Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Neljapäev, 16. jaanuar 2014 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 4.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 5.ELi strateegia kodutuse kohta (arutelu)
 6.Mittediskrimineerimine seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste vallas (arutelu)
 7.Keskkonnakahju arvessevõtmine ELi ja rahvusvahelistes õigusaktides (arutelu)
 8.Hääletused
  8.1.Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametissenimetamine (Sabine Lautenschläger) (A7-0023/2014 - Sharon Bowles) (hääletus)
  8.2.Loa andmine Prantsusmaale Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra kohaldamiseks (A7-0013/2014 - Danuta Maria Hübner) (hääletus)
  8.3.Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine puutumatuse äravõtmise ja kaitsmise osas (A7-0012/2014 - Anneli Jäätteenmäki) (hääletus)
  8.4.Geneetiliselt muundatud maisitoote turule laskmine viljelemise eesmärgil (B7-0007/2014)ЍЍ (hääletus)
  8.5.Vaba liikumise põhiõiguse austamine ELis (RCB7-0016/2014, B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014, B7-0027/2014) (hääletus)
  8.6.ELi kodakondsuse müük (RCB7-0015/2014, B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014, B7-0031/2014) (hääletus)
  8.7.Serbia 2013. aasta eduaruanne (B7-0006/2014) (hääletus)
  8.8.Kosovo integreerumine Euroopaga (B7-0004/2014) (hääletus)
  8.9.Islandi 2012. aasta eduaruanne ja valimisjärgsed väljavaated (B7-0005/2014) (hääletus)
  8.10.Olukord Lõuna-Sudaanis (RCB7-0018/2014, B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014, B7-0032/2014) (hääletus)
  8.11.ELi strateegia kodutuse kohta (RCB7-0008/2014, B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014, B7-0012/2014) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.Euroopa taasindustrialiseerimine konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse edendamiseks (A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer)
  9.2.Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametissenimetamine (Sabine Lautenschläger) (A7-0023/2014 - Sharon Bowles)
  9.3.Loa andmine Prantsusmaale Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra kohaldamiseks (A7-0013/2014 - Danuta Maria Hübner)
  9.4.Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine puutumatuse äravõtmise ja kaitsmise osas (A7-0012/2014 - Anneli Jäätteenmäki)
  9.5.Geneetiliselt muundatud maisitoote turule laskmine viljelemise eesmärgil (B7-0007/2014)ЍЍ
  9.6.Vaba liikumise põhiõiguse austamine ELis (RCB7-0016/2014, B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014, B7-0027/2014)
  9.7.ELi kodakondsuse müük (RCB7-0015/2014, B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014, B7-0031/2014)
  9.8.Serbia 2013. aasta eduaruanne (B7-0006/2014)
  9.9.Kosovo integreerumine Euroopaga (B7-0004/2014)
  9.10.Islandi 2012. aasta eduaruanne ja valimisjärgsed väljavaated (B7-0005/2014)
  9.11.Olukord Lõuna-Sudaanis (RCB7-0018/2014, B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014, B7-0032/2014)
  9.12.ELi strateegia kodutuse kohta (RCB7-0008/2014, B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014, B7-0012/2014)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  12.1.Inimõiguste kaitsjate ja opositsiooniaktivistide olukord Kambodžas ja Laoses
  12.2.Hiljutised valimised Bangladeshis
  12.3.Hiljutised LGBTI-inimeste kriminaliseerimise püüded
 13.Hääletused
  13.1.Inimõiguste kaitsjate ja opositsiooniaktivistide olukord Kambodžas ja Laoses (RCB7-0033/2014, B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014, B7-0049/2014) (hääletus)
  13.2.Hiljutised valimised Bangladeshis (RCB7-0034/2014, B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014, B7-0041/2014) (hääletus)
  13.3.Hiljutised LGBTI-inimeste kriminaliseerimise püüded (RCB7-0043/2014, B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014, B7-0051/2014) (hääletus)
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 16.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 17.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1441 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (4410 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika