Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 16 stycznia 2014 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 3.Przesunięcie środków: patrz protokół
 4.Składanie dokumentów: patrz protokół
 5.Strategia UE na rzecz osób bezdomnych (debata)
 6.Niedyskryminacja w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie (debata)
 7.Uznawanie szkód o charakterze środowiskowym w prawie unijnym i międzynarodowym (debata)
 8.Głosowanie
  8.1.Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (Sabine Lautenschläger) (A7-0023/2014 - Sharon Bowles) (głosowanie)
  8.2.Upoważnienie Francji do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunion (A7-0013/2014 - Danuta Maria Hübner) (głosowanie)
  8.3.Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w sprawie uchylenia i obrony immunitetu poselskiego (A7-0012/2014 - Anneli Jäätteenmäki) (głosowanie)
  8.4.Wprowadzenie do obrotu w celu uprawy kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie (B7-0007/2014)ЍЍ (głosowanie)
  8.5.Przestrzeganie podstawowego prawa do swobodnego przepływu w UE (RCB7-0016/2014, B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014, B7-0027/2014) (głosowanie)
  8.6.Obywatelstwo UE na sprzedaż (RCB7-0015/2014, B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014, B7-0031/2014) (głosowanie)
  8.7.Sprawozdanie z postępów Serbii w 2013 r. (B7-0006/2014) (głosowanie)
  8.8.Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (B7-0004/2014) (głosowanie)
  8.9.Sprawozdanie o postępach Islandii w 2012 r. oraz perspektywach powyborczych (B7-0005/2014) (głosowanie)
  8.10.Sytuacja w Sudanie Południowym (RCB7-0018/2014, B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014, B7-0032/2014) (głosowanie)
  8.11.Strategia UE na rzecz osób bezdomnych (RCB7-0008/2014, B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014, B7-0012/2014) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Reindustrializacja Europy na rzecz wsparcia konkurencyjności i zrównoważonego wzrostu (A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer)
  9.2.Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (Sabine Lautenschläger) (A7-0023/2014 - Sharon Bowles)
  9.3.Upoważnienie Francji do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunion (A7-0013/2014 - Danuta Maria Hübner)
  9.4.Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w sprawie uchylenia i obrony immunitetu poselskiego (A7-0012/2014 - Anneli Jäätteenmäki)
  9.5.Wprowadzenie do obrotu w celu uprawy kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie (B7-0007/2014)ЍЍ
  9.6.Przestrzeganie podstawowego prawa do swobodnego przepływu w UE (RCB7-0016/2014, B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014, B7-0027/2014)
  9.7.Obywatelstwo UE na sprzedaż (RCB7-0015/2014, B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014, B7-0031/2014)
  9.8.Sprawozdanie z postępów Serbii w 2013 r. (B7-0006/2014)
  9.9.Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (B7-0004/2014)
  9.10.Sprawozdanie o postępach Islandii w 2012 r. oraz perspektywach powyborczych (B7-0005/2014)
  9.11.Sytuacja w Sudanie Południowym (RCB7-0018/2014, B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014, B7-0032/2014)
  9.12.Strategia UE na rzecz osób bezdomnych (RCB7-0008/2014, B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014, B7-0012/2014)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  12.1.Sytuacja obrońców praw człowieka i działaczy opozycji w Kambodży i w Laosie
  12.2.Ostatnie wybory w Bangladeszu
  12.3.Ostatnio poczynione działania w kierunku sankcjonowania osób LGBTI
 13.Głosowanie
  13.1.Sytuacja obrońców praw człowieka i działaczy opozycji w Kambodży i w Laosie (RCB7-0033/2014, B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014, B7-0049/2014) (głosowanie)
  13.2.Ostatnie wybory w Bangladeszu (RCB7-0034/2014, B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014, B7-0041/2014) (głosowanie)
  13.3.Ostatnio poczynione działania w kierunku sankcjonowania osób LGBTI (RCB7-0043/2014, B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014, B7-0051/2014) (głosowanie)
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 15.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 16.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 17.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (1441 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4410 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności