Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 3 februarie 2014 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Verificarea prerogativelor: consultaţi procesul-verbal
 3.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 4.Cerere de apărare a imunităţii parlamentare: consultaţi procesul-verbal
 5.Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 6.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 7.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 8.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 9.Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 10.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 11.Petiţii: a se vedea procesul-verbal
 12.Ordinea lucrărilor: consultaţi procesul-verbal
 13.Promovarea liberei circulații prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale (dezbatere)
 14.Al 29-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE (2011) - Adecvarea reglementărilor UE, subsidiaritatea şi proporţionalitatea - o mai bună legiferare (dezbatere)
 15.Clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (dezbatere)
 16.Intervenţii cu durata de un minut (Articolul 150 din Regulamentul de procedură al PE)
 17.Homofobia și discriminarea pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen (prezentare succintă)
 18.Aplicarea Directivei privind practicile comerciale neloiale (prezentare succintă)
 19.Tabloul de bord al UE privind justiția (prezentare succintă)
 20.Consecinţele la nivel local și regional ale dezvoltării reţelelor inteligente (prezentare succintă)
 21.Micile exploataţii agricole (prezentare succintă)
 22.O piață integrată a serviciilor de livrare a coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic (prezentare succintă)
 23.Femeile migrante fără acte de identitate în Uniunea Europeană (prezentare succintă)
 24.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 25.Ridicarea şedinţei
Dezbateri
Ediţie revizuită (505 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (1882 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate