Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 3 februari 2014 - Strasbourg Reviderad upplaga

8. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen): se protokollet
Anföranden på video
PV
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy