Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Pirmdiena, 2014. gada 3. februāris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Pilnvaru pārbaude (sk. protokolu)
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 4.Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti (sk. protokolu)
 5.Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants) (sk. protokolu)
 6.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants) (sk. protokolu)
 7.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 8.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 74. pants) (sk. protokolu)
 9.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 10.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 11.Lūgumraksti (sk. protokolu)
 12.Darba kārtība (sk. protokolu)
 13.Brīvas pārvietošanās veicināšana, vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu akceptēšanu (debates)
 14.29. pārskats par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2011. gads) - ES tiesību aktu atbilstība un subsidiaritāte un proporcionalitāte — labāka tiesību aktu izstrāde (debates)
 15.Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana (debates)
 16.Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 150. pants)
 17.Homofobija un ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti saistīta diskriminācija (īss izklāsts)
 18.Negodīgas komercprakses direktīvas īstenošana (īss izklāsts)
 19.Eiropas Savienības rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā (īss izklāsts)
 20.Viedtīklu attīstības vietējā un reģionālā ietekme (īss izklāsts)
 21.Mazās lauku saimniecības (īss izklāsts)
 22.Integrēts paku piegādes tirgus e-tirdzniecības izaugsmei (īss izklāsts)
 23.Migrantes bez personu apliecinošiem dokumentiem Eiropas Savienībā (īss izklāsts)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 25.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (505 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1882 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika