Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 3 februari 2014 - Straatsburg Herziene uitgave

25. Sluiting van de vergadering
Video van de redevoeringen
Notulen
 

(La seduta è tolta alle 22.40)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid