Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 15 януари 2014 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Програма за дейността на гръцкото председателство (разискване)
 6.Промяна в дневния ред
 7.Състав на Парламента: вж. протоколи
 8.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 9.Състав на политическите групи
 10.Време за гласуване
  10.1.Правомощия и отговорности на постоянните комисии (B7-0001/2014) (гласуване)
  10.2.График на месечните сесии на Парламента през 2015 г. (гласуване)
  10.3.Отмяна на Решение 2007/124/ЕО, Евратом на Съвета (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar) (гласуване)
  10.4.Подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Русия (A7-0473/2013 - Amalia Sartori) (гласуване)
  10.5.Купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès) (гласуване)
  10.6.Бъдеще на отношенията между ЕС и АСЕАН (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer) (гласуване)
  10.7.Тахографите и социалното законодателство, свързано с автомобилния транспорт (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău) (гласуване)
  10.8.Възлагане на договори за концесия (A7-0030/2013 - Philippe Juvin) (гласуване)
  10.9.Обществени поръчки (A7-0007/2013 - Marc Tarabella) (гласуване)
  10.10.Възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (A7-0034/2013 - Marc Tarabella) (гласуване)
  10.11.Достъп на стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки (A7-0454/2013 - Daniel Caspary) (гласуване)
  10.12.Мед (A7-0440/2013 - Julie Girling) (гласуване)
  10.13.Програмата „Херкулес ІІІ“ и защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (A7-0385/2012 - Monica Luisa Macovei) (гласуване)
  10.14.Статистика, свързана с търговията със стоки между държавите членки (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin) (гласуване)
  10.15.Борбата срещу престъпленията спрямо дивата природа (B7-0013/2014) (гласуване)
  10.16.Повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта (A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer) (гласуване)
 11.Обяснение на вот
  11.1.Правомощия и отговорности на постоянните комисии (B7-0001/2014)
  11.2.График на месечните сесии на Парламента през 2015 г.
  11.3.Отмяна на Решение 2007/124/ЕО, Евратом на Съвета (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
  11.4.Подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Русия (A7-0473/2013 - Amalia Sartori)
  11.5.Купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès)
  11.6.Бъдеще на отношенията между ЕС и АСЕАН (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)
  11.7.Тахографите и социалното законодателство, свързано с автомобилния транспорт (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
  11.8.Възлагане на договори за концесия (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
  11.9.Обществени поръчки (A7-0007/2013 - Marc Tarabella)
  11.10.Възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (A7-0034/2013 - Marc Tarabella)
  11.11.Достъп на стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
  11.12.Мед (A7-0440/2013 - Julie Girling)
  11.13.Програмата „Херкулес ІІІ“ и защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (A7-0385/2012 - Monica Luisa Macovei)
  11.14.Статистика, свързана с търговията със стоки между държавите членки (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
  11.15.Борбата срещу престъпленията спрямо дивата природа (B7-0013/2014)
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 14.Приветствие с добре дошли
 15.Зачитане на основните права за свободно движение в ЕС (разискване)
 16.Бъдещето на Споразумението относно неприкосновеността на личните данни във връзка с аферата на Агенцията за национална сигурност (разискване)
 17.Гражданство на ЕС за продан (разискване)
 18.Доклад за напредъка на Сърбия за 2013 г. - Процес на европейска интеграция на Косово (разискване)
 19.Доклад за напредъка на Исландия за 2012 г. и перспективите след изборите (разискване)
 20.Положението в Южен Судан (разискване)
 21.Осъвременяване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Мексико - Осъвременяване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Чили (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 23.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1987 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (6647 kb)
Правна информация - Политика за поверителност