Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 15 januari 2014 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen): se protokollet
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 5.Det grekiska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)
 6.Ändring av föredragningslistan
 7.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 9.De politiska gruppernas sammansättning
 10.Omröstning
  10.1.De ständiga utskottens befogenheter (B7-0001/2014) (omröstning)
  10.2.Parlamentets sammanträdeskalender för 2015 (omröstning)
  10.3.Upphävande av rådets beslut 2007/124/EG, Euratom (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar) (omröstning)
  10.4.Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Ryssland (A7-0473/2013 - Amalia Sartori) (omröstning)
  10.5.Valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès) (omröstning)
  10.6.De framtida förbindelserna mellan EU och Asean (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer) (omröstning)
  10.7.Färdskrivare vid och sociallagstiftning beträffande vägtransporter (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău) (omröstning)
  10.8.Tilldelning av koncessionsavtal (A7-0030/2013 - Philippe Juvin) (omröstning)
  10.9.Offentlig upphandling (A7-0007/2013 - Marc Tarabella) (omröstning)
  10.10.Upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (A7-0034/2013 - Marc Tarabella) (omröstning)
  10.11.Tillträde för varor och tjänster till unionens inre marknad för offentlig upphandling (A7-0454/2013 - Daniel Caspary) (omröstning)
  10.12.Honung (A7-0440/2013 - Julie Girling) (omröstning)
  10.13.Programmet Herkules III och skydd av EU:s ekonomiska intressen (A7-0385/2012 - Monica Luisa Macovei) (omröstning)
  10.14.Statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin) (omröstning)
  10.15.Bekämpning av naturvårdsbrott (B7-0013/2014) (omröstning)
  10.16.En återindustrialisering av Europa för att främja konkurrenskraft och hållbarhet (A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer) (omröstning)
 11.Röstförklaringar
  11.1.De ständiga utskottens befogenheter (B7-0001/2014)
  11.2.Parlamentets sammanträdeskalender för 2015
  11.3.Upphävande av rådets beslut 2007/124/EG, Euratom (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
  11.4.Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Ryssland (A7-0473/2013 - Amalia Sartori)
  11.5.Valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès)
  11.6.De framtida förbindelserna mellan EU och Asean (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)
  11.7.Färdskrivare vid och sociallagstiftning beträffande vägtransporter (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
  11.8.Tilldelning av koncessionsavtal (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
  11.9.Offentlig upphandling (A7-0007/2013 - Marc Tarabella)
  11.10.Upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (A7-0034/2013 - Marc Tarabella)
  11.11.Tillträde för varor och tjänster till unionens inre marknad för offentlig upphandling (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
  11.12.Honung (A7-0440/2013 - Julie Girling)
  11.13.Programmet Herkules III och skydd av EU:s ekonomiska intressen (A7-0385/2012 - Monica Luisa Macovei)
  11.14.Statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
  11.15.Bekämpning av naturvårdsbrott (B7-0013/2014)
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 14.Välkomsthälsning
 15.Respekt för den grundläggande rätten till fri rörlighet i EU (debatt)
 16.Framtiden för avtalet om uppgiftsskydd (Safe Harbour Agreement) mot bakgrund av NSA-affären (debatt)
 17.EU-medborgarskap till salu (debatt)
 18.2013 års framstegsrapport om Serbien - Kosovos europeiska integrationsprocess (debatt)
 19.2012 års framstegsrapport om Island och utsikterna efter valet (debatt)
 20.Situationen i Sydsudan (debatt)
 21.Modernisering av frihandelsavtalet mellan EU och Mexiko - Modernisering av frihandelsavtalet mellan EU och Chile (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1987 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (6647 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy