Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a) (vt protokoll)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 5.Eesistujariigi Kreeka tegevusprogramm (arutelu)
 6.Päevakorra muutmine
 7.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 9.Fraktsioonide koosseis
 10.Hääletused
  10.1.Alaliste komisjonide volitused ja vastutusalad (B7-0001/2014) (hääletus)
  10.2.Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2015 (hääletus)
  10.3.Nõukogu otsuse 2007/124/EÜ, Euratom, kehtetuks tunnistamine (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar) (hääletus)
  10.4.ELi ja Venemaa vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine (A7-0473/2013 - Amalia Sartori) (hääletus)
  10.5.Ringlusselastavate euromüntide nimiväärtused ja tehnilised näitajad (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès) (hääletus)
  10.6.ELi ja ASEANi suhete tulevik (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer) (hääletus)
  10.7.Sõidumeerikud ja autovedusid käsitlevad sotsiaalõigusnormid (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău) (hääletus)
  10.8.Kontsessioonilepingute sõlmimine (A7-0030/2013 - Philippe Juvin) (hääletus)
  10.9.Riigihanked (A7-0007/2013 - Marc Tarabella) (hääletus)
  10.10.Vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenustesektoris tegutsevate üksuste hanked (A7-0034/2013 - Marc Tarabella) (hääletus)
  10.11.Kaupade ja teenuste juurdepääs riigihangete turule (A7-0454/2013 - Daniel Caspary) (hääletus)
  10.12.Mesi (A7-0440/2013 - Julie Girling) (hääletus)
  10.13.Programm Herakles III ja Euroopa Liidu finantshuvide kaitse (A7-0385/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  10.14.Liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin) (hääletus)
  10.15.Võitlus looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastu (B7-0013/2014) (hääletus)
  10.16.Euroopa taasindustrialiseerimine konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse edendamiseks (A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer) (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
  11.1.Alaliste komisjonide volitused ja vastutusalad (B7-0001/2014)
  11.2.Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2015
  11.3.Nõukogu otsuse 2007/124/EÜ, Euratom, kehtetuks tunnistamine (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
  11.4.ELi ja Venemaa vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine (A7-0473/2013 - Amalia Sartori)
  11.5.Ringlusselastavate euromüntide nimiväärtused ja tehnilised näitajad (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès)
  11.6.ELi ja ASEANi suhete tulevik (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)
  11.7.Sõidumeerikud ja autovedusid käsitlevad sotsiaalõigusnormid (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
  11.8.Kontsessioonilepingute sõlmimine (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
  11.9.Riigihanked (A7-0007/2013 - Marc Tarabella)
  11.10.Vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenustesektoris tegutsevate üksuste hanked (A7-0034/2013 - Marc Tarabella)
  11.11.Kaupade ja teenuste juurdepääs riigihangete turule (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
  11.12.Mesi (A7-0440/2013 - Julie Girling)
  11.13.Programm Herakles III ja Euroopa Liidu finantshuvide kaitse (A7-0385/2012 - Monica Luisa Macovei)
  11.14.Liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
  11.15.Võitlus looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastu (B7-0013/2014)
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 14.Tervitus
 15.Vaba liikumise põhiõiguse austamine ELis (arutelu)
 16.Safe Harbori kokkuleppe tulevik riikliku julgeolekuagentuuri jälgimistegevuse kontekstis (arutelu)
 17.ELi kodakondsuse müük (arutelu)
 18.Serbia 2013. aasta eduaruanne - Kosovo integreerumine Euroopaga (arutelu)
 19.Islandi 2012. aasta eduaruanne ja valimisjärgsed väljavaated (arutelu)
 20.Olukord Lõuna-Sudaanis (arutelu)
 21.ELi ja Mehhiko vahelise vabakaubanduslepingu ajakohastamine - ELi ja Tšiili vabakaubanduslepingu ajakohastamine (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 23.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1987 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (6647 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika