépni az Európai Egyesült Államok felé, meg elvonni a régiós önkormányzatiság mozgásteréből. Ha jól végzik a dolgukat a nemzeti és helyi hatóságok, ezzel csak fékezik őket, ha rosszul végzik, akkor pedig személycserék kellenek, nem újabb adminisztrációs terhek.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla presente relazione sull'eccellenza in rete per un'efficace politica di coesione. Ritengo, infatti, che la modulazione regionale prevista dalla relazione sia quanto mai importante, soprattutto considerando le disparità oggi esistenti tra le varie regioni sia all'interno degli Stati membri che tra di questi. In tal senso, mi trova favorevole l'istituzione di una "related diversity", che si traduce nella diffusione di tecnologie, prodotti e servizi affini alle tecnologie e ai settori di competenza esistenti e già affermati in ambito regionale. Promuovere una cultura dell'innovazione, tenendo conto delle specificità territoriali, è senza dubbio una strategia efficace per promuovere la crescita.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. − W czasie obecnego kryzysu ekonomicznego, finansowego i społecznego środki budżetowe są mocno ograniczone. Innowacyjność odgrywa coraz większą rolę jako środek do zwiększenia konkurencyjności UE na świecie oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Inwestycje w badania i rozwój są jednym z najważniejszych celów polityki spójności, która ma zwiększyć konkurencyjność gospodarki UE. Sprawozdanie zwraca uwagę na fakt, że każdy region powinien ustalić priorytety pozyskiwania funduszy ze środków poświęconych na badania i rozwój poprzez analizę słabych i mocnych stron, które muszą zostać uwzględnione w regionalnych strategiach innowacyjności. To dobre sprawozdanie, ważne także z punktu widzenia Polski.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Am votat în favoarea rezoluției Parlamentului European privind specializarea inteligentă: crearea unei rețele a centrelor de excelență pentru o politică de coeziune eficientă. Salut importanța pe care politica de coeziune 2014-2020 o acordă cercetării, dezvoltării și inovării. Încurajez regiunile din estul Uniunii, în special cele din România, să aplice la toate oportunitățile de finanțare disponibile în domeniul cercetării prin programul Orizont 2020. Sinergiile între programul Orizont 2020 și posibilitățile de finanțare a inovației din fonduri structurale pot să reducă semnificativ decalajul dintre regiunile din estul și cele din vestul Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Светослав Христов Малинов (PPE), в писмена форма. − Подкрепям този доклад, подчертавайки една дума, спомената в изложението на колегата Херман Винклер – „ефикасност”. Смятам, че тя олицетворява смисъла на новата Многогодишна финансова рамка и големите промени, които забелязваме в размерите на фондовете. Това означава да постигаме по-голяма ефективност със същия ресурс, с който сме разполагали досега.

Между другото, България има нужда от насърчаване именно в тази насока, като причината за това далеч не е фактът, че страната ще разполага със същите по размер европейски фондове за следващите седем години, колкото имаше и за миналия период.

За програмния период 2014 – 2020 г. от държавите членки за първи път се изисква да разработят стратегия за научни изследвания и иновации, която да допринесе за увеличаване на регионалния иновационен капацитет, и да подобрят координирането на средствата, отпускани за развойна дейност. Те ще продължат да играят централна роля в процеса на усвояване на това финансиране.

Ето защо интелигентната специализация е единственият според мен правилен начин да използваме общата експертиза и ресурси на Съюза за постигане на регионално развитие – с фокус върху засилването на собствените регионални характеристики, потенциал и конкурентни предимства.

Определяйки индивидуалните си приоритети и изготвяйки конкретните си регионални стратегии, отделните региони ще могат максимално ефективно да ги пригодят спрямо своите индивидуални нужди.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Nel periodo di crisi e di recessione economica che stiamo attraversando, è fondamentale per l'Unione europea migliorare le proprie capacità innovative in modo sostenibile, attraverso l'adozione di una strategia globale sempre più integrata. Sosteniamo questa relazione, che ha voluto individuare, allo scopo di assicurare d'ora in avanti un uso più efficiente dei Fondi strutturali, 11 obiettivi tematici ("concentrazione tematica") e diverse condizionalità ex ante per l'attribuzione dei fondi di finanziamento.

Dal momento che le regioni europee sono tutte diverse, la strategia della specializzazione intelligente dovrà avere il compito di offrire opportunità a ognuna di loro. Gli sforzi dovranno concentrarsi su attività intersettoriali e comprensive di diverse tecnologie che sviluppino l'impatto trasversale su tutta l'economia regionale. Questa strategia dovrà far sì che dai diversi concetti e dagli strumenti regionali, nazionali e dell'UE scaturiscano sinergie e più incentivi per investimenti da parte dell'economia privata, a livello locale e regionale, o da investitori internazionali. La strategia dovrà, quindi, contemplare anche misure volte a stimolare il capitale privato, ossia la possibilità di reperire investitori internazionali privati, così come le strategie regionali dovranno essere documentate e comprendere sistemi di vigilanza e valutazione ben ponderati.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. − Valorificarea potențialului regional de cunoștințe și competențe constituie un impact pozitiv asupra economiilor regionale, asigură o valoare adăugată însemnată și oferă regiunilor deschideri pe noi piețe. Specializarea inteligentă trebuie să urmărească stabilirea obiectivelor prioritare de dezvoltare prin evaluarea avantajelor competitive ale regiunilor și exploatarea punctelor forte de care acestea dispun. Strategia de specializare inteligentă presupune un plan de acțiune comun care să reunească autoritățile locale, întreprinderile de la nivel regional, alături de instituțiile de învățământ și societatea civilă. Cooperarea pe orizontală între acești actori va contribui la identificarea sectoarelor prioritare de dezvoltare, definirea planului de implementare a obiectivelor stabilite, precum și monitorizarea și evaluarea investițiilor. Este important ca regiunile să folosească cu succes oportunitățile de finanțare și de cooperare oferite prin fondurile comunitare. În acest sens, inițiativa Orizont 2020 oferă pârghii financiare ce contribuie la reducerea diferențelor în materie de inovare la nivelul regiunilor. Transferul de cunoștințe între regiuni contribuie la îmbunătățirea și diversificarea capacităților de dezvoltare economică. Cooperarea și schimbul de experiență între grupările inovatoare se bucură de sprijinul programelor-cadru de cercetare şi dezvoltare tehnologică (PC7). Sunt convins că sprijinirea strategiilor de specializare inteligentă la nivel transfrontalier și crearea clusterelor transfrontaliere va genera noi oportunități de dezvoltare.

 
  
MPphoto
 
 

  Emma McClarkin (ECR), in writing. − This report is not without merit, and demonstrates how the European Structural and Investment funds can be leveraged to support and develop effective synergies between universities, higher education institutes, entrepreneurs and businesses. As Conservatives, we want Local Enterprise Partnerships in the UK to make research and innovation a key priority in their development strategies, and to take maximum advantage of the next 7-year EU funding period.

This report deals with an area of real added EU value, and the UK has long been a leader in Europe is this particular area. We acknowledge the utmost importance of Horizon 2020 to our top research institutions, universities and entrepreneurs, and welcome that this report highlights how the EU’s Cohesion policy is slowly moving away from a top-down grants-based system.

Nonetheless, we cannot accept the emphasis that this report places on regional strategies for research and innovation. Conservatives in Government have been at the fore of establishing Local Enterprise Partnerships, inspired by bottom-up collaboration between local economic actors. Having abolished Labour’s failed and bureaucratic Regional Development Agencies, we see the report’s regional stress as harking back to the same top-down rigid structures for regional development policy which we abolished in Government. For these reasons, despite the fact we welcome the main thrust of the rapporteur’s suggestions, Conservatives abstained on this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – C’est un rapport qui invite les régions à la «spécialisation intelligente», autrement dit la mise en concurrence sans limite. Il s’inscrit dans la vision du programme Horizon 2020 sur la recherche, le développement et l’innovation qui vise, dans une large mesure, à ne développer la connaissance que lorsqu’elle a un intérêt pour le privé. Les «pôles de compétitivité» prônés entrent dans cette logique. Il incite les régions à développer leurs atouts dans certains domaines tout en incluant au maximum la société civile et en leur demandant de garder à l'esprit la nécessité de relever les défis sociétaux comme la lutte contre le chômage et la pauvreté, le tournant énergétique ou la réindustrialisation. Ce rapport est sans valeur législative et sans contenu, c'est un manifeste libéral. Je vote contre

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Nesta era de recessão económica e, consequentemente, de escassez de recursos orçamentais, bem como de concorrência cada vez mais renhida ao nível mundial, torna-se determinante para a UE melhorar de forma sustentável a sua capacidade de inovação. No futuro, a utilização dos diferentes fundos estruturais e de investimento europeus deve ser facilitada através de um regulamento-quadro comum. Além disso, a utilização comum dos fundos estruturais e de investimento europeus deve ser particularmente facilitada no âmbito do programa Horizonte 2020, sobretudo para facilitar a participação, nesse mesmo programa, das regiões que ainda revelam deficiências consideráveis em termos de infraestruturas de investigação e, assim, colmatar as lacunas em matéria de inovação entre as regiões mais avançadas e as regiões mais desfavorecidas. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que supone dar un enfoque de aplicación territorial de las políticas europeas orientadas a la investigación y el desarrollo. La investigación y el desarrollo deben ser uno de los principales motores que permitan la regeneración económica en el continente. Sin embargo, las actuales estrategias en este ámbito producen la concentración de los recursos en las áreas más especializadas, marginando al resto de regiones y territorios. Para una mejor implementación de una política de I+D europea que permita la inclusión es necesario regionalizar los recursos a fin de permitir que todos los territorios de la Unión Europea puedan acceder a las políticas de la UE en este ámbito. Es por esto por lo que he votado a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Investment in research, development and innovation (R&D&I) is one of the thematic objectives of the EU cohesion policy. Smart specialisation means that a region should set priorities for R&D&I funding in the light of its own strengths and comparative advantages, drawing up smart regional innovation strategies. Close links should be established between research and higher education institutions, businesses (particularly SMEs) and local and regional administrations. A two-way process should be set in motion, to further innovation and new developments. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. − Kluczem do nowej polityki spójności na lata 2014-2020 będzie specjalizacja oparta na wiedzy i innowacyjności oraz wykorzystaniu unikalnego potencjału każdego regionu. Przyznanie środków unijnych na niemal wszystkie projekty będzie wprost wymagało od beneficjenta wykazania, że powyższe wartości znalazły odzwierciedlenie w planowanej inwestycji. Pochwalam taki kierunek rozwoju polityki spójności. Jest on szczególnie trafny z wielu względów. Po pierwsze, pozwala maksymalnie dostosować sposób wsparcia UE do lokalnych realiów, a tym samym bardziej zaangażować lokalną społeczność i wzbudzić ducha przedsiębiorczości. Po drugie, inteligentna specjalizacja jest dokładnie tym, co z jednej strony może pomóc nam przezwyciężyć kryzys gospodarczy, a z drugiej strony podnieść globalną konkurencyjność europejskich regionów. Inteligentna specjalizacja to wszakże innowacyjne pomysły, powstające na bazie bliskiej współpracy pomiędzy lokalnymi ośrodkami naukowymi a małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które mają szanse przyciągnąć inwestycje, generując tym samym zatrudnienie i wzrost gospodarczy. Inteligentna specjalizacja rozwija się także w oparciu o poszanowanie środowiska naturalnego i dostępnych zasobów.

Ważne, by europejskie regiony potrafiły zdefiniować, a potem odważnie wykorzystać swój indywidualny potencjał, budując własną markę i rozpoznawalność. Teraz, gdy poczyniliśmy znaczące inwestycje w europejską infrastrukturę, nadszedł czas, aby przyłączyć obiecujące biznesy lokalne do europejskich sieci. Dlatego w pełni popieram przedstawione sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Cette stratégie vise à optimiser l'utilisation des fonds européens dédiés à la politique régionale. Elle se fonde sur les forces et avantages comparatifs que possède chaque région, et vers lesquels elle devra principalement investir les fonds européens. Il s'agit donc d'exploiter le potentiel régional pour ainsi conquérir des domaines pouvant offrir une forte valeur-ajoutée économique tout en créant des emplois. J'ai donc voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šį pranešimą.

Pažymėtina, kad pažangioji specializacija yra pagrindinis naujosios ES sanglaudos politikos elementas ir išankstinė sąlyga norint panaudoti Europos regioninės plėtros fondo lėšas. Todėl labai svarbu, kad pažangiosios specializacijos strategijos būtų plėtojamos kartu su privačiuoju sektoriumi, mokslininkais ir inovacijų bendruomene. Regionams būtina padėti maksimaliai išnaudoti inovacijų potencialą Todėl ištekliai turėtų būti sutelkiami į pažangaus augimo prioritetines sritis, turinčias konkurencinį pranašumą. Visų pirma, būtina aktyiai įtraukti verslo, mokslinių tyrimų, švietimo, inovacijų bendruomenių atstovus ir kitus suinteresuotuosius subjektus. Regionai turėtų būti aktyvūs įgyvendinant žinių ekonomiką.

Rengiant strategiją ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas prioritetų nustatymui. Regionas turi atsižvelgti į savo stipriąsias puses ir lyginamuosius pranašumus. Taip pat turi būti skatinamas glaudus visų susijusių dalyvių bendradarbiavimas ir sąveika visais politiniais lygmenimis.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Ricerca, sviluppo e innovazione. Sono queste le parole chiave per il periodo 2014-2020, in cui l'Europa deve assolutamente tornare alla crescita economica. C'è quindi bisogno di una politica di coesione più forte e di un utilizzo mirato ed efficace dei fondi europei ed è per questo si parla di specializzazione intelligente. Il testo appena approvato sottolinea come le regioni, per ricevere i fondi FESR, dovranno adottare dei programmi operativi concentrati sulle strategie di specializzazione intelligente. Questo sarà considerato presupposto indispensabile per accedere ai finanziamenti europei e nel momento in cui mancherà una strategia regionale e/o nazionale per la ricerca e l'innovazione, considerando il ramo di specializzazione che si potrà adottare da regione a regione, i progetti potranno non essere finanziati.

 
  
MPphoto
 
 

  Моника Панайотова (PPE), в писмена форма. − Колеги, подкрепих предложението за Резолюция на ЕП относно „Интелигентно специализиране: изграждане на мрежи за върхови постижения за ефективна политика на сближаване“, тъй като считам, че Структурните и инвестиционни фондове на ЕС следва да съдействат за превръщането на регионите в "двигатели за иновации", посредством насочени инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност (НИРД).

Важно предварително условие за получаване на финансиране за НИРД от Европейския фонд за регионално развитие е изготвянето на т.нар. "Стратегии за интелигентна специализация" и държавите членки следва да ускорят усилията си за изработването им. При подготовка на тези стратегии се открояват следните предизвикателства, особено по отношение на новите държави членки от Източна Европа, които се нуждаят от допълнителни инвестиции в НИРД и научно-изследователска инфраструктура:

Първо, определяне на "конкурентните предимства" за иновационна дейност в тясно сътрудничество с бизнеса/МСП, като източник на бъдещи предприемачи и основен двигател за внедряване на иновации на пазара;

Второ, създаване на устойчиви мрежи и партньорства на университети, научно-изследователски центрове и представители на бизнеса от новите държави-членки с водещи европейски изследователски центрове с цел изграждане на необходимия капацитет и научноизследователска инфраструктура.

Трето, осигуряване на синергия между различните инструменти и източници за финансиране, с акцент върху Хоризонт 2020 и новите инструменти за привличане на частни инвестиции в НИРД.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η Ε.Ε. κατά τη νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020) δίνει μεγάλη έμφαση στη προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας» αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, ωστόσο επιμέρους διαρθρωτικά ταμεία μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Εκ των πραγμάτων, όμως, αυτή η διττή προσέγγιση εγείρει ερωτηματικά αναφορικά με τον συντονισμό των προσεγγίσεων των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» καθώς έχουν εντελώς διαφορετική δομή και διάρθρωση. Για τον λόγο αυτό, στις χρηματοδοτικές διατάξεις προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι ένα έργο μπορεί υπό ορισμένους όρους να ενισχυθεί από περισσότερα του ενός ταμεία. Προχωρώντας, εξάλλου, ένα βήμα πιο πέρα, η παρούσα έκθεση, την οποία και υπερψήφισα, αναγνωρίζει και προωθεί την στήριξη των τοπικών αρχών και των περιφερειών με παροχή συμβουλών προκειμένου να αποφευχθεί σύγχυση που θα στερήσει πολύτιμους πόρους για την ανάπτυξη και στήριξη της απασχόλησης στις τοπικές κοινωνίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. No novo período de programação para 2014-2020 tanto os Estados-Membros como as regiões devem investir na investigação, no desenvolvimento e na inovação (I&D&I) através de uma especialização inteligente. Votei favoravelmente o presente relatório porque permite uma utilização futura mais eficientes de fundos estruturais, como o FEDER, essencial para o desenvolvimento económico e social das regiões para o próximo período de programação.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − In un periodo di recessione economica e quindi di ristrettezze di bilancio e di costante inasprimento della concorrenza mondiale, è di vitale importanza che l'Unione europea migliori la propria capacità innovativa in modo sostenibile. Per assicurare d'ora in avanti un uso più efficiente dei Fondi strutturali, quindi, ho deciso di votare a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Petrović Jakovina (S&D), napisan. − Glasala sam za ovo izvješće jer su ciljevi pametne specijalizacije itekako pohvalni. Svaka regija ima svoje posebnosti i prema tome pametna specijalizacija može biti polazišna točka za sve specifičnosti određenih regija koje ova institucija, kao i sve ostale, trebaju uzimati u obzir kada se rade programi i planovi na duže razdoblje koji vidno i bitno mogu promijeniti živote ljudi u različitim krajevima. Htjela bih također napomenuti kako Hrvatska ima viziju inovativnosti kroz programe Vlade i ministarstva koji se, pored regionalnog razvoja, bave i razvojem malog i srednjeg poduzetništva koji je obuhvatila hrvatska Vlada u svom Planu razvoja. Postoji i petogodišnji Program održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja koji nije u potpunosti zaživio od 2009. godine kada je stupio na snagu. Različitosti koje nas trebaju spajati zasigurno su neki od najkompleksnijih političkih ciljeva koje svaka država mora imati kao polazišnu točku za razvoj i unapređenje kvalitete života svojih građana i pridonošenje razvoju društva, što je na kraju krajeva i cilj ove institucije.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. − Slažem se s činjenicom da je poboljšanje inovacijske snage EU-a na održiv način nužno u kontekstu recesije. Iz tog razloga, kao i s ciljem učinkovitijeg korištenja strukturnih fondova, podržavam razvoj „Strategija pametne specijalizacije” na kojima će se temeljiti investiranje u istraživanje, razvoj i inovacije.

Hrvatska, s obzirom na čistoću i bioraznolikost zemlje, ima potencijala za daljni rast i razvoj u biostrateškim sektorima kao što su biotehnologija, bioenergetika, poljoprivreda i vodoprivreda. Iznimno je važna inkluzivna dimenzija programa prema kojoj strategija pametne specijalizacije pruža priliku svakoj regiji te se postiže nadogradnja regionalnog potencijala, znanja i sposobnosti. Posebno podržavam mišljenje izvjestitelja da je zajednička suradnja sudionika istraživanja i obrazovanja, prije svega malih i srednjih poduzeća među sobom i s upravom od velike važnosti. Pozdravljam i ideju međuregionalne suradnje na način da se koriste i razmjenjuju znanja drugih regija s ciljem osnaživanja konkurentnosti na globalnom nivou.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour. The report is pretty good and covers a range of aspects: promotion of the concept of smart specialisation, its importance for long-term regional development and its role in the new funding period; a recommendation for the setting-up of a smart specialisation strategy clearly based on regional strengths, characteristics and areas of potential, as well as regional choice of appropriate action; involvement of regional actors at all stages, including the possibility of offering them targeted training and seminars so they can fulfil their role; achieving synergies between EU funds, in particular the European Structural and Investment Funds and Horizon 2020; and the promotion of cooperation between regions, including networking under territorial cooperation.

The draft report was already very balanced and quite complete, and the process of negotiation led to an overwhelming consensus on compromises. Our concerns have been fully taken on board. Our amendments aimed to strengthen the involvement of partners and stakeholders in the process of defining and implementing a smart specialisation strategy, focusing on regions’ core areas of potential and characteristics, and establishing the understanding that small-scale measures and centres of innovation – not just big lighthouse projects – would also be taken into account. Furthermore, we emphasised the importance of capacity building in the regions for the successful drafting and implementation of a smart specialisation strategy.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – Qu'entend-on par "spécialisation intelligente"? Il s'agit simplement des stratégies nationales ou régionales d'innovation qui visent à créer un avantage compétitif en développant et en faisant correspondre les points forts en matière de recherche et d'innovation avec les besoins des entreprises afin de tirer parti des nouvelles possibilités et des évolutions du marché, ou encore plus simplement: de rationaliser au mieux les compétences pour en tirer le maximum d'avantages. En pratique, il ne s'agit pas seulement de miser sur l'innovation à tout prix, mais de l'organiser autour d'autres priorités, telles que la lutte contre le chômage, la pauvreté, ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Les orientations présentées dans ce rapport vont dans ce sens, c'est pourquoi je l'ai soutenu par mon vote en session plénière.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. − Unia Europejska dostrzega wagę prowadzonej przez siebie polityki spójności, widzi potrzebę innowacji i może na tym polu odnotować niewątpliwe sukcesy, działania te jednak w stopniu niewystarczającym są ze sobą skorelowane. Należy podkreślić potrzebę dążenia do złożonej, ale zarazem jednolitej strategii spójności. Kontekst lokalny oraz aktualne potrzeby w różnych regionach nie mogą być ignorowane, jednak podejście do wszelakich zagadnień powinno odnosić się do pewnego zestawu celów, w miarę możliwości sprecyzowanych. Jest to zadanie o tyle trudniejsze, że ograniczone efekty niektórych programów wynikały często z niefortunnego określenia obszarów wsparcia lub braku dopasowania rodzaju wsparcia do potrzeb lokalnych.

W ramach celów i wieloletnich priorytetów wyznaczonych na poziomie europejskim działaniem właściwym wydaje się wparcie lokalnej przedsiębiorczości oraz prywatnych inwestycji w rozwój nie tylko technologiczny, ale również w inne nowatorskie pomysły mające na celu twórcze wykorzystanie potencjału danego regionu. Jeżeli teraz dołożymy starań, aby strategia inteligentnej specjalizacji stała się dla regionów UE realną szansą na obranie właściwej drogi rozwoju oraz realizację szytych na miarę innowacyjnych rozwiązań, wejdziemy na drogę większej stabilności. Kwestia ta dotyczy nie tylko funkcjonowania MŚP, ale również może odegrać istotną rolę w integracji lokalnej i regionalnej oraz pomoże w wypracowaniu lepszej pozycji oraz siły przebicia na rynku.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Innovazione e sostenibilità sono le parole d'ordine per l'Unione europea del futuro. Tuttavia questi due elementi assumono un significato concreto solo se inseriti nel contesto di una strategia organica, onnicomprensiva e lungimirante, che punti a risolvere problemi concreti anziché definire azioni ad ampio raggio, a pioggia, distanti dalle problematiche reali dei cittadini e delle imprese europee.

Per queste ragioni appoggio gli elementi proposti per la nuova strategia RIS 3, vale a dire lo svolgimento di analisi SWOT che individuino priorità specifiche relative a ricerca e innovazione, l'inserimento di misure per stimolare gli investimenti, affiancate da quadri di riferimento e piani pluriennali nazionali per i progetti prioritari europei. Tutto questo affiancato da un sistema di controllo e sorveglianza razionale.

Concordo con gli aspetti individuati dal relatore affinché la strategia apporti concreti miglioramenti: individuare i punti di forza di ogni regione su cui investire, interconnettere tutti gli attori interessati, dai privati alle autorità locali, alle PMI, ai centri di ricerca, per gestire in maniera più efficiente i programmi e gli strumenti di promozione a disposizione; naturalmente anche la cooperazione tra regioni diverse è fondamentale, permettendo di sfruttare eventuali sinergie.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση διότι υποστηρίζει ότι ευφυής εξειδίκευση σημαίνει ότι, κατά την εκπόνηση των στρατηγικών για ευφυή περιφερειακή καινοτομία, οι περιφέρειες θα πρέπει να θέσουν προτεραιότητες για την χρηματοδότηση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας σύμφωνα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των ερευνητικών και των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις (ιδίως τις ΜΜΕ) και με τις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις. Αυτή οφείλει να είναι μια αμφίδρομη διαδικασία, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τις νέες εξελίξεις στον τομέα της καινοτομίας και θα αξιοποιεί τις πιθανές συνέργιες διαφόρων επιλογών χρηματοδότησης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Επιπλέον, η πρόταση για τη δημιουργία ενός οδηγού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα εξετάζει το ζήτημα της χρηματοδότησης ενός έργου από διαφορετικές πηγές κρίνεται ενδιαφέρουσα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η χρονική στιγμή της έκθεσης είναι σημαντική, δεδομένου ότι οι περιφέρειες βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας των προγραμμάτων τους, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Επομένως, η έκθεση αυτή μπορεί με τον τρόπο της να συνεισφέρει σε αυτές τους τις προσπάθειες.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. − Već duže vrijeme tvrdim da povratak na put ekonomskog rasta EU-a leži u digitalnoj ekonomiji, kojoj je preduvjet upravo ulaganje u razvoj i istraživanje. EU mora postati pionir tehnološkog razvoja kako bi osigurala dugoročan rast svoje ekonomije. Do sada, napori da to postignemo nisu bili adekvatni. EU je u 2011. uložila tek nešto malo više od 2 % BDP-a u istraživanje i razvoj. To je poražavajuća statistika u usporedbi sa zemljama poput SAD-a, Japana ili Kine. Zato je dobro što smo i unutar Europskog regionalnog fonda odlučili u fokus staviti upravo ulaganja u istraživanja i razvoj kao generatore rasta. Nije samo iznos ulaganja EU-a u ovaj segment bio neadekvatan - bila je i njihova upotreba.

Zato pozdravljam ovo izvješće u kojem se inzistira na izradi pametne specijalizacije, tj. identificiranja jedinstvenih karakteristika i komparativnih prednosti svake zemlje i regije, kako bi se one kroz ulaganja u istraživanje i razvoj što bolje iskoristile. Podržao sam ovaj prijedlog kojim se predlaže da po prvi puta države članice moraju izraditi nacionalne i regionalne strategije kako bi mogle koristiti sredstva iz Europskog regionalnog fonda namijenjena ulaganju u istraživanje i razvoj. Ovime ćemo osigurati efikasnije i kvalitetnije trošenje sredstava EU-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. − Pozdravljam strategiju pametne specijalizacije iz razloga što se u današnje vrijeme gospodarske, financijske i socijalne krize javlja potreba za većom inovativnošću kao i za stvaranjem održivog gospodarskog rasta. Imajući na umu da se regije u Hrvatskoj znatno razlikuju prema stupnju razvoja i imaju različite slabosti i prednosti, ova strategija omogućava da svaka regija samostalno odabere svoje aktivnosti na temelju prioriteta koje sama definira s naglaskom na jačanju regionalnih obilježja, potencijala i konkurentnih prednosti.

Strategija pametne specijalizacije jest dinamičan i dugoročan proces te zahtijeva usko povezivanje sudionika istraživanja, obrazovanja, uprave i malih poduzeća kao i drugih regija kako bi postale što konkurentnije na europskom i svjetskom tržištu. Inovacija se koristi kao širok pojam upravo kako bi regije svoju strategiju temeljile na što širem pojmu i kako se ne bi bazirale samo na visokim tehnološkim inovacijama.

Podržavam inicijativu za strategijom koja u Hrvatskoj može poprimiti oblik nacionalnog ili regionalnog strateškog političkog okvira za istraživanje i inovaciju što smatram izrazito potrebnim kako bismo umanjili nezaposlenost, siromaštvo i demografski deficit.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − I welcome the opportunity that this report provides to highlight the virtues of smart specialisation strategies. By prioritising research and innovation in the light of their strengths and comparative advantages, regions will be able to use their structural funding more efficiently. Targeted investments, greater efficiency and a clearer focus on research and innovation are all approaches that I can support in the deployment of structural funding for the 2014-2020 period, and I hope they will be adopted in Wales. I therefore voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Dans une période marquée par la récession économique et la faible disponibilité de moyens budgétaires qui s'ensuit, mais aussi par une concurrence mondiale sans cesse plus rude, il est vital pour l'Union européenne d'améliorer durablement sa force d'innovation.

Le passé a montré que, souvent, sans une stratégie d'ensemble globale, les investissements de l'Union en général, y compris, donc, ceux dans la recherche, le développement et l'innovation (RDI), ne débouchent pas sur les résultats souhaités: la gamme des bénéficiaires était trop large, les décisions du monde politique étaient trop éloignées de la situation réelle du terrain, et les connexions étaient insuffisantes entre les acteurs impliqués et les échelons de l'administration.

Face à la situation budgétaire et économique délicate, le soutien large en faveur de nombreux secteurs souvent sans lien entre eux, selon le principe de l'"arrosoir", n'est plus faisable. Il convient désormais de se montrer particulièrement prudent au moment de choisir les objectifs que l'on entend soutenir. La collaboration fructueuse de tous les acteurs, à tous les niveaux, sera à cet égard d'une importance décisive.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. É necessário que a União Europeia melhore a sua capacidade de inovação, de uma forma sustentável e eficaz. Para tal, este documento apresenta-nos o conceito de especialização inteligente, onde uma região, tendo em conta os seus pontos fortes ou vantagens comparativas, estabelece prioridades em matéria de investigação, desenvolvimento e inovação. A estratégia tem, idealmente, que concentrar esforços em atividades que abranjam vários sectores e domínios tecnológicos, com efeitos na economia regional. Deverá haver também uma cooperação ativa entre todos os intervenientes, desde na investigação, bem como a nível administrativo nas empresas. O relator defende ainda uma interação entre regiões, que poderá ser benéfica para que haja um reforço da competitividade da União. Por estes motivos e por considerar que a estratégia promove uma política de coesão eficaz, votei favoravelmente a aprovação deste documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluția referitoare la tema „specializarea inteligentă: crearea unei rețele a centrelor de excelență pentru o politică de coeziune eficientă”. Solicităm tuturor regiunilor și statelor membre, în măsura în care nu au făcut încă acest lucru, să accelereze elaborarea strategiilor lor de specializare inteligentă, pentru a nu risca primirea cu întârziere a finanțării UE pentru programele operaționale relevante din cauza lipsei unei astfel de strategii. „Strategie de specializare inteligentă” înseamnă strategii naționale sau regionale în domeniul inovării care stabilesc priorități, în scopul de a crea un avantaj competitiv prin dezvoltarea punctelor tari proprii cercetării și inovării și prin corelarea acestora cu nevoile întreprinderilor, în vederea abordării coerente a oportunităților emergente și a evoluțiilor pieței, evitând suprapunerea și fragmentarea eforturilor și care pot lua forma unui cadru politic strategic în domeniul cercetării și inovării (CI) la nivel național sau regional sau care sunt incluse într-un astfel de cadru. Încurajăm regiunile să investească în activități intersectoriale și intertehnologice care pot genera legături transversale în toată economia regională, pentru ca o gamă cât mai largă de întreprinderi să poată contribui la crearea mai multor locuri de muncă și a unei creșteri mai puternice și să beneficieze de acestea.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. − Glasovala sam za jer smatram dobrim svaki proces koji omogućuje nižim razinama da kreiraju vlastitu sudbinu. Kao zastupnica iz Hrvatske nažalost mogu posvjedočiti o slaboj iskorištenosti sredstava iz fondova koji su nam kao državi članici dostupni. Ako centralna razina nije dovoljno učinkovita u povlačenju poticajnih sredstava, ne možemo očekivati da niža razina ima viši administrativni kapacitet. Također, držim kako od regija u ovom trenutku ne možemo tražiti da provode aktivnosti kojima bi se riješili problemi poput nezaposlenosti, siromaštva, energetske sigurnosti i demografskih promjena jer ih nisu u stanju kvalitetno provesti ni mnoge države članice, među kojima je i Hrvatska. Prvo se trebamo pobrinuti da svi regionalni sudionici ovog procesa dostignu kapacitet koji bi garantirao učinkovitu provedbu.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − With economies in many Member States struggling to grow, cohesion policy investment in research, development and innovation can provide a vital stimulus to increasing the capacity to innovate and developing a competitive economy. I supported this report, which outlines smart specialisation, which in turn gives regions control over establishing their own research, development and innovation priorities. This would enable funding to be directed towards a region’s strengths, so that the money has the most impact. I also support the report’s focus on the link between research and higher education, businesses and local and regional administrations, which should be strengthened to ensure that spending is focused on projects that will bring the most benefit to a region.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Der Bericht bezüglich der Notwendigkeit von Vernetzung für eine gute Kohäsionspolitik weist auf einige wichtige Punkte hin. Auf regionaler Ebene herrscht bedeutender Handlungsbedarf, alle Akteure einzubeziehen, um so den größtmöglichen Nutzen aus EU-Investitionen zu erzielen. Der angesprochene Ausbau der Forschungsinfrastruktur in osteuropäischen Ländern soll vorsichtig abgewogen werden, da sich nicht alle Regionen auf demselben Entwicklungsstand befinden und manche mehr finanzielle Unterstützung benötigen als andere. Auch der Bezug finanzieller Mittel aus mehreren Fonds für ein Projekt sollte vorsichtig abgewogen werden, da hier eventuell Potenzial für Missbrauch bestehen könnte.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. − Raportul referitor la tema „specializarea inteligentă: crearea unei rețele a centrelor de excelență pentru o politică de coeziune eficientăˮ se pronunță, fără echivoc, pentru îmbunătățirea durabilă a potențialului de inovare al UE, lucru esențial într-o perioadă marcată de recesiune economică și constrângeri bugetare inevitabile, precum și de o concurență globală tot mai acerbă. Salut adoptarea acestui raport care prezintă viziunea Parlamentului European cu privire la necesitatea unei implicări și mai active a regiunilor pentru a fi în avangarda noilor tehnologii, precum și accentuarea rolului pe care sectorul IMM îl joacă și îl poate juca în procesul de inovare. Am votat acest raport și pentru că pune accentul pe selecția riguroasă și sistematică a obiectivelor care urmează să fie finanțate din bani europeni, cu atâta mai mult cu cât experiența trecută a arătat că, în lipsa unei strategii globale cuprinzătoare, investițiile UE, în general, și, prin urmare, și cele în cercetare și dezvoltare, dar și în inovare nu au produs întotdeauna efectele scontate .

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Centrum Doskonałości (CD) to jednostki naukowe bądź struktury organizacyjne prowadzące badania naukowe i rozwijające nowoczesne technologie na najwyższym światowym poziomie. Skupiają zespoły uczonych o wybitnych osiągnięciach badawczych, którzy współpracują w zakresie wspólnych tematów, prowadzą wspólne projekty badawcze i technologiczne, podejmują bliską współpracę z przemysłem oraz prowadzą działalność szkoleniową i edukacyjną. Z założenia CD powinny być organizacyjnie niezależne, ale jednocześnie ich podstawę musi stanowić uznana jednostka badawcza (może to być np. placówka PAN, uczelnia wyższa lub jednostka badawczo-rozwojowa). Program Centrów Doskonałości nie zakłada tworzenia nowych instytucji badawczych, jest raczej swego rodzaju „laboratorium” aktywnie współpracującym z przemysłem lub innymi ośrodkami naukowymi. Naukowcy działający w ramach Centrum zajmują się strategicznymi zagadnieniami wykorzystując zaplecze naukowe kilku różnych instytucji pracujących pod wspólnym naukowym i organizacyjnym kierownictwem, przy czym posiadają stosunkowo dużą autonomię. Centra Doskonałości powinny realizować zarówno projekty z zakresu badań podstawowych, jak i stosowanych, oraz uczestniczyć we wdrożeniach innowacyjnych technologii. Wielkość zespołu i dostępne zaplecze badawcze muszą być wystarczające do wykonania zaplanowanych prac.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Le esperienze del passato hanno dimostrato come gli investimenti dell'Unione, sia in generale, sia nel campo di ricerca, sviluppo e innovazione, in assenza di una strategia globale integrata, spesso non abbiano portato ai risultati attesi. Il periodo di forte crisi economica ha inoltre contribuito a rendere oramai superato il metodo di distribuzione di finanziamenti "a pioggia". È dunque di fondamentale importanza che l'Unione migliori la propria capacità innovativa in modo sostenibile e adotti maggiore cautela nella scelta degli obiettivi da finanziare. Per queste ragioni ho espresso il mio voto favorevole alla relazione del collega Winkler, certa che le "strategie di specializzazione intelligente" potranno rendere più efficace la politica di coesione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A denominada especialização inteligente é a forma de uma região aproveitar vantagens comparativas tendo em conta os seus pontos fortes, estabelecendo prioridades em termos de I&D&I. As regiões são empurradas para o desenvolvimento da dita estratégia de especialização inteligente, sob pena de deixarem de receber os fundos destinados aos programas operacionais. Caso as prioridades não sejam bem definidas, tendo em conta a evolução de mercado, a região terá dificuldade em desenvolver este conceito e consequentemente o seu financiamento pode ser posto em causa. Se as prioridades forem acertadas, tendo em conta a evolução do mercado, então quem define as prioridades não são as regiões mas sim quem orienta a progressão do mercado - os monopólios que mandam na economia europeia. Por muitas voltas que se dê a alguns conceitos deste relatório, no final das contas haverá regiões que correm o risco de ficarem excluídas do grosso do financiamento para a coesão, caso não assimilem esses mesmos conceitos, o que é negativo.

 

6.3. Regulile de vot şi conţinutul rapoartelor în cadrul procedurii de aprobare (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski)
  

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório já que concordo que é necessário clarificar os resultados dos votos, tendo em conta que os procedimentos de votação variam dependendo das Comissões. Sou a favor de um procedimento que respeite um único voto previsto, independentemente da recomendação por parte da Comissão. A maioria requerida depende do artigo do TFUE que constitui a base legal do ato proposto. Se não houver indicação, a maioria dos votos é aceite, pelo contrário, se o ato é rejeitado é porque a maioria não foi obtida. Penso que ao adotar regras mais claras quanto aos procedimentos de votação reforçamos a transparência e caráter democráticos das Comissões.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Dans certains cas, le Parlement est amené à se prononcer sur un acte par la voie de la procédure d'approbation. L'objectif de ce rapport consiste à clarifier cette procédure d'approbation, que ce soit au niveau de la plénière et au niveau des commissions parlementaires. Je considère que cette clarification est bienvenue, j'ai donc voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (EFD), в писмена форма. − Гласувах положително за доклада относно правилата за гласуване и съдържанието на докладите в рамките на процедурата на одобрение, защото смятам, че е важно да се изгради един стабилен механизъм, който да бъде спазван от всички.

Напълно съм съгласен с член 81 от Правилника за дейността на ЕП, който е от най-голямо значение за целите на настоящето изменение на правилника. Смятам, че е важно да бъде разширен обхватът на гласуване с квалифицирано мнозинство, тъй като това е метод, при който се установява по-добро и по-справедливо представяне на вота на европейските граждани.

Също така съм съгласен с решението на Комисията за внасяне на реформи в правомощията на Европейския парламент, с оглед на по-ефективното му функциониране.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ritenendo il testo ben sviluppato in tutte le sue parti, ho inteso sostenere col mio voto la relazione Trzaskowski.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport TRZASKOWSKI relatif aux règles de vote et au contenu des rapports dans la procédure d'approbation car il s'agit d'un léger changement technique qui ne pose aucun problème.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdravka Bušić (PPE), napisan. − Glasala sam za izvješće kolege Trzaskowskog zato što smatram važnim doradu parlamentarnih procedura, naročito kada se radi o onim procedurama koje su potrebne za važne, dugoročne političke odluke. Povećanje broja država članica i promjene odnosa između Vijeća, Komisije i Parlamenta uzrokovane turbulentnim vremenima zahtijevaju spremnost Parlamenta na nove, nepredviđene situacije.

Posebno bih istaknula dobrim promjenu članka 81. stavka 1. podstavka 1. i podstavka 1.a. Smatram kako izmijenjeni tekst doprinosi ravnoteži u samom postupku odlučivanja. Također je važno istaknuti i podnošenje amandmana, čime se svima daje mogućnost predlaganja promjena.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di queste modifiche alla procedura di approvazione che la rendono più adatta, in termini di efficacia e trasparenza, alle materie alle quali si applica. In effetti, i miglioramenti proposti sul tema dei considerando, della risoluzione non legislativa e degli emendamenti, rendono la procedura più consona agli obiettivi che deve perseguire.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report as clarity and transparency are key to making the European Union work for Wales. The new procedure is clearer and stricter than before, but Parliament will still be able to voice its concerns when this legislative procedure is used.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. As diferentes interpretações das diversas comissões parlamentares acerca do modo como é conduzido o processo de aprovação por parte do Parlamento Europeu justificou a presente tentativa de o uniformizar não coartando completamente a possibilidade de emissão de opinião por parte desta instituição mas sem pôr em causa o disposto nos Tratados. Do ponto de vista jurídico parece uma tentativa de justo equilíbrio que, espero, permita maior coerência procedimental e o funcionamento harmonioso do referido processo de aprovação.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O presente relatório trata da forma como são efetivadas, na prática, pelo Parlamento Europeu competências suas decorrentes do Tratado de Lisboa. São domínios em que a aprovação do Parlamento Europeu é obrigatória: acordos de associação, acordos relativos a adesões, acordos que criam um quadro institucional específico, acordos com consequências orçamentais significativas para a UE, aprovação do Quadro Financeiro Plurianual, aplicação da cláusula de flexibilidade, instituição de uma cooperação reforçada, processo uniforme para a eleição dos deputados ao Parlamento Europeu, composição do Parlamento e medidas de execução do sistema de recursos próprios da UE. Em todos estes casos, sendo embora exigida a aprovação do Parlamento, em condições que podem variar (maioria simples ou qualificada), em nenhum destes domínios o Parlamento pode modificar o conteúdo das propostas que lhe são submetidas – apenas aprovar ou rejeitar. Com a prática, surgiram algumas dúvidas de procedimento que agora se procuram clarificar, através da revisão das regras aplicáveis do Regimento, tendo em vista estabelecer os procedimentos de aprovação. O relator propõe, por uma questão de clareza jurídica, que o procedimento de aprovação/rejeição seja separado formalmente da fundamentação e considerandos que acompanham a decisão, que passam a constar de uma resolução/recomendação à parte, elaborada pela respetiva comissão especializada. Não nos opomos à solução encontrada.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Postup súhlasu bol zavedený v roku 1986 Jednotným európskym aktom, a to v dvoch oblastiach: pri dohodách o pridružení a dohodách upravujúcich proces pristúpenia. V článku 81 nie je presne určená forma, v akej sa má predložiť odporúčanie výboru. Odporúčanie má formu legislatívneho uznesenia, ktorým Parlament udelí alebo neudelí súhlas predmetnému aktu. Ak nie je v zmluvách ustanovené inak, na udelenie súhlasu Parlamentu je potrebná väčšina odovzdaných hlasov. V niektorých prípadoch sa vyžaduje väčšina všetkých poslancov, napríklad v prípade pristúpenia nového členského štátu alebo v prípade volebného postupu. Odôvodnenia sú súčasťou odporúčania predkladaného gestorským výborom plénu. Predmetná správa navrhuje, aby sa už nepokladali za neprípustné, ale aby sa umožnilo, aby gestorský výbor mohol k odporúčaniu určenému plénu priložiť návrh nelegislatívneho uznesenia. Týmto spôsobom by bolo umožnené výborom, ale aj plénu podrobnejšie vysvetliť svoje stanovisko. Podľa znenia článku 81 nie sú prípustné ani pozmeňujúce návrhy z dôvodu neprípustnosti odôvodnení. Odporúčanie výboru nesmie obsahovať odôvodnenia, prípadné pozmeňujúce návrhy by sa mali obmedziť na rozhodovací odsek. Možnosť predkladať pozmeňujúce návrhy je vskutku dôležitá, aby sa predišlo všetkým pochybnostiam, čo sa týka presného stanoviska výborov.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau pasiūlymui, kurio tikslas – aptarti, kaip EP duoda pritarimą procedūrose, kuriose tai būtina pagal Europos Sąjungos teisę. Pritarimo procedūra 1986 m. Suvestiniame Europos akte nustatyta dviejose srityse: asociacijos susitarimų ir stojimo sutarčių. Pagal Lisabonos sutartį ji dabar yra speciali teisėkūros procedūra. Parlamento komitetuose pritarimo procedūrai taikoma tvarka gerokai skiriasi. Todėl siekiama paaiškinti pritarimo procedūras, padaryti jas skaidresnes ir efektyvesnes.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − La relazione del collega Trzaskowski si riferisce alla procedura di approvazione in relazione agli accordi di associazione e agli accordi che regolano le adesioni, introdotta con l'Atto unico europeo del 1986. Oggi, grazie al trattato di Lisbona, la procedura di approvazione costituisce una "procedura legislativa speciale", ai sensi dell'articolo 289, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ho espresso voto favorevole alla relazione poiché, al fine di rendere questa procedura più trasparente ed efficiente, ritengo che la modifica all'articolo 81 sia necessaria.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted in favour of this report because I believe it is important that the Parliament’s Rules of Procedure are as clear as possible. Parliament now plays an important role in the consent procedure and it is right and proper that procedure reflects Parliament’s wishes accurately.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Cette résolution n'a aucun intérêt. Elle tend à codifier des pratiques parlementaires qui elles-mêmes tentaient de grignoter un peu de pouvoir pour le compte de l'institution parlementaire, seule institution issue du suffrage direct. Pour autant, elle ne restitue concrètement aucun pouvoir proprement parlementaire à l'institution. Moyennant quoi, elle ne remet jamais en cause l'économie actuelle des traités qui fait la part belle à la Commission européenne et qui mutile l'institution parlementaire. En effet, sous couvert d'efficacité, elle évite de remettre en cause les règles de priorité aux commissions compétentes pour réduire les plénières à leur plus simple appareil: la machine à voter sans délibérer. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O processo de aprovação constitui, com o Tratado de Lisboa, um processo legislativo especial na aceção do artigo 289.º, n.º 2 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, exaustivamente tipificado. As práticas relativas às votações e ao conteúdo dos relatórios no âmbito dos processos de aprovação foram-se alterando, pelo que se impunha que o regimento do Parlamento Europeu incorporasse as atualizações em questão.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que, desde mi punto de vista, implica una mejora en el funcionamiento de la actividad del Parlamento. Este informe presenta una modificación del Reglamento del Parlamento Europeo de forma que se agilizan los procedimientos de aprobación que se tramitan en esta institución. Como lugar principal de la elaboración democrática de la legislación de la Unión Europea, el Parlamento debe funcionar de manera ágil para dar salida al ingente número de acciones políticas que necesita la Unión Europea. Con esta modificación se mejora el procedimiento de aprobación, de forma que el Parlamento votará específicamente la propuesta que llegue a la cámara, en lugar del informe presentado. Es por la mejora que supone por lo que he votado a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − I voted in favour because I agree on the following principles: (1) no recitals, only citations, in the recommendation accompanying the decision (the S&D Group had been in favour of including recitals); (2) a six-month period for taking a decision; (3) an interim report from the committee(s); (4) a ‘cooling off’ period of no longer than one year for international agreements.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O presente relatório ocupa-se da forma pela qual o Parlamento dá a sua aprovação nos processos em que a aprovação pelo Parlamento Europeu é exigida ao abrigo dos Tratados (processo de aprovação). Os casos em que se aplica o processo de aprovação são exaustivamente definidos pelos Tratados. Pretende-se, com o presente relatório, uniformizar os processos de aprovação, revendo as regras aplicáveis do Regimento, tendo em vista a clarificação dos procedimentos de aprovação, tornando-os mais transparentes e possivelmente mais eficazes. Estando de acordo com esta iniciativa votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Petrović Jakovina (S&D), napisan. − Je relève l'importance de la proposition de la clause de suspension relative à l'approbation des accords internationaux de la part du Parlement qui peut décider de suspendre la procédure d'approbation durant une année au maximum, sur une recommandation de la commission compétente. Cela permettrait une période de réflexion pour qu'un rejet éventuel de l'accord international en question soit évité, et plus particulièrement pour recommander à la Commission de renégocier la partie de l'accord international qui pourrait faire objet d'un désaccord au sein du Parlement quant à l'approbation du texte en question. Cela est important prenant en considération le fait que les accords internationaux seraient d'ailleurs exempts des amendements en raison de l'application de l'article 90, paragraphe 7 du Règlement portant sur l´irrecevabilité des amendements sur le texte même de l'accord international en question. Le susdit est justifié par le fait que la décision du Parlement est inconditionnelle tenant compte des conséquences à long terme que cette décision pourrait avoir, voir, provoquer, et notamment parce qu'un accord négocié ne peut être modifié unilatéralement.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − La presente relazione riguarda il modo in cui il Parlamento dà la propria approvazione nelle procedure in cui ciò è richiesto a norma dei trattati (procedura di approvazione). Credo che le modifiche apportate tramite questo testo siano positive e quindi mi sembra giusto dare il mio parere favorevole al lavoro del relatore.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. − Glasovao sam za usvajanje Izvješća bivšeg zastupnika kolege Rafala Trzaskowskog kojim se utvrđuje način na koji Europski parlament daje svoju suglasnost u postupcima u kojima je to predviđeno Temeljnim ugovorima. Ugovorom iz Lisabona područje primjene postupka suglasnosti (ranije nazvanog postupak pristanka) je značajno prošireno. Predsjednik Konferencije predsjednika odbora Klaus Heiner Lehne još je u svom pismu od 9. prosinca 2011. istaknuo kako se prakse vezane uz postupak suglasnosti prilično razlikuju među parlamentarnim odborima. U cilju ujednačavanja postupovne prakse Odbora, bilo je potrebno tehnički izmijeniti i dopuniti članak 81. Poslovnika Europskog parlamenta koji regulira postupak suglasnosti. Smatram kako se ovim Izvješćem predlažu izmjene članka 81. Poslovnika Europskog parlamenta na način koji uspješno regulira pitanja uvodnih izjava, amandmana i glasovanja te precizira postupak suglasnosti. Time će se pridonijeti učinkovitijoj i transparentnijoj praksi rada Europskog parlamenta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour. The proposed procedure is clearer and more complete than the current one. It is also stricter but still with room for political manoeuvre: a non-legislative resolution, an interim report, and suspension of the procedure for up to a year. We tried to make recitals admissible in the recommendation of the committee responsible but that proposal was largely rejected. We managed, however, to get a longer period for the adoption of the recommendation in committee (six months with the possibility of extension, rather than the four months proposed in the draft report) and to retain the option of adopting interim reports. Therefore we supported the report.

The new rule will enter into force on the first day of the next part-session, that is to say on 3 February 2014 (in accordance with Rule 212(3)), and will therefore apply to the on-going consent procedures for which the committee responsible has not yet adopted a recommendation.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. − Podržao sam ovaj prijedlog amandmana na pravila o glasovanju i sadržaj Izvješća o postupku suglasnosti Europskog parlamenta. Jedna od značajnih izmjena je eksplicitno objašnjenje i prijedlog da se na plenarnoj sjednici glasuje o davanju suglasnosti, a ne o preporukama nadležnog izvjestitelja parlamentarnog odbora budući da je bilo slučajeva gdje je praksa glasovanja o preporuci dovodila do konfuzije. Dakle, bez obzira na preporuku nadležnog parlamentarnog odbora, Parlament glasuje o davanju ili nedavanju suglasnosti. Takve klarifikacije Pravilnika o glasovanju su važne kako bi se smanjila mogućnost dvojnih tumačenja u budućnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − It is important that the rules on parliamentary procedures, such as the consent procedure, are clear. I am satisfied that this report goes some way towards clarifying the situation across Parliament as to how the consent procedure should operate, and therefore I voted in favour of it.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. − Az egyetértési eljárás lényege, hogy a Tanácsnak meghatározott döntések meghozatala előtt az Európai Parlament jóváhagyását kell kérnie. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta egyetértési eljárást kell alkalmazni például az Unióra nézve jelentős költségvetési hatásokkal járó megállapodások, a csatlakozási megállapodások, vagy az uniós polgárokat megillető jogok kibővítése esetén. Az egyetértési eljárás során a Parlament kiemelkedő szerepkörét az biztosítja, hogy vétójoggal rendelkezik. Amennyiben a Parlament nem adja meg egyetértését, az adott jogszabályt vagy megállapodást a Tanács nem fogadhatja el. A szóban forgó jelentés célja, hogy az egyetértés megadásának módját egyértelműsítse, és a Parlament eljárási szabályzatát összhangba hozza a gyakorlattal.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur du présent rapport qui porte sur les modalités d'application de la procédure d'approbation par le Parlement dans les matières pour lesquelles les traités la requièrent.

La procédure d'approbation a été mise en place par l'Acte unique européen, de 1986, dans deux domaines: les accords d'association et les accords régissant les adhésions de nouveaux États membres. Ensuite, toutes les modifications des traités intervenues depuis lors ont étendu son champ d'application.

Aujourd'hui, dans le cadre du traité de Lisbonne sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), la procédure d'approbation constitue une "procédure législative spéciale" au sens de l'article 289, paragraphe 2. Les traités délimitent avec précision le champ d'application de la procédure d'approbation.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O presente documento visa clarificar três aspetos relacionados com o procedimento de aprovação do Parlamento, tornando as regras mais transparentes e mais eficientes, nomeadamente quanto aos recitais, à possibilidade de apresentar alterações e o sentido de um voto negativo. Além disso, o relatório mantem a possibilidade de a comissão responsável apresentar um relatório intercalar ao Parlamento. Pelos motivos expostos, votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat decizia Parlamentului European privind modificarea articolului 81 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European referitor la procedura de aprobare, având în vedere articolele 211 și 212 din Regulamentul de procedură al PE și raportul Comisiei pentru afaceri constituționale.

Am susținut clauza de suspendare privind aprobarea acordurilor internaționale, deoarece consider că este foarte important: să se evite respingerea unui acord internațional; să se poată solicita țării terțe să introducă anumite modificări sau să-și îndeplinească anumite obligații pe care Parlamentul le consideră necesare pentru aprobare; să se poată recomanda Comisiei să renegocieze orice parte a unui acord internațional care ar fi inadecvată din punctul de vedere al Parlamentului.

În cazul în care este necesară aprobarea Parlamentului pentru un acord internațional preconizat, Parlamentul poate decide, pe baza unei recomandări a comisiei competente, suspendarea procedurii de aprobare pentru cel mult un an, conform modificărilor aprobate ale Regulamentului de procedură al PE.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. − Riječ je o vrlo kvalitetnom izvješću, koje se referira na članak 81. Poslovnika Europskog parlamenta o postupku suglasnosti, točnije na mane navedenog članka, a koje se u praksi očituju čestom zlouporabom procedure suglasnosti. Zlouporaba se odvija na način da se na proceduru suglasnosti kroz odbore dodaju političke izjave i preporuke, o kojima se glasuje odvojeno od same procedure, što u praksi dovodi do brojnih komplikacija jer se suglasnost Parlamenta mora dati pozitivnim činom, a ne činom kojim se izriče suprotnost preporuci.

Izvjestitelj je preporukom da se u proceduri suglasnosti ne dopuštaju uvodne izjave, ali da se nadležnom odboru dopusti da svoju preporuku na plenarnoj sjednici poprati prijedlogom nezakonodavne rezolucije postigao odličan balans između zakonodavne i pragmatične uloge Parlamenta u postupku. Stoga sam glasovala za.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Dieser Bericht bezüglich der Zustimmungsverfahren des Europäischen Parlaments weist auf einen sehr wichtigen Punkt bei Abstimmungen hin. Es stellt sich die Frage, ob bei nicht erreichter notwendiger Mehrheit und ohne gegenteiligen Änderungsantrag in dem Sinne entschieden wird, dass der Ausschuss bzw. das Plenum keinen Beschluss gefasst hat, oder im Sinne eines gegenteiligen Beschlusses zu dem, was vorgeschlagen wurde. Laut Berichterstatter könnte man jedoch so argumentieren, dass die Zustimmung durch eine positive Handlung und nicht durch eine Auslegung einer gegenteiligen Handlung des Parlaments erfolgen müsse. Um jedwede Schwierigkeiten zu umgehen, sollen Rechtsakte, die nicht die notwendige Mehrheit erreicht haben, als abgelehnt gelten. In diesem Sinne ist der Bericht zu begrüßen, da er eine klare Entscheidung fördert und nicht etwa die gegenteilige Auslegung bei ausbleibender positiver Abstimmung.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Poseł, w ramach pracy w jednej z komisji parlamentarnych, sporządza sprawozdanie na temat projektu tekstu aktu prawnego przedstawionego przez Komisję Europejską, która posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną. Komisja parlamentarna poddaje sprawozdanie pod głosowanie, wprowadzając do niego ewentualne poprawki. Parlament Europejski wyraża swoje stanowisko poprzez wprowadzenie zmian w tekście i głosowanie podczas posiedzenia plenarnego. Przy przyjmowaniu aktów prawnych wyróżnia się zwykłą procedurę ustawodawczą (współdecyzję), która stawia Parlament na równi z Radą, oraz specjalne procedury ustawodawcze, które mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przypadków szczególnych, gdzie Parlament pełni rolę konsultacyjną. W pewnych kwestiach Parlament Europejski pełni jedynie funkcję opiniodawczą. W niektórych przypadkach Traktat przewiduje, że konsultacja ma charakter obowiązkowy, gdyż jest wymagana w podstawie prawnej – wówczas projekt nie może nabrać mocy prawnej, jeżeli Parlament nie wyda opinii. W takiej sytuacji Rada nie jest uprawniona do samodzielnego podjęcia decyzji. Parlament posiada prawo inicjatywy politycznej. Może zwrócić się do Komisji, aby przedstawiła Radzie projekty aktów prawnych. Parlament w sposób rzeczywisty uczestniczy w opracowywaniu nowych tekstów ustawodawczych, gdyż rozpatruje roczny program pracy Komisji i wskazuje akty, które należałoby przyjąć. Większość uchwalanego w Europie prawa przyjmowana jest wspólnie przez Parlament Europejski i rządy państw członkowskich. Tok prac nad prawodawstwem zwany jest zwykłą procedurą ustawodawczą.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O presente relatório trata da forma como são efetivadas, na prática, pelo Parlamento Europeu competências suas decorrentes do Tratado de Lisboa. São domínios em que a aprovação do Parlamento Europeu é obrigatória: acordos de associação, acordos relativos a adesões, acordos que criam um quadro institucional específico, acordos com consequências orçamentais significativas para a UE, aprovação do Quadro Financeiro Plurianual, aplicação da cláusula de flexibilidade, instituição de uma cooperação reforçada, processo uniforme para a eleição dos deputados ao Parlamento Europeu, composição do Parlamento e medidas de execução do sistema de recursos próprios da UE. Em todos estes casos, sendo embora exigida a aprovação do Parlamento, em condições que podem variar (maioria simples ou qualificada), em nenhum destes domínios o Parlamento pode modificar o conteúdo das propostas que lhe são submetidas - apenas aprovar ou rejeitar. O relator propõe, por uma questão de clareza jurídica, que o procedimento de aprovação/rejeição seja separado formalmente da fundamentação e considerandos que acompanham a decisão, que passam a constar de uma resolução/recomendação à parte, elaborada pela respetiva comissão especializada. Não nos opomos à solução encontrada.

 

6.4. Emisiile de CO2 produse de vehiculele utilitare ușoare noi (A7-0168/2013 - Holger Krahmer)
Înregistrare video a intervenţiilor
 

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis (S&D). - Signor Presidente, ho votato a favore della relazione perché ritengo che l'obiettivo confermato dalla Commissione di ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli a 147 grammi per chilometro sia un obiettivo valido ed ecologicamente competitivo. Ritengo che le esigenze di rispetto dei criteri ambientali debbano però essere coniugate con la certezza normativa in merito alla redditività degli investimenti finora impegnati. Credo però che sarebbe stato meglio rafforzare il principio dei supercrediti, in quanto è un sistema che non richiede risorse aggiuntive e quindi non va a gravare sui contribuenti.

Il settore automobilistico vive un momento di crisi, una crisi gravissima che colpisce l'occupazione e la competitività di questa filiera in Europa e nel mondo. Anche per questo sono convinto che ambiziosi obiettivi ambientali debbano misurarsi con la fattibilità del mercato, soprattutto alla luce degli obiettivi come quelli sui veicoli commerciali che sono, tutto sommato, recenti e ancora competitivi.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Ich muss Ihnen gestehen: Immer dann, wenn die Politik Grenzwerte festlegt, lohnt es sich nachzuschauen und einmal nachzurechnen. Denn oftmals entsteht dann ein Wunschbriefkasten und eine Situation: Wer mehr bietet, ist dann immer der Bessere. Aber es muss natürlich auch in der Praxis umsetzbar bleiben, was man beschließt. Bei diesem Bericht ist dieser Kompromiss zwischen politischem Anspruch und Praxistauglichkeit gelungen. Dafür auch der Dank an den Berichterstatter!

Ich denke, dass wir natürlich auch für leichte Nutzfahrzeuge den CO2-Ausstoß senken wollen, ist unstrittig, aber es muss natürlich auch verkraftbar sein. Aber der Kompromiss – ich sage es noch mal – ist tragfähig. Ich begrüße auch außerordentlich, dass wir auch bei der Ermittlung des Normverbrauchs einen neuen Prüfstand eingeführt haben. Worum es jetzt geht: eventuelle Irritation in der Praxis zu bereinigen, weil einige deutsche Zeitungen schon wieder behaupten, es müsse jetzt eine Umrüstung von leichten Nutzfahrzeugen stattfinden, was so nicht der Wahrheit entspricht.

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE). - Gospodine predsjedavajući, podržavam izvješće kolege Krahmera o Uredbi kako bi se utvrdili načini postizanja cilja za 2020., tj. smanjenje emisija CO2 iz novih lakih gospodarskih vozila. Ta vozila emitiraju 13,5 % ukupne CO2 emisije u Europskoj uniji te izneseni prijedlozi pridonose ostvarenju zadanih ciljeva smanjenja stakleničkih plinova do 2020. odnosno njihovog 60 postotnog smanjenja do 2050. Mi smo u Hrvatskoj 2008. imali 133 500 lakih gospodarskih vozila, a prošle godine ih je novo registrirano nešto više od 5 000. Izvješće o energetskoj učinkovitosti kamiona i lakih gospodarskih vozila pokazuje značajan porast energetske učinkovitosti u tom sektoru. U izvješću se sadržavaju doneseni dugoročni ciljevi za 2020. u emisijama od 147 g CO2 što će osigurati ostvarenje ciljeva zaštite okoliša i stabilnost tvrtkama kojima treba vremena za razvoj novih tehnologija. Također smatram da je vrlo dobar sustav tzv. superkredita za proizvodnju vozila s ekstremno niskim emisijama ispod 50 g CO2.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, bhí áthas orm tacaíocht a thabhairt don togra seo agus vótáil le mo ghrúpa ins na moltaí go léir. Gan dabht ar bith, tá sé an-tábhachtach dúinn go ndéanfaimid gach rud gur féidir linn chun laghdú a dhéanamh ar na CO2 emissions i ngach aon ghné – go háirithe má táimid chun troid éifeachtach a chur i gcoinne athrú aeráide mar a fheicimid ag tarlú gach uile lá.

Dá bhrí sin, caithfimid díriú ar iompar i gcoitinne agus go háirithe na feithiclí éagsúla a bhfuil an iomarca CO2 emissions ag teacht uathu. Ag an am céanna, caithfimid cinnteacht a thabhairt don tionscal freisin. Dá bhrí sin, trí spriocanna a bheith againn lena ndéanfaimid laghdú de réir a chéile ar na emissions seo, beidh an tionscal in ann obair a dhéanamh i dtreo is go mbeidh siad in ann teacht agus réiteach a dhéanamh ar na fadhbanna seo.

Dá bhrí sin, bhí áthas orm cuidiú leis an togra agus tá súil agam go ndéanfaidh sé maitheas dúinn amach anseo.

 
  
 

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório por considerar ser válido e positivo o estabelecimento de metas para emissões provenientes de veículos comerciais ligeiros. Acredito que esta medida ajudará na redução de consumo de combustíveis fósseis. Com a aplicação de regras em relação às emissões de CO2 dos veículos comerciais ligeiros a UE incentiva o recurso a tecnologias alternativas, inovadoras e mais amigas do ambiente. Considero que este Relatório promove o desenvolvimento de novas tecnologias de mobilidade em benefício do ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kuria komercinių automobilių gamintojai įpareigojami gaminti ekologiškesnes transporto priemones, be to, maksimalus naujųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 išlakų vidurkis sumažintas nuo 203 g/km iki 147 g/km, ir jis turės būti taikomas nuo 2020 metų. Temperatūra pasaulyje gali pakilti iki kritinio lygio, jei ir toliau tokiais tempais bus deginamas iškastinis kuras bei gaminami didelį CO2 išlakų kiekį išmetantys automobiliai.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Ho sostenuto la relazione del collega Krahmer perchéperché concordo con la riduzione, entro il 2020, del limite di emissioni di CO2 per i nuovi veicoli commerciali leggeri dagli attuali 203 g/km a 147 g/km. Una riduzione ancor più necessaria dal momento che la durata dei veicoli commerciali leggeri è più lunga di quella delle autovetture. Quindi produzioni di veicoli più puliti e metodi più affidabili per i controlli delle emissioni di CO2. Il regolamento rappresenta un importante strumento per coniugare l'attuazione di obiettivi di riduzione di medio periodo con una sufficiente prevedibilità per il comparto industriale di riferimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le transport étant l'un des secteurs émettant le plus de gaz à effet de serre, l'Union européenne et les constructeurs automobiles ont entrepris de réduire progressivement ces émissions. Le rapport Krahmer s'inscrit dans ce contexte et fixe un objectif à la fois ambitieux et raisonnable pour les véhicules utilitaires neufs d'ici 2020: 147g CO₂ / km. De plus, la fourchette d’objectif entre 105g et 120g CO₂ / km d’ici 2025 crée de la prévisibilité pour les constructeurs. Ce compromis étant bon à la fois pour le climat et pour les constructeurs automobiles, j'ai voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą. Po ilgų ir sudėtingų derybų 2011 m. pavyko susitarti dėl 147 g CO2/km vidutinio išmetamų teršalų kieko tikslo nuo 2020 m. taikymo. Manau, kad turime laikytis šio principinio susitarimo bei užtikrinti aiškumą automobilių pramonei, nekeisdami šio tikslo. Pritariu pranešėjo pozicijai, jog būtina išsaugoti ypatingųjų kreditų sistemą. Ypatingieji kreditai yra svarbi priemonė skatinant rinkai teikti mažos taršos transporto priemones ir teikti paskatas gamintojams plėtoti mažą CO2 kiekį išmetančias technologijas. Kadangi dar nėra žinoma, kuri mažai tarši technologija pirmaus ateityje, ypatingųjų kreditų sistema turėtų būti išsaugota ir lengvųjų komercinių transporto priemonių atžvilgiu. Tam nereikia jokių papildomų finansinių išteklių ir nesukuriama naštos mokesčių mokėtojams.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. − Az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó rendelet módosítása fontos lépés ahhoz, hogy az Unió elérhesse célját az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése terén. Míg más ágazatokban ugyanis a kibocsátás többnyire csökkenőben van, a közúti közlekedés azon ágazatok egyike, amelyek kibocsátása gyors ütemben növekszik. Azért támogattam az első olvasatos megállapodást, mert mindamellett, hogy ösztönzi a gyártókat a fenti klímacélok elérésére, figyelmmmel van arra is, hogy az autógyártás az EU egyik legversenyképesebb iparága, amelyre rendkívül káros hatással lehet egy nem megfelelő szabályozás. Nem utolsósorban fontos megemlíteni, hogy noha Magyarországon nem jelentős a haszongépjármű-gyártás, a hazai, de külföldi érdekeltséggel működő autó- és alkatrészgyártás miatt nagy jelentősége van a most kialkudott kompromisszumnak.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. − Met dit nieuwe kader voor bestelwagens blijven we wereldwijd de toon zetten. Tegen 2017 mogen nieuw verkochte bestelwagens gemiddeld nog maximaal 175 gram CO2 per kilometer uitstoten, tegen 2020 nog maximaal 147 gram. Dit duidelijke kader zal ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot aanzienlijk wordt verminderd. Goed nieuws is ook dat er een nieuwe testcyclus komt, de World Light Duty Test Procedure, vastgelegd in het kader van de VN, die beter het verbruik van bestelwagens in echte rijomstandigheden weergeeft. Ook dat is een fundamentele verbetering. Als de lokale overheden en ook ondernemingen als de Post of internet- en koerierbedrijven nu ook hun eigen wagenpark gaan uitrusten met enkel nog de meest milieuvriendelijke, en bij voorkeur elektrische bestelwagentjes, dan zal deze markt nog veel sneller verduurzamen. We hebben er alle belang bij om dit lokaal voluit aan te moedigen met allerhande stimuleringsmaatregelen voor schone bestelwagens.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. − Abbiamo approvato la proposta del collega Krahmer per fissare l'obiettivo di emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri a partire dal 2020. Si tratta dell'ambizioso obiettivo dei 147 g CO2/km, già fissato peraltro dalla Commissione nel 2011. Non ci sono condizioni perché si debba modificare tale strategia, né dal punto di vista ambientale, né economico. In più bisogna fornire ai produttori delle certezze a livello di pianificazione, di modo che possano intervenire per tempo in sede progettuale per adeguare la loro produzione ai nuovi standard richiesti. Ritengo anche importante che siano stati conservati nella proposta adottata anche i "supercrediti", ossia quei crediti supplementari che ogni costruttore può ottenere a fronte di ciascun veicolo prodotto che ha emissioni al di sotto dei 50 grammi di CO2 per kilometro.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (EFD), в писмена форма. − Гласувах в полза на предложението на Комисията относно регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 510/2011, с оглед определяне на условията за постигане на целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки търговски превозни средства до 2020 г., тъй като смятам, че намаляването на емисиите на въглероден диоксид от леките превозни средства ще доведе до положителни резултати в борбата ни за по-екологична природна среда.

Също така приветствам предоставянето на дерогации за малките предприятия, които иначе биха срещнали сериозни затруднения при спазването на регламента, а това от своя страна, би довело до намаляване на конкуренцията.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Non ho inteso sostenere col mio voto la relazione Krahmer sulla riduzione delle emissioni di CO2 per i nuovi veicoli commerciali, poiché ritengo che essa porterebbe un ulteriore aggravio di spese per il comparto automobilistico, già fortemente provato dalla crisi economica in atto.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas priima Komisijos pasiūlymą, patvirtinantį ambicingus aplinkosauginius tikslus, nustatytus dar 2011 m., kuriuo siekiama mažinti naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį. Pastarojo meto tarpinstitucinėse diskusijose buvo kilę abejonių dėl techninių tokio tikslo įgyvendinimo galimybių, tačiau Komisija patvirtino, kad techniškai tikslą pasiekti yra įmanoma, taigi, Parlamentas jam pritarė. Aplinkosauginiai tikslai Parlamente buvo dar kartą patvirtinti dar ir dėl to, kad nuo to laiko, kai buvo susitarta dėl 147 g/km tikslo, neįvyko jokių su aplinka arba ekonomika susijusių sąlygų pokyčių, dėl kurių būtų pagrįsta keisti siektiną vertę, o gamintojams yra būtinas planavimo tikrumas, atsižvelgti į ilgą lengvųjų komercinių transporto priemonių kūrimo ciklą.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Bonanini (NI), per iscritto. − Ho votato favorevolmente alla relazione Krahmer sulla revisione del regolamento CO2 "veicoli commerciali leggeri". Si tratta di un regolamento estremamente importante, che tuttavia spero possa essere molto presto accompagnato dell'approvazione definitiva anche del regolamento gemello sulle emissioni di CO2 per le autovetture, oggetto di molte polemiche e di un difficile percorso in seno al Consiglio dei ministri UE.

Con l'approvazione di questo regolamento viene rafforzato l'obiettivo di una significativa riduzione delle emissioni di CO2 per i veicoli commerciali leggeri, grazie alla previsione di un primo target da raggiungere entro il 2020 (147g CO2 al km) ed alla prefigurazione di successivi obiettivi, sulla cui fattibilità si dovrà pronunciare la Commissione europea. Nel regolamento è anche previsto un meccanismo sanzionatorio per gli sforamenti da parte dei costruttori. Il regolamento oggi approvato rappresenta ovviamente un delicato compromesso, dunque assolutamente migliorabile (con obiettivi più ambiziosi), ma che ha il merito di confermare la leadership globale dell'Unione europea nella lotta al cambiamento climatico e contribuire al raggiungimento di significativi obiettivi su scala europea per la riduzione globale delle emissioni di CO2.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Nel suo impianto misurato e realistico, la relazione investe una molteplicità di aspetti, anche oltre il regolamento in discussione. È fondamentale applicare un approccio globale e finalizzato al risultato, dall'allineamento al WLDT, alle valutazioni di bilancio ambientale complessivo. Ad oggi, elementi di frammentazione e di contraddittorietà hanno contraddistinto l'approccio a questi problemi, tra Stati membri e anche in ambito locale; regioni e aree metropolitane hanno introdotto misure in proprio, al di fuori di qualsiasi quadro di riferimento e con esiti paradossali: piani di viabilità che escludono veicoli promiscui ma ne consentono altri a maggiori emissioni; sistemi di trasporto urbano convertiti all'elettrico, ambientalmente sostenibile, alimentato però da energia prodotta in centrali obsolete ad alto impatto.

Mi pare sia anche ragionevole offrire linee generali di sviluppo oltre il 2020, anche con riguardo agli aspetti economici e produttivi, pensando non soltanto ai produttori di veicoli (che comunque beneficiano di esenzioni o supercrediti), ma soprattutto alle piccole imprese commerciali e artigiane che vedono questo necessario bene strumentale sempre più oneroso per via dei costi del carburante, ovvero dei costi di R&S o conseguenti a regolamentazioni trasferiti dal produttore al consumatore. La relazione reca indicazioni e misure condivisibili e pertanto esprimo un voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. − Zaštita okoliša jedno je od najopširnijih područja strategije EU2020. Potrebno je dovoljno rano postaviti smjernice koje će nas u budućnosti dovesti do željenog napretka. Zajednička strategija svih država članica EU2020 si zadaje jasan cilj smanjenja emisije CO2 iz novih lakih gospodarskih vozila na 147 g/km do 2020. Ambiciozniji ciljevi smanjenja CO2 su izvedivi, međutim bitno je proizvođače pravilno usmjeriti kako bi se potaknulo ulaganje u ekološke tehnologije bez ugrožavanja konkurentnosti. Osvrnula bih se i na pozitivan primjer iz Hrvatske. Naime, Zakon o posebnom porezu na motorna vozila, tzv. ekološki porez po kojemu se od 1. srpnja 2013. oporezivanje automobila veže uz zaštitu okoliša i emisiju ugljičnog dioksida. Ekološki porez se računa na osnovi nabavne vrijednosti vozila i emisije CO2, što znači da su automobili koji emitiraju manje od 120 grama CO2 po kilometru jeftiniji, oni koji emitiraju između 120 i 130 grama po kilometru ostaju na istoj ili malo nižoj cijeni, a oni s emisijom CO2 iznad 130 grama po kilometru su značajno skuplji. Zaključno, želim istaknuti da postavljanje ciljeva vezanih za smanjenje emisije CO2 potiče europske proizvođače automobila na tehnološku inovativnost, time ne samo unaprijeđujući gospodarstvo nego i spašavajući okoliš. Ova Uredba podiže kvalitetu života građana, ali i daje poticaj automobilskoj industriji za traženje novih načina smanjenja emisije.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport Krahmer sur les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers car il permettra d'améliorer les performances de nos véhicules tout en réduisant l'impact de ces véhicules sur l'environnement. Les utilitaires sont d'ailleurs des véhicules régulièrement utilisés, souvent plus que des véhicules de particuliers donc ils ont également besoin d'un cadre législatif.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Jestem za przyjęciem rezolucji w sprawie regulacji dotyczących poziomu emisji CO2 z nowych lekkich pojazdów dostawczych. W 2011 r. Parlament wraz z Radą akceptowały rozporządzenie (UE) nr 510/2011 przewidujące obniżenie emisji dwutlenku węgla z w/w samochodów do poziomu 147g CO2/km od roku 2020. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami technicznymi osiągnięcie powyższego poziomu emisji CO2 jest wykonalne do roku 2020. Przyjęte wytyczne z pewnością wpłyną na rozwój badań w dziedzinie innowacji na europejskich rynkach motoryzacyjnych, jak również polepszą ich konkurencyjność na arenie międzynarodowej. Docelowe obniżenie poziomu CO2 do progu 147g/km pozwoli obniżyć zużycie paliwa o 17% w skali rocznej, w odniesieniu do poziomu 175 g założonego na rok 2017.

Przedmiotowe rozporządzenie zakłada również obowiązek nakładania kar na producentów, którzy przekroczyli dopuszczalny poziom emisji CO2 przy produkcji samochodów dostawczych. Wyjątek stanowią tu wytwórcy sprzedający na mniejszą skalę, których roczny obrót nie przekracza ilości 22 000 lekkich pojazdów dostawczych. Regulacje zaostrzające limity dopuszczalnych emisji CO2 przez pojazdy są konieczne, aby uchronić i zachować w niezmienionym stanie środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń, zwłaszcza że to samochody osobowe i dostawcze są odpowiedzialne za wysyłanie do atmosfery ponad połowy gazów cieplarnianych w przemyśle transportowym w Europie.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Trecerea la autovehicule cu emisii ultra-scăzute de carbon este indispensabilă în cazul în care Europa vrea să-și atingă obiectivele climatice pe termen lung. Transportul rutier este, la ora actuală, a doua sursă, ca mărime, de emisii de gaze cu efecte de seră în Uniunea Europeană, generând aproximativ o cincime din emisiile totale de CO2 ale UE. Mai mult decât atât, transportul rutier este unul dintre puținele sectoare în care emisiile au crescut cu rapiditate. De aceea, am votat astăzi în plenul Parlamentului European pentru stabilirea unor noi standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi și a unui obiectiv ambițios de reducere a emisiilor de CO2 pentru noile vehicule comerciale ușoare. Consider că acest obiectiv va stimula cercetarea și inovarea în sectorul automobilelor, va promova creșterea ecologică și locurile de muncă ecologice și va îmbunătăți competitivitatea industriei UE la nivel internațional, reducând, de asemenea, dependența UE de importurile de petrol. Textul adoptat acoperă și lacunele protocolului actual privind testul de performanță în privința mediului și prevede să înlocuiască acest protocol cât de curând posibil cu noua procedură internațională de testare a vehiculelor ușoare (WLTP), definită de ONU.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa proposta di regolamento perché ritengo che l'Unione europea debba assumersi le proprie responsabilità in termini di emissioni di anidride carbonica e debba fare del suo meglio per guidare il mondo nella riduzione. I negoziati fra Parlamento e Consiglio hanno permesso di giungere ad un buon testo e con il mio voto ho inteso confermare il lavoro svolto. Ritengo infine che la gradualità nell'applicazione sia ottimale per permettere di avere un impatto pur dando tutto il tempo, ai player interessati, di adeguarsi.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că acele credite suplimentare sunt un instrument important pentru producători, pentru generarea de schimbări tehnologice și în calitate de stimulent pentru investițiile în tehnologiile inovatoare cu emisii scăzute. Ele sunt și un instrument eficient pentru atingerea obiectivelor Regulamentului (UE) nr. 510/2011, fără a impune sarcini suplimentare contribuabililor Uniunii. Multe tipuri de sisteme de propulsie alternative pot fi promovate prin folosirea creditelor suplimentare. Prin urmare, cred că sistemul de credite suplimentare ar trebui extins până după 2018, conform Regulamentului (UE) nr. 510/2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte définit les modalités nécessaires pour atteindre l'objectif de 2020 en matière de réduction des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs. Il est en effet temps de s'attacher plus sérieusement à la réduction des émissions de CO2 dans le secteur du transport routier, deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre dans l'UE. Je suis néanmoins favorable à éviter une trop grande instabilité juridique pour l'industrie européenne afin de ne pas nuire à la compétitivité et aux emplois.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport ayant trait à la réduction des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs. Il est nécessaire que l’Union européenne s’empare de cette question dans la mesure où la non-détermination ou la non-mise en œuvre des modalités aurait des conséquences préjudiciables sur les constructeurs automobiles et les fournisseurs de pièces détachées. Ces derniers ont besoin de certitudes quant à la technologie et aux véhicules nécessaires pour que les objectifs environnementaux soient respectés. Ce texte répondant aux attentes des différents acteurs tout en préservant l’environnement, je me félicite de ce compromis.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo às Emissões de CO2 dos veículos comerciais ligeiros novos, por considerar que esta legislação irá beneficiar os cidadãos europeus e a indústria automóvel europeia. A definição de objetivos claros em matéria de redução de emissões de CO2 permitirá não só benefícios ambientais e climáticos, mas ajudará também a uma maior poupança no consumo de combustíveis e a manter a liderança tecnológica da indústria europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted against this report. I believe that the review could have been used to improve the targets and provide a policy driver for improving fuel efficiency. Such an approach would benefit small entrepreneurs as well as the climate. The legislation could have provided a clear path towards a 2025 target to combat climate change effectively. It was a missed opportunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Em 2011, o Parlamento Europeu e o Conselho aprovaram o Regulamento (UE) n.º 510/2011, com o objetivo de reduzir as emissões de CO2 dos veículos comerciais ligeiros novos. Concordo, pois, que não seja introduzido um novo objetivo para o período pós 2020 antes de, pelo menos, 1 de janeiro de 2018, altura em que deverá estar totalmente operacional um novo ciclo de ensaios. Os desenvolvimentos tecnológicos e uma eventual redução das emissões de CO2 devem ser tidos em conta antes de estudar um novo objetivo. Além disso, de acordo com o atual Regulamento (UE) n.º 510/2011, cada veículo com baixos níveis de emissões que emita menos de 50 g de CO2/km ganha créditos adicionais para a frota do fabricante. Os créditos adicionais (ou supercréditos) são um instrumento importante para incentivar a colocação no mercado de veículos com baixos níveis de emissões e para encorajar os fabricantes a desenvolver tecnologias com emissões reduzidas de CO2. Visto não se saber ainda qual será no futuro a principal tecnologia com emissões reduzidas, o regime de supercréditos deve manter-se.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório elaborado pela colega Holger Krahmer debruça-se sobre a proposta de regulamento do PE e do Conselho que altera o Regulamento (UE) n.º 510/2011 a fim de definir as formas de consecução do objetivo de 2020 em matéria de redução das emissões de CO2 dos veículos comerciais ligeiros novos. O sector do transporte rodoviário é o segundo maior emissor de gases com efeito de estufa na União Europeia e as suas emissões não têm parado de aumentar. Contudo, porque sabendo-se que são as PME que mais usam os veículos comerciais ligeiros e constituindo estas na UE mais de 99,8 % das empresas e 67,4 % do emprego, não se poderia avançar com metas que as prejudicassem. Temos de conjugar ambição com realismo e sensatez. Assim considero o compromisso alcançado há menos de dois anos um bom compromisso quando comparado com a média de 203 g de CO2/km de 2007. O objetivo de 147 g de CO2/km representa uma redução de 28% e grandes investimentos em novas tecnologias por parte dos fabricantes.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O Regulamento (UE) n.º 510/2011, que visa reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2) dos veículos comerciais ligeiros novos, estabelece que a Comissão Europeia deverá confirmar a viabilidade do objetivo médio de longo prazo para a frota, 147g de CO2/Km a partir de 2020, e estabelecer as modalidades para atingir esse objetivo. O relator propõe que não seja introduzido um novo objetivo para o período após 2020 antes de 2018, pelo menos. Altura em que deverá estar totalmente operacional um novo ciclo de ensaios (Procedimento de Ensaio Globalmente Harmonizado para Veículos Comerciais Ligeiros), que deverá ser adotado em 2014, e que se confirme o objetivo de 147g de CO2/Km a partir de 2020. A posição do nosso grupo, que acompanhamos, é que a proposta apresentada é muito pouco ambiciosa e insatisfatória, já que não acrescenta muito ao próprio Regulamento, a não ser propor supercréditos para veículos com baixos níveis de emissões e concordar com a abordagem da Comissão Europeia em manter a eco-inovação na proposta. A não determinação ou não execução das formas de consecução concretas terá efeitos negativos para os fabricantes de veículos, os fornecedores de peças, os compradores e o ambiente. Por estas razões votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), per iscritto. − Accolgo con favore questo progetto di legge riguardante i limiti delle emissioni di CO2 dei nuovi veicoli commerciali leggeri. Entro il 2020 le emissioni dovranno essere ridotte dagli attuali 203 g/k a 147 g/km. L'impegno a favore dell'ambiente è imprescindibile: tuttavia bisogna ricordare che un testo di regolamento molto orientato alla sostenibilità ambientale può risultare molto impegnativo per le aziende produttrici. È per questo motivo che io ed altri colleghi ci siamo battuti per raggiungere obiettivi più realistici, raggiungendo un discreto compromesso che si è tradotto in un regolamento comunque vicino a quello varato dalla Commissione.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − La relazione riguarda la modifica del regolamento (UE) n. 510/2011 per raggiungere l'obiettivo fissato, per il 2020, di ridurre le emissioni di CO2 per i nuovi veicoli commerciali leggeri. Esprimo voto contrario al testo in quanto tale politica risulta essere una sorta di "riduzione del danno" per evitare l'approvazione di proposte più dannose, oltre a non risultare essere vincolante per il risollevamento del settore automobilistico europeo, per il quale, al contrario, risulta limitante.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de cet accord, qui permettra d’encourager la réduction des émissions de gaz carbonique des véhicules utilitaires légers tout en préservant la compétitivité de notre industrie automobile. Je me réjouis que les objectifs de réduction à l’horizon 2020, déjà très ambitieux, aient été conservés et que les objectifs à long terme ne soient pas contraignants. Les constructeurs automobiles européens subissant de plein fouet la crise économique, il est nécessaire de ne pas les mettre en situation de désavantage compétitif vis-à-vis de leurs concurrents étrangers. De nouveaux tests seront également mis en place, pour mesurer plus efficacement les émissions de CO2 et la consommation des véhicules. Ils permettront ainsi de mieux informer les consommateurs, dont les nombreuses PME pour lesquelles les véhicules utilitaires sont un outil de travail crucial et un poste de dépenses important.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − I voted in favour of this report, the objectives which were set by the Commission of 147gr of CO2 per km are achievable. It is a balanced report overall in that what we have proposed will be implemented. Light commercial vehicles contribute in excess of 13% of all CO2 emissions in the EU. Our objective has been to achieve a 60% reduction in these emissions by 2050.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – À partir de 2020, les camionnettes vendues dans l’Union européenne devront rejeter 28% de CO2 en moins par rapport aux normes en vigueur. Le seuil de rejet fixé à 147g de CO2 par km au lieu de 203 g/km aujourd’hui est un seuil largement atteignable qui ne devrait pas accabler l’industrie automobile. En effet, cet objectif représente une moyenne des émissions autorisées pour chaque industriel, celles-ci pouvant compenser les émissions de leurs modèles les plus polluants par des modèles «propres. Au-delà de l’objectif environnemental, cette décision est l’occasion de libérer les énergies créatrices et d’inciter l’industrie automobile à développer de nouveaux modèles avec une technologie de pointe pour en faire une industrie compétitive et innovante. C’est un formidable défi pour ce secteur qui a été frappé de plein fouet par la crise dès 2008. Le projet de voiture électrique développé par Renault-Nissan et de la Navia, ce transport automatisé 100% électrique développé par une société française, Induct, démontrent combien la France recèle d’esprits visionnaires et audacieux. Faisons donc en sorte, tant au niveau de l’UE que des autorités nationales, que ces initiatives soient encouragées, valorisées et exploitées.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam pranešimui, nes yra būtina siekti mažinti naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį. Nustatyta norma 147 g CO2/km neturi būti keičiama, t. y. neturi būti nei didinama, nei mažinama, kad būtų užtikrinamas aiškumas automobilių gamintojams. Mano nuomone, ypatingieji kreditai taip pat turi būti išsaugoti, nes tai yra papildomi kreditai, suteikiami už mažos taršos transporto priemones, skatina vystyti mažą taršą išmetančias technologijas. Už kiekvieną mažos taršos transporto priemonę, išmetančią mažiau nei 50 g CO2/km, gamintojo parkui suteikiamas papildomas kreditas. Ši sistema nustos galioti 2018 m. Šie kreditai yra įtraukti į Komisijos pasiūlymą keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio atveju, tačiau nėra įtraukti lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio atveju.

 
  
MPphoto
 
 

  Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE), in writing. − From my perspective, this review of the Regulation should have been used to tighten the targets in order to provide a policy driver for improving fuel efficiency to the benefit of small entrepreneurs and climate alike. As a minimum the legislation should have provided a clear path and scale for improvements in respect to a 2025 target in order not to simply fix further the low ambition level. That is why I voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. − Értelmetlen a CO2 kibocsátás ilyetén favorizálása, inkább a mikroszemcséskorom-emissziót kellene sürgősen csökkenteni, mert az milliószor veszélyesebb a CO2-nél. Mind az allergiás, mind a daganatos betegségek rohamos terjedésének az egyik oka az egyre takarékosabb és „tisztább” motorok elterjedése, melyek „mellékesen” mikroszkopikus koromszemcséket termelnek. Ezek a rákkeltő szemcsék az élő szervezetek minden zugába eljutnak, de a korom hatására lesz allergén például a különben ártalmatlan parlagfű, mely régebben ambrózia néven fűszer- és gyógynövény volt! Ha a CO2 közlekedési kibocsátáscsökkentés a cél, arra a legjobb a gázautó vagy elektromos autó. Ha a CO2 légköri csökkentése a cél, akkor erdőket kell telepíteni és óvni kell a trópusi esőerdőket. Ha pedig felesleges költségekbe akarjuk verni az embereket és a kkv-kat, akkor ennek a jelentésnek az elfogadása a megoldás.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla relazione dell'onorevole Krahmer perché ritengo che, con il lavoro svolto in commissione, si sia riusciti a varare un testo sufficientemente realistico e, soprattutto, che tenesse conto delle contingenze economiche attuali in cui versa il settore dell'auto. Il limite di emissioni da raggiungere proposto dalla Commissione, pari a 147 g di CO2/km, appariva sin da subito fin troppo ambizioso. Averlo modificato, quindi, ha significato dare un segnale forte ai nostri imprenditori, pur tenendo ferma l'attenzione alla tematica ambientale che, in ultima analisi, non deve mai prescindere da una valutazione costante e basata anche sulle contingenze macroeconomiche.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), in writing. − How can we combine technological innovation and the reduction of CO2 emissions caused by the road sector? The answer is relatively easy: setting well balanced emissions targets for vehicles, in this case for new light commercial vehicles. I voted in favour of this report since I am strongly convinced that technological innovation in the automobile sector can be encouraged by reasonable emissions targets to reduce fuel consumption. Being too ambitions could increase the costs of road transport and thus have a negative impact of the mobility of our society. Therefore, I welcome that the European Parliament has found a good solution – a solution between reality and vision which will support an innovative European automotive industry to develop further.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted in favour of this report because it will be good for the environment and save van users money. It is mostly small businesses that use these vehicles and it is important in the current financial crisis that they are shielded from price increases, where appropriate.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Già nel 2011 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato un regolamento che mira a ridurre le emissioni di CO2 dei nuovi veicoli commerciali leggeri. Riteniamo, insieme al relatore, che tale obiettivo a lungo termine di 147 g CO2/km, da applicare a partire dal 2020, non dovrebbe essere modificato. Si tratta di un obiettivo ambizioso che è stato concordato soltanto nel 2011: intendiamo quindi confermarne la fattibilità tecnica, non essendoci stato alcun cambiamento delle condizioni ambientali o economiche tale da giustificare un mutamento del livello di ambizione in questa fase.

Riteniamo che i costruttori abbiano parimenti bisogno di certezza a livello di pianificazione: ulteriori modifiche in questo momento non farebbero che compromettere questa legittima esigenza di certezza. Una modifica dell'obiettivo inoltre comprometterebbe la credibilità generale degli obiettivi a lungo termine. Sebbene alcuni studi sostengano che l'obiettivo 2020 potrebbe essere più ambizioso, consideriamo che un altro fattore da prendere in considerazione sia l'attuale situazione economica, la crisi finanziaria. Non giudichiamo, pertanto, opportuno imporre ai costruttori europei ulteriori oneri economici derivanti dalla fissazione di obiettivi più ambiziosi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le texte se place dans un cadre nettement libéral, productiviste et libre-échangiste que nous connaissons, hélas, trop bien. Les rapporteurs auraient pu faire l’effort d’abaisser le niveau des émissions pour 2020 et non pour 2025 et sortir le texte de son carcan libre-échangiste, pour en modifier réellement les termes. Pour ces raisons, il est difficile de voter sans réserve. Toutefois, il est très clair que les rapporteurs ont éclairé certaines problématiques, en particulier la sous-estimation mensongère des émissions de CO2 des véhicules utilitaires ou les défauts réels des modes de calcul actuels: la réponse est claire, l’administration devra s’appuyer sur un mode de calcul plus réaliste, en particulier à partir des méthodes internationales semble-t-il plus fiables. Au surplus, les rapporteurs envisagent de prendre en compte dans le calcul l’ensemble du cycle de vie des véhicules, jusqu’au recyclage. Ce sont là des mesures coercitives, et non simplement déclaratoires, susceptibles de produire des effets réels quoique décidément insuffisants. Je m'abstiens pour encourager ces bonnes résolutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Devemos continuar o nosso esforço que visa a redução das emissões de CO2 dos veículos comerciais ligeiros novos. Assim é aconselhável manter os objetivos de redução para 147 g de CO2 Km a partir 2020. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra del presente informe debido a que es un ataque contra el medio ambiente y los compromisos de emisión de CO2. El informe trata de impulsar las demandas de los lobbies automovilísticos. El informe recoge estas demandas de forma escandalosa, solicitando supercréditos para esta industria e incluso brindando la posibilidad de alejarse de los objetivos de emisión de CO2 para que sus vehículos puedan contaminar lo que desee la industria. Este informe refleja el débil compromiso que la mayoría de esta cámara tiene con los objetivos medioambientales tan necesarios para garantizar la vida en el planeta. Es por la necesidad que tenemos de reducir nuestros niveles de contaminación por lo que he decidido votar en contra del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Setting emissions targets for vans will help reduce fuel consumption and keep European producers at the forefront of technological innovation while at the same time benefiting the environment. This legislation is a clear win-win solution for both consumers and the automotive industry in Europe. Therefore, I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Europos Sąjunga yra vienas progresyviausių regionų, siekiantis mažinti CO2 emisijas ir taip prisidėti prie taršos mažinimo. ES, siekdama mažinti CO2 kiekius, laikosi nuoseklaus požiūrio, kuris apima įvairius pramonės sektorius. Bene labiausiai šis klausimas aktualus automobilių pramonei. Suprantama, kad lengvieji automobiliai neturi ir negali būti išimtis, siekiant mažinti CO2 kiekius, tačiau kartu pritariu, kad reikalavimai turi būti realistiški, todėl numatyti CO2 kiekiai neturi būti keičiami. Svarbu, jog šioje srityje būtume ne tik ambicingi, bet suprastume ir realias pramonės galimybes mažinti lengvųjų automobilių išmetamus CO2 kiekius, nes būtina išlikti konkurencingais globalioje rinkoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), písomne Stanovenie emisných cieľov pre ľahké úžitkové vozidlá napomôže zníženie spotreby paliva a udržateľnosti európskej produkcie v oblasti inovatívnosti. Na druhej strane, zníženie emisií je jednoznačným krokom vpred v dlhodobom cieli 2020 týkajúcom sa ochrany životného prostredia. Po viacerých rokovaniach s Európskou komisiou a Radou si myslím, že sa stranám podarilo dosiahnuť vhodný kompromis v stanovení stropu emisií na 147 gramov na 100 km do roku 2020. V prípade pristúpenia na pôvodné ciele stanovené Komisiou by sme mohli ľahko dospieť ku globálnej izolovanosti európskych výrobcov. Podporou inovácií, ako aj zvýšením výkonnosti automobilov sa nám podarí dosiahnuť rovnováhu medzi ekonomickými a ekologickými požiadavkami na budúcu generáciu úžitkových vozidiel. Napriek extrémistickým názorom, ktorým čelil gestorský výbor ENVI, verím, že predložená správa vychádza v ústrety výrobcom automobilov, ktorí si zachovajú svoje konkurenčné výhody, ako aj spotrebiteľom, ktorí na druhej strane ušetria peniaze za palivo, a v konečnom dôsledku chránime životné prostredie. Napriek faktu, že ide o veľmi technickú a komplikovanú tému pre bežného užívateľa, je nevyhnutné, aby konečný spotrebiteľ bol upovedomený o plánovaných zmenách v legislatíve týkajúcich sa priamo jeho osobných a pracovných výdavkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport concerne les émissions de dioxyde de carbone émis par les véhicules utilitaires légers neufs. Tout en dénonçant la sous-estimation par les constructeurs des émissions de CO2 de leurs véhicules - ce qui est une bonne chose-, il propose de confirmer l’objectif de 147g de CO2/km à l’horizon 2020 et de le porter à un niveau compris entre 105 et 120g de CO2/km à l’horizon 2025. Le rapport justifie notamment ces importants délais par la situation économique actuelle qui ne permet pas aux constructeurs automobiles de faire les investissements nécessaires et aux PME de payer plus cher ces véhicules (ces normes entraînant un surcoût pouvant allant jusqu’à 10%).

Si le renforcement de ces seuils est une bonne nouvelle, je regrette que les délais posés soient si peu ambitieux. La difficile conjoncture économique derrière laquelle se retranche ce rapport n’est que la conséquence des politiques d’austérité qui freinent l’investissement, ce qui a ici un impact direct sur notre santé et notre environnement. Le durcissement de ces normes étant néanmoins la voie à suivre, j’ai fait le choix de m’abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu pateiktiems reglamento pakeitimams. Labai svarbu, kad iki 2020 m. būtų pasiektas užsibrėžtas tikslas –  sumažinti naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį. Manau, kad tai paskatins mokslinius tyrimus ir inovacijas automobilių pramonės sektoriuje ir tokiu būdu bus skatinamas ekologiškai tvarus augimas ir darbo vietų kūrimas, didinamas ES pramonės konkurencingumas pasaulyje, mažinama ES priklausomybė nuo importuojamos naftos.

Siekiant užsibrėžto tikslo įgyvendinimo yra tikslinga ekonomiškai kuo labiau sumažinti suvartojamą degalų kiekį, kadangi degalai sudaro vis svarbesnę verslo išlaidų dalį. Pažymėtina, kad greičio ribojimo prietaisai yra labai ekonomiška priemonė sumažinti suvartojamą degalų kiekį. Jie padėtų gamintojams laikytis šiame nustatytų mažinimo tikslų daug mažesnėmis sąnaudomis.

Taigi, labai svarbu, kad būtų veiksmingiau remiamos naujoviškos veiksmingos technologijos, toliau diegiamos ekologinės naujovės, taip pat taikomas mokestis už viršytą taršos normą

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Ho espresso il mio parere favorevole alla relazione sulle emissioni di CO2 dei nuovi veicoli commerciali leggeri perche è in linea con gli obiettivi Europa 2020. La proposta di revisione di questo regolamento intende ridurre le emissioni di CO2 con una media di emissione di 147 g/km entro il 2020. Il testo si propone di indirizzare verso il conseguimento di tale target seguendo varie tappe in cui sono fissati valori massimi di emissioni di carbonio già nella produzione di nuovi veicoli commerciali leggeri immatricolati ogni anno nell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório em que o Parlamento fixa para 2020 um objetivo de 147 g/km de emissões médias de CO2 para os veículos comerciais ligeiros novos matriculados na UE. Esta medida vai aplicar-se aos fabricantes que produzam mais de 1000 veículos por ano. O regulamento prevê ainda a introdução de um novo procedimento de ensaio para a medição das emissões de CO2 mais realista e confiável. Confio que o objetivo de estímulo da investigação e a inovação no setor automóvel seja alcançado e se promova o crescimento e os empregos amigos do ambiente, melhorando a competitividade internacional da indústria da União, reduzindo simultaneamente a dependência da União Europeia das importações de petróleo.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − La lotta contro l'emissione di CO2, in questo caso da parte dei veicoli leggeri, necessitava di alcuni aggiornamenti rispetto al testo introdotto nel 2011. Apprezzo il lavoro svolto in Commissione dal relatore e quindi appoggio il testo arrivato oggi in Aula.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. − Pozdravljam dejstvo, da Evropska zveza do leta 2020 načrtuje zmanjšanje emisij CO2 za nova lahka gospodarska vozila za skoraj 30 % merjeno v g/km. Dotična zakonodaja predvideva tudi uvedbo bolj zanesljivih preskusnih postopkov merjenja emisij CO2. Boj za boljše okolje je boj za več zdravja, in odločitve v to smer vedno pozdravljam.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Petrović Jakovina (S&D), napisan. − Podržala sam izvješće i pozdravljam trud izvjestitelja, kao i svih onih koji su nastojali pronaći kompromisno rješenje koje će odgovoriti na ekološke i ekonomske izazove. Ovakvo rješenje predstavlja stvarnost i dosljednost naših politika. Ono nagovještava da će Europa zadržati poziciju lidera u proizvodnji ekološki naprednih vozila, ustrajući na cilju postavljenom 2011. godine. Vjerujem da svi oni koji prate europske trendove vezane za ekologiju, a posebice oni koji se zalažu za smanjenja emisija CO2, imaju razloga biti zadovoljni. Iako ovom Uredbom reguliramo proizvodnju vozila koja se u praksi koriste isključivo u gospodarske svrhe, tendencija i zalaganje za daljnje pooštravanje kriterija proizvodnje vozila u vidu kontrole ispušnih plinova sigurno će se prenijeti i na regulaciju svih drugih oblika osobnih vozila. Kratkoročno povećanje troškova može naići na neodobravanja nekih, ali dugoročno je ovakvo rješenje dobro za sve. Osim što brinemo o okolišu, na ovaj način štedimo i na potrošnji goriva što je, uvjerena sam, za svakog korisnika vozila sretno rješenje.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), in writing. − I voted in favour of this report to set emissions targets for vans in order to help reduce fuel consumption, keep European producers at the forefront of technological innovation, while at the same time benefiting the environment. The Vans Regulation limits CO2 emissions from new vans to a fleet average of 175 g of CO2 per km by 2017 – with the target phased in from 2014 – and 147 g/km by 2020. This legislation is a clear win-win for both the consumers and the automotive industry in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. – Préserver notre milieu naturel est, à raison, l'une des principales priorités de l'Union européenne. Nous devons agir maintenant pour préserver les ressources considérables qu'offre notre planète. Ce rapport devait donc être adopté. Les objectifs de réduction des émissions de CO2 de ce rapport sont ambitieux, mais néanmoins réalisables. Il était important de garder 2020 comme année de référence tant dans un souci de faisabilité que de protection des constructeurs. En effet, bien que la protection de l'environnement soit impérative, nous devons garder en tête que, comme c'est le cas dans le secteur automobile, les constructeurs de véhicules utilitaires ont besoin de sécurité et ce d'autant plus en cette période de crise. Il faut donc éviter de leur imposer des objectifs impossibles à atteindre. Nous devons agir pas à pas et ne pas nous fourvoyer dans des pratiques irréalistes.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Oggi il Parlamento europeo, convocato in seduta plenaria, ha espresso il suo parere favorevole alla relazione dell'onorevole Krahmer, concernente le emissioni di CO2 dei nuovi veicoli commerciali leggeri. Il progetto di legge approvato configura la riduzione, entro il 2020, del limite di emissioni di anidride carbonica per i nuovi veicoli commerciali leggeri venduti nell'Unione, portandolo dagli attuali 203 g/km a 147 g/km. Tale obiettivo, applicabile alle aziende che annualmente producono più di 1000 veicoli, rappresenta un incentivo alla produzione di modelli maggiormente ecocompatibili, nell'ottica di una generale riduzione delle emissioni di CO2 nelle industrie di trasporto europee. La fattibilità tecnica e strutturale dell'obiettivo, d'altronde, non comporta consistenti oneri economico-finanziari alle imprese destinatarie del regolamento. Per tale motivo, nonché per le ovvie esternalità ambientali positive, in un contesto dove le tematiche "verdi" sono all'ordine del giorno, ho ritenuto opportuno esprimere il mio parere favorevole alla risoluzione del collega.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted against. The report by the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (supported by the Greens) maintained the 147g/km 2020 target of the existing regulation but introduced a 2025 target with an indicative range of 105g/km to 120g/km as the average fleet CO2 emission of new light commercial vehicles – to be confirmed by a review. The report allowed for super-credit scheme to be extended.

The committee also adopted a requirement for speed-limiter devices as of 1 January 2014, with a maximum speed of 120km/h. In the first-reading agreement concluded with the Irish Council Presidency, Parliament agreed to drop super-credits and speed limiters. The Council would not agree to additional text in the recital on comparability of trajectory to 2017-2020, or 3-4% per annum compared to 2012 for 2025, to match the outcome of the provisional agreement on car CO2 emissions concluded the night before. The agreement was not supported by the Greens/EFA as it did not give sufficient guidance for a future target to ensure a steeper improvement in vehicle technology and the reduction of emissions. The ALDE rapporteur, the EPP and the ECR supported the outcome; the Greens/EFA and GUE were against. In the vote in the Environment Committee, the S&D also voted in favour of the deal.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − E' necessario continuare a rendere gli autoveicoli commerciali leggeri in commercio sempre più ecologici, riducendone progressivamente le emissioni inquinanti. Il testo approvato oggi va in questa direzione, introducendo inoltre metodi più affidabili per i controlli delle emissioni di CO2.

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione poiché ritengo che l'obiettivo confermato dalla Commissione di ridurre le emissioni di CO2 dei nuovi veicoli commerciali leggeri a 147 grammi per kilometro sia un obiettivo fattibile ed ecologicamente competitivo. Ritengo che questa relazione sia coerente con il regolamento (UE) n. 510/2011 adottato dal Parlamento e il Consiglio nel 2011 e in linea con gli obiettivi europei posti per il futuro. Infatti, nonostante il settore automobilistico stia vivendo un momento di crisi che colpisce l'occupazione e la sua competitività nel mondo, questi obiettivi sono ancora competitivi in quanto danno la possibilità ai costruttori che impiegano "tecnologie innovative" di utilizzare meccanismi flessibili (ovvero un credito fino a 7 grammi di CO2 sulla media dell'intera flotta).

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Sedó i Alabart (PPE), por escrito. − Hoy, el Parlamento Europeo en pleno ha aprobado una resolución legislativa acorde con los objetivos ambientales para 2020 que limita las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros de fabricantes comunitarios que se deberán alcanzar progresivamente en dos períodos. El sistema adicional de incentivos de los «supercréditos», que compensa la fabricación de modelos «contaminantes» con modelos «no tan contaminantes», seguirá en pie hasta el año 2018, cuando expirará para conseguir el objetivo final en 2020. Además, se ha obtenido el compromiso de la Comisión Europea de adoptar por fin el procedimiento mundial de ensayo de vehículos ligeros definido por las Naciones Unidas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Ritengo che l'obiettivo a lungo termine di 147 g CO2/km a partire dal 2020 sia di già piuttosto ambizioso oltre che di recente approvazione e pertanto appoggio la proposta del relatore e della Commissione, anche perché una modifica rischierebbe di porre ulteriori incertezze per gli operatori del settore, e i costruttori in particolare, che hanno già effettuato pesanti investimenti sulla base dell'obiettivo in vigore, mentre una modifica di quest'ultimo graverebbe ulteriormente sulle imprese, che proprio in questi mesi cominciano a uscire dalla grave crisi economica che ha afflitto l'Europa per anni.

Relativamente ai supercrediti, ritengo che essi siano uno strumento importante per stimolare la diffusione di veicoli a basse emissioni di CO2 e pertanto ritengo che essi debbano essere mantenuti in vigore, anche alla luce del fatto che le altre forme di alimentazione a basso tasso di inquinamento hanno una diffusione estremamente residuale rispetto al volume totale del mercato. Infine, per quanto riguarda le ecoinnovazioni, l'endorsement da parte della Commissione trova il mio totale appoggio, dal momento che l'innovazione deve essere il motore pulsante dell'economie europea e la proposta in esame è un ottimo incentivo in tal senso.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne Aj keď výroba osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel prechádza obdobím nebývalých technologických zmien, tieto vozidlá aj naďalej podľa štatistických údajov produkujú približne 15 % emisií CO2 v EÚ vrátane emisií z dodávok palív. Hlasovala som za túto aktuálnu správu, lebo si myslím, že predložené návrhy sa môžu stať dôležitým nástrojom pre splnenie cieľov EÚ v oblasti znižovania celkových emisií skleníkových plynov do roku 2020, 20 % pod úroveň z roku 1990 a v premene odvetvia dopravy na odvetvie eliminujúce emisie uhlíka v súlade s politikou EÚ v oblasti zmeny klímy a Bielou knihou o doprave. Som presvedčená, že opatrenia a postupy, s ktorými prichádza Komisia, môžu viesť aj k dosiahnutiu nižšej spotreby paliva pri osobných automobiloch a ľahkých úžitkových vozidlách, čo by sa v konečnom dôsledku mohlo prejaviť aj na vyššej hospodárskej efektivite a ochrane životného prostredia v jednotlivých členských štátoch EÚ. Podporujem taktiež všetky návrhy Komisie, ktoré predstavujú jasné a stabilné právne prostredie pre investície a ďalší stimul pre výrobcov vozidiel a dodávateľov komponentov, ktorými by sa uvedené ciele dali dosiahnuť.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. − Dit verslag bood een zeer goede kans om het Europese klimaatbeleid te versterken en innovatie in de automobielsector te stimuleren. In de plaats van deze kans te grijpen, is het een zwak compromis geworden. Het voorstel werd in de onderhandelingen met de lidstaten sterk afgezwakt en de traditionele fracties van dit Parlement - christendemocraten, conservatieven, liberalen en ook een deel sociaaldemocraten - hebben het zwakke compromis aanvaard. De doelstellingen zijn allesbehalve ambitieus en bevestigen slechts al eerder vastgestelde limieten voor 2020. Maar ambitieuzere CO2-emissielimieten zijn zowel op economisch als ecologisch vlak de meest zinvolle keuze. Strengere emissielimieten zouden een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Europese klimaatdoelstellingen en hadden aanzienlijke besparingen kunnen opleveren voor consumenten door verminderd brandstofverbruik (geschat op zo'n €5000 per voertuig). Ook bestaat er op deze manier geen stimulatie voor innovatie en werkgelegenheid. De huidige limieten blijken namelijk al te ruim in vergelijking met de effectieve CO2-emissies en er wordt geen ambitieus pad voor verminderingen van CO2-emissie uitgestippeld. Dit verslag volgt de belangen van de producenten, die vasthouden aan oude productietechnieken en niet vooruit denken, en er wordt niet aan de consumenten of het klimaat gedacht. Ik stem tegen dit verslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. − Ovim izvješćem potvrđujemo cilj od 147 g CO2/km iz lakih gospodarskih vozila, definiran još 2011. godine, u svrhu smanjenja emisija CO2 iz novih lakih gospodarskih vozila do 2020. godine. Dobro je što nismo mijenjali cilj pod pritiskom obje strane – one za smanjenje i one za povećanje cilja. Za proizvođače je važno da imaju stabilne ciljeve kako bi zadržali svoju konkurentnost te se mogli na vrijeme prilagoditi zadanim ciljevima. Prečeste promjene bile bi loše za automobilsku industriju jer joj treba vremena za prilagodbu novim standardima.

Posebno podržavam dio izvješća koji preporučuje olakšice za proizvođače koji proizvode laka gospodarska vozilo sa specifičnim emisijama CO2 ispod 50 g CO2/km, kao i dio kojim bi se podržale kroz olakšice i eko inovacije. Zbog svega navedenog, glasovao sam za ovo izvješće, imajući u vidu klimatske izazove s kojima se suočavamo zbog kojih nam je potrebna dugoročna strategija razvoja koja je održiva ekonomski, a s druge strane, kojom smanjujemo utjecaj na okoliš na najmanju moguću mjeru.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I support this revision because it confirms a fuel efficiency target for vans for 2020. There is also a commitment to move to an improved testing system which will mean fuel efficiency tests better reflect real-world conditions.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − I am pleased to see this agreement approved here today. I believe it is a sensible and balanced one, which rightly maintains the long-term CO2 emissions reduction target of 147g/km by 2020, which was agreed by this House only two years ago.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur du texte. En 2011, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) n°510/2011, qui vise à réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs. Aux termes de l'article 13, paragraphe 1, dudit règlement, la Commission est tenue de confirmer la faisabilité de l'objectif moyen à long terme de 147g de CO2/km et de définir les modalités permettant d'atteindre cet objectif.

En adoptant sa proposition COM(2012)394 le 11 juillet 2012, la Commission a répondu à la demande des colégislateurs et confirmé que l'objectif de 147g défini à l'article premier, paragraphe 2, du règlement précité était faisable. J'estime que cet objectif à long terme de 147g de CO2/km, s'appliquant à compter de 2020, ne devrait pas être modifié. Il s'agit d'un objectif ambitieux qui n'a été convenu qu'en 2011, moins de deux ans avant l'adoption de la proposition de la Commission en confirmant la faisabilité.

Par conséquent, je soutiens pleinement la proposition de la Commission, confirmant que l'objectif fixé pour 2020 est techniquement réalisable. Je m'oppose à toute modification de l'objectif à long terme existant, à savoir 147g de CO2/km

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Como parte integrante da estratégia para redução das emissões de CO2 dos veículos comerciais ligeiros novos, o Parlamento Europeu e o Conselho aprovaram em 2011 o Regulamento nº 510/2011, que exige à Comissão que confirme a viabilidade do objetivo 147g de CO2/km a partir de 2020, estabelecendo as modalidades necessárias para tal. Este documento defende que esse objetivo deve ser mantido, uma vez que não houve qualquer alteração das circunstâncias ambientais ou económicas, o ciclo de desenvolvimento dos veículos comerciais ligeiros deve ser tido em conta e, além disso, uma alteração do objetivo minaria a credibilidade em geral dos objetivos a longo prazo. Assim, o relator propõe que, pelo menos, antes de 1 de janeiro de 2018 não seja introduzido um novo objetivo e salienta que antes disso, devem ser tidos em conta os desenvolvimentos tecnológicos e uma eventual redução das emissões de CO2.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. – Dans le cadre de la stratégie de réduction des émissions de CO2 de véhicules légers en 2011, l'UE a adopté un règlement qui cible les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs vendus sur le marché européen. La loi est semblable à la règlementation en vigueur pour les nouvelles voitures. Ce nouveau règlement limite les émissions de CO2 à une moyenne de de 175 grammes de CO2 par kilomètre avant 2017 et a pour objectif de la limiter à 147 g/km avant 2020. 177 Amendements ont été présentés et 4 compromis ont été soutenus par la majorité des groupes politiques pour confirmer la volonté d'atteindre l'objectif de 2020, ajoutant un objectif supplémentaire pour 2025, celui de parvenir à 105-120 grCO2/km. Je me félicite de son adoption à une grande majorité car il faut garder à l'esprit que cette directive permet également sur un second plan, grâce aux investissements nécessaires, de réduire la consommation de carburant, de conserver une production européenne de premier rang, de favoriser l'innovation technologique tout en profitant à l'environnement. Cette législation est donc clairement bénéfique tant pour les consommateurs que pour l'industrie automobile européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 510/2011 pentru a defini modalitățile de realizare a obiectivului prevăzut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 produse de vehiculele utilitare ușoare noi. Având în vedere legătura dintre emisiile de CO2 și consumul de combustibil, definirea modalităților de reducere a emisiilor de CO2 produse de vehiculele utilitare ușoare ar putea contribui și la reducerea consumului de combustibil și a costurilor aferente suportate de proprietarii unor astfel de vehicule, într-o manieră rentabilă. Obiectivul prezentului regulament, și anume definirea modalităților de realizare a obiectivului prevăzut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 produse de vehiculele utilitare ușoare noi, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii. În conformitate cu analiza tehnică realizată în cadrul evaluării impactului, tehnologiile necesare pentru realizarea obiectivului de 147 g CO2/km sunt disponibile, iar reducerile necesare pot fi obținute la un cost mai mic decât cel estimat în analiza tehnică anterioară. Procedura de acordare a unei derogări pentru micii producători ar trebui simplificată, pentru a permite o mai mare flexibilitate în ceea ce privește momentul în care trebuie depusă o cerere de derogare de către astfel de producători și momentul în care Comisia urmează să o acorde.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. − Ovaj kompromis smatram pobjedom zdravog razuma te čestitam izvjestitelju na odličnoj ravnoteži između potreba okoliša te potreba proizvođača koju je postigao u izvješću. Također pohvaljujem zalaganja izvjestitelja u smjeru osiguranja dugoročnog cilja od 147 g CO2/km, koji bi se trebao primjenjivati do 2020., istovremeno naglašavajući potrebu zaštite proizvođača kojima bi promjena navedene ciljane emisije koja je dogovorena prije samo dvije godine značajno ugrozila legitimnu potrebu za sigurnošću. Neosporna je činjenica da promjene ciljeva stvaraju nesigurnost za automobilsku industriju te negativno utječu na njezinu globalnu konkurentnost.

Najpozitivnijim dijelom izvješća držim izvjestiteljev napor da se prizna neproporcionalni utjecaj koji usklađivanje s određenim ciljnim vrijednostima ima na male proizvođače, te njegova preporuka da se proizvođači koji su odgovorni za proizvodnju manje od 1 000 novih lakih gospodarskih vozila izuzmu iz područja primjene ciljne vrijednosti smanjenja emisija i plaćanja premije za prekomjerne emisije. Izvješće držim u cijelosti pozitivnim te sam glasovala za.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – Je me félicite de l’adoption de cette nouvelle norme européenne d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires légers. Elles devront être ramenées à 147 gr/CO2/km d’ici 2020, contre 203 gr/CO2/km aujourd’hui. Cet objectif est largement réalisable pour les constructeurs européens qui, d’année en année, grâce à leurs efforts en matière de R&D et au cadre législatif incitatif que le Parlement a mis en place, ont considérablement amélioré leur performance énergétique. Par ailleurs, le système leur laisse une marge de manœuvre puisqu’il s’agit de limite d’émission moyenne par constructeur. Ainsi les constructeurs pourront produire assez de modèles à faibles émissions afin de trouver le juste équilibre avec les véhicules les plus polluants mis sur le marché. Ce système flexible permettra aussi d’offrir une gamme diversifiée aux clients, qui souhaitent des produits adaptés à leurs besoins. Il est donc dans l’intérêt des constructeurs, des consommateurs, et des citoyens, que le Conseil suive la position raisonnable de notre Assemblée, conformément à nos objectifs ambitieux de lutte contre la pollution.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), in writing. − I am voting in favour of the report on the proposal for a regulation to reduce CO2 emissions from new light commercial vehicles because I see a prospect for achieving that goal. The report proposes a number of solutions for reducing CO2 emissions from vans. First is the target of 147g/km from 2020. All opinions are consistent that the goal is achievable, and I believe that companies will achieve it without high costs.

I feel satisfied that the proposal excludes smaller vehicle manufacturers with an output of less than 22 000 new light commercial vehicles registered in the Union per year. I should stress that the rapporteur notes the potentially far-reaching consequences of Parliament’s decisions in relation to the functioning of small and medium-sized enterprises which primarily use such vehicles. In addition, the Counsel has set out incentive systems. All these factors help us to have a coherent and clear overview of the challenges for the EU with regard to light commercial vehicles and CO2 emissions.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Od 2014 r. producenci lekkich samochodów dostawczych będą musieli przestrzegać nowych wymagań odnośnie emisji CO2. Od 2017 r. już wszystkie produkowane samochody dostawcze będą musiały być w pełni ekologiczne. Natomiast producenci samochodów dostawczych, które emitować będą mniej niż zakładają przyjęte normy, będą dodatkowo promowani.

Unia Europejska już teraz planuje wprowadzić ograniczenie emisji CO2 także z samochodów ciężkich. Ministrowie środowiska państw członkowskich Unii Europejskiej przyjęli zapisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych. W obradach wziął udział Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w ministerstwie środowiska, główny konserwator przyrodyprzyrody. Celem regulacji będzie nałożenie na producentów tego typu pojazdów obowiązku zmniejszenia średniego poziomu emisji CO2 pochodzących z nowych, lekkich samochodów dostawczych do 175 g/km począwszy od roku 2014 stopniowo do roku 2017. Oznacza to, że w 2014 roku 70% samochodów będzie musiało spełniać odpowiedni poziom emisji CO2, zaś w kolejnych latach udział procentowy pojazdów będzie wzrastał następująco: 75% w roku 2015, 80% w roku 2016, 100% w roku 2017.

Rozporządzenie przewiduje też wprowadzenie systemu polegającego na promowaniu producentów wprowadzających na rynek samochody emitujące poniżej 50 g CO2/km, czyli tzw. superkredytów. Jednocześnie producenci nie spełniający obowiązków wynikających z przepisów, produkujący pojazdy przekraczające poziom emisji CO2, narażeni będą na ponoszenie opłat z tego tytułu.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, nel 2011 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 510/2011, che mira a ridurre le emissioni di CO2 dei nuovi veicoli commerciali leggeri. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, la Commissione è tenuta a confermare la fattibilità dell'obiettivo a lungo termine di 147 g CO2/km per le emissioni medie dei veicoli commerciali leggeri nuovi a decorrere dal 2020 e a definire le modalità per raggiungere tale obiettivo. Al riguardo ho espresso il mio voto favorevole alla relazione del collega Krahmer che, sostenendo la proposta della Commissione, conferma la fattibilità tecnica dell'obiettivo 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O Regulamento (UE) nº 510/2011, que visa reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2) dos veículos comerciais ligeiros novos, estabelece que a Comissão Europeia deverá confirmar a viabilidade do objetivo médio de longo prazo para a frota, 147g de CO2/Km a partir de 2020, e estabelecer as modalidades para atingir esse objetivo. O relator propõe que não seja introduzido um novo objetivo para o período após 2020 antes de 2018, pelo menos. Altura em que deverá estar totalmente operacional um novo ciclo de ensaios (Procedimento de Ensaio Globalmente Harmonizado para Veículos Comerciais Ligeiros), que deverá ser adotado em 2014, e que se confirme o objetivo de 147g de CO2/Km a partir de 2020. A proposta apresentada é muito pouco ambiciosa e insatisfatória, já que não acrescenta muito ao próprio Regulamento, a não ser propor supercréditos para veículos com baixos níveis de emissões e concordar com a abordagem da Comissão Europeia em manter a ecoinovação na proposta.

 

6.5. Programul privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 (A7-0214/2012 - Robert Rochefort)
Înregistrare video a intervenţiilor
 

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Biljana Borzan (S&D). - Gospodine predsjedniče, Europska unija u osnovi je tržište od 500 milijuna potrošača. Stoga se potrošačka prava moraju smatrati jednim od temelja Unije. Cilj ove regulative je povećati razinu zaštite potrošača što će u konačnici doprinijeti povećanju potrošnje i gospodarskom rastu.

Nacrt programa predviđa nekoliko konkretnih kvalitetnih mjera. Unapređenje sustava upozorenja na štetne proizvode RAPEX je od ključne važnosti jer se pokazalo učinkovitim. Europske i nacionalne udruge za zaštitu potrošača smatram da treba i dalje materijalno pomagati budući da su u nekim slučajevima pokazale da su i učinkovitije od službenih tijela. Isto tako podržavam povećanje sredstava za financiranje europskih potrošačkih centara kao mjesta za rješavanje prekograničnih sporova.

Osim na informiranost potrošači imaju i pravo na jednakost, zato moram naglasiti kako naš posao po ovom pitanju neće biti gotov dok god svaki proizvod ne bude iste kvalitete u svim zemljama Unije.

 
  
MPphoto
 

  Oleg Valjalo (S&D). - Gospodine predsjedniče, ekonomska kriza koja je pogodila gotovo sve zemlje članice Europske unije ukazala nam je na niz nedostataka od kojih još uvijek trpi naš pokušaj da stvorimo jedinstveno tržište koje će u isto vrijeme biti i sasvim dinamično i sasvim efikasno. Navedeni su se nedostaci posebno negativno odrazili na povjerenje potrošača i to osobito u pitanjima kvalitete, sigurnosti i zdravstvene ispravnosti proizvoda. Zato vrlo rado podržavam ovo izvješće jer vjerujem da će ono pridonijeti ne samo učvršćivanju potrošačkih prava, nego i povratku jačeg povjerenja u funkcionalnost i operativnost jedinstvenog europskog tržišta.

U suštini je ovo izvješće instrument kojim se u isto vrijeme pokušavaju otkloniti neki očiti nedostaci u funkcioniranju našeg tržišnog modela, ali je i mehanizam kojim se nastoji u centar postaviti svakog potrošača i njegova individualna prava. To je pohvalno i to je dobro. Dapače, s obzirom da potrošnja čini gotovo 56% bruto društvenog proizvoda Europe, naša je dužnost i obveza prava potrošača stalno osnaživati.

Zaključno samo još jedna rezervacija. U proračunskom smislu višegodišnji program za potrošače relativno je skroman i svakako se treba pobrinuti da se sredstva koja su mu dodijeljena utroše na najefikasniji način. Unatoč ovoj rezervaciji, kako sam i rekao, podržavam navedeno izvješće.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Mr President, I support the Consumer Programme, because it enhances consumer freedom of choice and the safety of products. People want to know what they are buying. Finally we have a budget that gives the possibility specifically to boost cross-border cooperation in Europe for product safety, better awareness of consumer rights and the possibility to enhance informal dispute resolution.

Better information will also make it possible to compare not only prices but also quality and sustainability. Too often it is the ‘red tag price’ that drives consumption, when it should also be what the product contains. We should, of course, use all possible innovative solutions the digital world gives us to increase traceability, transparency and safety. I am happy that the programme also focuses on vulnerable consumers such as children, and I invite and encourage stakeholders and all consumer organisations to implement the programme and particularly to avoid misleading marketing aimed at children.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). - Gospodine predsjedavajući, želim pozdraviti ovaj prijedlog budući da se njime uspostavlja strateški okvir za financiranje potrošačke politike u sljedećih šest godina, potrošačima se omogućuje bolja zaštita njihovih prava, informirani su o mogućnostima i načinima njihove zaštite. Ujedno se iskorištavaju prednosti jedinstvenog tržišta. Ako jedinstveno tržište dobro funkcionira, raste povjerenje potrošača u prekogranične transakcije i imat će pozitivan učinak na tržišno natjecanje i na korist svih građana Europske unije pa tako i Hrvatske, koja se tek našla pred izazovima i prednostima koje sa sobom takvo tržište donosi. Potrošači moraju imati povjerenje u kvalitetu robe i usluga na tržištu Europske unije, ali i u nadzor samog tržišta. Ipak, predloženi budžet od samo 197 milijuna eura je prilično skroman pa bi trebalo razmisliti o njegovom povećanju želimo li zaista provesti ciljeve navedene u ovome programu.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, un'efficace politica dei consumatori può contribuire a migliorare la vita di noi cittadini ma anche a rendere più competitiva l'economia europea, proprio perché sono i consumatori ad essere il fulcro del cambiamento economico, poiché le loro scelte incentivano l'innovazione e l'efficienza.

Con centonovantasette milioni di euro a disposizione per questo programma, sarà necessario continuare ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e a sostenere gli obiettivi della strategia Europa 2020 per la crescita, la competitività ma anche per la digitalizzazione del mercato interno, soprattutto per quanto riguarda il commercio al dettaglio.

Una regolamentazione migliore, più sicura, più trasparente non potrà far altro che aumentare la fiducia dei consumatori nei prodotti, negli operatori, nei servizi, nelle tecnologie e nei metodi di vendita, il tutto a vantaggio dell'economia europea.

 
  
MPphoto
 

  Davor Ivo Stier (PPE). - Gospodine predsjedniče, podržavam ovo izvješće svjestan, naravno, važnosti koju potrošnja ima u ukupnom udjelu u BDP-u Europske unije. Dakle, potrošnja naših građana čini gotovo 56 % BDP-a EU-a. Međutim, prema podacima Eurobarometra samo 50 % naših građana se osjeća dobro informirano o pravima potrošačima odnosno da je dovoljno zaštićeno u tom smislu. Stoga je izuzetno važno da se i ovakvim zakonodavstvom to poboljša, da se poboljša i informiranost naših građana iako se slažem s izvjestiteljem da je upitno u kolikoj će mjeri ovaj budžet od samo 189 milijuna eura omogućiti da Europska komisija provede adekvatno program koji je namijenila. U svakom slučaju, podržavam ovo izvješće za program zaštite potrošača do 2020. godine.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE). - Signor Presidente, il programma 2014-2020 per i consumatori risponde molto bene anche alla sfida dei tagli alle risorse messe a disposizione, che ha colpito tutte le politiche europee. L'obiettivo che si pone questo programma è quello di rafforzare i consumi, partendo dal presupposto che la crescita dipende in maniera preponderante dal volume dei consumi. Questo programma punta opportunamente sugli elementi di qualità – tutela della salute, tutela dei diritti dei consumatori, trasparenza con una maggiore informazione. Si vuole cioè garantire, attraverso le misure messe in campo con questo programma, che il consumatore tragga vantaggio dal mercato unico attraverso delle scelte consapevoli.

Elementi di estremo apprezzamento, credo, siano contenuti nell'attenzione dedicata alla tracciabilità dei prodotti, perché attraverso di essa si dà contenuto al "Made in", che altrimenti sarebbe un contenitore vuoto.

Due elementi di dubbio. Il primo è la tracciabilità nell'e-commerce: poca attenzione viene dedicata a questo capitolo e il secondo è la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per questi due punti di incertezza io riservo delle valutazioni alla verifica di metà periodo ma il mio voto di oggi è stato convintamente favorevole. Ringrazio il collega Rochefort.

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE). - Gospodine predsjedavajući, podržavam izvješće našega kolege Rocheforta i zahvaljujem mu na uloženom trudu upravo u ovaj program za potrošače u razdoblju 2014. – 2020. te cijenim ocjene koje je u svom uvodnom izlaganju iznio povjerenik Mimica, koji je i odgovoran za provedbu ovoga programa koji u idućih sedam godina ima na raspolaganju 189 milijuna eura.

Potrošači u Europskoj uniji pridonose čak 57 % ukupnog bruto društvenog proizvoda. To dovoljno govori o značaju da oni svoje odluke moraju donositi na informiran način i stoga ovaj program stavlja akcente na zaštitu potrošača, na njihovo informiranje i obrazovanje, na njihova prava i pravnu zaštitu te ono što je najvažnije – ostvarivanje prava. Posebno mi se čini bitnim da se s europske razine pomognu organizacije za zaštitu potrošača na nacionalnoj razini te da se vodi računa o zaštiti potrošača na Internetu.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, in Adam Smith’s view, prosperity rested on just three elements: peace, easy taxes and the tolerable administration of justice. The European single market really should rest on just two: mutual product recognition built upon enforceable contracts. That is all you need; we do not need hundreds of Commissioners and thousands of officials and MEPs building a higher and higher edifice of regulation.

What has happened as we have gone down this road of introducing environmental, social and other standards is that, in practice, we erect barriers to entry. We allow – and I think all of us know this privately – the EU institutions to become a honeypot for lobbyists and corporate interests of all kinds wanting to extend costs that they happen to meet already to all of their prospective competitors. Thus we have the opposite of a single market. Instead of extending consumer choice, we end up reducing it in the interests of a handful of big corporate producers, and then we wonder why we are getting poorer.

 
  
 

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, uma vez que considero que o propósito do Programa Consumidores para 2014-2020 é o de capacitar aos consumidores europeus de um maior poder de informação que suporte escolhas esclarecidas. A disponibilização de mais informação aos consumidores ajuda a fortalecer a confiança e crescimento do Mercado Interno da UE. Considero que deve ser dada prioridade a questões como a segurança, disponibilização de mais informação acerca dos conteúdos e origem dos produtos que consumimos. Defendo que se informe melhor os consumidores sobre os seus direitos, através da disponibilização de informação e promoção de programas nacionais, regionais e locais de apoio e esclarecimento. Em suma, acredito ser imperativo promover um mercado mais transparente e seguro para os consumidores.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Salut faptul că programul privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 ia în considerare provocările sociale, economice și tehnice curente. Este însă important ca programul să beneficieze de un buget adecvat, astfel încât să asigure un grad ridicat de protecție reală pentru toți consumatorii. De asemenea, este vital ca Uniunea Europeană să elimine orice fel de bariere din calea funcționării corespunzătoare a pieței interne și să sporească încrederea cetățenilor în piața unică.

Pe de altă parte, înțelegând condițiile curente datorate restricțiilor bugetare, susțin adoptarea programului privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 în această formă, cu mențiunea că o scădere a bugetului pentru acest program este de neacceptat, iar utilizarea eficientă a fondurilor puse la dispoziție este esențială.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Il s'agit ici de la définition du nouveau programme politique en faveur des consommateurs pour la période 2014-2020. L'objectif consiste à protéger le consommateur à travers quatre priorités: la sécurité, l'information et l'éducation, le droit de recours et le respect de la législation. Je pense qu'un accord satisfaisait a été atteint sur ce dossier, avec notamment l'inclusion de la demande du Parlement visant à ce que le consommateur puisse avoir accès à des sites internet de comparaison de prix. J'ai donc voté en faveur de ce rapport, présenté par mon collègue Robert Rochefort.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas –parengti ES veiksmų finansinę programą vartotojų reikalų politikos srityje 2014–2020 m. ir taip išlaikyti aukštą vartotojų apsaugos lygį. Vartotojų programa bus remiama ES vartotojų reikalų politika. Programa siekiama, kad bendrojoje rinkoje svarbiausi būtų vartotojai, visų pirma: užtikrinant didesnį produktų saugumą, gerinant vartotojų informuotumą, švietimą ir teisių išmanymą, įtvirtinant vartotojų teises ir užtikrinant veiksmingas žalos atlyginimo priemones, visų pirma taikant alternatyvų ginčų sprendimo būdą bei užtikrinant teisių įgyvendinimą tarpvalstybiniu lygmeniu. Pritariu išdėstytiems siūlymams skirti daugiau dėmesio informavimo ir švietimo iniciatyvoms, kad vartotojai, visų pirma jaunimas, išmanytų savo teises. Būtina toliau plėtoti faktinių duomenų bazę, siekiant tobulinti tiek ES, tiek nacionalinę vartotojų reikalų politiką, taip pat Vartotojų rinkų rezultatų suvestinę, kurioje nurodomos vartotojus Europoje nuvylusios rinkos. Taip pat svarbu kuo greičiau įgyvendinti teisės aktus, kuriais siekiama didinti vartotojų teises, ir baigti kurti alternatyvaus ginčų sprendimo sistemą.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. − Az Európai Parlament ma nagy többséggel megszavazta azt a javaslatot, amely az Unió 2014–2020-as időszakra szóló fogyasztóvédelmi politikája számára törekszik finanszírozási keretet teremteni. Kiemelten fontosnak tartom a fogyasztóvédelem megerősítését, különös figyelemmel a digitális piac fejlődésére, valamint az adatvédelem és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok esetében. A fogyasztói jogok eredményes érvényre juttatásához hozzáférhető és eredményesen működő jogorvoslati rendszer szükséges. Fontos továbbá a gazdasági válság után kialakult piaci környezetben, ahol a fogyasztóknak bonyolult kérdésekben kell döntéseket meghozniuk, hogy megbízható és ellenőrizhető tájékoztatás álljon rendelkezésükre, ill. hogy esetleges jogviták felmerülése esetén azok alternatív rendezésére szolgáló platform is működjön. A jogszabálytervezet a fent említett tartalommal került elfogadásra, melyet szavazatommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. − Abbiamo votato a favore di questa proposta che mira a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, grazie ad uno stanziamento annuo di 25 milioni di euro per sette anni. In parte tali risorse serviranno a sostenere l'attività delle organizzazioni di consumatori a livello europeo, di cui ognuno riconosce l'importanza per la divulgazione delle informazioni, l'assistenza ai consumatori nell'esercizio dei loro diritti, nonché per il contributo nella fase di elaborazione degli interventi legislativi.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (EFD), в писмена форма. − Гласувах в полза на предложението на Комисията за нов регламент относно програма „Потребители“ за периода 2014 – 2020 г., тъй като то предоставя достатъчно пълна и всеобхватна защита на потребителите и вътрешния пазар.

Обаче бях против алтернативното предложение, на което липсваше достатъчно яснота по някои основни въпроси. Подобен правен акт е изключително важен за здравето на потребителите, както и за защитата на техните интереси.

През последните години нуждата от подобен акт се усещаше осезаемо с оглед на остарелите разпоредби на предшестващите го правни уредби.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione Rochefort sul "Programma per la tutela dei consumatori 2014-2020". Ritengo questo testo molto equilibrato; importantissimo lo stanziamento previsto di 188 milioni di euro per il finanziamento di politiche più efficaci a difesa dei consumatori.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas pritaria ES Vartotojų programai 2014–2020, su tam tikrais savo pasiūlymais ir pataisymais. Remiantis šia programa, ES įsipareigoja ir toliau skirti lėšų vartotojų apsaugai, švietimui bei informavimui, visų pirma, dėmesį skiriant rinkose siūlomų prekių ir paslaugų saugumui. Viena iš Parlamento pasiūlytų naujovių vartotojų teisių apsaugos srityje ateinančiais metais – interneto svetainės, kuriose būtų vartotojams teikiami palyginami, patikimi ir lengvai prieinami duomenys apie kainas, paslaugų kokybę ir tvarumą. Pranešime taip pat siūloma teikti finansinę paramą Europos vartotojų organizacijoms kartu didinant pajėgumus ir skatinant keitimąsi gerąja patirtimi, vartotojų tyrimus ir vartotojų informavimą vietos, regionų, nacionaliniu ir Europos lygmenimis veikiančioms vartotojų organizacijoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour soutenir le résultat des négociations en trilogue au sujet du rapport de M. Rochefort portant sur le programme "Consommateurs" pour la période 2014-2020. Le dossier ne pose aucun problème à ce stade des négociations et sera un enjeu majeur pour la protection des consommateurs dans l'avenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − W głosowaniu poparłem utworzenie programu ochrony konsumentów na lata 2014–2020. Uważam za niezbędne zapewnienie 500 mln konsumentów w Unii Europejskiej odpowiedniej ochrony ich interesów. Powyższy program zapewnia im możliwość dochodzenia swoich praw w przypadku ich łamania oraz wspiera konsumentów przy sposobach ich egzekwowania. Sprawą nadrzędną jest dostarczenie klientom wiarygodnych informacji o cenach oraz jakości danych produktów.

W tym miejscu ogromną rolę mają do odegrania europejskie organizacje konsumenckie czy też porównawcze portale internetowe, które stanowiłyby platformę wymiany dobrych praktyk. Popieram również inicjatywę utworzenia Europejskiego Centrum Akredytacji dysponującego bazą informacyjną na temat wiarygodnych przedsiębiorstw prowadzących działalność internetową, co przełożyłoby się na większe zaufanie konsumentów do dokonywania zakupów w sieci. Program przewiduje również stworzenie unijnej platformy rozwiązywania sporów konsumenckich w sieci, gdzie będzie również miejsce na składanie skarg oraz wymianę informacji, tak aby ułatwić europejskim klientom skuteczne egzekwowanie praw.

Jestem za przyjęciem powyższego dokumentu, ponieważ poprzez utworzenie odpowiednich instrumentów administracyjnych pomaga on w skutecznym wykryciu nieprawidłowości prawnych oraz przeciwdziałaniu im. Tym samym zapewnia konsumentom Unii Europejskiej wysoki poziomu ochrony ich praw i interesów.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore del nuovo programma per la tutela dei consumatori che sarà valido dal 2014 al 2020. Va considerato prioritario il rafforzamento della partecipazione dei consumatori al mercato europeo e della fiducia in tale mercato. Concordo con i tre obiettivi che sono stati fissati: gli obblighi giuridici vincolanti, l'assistenza su questioni transfrontaliere e le attività integrative a livello nazionale. Per quanto attiene la dotazione organica di 188,8 milioni di euro, concordo con le associazioni europee dei consumatori che avrebbero auspicato la disponibilità di somme maggiori.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Cuschieri (S&D), bil-miktub. − Ivvutajt favur dan ir-regolament għax nemmen li għandna inżidu is-setgħat lill-konsumaturi. Ninsab kuntent li matul in-negozjati bejn il-Kunsill u l-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew insista fuq l-importanza ta' inizzjattivi li jkabbru it-trasparenza tas-swieq. Fil-futur, il-konsumaturi se jkuni f'pozizzjoni aħjar biex iqabblu offerti dwar prodotti u servizzi bħal, pereżempju kif naraw fl-emendi IMCO numri 67 u 68. Aktar minn hekk, 'il quddiem għandu jkollna l-għodda biex nindunaw bil-każijiet fejn jonqsu l-istandards sabiex nindirizzawhom fl-interess tal-konsumatur. Hu essenzjali li l-konsumaturi jkunu dejjem f'pozizzjoni li jeżerċitaw id-drittijiet taghhom skont il-liġijiet Ewropej kif ukoll li jkollhom id-dritt jiddefendu l-interessi tagħhom skont il-liġi. Ninsab kuntent ukoll, fit-twettiq ta' din il-ħidma, dan il-Parlament qed jimmira li jgħin fit-twettiq tal-istrateġija Ewropea 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că programul privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 trebuie să asigure un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și să sprijine pe deplin ambițiile Strategiei Europa 2020, în ceea ce privește creșterea și competitivitatea, integrând preocupările specifice ale acesteia referitoare la agenda digitală pentru Europa, pentru a asigura că digitalizarea conduce realmente la un nivel superior de bunăstare a consumatorilor, la creștere sustenabilă, prin trecerea la modele de consum mai sustenabile, la integrarea socială, prin luarea în considerare a situației specifice a consumatorilor vulnerabili și a nevoilor populației îmbătrânite, precum și la reglementarea inteligentă, prin monitorizarea pieței de consum, în vederea elaborării unor reglementări inteligente și punctuale.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Je soutiens l'établissement du programme "Consommateurs" pour la période 2014-2020, afin de leur garantir un haut niveau de protection sur le marché européen. Il est notamment légitime, comme le souligne très justement ce rapport, d'œuvrer en vue d'un renforcement des droits et des voies de recours des consommateurs en cas de litige. De même, le développement d'organes de règlement extrajudiciaire des litiges est une proposition intéressante pour répondre à cet objectif.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur du règlement visant à établir un cadre de financement des actions de l'Union pour la politique des consommateurs pour la période 2014-2020. Ce règlement vise à financer des actions destinées à garantir le maintien, au sein de l'Union européenne, d'un haut niveau de protection des consommateurs et à permettre à ces derniers de mieux faire valoir leurs droits. Avec 500 millions de consommateurs, dont les dépenses représentent 56 % de son PIB, l’Union européenne a tout intérêt à renforcer sa politique en matière de protection des consommateurs. Le renforcement des droits, de la protection et des capacités des consommateurs européens est une manière de stimuler l’innovation et la croissance en étant exigeants sur les prix, la qualité et le service. Les entreprises qui répondent à ces attentes seront les mieux placées pour résister aux pressions du marché mondial. Ce règlement doit permettre à l'Union de répondre aux nouveaux défis posés par la politique des consommateurs pour la période 2014-2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report on the 2014-2020 Consumer Programme. Wales benefits from the free movement of goods within the European Union. We have to be sure that those goods are safe and that consumers’ rights are protected. This regulation allows consumer organisations to play an active role, and this is to be welcomed.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O direito dos consumidores e a sua proteção na legislação comunitária é um dos pilares principais do funcionamento do mercado interno. Se entendo que uma adequada proteção e segurança dos consumidores é fundamental para o correto funcionamento dos mercados e para o comércio, também considero que essa proteção deverá ser tão uniforme quanto possível na União e ter um adequado financiamento. A proposta de regulamento da Comissão visa estabelecer um quadro de financiamento das ações da UE no âmbito da política dos consumidores, para o período 2014-2020, o qual prevê um orçamento de 175 milhões de euros para 7 anos. Esta proposta parece garantir um alto nível de proteção dos consumidores na União Europeia e permitir um maior respeito pelos seus direitos.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório elaborado pela colega Robert Rochefort debruça-se sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Programa Consumidores 2014-2020. O Programa coloca no centro do mercado único o consumidor no pleno uso dos seus direitos. Os consumidores devem estar bem informados sobre os seus direitos e formas de os exercer, e confiar totalmente nos vários intervenientes do mercado único. Esta é a forma de potenciarmos o crescimento económico na UE. Para tal, deve contribuir para a proteção da saúde, da segurança e dos interesses económicos dos consumidores, para além de promover o direito destes à informação, à educação e à organização em defesa dos seus interesses. A informação e a participação do consumidor constituem prioridades transversais e por conseguinte, têm de estar presentes, sempre que possível, em todas as ações financiadas no âmbito do programa e agrupadas segundo os seguintes quatro objetivos: Segurança, Informação e educação, Direitos e reparação, Aplicação da legislação.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório é sobre a proposta de criação de um programa plurianual Consumidores para o período de 2014-2020. Este programa tem o objetivo de contribuir para assegurar a proteção dos consumidores, habilitá-los e colocá-los no centro do mercado interno. Há um pressuposto falacioso que frequentemente enquadra os debates que aqui temos sobre a política de defesa dos consumidores: quanto mais se aprofundar o mercado único, quanto mais se aprofundarem as sucessivas agendas liberalizadoras da UE, quanto mais se aprofundar a concorrência, mais salvaguardados estarão os direitos dos consumidores. A realidade, porém, denuncia esta falácia. O mercado interno, ou seja, as políticas de liberalização, privatização e desregulamentação da economia significaram para os países economicamente mais vulneráveis, como Portugal, a destruição da sua capacidade produtiva, a diminuição das suas exportações, o aumento das importações em setores como a energia e a alimentação, que os deixaram em situações de extrema dependência externa. Este regulamento está em plena sintonia com a falácia anteriormente referida e com os seus objetivos gerais: privatização dos setores da energia, dos transportes, dos correios, das telecomunicações, da banca, dos seguros, a liberalização de serviços públicos essenciais. Tudo resultando em menor proteção dos consumidores.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), in writing. − The 2014-2020 Consumer Programme will ensure better protection for EU consumers. The funding budgeted for the programme will be used to give EU consumers better information on their rights and the best way of exercising them. The new programme will also mean that consumers, no matter what Member State they come from, will enjoy a common set of core consumer rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikael Gustafsson (GUE/NGL), skriftlig. − Jag har lagt ned min röst. Programmet har positiva inslag som syftar till ökat konsumentskydd och bättre tvistlösningsmekanismer. Men negativt är att hela grundidén bygger på total tilltro till den inre marknaden och man kräver dessutom mer pengar till EU:s budget. Av den anledningen kan jag varken rösta för eller emot programmet. Jag väljer att lägga ner.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), na piśmie. − Udział obywateli w jednolitym rynku jest niezbędny, aby w pełni mogli oni korzystać ze swoich praw. Niemniej jednak obywatele muszą mieć zaufanie do jednolitego rynku i czuć się bezpiecznie funkcjonując w jego ramach. Dostrzegamy ogromne znaczenie firm dla gospodarki europejskiej, ale konsumenci są przecież drugą stroną tego medalu. Dokonując zakupów napędzają ekonomię (mówimy tutaj o wydatkach rzędu 56% PKB), dlatego ogólne bezpieczeństwo produktów jest kluczowe.

Cele, wokół których program ochrony konsumenta na lata 2014-2020 się skupia, są określone tak, aby to bezpieczeństwo zwiększyć, a także, aby zapewnić konsumentom informacje o prawach, które im przysługują.

Niemniej ważne są systemy rozstrzygania sporów. W tym zakresie Parlament przyjął odpowiednie regulacje ADR i ODR. Te mechanizmy rozwiązywania sporów muszą być dostępne, aby zapewnić korzystanie z nich przez jak największą liczbę osób – i tutaj program również odegra rolę. Ważne będzie roczne planowanie wydatkowania środków, aby jak najskuteczniej realizować określone cele pomimo ograniczeń budżetowych.

Poparłam sprawozdanie, gdyż jestem przekonana, że w czasach, kiedy rynek jest coraz bardziej złożony, program przyczyni się do zwiększenia udziału konsumentów i zaufania do europejskiego jednolitego rynku.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Face à la multiplication des abus et des arnaques sur des sites d’achat sur internet, l’Union européenne a décidé de lancer un nouveau programme destiné à mieux informer et mieux protéger les consommateurs. L’objectif est donc de garantir que les citoyens bénéficient pleinement des avantages du marché unique tout en limitant les désagréments. Il faut savoir que les dépenses des consommateurs représentent en effet 56% du PIB de l’UE. Le programme doté de 189 millions d’euros pour la période 2014-2020 vise donc à renforcer la sécurité, l’information et l’éducation des consommateurs mais aussi à préciser les droits et les voies de recours et à faire respecter la législation. Compte tenu du nombre de réclamations que les députés européens reçoivent de la part de citoyens dupés et découragés, il nous reviendra, à mi-parcours, de nous assurer que ces actes sont suivis d’effets.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau siūlymui, kuriuo siekiama parengti Europos Sąjungos veiksmų finansinę programą vartotojų reikalų politikos srityje 2014–2020 m. ir taip išlaikyti aukštą vartotojų apsaugos lygį. Programa siekiama užtikrinti didesnį produktų saugumą, gerinant vartotojų informuotumą, švietimą ir teisių išmanymą, įtvirtinant vartotojų teises, užtikrinant veiksmingas žalos atlyginimo priemones, taikant alternatyvų ginčų sprendimo būdą bei užtikrinant teisių įgyvendinimą tarpvalstybiniu lygmeniu. ES vartotojai turi turėti galimybę naudotis prekėmis ir paslaugomis būdami užtikrinti, kad ES vykdoma veiksminga rinkos stebėsena. ES vartotojai privalo būti visapusiškai informuoti apie savo teises ir jų įgyvendinimo būdus.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. − Kicsit a „melyik ujjamat harapjam” szituáció. Fontos célt szolgál a jelentés, ez a fogyasztók jogainak védelme. Másrészről pedig az internetes kereskedelem elősegítése révén a perifériás országokat inkább hátrányosan érinti, mert valószínűbb, hogy nem a centrum országok polgárai vásárolnak az újonnan csatlakozottak web-áruházaiban, hanem fordítva. Ez utóbbi eddig is megvalósult, a fogyasztókat pedig védeni kell.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Gli obiettivi indicati dalla presente relazione, tra cui quelli finalizzati ad incoraggiare la modernizzazione del Sistema RAPEX, a concentrare lo scambio di agenti su settori a rischio, e a realizzare una struttura più stabile rispetto all’attuale sistema di coordinamento informale (PROSAFE), vanno accolti positivamente e si indirizzano sulla linea di una crescente semplificazione. Nel campo della tutela dei consumatori, ulteriori passi dovranno essere compiuti in materia di informazioni e per assicurare loro assistenza nell’esercizio dei propri diritti. In tal senso, ritengo che il provvedimento posto al voto odierno dell'Aula proceda con efficacia nella giusta direzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Consumatorii din Uniunea Europeană reprezintă motorul de creștere al Uniunii, de aceea este importantă asigurarea unui nivel ridicat de protecție a acestora împotriva riscurilor și amenințărilor pe care nu le pot preveni ca persoane particulare. Piața internă are potențialul de a deveni cea mai mare piață cu amănuntul din lume, însă în prezent aceasta rămâne puternic fragmentată de-a lungul frontierelor naționale, formând mai multe mini-piețe.

Consumatorii au o lipsă de încredere în achizițiile transfrontaliere. Piețele care răspund mai eficient cerințelor consumatorilor vor fi mai performante din punctul de vedere al competitivității și al inovării. Susțin programul pentru protecția consumatorilor pentru perioada 2014 - 2020, deoarece consider că este vital pentru eliminarea obstacolelor directe și indirecte din calea funcționării corespunzătoare a pieței interne și sporirea încrederii cetățenilor în acest sistem, în special în cazul cumpărăturilor transfrontaliere.

De asemenea, programul ar sprijini ambițiile Strategiei Europa 2020 în ceea ce privește creșterea și competitivitatea, prin asigurarea unui nivel superior de bunăstare a consumatorilor, prin trecerea la modele de consum mai sustenabile și prin luarea în considerare a situației specifice a consumatorilor vulnerabili și a nevoilor populației îmbătrânite.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. − Sigurnost i zaštita ekonomskih interesa potrošača glavni je cilj programa za potrošače 2014. – 2020. Jedna od mjera u tom kontekstu je donošenje regulative kojom bi se osigurao set osnovnih prava potrošača uključujući i pravo na točnu informaciju prije negoli se potrošač financijski obveže. Posebna pažnja posvećuje se važnosti monitoringa koji se provodi kroz sustave EU-a kao što je RAPEX, sustav brze razmjene službenih obavijesti o mjerama i radnjama po pitanju neprehrambenih proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača.

U sklopu mjere informacije i edukacije predlaže se razvoj baze podataka u kojoj bi se pratila kršenja prava potrošača na određenim tržištima što bi omogućilo razmjenu znanja, iskustava i sprječavanje ponavljanja kršenja prava. Proračun programa je 189 milijuna eura kroz 7 godina, odnosno 0,05 eura godišnje po potrošaču i stoga je pažljivo raspoređen prema ciljevima, dajući prioritet sigurnosti potrošača.

Obveza Republike Hrvatske kao države članice je osigurati sigurnost proizvoda koji su stavljeni na hrvatsko tržište, kao i proizvoda koji ulaze na zajedničko tržište EU-a iz trećih zemalja. Gospodarski inspektori državnog inspektorata u 2012. godini utvrdili su 26 967 povreda propisa, što pokazuje da je važno intenzivno raditi na zaštiti potrošača koristeći različite mjere, u čemu ovaj program pomaže te ga podržavam.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Appoggiamo questa relazione che si prefigge di garantire il mantenimento, in seno all'Unione europea, di un elevato livello di tutela dei consumatori, nonché di consentire a questi ultimi di fare miglior uso dei loro diritti. Occorre sottolineare che il regolamento in questione deve poter permettere all'Unione di rispondere alle nuove sfide poste dalla politica dei consumatori fino al 2020. In questo senso è dunque opportuno orientarlo maggiormente verso il futuro, insistere sugli obiettivi della strategia Europa 2020 e includere nel progetto un riferimento all'"Agenda dei consumatori", che definisce il quadro strategico della politica dei consumatori nei prossimi anni.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Cette proposition vise à garantir le maintien au sein de l'Union européenne d'un haut niveau de protection des consommateurs et à permettre à ces derniers de mieux faire valoir leurs droits. Force est de constater que le compte n'y est pas. Pas une critique n'est émise concernant le fonctionnement actuel. Le rapport rappelle qu'il vise avant tout à l'élimination de tout obstacle direct et indirect au bon fonctionnement du marché intérieur, à la compétitivité et à la croissance. Pour la protection des consommateurs ça commence mal. Il s'agit au mieux de les aider à «prendre des décisions raisonnées et éclairées». La proposition envisage également de permettre à la Commission des actes délégués sur ces questions. Je vote contre

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A presente proposta visa garantir um alto nível de proteção dos consumidores na União Europeia e permitir um maior respeito pelos seus direitos. Este regulamento deve permitir à União responder aos novos desafios suscitados pela política dos consumidores até 2020. Apesar de tudo deveriam ter sido disponibilizadas mais verbas para a concretização destes objetivos.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra del presente informe porque es una propuesta sobre el Programa de Consumidores 2014-2020 manifiestamente insuficiente para las necesidades de la Unión Europea. Este programa define los objetivos y las principales políticas que se desarrollarán en este ámbito durante el periodo señalado, para lo que resulta necesario realizar una evaluación crítica del periodo anterior que no se ha realizado. La Comisión no ha sido capaz de criticar la actual situación de crisis producida por el desarrollo de un mercado común sin atender las diferencias en los sistemas productivos de los Estados miembros. Más grave aún resulta que la Comisión no realiza ninguna propuesta para afrontar los principales problemas económicos de los consumidores. Es por esto por lo que he decidido votar en contra del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne 500 miliónov spotrebiteľov žijúcich v EÚ si zasluhuje, aby Únia vytrvalo bdela na tým, že na spoločnom trhu sú poskytované bezpečné výrobky a služby. Právna úprava súčasných podmienok na trhu si vyžaduje modernizáciu vo svetle nových vedecko-technologických poznatkov a nových situácií, ktoré sa vyskytujú v súvislosti s dovozom výrobkov z tretích krajín. Zvláštnu pozornosť bude treba venovať ochrane práv zraniteľných spotrebiteľov, akými sú deti, ale aj starší ľudia. Zvyšovanie povedomia o právach by malo byť doplnené aj o zvyšovanie znalostí o označovaní a logách. Spotrebitelia taktiež ocenia zvýšenie rýchlych a spoľahlivých oznámení o nebezpečných výrobkoch, predovšetkým v citlivých oblastiach, ako sú hračky pre deti alebo potraviny. Už teraz sa dá očakávať na základe výsledkov mnohých štúdií, že určité rizikové oblasti si budú vyžadovať revíziu právnych predpisov. Je však otázne, či a do akej miery sa budú dať vykonať zamýšľané opatrenia, keďže navrhovaný rozpočet sa javí neadekvátny. Program spotrebitelia na roky 2014 - 2020 obsahuje mnohé ambiciózne ciele pre blaho občanov EÚ, a preto dúfam, že budú v stanovenom časovom horizonte dosiahnuté.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − I voted in favour because this programme aims to facilitate the creation of an environment in which – thanks to education, information and awareness-raising – consumers know how to navigate the single market to benefit from the best offers on products and services.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Pritariu šiam dokumentui. Esu įsitikinusi, kad vartotojų apsauga turi vaidinti didesnį vaidmenį vidaus rinkos veikime. Nors numatytas finansavimas nėra didelis, manau, kad tinkamai paskirsčius lėšas, jos duotų naudos vartotojui. Tarp sričių, kurioms pirmiausia turėtų būti skiriamas finansavimas – ne tik vartotojų informavimas bei švietimas, bet ir vartotojų skundus tiriančių specialistų mokymai ir kvalifikacijos kėlimas. Šie žmonės turi būti savo srities profesionalai, kad galėtų tinkamai pagelbėti nukentėjusiam vartotojui.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Der Binnenmarkt der EU ist eine ihrer wichtigsten Errungenschaften und gleichzeitig wesentliche Stütze der Union. Aber ein gemeinsamer Markt mit allen Chancen und Missbrauchsmöglichkeiten muss auch ein hohes Verbraucherschutzniveau garantieren, sonst wird er zur Belastung für Europas Bürger statt zum Vorteil. Das Verbraucherprogramm ist trotz einiger wenig prägnanter Aspekte zur finanziellen Mittelverwendung eine Stütze dieses Grundgedankens. Die wesentlichen Zielsetzungen sind die Beibehaltung eines hohen Verbraucherschutzniveaus sowie die bessere Geltendmachung der Verbraucherrechte im Binnenmarkt. Die Beibehaltung eines hohen Schutzniveaus ist gerade im Hinblick auf die Verhandlungen mit den USA zu einer gemeinsamen Freihandelszone von besonderer Bedeutung. In Hinblick auf die Geltendmachung von Rechten muss angemerkt werden, dass die Bürger der EU oft noch zu wenig über ihrer Verbraucherrechte wissen und es eine Reihe von Programmen zur Aufklärung, Information, Beihilfe oder Streitschlichtung in der EU gibt. Diese sollen intensiviert und dem Bürger noch näher gebracht werden. Daher habe ich für den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport porte sur une proposition de la Commission visant à placer le consommateur au centre du marché unique afin de renouer avec la croissance. Si le rapport est à première vue plutôt satisfaisant (renforcement de la protection des consommateurs, transparence pour les transactions en ligne et soutien financier aux associations de consommateurs notamment), je regrette qu’aucune critique du fonctionnement du marché intérieur ne soit formulée.

Le rapport occulte en outre le fait que les politiques de libéralisation menées depuis des années sont la cause de la baisse du pouvoir d’achat, d’une baisse de la qualité générale des produits et d’un niveau de protection des consommateurs plus faible. Ces écueils m’ont ainsi conduit à m’abstenir lors du vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivari Padar (S&D), kirjalikult. − Tarbijakaitseprogrammi eesmärgid on tervitatavad ning nende saavutamise programmid ja meetmed sobivad. Kindlasti peame ajaga kaasas käima ja kasutama võimalusi, mida tänapäevased tehnoloogiad meile annavad. Eesti on tuntud kui IT-riik ning meile on eriti teretulnud erinevate internetipõhiste platvormide ja tarkvaravahendite võimalused, mis soodustavad tarbija ja tootja vahelist suhtlust turul.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − La partecipazione nel mercato unico dei consumatori europei è di fondamentale importanza in quanto la spesa per i consumi nell'UE si assesta intorno al 56% del PIL dell'Unione. Considerando l'esigenza di crescita economica, appare evidente come la tutela del consumatore rivesta un ruolo cruciale nella ripresa. Dunque è per questo che il nuovo programma 2014-2020 intende potenziare la tutela dei consumatori, perche rendendoli più partecipi al mercato unico, sicuri e garantiti, si cerca di stimolare la fiducia e la crescita, proprio come nella comunicazione della Commissione del 2012: "Un'agenda europea dei consumatori".

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D), per iscritto. − Esprimo voto favorevole riguardo alla relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma per la tutela dei consumatori (2014 - 2020). La presente proposta mira a stabilire un quadro per il finanziamento delle iniziative dell'Unione per quanto riguarda la politica dei consumatori per il periodo 2014-2020 e dovrà permettere all'Unione di rispondere alle nuove sfide poste dalla politica dei consumatori fino al 2020. A tale fine è previsto uno stanziamento di 175 milioni di euro per 7 anni, ovvero 25 milioni di euro all'anno a prezzi costanti (quindi 197 milioni di euro per 7 anni, prezzi costanti). Sono convinto che tale proposta rappresenti un utile strumento atto a garantire il mantenimento, in seno all'Unione europea, di un elevato livello di tutela dei consumatori nonché di consentire a questi ultimi di fare miglior uso dei loro diritti.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A presente proposta visa garantir um alto nível de proteção dos consumidores na União Europeia e permitir um maior respeito pelos seus direitos. A proposta de regulamento da Comissão, que votei favoravelmente por concordar com os seus objetivos fundamentais, visa estabelecer um quadro de financiamento das ações da UE no âmbito da política dos consumidores, para o período 2014-2020. Esta é compatível com os valores previstos pela Comissão na sua proposta intitulada Um orçamento para a Estratégia Europa 2020, que prevê um orçamento de 175 milhões de euros para 7 anos, ou 25 milhões de euros por ano a preços constantes (ou seja, 197 milhões de euros para 7 anos, a preços correntes).

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − La proposta di regolamento della Commissione mirava a stabilire un quadro per il finanziamento delle iniziative dell'Unione per quanto riguarda la politica dei consumatori per il periodo 2014-2020. Occorre nondimeno ricordare che il regolamento in questione deve permettere all'Unione di rispondere alle nuove sfide poste dalla politica dei consumatori fino al 2020. La materia è molto importante, come dimostra il lungo dibattito che ha portato alle modifiche presenti oggi nel testo. Appoggio, quindi, il compromesso trovato.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Petrović Jakovina (S&D), napisan. − Podržala sam Program za potrošače 2014. – 2020. jer smatram da predstavlja i oslikava kontinuitet u pružanju podrške sustavima zaštite potrošača. Hrvatska je, kao nova država članica, implementacijom europskih standarda u relevantnim područjima jednako tako osigurala i jačanje zaštite potrošača. Vjerujem da će tome još više doprinijeti i osnivanje Europskog potrošačkog centra u Hrvatskoj i stoga podupirem povećanje sredstava namijenjeno funkcioniranju istih diljem Europe.

Mnoga međunarodna istraživanja svjedoče da su europski potrošači i dalje izloženi nejednakom tretmanu na tržištu koje bi trebalo biti jedinstveno. Mnogi proizvodi, posebice oni multinacionalnih kompanija, i dalje su lošije kvalitete u većini „novih država članica”, pa tako i u Hrvatskoj. Apeliram na Europsku komisiju da postojećim sredstvima i njihovom modernizacijom stane na kraj takvom dvostrukom tretmanu naših sugrađana. Podržavam i ostala predložena poboljšanja, posebno u segmentu koji se tiče boljeg sustava obavještavanja i edukacije potrošača. Bez informiranosti potrošača o njihovim pravima, teško ćemo postići da vjeruju u sustav koji se mi ovdje trudimo urediti.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. − Podržavam izvješće kolege Rocherforta kojim se želi osigurati visoka razina zaštite i bolja provedba prava potrošača EU-a. Slažem se s izvjestiteljem koji kroz definiranje četiri važna cilja posebnu važnost pridaje sigurnosti proizvoda. Zabrinjava rastući broj prijava vezanih uz opasnu potrošačku robu stoga nadzor nad tržištem trebamo učiniti efikasnijim. Izvjestitelj posebno naglašava važnost transparentnosti i informiranja, te je kao jedan od ciljeva naveo podržavanje potrošačkih udruga na nivou Unije jer upravo one igraju važnu ulogu u širenju informacija i provođenju potrošačkih prava.

U Hrvatskoj se savjetovanje potrošača provodi kontinuirano od 2005. godine. Tijekom godina, potrošači su prepoznali savjetovališta kao mjesta za obraćanje u svrhu informiranja o svojim pravima ili rješavanja slučajeva kršenja istih. Vrijedi spomenuti i prošlogodišnji natječaj dodjele financijske potpore za provedbu projekta savjetovanja potrošača, nakon čega je Ministarstvo gospodarstva potpisalo ugovore s ciljem provedbe projektnih aktivnosti sa savjetovalištima za zaštitu potrošača diljem Hrvatske.

Također, kao još jedan primjer naglasio bih nedavno potpisivanje ugovora spomenutog Ministarstva s udrugama za projekte „Informiranje i edukacija potrošača” koji se odnose na područje bankovnih i financijskih usluga i usluga elektroničnih komunikacija. Zaključno, još jednom želim izraziti podršku ovom programu te izraziti nadu da će za vrijeme predviđenog trajanja ostvariti istaknute ciljeve.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The proposed Regulation establishes a multiannual programme to support consumer protection actions for the years 2014-2020. It follows the previous Programme 2007-2013. The IMCO Committee had adopted its Report one year and a half ago, in June 2012, but we had to wait for the adoption of the Council's position before starting the trilogues, which took place during the 2nd part of 2013. Greens/EFA were particularly attentive to: 1. Have a strong emphasis on product safety and market surveillance, as well as on actions intended to contribute to consumer empowerment and on collective redress; 2. Insist on the Parliament's right of scrutiny in the implementation of the programme; and 3. Make a link with the EU2020 strategy

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (PPE), per iscritto. − La proposta di regolamento della Commissione mira a stabilire un quadro per il finanziamento delle iniziative dell'Unione per quanto riguarda la politica dei consumatori per il periodo 2014-2020. Essa è compatibile con gli importi previsti dalla Commissione nella sua proposta "Un bilancio per la strategia Europa 2020", in cui prevede uno stanziamento di 175 milioni di euro per 7 anni, ovvero 25 milioni di euro all'anno a prezzi costanti (quindi 197 milioni di euro per 7 anni, prezzi costanti). Il regolamento deve entrare in vigore nel gennaio 2014.

Sostengo con voto favorevole la relazione del Collega Rochefort e ne condivido appieno la motivazione, poiché si prefigge di garantire all'interno dell'UE il mantenimento di un elevato livello di tutela dei consumatori e di consentire a questi ultimi di accedere più facilmente alle informazioni sui loro diritti. La relazione approva nel complesso i quattro obiettivi proposti, in continuità con il programma precedente, ragion per cui trova il mio appoggio.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – Le nouveau programme "Consommateurs" a pour objectif de permettre aux citoyens de l'Union de bénéficier pleinement des avantages du marché unique, tout en protégeant leur sécurité et leurs intérêts économiques.

En effet, le consommateur est un acteur clé du marché intérieur, ses dépenses représentant 56% du PIB de l'Union. Je soutiens les quatre objectifs du nouveau programme, rappelés et précisés dans ce rapport: la sécurité, l'information et l'éducation, les droits et voies de recours et le respect de la législation. Par souci de transparence et pour renforcer la protection des consommateurs, le Parlement a obtenu lors des négociations un calendrier strict pour l'évaluation à mi-parcours du programme, ainsi qu'un droit de contrôle sur l'utilisation des fonds et la mise en œuvre du programme.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (EFD), per iscritto. − Ho deciso di votare in maniera favorevole a questa proposta di regolamento in quanto si pone come priorità: la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato, l'educazione e l'informazione del consumatore, i diritti dei consumatori e le modalità di ricorso collettivo e l'adeguamento alla nuova legislazione. Inoltre, il provvedimento contiene riferimenti con lo scopo di stimolare la creazione di siti Internet davvero affidabili per la comparazione dei prezzi dei prodotti, migliorarne la tracciabilità e andare incontro alle specifiche esigenze dei consumatori vulnerabili.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Sedó i Alabart (PPE), por escrito. − Hoy, dentro de la partida «Seguridad y ciudadanía» del Marco Financiero Plurianual 2014-2020, el Parlamento Europeo ha aprobado el Programa de Consumidores 2014-2020. Ha contado con mi apoyo dado que ha asignado 188,8 millones de euros para la protección de los 500 millones de ciudadanos europeos, ya que cada uno de ellos es un consumidor. El principal objetivo de este programa es maximizar la confianza y seguridad de los consumidores, dotándoles de más información sobre sus derechos ― por ejemplo, de devolución y reclamación―, y asegurar que puedan explotar al máximo todas las ventajas que ofrece el mercado único de bienes y servicios. Siempre es motivo de celebración cualquier tipo de fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos, y más teniendo en cuenta que, a largo plazo, beneficiará a esa demanda interna tan esencial para el crecimiento económico.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. − Nie jest żadną tajemnicą, że w obecnych czasach coraz częściej konsumenci w Europie są zmuszeni do podejmowania coraz bardziej złożonych decyzji. Dodatkowo globalizacja oraz cyfryzacja są zjawiskami zachodzącymi bardzo szybko, dającymi ludziom, a zarazem konsumentom mało czasu na dostosowanie. Wiele osób, zarówno młodszych jak i starszych, pada ofiarą wprowadzających w błąd lub wykorzystujących niewiedzę dostarczycieli towarów i usług.

W tej sytuacji pomoc udzielana konsumentom ze strony Europejskich Centrów Konsumenckich jest niezwykle ważna. Aby zwiększyć zaufanie konsumentów zarówno do Centrów Konsumenckich, jak również samego programu, powinniśmy skupić się na jego przejrzystości oraz wykazać się skutecznością przy jego wdrażaniu ze szczególnym uwzględnieniem transakcji zawieranych przez internet. Organy alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich powinny mieć maksymalnie ułatwiony oraz ciągły kontakt umożliwiający konsultacje oraz wymianę dobrych praktyk. W sytuacji częstych oraz szybkich zmian na rynku dóbr i usług szybka wymiana informacji i dostosowywanie działań są bowiem szczególnie istotne nie tylko z punktu widzenia konsumenta. Musimy ponadto dokonać rozsądnego podziału środków finansowych przeznaczonych na badanie obecnej sytuacji oraz działań, jakie w wyniku tej oceny należy podjąć. Bardzo ważna jest tu umiejętność spojrzenia w przyszłość, oceny stabilności rynku, pojawienia się nowych zagrożeń oraz nowych potrzeb konsumentów.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Ritengo che la proposta della Commissione per un quadro di finanziamento delle iniziative dell'Unione per la politica dei consumatori per il periodo 2014-2020 potrà garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, nonché di consentire a questi ultimi di fare miglior uso dei loro diritti. Tuttavia, a mio avviso, non è totalmente esente da critiche.

Innanzitutto, la somma media annuale proposta ha subito una riduzioni e ciò potrebbe comportare un calo nell'efficienza della proposta. Inoltre, in accordo col relatore, la sicurezza (Obiettivo 1) dovrebbe essere posta al centro della proposta, con un incremento della voce di spesa ad essa dedicata. Sempre relativamente all'obiettivo 1, ritengo che il sistema RAPEX debba essere aggiornato e concordo con il relatore nel sostenere la necessità di prendere maggiormente in considerazione la globalizzazione della filiera produttiva e la crescente interdipendenza dei mercati nei rapporti coi Paesi terzi, concentrando la cooperazione in materia di amministrazione e applicazione della legislazione sui Paesi che producono un notevole numero di notifiche.

Vorrei infine sottolineare l'importanza dei meccanismi di composizione delle controversie, al fine di garantire che siano utilizzati dal maggior numero di persone possibile, con risparmio di tempo e denaro per le amministrazioni pubbliche e per i privati.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. − Ik heb gestemd vandaag voor het Verslag-Rochefort, dat gaat over het programma voor consumentenbescherming voor de periode 2014 - 2020 omdat de consumenten hier zeker wel bij zullen varen. Zo worden verschillende vormen van actie gefinancierd die de consument beter moeten beschermen en consumentenorganisaties toelaat een actievere rol te spelen. De vier belangrijkste doelstellingen zijn productveiligheid door effectieve marktcontrole, consumentenvoorlichting, versterking en uitvoering van consumentenrechten. Het Europees Parlement heeft het commissievoorstel verbeterd via verschillende aanpassingen zoals het verbeteren van de productopvolging, nadruk op het uitbouwen van consumentenorganisaties, meer transparantie en het delen van goede voorbeelden.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. − Europski građani s osobnom potrošnjom u iznosu od 56 % BDP-a EU-a, u ulozi potrošača, ključni su u stimuliranju ekonomskog rasta. Prema anketi Eurobarometra iz 2011., samo 50 % europskih građana osjeća se sigurno, upućeno i zaštićeno u ulozi potrošača. Moramo inzistirati na zaštiti i informiranju potrošača, kao i na poboljšanju potrošačkih prava te na adekvatnijoj implementaciji tih prava.

Slažem se s izvjestiteljem da je upitno da li je proračun od 189 milijuna eura za naredno sedmogodišnje razdoblje dostatan za adekvatnu provedbu Komisijinog programa. To je manje od 0.05 centi po građanu namijenjeno u svrhu zaštite potrošačkih prava. Posebice podržavam stav izvjestitelja kako je potrebno financirati programe informiranja potrošača kroz rad udruga. Zbog svega navedenog, glasovao sam za ovo izvješće i Program za potrošače 2014. – 2020. Ovakva će vrsta financiranja svakako koristiti Hrvatskoj čiji se građani tek trebaju upoznati sa svim pravima koje su stekli kao građani EU-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I am in favour of this new Consumer Programme as it is intended to support and empower consumers and ensure the protection of vulnerable consumers. The programme and the funding will put consumers at the heart of the single market.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − I voted in favour of this agreement on the Consumer Programme for 2014-2020, which deals with a number of important issues.

I was particularly pleased to see calls for the programme to strengthen the advice and information provided to consumers. I am often contacted by constituents who are encountering difficulty as consumers and do not know who to turn to for information about their rights. I hope that the Consumer Programme will help to strengthen the resources available to those consumers in need of information or advice.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. − Szavazatommal támogatom a 2014-től 2020-ig terjedő időszakra vonatkozó fogyasztóvédelmi program elfogadását, amely a fogyasztóvédelem magas szintjének fenntartására törekszik az Európai Unióban. A program az öntudatos fogyasztót helyezi az egységes piac középpontjába, és olyan eszközök létrehozására irányul, amelyek elősegítik, hogy a fogyasztók könnyebben érvényesíthessék jogaikat. A jelentés az elmúlt évek tapasztalatait is figyelembe véve, az európai fogyasztói szervezetek pénzügyi támogatásának fenntartását javasolja, továbbá a fogyasztói jogviták rendezésére szolgáló alternatív mechanizmusok megfelelő finanszírozását irányozza elő.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Il est important pour l'Europe de garder en ligne de mire la protection et le respect des droits des consommateurs. Toutefois, j'émets quelques craintes en tant que député en charge du marché intérieur et de la défense du consommateur. En effet, on parle beaucoup des outils de la relance et l'un d'entre eux, non des moindres, est la consommation.

Et c'est vrai, il faut promouvoir la consommation, ce qui veut dire qu'il faut restaurer la confiance du citoyen vis à vis du marché. Mais pourtant, la réponse des institutions est un budget à la baisse pour accomplir notre mission. Vous me direz que nous montrons l'exemple en nous serrant la ceinture en cette période de récession. Je vous répondrai que si on n'investit pas dans les outils nous permettant de sortir de la crise, jamais nous n'en sortirons!

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluția legislativă referitoare la propunerea de regulament cu privire la un program privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020.

Regulamentul instituie un program multianual privind protecția consumatorilor pentru perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020. Obiectivul general al programului este acela de a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, de a acorda mai multă putere consumatorilor și de a permite afirmarea acestora ca element central al pieței interne în cadrul unei strategii generale pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Programul va realiza acest obiectiv contribuind la protecția sănătății, a siguranței și a intereselor juridice și economice ale consumatorilor, precum și la promovarea dreptului acestora la informare, educare și organizare în vederea apărării intereselor lor, sprijinind integrarea intereselor consumatorilor în alte domenii de politică. Programul completează, susține și monitorizează politicile statelor membre.

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului pentru perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020 este de 188 829 000 EUR, la prețurile actuale. În conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, contribuția financiară a Uniunii poate lua fie forma granturilor, fie a achizițiilor publice, fie a oricărei alte intervenții necesare pentru îndeplinirea obiectivelor regulamentului adoptat.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. − Glasovala sam za jer kao zastupnica iz Hrvatske imam dodatni razlog za pozdravljanje ove Rezolucije, s obzirom na to da su prema posljednjem pregledu potrošačkih uvjeta Komisije, hrvatski građani među najlošije zaštićenim potrošačima u EU-u. Snažno podupirem dijelove izvješća koji pozivaju na učinkovit nadzor tržišta, poboljšanje znanstvenog aspekta u savjetovanju potrošača, prekograničnu usporedbu cijena te općenito povećanu informiranost potrošača.

Znanje građana o zakonima koji štite potrošače u našoj se državi pokazalo skromnim, što Hrvatsku svrstava na alarmantno pretposljednje mjesto u EU-u. Također, tek 66 % hrvatskih potrošača reagira kad se smatraju oštećenima, što je među najnižim postotcima u Uniji.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE), schriftelijk. − De Europese consumenten hebben recht op een goede bescherming. Het Europees Parlement in het algemeen en mijn fractie en ikzelf in het bijzonder hebben hier altijd al een prioriteit van gemaakt. In 2006 was ik zelf de rapporteur van het vorige meerjarenprogramma, en het verheugt mij dat de inspanningen en ambities van toen in dit meerjarenprogramma worden voortgezet. Ik denk met name aan de twee prioriteiten die ik destijds naar voren heb geschoven, met name de aandacht voor kwetsbare consumenten en voor de nieuwe lidstaten met een minder lange traditie in consumentenbescherming. Met dit verslag onderstreept het Parlement opnieuw het belang van een hoog consumentenbeschermingsniveau in de Europese Unie en stelt het consumenten beter in staat om hun rechten te doen gelden. Met duidelijke en realistische doelstellingen - de verbetering van de productveiligheid, de bewustmaking van consumenten, de versterking van het verhaalrecht en van de handhaving van consumentenrechten over de grenzen heen - zetten we opnieuw een stap voorwaarts voor de Europese gebruikers. Het is bovendien goed een deel van de meerjarenbegroting voor consumentenbeleid te voorzien, want het vertrouwen van de consument levert een niet te onderschatten bijdrage aan de kansen op duurzame groei. Om die redenen stem ik dit verslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricia van der Kammen (NI), schriftelijk. − De PVV is van mening dat voorlichting en opvoeding van consumenten geen taken zijn van de Europese Unie. Nationale consumentenorganisaties zijn prima in staat om hiervoor - indien nodig - zorg te dragen. Bovendien kunnen zij bilateraal met elkaar samenwerken als het om grensoverstijgende kwesties gaat. Via deze verordening worden subsidies verstrekt voor bijvoorbeeld consumenteninformatie (zoals vergelijkende prijs- of productinformatie), wat prima door de markt zelf kan worden georganiseerd. Ook handhaving en toezicht zijn subsidiabel. Die moeten wat de PVV betreft echter beschouwd worden als een reguliere taak van toezichthouders en dus is subsidie hiervoor absurd. De PVV is om deze redenen tegen het voorstel.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I welcome today’s report which gives the go-ahead for the new consumer programme (2014-2020). Around EUR 169 million has been allocated to this programme which aims to address safety issues, making sure that unsafe products are not allowed on the market. The proposal also aims to improve cross-border consumer rights and redress, and to improve the existing network of national enforcement authorities and European consumer centres. I am pleased that the report also takes into account both the threats and opportunities presented to the consumer through digitalisation, and furthermore I welcome moves to fully protect vulnerable consumers.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté contre ce rapport relatif au programme "Consommateurs" pour la période 2014-2020. Ce programme correspond au cadre de financement des actions de l'Union pour la politique des consommateurs sur la période 2014-2020. Il lui a "généreusement" été alloué un budget de 175 millions sur 7 ans, soit - ramené aux 500 millions de consommateurs que compte l'Union à 28 pays - la somme moyenne de 5 centimes d'euros par an et par consommateur, en baisse par rapport au programme précédent. Dans un contexte de scandales de consommation (viande chevaline notamment), le signal est pour le moins déplorable. Parfaitement en ligne avec les objectifs généraux de compétitivité et d'une croissance basée sur la libéralisation, il ne prend absolument pas en compte le fait même que ces politiques ont entraîné une augmentation des prix, une baisse de la qualité et un affaiblissement de la protection des consommateurs. Enfin, ce texte ne fait aucune référence et encore moins de critique de la situation actuelle du marché intérieur qui a joué un rôle majeur dans la crise économique actuelle et à leurs conséquences sur les "consommateurs" et leur pouvoir d'achat.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D), schriftlich. Diese Verordnung regelt die Mittelverwendung der Europäischen Union für das Verbraucherschutzprogramm. Im Zeitraum zwischen 2014 und 2020 sollen 175 Millionen für das Programm aufgewendet werden, was einer kleinen Erhöhung im Vergleich zur vorhergehenden Periode entspricht. Zu den wichtigsten Zielen des Programmes zählen die Steigerung der Produktsicherheit, eine höhere Transparenz auf den Märkten und die bessere Durchsetzung der Verbraucherrechte. Sie sind ein klares Bekenntnis zu einem starken europaweiten Verbraucherschutz. Mit dem Programm wird ein wichtiger Beitrag zur Information und Aufklärung der Verbraucher geleistet, damit diese von besseren Angeboten, Produkten und Dienstleistungen am europäischen Markt profitieren. Zudem soll eine höhere Produktsicherheit dadurch erreicht werden, dass Risikobereiche künftig noch genauer überwacht werden. Durch die Förderung, Lizenzierung und Kontrolle von Vergleichsportalen im Internet soll eine möglichst lückenlose Information sichergestellt werden. Ich begrüße auch, dass in Zukunft mehr Mittel für konkrete Maßnahmen zum Verbraucherschutz verwendet werden und weniger Mittel in die Administration fließen. In Anbetracht der stetig wachsenden Produktvielfalt ist es in Zukunft noch wichtiger, den Verbraucherschutz und die Marktüberwachung weiter auszubauen, um die umfassende Information der EU-BürgerInnen zu erreichen und ein gutes Funktionieren des Binnenmarktes zu gewährleisten.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Dem Bericht ist nach den Änderungsanträgen des Haushaltsausschusses zuzustimmen, da die Vorschläge der Kommission im Einklang mit der Strategie Europa 2020 stehen. Außerdem ist ein Verbraucherprogramm gerade in Zeiten der Steigerung des Wirtschaftswachstums der EU besonders notwendig. Die Gesamtmittel für das Programm sind zwar bescheiden, der Betrag für die Verwaltungsausgaben ist dennoch zu hoch und sollte niedriger gehalten werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. − I supported this report, which aims to establish a Consumer Programme for 2014-2020 that will put the consumer at the heart of the single market. The main areas that the proposals identify for improvement are product safety; information and education to ensure that consumers know what their rights are and how to seek redress, especially in cross-border cases; and the enforcement of consumer rights. The proposed regulation should ensure both greater rights for consumers and their empowerment to demand redress when those rights are not upheld.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Program ten ma być kontynuacją poprzedniego, ale działania będą się koncentrowały przede wszystkim na upodmiotowieniu konsumentów przez zapewnienie im bezpieczeństwa, informacji i edukacji oraz mechanizmów egzekwowania praw i dochodzenia roszczeń. Przedmiotem tych działań będą: monitorowanie i egzekwowanie bezpieczeństwa za pomocą unijnych systemów, takich jak RAPEX, unijny system szybkiego informowania; inicjatywy w zakresie informowania i edukowania konsumentów, zwłaszcza młodych konsumentów, na temat przysługujących im praw. Stale rozwijany będzie także zasób materiałów stanowiących podstawy wiedzy dla kształtowania unijnej i krajowej polityki w kwestiach dotyczących konsumentów – na przykład tablica wyników dla rynków konsumenckich, która pokazuje, które rynki nie spełniają oczekiwań konsumentów w Europie; prawodawstwo, którego celem jest rozszerzenie praw konsumentów, na przykład dyrektywa w sprawie kredytu konsumenckiego zapewniająca konsumentom w całej Europie ten sam zestaw podstawowych praw, w tym prawo do jasnych i porównywalnych informacji przed podjęciem zobowiązania finansowego; dochodzenie roszczeń: w tej kwestii wykonano już prace przygotowawcze, szczególnie w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów; działania na rzecz egzekwowania prawa z wykorzystaniem akcji kontrolnych koordynowanych przez Komisję Europejską i prowadzonych równocześnie przez krajowe organy ds. egzekwowania praw konsumentów dla ustalenia, gdzie te prawa są łamane lub zagrożone.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Este relatório debruça-se sobre a proposta de criação de um programa plurianual Consumidores para o período de 2014-2020. Este programa tem o objetivo de contribuir para assegurar a proteção dos consumidores, habilitá-los e colocá-los no centro do mercado interno. O mercado interno, significa, na prática, a aplicação das políticas de liberalização, privatização e desregulamentação da economia, que significaram para os países economicamente mais vulneráveis, como Portugal, a destruição da sua capacidade produtiva, a diminuição das suas exportações, o aumento das importações em sectores como a energia e a alimentação, que os deixaram em situações de extrema dependência externa. Este regulamento está em plena sintonia com os objetivos gerais da chamada competitividade. Não tem em consideração de que são essas mesmas políticas que resultam na privatização dos sectores da energia, dos transportes, dos correios, das telecomunicações, da banca, dos seguros, a liberalização de serviços públicos essenciais, aquelas que colocam em causa a proteção dos consumidores. Não obstante a nossa posição política, compreendemos a importância financeira que este programa pode significar para variadas organizações de defesa dos consumidores.

 

6.6. Contingentele tarifare comunitare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, carnea de porc, carnea de pasăre, grâu, borceag și tărâțe, brizuri și alte reziduuri (A7-0212/2012 - Vital Moreira)
  

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, tendo em conta que esta proposta da Comissão pretende ajustar o referido regulamento, aos artigos 290.º e 291.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Dado que uma parte substancial da legislação em matéria de política comercial é ajustada aos artigos 290.º e 291.º do TFUE, à mercê dos regulamentos denominados Trade Omnibus. Sou a favor de alterações que refletem as modificações avançadas nos dois atos. Defendo que tal implica um verdadeiro envolvimento do Parlamento Europeu na preparação e execução de atos delegados, como a limitação da delegação de poderes a períodos de cinco anos tacitamente prorrogáveis, o prolongamento do período para uma possível objeção a projetos de atos delegados de dois para quatro meses e a modificação da execução do procedimento escrito. Para além disso sou a favor da eliminação de referências em relação ao procedimento do Comité no que concerne ao Regulamento OCM única. Esta eliminação permite garantir que o direito de controlo dos atos de execução necessários à gestão do regime de contingentes continue a enquadrar-se nas competências da Comissão do Comércio Internacional.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – De nature avant tout technique, ce rapport vise à aligner la législation existante sur le régime des actes délégués et des actes d'exécution tels que modifiés par l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. J'ai voté pour ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą, kuro tikslas – Tarybos reglamentą (EB) Nr. 774/94, atidarantį tam tikras Bendrijos tarifines tam tikros mėsos ir javų produktų kvotas ir numatantį tokių kvotų administravimą, suderinti su Lisabonos sutarties nuostatomis.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (EFD), в писмена форма. − Гласувах положително за доклада на Витал Мурейра, тъй като значителна част от законодателството в областта на търговската политика е приведена в съответствие с два члена от ДФЕС – т.нар. „търговски омнибуси“, а докладчикът предлага изменения, които отразяват промените, представени в двата акта.

Това обхваща надлежно включване на Европейския парламент в подготовката и прилагането на изпълнителни актове, ограничаване на делегирането на правомощия до срок от пет години, който може да бъдe удължаван с мълчаливо съгласие, удължаване на периода за евентуално възражение за изготвянето на делегиран акт от два на четири месеца и променено прилагане на писмената процедура.

По мое мнение предложенията на докладчика внасят положителни промени и дават конкретни насоки, срокове и начин на действие.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho sostenuto col mio voto la relazione Moreira "sulle modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui", che riguarda il necessario adeguamento della legislazione alle nuove norme sugli atti delegati a di esecuzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo 1994 metų Europos Bendrijos reglamentas, atidarantis tam tikras Bendrijos tarifines tam tikros mėsos ir javų produktų kvotas ir numatantis tokių kvotų administravimą, yra priderinamas prie Lisabonos sutarties nuostatų, kiek tai liečia procedūrinius kvotų nustatymo ir administravimo klausimus. Šiuos procedūrinius pokyčius sąlygoja Lisabonos sutartimi pakeistos kai kurios Komisijos darbo ir procedūrų taisyklės bei sustiprėjęs Europos Parlamento vaidmuo.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour Le rapport MOREIRA sur la gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus. Il s'agit d'adapter le texte actuel au traité de Lisbonne en particulier concernant la comitologie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa proposta. I negoziati sono stati lunghi e complessi, sia per il merito che per il metodo, e il mio gruppo politico ha trovato la giusta sintonia con il relatore. Trovo che il Parlamento europeo debba sempre prestare molta attenzione quando si tratta di delegare potere alla Commissione europea attraverso atti delegati o atti di esecuzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Le traité de Lisbonne a accordé à la Commission européenne le pouvoir d'adopter des actes délégués, permettant de modifier des éléments non essentiels d'actes législatifs, et des actes d'exécution. Pour assurer la cohérence de la législation européenne, il faut alors adapter en conséquence l'acte législatif portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour certaines viandes et certains produits céréaliers. Je soutiens, comme le fait ce rapport, qu'il est toutefois essentiel que le Parlement européen soit correctement associé à la préparation et la mise en œuvre de ces actes délégués.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte qui vise à mettre ce règlement, en adéquation avec les traités européens. Midi-Pyrénées et plus particulièrement le Gers sont des territoires où la production de volaille représente une part importante de l’économie. Le texte permettra de rationnaliser l’action de l’Union européenne en la matière, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Conforme o relator esclarece expressamente na sua exposição de motivos, a resolução em questão destina-se, uma vez mais, a colocar em linha com o regime pós-Lisboa o regulamento em questão. A sua interpretação jurídica quanto à necessidade dessa adequação e as alterações propostas à proposta da Comissão fizeram vencimento junto dos demais grupos, nomeadamente junto do PPE que as apoiou e que, de uma forma geral, reforçam o papel do parlamento na preparação e aplicação dos atos delegados.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório tem como principal objetivo colocar o regulamento do Conselho acima mencionado em linha com os artigos 290.º e 291.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia (TFUE). O resultado final das negociações com o Conselho, que votamos hoje, não alterou substancialmente o relatório inicial. Apenas, e lamentavelmente, reduz o tempo do Parlamento para objetar a um ato delegado. Sendo na sua essência uma mera adaptação ao Tratado de Lisboa, este relatório não pode todavia deixar de ser analisado tendo em conta o significado profundo deste Tratado, designadamente no domínio da política comercial. Com efeito, o Tratado de Lisboa estipula que a política comercial é uma competência exclusiva da UE. Ou seja, retirou-se aos Estados um instrumento de política económica essencial. Os interesses no domínio comercial são, evidentemente, distintos de país para país, porque diferentes são as respetivas economias, as fragilidades e potencialidades de cada uma. A sobreposição dos interesses dos mais fortes aos mais fracos, neste como noutros domínios, acarreta prejuízos tremendos para economias mais débeis, como sucede com Portugal. Vejam-se os efeitos das políticas de livre comércio na desestruturação de importantes sectores produtivos nacionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), per iscritto. − Sostengo fermamente la relazione dell'onorevole Moreira e pertanto il mio voto è favorevole. Infatti, le modifiche apportate al testo principale non penalizzeranno gli agricoltori italiani come purtroppo avvenuto in passato e, anzi, consentiranno una maggiore flessibilità degli allegati settoriali.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Nariadením ES č. 774/94 sa Európskej komisii udeľuje právomoc prijímať potrebné vykonávacie opatrenia a meniť a dopĺňať nariadenie, ak je potrebné upravovať objemy kvót a ostatné ustanovenia o kvótach. Z Lisabonskej zmluvy vyplynul systém delegovaných a vykonávacích aktov, s ktorými je potrebné predmetné právomoci zosúladiť a udeliť Európskej komisii príslušné vykonávacie právomoci. Majoritná časť právnych predpisov v oblasti obchodu už bola zosúladená s článkami 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a je preto potrebné odzrkadliť tieto zmeny. Týkajú sa hlavne zapojenia Európskeho parlamentu do prípravy a vykonávania delegovaných aktov. Pre zosúladenie je potrebné odstránenie odkazov, ktoré sa týkajú komitologického postupu a odkazujú na ustanovenia budúceho zosúladeného nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov. Tieto ustanovenia by sa mali priamo vložiť do pozmeňujúceho nariadenia, čím by sa zaistilo, že Výbor pre medzinárodný obchod si zachová právo na dohľad nad vykonávacími aktmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − La relazione riguarda l'allineamento del regolamento 774/1994 ai nuovi articoli 290 e 291 del TFUE, senza cambiare le finalità e l'oggetto dell'ordinamento stesso. Il provvedimento riguarda la modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di alcuni tipi di carne e cereali (carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatiti, frumento – grano – e frumento segalato e crusche, stacciature ed altri residui). Esprimo voto favorevole al testo in quanto sono presenti soltanto adeguamenti di tipo tecnico, necessari ad un allineamento al regime degli atti delegati e di esecuzione successivo al Trattato di Lisbona ed entrato in vigore con il regolamento (UE) n. 182/2011 .

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau tam, kad Tarybos reglamentas (EB) Nr. 774/94, atidarantis tam tikras Bendrijos tarifines tam tikros mėsos ir javų produktų kvotas ir numatantis tokių kvotų administravimą, būtų suderintas su Lisabonos sutartimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Sprawozdanie to, przygotowane przez naszego kolegę – przewodniczącego parlamentarnej Komisji Handlu Międzynarodowego, dotyczy dostosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami na pewne produkty mięsne i zbożowe do „polizbońskiego” systemu legislacyjnego, a dokładnie do zapisów art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rozporządzenie (WE) nr 774/94 daje Komisji Europejskiej uprawnienia wykonawcze i możliwość dostosowania jego zapisów w odniesieniu do wielkości kontyngentów taryfowych i ich warunków. Zmiany, które pragniemy wprowadzić do przedmiotowego rozporządzenia jako posłowie do PE, odpowiednio włączają Parlament Europejski w przygotowywanie i wdrażanie aktów delegowanych poprzez przekazywanie nam pełnej dokumentacji z posiedzeń dotyczących opracowania aktów na poziomie eksperckim, wprowadzają ograniczenie przekazania KE uprawnień do okresów pięcioletnich, a także wydłużają termin możliwego zgłaszania zastrzeżeń wobec aktów, jeśli takowe się pojawią.

Całkowicie popieram te postulaty, gdyż dzięki nim Parlament Europejski uzyska należyty mu wgląd w prace KE, a Komisja Handlu Międzynarodowego, posiadająca odpowiednie do tego kompetencje, będzie miała kontrolę nad procedurami dotyczącymi kontyngentów.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. Die Forderungen in diesem Bericht sind mit den vorangehenden Vorschlägen des Europäischen Parlaments vereinbar. Daher stimme ich für diesen Bericht. Eine Einbeziehung des Europäischen Parlaments in die Vorbereitung und Durchführung von delegierten Rechtsakten ist eine notwendige Maßnahme.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. − Ez a szabályozás az Európai Parlament ellenőrző jogkörét bővíti minőségi mezőgazdasági termékeknek az EU-n kívülről történő importja kapcsán. Hazai mezőgazdaságunk 20 éve még képes volt kiváló minőségű árukból jelentős mennyiségeket előállítani exportpiacokra is. Mára az ágazatot a rendszerváltók szétverték, eltűnt a Globus, a húsüzemek, konzervgyárak, cukorgyárak egész sora. Ne feledjük, mindez a régi EU-s tagországok piacszerző akcióinak is köszönhető, de a főbűnösöket otthon kell keresni. Ha felfuttatjuk a mezőgazdaságunkat, könnyebben tudunk beleszólni az importba ennek a szabályozásnak az alapján.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − La proposta della Commissione mira ad allineare il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di talune carne e cereali agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nell'ambito del suddetto regolamento alcune modifiche di rilievo riguardano la partecipazione del Parlamento europeo alla preparazione e all'attuazione degli atti delegati, la limitazione della delega di potere a cinque anni, la proroga del termine da due a quattro mesi per le obiezioni a un progetto di atto delegato e, infine, la modifica dell'applicazione della procedura scritta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted in favour of this report because it will allow the Commission to implement the most appropriate trade tariffs for the products listed.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le texte de la Commission propose d'adapter le règlement qui organise les volumes d'importation des viandes et céréales en conformité avec les traités. La Commission se voit attribuer la capacité d'agir par actes délégués lorsqu'il s'agit de gérer l'ouverture et le mode de gestion des contingents, à la suite d'un accord avec un ou des pays tiers. La fixation des contingents d'importation implique la fixation des volumes de produits autorisés à l'importation sur le marché communautaire. Or, la Commission démontre avec constance qu'elle entend libéraliser totalement les échanges commerciaux et vider de leur substance les outils douaniers de régulation du commerce, comme les contingents tarifaires. Le rapport vise à garantir l'association du Parlement à la préparation et à la mise en œuvre de ces actes délégués. Maigre ambition. Elle ne peut cacher le fond: la Commission amplifie son appropriation sans contrôle d'un droit régalien des peuples. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A presente proposta tem por objetivo ajustar o Regulamento (CE) n.º 774/94 do Conselho, de 29 de março de 1994, relativo à abertura e modo de gestão de determinados contingentes pautais comunitários de carne de bovino de alta qualidade, carne de suíno, carne de aves de capoeira, trigo e mistura de trigo com centeio, sêmeas, farelos e outros resíduos, aos artigos 290.º e 291.º do Tratado. Esse regulamento confere à Comissão competências para adotar as medidas de execução necessárias. Confere-lhe também competências para introduzir ajustamentos nesse regulamento, caso os volumes e outras condições relativas ao regime de contingentes sejam ajustados, nomeadamente por decisão de aprovação de um acordo com um ou mais países terceiros. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que supone una mejora del control democrático de los actos delegados de la Comisión Europea en el ámbito de los contingentes arancelarios en la importación de los productos señalados. El control democrático en este ámbito es fundamental de cara a contener la lógica de la liberalización creciente de las importaciones, que tiene graves consecuencias en los productores internos. Con este informe se pretende que la Comisión tenga que dar cuenta de cada una de sus decisiones al Parlamento y al Consejo, al mismo tiempo que tiene que informar y consultar a la Organización Común de Mercado para poder ejercer los actos delegados en el ámbito de los productos cárnicos citados. Esta mejora del control permitirá hacer disponible la información tanto a los consumidores como a los productores europeos. Es por esto por lo que he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − This alignment measure deals with the management of quotas for certain meat and cereal products, as regards implementing and delegating powers to be conferred on the Commission. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Cari colleghi, il testo del collega Moreira sull'apertura e la gestione di alcune quote tariffarie per le carni di qualità pregiata, carni suine, pollame ed altri alimenti non è altro che una modifica al regolamento sull'apertura e la gestione di tali contingenti tariffari in linea con le procedure del trattato di Lisbona. L'attuale proposta della Commissione mira ad allineare appunto il regolamento (CE) n. 774/94, che ha conferito alla Commissione il potere di adottare le misure di esecuzione necessarie e di modificare il regolamento nel caso in cui i volumi e le altre condizioni del regime contingentale vengano adeguati, in particolare da decisioni relative alla conclusione di accordi con paesi terzi.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A presente proposta da Comissão pretende ajustar o Regulamento relativo à abertura e modo de gestão de determinados contingentes pautais comunitários de alguns produtos de carne e cereais ao Tratado de Lisboa. O presente regulamento confere à Comissão competências para adotar as medidas de execução necessárias e alterar esse regulamento, caso os volumes e outras condições relativas ao regime de contingentes sejam ajustados, nomeadamente por decisões de celebração de acordos com países terceiros. Esses poderes devem ser ajustados ao regime pós-Lisboa. Tal implica um verdadeiro envolvimento do Parlamento Europeu na preparação e execução de atos delegados, a limitação da delegação de poderes a períodos de cinco anos tacitamente prorrogáveis, o prolongamento do período para uma possível objeção a projetos de atos delegados de dois para quatro meses e a modificação da execução do procedimento escrito. Em face do exposto votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − L'attuale proposta della Commissione mirava ad allineare il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di talune carni e cereali agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Approvo le modiche apportate alla relazione votata.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Petrović Jakovina (S&D), napisan. − Podržala sam ovo izvješće jer smatram bitnim uskladiti ovlasti Parlamenta s dosezima Lisabonskog ugovora. Europski parlament, kao predstavničko tijelo građana, mora biti uključen u procese odlučivanja koji se tiču svih Europljana i Europljanki, jer samo kao najviši demokratski uzor i sudionik svih političkih promjena, pred građanima možemo imati legitimitet i graditi njihovo povjerenje u europske institucije. S obzirom da ova Rezolucija omogućuje bolju i demokratskiju proceduru odlučivanja o carinskim kvotama, glasala sam za.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. − Podržavam izvješće o prilagodbi postojeće Uredbe (EZ) br. 774/94 novim odredbama članaka 290. i 291. Ugovora iz Lisabona kojim se dio ovlasti delegira Europskoj komisiji s ciljem učinkovitijeg sustava nadzora carinskih kvota na spomenute proizvode. Dodatna regulacija uvoza spomenutih proizvoda od posebnog je značenja za Hrvatsku s obzirom na trenutne trendove koji ukazuju na snažan porast uvoza nakon pristupanja EU-u. Tako je uvoz svježeg svinjskog mesa već u prvom mjesecu članstva porastao za 300 %, govedine svih kategorija u prosjeku 40 %, dok je ukupan uvoz mesnih proizvoda veći za 17 % u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Teška gospodarska situacija i slaba konkurentnost neki su od problema s kojima se suočavaju uzgajivači i na europskoj razini. Potrebno je stoga usvojiti srednjoročne i dugoročne ciljeve kao i set interventnih mjera kojima će se poticati proizvodnja europskih proizvođača te olakšati plasman njihovih proizvoda. Prilagodba postojeće regulative vezane uz carinske kvote Zajednice jedna je od mjera koje tome mogu doprinijeti.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The dossier aligns Council Regulation (EC) No 774/94 to Articles 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). It is part of the recently adopted so called Trade Omnibuses, but was treated separately, as it stems from the remits of the larger agricultural basket. The adjusted regulation was on the EP plenary agenda in September 2013. After a vote on the amendments, the final vote on the legislative resolution was withheld in order to provide for negotiations with Commission and Council. This trilogue finished in late autumn. The outcome of the trilogue on tariff quotas for agricultural products mirrors the EP achievement with respect to the Trade Omnibuses in general. It increases EP involvement, right to scrutiny and (tacitly extendable) limitation of the delegation of powers to five years, as well as a prolongation of objection periods.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Ritengo che un elemento essenziale che deve essere preservato sia l'obbligatorietà dell'etichettatura di origine dei prodotti trasformati. L'etichettatura d'origine è infatti un tassello di enorme importanza per il mercato europeo e per i consumatori. Dal momento che è stato evidenziato come determinati prodotti "scadenti" derivino per lo più da determinate regioni o paesi, tale obbligo permetterebbe la diffusione di prodotti di qualità sul mercato e garantirebbe al consumatore di effettuare una scelta consapevole del prodotto.

D'altro canto l'etichettatura non deve porre eccessivi oneri economici o amministrativi sulle imprese: l'etichetta deve essere un simbolo di qualità, non il frutto di un macchinoso processo burocratico che eccede i limiti del fattibile. Ad esempio, un'etichetta non dovrebbe indicare la provenienza di ogni singolo ingrediente presente in un prodotto. Per questi motivi ritengo che la Commissione debba proseguire lungo la linea tracciata nella sua proposta legislativa, rendendo obbligatoria l'indicazione del marchio di origine per le carni dei prodotti trasformati. Al tempo stesso deve però bilanciare tale obbligatorietà tenendo in considerazione i risultati della sua valutazione d'impatto, evitando costi e oneri amministrativi eccessivi per le imprese.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. − Podržao sam prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 774/94 o otvaranju i upravljanju određenim carinskim kvotama Zajednice za visokokvalitetnu govedinu te za svinjetinu, meso peradi, pšenicu i suražicu, mekinje, posije i druge ostatke. Amandmani koje je uvela izvjestiteljica uglavnom su tehnička prilagodba te odražavaju promjene uvedene kroz Direktive Komisije OMNIBUS 1 i 2 kojima se implementiraju promjene nakon Lisabonskog ugovora vezane uz način donošenja odluka u EU-u, vezanih uz trgovinsku politiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. − Ovo pravno pitanje, predloženo od strane g. Moreirae kao izvjestitelja, odnosi se na prijedlog Europskog parlamenta i Vijeća o izmjenama i dopunama Uredbe Vijeća koji dopunama i izmjenama omogućuje administraciji uvođenje određenih carinskih kvota Zajednice za visokokvalitetnu govedinu te za svinjetinu, meso, perad, pšenicu i suražicu, mekinje, posije i druge ostatke. Pozdravljam prijedlog kojim Komisija mora osigurati punu informiranost i dokumentiranost svih konzultiranja s nacionalnim stručnjacima u okviru svog rada na pripremi i provedbi delegiranih akata.

Oslanjajući se na primjere dobre prakse i pozitivnih iskustava prakse iz drugih područja politike drago mi je da ovim prijedlogom Europski parlament postaje direktno uključen u provedbu akata jer predloženim izmjenama između ostalog zahtijevamo veću uključenost Parlamenta u pripremi i provedbi delegiranih akata. Ograničava se prijenos ovlasti Komisije na razdoblje 5 godina koje se može prešutno produžiti isključivo ako se Parlament i Vijeće ne protive.

Smatram kako ovaj prijedlog omogućuje pojednostavljenje procedura i očuvanje transparentnosti. Trgovački interesi svake zemlje su različiti, Hrvatska ima različite prednosti i slabosti od ostalih članica te se nadam da u budućnosti neće doći do preklapanja interesa između jačih i slabijih gospodarstava gdje u većini slučajeva interes biva štetniji za slabija gospodarstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − I voted in favour of this proposal, which puts forward a technical adjustment to facilitate the aligning of Council Regulation (EC) No 774/94 with Articles 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Il s'agit notamment de garantir que le Parlement européen est dûment associé aux travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués et que la délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée de cinq ans, ainsi que de prolonger la période pour exprimer des objections éventuelles à des projets d'actes délégués de deux à quatre mois et de modifier les modalités d'application de la procédure écrite.

Nous avons demandé instamment que soient supprimées toutes les références relatives à la procédure de comité du futur règlement OCM unique aligné et suggéré d'insérer de telles dispositions directement dans le règlement modificateur. Cela permettra de refléter les modifications concernant l'application de la procédure écrite prévues par les actes omnibus sur le commerce.

En outre, il pourra ainsi être garanti que le droit de regard sur les actes d'exécution nécessaires à la gestion du régime contingentaire visé dans ce règlement demeure dans le domaine de compétence de la commission du commerce international.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A proposta da Comissão Europeia visa alinhar o Regulamento do Conselho nº 774/94 relativo à abertura e modo de gestão de determinados contingentes pautais comunitários com os artigos 290.° e 291.° TFUE. Assim, de entre as emendas propostas, constam o envolvimento do Parlamento a preparação e na execução dos atos delegados, bem como a limitação da delegação de poderes por cinco anos. Votei, por isso, a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru propunerea de modificare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 privind deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, carnea de porc, carnea de pasăre, grâu, borceag și tărâțe, brizuri și alte reziduuri. În vederea completării sau modificării anumitor elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr.774/94, trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta acte legislative în conformitate cu articolul 290 din Tratat în ceea ce privește adoptarea de modificări la respectivul regulament, în cazul în care se ajustează volumele și alte condiții ale regimului contingentar. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia trebuie să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu. Comisia ar trebui să furnizeze informații și documente complete cu privire la reuniunile sale cu experții naționali, în cadrul lucrărilor sale pentru pregătirea și punerea în aplicare a actelor delegate. În acest sens, Comisia ar trebui să se asigure că Parlamentul European este implicat în mod corespunzător, pentru a crea cele mai bune condiții posibile pentru controlul actelor delegate exercitat de Parlamentul European în viitor.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. − Glasovala sam za jer izvješće držim pozitivnom tehničkom prilagodbom koja u obzir uzima uobičajeno razumijevanje procedure komitoligije nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona, a koja ima tendenciju osigurati da nadzor nad implementacijom akata potrebnih za administriranje kvota za navedene proizvode ostane u nadležnosti Odbora za međunarodnu trgovinu.

 
  
MPphoto