Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 16 януари 2014 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 3.Трансфер на бюджетни средства
 4.Внасяне на документи: вж. протоколи
 5.Стратегия на ЕС срещу бездомността (разискване)
 6.Недискриминация в рамките на сексуалното и репродуктивно здраве и права (разискване)
 7.Признаване на екологичните щети в законодателството на ЕС и в международното право (разискване)
 8.Време за гласуване
  8.1.Назначаване на член на изпълнителния съвет на Европейската централна банка (Сабине Лаутеншлегер) (A7-0023/2014 - Sharon Bowles) (гласуване)
  8.2.Разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион (A7-0013/2014 - Danuta Maria Hübner) (гласуване)
  8.3.Изменение на членовете от Правилника за дейността на ЕП относно снемането и защитата на парламентарния имунитет (A7-0012/2014 - Anneli Jäätteenmäki) (гласуване)
  8.4.дложение за резолюция по член 88, параграф 2 от Правилника за дейността на ЕП относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара - в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета - с цел култивиране на продукта цар____-_N°___"_ _"_(_*_óñóçßÛßÛßÛßÛçN°hÄ/t̏jN°hÄ/tࡕ-N°hÄ/tCJ"mɈsɈࡕ__hPN°hPCJ"mɈsɈ_-_-_____"_ _$_&_(_*_ù÷÷÷÷÷÷÷÷÷ù ̤1Ĥa̤евица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (B7-0007/2014) (гласуване)
  8.5.Зачитане на основните права за свободно движение в ЕС (RCB7-0016/2014, B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014, B7-0027/2014) (гласуване)
  8.6.Гражданство на ЕС за продан (RCB7-0015/2014, B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014, B7-0031/2014) (гласуване)
  8.7.Доклад за напредъка на Сърбия за 2013 г. (B7-0006/2014) (гласуване)
  8.8.Процес на европейска интеграция на Косово (B7-0004/2014) (гласуване)
  8.9.Доклад за напредъка на Исландия за 2012 г. и перспективите след изборите (B7-0005/2014) (гласуване)
  8.10.Положението в Южен Судан (RCB7-0018/2014, B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014, B7-0032/2014) (гласуване)
  8.11.Стратегия на ЕС срещу бездомността (RCB7-0008/2014, B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014, B7-0012/2014) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта (A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer)
  9.2.Назначаване на член на изпълнителния съвет на Европейската централна банка (Сабине Лаутеншлегер) (A7-0023/2014 - Sharon Bowles)
  9.3.Разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион (A7-0013/2014 - Danuta Maria Hübner)
  9.4.Изменение на членовете от Правилника за дейността на ЕП относно снемането и защитата на парламентарния имунитет (A7-0012/2014 - Anneli Jäätteenmäki)
  9.5.дложение за резолюция по член 88, параграф 2 от Правилника за дейността на ЕП относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара - в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета - с цел култивиране на продукта цар____-_N°___"_ _"_(_*_óñóçßÛßÛßÛßÛçN°hÄ/t̏jN°hÄ/tࡕ-N°hÄ/tCJ"mɈsɈࡕ__hPN°h PCJ"m ɈsɈ_-_-_____"_ _$_&_(_*_ù÷÷÷÷÷÷÷÷÷ùࠄ1Ĥa̤евица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (B7-0007/2014)
  9.6.Зачитане на основните права за свободно движение в ЕС (RCB7-0016/2014, B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014, B7-0027/2014)
  9.7.Гражданство на ЕС за продан (RCB7-0015/2014, B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014, B7-0031/2014)
  9.8.Доклад за напредъка на Сърбия за 2013 г. (B7-0006/2014)
  9.9.Процес на европейска интеграция на Косово (B7-0004/2014)
  9.10.Доклад за напредъка на Исландия за 2012 г. и перспективите след изборите (B7-0005/2014)
  9.11.Положението в Южен Судан (RCB7-0018/2014, B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014, B7-0032/2014)
  9.12.Стратегия на ЕС срещу бездомността (RCB7-0008/2014, B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014, B7-0012/2014)
 10.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  12.1.Положение на защитниците на правата на човека и на опозиционните активисти в Камбоджа и Лаос
  12.2.Неотдавнашни избори в Бангладеш
  12.3.Неотдавнашни действия за инкриминиране на ЛГБТИ
 13.Време за гласуване
  13.1.Положение на защитниците на правата на човека и на опозиционните активисти в Камбоджа и Лаос (RCB7-0033/2014, B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014, B7-0049/2014) (гласуване)
  13.2.Неотдавнашни избори в Бангладеш (RCB7-0034/2014, B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014, B7-0041/2014) (гласуване)
  13.3.Неотдавнашни действия за инкриминиране на ЛГБТИ (RCB7-0043/2014, B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014, B7-0051/2014) (гласуване)
 14.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 16.График на следващите заседания: вж. протокола
 17.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (1441 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (4410 kb)
Правна информация - Политика за поверителност