Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 15. januar 2014 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a): se protokollen
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88): se protokollen
 5.Aktivitetsprogram for det græske formandskab for Rådet (forhandling)
 6.Ændring af dagsordenen
 7.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 9.De politiske gruppers sammensætning
 10.Afstemningstid
  10.1.De stående udvalgs beføjelser og ansvarsområder (B7-0001/2014) (afstemning)
  10.2.Parlamentets mødekalender - 2015 (afstemning)
  10.3.Ophævelse af Rådets afgørelse 2007/124/EF, Euratom (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar) (afstemning)
  10.4.Fornyelse af aftalen mellem EU og Rusland om videnskabeligt og teknologisk samarbejde (A7-0473/2013 - Amalia Sartori) (afstemning)
  10.5.Pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès) (afstemning)
  10.6.De fremtidige forbindelser EU-ASEAN (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer) (afstemning)
  10.7.Takografer og sociale bestemmelser inden for vejtransport (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău) (afstemning)
  10.8.Tildeling af koncessionskontrakter (A7-0030/2013 - Philippe Juvin) (afstemning)
  10.9.Offentlige indkøb (A7-0007/2013 - Marc Tarabella) (afstemning)
  10.10.Indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (A7-0034/2013 - Marc Tarabella) (afstemning)
  10.11.Adgangen for varer og tjenesteydelser til markeder for offentlige indkøb (A7-0454/2013 - Daniel Caspary) (afstemning)
  10.12.Honning (A7-0440/2013 - Julie Girling) (afstemning)
  10.13.Hercule III-programmet og beskyttelse af EU's finansielle interesser (A7-0385/2012 - Monica Luisa Macovei) (afstemning)
  10.14.Statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin) (afstemning)
  10.15.Bekæmpelse af forbrydelser mod vilde dyr og planter (B7-0013/2014) (afstemning)
  10.16.Genindustrialisering af Europa med henblik på at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed (A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer) (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
  11.1.De stående udvalgs beføjelser og ansvarsområder (B7-0001/2014)
  11.2.Parlamentets mødekalender - 2015
  11.3.Ophævelse af Rådets afgørelse 2007/124/EF, Euratom (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
  11.4.Fornyelse af aftalen mellem EU og Rusland om videnskabeligt og teknologisk samarbejde (A7-0473/2013 - Amalia Sartori)
  11.5.Pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès)
  11.6.De fremtidige forbindelser EU-ASEAN (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)
  11.7.Takografer og sociale bestemmelser inden for vejtransport (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
  11.8.Tildeling af koncessionskontrakter (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
  11.9.Offentlige indkøb (A7-0007/2013 - Marc Tarabella)
  11.10.Indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (A7-0034/2013 - Marc Tarabella)
  11.11.Adgangen for varer og tjenesteydelser til markeder for offentlige indkøb (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
  11.12.Honning (A7-0440/2013 - Julie Girling)
  11.13.Hercule III-programmet og beskyttelse af EU's finansielle interesser (A7-0385/2012 - Monica Luisa Macovei)
  11.14.Statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
  11.15.Bekæmpelse af forbrydelser mod vilde dyr og planter (B7-0013/2014)
 12.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 14.Velkomstord
 15.Overholdelse af den grundlæggende rettighed til fri bevægelighed i EU (forhandling)
 16.Safe harbour-aftalens fremtid i lyset af NSA-sagen (forhandling)
 17.EU-borgerskab til salg (forhandling)
 18.Statusrapport 2013 for Serbien - Den europæiske integrationsproces for Kosovo (forhandling)
 19.Statusrapport 2012 for Island og perspektiverne efter valget (forhandling)
 20.Situationen i Sydsudan (forhandling)
 21.Modernisering af frihandelsaftalen EU-Mexico - Modernisering af frihandelsaftalen EU-Chile (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 23.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1987 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (6647 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik