Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 10.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Διάταξη των εργασιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω της απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ (συζήτηση)
 14.Εικοστή ένατη ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011) - Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και επικουρικότητα και αναλογικότητα - βελτίωση της νομοθεσίας (συζήτηση)
 15.Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (συζήτηση)
 16.Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)
 17.Ομοφοβία και διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου (συνοπτική παρουσίαση)
 18.Εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (συνοπτική παρουσίαση)
 19.Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης (συνοπτική παρουσίαση)
 20.Τοπικές και περιφερειακές συνέπειες της ανάπτυξης ευφυών δικτύων (συνοπτική παρουσίαση)
 21.Το μέλλον των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων (συνοπτική παρουσίαση)
 22.Ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (συνοπτική παρουσίαση)
 23.Μετανάστριες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συνοπτική παρουσίαση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (505 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1882 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου