Torna al portale Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (selezionato)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Tale documento non è disponibile nella sua lingua e le viene proposto in un'altra lingua tra quelle disponibili nella barra delle lingue.

 Indice 
 Testo integrale 
Debatten
Woensdag 15 januari 2014 - Straatsburg Herziene uitgave

Gunning van overheidsopdrachten (A7-0007/2013 - Marc Tarabella)
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. − De herziening van de twee richtlijnen over openbare aanbestedingen is een grote stap vooruit voor de Europese interne markt. De vereenvoudigde procedures moeten een optimale besteding van de overheidsgelden garanderen, cruciaal in tijden van krappe begrotingsmiddelen. Overheden zullen ook moeten verantwoorden waarom ze grote opdrachten niet opdelen in kleinere contracten om KMO's en micro-ondernemingen meer kansen te bieden. Maar het pakket beoogt meer dan financiële efficiëntie en economische hefboomeffecten. Ook kwaliteit en maatschappelijke waarde krijgen een prominente functie. Sociale en ecologische criteria kunnen nu meegerekend worden door overheden, en voor sociale diensten is dit zelfs verplicht. Overheden kunnen ook contracten reserveren voor operatoren die vooral streven naar de sociale en professionele integratie van kwetsbare werknemers, waarbij het minimumpercentage van deze werknemers slechts 30% hoeft te bedragen. Openbare aanbestedingen zijn jaarlijks goed voor 19% van het BBP in Europa. Dit wetgevingspakket zal deze sector transparanter en rechtvaardiger maken.

 
Note legali - Informativa sulla privacy