Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2012/0060(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0454/2013

Testi presentati :

A7-0454/2013

Discussioni :

PV 14/01/2014 - 10
CRE 14/01/2014 - 10

Votazioni :

PV 15/01/2014 - 10.11
CRE 15/01/2014 - 10.11
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2014)0027

Resoconto integrale delle discussioni
Mercoledì 15 gennaio 2014 - Strasburgo Edizione rivista

11.11. Accesso di beni e servizi ai mercati degli appalti pubblici (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
Video degli interventi
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Sandra Petrović Jakovina (S&D). - Gospodine predsjedavajući, u kontekstu razmatranja ovog problema smatram potrebnim istaknuti važnost povećanja vlastite pregovaračke moći Unije temeljem vlastitog primarnog i sekundarnog prava, a sve u svrhu poboljšanja pristupa javnim tržištima trećih zemalja. Isto je u skladu s odredbama Ugovora o funkcioniranju Europske unije kojima se određuju jedinstvena načela kao temelj zajedničke trgovinske politike. Ono proizlazi iz zatvaranja tržišta trećih zemalja uzrokovanog ekonomskom krizom te usvajanja protekcionističke politike od strane istih, čime su gospodarski subjekti Unije stavljeni u nepovoljan položaj suočavajući se s restriktivnim praksama u sektoru nabave u mnogim zemljama koje su trgovinski partneri Europske unije. Te su restriktivne prakse uzrok bitnog gubitka trgovinskih prilika, i to u onim sektorima koji su od posebne važnosti za samu Uniju, što u svakom slučaju predstavlja jedan od ključnih razloga zbog kojih je potrebno reagirati po ovom pitanju.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). - Gospodine predsjedniče, želim reći da sam glasovala i za ovu rezoluciju, budući da je javna nabava izuzetno važan faktor u gospodarstvu svake zemlje, a i Europske unije koja potiče integraciju svih zemalja u zajedničko gospodarstvo, dakle i onih partnera trgovačkih Europske unije.

Ovom direktivom doći će do ojačanja i pojednostavljenja javne suradnje. Po prvi put će zakonodavac javno odrediti javnu suradnju i postavljat će ugovor između javnih tijela i određenih subjekata. Veoma važno je po meni da će manja poduzeća imati pristup tržištu javne nabave. Postojati će novi kriteriji dodijele, jednostavniji sustav, veća sigurnost postupaka te pojednostavljenje elektronskog postupka također. Ipak, konačni korak je na državama članicama koje će trebati implementirati ovu direktivu u nacionalna zakonodavstva.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, viviamo una crisi economica molto grave per cui non possiamo fare sconti. Se parliamo di appalti pubblici, dobbiamo essere chiari: oggi, mentre in Europa il novanta percento degli appalti pubblici è aperto a imprese di paesi terzi, le nostre imprese hanno accesso solo al trentadue percento degli appalti statunitensi e solo al ventotto percento di quelli giapponesi, solo per fare due esempi di economie occidentali. Per non parlare di quello che accade in Cina.

Non è possibile accettare questa mancanza di reciprocità. È una sorta di concorrenza sleale. Ben venga quindi questo regolamento per rafforzare i poteri negoziali della Commissione, per far rispettare, in condizioni di non discriminazione e parità di trattamento, le giuste regole di un mercato effettivamente competitivo.

 
  
MPphoto
 

  Bendt Bendtsen (PPE). - Hr. formand! Offentlige udbud er en vigtig del af europæisk økonomi, og i EU bliver der hvert år sendt over 350 mia. euro i udbud årligt. Så det er ikke småpenge, vi taler om.

Når jeg stemte for betænkningen i dag, så er det, fordi det handler om at øge samhandelen og også skabe lige konkurrence, men der kræves samtidig mere gensidighed i handelen med bl.a. Kina og andre tredjelande. Når det gælder international handel og offentlige udbud, har vi ikke råd til at være så naive, som vi har været. F.eks. skal kæmpe statsfinansierede kinesiske virksomheder ikke uden videre have mulighed for at drive guldminer i Grækenland eller være med til at bygge en Fehmern-forbindelse mellem Tyskland og Danmark, hvis ikke europæiske virksomheder får adgang til lignende muligheder i Kina.

Jeg er glad for forslaget. Det vil give nationale myndigheder lov til at afvise udbud eller bud, hvor en betydelig del af kontrakten leveres ved hjælp af varer eller tjenesteydelser fra lande, der ikke lever op til internationale regler. Særlig grov diskrimination mod europæiske virksomheder og gentagne overtrædelser af internationale aftaler skal kunne udløse bøder og adgangsforbud.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Stanowiące niemal 20% unijnego PKB zamówienia publiczne przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Projekt Komisji przewiduje natomiast ograniczenie dostępu do rynku dla przedsiębiorstw spoza Unii, co w mojej opinii może niestety spowodować zmniejszenie potencjału wzrostu. W sytuacji, kiedy wskaźniki gospodarcze wielu państw członkowskich nadal budzą zaniepokojenie, otwartość europejskiego rynku zamówień publicznych oraz większa konkurencyjność wydaje się rozwiązaniem pożądanym. Usprawnienie funkcjonowania mechanizmu w tej dziedzinie można z większą korzyścią osiągnąć przy pomocy doprecyzowanych, dwustronnych porozumień handlowych. Tymczasem potencjalne środki odwetowe ze strony kluczowych dla Unii państw trzecich mogłyby przynieść skutki odwrotne do zamierzonych. Niektóre postulaty sprawozdania przyczyniają się dodatkowo jedynie do wzrostu obciążeń administracyjnych i zwiększenia biurokracji.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, on public procurement, I am favourable to certain aspects beyond just the price being taken into consideration, such as environmental issues, issues to do with the quality of the services, and also perhaps the need for mandatory e-government or e-procurement. But it is difficult to balance the founding principles of open markets with a proposal which would allow the European Union and the Member States to block companies from third countries, such as the United States and Japan, from bidding for public procurement contracts.

Public procurement accounts for approximately 20 % of EU GDP, with over GBP 230 billion spent yearly in the United Kingdom. Whilst I accept the case that third countries, unfortunately, do not always offer reciprocal arrangements – and we hope that that will change, with the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) with American or the EU-Japan Free Trade Agreement – in terms of access to public procurement tendering, retreating to an inflexible and protectionist position does not seem the ideal solution. But of course, lack of reciprocity should still be possible as an issue to be taken into consideration in awarding a public contract. That is why I voted in favour of the amendments that would see these restrictive elements removed from this report.

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). - Gospodine predsjedniče, kroz postupke javne nabave troši se javni novac, novac poreznih obveznika države članice, odnosno Europske unije u cjelini. Analize pokazuju da je tržište Europske unije daleko otvorenije za ponuditelje iz trećih zemalja od njihovih tržišta i otvorenosti prema europskim ponuditeljima. Otvorenost europskog tržišta ponuditeljima iz trećih zemalja je 85%, odnosno na 85% postupaka javne nabave u Europskoj uniji mogu se javljati i ponuditelji iz trećih zemalja što je 352 milijarde eura, dok je na primjer za SAD otvorenost 32%, odnosno 178 milijardi eura, a za Japan 23% , odnosno 27 milijardi eura.

Ovom uredbom uvodi se mogućnost ograničenja uključivanja u postupke javne nabave ponuditeljima iz trećih zemalja u slučaju kada te zemlje ograničavaju pristup na svom tržištu ponuditeljima iz Europske unije i kada nisu ispunjeni europski standardi rada u zemljama tih (Predsjednik je zastupnici oduzeo riječ.)

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE). - Szanowny Panie Przewodniczący! To niezwykle ważne rozporządzenie, które po raz pierwszy kompleksowo obejmuje politykę zewnętrzną Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych. Jest o co walczyć, szczególnie w czasie kryzysu. Blisko 85% europejskiego rynku zamówień publicznych jest otwarte dla państw trzecich. Brakuje natomiast tej proporcji i równowagi otwartości w drugą stronę. Dla porównania Stany Zjednoczone otwierają zaledwie 32% swojego rynku, a Japonia – 28%. Jest o co walczyć, szanując oczywiście niezwykle ważne wyłączenia, głównie w sektorze publicznym, w branżach takich jak telekomunikacja czy usługi pocztowe, gdzie chcemy chronić własny rynek.

Istnieją również kwestie wyłączeń w zakresie zbrojeń i tego, co stanowi niezwykle ważny element polityk krajowych. Dlatego uważam, że to rozporządzenie jest niezwykle ważne i niezwykle potrzebne. Trzymam kciuki za Komisję Europejską, za dobre negocjacje, które pozwolą na wypracowanie równowagi w otwartości we wzajemnych zamówieniach publicznych w Europie i na zewnątrz.

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE). - Gospodine predsjedavajući, također sam podržao izvješće kolege Casparyja o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pristupu robe i usluga iz trećih zemalja unutarnjem tržištu javne nabave Unije i onim postupcima koji pridonose pregovorima o pristupu robe i usluga iz Unije tržištima javne nabave trećih zemalja. Smatram da je cilj ovoga izvješća poboljšanje mogućnosti i razvoj veće mreže tržišta i ponuditeljima na natječaj iz Europske unije, ali i ponuditeljima iz trećih zemalja. Ključ u ovom smislu vidim u dva aspekta, jedan je da je tržište Europske unije za javnu nabavu otvoreno, čak 85 % tih natječaja dostupno je i onim tvrtkama koje nisu iz EU, naši glavni partneri su tu bitno manji. Mi na taj način nudimo tržište od 352 milijarde eura. Smatram da u okviru naših pregovora o ugovorima, osobito o slobodnoj trgovini, s trećim zemljama, moramo voditi računa o našim ekonomskim interesima, a isto tako dati mogućnost lokalnim tijelima da isključe one ponuđače koji nemaju reciprocitet.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Mr President, one way to help hardworking people is to reduce their taxes. One of the best ways to reduce their taxes is to reduce the cost of the state. One of the best ways to reduce the cost of the state is to open up public procurement markets as widely as possible. However, I understand the concerns here that we also need to ensure that markets overseas are also open for companies from many EU countries.

However strongly we may feel about this feeling of reciprocity, it is important that it is not the EU but individual Member States which have the power to decide whether to exclude companies from other countries within the framework of the rule of law. This proposal to allow the EU to make that decision is nothing short of protectionism. Those of us in favour of open markets, and those of us in favour of free trade and investment, should oppose it.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, sendo da opinião que parece haver uma discrepância cada vez maior entre, por um lado, a abertura legal dos mercados de contratos públicos da União Europeia e as suas ambições e interesses nesta área, e, por outro lado, as práticas restritivas dos seus principais parceiros comerciais. A meu ver, o mercado de contratos públicos da União Europeia caracteriza-se por uma grande abertura de jure à concorrência internacional, refletindo o empenho da União na liberalização do comércio. Para além disso, estima-se que os contratos públicos da União Europeia representem entre 15 e 20% do PIB, estando 85% dos mercados europeus abertos a candidatos estrangeiros no valor de 352 mil milhões de EUR, contra os 32% dos Estados Unidos no valor de 178 mil milhões de EUR e os 28% do Japão no valor de 27 mil milhões de EUR. Deste modo, considero que os mercados de contratos públicos revestem-se, em geral, de um forte interesse ofensivo para a União Europeia nas negociações comerciais com países terceiros, uma vez que muitas empresas da União são altamente competitivas em diversos setores.

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen (ECR), in writing. − I voted against the Caspary Report on access of third-country goods and services to the Unionʼs internal market in public procurement and procedures supporting negotiations on access of Union goods and services to the public procurement markets of third countries. My vote was against the proposed regulation because it could lead to a net reduction in market access and could diminish growth potential at a time when it is needed most. This is the position of a majority of the Member States in the Council. There are significant risks in deploying the proposed instrument as a leveraging tool in trade negotiations as it could leave the EU open to damaging retaliatory measures, losing out on growth opportunities, particularly in emerging markets.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už rezoliuciją dėl prekių ir paslaugų patekimo į viešųjų pirkimų rinkas. Pagrindiniai Europos Sąjungos užsienio prekybos partneriai yra tokios valstybės kaip JAV, Kanada, Japonija, Indija ir Kinija. Iki šiol buvo taip, kad ES viešųjų pirkimų rinka joms buvo visiškai atvira. Tuo tarpu, kai europiečiai norėdavo dalyvauti jų viešųjų pirkimų konkursuose, susidurdavo su įvairiomis dirbtinėmis kliūtimis. Mes skatiname kitas šalis atverti savo viešųjų pirkimų rinkas mūsų verslui. Europos Komisija pagal reglamentą turės teisę eliminuoti iš konkursų Europoje dalyvius iš tų valstybių, kurios Europos Sąjungos atžvilgiu elgiasi nesąžiningai.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Uniunea Europeană s-a afirmat ca unul dintre principalii promotori la nivel global ai principiului liberului schimb. Atât prin valorile sale, cât și prin intermediul acțiunilor sale concrete, Uniunea a acționat pentru integrarea tuturor statelor în economia mondială, prin sprijinul puternic oferit pentru eliminarea treptată a barierelor care afectează comerțul internațional. Mai ales în condițiile în care criza economică și financiară afectează în continuare societățile și cetățenii europeni, achizițiile publice, care reprezintă o parte considerabilă a PIB-ului comunitar, trebuie să reprezinte un motor al dezvoltării competitivității și inovării sectorului economic european. Consider că propunerea de excludere din procedura achizițiilor publice a ofertelor inechitabile care includ bunuri și/sau servicii provenite din afara spațiului UE este una justificată.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai soutenu cette proposition de règlement qui vise à exiger de nos partenaires commerciaux une réelle réciprocité dans l'accès aux marchés publics. Alors que les marchés publics de l'Union sont ouverts à la concurrence internationale à 85 %, seulement 32 % des marchés publics des États-Unis sont accessibles aux opérateurs européens et 28 % au Japon, pour ne pas parler de la Chine ou de l’Inde où la réciprocité est très faible. La réciprocité doit donc impérativement être renforcée et ce règlement est un bon pas en ce sens.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šio siūlymo balsavimo atidėjimą, kad būtų galima susitarti trišaliu susitarimu. Šiuo siūlymu sustiprinti ES poziciją derantis dėl ES bendrovių patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas ir išaiškinti konkursų dalyvių, prekių ir paslaugų iš užsienio teisinę padėtį ES viešųjų pirkimų rinkoje. Šiuo pasiūlymu sukuriama visapusiška ES išorės viešųjų pirkimų politika, kuria reglamentuojamas užsienio prekių ir paslaugų patekimas į ES viešųjų pirkimų rinką, ir nustatomi mechanizmai, kurie paskatintų ES prekybos partnerius pradėti derybas dėl įsileidimo į rinką. ES teisėje įtvirtinamas principas, kad ES vidaus viešųjų pirkimų rinkoje prekėms ir paslaugoms, kurioms taikomi įsileidimo į rinką įsipareigojimai, galioja tokios pat sąlygos kaip ES prekėms ir paslaugoms. Pritariu išdėstytiems siūlymams nustatyti persvarstymo sąlygą, kuria Komisija įpareigojama įvertinti reglamento po to, kai jis įsigalioja ir yra taikomas dvejus metus, poveikį ir atitinkamai jį pakoreguoti.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (EFD), в писмена форма. − Изглежда съществува нарастващ дисбаланс между правната отвореност на пазарите на обществени поръчки на ЕС, амбициите и интересите на ЕС в тази област, от една страна, и от друга страна – ограничителните практики от страна на основните търговски партньори. Редица трети държави не искат да отворят изобщо пазарите си на обществени поръчки за международната конкуренция или да продължат процеса на отваряне, ако вече са го започнали.

Подкрепих доклада на Даниел Каспари, защото в резултат на това икономическите оператори от ЕС са изправени пред ограничителни практики при възлагането на поръчки в голям брой търговски партньори на Съюза.

В допълнение към текущите търговски преговори с основни търговски партньори (като например САЩ, Канада, Япония или Индия) и ангажиментите, поети от 15-те страни по Многостранното споразумение относно обществените поръчки – които бяха преразгледани и очакват одобрение от Съвета и от Парламента – предложеният регламент има за цел да допълни настоящите усилия на ЕС за отваряне на пазарите на обществени поръчки в трети държави за дружества от ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho appoggiato col mio voto la relazione Caspary che analizza il regolamento relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea. Grazie a questa proposta legislativa sarà possibile escludere dalle gare di appalto europee le aziende con sede in quei paesi dove non sono garantite le stesse possibilità di partecipazione per le aziende dei nostri territori.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas pritaria Komisijos pasiūlymui dėl reglamento, kuriuo ribojamas patekimas į ES viešųjų pirkimų rinką toms trečiosioms šalims, kurios nesudaro abipusių galimybių patekti į savo rinkas. Šiuo reglamentu taip pat nustatomos procedūros, kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas. Pasiūlymo tikslas – paskatinti dvišales prekybos derybas su trečiosiomis šalimis dėl viešųjų pirkimų rinkų atvėrimo. Daugelis trečiųjų šalių nenoriai atveria savo viešųjų pirkimų rinkas tarptautinei konkurencijai ar neatveria jų labiau nei tai darė iki šiol. Todėl ES ūkio subjektai susiduria su viešųjų pirkimų ribojamaisiais veiksmais daugelyje Sąjungos prekybos partnerių.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdravka Bušić (PPE), napisan. − Promicanje slobode tržišta jedan je od temeljnih stupova na kojima počiva Europska unija. Kroz protekla desetljeća uspjeli smo otvoriti jedinstveno tržište Europske unije svim dionicima koji svojim ulaganjima doprinose prosperitetu naših građana. No u vremenima štednje suočeni smo sa situacijom u kojoj pojedine zemlje ograničavaju svoja tržišta u korist domaćih kompanija. Takav ambijent ne doprinosi zdravom razvoju trgovinskih odnosa Europske unije s tim zemljama, ograničava tržište i usporava izlazak iz ekonomske krize. Uvođenjem načela reciprociteta u procesu pripreme europske regulative o pristupu tržištima javne nabave u Europskoj uniji možemo osigurati svojevrsnu prednost za europska poduzeća koja se žele natjecati na tržištima javne nabave trećih zemalja. No s druge strane našim partnerima treba biti jasno kako ove regulative za krajnji cilj imaju poboljšanje trgovinskih odnosa. One nastoje osigurati ravnopravnu utakmicu na tržištima javne nabave. Dugoročno gledajući, manje političke regulacije u tržišnim utakmicama treba biti cilj kojem težimo. U ovom trenutku također trebamo biti svjesni kako politika mora preuzeti odgovornost i postaviti jednaka pravila igre za sve igrače sve dok oni međusobno ne prepoznaju obostranu korist od slobodnog tržišta.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della proposta poiché essa permetterà alle imprese europee di accedere più facilmente ai mercati degli appalti pubblici internazionali a fronte dell’accesso che l’UE già garantisce alle imprese estere. I dati della Commissione europea indicano, infatti, che l'85% del mercato degli appalti pubblici dell’UE è già aperto alla concorrenza internazionale mentre le imprese europee possono presentare offerte solo per il 32% degli appalti pubblici degli Stati Uniti e per il 28% in Giappone. La proposta rappresenta un importante primo passo verso l’introduzione di un nuovo strumento volto a favorire una maggiore reciprocità nell’accesso ai mercati internazionali degli appalti pubblici. In particolare, la relazione conferma e mantiene il grado di apertura del mercato UE degli appalti pubblici, non riscontrandosi disposizioni che lascino pensare a ritorni protezionistici; in caso di ripetute e gravi discriminazioni nei confronti dei fornitori europei in paesi terzi, mette a disposizione della Commissione Europea un meccanismo che consente di limitarne l'accesso al mercato dell'UE; introduce minimi oneri burocratici, non aventi riflessi finanziari né organizzativi. Al contempo, la proposta, offrendo alla Commissione Europea strumenti di natura giuridica, consentirà di rafforzare la posizione competitiva delle industrie europee a livello globale, pur nella piena conformità alle regole internazionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen (S&D), skriftlig. − De danske socialdemorater i Europa-Parlamentet afstod fra at stemme om Caspary-betænkningen A7-0454/2013, da tiltag heri kan risikere at have uhensigtsmæssige og utilsigtede negative konsekvenser på såvel det europæiske marked som hvad angår adgangen til tredjelandes markeder. Vi er fortalere for frihandel og et åbent marked for offentlige investeringer. Gensidighed og et fokus på gensidig fordel – det vil sige fordel for de europæiske borgere såvel som borgerne i de respektive tredjelande – er i den forbindelse afgørende. Ubalancen i forhold til adgangen til de offentlige indkøbsmarkeder i visse tredjelande kan eksempelvis håndteres via handelsaftaler.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa proposta di regolamento in materia di accesso di beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici. Sono generalmente d'accordo con l'idea di evitare che imprese non europee concorrano per contratti di appalto pubblico, a meno che il loro paese di origine non consenta alle imprese UE di fare altrettanto. Ritengo che questo strumento che sarà utilizzato con il vaglio della Commissione europea servirà a rafforzare il suo ruolo nei negoziati commerciali con i paesi terzi.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte traduit les efforts de l'Union européenne pour parvenir à l'ouverture des marchés publics à ses entreprises dans les pays tiers. L'Union européenne affiche effectivement un engagement prononcé en faveur d'une multiplication des échanges. Le texte vise ainsi à engager les pays tiers à l'ouverture des marchés en régissant l'accès des produits et services étrangers aux marchés publics européens. Pour poursuivre ces négociations, il apparaît particulièrement raisonnable de s'assurer de la préservation du principe d'uniformité de la Politique Commerciale Commune en incluant les passations de marchés.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Par son vote sur l’ «accès des produits et services au marché des marchés publics», le Parlement a envoyé au reste du monde un message fort concernant le principe de réciprocité en matières de relations commerciales. Actuellement, en effet, certains marchés publics de pays tiers ne sont toujours pas ouverts aux entreprises et investissements européens alors que nos marchés, eux, sont ouverts au reste du monde. Estimant cette pratique de la part de ces pays tiers «déloyale» et «inéquitable», l’UE a donc décidé de se donner la possibilité de réagir en fermant notamment ses marchés aux entreprises des pays ne jouant pas honnêtement le jeu de la concurrence internationale. La décision d’exclure des marchés publics européens des entreprises de pays "déloyaux" revient à la Commission. Mais les autorités nationales des «28» peuvent formuler, au nom du principe de réciprocité commerciale, une demande d’autorisation d’exclusion de leurs marchés pour tel ou tel pays.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte dans la mesure où cette proposition constitue une première puisque pour la première fois, l'Union a conclu un accord bilatéral régional avec des pays d'Afrique noire, si l'on exclut l'Afrique du Sud. La nature de l'accord, qui a été ratifié par quatre États, a, dans une certaine mesure, préservé la dimension propre à l'intégration régionale, qui demeure l'un des objectifs de l’accord de partenariat économique.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − A közbeszerzési piacok gazdasági jelentősége hatalmas, súlyuk az éves GDP %-ában kifejezve az EU-ban 16%, az USA-ban 11%, Japánban 18%, de hasonlóan magas a feltörekvő országok esetében is. E piacok nyitottsága ugyanakkor rendkívül eltérő, ezért támogatandó, hogy az Unió rendelkezzen olyan eszközzel, amely ösztönözheti a kereskedelmi partnereket saját közbeszerzési piacaik EU-hoz hasonló mérvű megnyitására két-és többoldalú nemzetközi tárgyalások keretében.

Lényeges, hogy a nemzeti és uniós munkajogi normáknak való megfelelés következetesen biztosítva legyen. A nemzetközi együttműködésnek segítenie kell a fejlődő országok fenntartható gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődését, a foglalkoztatási körülmények javulását, a szegénység csökkentését.

A munkanélküliség csökkentése, az új munkahelyek teremtése a válság fényében különös fontosságot nyert. Ezt a követelményt szem előtt tartva kell az Unió érdekeinek megfelelő kompromisszumos javaslatot kidolgozni.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI), in writing. − As an MEP for Northern Ireland, I recognise the significant economic potential that underlies increased exports and opening up new markets for products and services developed in the EU. I also believe, however, that restricting market access to third countries that are unwilling to enter EU trade negotiations would have inherent risks – and potentially bring adverse results for our economy. Preventing these countries from entering EU procurement markets may encourage retaliatory action, jeopardising the opportunities that do exist in these economies for EU companies seeking to exploit particularly emerging markets in the future. In light of much of the beneficial provision included in the public procurement package that has also been debated in Parliament this week, I feel that the interests of businesses across my constituency would be best served by keeping the EU public procurement market open and competitive. I am also mindful that there are alternatives to this proposal, including dispute settlement mechanisms and bilateral trade agreements. Existing Member States should also be encouraged to open up access to remaining markets, and I would urge Parliament to support this approach as a matter of priority, rather than to potentially reduce market access in this way.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted against this report. It could provide the EU with a means to restrict access to EU public procurement for goods and services from third countries. The purpose is to give the EU more power to negotiate access to third countriesʼ procurement. I do not believe that this is in Walesʼs interests.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Em março de 2012, a Comissão apresentou a chamada Iniciativa de Contratos Públicos Internacionais, uma proposta de regulamento que visava a restrição do acesso ao mercado de contratos públicos da UE a países terceiros que não concedessem acesso recíproco aos respetivos mercados. Segundo dados do relatório, o mercado de contratos públicos da UE caracteriza-se por uma grande abertura à concorrência internacional, refletindo o empenho da UE na liberalização do comércio. Assim, estima-se que os contratos públicos da UE representem entre 15 e 20% do PIB da UE, estando 85% dos mercados europeus abertos a candidatos estrangeiros, contra os 32 % dos Estados Unidos e os 28% do Japão. Tal torna evidente que não há condições de reciprocidade e que a abertura do mercado europeu não tem, de facto, paralelo em outros mercados. Assim, esta proposta que votamos procura reforçar o peso da União Europeia nas negociações comerciais internacionais, de modo a oferecer aos operadores económicos europeus as melhores oportunidades de acesso ao mercado dos contratos públicos extra-UE e representa uma oportunidade única para a União Europeia vincar a sua determinação de garantir a igualdade de tratamento e de condições e a reciprocidade no acesso à contratação pública.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Esta proposta de regulamento, sobre o acesso de países terceiros ao mercado interno de contratos públicos, vem no seguimento do relatório sobre o Acordo sobre Contratos Públicos (ACP), feito no âmbito da OMC e que, recentemente, recebeu luz verde do Parlamento Europeu. Com esta proposta, a Comissão pretende abranger aqueles países que não fazem parte do ACP, nem têm acordos de livre comércio com a UE. Desta feita, a UE pretende abrir, unilateralmente, o seu mercado de bens e serviços para esses países; por outro lado, chantageia com possíveis represálias aqueles países que não querem abrir o seu mercado de contratos públicos. Para além de serem as grandes empresas multinacionais a ganhar com esta abertura recíproca dos mercados de contratos públicos, este regulamento limita a soberania dos Estados para regular a atribuição de contratos públicos, tendo em vista as necessidades de desenvolvimento próprias identificadas. Este regulamento representa mais um passo na satisfação da insaciável gula dos monopólios europeus, que assim avançam sobre uma área em que há muito desejavam pôr as mãos. A UE, e este Parlamento em particular, agem, mais uma vez, como comité de negócios do grande capital. Obviamente, votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Tretie krajiny nie sú ochotné otvoriť svoje trhy verejného obstarávania medzinárodnej súťaži. V súčasnosti čelia dodávatelia z Európskej únie rozmanitým obmedzujúcim praktikám pri obstarávaní. Európska únia naproti tomu ponechala svoj trh verejného obstarávania z veľkej časti otvorený. Európska komisia predložila 21. marca 2012 iniciatívu v oblasti medzinárodného obstarávania, ktorá má vytvoriť pákový efekt v dvojstranných obchodných rokovaniach vedených s tretími krajinami v súvislosti s otvorením trhov verejného obstarávania. Európska komisia sa tak snaží reagovať na neustále sa zväčšujúci rozpor medzi ambíciami a záujmami na jednej strane a postupmi hlavných obchodných partnerov na strane druhej. Predmetný návrh Európskej komisie sa skladá z dvoch postupov. Prvým postupom je mechanizmus, ktorý umožňuje vnútroštátnemu verejnému obstarávateľovi vylúčiť ponuky z tretích krajín, ak má pocit, že spoločnosti z Európy nemajú rovnaký prístup na trh tretej krajiny. Druhý postup umožňuje Európskej komisii, aby začala vlastné vyšetrovanie, pokiaľ ide o rovnaký prístup európskych podnikov na obstarávací trh tretej krajiny, a následne prijať potrebné opatrenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – C'est la mort dans l'âme que je me suis abstenu sur le rapport de M. Caspary. Dans le contexte actuel, il semble logique de vouloir mettre en place des instruments de réciprocité ou permettant de peser sur l'ouverture des marchés publics des pays tiers dont les entreprises ont d'ores et déjà accès aux marchés publics de l'Union européenne.

Le problème, c'est la philosophie générale qui sous-tend le texte. En effet, alors que la quasi-totalité des pays du monde restreint l'accès aux marchés publics, considérant que l'argent des contribuables doit servir avant tout des objectifs nationaux et bénéficier aux entreprises nationales, l'Union européenne a fait le choix rigoureusement inverse. Elle a fait le choix de l'ouverture totale à la concurrence mondiale, au point que 90 % de ses marchés publics sont aujourd'hui totalement en concurrence.

La seule et vraie solution, c'est l'instauration de règles d'exclusivité et de protection nationales, qui permette d'encourager les entreprises et l'emploi locaux. Il n'est plus possible, dans un contexte de surfiscalité légitimement contestée, d'utiliser l'argent des contribuables au bénéfice d'entreprises étrangères au nom de vos dogmes de concurrence et d'ultra-échangisme. La légitimité de l'impôt, c'est d'abord et avant tout la légitimité et l'acceptation par les citoyens de son usage.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), na piśmie. − Handel, aby był konkurencyjny, potrzebuje skutecznych instrumentów ochrony prawnej. Poparłam nowe przepisy, ponieważ pozwolą one większej liczbie europejskich firm dotrzeć na rynki państw spoza UE. Podstawą powinna być tutaj zasada wzajemności, tzn. dostęp do unijnego rynku zamówień publicznych powinien być ograniczony w przypadku podmiotów z krajów trzecich, które nie zapewniają podobnego dostępu firmom z UE. Oczywiście otwarcie rynków, jest bardzo ważne, ale nie może prowadzić do zmniejszenia konkurencyjności europejskich firm. Jest to również kwestia o podstawowym znaczeniu dla rynku wewnętrznego. Przepisy pokazują determinację w dążeniu do zapewnienia równego traktowania, a tym samym równych warunków działania podmiotów na dzisiejszej scenie handlu światowego. UE spotyka się z większą i ostrzejszą konkurencją ze strony swoich partnerów handlowych. Nie zamyka jednak własnego rynku zamówień publicznych dla zagranicznych wykonawców, domaga się natomiast równych możliwości dostępu do rynku dla własnych wykonawców i towarów za granicą.

Dotychczas instytucje zamawiające nie dysponowały jasnymi ramami umożliwiającymi wypełnianie zobowiązań międzynarodowych UE w dziedzinie zamówień publicznych. To fragmentaryczne podejście stosowane przez różne państwa członkowskie, w których dostęp towarów i usług do krajowego rynku zamówień publicznych był blokowany w drodze indywidualnych decyzji, zmieni się w wyniku przyjętego dzisiaj sprawozdania. Scentralizowany system zapewni jednolite traktowanie towarów i usług pochodzących z krajów trzecich.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − I voted in favour of this report as this is a new instrument which seeks to redress the lack of leverage in the EUʼs international negotiations with trading partners and to gain substantial market-access commitments for the benefit of EU business. The proposal, which is based on two pillars, includes a call for an external procurement investigation into alleged restrictive procurement measures.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Voici un rapport dont on peut saluer le message et la pertinence. Enfin, le Parlement européen a pris fait et cause pour une mondialisation rééquilibrée au profit de l’Union européenne. Il paraît impensable d’ouvrir nos marchés à des entreprises de pays tiers qui tirent les prix et la qualité vers le bas en même temps que nos propres entreprises restent à la porte de ces pays qui encouragent leurs entreprises à de telles pratiques. Pourtant, c’est ce que l’Union européenne fait et cela est devenu intolérable! Tandis que les marchés publics en Europe sont ouverts à 85%, les entreprises européennes n’ont accès qu’à un tiers des marchés publics aux États-Unis (32%) et seulement à 28% au Japon! Cessons d’être les benêts de la mondialisation! Je me réjouis que l’UE prenne enfin conscience de cette asymétrie et rétablisse l’équilibre en défendant la réciprocité dans l’accès aux marchés publics. Une entreprise étrangère qui présentera une offre anormalement basse pourra désormais être exclue si les motifs ne sont pas valables. De même, il sera possible d’exclure les offres issues de pays dont les marchés publics restent fermés aux entreprises européennes. Désormais, l’UE pourra aborder les négociations commerciales avec ambition et réalisme.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J’ai soutenu ce rapport relatif à la réciprocité dans l’accès aux marchés publics. Publiée en mars 2012, cette proposition de règlement vise à rétablir une concurrence équitable entre les entreprises européennes et celles originaires de pays tiers en matière d’accès aux marchés publics, en instaurant un principe d’ouverture réciproque des marchés publics et en prévoyant la possibilité d’exclure les offres d’entreprises étrangères originaires de pays ne respectant pas le principe de réciprocité. Le texte adopté prévoit un certain nombre de conditions clarifiant l’exercice de ce principe et prend en compte le cas particulier des pays les moins développés. Ce texte témoigne de la prise de conscience, tardive, de l’Union européenne de la nécessité d’agir dans ce domaine: alors que près de 85% des marchés publics de l’UE sont ouverts, certains de nos partenaires commerciaux ferment résolument l’accès de leurs marchés publics aux entreprises européennes (États-Unis, Chine, Brésil notamment). Il était temps que l’UE ouvre enfin les yeux et réagisse.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − L'importanza della garanzia di accesso di beni e servizi ai mercati degli appalti pubblici sta alla base di questa relazione. La garanzia di gare d'appalto trasparenti e che possano consentire la partecipazione di diversi competitor che lavorano sul territorio di riferimento è particolarmente auspicabile. La procedura delle gare d'appalto è prodromica all'implementazione di politiche di sviluppo e crescita, senza le quali non si potrà realmente uscire dalla crisi. Ringrazio dunque il relatore e tutti i colleghi che hanno lavorato a questo importante dossier.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – Nous avons adopté un élément essentiel du point de vue de notre stratégie commerciale, à savoir un instrument de réciprocité dans l'accès aux marchés publics. Ce projet avait été porté en binôme par le Commissaire Michel Barnier et son collègue Karel De Gucht et a pu bénéficier du soutien et de l’engagement pleins et entiers de l'ensemble des députés de la délégation française du PPE. La réciprocité doit devenir le maître-mot de notre politique commerciale. C'est déjà ce que revendiquait Nicolas Sarkozy lors de son quinquennat, et c'est une première étape très importante qui est franchie aujourd’hui en ce sens, malgré les réticences et les réserves de ceux qui y voient du protectionnisme déguisé. Pour ma part, je me félicite du fait que nous nous donnions les moyens d'être à armes égales dans la mondialisation, et d’assurer à nos entreprises européennes un accès réciproque aux marchés publics des pays tiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Piața achizițiilor publice este deschisă concurenței internaționale, reflectând angajamentul de liber schimb al Uniunii, în timp ce țările terțe nu oferă accesul reciproc pe piețele lor. Astfel, operatorii economici din UE se confruntă cu practici restrictive din partea unor parteneri comerciali ai Uniunii. Mai mult, s-a observat o creștere a măsurilor protecționiste, în detrimentul societăților europene.

Susțin acest raport, deoarece consider că Uniunea Europeană trebuie să ia urgent măsuri și să pună capăt acestor practici restrictive, prin adoptarea unor negocieri mai agresive. Dacă țările terțe au acces la piața achizițiilor publice a Uniunii, ar fi normal ca si agenții economici din Uniune să aibă acces la piața achizițiilor publice din țările terțe.

Restricționarea accesului la piață pentru țările terțe nu este soluția dorită, dar dacă orice formă de negociere eșuează, în ultimă instanță, aceasta poate fi folosită. De altfel, este important ca orice măsură luată de Uniune în această privință să fie aplicată uniform la nivel european, pentru a preveni fragmentarea pieței interne.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted in favour of this report, which contains proposals to address the issue of international public procurement markets and non-reciprocal treatment of the EU. The Commission is concerned that EU suppliers are facing restrictive access to foreign public procurement markets while the EU remains largely an open market. This is an important issue because it is vital that in trade deals we have the best deal for consumers on all services.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Il s'agit de restreindre l'accès des pays tiers ne proposant pas d'accès réciproque à leurs marchés aux marchés publics de l'Union. Mais cela revient à démontrer que l'ouverture doit être la règle. Ce n'est pas mon avis. Dans le cadre des négociations relatives à la révision de l’Accord sur les marchés publics (AMP) conduites au sein de l’OMC et de négociations bilatérales avec des pays tiers, l’UE a plaidé pour une ouverture des marchés publics au niveau international. Les marchés publics sont des outils importants de développement et de souveraineté nationale et populaire. En particulier les pays en développement doivent pouvoir garder leur liberté de réserver ces marchés à des opérateurs locaux, ou d'exclure certains secteurs clés de la concurrence internationale. Je vote contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Em março de 2012, foi apresentada pela Comissão a Iniciativa de Contratos Públicos Internacionais: uma proposta de regulamento que pretendia restringir o acesso ao mercado de contratos públicos da UE de países terceiros que não concedam acesso recíproco aos respetivos mercados. O objetivo da Comissão é conseguir alguma vantagem nas negociações comerciais bilaterais com países terceiros relativamente à abertura dos mercados de contratos públicos. Muitos países terceiros estão relutantes em abrir os seus mercados de contratos públicos à concorrência internacional ou em conceder uma maior abertura relativamente à já existente. Na sequência deste facto, os operadores económicos enfrentam práticas restritivas neste domínio em muitos dos parceiros comerciais da União Europeia. Com a presente proposta de regulamento, procuramos complementar os esforços em curso por parte da UE no sentido de abrir às suas empresas os mercados de contratos públicos em países terceiros. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra del presente informe porque supone una estrategia de privatización de servicios públicos en todas las regiones de la Unión Europea. Tras la decisión de iniciar la liberalización de la contratación pública en la UE, tomada de forma unilateral, este informe pretende modificar las normas para que el resto de países con los que la UE no tiene un acuerdo de asociación vean cerradas las puertas al mercado europeo hasta que no asuman, de igual forma, esta liberalización de la contratación pública. Se trata de una maniobra neocolonial que trata de imponer las condiciones en las que las empresas europeas podrán acceder a los contratos públicos de terceros países, una maniobra de chantaje que emplea el acceso al mercado común como arma. Por ello es por lo que he decidido votar en contra del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The Commission has come up with a proposal which essentially consists of 2 procedures. The first procedure is a mechanism that enables national contracting authorities to exclude tenders from third countries when they feel companies from Europe do not enjoy reciprocal access to the third country market. The second procedure allows the Commission to launch its own investigations in regard to the reciprocal access of European companies to third country procurement markets and to take action. I supported the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Eine Vielzahl Drittländer will es vermeiden, die Märkte für öffentliche Aufträge und für Konzessionen generell oder weiter als bislang für den internationalen Wettbewerb zu öffnen. Die tatsächliche Zugänglichkeit, also die Durchdringungsrate, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, beispielsweise von der Größe des Marktes, Sprachbarrieren, Technologie, Spezialisierung etc. Problematisch sind protektionistische Anforderungen wie etwa die Verpflichtung zum Technologietransfer als Voraussetzung für die Vergabe öffentlicher Aufträge und/oder Anforderungen in Bezug auf einen inländischen Fertigungsanteil. Es gelingt der EU kaum, Drittländer in Handelsverhandlungen zu Zusagen in diesem Bereich zu bewegen. Der vorliegende Bericht findet keine befriedigenden Lösungen für die anstehenden Probleme, ist aber auch nicht grundsätzlich abzulehnen. Deshalb habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Europos Sąjunga, būdama laisvosios rinkos dalyvė, yra sudariusi geras sąlygas užsienio verslo subjektams dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Deja, ES verslo subjektai nevisada turi vienodas galimybes dalyvauti viešuosiuose pirkimuose trečiosiose šalyse dėl taikomų apribojimų, kurie kartais esti ir protekcionistinio pobūdžio. Dėl šių priežasčių verslo subjektai patiria nemažai nuostolių, atsiranda rinkos iškraipymų. Manau, kad šiais pakeitimais yra sukuriamos palankesnės sąlygos deryboms su trečiosiomis šalimis, o kartu užtikrinamos palankesnės sąlygos prekybai. Tik užtikrinę abipusius ES ir trečiųjų šalių įsipareigojimus viešųjų pirkimų srityje, bus skatinama laisvoji prekyba, kuriama konkurencinga rinka trečiosiose šalyse.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A par das negociações comerciais em curso com parceiros de grande relevância (como os EUA, o Canadá, o Japão ou a Índia) e dos compromissos assumidos por 15 partes do Acordo multilateral sobre Contratos Públicos (ACP), revisto e à espera de aprovação pelo Conselho e pelo Parlamento, a presente proposta de regulamento visa complementar os esforços em curso por parte da UE no sentido de abrir às suas empresas os mercados de contratos públicos em países terceiros. Votei favoravelmente o presente relatório em que a UE usa da sua possibilidade de fechar, parcial e temporariamente, os seus mercados de contratos públicos a empresas de países terceiros que apliquem medidas restritivas relativamente aos contratos públicos. A Comissão, tendo por base as relações comerciais dos últimos anos, considera que isso poderá constituir um incentivo para que países terceiros encetem negociações com a UE sobre esta matéria.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. − Svaki kvalitetan odnos, pa tako i trgovinski, mora se bazirati na nekoj vrsti balansa vrijednosti uključenih strana. Nastojanje da se eliminiraju prepreke europskim ulaganjima i sudjelovanje europskih tvrtki u javnim nabavama trećih zemalja za koje istovjetne prepreke ne postoje na EU tržištu za svaku je pohvalu. Istovremeno, imajući na umu predanost Unije zaštiti ljudskih prava te socijalnoj pravdi, posebno treba pohvaliti amandmane u obliku članaka 5.a i 24.a kojima se poziva na pridržavanje pravne regulative trećih zemalja po pitanju zaštite okoliša, socijalnog i radnog prava ali i regulative Europske unije koje su, u navedenim pravnim kategorijama, među najprogresivnijim u svijetu. Kao vodeća gospodarska sila, zajedničkim nastupom svih članica, Unija na ovaj način otvara velikom broju malih, srednjih ali i velikih poduzetnika iz manjih članica poput Hrvatske tržišta kojima im je pristup do sada bio otežan ili onemogućen. U tom smislu, svaku inicijativu koja bi hrvatskim poduzetnicima iz područja kao što su građevina, elektroindustrija i dr. otvorila nove poslovne prilike, pod uvjeta pridržavanja visokih standarda radničkih prava i zaštite okoliša, a u uvjetima gospodarske krize treba podržati.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. – Le principe de réciprocité est un principe primordial pour la bonne conduite des relations économiques entre l'Union européenne et ses partenaires internationaux. Cependant, le secteur des marchés publics de l'Union, dont l'ambition est de s'ouvrir au reste du monde, se voit de plus en plus confronté à des pratiques restrictives de la part de ses grands partenaires commerciaux. J'ai voté pour l'adoption de ce rapport dans un souci d'amélioration des relations commerciales entre l'Union et ces pays. Nous devons protéger nos entreprises face à une concurrence déloyale venant du reste du monde. Ne voyons pas là une mesure de protectionnisme exacerbé mais plutôt un moyen de faire évoluer les rapports de l'Union avec des pays qui n'ont, à ce jour, pas désiré entamer de négociations en vue d'un partenariat économique. Nous avons besoin d'un tel instrument pour que notre marché public puisse évoluer dans une atmosphère mondiale propice à son efflorescence. Je me battrai toujours pour que les relations commerciales soient plus équitables afin que notre économie puisse servir au mieux nos concitoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – Il existe de sérieux déséquilibres d'accès aux marchés publics entre l'UE et ses partenaires commerciaux: alors que 85% des marchés publics de l'UE sont déjà potentiellement ouverts aux soumissionnaires internationaux, ce n'est par exemple le cas que de seulement 32% des marchés publics aux États-Unis et 28% au Japon. L'instrument dit "instrument de réciprocité" qu'a proposé la Commission vise à remédier à cette situation - et non à fermer nos marchés comme certains détracteurs l'ont prétendu. Ce projet d'instrument permettrait d'empêcher des entreprises non-européennes de se voir octroyer des marchés publics dans l'UE si leur pays d'origine n'offre pas lui-même cette possibilité à nos entreprises. L'outil proposé ne pourrait être utilisé que pour les marchés d'au moins 5 millions d'euros, avec l'approbation de la Commission européenne, et les pays les moins avancés seraient exclus. Le compromis trouvé me parait satisfaisant, et j'y apporte mon soutien. J'appelle maintenant le Conseil à avancer constructivement dans les négociations avec le Parlement afin qu'un tel outil voie le jour au plus vite.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Against. We tabled a rejection amendment: this Regulation harmonises the rules regulating access to EU public procurement on the basis of the openness-by-default principle, thereby ruling out the possibility to intervene at local level on the basis of other principles and instruments. This underlying principle is not acceptable since it rules out the possibility to use public procurement for strategic purposes, besides purely offensive goals. By introducing this principle, the EU would, yet again, be the exception as compared to all other countries. Moreover, the EUR 5 million threshold poses problems with respect to SMEs: under the threshold it would not be possible to adopt any restriction whatsoever, but that is the relevant market for SMEs. It therefore appears that this is an instrument mostly at the service of the EU’s big industrial groups.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Appare chiara a tutti ormai la necessità di evitare che imprese extra UE concorrano per contratti di appalto pubblico del valore superiore a 5 milioni di euro a meno che il loro paese d'origine non consenta alle nostre imprese di fare altrettanto. Solo così sarà possibile rafforzare la posizione dell'UE nei negoziati commerciali con i paesi terzi.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (PPE), per iscritto. − La proposta di regolamento relativa all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'UE e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'UE ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi è il frutto di un testo di compromesso che rappresenta un importante tassello per l'introduzione di un nuovo strumento che consenta una maggiore reciprocità nell'accesso ai mercati internazionali degli appalti pubblici. Il rischio maggiore che si corre in Europa è rappresentato dalle politiche protezionistiche di molti importanti partner commerciali dell'UE che, di fatto, limitano l'accesso ai propri mercati degli appalti pubblici.

I dati della Commissione europea indicano che l'85% del mercato degli appalti pubblici dell'UE è già aperto alla concorrenza internazionale, mentre, a titolo di esempio, le imprese europee possono presentare offerte solo per il 32% degli appalti pubblici degli Stati Uniti e il 28% in Giappone. Ho espresso il mio voto favorevole perché ritengo che il Parlamento dovrebbe dare un segnale forte di apertura dei negoziati con il Consiglio, così lanciando anche una sfida alla comunità internazionale, sul fatto che l'UE s'impegna, attraverso una maggiore apertura dei mercati degli appalti, rilanciando la competitività' delle imprese europee e garantendo una liberalizzazione equilibrata degli scambi commerciali.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (EFD), per iscritto. − Ho deciso di votare in maniera favorevole a questo provvedimento in quanto stabilisce le regole di accesso di beni e servizi di Paesi terzi al mercato europeo degli appalti pubblici secondo criteri di reciprocità. Inoltre, questo Regolamento potrà anche valere come un'efficace leva negoziale per ottenere aperture da parte di mercati ancora inaccessibili per le imprese europee e soprattutto italiane. Infine, l'art. 1 precisa che il Regolamento si applica ai soli contratti sopra la soglia comunitaria e vengono definiti in maniera precisa i beni e servizi "coperti" da quelli "scoperti".

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce projet de règlement qui permet la fermeture des marchés publics européens aux entreprises issues de pays ne respectant pas une stricte réciprocité. Selon la Commission, 85% des marchés publics de l'UE sont déjà potentiellement ouverts aux soumissionnaires internationaux, en comparaison avec seulement 32% des marchés publics aux États-Unis et 28% au Japon. Sans ce texte, les grandes multinationales des pays récemment industrialisés continueraient à profiter de l'ouverture des marchés européens sans que nos entreprises puissent travailler dans ces pays. Nous devions créer un cadre juridique qui permette à l’Union européenne de répliquer face à cette concurrence déloyale. Ce texte est la suite logique de nos engagements pour une mondialisation plus équitable dans laquelle l'Europe défend ses intérêts.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Ritengo che questo atto sia il giusto compromesso tra la difesa degli operatori europei nel mercato globale degli appalti e il raggiungimento di un livello di equa concorrenza con gli operatori stranieri. Infatti, il suo scopo non è di impedire l'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato europeo degli appalti. Al contrario, esso deve favorirne l'ingresso, purché ciò avvenga su un piano di piena uguaglianza con l'offerta degli operatori europei. Inoltre appoggio totalmente l'adozione di misure volte ad aprire un dialogo con quei paesi che dispongono di norme protezionistiche in materia di accesso al mercato degli appalti, al fine di garantire che gli operatori europei che decidano di partecipare a gare d'appalto in tali paesi non siano svantaggiati in partenza. Mi riferisco, ad esempio, alle clausole buy local degli Stati Uniti o alle forti restrizioni operate dal Brasile o dalla Cina. In tal senso penso che la proposta sia ben bilanciata, dal momento che, al contrario di quanto alcuni colleghi ritengono, non provocherà ritorsione da parte dei partner commerciali dell'UE, ma anzi li spingerà ad adottare misure più liberali pur di non vedere ristretto o negato l'accesso dei loro operatori all'enorme e ricco mercato che l'UE rappresenta.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − The proposal considered here today, which would allow for the EU and Member States to close procurement markets to firms from third countries subject to various decision processes, carries significant risks and could leave the EU open to damaging retaliatory measures. At a time when capitalising on opportunities for growth, particularly in emerging markets, is more important than ever, I believe that this proposal would lead instead to a net reduction in market access and a lessening of the EU Member States’ growth potential. For those reasons I cannot support this Commission proposal and I am disappointed at the outcome of today’s vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – La proposition a été conjointement présentée par deux commissaires, Michel Barnier et Karel de Gucht, qui ont, l'un et l'autre, affirmé qu'ils étaient fermement convaincus de la nécessité de doter l'Union d'un tel instrument. Toutefois, les réactions au Conseil ont été mitigées: une partie des États membres a accordé son soutien à la proposition, et une partie tout aussi importante n'a pas perçu la nécessité d'agir sur ce dossier et a rejeté l'idée, considérant l'instrument comme une mesure protectionniste susceptible d'avoir des retombées négatives sur le commerce mondial (notamment par d'éventuelles représailles de la part de pays tiers puissants). Malheureusement, le Conseil n'a pas été en mesure de mettre fin à cette impasse et d'avancer dans les discussions sur le fond de la proposition. Nous avons proposé un certain nombre d'amendements susceptibles d'aider à combler le fossé entre les fervents adversaires et les fermes défenseurs de la proposition. Premièrement, évaluer les incidences et réviser l'instrument. Deuxièmement, préserver le principe d'uniformité de la PCC. Troisièmement, prévenir la fragmentation du marché intérieur. Quatrièmement, éviter les dommages aux pays en développement.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Este é um novo instrumento que visa melhorar a possível influência dos contratos públicos nas negociações internacionais da União Europeia com os parceiros comerciais e alcançar compromissos substanciais no que respeita ao acesso aos mercados, em benefício dos cidadãos europeus. Assim, o documento visa abrir os mercados dos contratos públicos e melhorar o documento proposto, nomeadamente através de uma ideia de não fragmentação do mercado interno e de não prejuízo para os países em desenvolvimento e menos desenvolvidos. Pelos motivos expostos, votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat amendamentele adoptate de Parlamentul European referitoare la propunerea de regulament privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe. Am votat pentru ca politica comercială a Uniunii să contribuie la reducerea sărăciei la nivel mondial, prin promovarea îmbunătățirii condițiilor de muncă, a sănătății și siguranței la locul de muncă și a drepturilor fundamentale. Am votat pentru ca, în conformitate cu articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea să definească și să desfășoare politici comune și acțiuni și să acționeze pentru asigurarea unui nivel înalt de cooperare în toate domeniile relațiilor internaționale, în scopul, printre altele, de a-și proteja valorile, interesele fundamentale, securitatea, independența și integritatea și de a încuraja integrarea tuturor țărilor în economia mondială, inclusiv prin eliminarea treptată a barierelor în calea comerțului internațional. Conform amendamentelor adoptate, statele membre sau autoritățile/entitățile contractante ale acestora pot restricționa accesul bunurilor și serviciilor din țări terțe la procedurile lor de achiziții numai prin măsurile prevăzute de prezentul regulament sau prin legislația relevantă a Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. − Pozdravljam napore izvjestitelja koji idu u smjeru premošćivanja jaza između protivnika i zagovornika prijedloga koji je Komisija iznijela 2012., a koji se tiče ograničenja pristupa tržištu javne nabave EU-a trećim zemljama. Smatram kvalitetnom opasku izvjestitelja kojom Komisiji predlaže da pomno promatra utjecaj propisa, nakon što isti stupi na snagu, te ga u skladu s tim izmijeni. Slažem se s konstatacijom da nacionalne i regionalne odredbe u različitim državama članicama variraju te da bi se spriječilo narušavanje unutarnjeg tržišta, treba jasno navesti da države članice ili njihovi naručitelji ne mogu ograničiti pristup robe i usluga trećih zemalja na bilo koji način osim onog navedenog u ovoj Uredbi. Međutim, ipak smatram da implementacija prijedloga Komisije u praksi potencijalno može imati dalekosežne negativne posljedice na slobodu pristupa tržištu te naškoditi potencijalu tržišnog rasta. Stoga sam pri glasovanju ostala suzdržana.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J’ai voté contre ce rapport législatif sur l’accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur de l’Union. Derrière ce titre ronflant, il s'agit de restreindre l’accès des pays tiers aux marchés publics de l'Union quand ils ne proposent pas d’accès réciproque à leurs marchés publics. Dans la plupart des cas, c’est renforcer la position de l’UE pour que les pays tiers ouvrent leurs marchés publics aux entreprises dites européennes et clarifier les règles régissant l’accès des entreprises des pays tiers et de leurs produits et services aux marchés publics de l’UE. Je m’oppose fermement à ce type de chantage de la part de l’UE sur les pays en développement faisant comme si les uns et les autres jouaient à jeu égal. Les marchés publics sont pour les pays du Sud des outils importants de développement et ces pays doivent pouvoir garder leur liberté de réserver ces marchés à des opérateurs locaux ou d'exclure certains secteurs clés de la concurrence internationale. Ce rapport risque d'engendrer des procédures administratives lourdes et même de limiter les libertés des collectivités territoriales avec comme objectif de faciliter la conquête de marchés pour des entreprises prédatrices et comme conséquence le dumping social tous azimuts.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (S&D), par écrit. – Je me suis exprimée aujourd'hui en faveur de la réciprocité dans l’accès aux marchés publics. Ce vote constitue à mes yeux un pas vers le "juste échange" que nous, socialistes européens, préconisons, et opposons au libre-échange généralisé, tout comme au protectionnisme de repli. La réciprocité empêchera désormais les entreprises non européennes de faire des offres sur les marchés publics européens, quand leur pays d'origine ne donne pas aux entreprises de l'Union européenne tous les gages d'un accès réciproque et loyal à ses marchés publics ou ne respecte pas le droit international du travail. La bonne application du principe de réciprocité est également une question stratégique : les marchés publics européens sont ouverts à 85% alors que ceux des Etats-Unis ne sont ouverts qu'à 32%, ceux du Japon à 28% et ceux du Canada à 16%. Nos entreprises doivent pouvoir jouer à armes égales avec leurs concurrentes des pays tiers: c'est un point que nous négocions âprement lors des accords de libre-échange avec ces trois pays! C'est à cet effet une arme importante dans la bataille pour l'emploi que nous menons sur tous les fronts.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Das Öffnen des Marktes für Drittländer und das Angebot öffentlicher Aufträge und Konzessionen für den internationalen Wettbewerb ist üblich in unserer Zeit. Die Entwicklungsländer dürfen auf gar keinen Fall die Verlierer dieser Verordnung werden. In jedem Fall sollte man die Thematik mit Vorsicht angehen, um ganz im Sinne der gemeinsamen Handelspolitik zu agieren. Die Schlußabstimmung wurde verschoben.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Głównym celem złożonego wniosku legislacyjnego jest poprawa warunków, na których firmy z Unii Europejskiej mogą ubiegać się o zamówienia publiczne w państwach trzecich. Dzięki regulacjom zawartym w ww. rozporządzeniu Komisja Europejska będzie mogła mieć realny wpływ na negocjacje z innymi państwami dotyczące szerszego otwarcia ich rynków zamówień publicznych dla przedsiębiorców unijnych, m.in. również polskich. Oprócz tego dokument ma za zadanie określić jasne zasady dostępu do rynku zamówień publicznych w UE dla dostaw, usług i wykonawców z państw trzecich, zarówno tych, z którymi Unia Europejska zawarła umowy międzynarodowe w zakresie zamówień publicznych, jak i tych, z którymi takie umowy nie zostały zawarte. Dzięki temu dostęp wykonawców spoza UE do unijnego rynku zamówień publicznych ma być prostszy.

Po co nam nowe regulacje unijne? Przedmiotowe rozporządzenie wdraża strategię „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu [COM (2010) 2020] oraz Inicjatywę Przewodnią Europa 2020 Zintegrowana Polityka Przemysłowa w Erze Globalizacji [COM (2010) 614], jak również wdraża Akt o Jednolitym Rynku [COM (2011) 206]. Dokument stanowi też strategiczną inicjatywę Programu Pracy Komisji 2011 [COM (2010) 623 wersja ostateczna].

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − La relazione dell'on. Caspary riguarda la proposta di regolamento relativa all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'UE e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'UE ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi. Tale proposta, presentata dalla Commissione europea nel marzo del 2012, è stata il frutto di una lunga riflessione, favorita dall'intera industria europea, sulle politiche protezionistiche poste in essere da molti importanti partner commerciali dell'UE per limitare l'accesso ai propri mercati degli appalti pubblici. I dati della Commissione europea indicano, infatti, che l'85% del mercato degli appalti pubblici dell'UE è già aperto alla concorrenza internazionale mentre, a titolo di esempio, le imprese europee possono presentare offerte solo per il 32% degli appalti pubblici degli Stati Uniti e il 28% in Giappone. Occorreva dunque mettere a punto un nuovo strumento che permettesse alle imprese europee di accedere più facilmente ai mercati degli appalti pubblici internazionali a fronte dell'accesso che l'UE già garantisce alle imprese estere.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Esta proposta de regulamento, sobre o acesso de países terceiros ao mercado interno de contratos públicos, vem no seguimento do relatório sobre o Acordo sobre Contratos Públicos (ACP), feito no âmbito da OMC e que recentemente recebeu luz verde do Parlamento Europeu. Com esta proposta, a Comissão pretende abranger aqueles países que não fazem parte nem do ACP, nem têm acordos de livre comércio com a UE. Desta feita, a UE pretende abrir unilateralmente o seu mercado de bens e serviços para esses países, por outro lado, chantageia com possíveis represálias aqueles países que não querem abrir o seu mercado de contratos públicos. Para além de serem as grandes empresas multinacionais a ganhar com esta abertura recíproca dos mercados de contratos públicos, este regulamento limita a soberania dos Estados para regular a atribuição de contratos públicos, tendo em vista as necessidade de desenvolvimento próprias identificadas. Não demos o nosso acordo.

 
Note legali - Informativa sulla privacy