Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 15 januari 2014 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement): zie notulen
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement): zie notulen
 5.Activiteitenprogramma van het Griekse voorzitterschap (debat)
 6.Wijziging van de agenda
 7.Samenstelling Parlement: zie notulen
 8.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 9.Samenstelling fracties
 10.Stemmingen
  10.1.Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van parlementaire commissies (B7-0001/2014) (stemming)
  10.2.Rooster van de plenaire vergaderingen van het Parlement - 2015 (stemming)
  10.3.Intrekking van Besluit 2007/124/EG, Euratom, van de Raad (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar) (stemming)
  10.4.Verlenging van de EU-Rusland samenwerkingsovereenkomst op wetenschappelijk en technologisch gebied (A7-0473/2013 - Amalia Sartori) (stemming)
  10.5.Denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès) (stemming)
  10.6.Toekomst van de EU-ASEAN-betrekkingen (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer) (stemming)
  10.7.Tachografen en harmonisatie van sociale wetgeving in het wegvervoer (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău) (stemming)
  10.8.Toewijzing van concessieovereenkomsten (A7-0030/2013 - Philippe Juvin) (stemming)
  10.9.Gunning van overheidsopdrachten (A7-0007/2013 - Marc Tarabella) (stemming)
  10.10.Gunning van contracten aan marktdeelnemers in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten (A7-0034/2013 - Marc Tarabella) (stemming)
  10.11.Toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de aanbestedingsmarkten (A7-0454/2013 - Daniel Caspary) (stemming)
  10.12.Honing (A7-0440/2013 - Julie Girling) (stemming)
  10.13.Programma Hercules III en de bescherming van de financiële belangen van de EU (A7-0385/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  10.14.Statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin) (stemming)
  10.15.Bestrijding van wildlifecriminaliteit (B7-0013/2014) (stemming)
  10.16.Herindustrialisering van Europa ter bevordering van concurrentievermogen en duurzaamheid (A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer) (stemming)
 11.Stemverklaringen
  11.1.Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van parlementaire commissies (B7-0001/2014)
  11.2.Rooster van de plenaire vergaderingen van het Parlement - 2015
  11.3.Intrekking van Besluit 2007/124/EG, Euratom, van de Raad (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
  11.4.Verlenging van de EU-Rusland samenwerkingsovereenkomst op wetenschappelijk en technologisch gebied (A7-0473/2013 - Amalia Sartori)
  11.5.Denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès)
  11.6.Toekomst van de EU-ASEAN-betrekkingen (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)
  11.7.Tachografen en harmonisatie van sociale wetgeving in het wegvervoer (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
  11.8.Toewijzing van concessieovereenkomsten (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
  11.9.Gunning van overheidsopdrachten (A7-0007/2013 - Marc Tarabella)
  11.10.Gunning van contracten aan marktdeelnemers in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten (A7-0034/2013 - Marc Tarabella)
  11.11.Toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de aanbestedingsmarkten (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
  11.12.Honing (A7-0440/2013 - Julie Girling)
  11.13.Programma Hercules III en de bescherming van de financiële belangen van de EU (A7-0385/2012 - Monica Luisa Macovei)
  11.14.Statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
  11.15.Bestrijding van wildlifecriminaliteit (B7-0013/2014)
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 14.Welkomstwoord
 15.Eerbiediging van de grondrechten van vrij verkeer in de EU (debat)
 16.Toekomst van de "Veilige haven"-overeenkomst in het licht van de NSA-affaire (debat)
 17.EU-burgerschap te koop (debat)
 18.Voortgangsverslag 2013 over Servië - Europees integratieproces van Kosovo (debat)
 19.Voortgangsverslag 2012 over IJsland en de perspectieven na de verkiezingen (debat)
 20.Situatie in Zuid-Soedan (debat)
 21.Modernisering van de vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico - Modernisering van de vrijhandelsovereenkomst EU-Chili (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 23.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1987 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (6647 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid