Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 15 januari 2014 - Straatsburg Herziene uitgave

22. Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid