Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 3 februari 2014 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Valprövning: se protokollet
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 4.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 5.Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen): se protokollet
 6.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen): se protokollet
 7.Inkomna dokument: se protokollet
 8.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen): se protokollet
 9.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 11.Framställningar: se protokollet
 12.Arbetsplan: se protokollet
 13.Främjande av fri rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar (debatt)
 14.Tjugonionde årsrapporten om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2011) - EU-lagstiftningens ändamålsenlighet, subsidiaritet och proportionalitet – bättre lagstiftning (debatt)
 15.Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (debatt)
 16.Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
 17.Homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet (kortfattad redogörelse)
 18.Tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder (kortfattad redogörelse)
 19.Resultattavla för rättskipningen i EU (kortfattad redogörelse)
 20.Lokala och regionala konsekvenser av utvecklingen av intelligenta nät (kortfattad redogörelse)
 21.Små jordbruksföretag (kortfattad redogörelse)
 22.En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln (kortfattad redogörelse)
 23.Papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen (kortfattad redogörelse)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 25.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (505 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1882 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy