Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 16. januára 2014 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 3.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 4.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 5.Stratégia EÚ v oblasti bezdomovstva (rozprava)
 6.Nediskriminácia v rámci sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv (rozprava)
 7.Uznávanie ekologických škôd v práve EÚ a v medzinárodnom práve (rozprava)
 8.Hlasovanie
  8.1.Vymenovanie členky Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (Sabine Lautenschläger) (A7-0023/2014 - Sharon Bowles) (hlasovanie)
  8.2.Povolenie pre Francúzsko uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion (A7-0013/2014 - Danuta Maria Hübner) (hlasovanie)
  8.3.Zmena rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu v súvislosti so zbavením a ochranou parlamentnej imunity (A7-0012/2014 - Anneli Jäätteenmäki) (hlasovanie)
  8.4.Uvedenie geneticky modifikovanej kukurice na trh na účely pestovania (B7-0007/2014) (hlasovanie)
  8.5.Rešpektovanie základného práva na voľný pohyb v EÚ (RCB7-0016/2014, B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014, B7-0027/2014) (hlasovanie)
  8.6.Občianstvo EÚ na predaj (RCB7-0015/2014, B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014, B7-0031/2014) (hlasovanie)
  8.7.Správa o pokroku Srbska za rok 2013 (B7-0006/2014) (hlasovanie)
  8.8.Proces integrácie Kosova do EÚ (B7-0004/2014) (hlasovanie)
  8.9.Správa o pokroku Islandu za rok 2012 a výhľad na obdobie po voľbách (B7-0005/2014) (hlasovanie)
  8.10.Situácia v Južnom Sudáne (RCB7-0018/2014, B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014, B7-0032/2014) (hlasovanie)
  8.11.Stratégia EÚ v oblasti bezdomovstva (RCB7-0008/2014, B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014, B7-0012/2014) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Reindustrializácia Európy s cieľom podporiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť (A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer)
  9.2.Vymenovanie členky Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (Sabine Lautenschläger) (A7-0023/2014 - Sharon Bowles)
  9.3.Povolenie pre Francúzsko uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion (A7-0013/2014 - Danuta Maria Hübner)
  9.4.Zmena rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu v súvislosti so zbavením a ochranou parlamentnej imunity (A7-0012/2014 - Anneli Jäätteenmäki)
  9.5.Uvedenie geneticky modifikovanej kukurice na trh na účely pestovania (B7-0007/2014)
  9.6.Rešpektovanie základného práva na voľný pohyb v EÚ (RCB7-0016/2014, B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014, B7-0027/2014)
  9.7.Občianstvo EÚ na predaj (RCB7-0015/2014, B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014, B7-0031/2014)
  9.8.Správa o pokroku Srbska za rok 2013 (B7-0006/2014)
  9.9.Proces integrácie Kosova do EÚ (B7-0004/2014)
  9.10.Správa o pokroku Islandu za rok 2012 a výhľad na obdobie po voľbách (B7-0005/2014)
  9.11.Situácia v Južnom Sudáne (RCB7-0018/2014, B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014, B7-0032/2014)
  9.12.Stratégia EÚ v oblasti bezdomovstva (RCB7-0008/2014, B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014, B7-0012/2014)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  12.1.Situácia obhajcov práv a opozičných aktivistov v Kambodži a Laose
  12.2.Nedávne voľby v Bangladéši
  12.3.Nedávne snahy o kriminalizáciu LGBTI osôb
 13.Hlasovanie
  13.1.Situácia obhajcov práv a opozičných aktivistov v Kambodži a Laose (RCB7-0033/2014, B7-0033/2014, B7-0035/2014, B7-0039/2014, B7-0042/2014, B7-0044/2014, B7-0046/2014, B7-0049/2014) (hlasovanie)
  13.2.Nedávne voľby v Bangladéši (RCB7-0034/2014, B7-0034/2014, B7-0036/2014, B7-0037/2014, B7-0038/2014, B7-0040/2014, B7-0041/2014) (hlasovanie)
  13.3.Nedávne snahy o kriminalizáciu LGBTI osôb (RCB7-0043/2014, B7-0043/2014, B7-0045/2014, B7-0047/2014, B7-0048/2014, B7-0050/2014, B7-0051/2014) (hlasovanie)
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 17.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (1441 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (4410 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia