Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 16 januari 2014 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 3.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 4.Ingekomen stukken: zie notulen
 5.EU-strategie tegen dakloosheid (debat)
 6.Non-discriminatie in het kader van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (debat)
 7.Erkenning van milieuschade in de EU-wetgeving en het internationale recht (debat)
 8.Stemmingen
  8.1.Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (Sabine Lautenschläger) (A7-0023/2014 - Sharon Bowles) (stemming)
  8.2.Toestemming aan Frankrijk voor de toepassing van een lager tarief van bepaalde indirecte belastingen op "traditionele" rumproducten geproduceerd in Guadeloupe, Frans-Guyana en Martinique (A7-0013/2014 - Danuta Maria Hübner) (stemming)
  8.3.Wijziging van artikel 7 van het Reglement inzake de opheffing en de verdediging van de parlementaire immuniteit (A7-0012/2014 - Anneli Jäätteenmäki) (stemming)
  8.4.Het in de handel brengen voor de teelt van een genetisch gemodificeerd maïsproduct (B7-0007/2014)ЍЍ (stemming)
  8.5.Eerbiediging van de grondrechten van vrij verkeer in de EU (RCB7-0016/2014, B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014, B7-0027/2014) (stemming)
  8.6.EU-burgerschap te koop (RCB7-0015/2014, B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014, B7-0031/2014) (stemming)
  8.7.Voortgangsverslag 2013 over Servië (B7-0006/2014) (stemming)
  8.8.Europees integratieproces van Kosovo (B7-0004/2014) (stemming)
  8.9.Voortgangsverslag 2012 over IJsland en de perspectieven na de verkiezingen (B7-0005/2014) (stemming)
  8.10.Situatie in Zuid-Soedan (RCB7-0018/2014, B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014, B7-0032/2014) (stemming)
  8.11.EU-strategie tegen dakloosheid (RCB7-0008/2014, B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014, B7-0012/2014) (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.Herindustrialisering van Europa ter bevordering van concurrentievermogen en duurzaamheid (A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer)
  9.2.Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (Sabine Lautenschläger) (A7-0023/2014 - Sharon Bowles)
  9.3.Toestemming aan Frankrijk voor de toepassing van een lager tarief van bepaalde indirecte belastingen op "traditionele" rumproducten geproduceerd in Guadeloupe, Frans-Guyana en Martinique (A7-0013/2014 - Danuta Maria Hübner)
  9.4.Wijziging van artikel 7 van het Reglement inzake de opheffing en de verdediging van de parlementaire immuniteit (A7-0012/2014 - Anneli Jäätteenmäki)
  9.5.Het in de handel brengen voor de teelt van een genetisch gemodificeerd maïsproduct (B7-0007/2014)ЍЍ
  9.6.Eerbiediging van de grondrechten van vrij verkeer in de EU (RCB7-0016/2014, B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014, B7-0027/2014)
  9.7.EU-burgerschap te koop (RCB7-0015/2014, B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014, B7-0031/2014)
  9.8.Voortgangsverslag 2013 over Servië (B7-0006/2014)
  9.9.Europees integratieproces van Kosovo (B7-0004/2014)
  9.10.Voortgangsverslag 2012 over IJsland en de perspectieven na de verkiezingen (B7-0005/2014)
  9.11.Situatie in Zuid-Soedan (RCB7-0018/2014, B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014, B7-0032/2014)
  9.12.EU-strategie tegen dakloosheid (RCB7-0008/2014, B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014, B7-0012/2014)
 10.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  12.1.De situatie van de verdedigers van rechten en oppositie-activisten in Cambodja en Laos
  12.2.Recente verkiezingen in Bangladesh
  12.3.Recente stappen gericht op het criminaliseren van LGBTI-mensen
 13.Stemmingen
  13.1.De situatie van de verdedigers van rechten en oppositie-activisten in Cambodja en Laos (RCB7-0033/2014, B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014, B7-0049/2014) (stemming)
  13.2.Recente verkiezingen in Bangladesh (RCB7-0034/2014, B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014, B7-0041/2014) (stemming)
  13.3.Recente stappen gericht op het criminaliseren van LGBTI-mensen (RCB7-0043/2014, B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014, B7-0051/2014) (stemming)
 14.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 16.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 17.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (1441 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (4410 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid