Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 3. helmikuuta 2014 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 4.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö : ks. pöytäkirja
 5.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla): ks. pöytäkirja
 6.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla): ks. pöytäkirja
 7.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 8.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla): ks. pöytäkirja
 9.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 11.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 12.Käsittelyjärjestys: ks. pöytäkirja
 13.Vapaan liikkuvuuden edistäminen yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä (keskustelu)
 14.29. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2011) - EU:n sääntelyn tila ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet – parempi säädöskäytäntö (keskustelu)
 15.Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen (keskustelu)
 16.Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 150 artikla)
 17.Homofobia ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä (lyhyt esittely)
 18.Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin täytäntöönpano (lyhyt esittely)
 19.EU:n oikeusalan tulostaulu (lyhyt esittely)
 20.Älykkäiden verkkojen kehittämisen paikalliset ja alueelliset seuraukset (lyhyt esittely)
 21.Pienet maatilat (lyhyt esittely)
 22.Yhdennetyt paketinjakelumarkkinat sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi (lyhyt esittely)
 23.Paperittomat maahanmuuttajanaiset Euroopan unionissa (lyhyt esittely)
 24.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 25.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (505 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1882 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö