Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 15. ledna 2014 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu): viz zápis
 4.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu): viz zápis
 5.Program činnosti řeckého předsednictví (rozprava)
 6.Změna pořadu jednání
 7.Složení Parlamentu: viz zápis
 8.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 9.Členství v politických skupinách
 10.Hlasování
  10.1.Působnost stálých výborů (B7-0001/2014) (hlasování)
  10.2.Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2015 (hlasování)
  10.3.Zrušení rozhodnutí Rady 2007/124/ES, Euratom (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar) (hlasování)
  10.4.Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Ruskem (A7-0473/2013 - Amalia Sartori) (hlasování)
  10.5.Nominální hodnoty a technické specifikace euromincí určených pro peněžní oběh (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès) (hlasování)
  10.6.Budoucnost vztahů mezi EU a ASEAN (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer) (hlasování)
  10.7.Tachografy a předpisy v sociální oblasti týkající se silniční dopravy (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău) (hlasování)
  10.8.Udělování koncesí (A7-0030/2013 - Philippe Juvin) (hlasování)
  10.9.Veřejné zakázky (A7-0007/2013 - Marc Tarabella) (hlasování)
  10.10.Zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (A7-0034/2013 - Marc Tarabella) (hlasování)
  10.11.Přístup zboží a služeb na trhy s veřejnými zakázkami (A7-0454/2013 - Daniel Caspary) (hlasování)
  10.12.Med (A7-0440/2013 - Julie Girling) (hlasování)
  10.13.Program Hercule III na podporu činností v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie (A7-0385/2012 - Monica Luisa Macovei) (hlasování)
  10.14.Statistika obchodu se zbožím mezi členskými státy (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin) (hlasování)
  10.15.Potírání trestné činnosti poškozující divokou přírodu (B7-0013/2014) (hlasování)
  10.16.Reindustrializace Evropy s cílem podpořit konkurenceschopnost a udržitelnost (A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer) (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
  11.1.Působnost stálých výborů (B7-0001/2014)
  11.2.Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2015
  11.3.Zrušení rozhodnutí Rady 2007/124/ES, Euratom (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
  11.4.Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Ruskem (A7-0473/2013 - Amalia Sartori)
  11.5.Nominální hodnoty a technické specifikace euromincí určených pro peněžní oběh (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès)
  11.6.Budoucnost vztahů mezi EU a ASEAN (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)
  11.7.Tachografy a předpisy v sociální oblasti týkající se silniční dopravy (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
  11.8.Udělování koncesí (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
  11.9.Veřejné zakázky (A7-0007/2013 - Marc Tarabella)
  11.10.Zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (A7-0034/2013 - Marc Tarabella)
  11.11.Přístup zboží a služeb na trhy s veřejnými zakázkami (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
  11.12.Med (A7-0440/2013 - Julie Girling)
  11.13.Program Hercule III na podporu činností v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie (A7-0385/2012 - Monica Luisa Macovei)
  11.14.Statistika obchodu se zbožím mezi členskými státy (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
  11.15.Potírání trestné činnosti poškozující divokou přírodu (B7-0013/2014)
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 13.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 14.Přivítání
 15.Dodržování základního práva na volný pohyb v EU (rozprava)
 16.Budoucnost dohody „Safe Harbour“ v kontextu kauzy týkající se Národní bezpečnostní agentury USA (NSA) (rozprava)
 17.Občanství EU na prodej (rozprava)
 18.Zpráva o pokroku Srbska za rok 2013 - Evropský integrační proces v případě Kosova (rozprava)
 19.Zpráva o pokroku Islandu za rok 2012 a povolebních perspektivách (rozprava)
 20.Situace v Jižním Súdánu (rozprava)
 21.Modernizace dohody o volném obchodu mezi EU a Mexikem - Modernizace dohody o volném obchodu mezi EU a Chile (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 23.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1987 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (6647 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí