Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Procedure : 2013/0062(COD)
Document stages in plenary
Document selected : A7-0319/2013

Texts tabled :

A7-0319/2013

Debates :

PV 03/02/2014 - 15
CRE 03/02/2014 - 15

Votes :

PV 04/02/2014 - 6.9
Explanations of votes

Texts adopted :

P7_TA(2014)0055

Debates
Tuesday, 4 February 2014 - Strasbourg Revised edition

9.9. Classification, labelling and packaging of substances and mixtures (A7-0319/2013 - Sari Essayah)
Video of the speeches
 

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Hier geht es um die Vereinfachung von Rechtsvorschriften, und zwar die Anpassung an das Global Harmonisierte System GHS. Im Wesentlichen geht es darum, dass wir eine Kennzeichnung von gefährlichen Stoffen haben, die natürlich in der Europäischen Union, aber auch weltweit verstanden wird. Ich denke, hier haben die Fraktionen insgesamt einen guten Kompromiss gefunden, dem ich letztendlich mit großer Freude zustimmen konnte.

 
  
 

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, considerando que o regulamento em causa alinha a legislação da União Europeia em vigor com o GHS, um sistema das Nações Unidas que identifica produtos químicos perigosos e informa os utilizadores sobre os riscos conexos por meio de frases e símbolos normalizados nos rótulos das embalagens e nas fichas de dados de segurança. Na sequência da aprovação deste Regulamento CRE, surgiu a necessidade de efetuar adaptações técnicas nas cinco, que contêm referências à legislação da União em matéria de classificação e rotulagem de produtos químicos. O alinhamento das referências e da terminologia das cinco Diretivas com o Regulamento CRE não invalida o âmbito ou o nível de proteção proporcionado por estas Diretivas, nem considero aconselhável iniciar esse processo nesta fase. Porém, é óbvio que as cinco Diretivas devem ser revistas logo que possível, a fim de proporcionarem uma legislação coerente e um nível adequado de proteção da saúde e da segurança quando substâncias químicas e misturas perigosas se encontram presentes no ambiente de trabalho.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. - L'aggiornamento delle direttive in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche è un atto dovuto e necessario, in seguito all'adozione del regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

L'identificazione delle sostanze chimiche pericolose, l'informazione degli utenti in merito ai pericoli attraverso l'utilizzo di simboli ed etichette standard nell'imballaggio sono obiettivi importanti, raggiunti dal regolamento del 2008. Devo però far presente che le modifiche alle cinque direttive contenute nel progetto di relazione sono di natura essenzialmente tecnica, quasi burocratica.

Le cinque direttive dovrebbero ovviamente essere oggetto di una revisione anche sostanziale, al fine di garantire una legislazione coerente e un livello adeguato di protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nei quali sono presenti sostanze chimiche e miscele pericolose.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai voté pour ce rapport, car il permet d’accroître la protection contre les dangers de certains produits chimiques en adoptant un système commun de classification et d’étiquetage des substances chimiques, dans le droit fil de celui des Nations Unies.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea raportului, deoarece consider că era nevoie de o armonizare a celor cinci acte legislative din domeniu. Deși modificările sunt de natură tehnică, se deschide calea unei revizuiri ample a legislației privind protecția lucrătorilor la locul de muncă. Pentru ca aceștia să aibă o productivitate ridicată, este nevoie de condiții de lucru sigure. Categoria cea mai vulnerabilă consider că este reprezentată de femeile însărcinate, care nu trebuie să se expună contactului cu unele substanțe potențial periculoase. Alinierea legislației Uniunii Europene la GHS poate consolida siguranța lucrătorilor la locul de muncă.

 
  
MPphoto
 
 

  Heinz K. Becker (PPE), schriftlich. - Morgen stimmt das Europäische Parlament über ein Gesetz zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien ab. Die Änderungen sind eine Anpassung an technische Entwicklungen und sollen für einen verbesserten Arbeitsschutz beim Umgang mit gefährlichen Chemikalien und Gemischen sorgen. Gesetze müssen auf den jeweils letzten Wissensstand gebracht werden. Speziell die Sicherheit und der Gesundheitsschutz von schwangeren Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz sollen verbessert werden!

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. - Ho votato a favore della relazione Essayah relativa alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, poiché ritengo quanto mai opportuno procedere a una revisione di tutte le cinque direttive esistenti in tale materia.

Bisogna garantire una legislazione coerente e un livello adeguato di protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dove siano presenti sostanze chimiche e miscele pericolose. L'obiettivo finale deve essere proprio quello di consentire l'identificazione delle sostanze chimiche pericolose, informando gli utenti in merito ai pericoli legati alla presenza di tali sostanze tramite l'uso di simboli ad hoc e frasi standard nelle etichette dell'imballaggio e le etichette di dati di sicurezza.

Infatti, in seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, è emersa la necessità di adeguare e aggiornare le normative vigenti in base alle nuove esigenze di salute e sicurezza sul lavoro. Le direttive verrebbero pertanto revisionate da un punto di vista più formale che sostanziale, visto che il loro campo di applicazione non verrebbe limitato.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - La direttiva intende solo modificare la fraseologia delle etichettature senza invece apportare modifiche di natura procedurale. Non comportando ulteriori spese per i titolari delle PMI ho votato a favore della relazione Essayah.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. - Temeljna namjera ovog izvješća veći je stupanj zaštite radnika koji rade s opasnim kemikalijama. Usklađivanjem postojećeg zakonodavstva EU-a o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa (CLP) sa sustavom Ujedinjenih naroda za identificiranje opasnih kemikalija i informiranje korisnika o srodnim tvarima (GHS) postižemo bolju kontrolu tržišta kemikalija i posredno zaštitu okoliša.

Ovaj prijedlog, koji je dogovoren u pregovorima između institucija EU-a, ne samo da je jasniji iz pravne perspektive, nego ga je lakše i razumjeti. To će u konačnici olakšati transpoziciju njegovih odredbi u nacionalna zakonodavstva. Usklađivanje definicija i pojmovnika ne zahtijeva nikakve promjene u opsegu ili razini zaštite koja se pruža sadašnjom regulativom. Međutim, jasno je da svih pet direktiva koje reguliraju ovo područje treba ponovno razmotriti te što je prije moguće unaprijediti. Time bi se osuvremenili propisi i unaprijedila razina zaštite zdravlja i sigurnosti kada su u radnom okruženju prisutne opasne kemijske smjese i tvari.

Podržavam ovaj prijedlog jer će se pružanjem boljih sigurnosnih uvjeta radnicima koji dolaze u kontakt s kemikalijama ostvariti i ušteda u zdravstvenom sustavu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. - Concordo com as alterações propostas às diretivas já existentes em matéria de classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. - Standardele de sănătate și securitate nu ar trebui considerate constrângeri deoarece sunt drepturi fundamentale și ar trebui aplicate fără excepție în toate domeniile pieței muncii și tuturor tipurilor de întreprinderi, indiferent de mărimea lor.

Având în vedere progresele tehnologice permanente, cele cinci directive trebuie să facă obiectul unor revizuiri periodice pentru a asigura o legislație coerentă și un nivel adecvat de protecție a sănătății și a securității atunci când sunt prezente substanțe și amestecuri chimice periculoase în mediul de muncă. Trebuie acordată o atenție suplimentară angajaților care au profesii în cadrul cărora există contact zilnic cu substanțe și amestecuri, adeseori fără o protecție adecvată. Tinerii ar trebui protejați în special de activitățile care prezintă riscuri de accidentare pe care se presupune că aceștia, din cauza neconștientizării aspectelor de securitate sau a lipsei lor de experiență sau de pregătire, nu le pot identifica sau preveni.

Un rol esențial îl joacă în acest domeniu partenerii sociali conform cărora, sunt utile și necesare orientările explicative cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, în special pentru IMM-uri.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte permet de réaliser les adaptations techniques nécessaires pour garantir la sécurité des utilisateurs de substances et de mélanges chimiques. Il ne prévoit pas pour autant la modification du champ d'application et du niveau de protection mais bien une adaptation régulière des directives concernées dans le but d'assurer la cohérence des politiques de l'Union en la matière. Le texte participe très justement à la simplification des mesures pesant sur l'industrie chimique en alignant les références et la terminologie sur une base commune. Je soutiens pleinement toute poursuite des efforts de rationalisation de cette législation.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte, dont le but est d’actualiser les références et la terminologie des cinq directives de manière à les aligner sur la législation européenne en la matière. Ce rapport ne fait qu’accroître la protection des consommateurs, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. - Esta normativa es un nuevo paso de cara a la armonización de la legislación vigente de la UE con el Sistema Globalmente Armonizado (SGA), un sistema de las Naciones Unidas para la identificación de sustancias químicas peligrosas que informa a los usuarios acerca de los riesgos asociados mediante símbolos y frases tipo que figuran en los envases, etiquetas y fichas de datos de seguridad. A raíz de la adopción del presente Reglamento surgió la necesidad de la adaptación técnica de las cinco Directivas (92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CEE, 98/24/CE y 2004/37/CE) que contienen referencias a la clasificación química y a la legislación sobre etiquetado de la UE.

Es muy positivo, además, el acuerdo que ha existido entre todos los grupos políticos con el compromiso alcanzado.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. - I voted in favour of this report, the purpose of which is to align the provisions of different Directives with Regulation (EC) No. 1272/2008 on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures. If these laws are to be effective, this needs to be done. The aim of the CLP is to protect workers, consumers and the environment by labelling to show potential hazardous effects of chemicals. I know from lobbying by my constituents on the Reach Directive how strongly people in Wales feel about the need to increase protection from chemicals.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - O Regulamento (CE) n.° 1772/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas alinha a legislação da UE em vigor com o GHS, um sistema das Nações Unidas que identifica produtos químicos perigosos e informa os utilizadores sobre os riscos conexos por meio de frases e símbolos normalizados nos rótulos das embalagens e nas fichas de dados de segurança. Na sequência da aprovação deste Regulamento CRE, surgiu a necessidade de efetuar adaptações técnicas nas cinco Diretivas que contêm referências à legislação da UE em matéria de classificação e rotulagem de produtos químicos, que é o que agora aprovamos.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. - O Regulamento (CE) n.° 1772/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à classificação, rotulagem e embalagem (CRE) de substâncias e misturas alinha a legislação da UE em vigor com o GHS, um sistema das Nações Unidas que identifica produtos químicos perigosos e informa os utilizadores sobre os riscos conexos por meio de frases e símbolos normalizados nos rótulos das embalagens e nas fichas de dados de segurança. Na sequência da aprovação deste Regulamento CRE, surgiu a necessidade de efetuar adaptações técnicas nas cinco Diretivas (92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE), que contêm referências à legislação da UE em matéria de classificação e rotulagem de produtos químicos. Note-se que as alterações às cinco Diretivas propostas pela Comissão são de natureza meramente técnica, tal como as incluídas no presente projeto de relatório. Defendo que as cinco Diretivas devem ser revistas logo que possível, a fim de proporcionarem uma legislação coerente e um nível adequado de proteção da saúde e da segurança quando substâncias químicas e misturas perigosas se encontram presentes no ambiente de trabalho.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne - Občania Európskej únie požívajú vysoký štandard ochrany zdravia a sú dostatočne informovaní o klasifikácií a označovaní chemických látok. Na zabezpečenie ochrany pracovníkov a ich bezpečnosti je nutné zosúladiť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1282/2008 so systémom GHS. Tento systém vytvorila OSN na identifikáciu nebezpečných chemických látok a informovanie užívateľov o súvisiacich rizikách prostredníctvom symbolov a označení obalov. Prijatím uvedeného nariadenia automaticky vzniká potreba vykonať aj technické úpravy príslušných smerníc, ktoré obsahujú odkazy na právne predpisy Európskej únie v oblasti klasifikácie a označovania chemických látok.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. - La relazione riguarda la modifica delle direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Tale adeguamento ha l'obiettivo di identificare le sostanze chimiche pericolose e informare gli utenti sui pericoli mediante l'uso di una simbologia e con frasi standardizzate. Visti i contenuti della relazione e l'importanza dei temi trattati, esprimo voto favorevole

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. - I voted in favour of this resolution as it better aligns EU legislation with UN legislation in this issue, improving safety systems designed to identify hazardous chemicals and better informing users about safety symbols, labels and guidelines.

 
  
MPphoto
 
 

  Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE), por escrito. - He votado a favor de la propuesta porque creo que ayudará a gestionar con más seguridad los compuestos químicos peligrosos.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE), na piśmie. - Szanowni Państwo! Głosowałam dzisiaj za sprawozdaniem dotyczącym klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, ponieważ dzięki poprawkom Parlamentu udało się uzupełnić propozycję Komisji Europejskiej o zapisy ważne z punktu widzenia pracowników. Sprawozdawczyni Sari Essayah uzupełniła istniejące braki, w tym przede wszystkim te dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Istotny był dla nas zapis wskazujący na konieczność przeprowadzania okresowych przeglądów obowiązujących dyrektyw, tak aby zapewnić właściwy poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w przypadku gdy w środowisku pracy występują niebezpieczne substancje i mieszaniny chemiczne. Nie możemy bowiem zapominać, że jednym z głównych celów – zarówno prawodawstwa unijnego, jak i międzynarodowego – jest stworzenie odpowiednich warunków pracy. Dynamika zmian, jaka następuje w gospodarce, związana zarówno z postępem naukowym, jak i internacjonalizacją rynków zbytu, wymaga odpowiedniej reakcji ze strony unijnego prawodawcy. To zaś można osiągnąć jedynie poprzez monitoring skuteczności istniejących regulacji, zwłaszcza, że znajdują się one aż w pięciu dyrektywach.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu le rapport de ma collègue Sari Essayah sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail relatif à l'alignement de certaines directives sur le règlement (CE) n° 1272/2008 portant sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges. Ce règlement aligne la législation de l'Union européenne en vigueur sur le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques des Nations unies (SGH), qui permet d'identifier des substances chimiques dangereuses et d'informer les utilisateurs des risques qu'elles entraînent au moyen de symboles et de phrases standardisées apposées sur les étiquettes des emballages et de fiches de données de sécurité. Ce rapport a été très largement adopté par 656 voix pour, 15 contre et 5 abstentions, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Olgierd Kurski (EFD), na piśmie. - W obliczu swobody przepływu towarów niezwykle ważne jest odpowiednie i przejrzyste klasyfikowanie, pakowanie, a przede wszystkim oznakowanie mieszanin. W związku z ochroną konkurencji i konsumentów ujednolicone przepisy dotyczące klasyfikacji, opakowania i oznakowania mieszanin i substancji mają uchronić odbiorców przed szkodliwymi działaniami środków chemicznych, na jakie są narażeni w kontaktach z nimi. Wiele z tych substancji ma bowiem charakter rakotwórczy czy mutagenny, a także oddziałujący bardzo negatywnie na rozrodczość czy uczulająco na drogi oddechowe. Wiele z tych substancji ma charakter biobójczy i stosowanych jest nie tylko przed przedsiębiorców i rolników w sposób profesjonalny, ale także przed pojedynczych amatorów. Konieczne jest zatem ujednolicanie przepisów w tej materii już na poziomie wspólnotowym, co ma podstawowe znaczenie dla ochrony życia i zdrowia ludzkiego.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Il regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele armonizza la legislazione esistente dell'UE al sistema delle Nazioni Unite (GHS).

L'obiettivo è di garantire una legislazione coerente e un livello adeguato di protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Per fare ciò, la relazione oggi al voto, che condivido, suggerisce di operare concretamente al fine di identificare le sostanze chimiche pericolose e di informare sui pericoli connessi, tramite l'utilizzo di simboli o frasi standard nelle etichette dell'imballaggio e nei dati tecnici di sicurezza.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. - Izvješće o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa (Uredba CLP) usklađuje postojeće zakonodavstvo EU-a s Globalnim harmoniziranim sustavom razvrstavanja i označavanja kemikalija (GHS). To je sustav Ujedinjenih naroda za identificiranje opasnih kemikalija i informiranje korisnika pomoću standardnih simbola, fraza i oznaka na pakiranju o mjerama sigurnosti. Amandmani na pet direktiva koje predlaže Komisija tehničke su prirode i uključeni u ovaj nacrt izvješća. Svih pet direktiva treba ponovno razmotriti što je prije moguće kako bi se uskladilo zakonodavstvo i postigla odgovarajuća razina zaštite zdravlja i sigurnosti kada su u radnom okruženju prisutne opasne kemijske tvari i smjese. Uredba CLP stupila je na snagu 2009. godine. Njezin cilj zaštititi je radnike, potrošače i okoliš pomoću označavanja, te se njome ukazuje na sve potencijalne štetne učinke kemikalija. Uredba CLP trebala bi olakšati globalnu trgovinu i uskladiti komunikaciju informacijama o štetnosti kemikalija.

Glasovala sam za ovo izvješće jer su zdravlje i sigurnosni standardi osnovna prava radnika i treba ih se bez iznimke primjenjivati na sve sektore tržišta rada.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. - I voted in favour of this report because it brings health and safety directives into line with the United Nationsʼ system for identifying and communicating the risks posed by hazardous chemicals. This will help apply health and safety standards across the whole of the EU labour market, which is very important in the protection of workers, without holding back the development of SMEs and job creation.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. - Questa direttiva tutela i consumatori, l'ambiente e i lavoratori attraverso un'etichettatura contenente l'elenco delle sostanze chimiche pericolose contenute nelle miscele.

Ho espresso voto favorevole al riguardo perché la direttiva conforma la normativa precedentemente vigente dell'UE al sistema armonizzato globale di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche creato dalle Nazioni Unite. È necessario avere uno standard universale di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche pericolose. Tale direttiva educa il pubblico su queste e sulle problematiche che tali sostanze possono causare alla salute.

Sostengo le cinque nuove direttive in quanto forniscono requisiti minimi per le piccole imprese, avendo particolare attenzione al benessere e alla sicurezza dei lavoratori. Le nuove direttive chiariscono aspetti importanti del regolamento CLP, come la terminologia relativa alla classificazione e l'etichettatura, fornendo termini chiari per l'attuazione del regolamento negli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte de portée technique, nécessaire pour aligner plusieurs directives concernant la protection des travailleurs sur un règlement européen relatif à la classification et à l’étiquetage des produits chimiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le règlement de l'Union concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges ("règlement CLP") aligne la législation actuelle de l'Union sur le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques des Nations unies (SGH). Cette classification permet d'identifier des substances chimiques dangereuses et d'informer les utilisateurs des risques qu'elles entraînent au moyen de symboles et de phrases standardisées apposées sur les étiquettes des emballages et de fiches de données de sécurité. Il s'agit ici d'adapter cinq directives se référant à la législation de l'Union concernant la classification pour les rendre conformes au nouveau règlement. C'est donc là une décision technique ne recourant aucune modification de la portée ou du niveau de protection déterminés par ces directives. Je vote pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - O GHS é um sistema das Nações Unidas que identifica produtos químicos perigosos e informa os utilizadores sobre os riscos conexos por meio de frases e símbolos normalizados afixados nos rótulos das embalagens, bem como por meio de fichas de dados de segurança. A implementação do GHS na União Europeia através do Regulamento CRE exigirá que as empresas passem a classificar, rotular e embalar adequadamente as suas substâncias e misturas antes da sua colocação no mercado, após um período de transição durante o qual os dois sistemas, o Regulamento CRE e a combinação das diretivas relativas às substâncias e preparações, serão aplicáveis paralelamente. O objetivo consiste em proteger os trabalhadores, os consumidores e o ambiente através da rotulagem e da indicação de eventuais efeitos potencialmente perigosos dos produtos químicos.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - I have voted in favor of this report because it is important that the symbols and phrases on the packaging and information sheets of hazardous chemical substances and mixtures be brought up to date in order to provide citizens with a proper level of protection if these substances or mixtures are present in their work environment.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - He votado a favor del presente informe porque resulta necesaria una modificación de la legislación vigente a nivel de la Unión Europea que permita una mejor protección de los trabajadores ante los riesgos en el empleo de cierto tipo de sustancias en los contextos laborales. El informe pretende modificar las correspondientes Directivas para adaptar la legislación al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Esta implementación legislativa de dicho acuerdo no implica ninguna reducción en el alcance de las actuales Directivas y sí una mejora en la implementación de los Tratados y, por tanto, en las condiciones de seguridad de los trabajadores europeos; es por esto por lo que he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Il était nécessaire de procéder à l'actualisation et à l'alignement de certaines dispositions des directives 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE du Conseil et de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil par rapport au règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (CLP), basé sur le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques au niveau international (SGH), dans un souci de cohérence de la législation et de protection de la santé et de la sécurité. En procédant à ces adaptations techniques, nous standardisons le niveau de protection des travailleurs et des consommateurs à l'égard de produits chimiques dont les compositions évoluent en fonction des avancées scientifiques et technologiques, d'une part, et nous améliorons la communication d'informations sur les dangers que ces produits peuvent représenter, d'autre part. En outre, cet alignement aidera à la facilitation des échanges commerciaux au niveau mondial.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - This report concerns the regulation that requires companies to appropriately classify hazardous chemicals before placement in the market. I believe that such labelling is important for the consumer, therefore I have voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. - Balsavau už šį pateiktą reglamento pakeitimą. Numatant naujas teisinio reguliavimo priemones būtina užtikrinti geresnę darbuotojų sveikatos apsaugą ir saugą. Tačiau naujos nuostatos neturėtų varžyti VMĮ kūrimo ir plėtojimo bei jų darbo vietų kūrimo potencialo. Geros sveikatos apsaugos ir saugos standartai neturėtų būti laikomi suvaržymais. Tai yra pagrindinės teisės ir turi būti be išimčių taikomi visiems darbo rinkos sektoriams ir visų tipų įmonėms, nepriklausomai nuo jų dydžio.

ES būtina išlaikyti aukštą apsaugos lygį. Atsižvelgiant į technologinę pažangą, reikėtų nuolatos persvarstyti esamas nuostatas ir jas pritaikyti prie besikeičiančių sąlygų, užtikrinant reikiamą sveikatos apsaugos ir saugos lygį tais atvejais, kai darbo aplinkoje yra pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių. Ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama tam tikrų profesijų darbuotojams, kurie dažnai dirba aplinkoje, kurioje esama pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių. Labai svarbu, kad Komisija tinkamai ir laiku įgyvendintų jai pavestas funkcijas ir parengtų aiškinamąsias gaires, ypač skirtas VMĮ.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - O Regulamento relativo à classificação, rotulagem e embalagem (CRE) de substâncias e misturas alinha a legislação da UE em vigor com o sistema das Nações Unidas que identifica produtos químicos perigosos e informa os utilizadores sobre os riscos conexos por meio de frases e símbolos normalizados nos rótulos das embalagens e nas fichas de dados de segurança. Na sequência da aprovação deste Regulamento CRE, surgiu a necessidade de efetuar adaptações técnicas nas cinco Diretivas que contêm referências à legislação da UE em matéria de classificação e rotulagem de produtos químicos. Neste caso, o alinhamento das referências e da terminologia das cinco Diretivas com o Regulamento CRE não invalida o âmbito ou o nível de proteção proporcionado por estas Diretivas, nem o relator considera aconselhável iniciar esse processo nesta fase. Por conseguinte, as alterações às cinco Diretivas propostas pela Comissão são de natureza meramente técnica, tal como as incluídas no presente projeto de relatório. Em face do exposto, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. - Considerando che il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele armonizza la legislazione esistente dell'UE al sistema delle Nazioni Unite (GHS) di identificazione delle sostanze chimiche pericolose e di informazione degli utenti in merito ai pericoli connessi, tramite l'utilizzo di simboli e frasi standard nelle etichette dell'imballaggio e le etichette di dati di sicurezza.

Considerando che gli emendamenti alle cinque direttive proposti dalla Commissione e quelli contenuti nel presente progetto di relazione sono di natura essenzialmente tecnica, tendenti a garantire una legislazione coerente e un livello adeguato di protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dove sono presenti sostanze chimiche e miscele pericolose, ho espresso il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Trgovina tvarima i smjesama nije samo pitanje unutarnjeg tržišta, nego i globalnog tržišta. U cilju olakšavanja trgovine diljem svijeta, a istovremeno štiteći ljudsko zdravlje i okoliš, usklađeni kriteriji razvrstavanja i označavanja zajedno s općim načelima njihove primjene pažljivo su razvijani tijekom razdoblja od 12 godina unutar strukture Ujedinjenih naroda. Rezultat je nazvan Globalno usklađeni sustav razvrstavanja i označavanja kemikalija. Uredba CLP utvrđuje opće standarde pakiranja radi osiguravanja sigurne isporuke opasnih tvari ili smjesa. Ispravno označavanje opasnih tvari i smjesa omogućuje priopćivanje razvrstavanja opasnosti korisniku tvari ili smjese kako bi se upozorilo korisnika na prisutnu opasnost i potrebu izbjegavanja izlaganja i na posljedične rizike.

Iz tog razloga podržavam izmjenu direktiva Vijeća 92/58/EEZ, 92/85/EEZ, 94/33/EZ, 98/24/EZ i Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se uskladile s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, no isto tako dijelim mišljenje izvijestitelja da se svih pet direktiva treba ponovno obraditi da bismo pružili koherentnu legislativu i razinu zdravlja i sigurnosti kad su u pitanju opasne kemikalije i ostale supstancije.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. - Podržavam izvješće zastupnice Sari Essayah o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni pet direktiva Vijeća te Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se one uskladile s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa. Cilj predložene Direktive uskladiti je terminologiju i reference u području kemijske klasifikacije i označavanja s UN-ovim Globalnim harmoniziranim sustavom klasifikacije i označavanja opasnih kemikalija (GHS). Postupno usklađivanje predviđeno je s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa koja će zamijeniti postojeća pravila. Time se očekuje olakšavanje globalne trgovine, harmonizacija razmjene informacija o rizicima koje predstavljaju kemikalije i promoviranje učinkovitijeg zakonodavstva.

S obzirom da se usuglašavanje navedenih direktiva odnosi na prilagođavanje terminologije i referenci sustavu GHS, neće biti učinka na razinu zaštite koje propisuju navedene direktive te se neće stvarati ni novi troškovi ni dodatna ulaganja tvrtki u zaštitu na radu, što je bitno u očuvanju konkurentnosti ekonomije i radnih mjesta.

U Hrvatskoj su navedene direktive implementirane u Zakon o zaštiti na radu te podržavam izvješće kao i napore da se uskladi terminologija za razvrstavanje, označivanje i pakiranje tvari i smjesa sa standardima UN-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. - In favour. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging (CLP) of substances and mixtures aligns the existing EU legislation to the GHS, which is a United Nations system for identifying hazardous chemicals and informing users about the related hazards by means of standard symbols and phrases on packaging labels, and safety data sheets. Following the adoption of this CLP Regulation, a need emerged to make technical changes to the five Directives (92/58/EEC, 92/85/EEC, 94/33/EC, 98/24/EC and 2004/37/EC) containing references to EU chemical classification and labelling legislation. The alignment of the references and terminology of the five Directives to correspond to that of CLP Regulation does not call for any changes to the scope or level of protection provided by these Directives.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την σχετική έκθεση διότι ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (CPL), ευθυγραμμίζει την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ με το παγκοσμίως εναρμονισμένο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων (GHS) των Ηνωμένων Εθνών, επιδίωξη του οποίου είναι ο προσδιορισμός των επικίνδυνων χημικών ουσιών και η ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τους συναφείς κινδύνους, μέσω τυποποιημένων συμβόλων και φράσεων στις επισημάνσεις των συσκευασιών και μέσω φυλλαδίων που περιέχουν δεδομένα ασφαλείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - Questa proposta relativa alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele vuole armonizzare la legislazione esistente dell'Unione europea al sistema delle Nazioni Unite di identificazione delle sostanze chimiche pericolose e di informazione degli utenti in merito ai pericoli connessi, tramite l'utilizzo di simboli e frasi standard nelle etichette dell'imballaggio e le etichette sui dati di sicurezza.

Con questo voto, inoltre, si vogliono apportare adeguamenti tecnici alle cinque direttive che contengono riferimenti alla legislazione dell'Unione in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche. Infine, gli emendamenti alle cinque direttive proposti dalla Commissione e quelli contenuti nel presente progetto di relazione sono di natura essenzialmente tecnica.

Nonostante ciò, le cinque direttive dovrebbero ovviamente essere oggetto di una revisione quanto prima, al fine di garantire una legislazione coerente e un livello adeguato di protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I voted in favour of this agreement which will update worker protection measures to reflect the evolution of the chemicals classification system. I am pleased to see that the agreement reached will maintain levels of worker protection, while minimising burdens on businesses, by promoting an alignment which is as proportionate as possible between the old and revised Directive references to chemicals classifications.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Les amendements aux cinq directives proposés par la Commission sont de nature purement technique, tout comme ceux que contient le présent projet de rapport. Il n'en demeure pas moins qu'eu égard aux avancées constantes de la technologie, les cinq directives doivent continuellement être réexaminées, afin de mettre en place une législation cohérente et un niveau satisfaisant de protection de la santé et de la sécurité en cas de présence de substances et de mélanges chimiques dangereux sur le lieu de travail.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. - O Regulamento (CE) n.º 1772/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho alinha a legislação da União Europeia com o Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS – Globally Harmonized System). Este é um sistema das Nações Unidas que identifica os produtos químicos perigosos e informa os utilizadores acerca dos riscos associados, através de frases e símbolos normalizados nos rótulos e nos folhetos de segurança. É, contudo, necessário alinhar com o Regulamento relativo à Classificação, Rotulagem e Embalagem (CRE), as referências e terminologias das cinco Diretivas - 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE. É de salientar o facto de que as mesmas devem ser revistas logo que possível, de forma a garantir uma proteção adequada a nível da saúde e segurança no local de trabalho, quando neste se encontram substâncias químicas e misturas perigosas.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru rezoluția legislativă referitoare la propunerea de directivă de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE și 2004/37/CE pentru a le alinia la Regulamentul nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor. În temeiul articolului 153 din tratat, Parlamentul European și Consiliul pot adopta, prin intermediul directivelor, cerințe minime pentru a încuraja îmbunătățirile, în special ale mediului de muncă, în vederea garantării unui nivel mai ridicat de protecție a sănătății și securității lucrătorilor. Consider că aceste directive trebuie să evite împiedicarea creării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și a potențialului acestora de a crea locuri de muncă.

Normele în materie de sănătate și securitate reprezintă drepturi fundamentale și urmează să fie aplicate fără excepție, în toate domeniile pieței muncii și tuturor tipurilor de întreprinderi, indiferent de mărimea lor. Modificările sunt necesare pentru a garanta menținerea eficacității acestor directive. Având în vedere progresele tehnologice permanente, respectivele directive trebuie să facă obiectul unor revizuiri periodice în conformitate cu articolul 17a din Directiva Consiliului 89/391/CEE pentru a asigura coerența legislației și un nivel adecvat de protecție a sănătății și a securității atunci când sunt prezente substanțe și amestecuri chimice periculoase în mediul de muncă.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J’ai voté pour ce rapport concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges considérés comme dangereux, c’est-à-dire lorsqu’ils sont explosifs, inflammables, toxiques, corrosifs, cancérigènes, etc. L’Union européenne a adopté un cadre législatif concernant la sécurité et la santé au travail. Il s'agit d'harmoniser ce cadre, constitué d’un ensemble de directives, afin qu'il soit aligné sur le système de classification et d’étiquetage des produits chimiques des Nations unies. Ce rapport essentiellement technique ne modifie pas en substance les directives concernées puisqu’il s’agit simplement de mettre à jour les références et la terminologie qu’elles contiennent. C’est aussi l’occasion de rappeler la nécessité de promouvoir et surtout de maintenir un niveau de protection élevé de la santé et de la sécurité des travailleurs lorsque des substances chimiques dangereuses sont présentes dans leur environnement de travail. Ce n'est pas inutile au moment où les coupes budgétaires frappent particulièrement le domaine de la santé. Notons aussi que le Parlement a profité de la refonte de ces directives pour améliorer l’étiquetage des produits concernés et pour allonger la liste de ces substances dangereuses, afin notamment de mieux protéger les jeunes qui manipulent ces substances. C'est un petit plus qu'il convient de noter.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. - Der vorgelegte Bericht ist zu unterstützen, da es sich hier um die Anpassung an das Kennzeichnungssystem der Vereinten Nationen und nicht um eine gänzliche Änderung handelt. Die Änderungen sind rein technischer Art, jedoch sollten die Richtlinien baldmöglichst wieder überprüft werden, damit für ein entsprechendes Niveau an Arbeiterschutz gesorgt werden kann, wenn gefährliche Chemikalien oder Gemische verwendet werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. - Informacje o zagrożeniach związanych z chemikaliami przekazuje się za pośrednictwem standardowych ostrzeżeń i piktogramów umieszczanych na etykietach oraz przedstawianych w kartach charakterystyki. Nowe terminy zastąpiły wcześniej stosowane sformułowania: • mieszaniny zamiast preparatów • stwarzający zagrożenie zamiast niebezpieczny • piktogramy zamiast symbole • zwroty określające zagrożenie zamiast zwroty R określające rodzaj ryzyka • zwroty określające środki ostrożności zamiast zwroty S określające warunki bezpiecznego stosowania • hasła ostrzegawcze (np. niebezpieczeństwo, uwaga) zastąpiły wskazania zagrożenia. Nowe, opatrzone czerwoną ramką piktogramy stopniowo zastępują dobrze znane pomarańczowe symbole zagrożenia.

W większości przypadków decyzję w sprawie klasyfikacji danej substancji lub mieszaniny podejmują dostawcy. Działanie to określa się jako samoklasyfikację. W niektórych przypadkach decyzja w sprawie klasyfikacji substancji chemicznej jest podejmowana na szczeblu wspólnotowym, aby zapewnić odpowiednie zarządzanie ryzykiem. Dotyczy to z reguły najbardziej niebezpiecznych substancji: substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość, substancji działających uczulająco na drogi oddechowe, produktów biobójczych lub środków ochrony roślin. Wszystkie wcześniejsze zharmonizowane klasyfikacje substancji sporządzone zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami (dyrektywa w sprawie substancji niebezpiecznych) zostały przekonwertowane na zharmonizowane klasyfikacje CLP. Dostawcy mają obowiązek stosować tę zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. - Il regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele armonizza la legislazione esistente dell'Unione europea al sistema delle Nazioni Unite di identificazione delle sostanze chimiche pericolose e di informazione degli utenti in merito ai pericoli connessi, mediante l'utilizzo di simboli e frasi standard nelle etichette dell'imballaggio e le etichette di dati di sicurezza.

Per questo ho espresso il mio voto favorevole al testo dell'onorevole Essayah.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. - Este relatório dá o acordo à adoção de um quadro legislativo que melhor proteja a saúde e promova a segurança dos trabalhadores que estão expostos a substâncias químicas no local de trabalho. Vai no sentido de implementar na UE o sistema de classificação e rotulagem de produtos químicos harmonizado estabelecido pelas Nações Unidas e, portanto, de adaptar a legislação comunitária a este sistema. Trata-se de alinhar as Diretivas 2/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE a este sistema de classificação. Votámos favoravelmente, a favor de um maior nível de proteção dos trabalhadores.

 
Legal notice - Privacy policy