Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0260(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0440/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0440/2013

Συζήτηση :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 16/04/2014 - 14.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

10.12. Μέλι (A7-0440/2013 - Julie Girling) (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
 

Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE). - Pri glasovanju o koledarju za leto 2015 ste se oziroma se je tudi predsednik skliceval na sodbo Evropskega sodišča.

Jaz samo želim opozoriti, da ne bi bilo dobro za nas kot zakonodajalce, da sledimo različnim principom oziroma da nimamo dvojnih meril.

Pri direktivi o medu imamo jasno sodbo Evropskega sodišča v prid potrošnikom in njihovi pravici, da vedo, ko kupujejo med, ali je notri cvetni prah z genetsko spremenjenih rastlin ali ne.

Torej jaz plediram za to, da tudi v tem primeru sledimo sodbi Evropskega sodišča, ki je bila jasna in … ne, to je point of order….absolutno je to point of order, ker gre za to, da se izognemo dvema meriloma, kakor se je temu izognil tudi odbor za okolje, ENVI, in mislim, da je treba v tem smislu podpreti linijo Sodišča in glasovati za amandma 9d.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Ein schöner Versuch, Herr Kollege Peterle, das noch zu einer Geschäftsordnungswortmeldung zu machen.

Herr Kollege, ich höre Sie, auch wenn Sie sich ganz normal zu Wort melden.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD). - Mr President, for all anybody knows in here, I could have wandered around the European Union with some GM oilseed rape, with seed saved from my trial in 2002, and plastered the continent with it. That would now be flowering away and bees would be taking pollen from that and putting it into honey. Nobody knows. You cannot control it.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. - Vielen Dank. Das war auch nicht zur Geschäftsordnung.

Vor der Abstimmung über die legislative Entschließung:

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling, rapporteur. − Mr President, according to Rule 57(2), I would like to request a suspension of the vote in order to start negotiations with the Council.

 
  
 

(Der Antrag wird angenommen.)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου