Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2117(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0442/2013

Predkladané texty :

A7-0442/2013

Rozpravy :

PV 03/02/2014 - 19
CRE 03/02/2014 - 19

Hlasovanie :

PV 04/02/2014 - 8.3
CRE 04/02/2014 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0064

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 4. februára 2014 - Štrasburg Revidované vydanie

9.18. Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície (A7-0442/2013 - Tadeusz Zwiefka)
Videozáznamy z vystúpení
 

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Mulțumesc, domnule președinte. Eficientizarea sistemului judiciar în materie civilă, comercială și administrativă joacă un rol extrem de important în ceea ce privește funcționarea economiei, a mediului privat și a investițiilor. Tabloul de bord al Uniunii Europene privind justiția este o evaluare extrem de utilă în acest sens, analizând cât de eficace este justiția în fiecare stat membru UE în soluționarea cauzelor civile, comerciale și administrative. Vă dau exemplul României, care ocupă locul 13 în ceea ce privește timpul necesar pentru rezolvarea cazurilor non-criminale și penultimul loc în ceea ce privește timpul necesar pentru rezolvarea cazurilor legate de insolvență.

Consider că există o serie de factori-cheie pentru eficientizarea sistemelor judiciare, printre care schimbul de experiență și bune practici, precum și utilizarea sistemelor TIC (tehnologia informației și a comunicării). De exemplu, avantajele imediate ale aplicării computerizate și ale instrumentelor de gestionare a cauzelor sunt reducerea costurilor și mai ales accelerarea procedurilor judiciare. Vă mulțumesc.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE) - Správu som podporila, lebo zlepšovanie kvality, nezávislosti a efektívnosti súdnych systémov je hlavným cieľom verejnej politiky na európskej i národnej úrovni.

Vnútroštátne justičné systémy zohrávajú kľúčovú rolu pri obnove dôvery a návrate k rastu. Z ročného prieskumu rastu vyplynula potreba dôkladného zhodnotenia a systematického skúmania fungovania súdnych systémov vo všetkých členských štátoch pri plnom rešpektovaní rôznych národných právnych tradícií. Efektívny a nezávislý súdny systém tiež prispieva k dôvere a stabilite. Predvídateľné, včasné a vymáhateľné justičné rozhodnutia sú dôležitými zložkami príťažlivého podnikateľského prostredia.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Mulțumesc, domnule președinte. Am votat în favoarea raportului, deoarece accesul la un sistem judiciar independent contribuie la creșterea încrederii în autoritățile statelor membre. După aderarea la Uniune, România a înregistrat progrese în reforma justiției, în ciuda unor presiuni exercitate de factorul politic, iar aici mă refer cu precădere la actualul guvern socialist. Deși executivul a încercat să pună presiune pe magistrați sau să modifice legislația penală în așa fel încât să-și asigure privilegii și imunități, aceste tentative au eșuat. Cel mai recent exemplu este din decembrie 2013, când, fără absolut nicio dezbatere publică, parlamentarii și-au acordat super-imunitate lor și baronilor locali.

De aceea, tabloul de bord privind justiția ar putea fi extins și la alte aspecte ale funcționării statului de drept pentru a pune presiune asupra celor care încalcă valorile democrației europene.

 
  
 

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Abstenho-me no presente Relatório. Sou de opinião que o acesso a um sistema judiciário eficaz também é fundamental para a eficácia do Direito da UE: sempre que um tribunal nacional aplica o Direito da UE, age como um tribunal da União. A garantia de normas comuns é, por isso, particularmente importante, uma vez que os tribunais devem disponibilizar eficazes vias de recurso a qualquer pessoa, cujos direitos estejam em causa nos termos da legislação da União. Contudo, acolho favoravelmente o objetivo de criar sistemas de justiça eficazes e independentes nos Estados-Membros, que possam contribuir para o crescimento económico e para o aumento da competitividade. Deve, por conseguinte, felicitar-se a Comissão pela iniciativa. Para além disso, sou de opinião que ainda é necessário fazer algumas observações. É difícil medir determinados valores, como a independência judicial. No entanto, é necessário tentar, para saber se estes valores estão a ser respeitados nos Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte dont l'objectif est d'instaurer un tableau de bord de la justice et de contribuer au développement des systèmes judiciaires nationaux en renforçant leur qualité, leur efficacité et leur indépendance. Il porte uniquement sur les affaires civiles et commerciales, étant donné que celles-ci sont étroitement liées à l'économie. Il recueille des données provenant des États membres et les évalue afin d'aider les États membres à améliorer leur système judiciaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. - Az Európai Parlament mai plenáris ülésén saját kezdeményezésű jelentésben reagált a 2013-as EU igazságügyi eredménytáblára, amely a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyságát értékeli. A Parlament fő üzenete, hogy az igazságszolgáltatási rendszerek bármely összehasonlításának objektív szempontokon kell alapulnia, a tagállamok szuverenitása és a különböző jogi és alkotmányos hagyományok teljes tiszteletben tartása mellett. Az igazságszolgáltatás minőségének és hatékonyságának javítása uniós és nemzeti szinten egyaránt célunk. A kiszámítható, hatékony és időszerű igazságszolgáltatás elengedhetetlen a versenyképesség növelése érdekében is. Az új magyar Alaptörvénynek, illetve az igazságszolgáltatási reformnak köszönhetően Magyarország mára teljes mértékben megfelel ezeknek a követelményeknek, ezért érdekeltek vagyunk egy olyan objektív értékelési rendszer kidolgozásában, amelyben a Bizottság pártatlanul és kettős mérce alkalmazása nélkül jár el. Az egyes tagállamok igazságszolgáltatási rendszerét objektív kritériumok alapján kell értékelni – nem közvélemény-kutatásokra vagy sajtóhírekre alapozva. Magyarország szubjektív, politikai bírálatok áldozata lett 2012-ben, amikor az igazságszolgáltatási rendszerek elemzését követően a Bizottság egyes tagállamokkal kapcsolatban konkrét ajánlásokat fogalmazott meg. A mai napon sikerült megállítani a szocialisták azon törekvéseit, hogy az igazságügyi eredménytáblát politikai célokra használhassák, veszélyeztetve ezzel az eszköz valódi célját, a tárgyilagos és statisztikán alapuló értékelést.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Il testo della relazione Zwiefka è equilibrato e condivisibile, ho quindi inteso sostenerlo con il mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Bonanini (NI), per iscritto. - Mi unisco agli elogi resi dalla relazione al quadro di valutazione UE della giustizia, nella piena convinzione che l'operatività di sistemi giudiziari efficienti ed imparziali all'interno dei vari Stati membri rappresenti una componente imprescindibile nella prospettiva di crescita e competitività.

Essendo pienamente convinto dell'importanza strategica di tale obiettivo nella finalità di assicurare l'efficienza dei sistemi giudiziari, la situazione italiana (che si colloca in una posizione medio bassa nella graduatoria dei paesi UE riguardo alla percezione dell'indipendenza del sistema giudiziario) rappresenta uno stimolo a suggerire l'uso di strumenti valutativi per raggiungere un più alto grado di attendibilità delle misurazioni inerenti al dato dell'indipendenza. Potrebbe a tal fine essere utile considerare i dati inerenti al sistema organizzativo della giustizia ed in particolare l'eventuale presenza di associazioni all'interno della magistratura, caratterizzate anche solo larvatamente da tendenze politiche.

Questa sembra una situazione certamente capace di incidere negativamente sul grado di percezione dell'indipendenza del sistema giustizia, quando appare oggettivamente idonea a creare anche un minimo dubbio che la decisione sulla controversia sia condizionata da pregiudizi ideologici. Inoltre, il riferimento ai dati relativi all'eventuale presenza di associazioni tra magistrati potrebbe essere utile per verifiche più attendibili anche in relazione al profilo della qualità del sistema giustizia.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. - Za potrebe izrade ovog izvješća Komisija je izradila analizu stanja pravosuđa u EU-a. Izvršena je usporedba i procjena djelotvornosti pravosudnih sustava država članica u cilju boljeg definiranja politike pravosuđa. Budući da se njezino područje primjene usredotočuje na parametre pravosudnih sustava koji pridonose poboljšanju poslovne i ulagačke klime u EU-u, analiza se isključivo odnosi na građansko, trgovačko i upravno pravo. Procjene rada pravosudnog sustava potrebno je obavljati u cijelosti na način da ga se ne odvaja od socijalne, povijesne i gospodarske situacije država članica ili od ustavne tradicije iz koje taj pravosudni sustav potječe.

Ovo je također i vrlo osjetljivo područje u kojemu se trebaju poštovati nacionalni prerogativi. Poput kolega iz kluba zastupnika S&D-a smatram kako izvješće sadrži odredbe koje se prilagođavaju državama članicama.

Predložene promjene koje imaju za cilj rebalans teksta i stavljanje naglaska i na države članice i na Europski parlament nažalost nisu prihvaćene. Ipak, to ne znači da ovo izvješće nije vrijedan alat za otkrivanja poteškoća s kojima se države članice susreću, poput duljine trajanja sudskih postupaka, transparentnosti i neovisnosti pravosuđa.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport sur le tableau de bord de la justice dans l'UE qui est un rapport important pour la justice européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. - Raportul surprinde o serie de caracteristici ale sistemelor judiciare naționale, rezultat al tradițiilor și specificității fiecărui stat membru. De aceea, fiecare sistem judiciar trebuie analizat prin prisma acestor caracteristici, simpla utilizare a unor parametri statistici nefiind suficientă, esențiale fiind situația istorică, socială, economică și tradiția constituțională a fiecărui stat membru.

Ca urmare a publicării de către Comisia Europeană a Tabloului de bord al UE privind justiția, raportul subliniază importanța colaborării transfrontaliere a autorităților judiciare, a programelor de formare a judecătorilor și a altor persoane implicate în sistem, atrăgând atenția, nu în ultimul rând, asupra rolului esențial al justiției în viața oamenilor și a justiției UE în viața europenilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. - A União compreende um espaço de justiça, no respeito dos diferentes sistemas e tradições jurídicos dos Estados-Membros, pelo que é fundamental melhorar a qualidade, a independência e a eficácia dos sistemas judiciais nacionais, de forma a permitir aos cidadãos, às empresas, aos juízes e às autoridades confiar, respeitar, reconhecer e executar as decisões tomadas pelo sistema judicial de outro Estado-Membro, contribuindo para uma maior confiança, um crescimento sustentável e uma maior estabilidade social. O painel de avaliação da justiça na UE deverá, assim, fornecer dados objetivos, fiáveis e comparáveis sobre o funcionamento dos sistemas judiciais em todos os Estados-Membros, de forma a poder ajudar a UE e os Estados-Membros a melhorar a sua eficácia. Deverá contribuir para identificar eventuais lacunas e as melhores práticas, de forma a apoiar, quer os Estados-Membros, quer as instituições da UE, a definir políticas mais eficazes em matéria de justiça, com vista ao desenvolvimento de sistemas de justiça independentes, rápidos, de fácil acesso e com custos mais reduzidos. É, sem dúvida, um passo positivo para o desenvolvimento de um verdadeiro espaço europeu de justiça que possa satisfazer as expetativas dos cidadãos e contribuir para um crescimento sustentável, com base no Estado de direito e noutros valores em que assenta a União.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce tableau comparatif fournit des données fiables sur les systèmes judiciaires des États membres de l'Union européenne. Cela permet notamment de mettre en place des échanges de bonnes pratiques entre États membres pour une meilleure indépendance et efficacité de la justice. En atteignant cet objectif, la confiance des citoyens européens dans leur système judiciaire s'en trouvera renforcée. Or, il est très justement souligné qu'un système judiciaire efficace et digne de confiance encourage les entreprises à se développer et à investir aux niveaux national et international. La sécurité juridique est donc indissociable de la relance de la compétitivité et de l'emploi en Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte, qui élabore un bilan des systèmes judiciaires européens pour l’année 2013. Fort de ces conclusions, plusieurs options sont privilégiées pour l’année à venir, en commençant par la réduction de la longueur des procédures, afin d’améliorer le cadre de fonctionnement des entreprises et de le rendre ainsi plus attrayant pour les investisseurs. En outre, une formation permanente des juges est primordiale dans la mesure où les textes nationaux évoluent fortement du fait de la législation européenne. Toutes ces mesures s’inscrivent dans le cadre d’un véritable espace judiciaire européen, ce que je ne peux qu’encourager.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. - Votei favoravelmente este relatório por defender a criação de sistemas de justiça eficazes e independentes nos Estados-Membros, que possam contribuir para o crescimento económico e para o aumento da competitividade. Para garantir a igualdade de tratamento, devem ser também implementadas normas comuns relativas ao fornecimento de dados, sendo necessário maior envolvimento das instituições da UE na preparação da avaliação dos sistemas de justiça nacionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. - I voted in favour of this report, as my constituents in Wales believe in a fully democratic EU. The European Parliament should be consulted on all matters, and this includes matters falling under the justice category, such as the justice scoreboard.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - O objetivo do Painel da Justiça é contribuir para o desenvolvimento de sistemas judiciais nacionais e reforçar a sua qualidade, eficiência e independência. Concentra-se na matéria civil e comercial uma vez que estes estão intimamente ligados à economia. Recolhe dados dos Estados-Membros e avalia-os de modo a permitir-lhes melhorar os respetivos sistemas judiciais. Este exercício não deve pôr em causa a igualdade de tratamento entre Estados-Membros, as suas particularidades estruturais e as suas diferentes tradições jurídicas. A avaliação deve basear-se em dados mensuráveis objetivamente. Creio ser recomendável alguma cautela no modo como se aplicará este projeto e impedir absolutamente o seu aproveitamento para fins políticos que corresponderia à desvirtuação dos seus propósitos.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. - Este relatório de iniciativa constitui uma resposta ao Painel da Justiça na UE de 2013 elaborado pela Comissão. Note-se que este relatório incide, somente, sobre os ramos do Direito Civil, Comercial e Administrativo, nos quais o sistema judiciário assume uma importância particular para a recuperação económica. O aumento da qualidade, da independência e da eficácia dos sistemas judiciários constitui um dos objetivos principais das políticas de interesse público, quer a nível nacional, quer à escala da UE. Os sistemas de justiça nacionais desempenham um papel fundamental na restauração da confiança e no regresso ao crescimento. Um sistema judiciário eficaz e independente também contribui para a confiança e a estabilidade. Decisões de justiça previsíveis, oportunas e exequíveis constituem elementos fundamentais de um contexto empresarial atraente. As deficiências no funcionamento do sistema judiciário minam a confiança dos cidadãos e das empresas nas instituições judiciais, em particular neste momento de crise financeira, económica e social.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne - Vnútroštátne justičné systémy zohrávajú v niektorých prípadoch dôležitú úlohu pri obnove dôvery a návrate k rastu, a to najmä v prípade občianskeho, správneho a obchodného práva. Porovnávací prehľad Európskej komisie konštatuje zlepšenie všetkých spomínaných oblastí vnútroštátnych súdnych systémov. Je dôležité zabezpečiť riešenie sporov v primeranej lehote. Prieťahy v konaniach predstavujú závažný problém pre obyvateľov členských štátov a tí následne strácajú dôveru vo fungovanie súdneho systému a strácajú právnu istotu. Čím je efektívnejší súdny systém, tým vyššia je atraktívnosť členských štátov pre zahraničných investorov. Každý občan Európskej únie musí mať jednoduchý prístup k efektívnemu, včasnému a nezávislému súdnemu systému. Predmetný porovnávací prehľad je veľmi cenným nástrojom pre určenie ťažkostí, ktorým musia členské štáty čeliť. Ide najmä o dĺžku konania, hodnotenie kvality súdnictva, využívanie informačných a komunikačných technológií pre registráciu a správu jednotlivých prípadov, ale aj o odbornú prípravu sudcov na výkon povolania. Tento prehľad je úspešný a bude sa v ňom pokračovať aj v budúcnosti a zohľadní sa v ňom rovnaké zaobchádzanie s členskými štátmi ale aj objektívnosť a porovnateľnosť údajov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. - La relazione riguarda il quadro di valutazione dell'Unione europea sul tema della giustizia, incentrato sulla giustizia civile, commerciale e amministrativa negli Stati membri. Il suddetto quadro è uno strumento di confronto, non vincolante, che ha l'obiettivo di valutare l'efficacia dei sistemi giudiziari nazionali; il difetto sta nel fatto che è difficile eseguire misurazioni oggettive, come l'imparzialità e la qualità della giustizia. Per quanto sopra esposto esprimo voto contrario al testo.

 
  
MPphoto
 
 

  Eduard-Raul Hellvig (ALDE), în scris. - Am susținut acest raport pentru că am convingerea că tabloul de bord privind justiția este un instrument care poate să amelioreze performanțele sistemelor judiciare din UE prin schimbul de bune practici. Există totuși anumite detalii în ce privește metodologia de care Comisia ar trebui să țină cont.

Aici mă refer în special la comparabilitatea datelor pentru sistemele judiciare de drept civil și cele de drept comun, respectiv la relevanța indicatorilor pe baza cărora este analizată independența și eficacitatea sistemului judiciar. Cred, de asemenea, că trebuie să promovăm mai intens medierea și celelalte căi alternative de soluționare a litigiilor atât în sfera comercială, cât și în ce privește litigiile care țin de dreptul familiei, ceea ce va permite fluidizarea activității judiciare și reducerea costurilor prin eliminarea de pe masa tribunalelor a cauzelor care pot fi soluționate fără intervenția judecătorului.

În fine, am susținut și ideea unei implicări a Parlamentului în acest exercițiu, întrucât în trecut acesta a cerut o arie mai largă de acoperire a tabloului de bord, incluzând și aspecte ca suveranitatea legii și drepturile omului, elemente care nu se regăsesc în actualul tablou de bord, dar care sunt monitorizate doar pentru țările acoperite de MCV.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. - I voted against this report as I am concerned about the possible misuse of the project (non-equitable treatment of MS, the use of this instrument for political purposes) and wish to keep the JS to its original purpose.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. - I voted in favour of this report and believe that all the EU’s justice systems benefit from exchanging information on best practice.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), in writing. - I would like to welcome the initiative aiming at contributing to the development of national judicial systems and strengthening their quality, efficiency and independence. It may also contribute to the effective application of EU legislation in cases when national courts apply EU law as ‘Union courts’. The scoreboard, however, must be based on equal treatment between Member States and must respect the individual traits and different legal traditions in each country. Any political misuse of the initiative must be strictly avoided and the regular evaluations must be founded on reliable and comparable data. I hope that, as a non-binding tool operated in the context of an open dialogue with Member States, the scoreboard may help define better justice policies and identify judiciary issues that deserve particular attention.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Tadeusz Zwiefka portant sur le tableau de bord de la justice dans l'Union européenne – Justice civile et administrative dans les États membres. L'objectif du tableau de bord publié par la Commission est de renforcer la qualité, l'efficacité et l'indépendance des systèmes judiciaires nationaux. Le rapport invite la Commission à répéter l'initiative conformément aux traités, en concertation avec les États membres et en prenant en compte leurs caractéristiques structurelles et leurs différentes traditions sociales lorsque qu'elle définit des points de comparaison entre les systèmes judiciaires nationaux. Je me félicite de l'adoption de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - La relazione dell'onorevole Zwiefka si concentra sul diritto civile, commerciale e amministrativo, settori importanti per il sistema giuridico e il cui funzionamento è fonte di certezza del diritto, fondamentale anche ai fini di una pronta ripresa economica.

Migliorare la qualità, l'indipendenza e l'efficacia dei sistemi giudiziari nonché la riduzione dei tempi giudiziari contribuirà a restituire credibilità agli stessi, poiché le carenze nel funzionamento del sistema giudiziario compromettono la fiducia dei cittadini e delle imprese nelle istituzioni giudiziarie e non aiutano a veicolare investimenti e risorse, necessari per l'uscita dalla crisi e il rilancio della nostra economia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. - Svrha pravosudnog semafora (Justice Scoreboard) doprinos je u razvoju nacionalnih pravosudnih sustava i jačanje kvalitete, efikasnosti i nezavisnosti sudstva.

Fokus je u ovom izvješću isključivo na građanskom, trgovačkom i upravnom pravu, u kojima pravosudni sustav ima posebnu važnost za gospodarski oporavak. Izvješće poziva Komisiju da se ide naprijed s vježbama u skladu s međunarodnim ugovorima te u suradnji s državama članicama. Tako treba uzeti u obzir ravnopravnost između država članica i različite strukturne specifičnosti i tradicije među državama članicama. Podržava se razmjena najboljih praksi u cilju osiguranja učinkovitog i neovisnog pravosuđa, vjerujući da se svaka usporedba nacionalnih pravosudnih sustava mora temeljiti na objektivnim kriterijima. Učinkovit i neovisan pravosudni sustav također pridonosi razvoju povjerenja i stabilnosti. Predvidljive, pravovremene odluke važne su komponente atraktivnog poslovnog okruženja.

Nedostatci u funkcioniranju pravosuđa narušavaju povjerenje građana i poslovnih subjekata u pravosudne institucije, osobito u ovim vremenima ekonomske, socijalne i financijske krize. Bez obzira na pravnu tradiciju nacionalnih pravosudnih sustava, pravovremenost, neovisnost, dostupnost i jednostavan pristup moraju biti osnovni parametri učinkovitog pravosudnog sustava, a to su ujedno i odlike koje imaju atraktivna poslovna okruženja stoga podržavam ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Светослав Христов Малинов (PPE), в писмена форма. - Подкрепям изцяло инициативата на Европейската комисия за създаването на инструмент, какъвто е информационното табло на ЕС в областта на правосъдието.

Както не един от колегите в пленарната зала подчертаха, от различните държави членки има изразени опасения инструментът да не бъде използван за уеднаквяването на правните системи в Съюза, и по този начин – за пренебрегването на дадени правни традиции, които са неделима част от правото на съответните държави членки.

Смятам, че това опасение е адресирано в доклада на г-н Звефка, който изрично подчертава съвсем друг смисъл – на споделяне на полезни практики и интелигентно и експертно подхождане към дефицитите в правосъдието.

Относно другото главно опасение, че инструментът може да бъде използван на национално ниво за политическа агитация и манипулация, смятам, че това ще е трудно за прилагане при положение, че данните за информационното табло са предадени от държавите членки на ниво експерти. При това обстоятелство, опасението е съпоставимо със страха управлението на дадена държава да не може да подобри признати от самата нея дефицити в правосъдната ѝ система.

Като член на Европейския парламент от една от по-новите държави – членки на ЕС, в съгласие с колегите ми от Румъния и Република Хърватия, смятам, че ЕС може много да спечели от този инструмент.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. - I voted in favour of this report because it was the Parliament’s opinion on the Commission’s first report looking at the performance of national civil and administrative justice systems. This EU Scoreboard is a valuable comparative tool targeting the relevant difficulties Member States face.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. - Abbiamo accolto con favore questa relazione di iniziativa perché riteniamo che il miglioramento della qualità, dell'indipendenza e dell'efficacia dei sistemi giudiziari rappresenti uno degli obiettivi principali delle politiche dell'Unione europea.

Consideriamo indispensabile l'adozione di tutte le misure necessarie per garantire che le controversie possano essere risolte in tempi ragionevoli, promuovendo al contempo il ricorso a meccanismi alternativi per la risoluzione delle controversie. Ciò avrebbe, come diretta conseguenza, la riduzione dei costi a carico delle imprese e renderebbe gli Stati membri più interessanti per gli investitori stranieri.

L'accesso a un sistema giudiziario efficace è fondamentale anche per l'efficacia del diritto UE: è molto importante assicurare norme comuni, dal momento che i tribunali devono fornire mezzi di ricorso efficaci a qualunque individuo subisca una presunta violazione dei propri diritti ai sensi della normativa europea.

È altresì necessario prestare particolare attenzione ad un'efficace trattazione delle cause che presentano un elemento transfrontaliero. Tali cause, infatti, sono solitamente più complesse di quelle che si limitano alla sfera nazionale: l'offerta di una formazione giuridica sul diritto dell'UE e sul diritto comparato assume particolare importanza in questo contesto, in quanto accresce la mutua comprensione e di conseguenza anche la fiducia reciproca.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport qui fait suite à la publication par la Commission européenne d’un tableau de bord de la justice, outil de comparaison non contraignant pour évaluer l’efficacité des systèmes judiciaires nationaux dans les domaines de la justice civile, commerciale et administrative. Cet outil est important pour renforcer la qualité des systèmes judiciaires nationaux et contribuer à améliorer le climat des affaires et de l’investissement au sein de l’UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. - Un sistema giudiziario efficiente contribuisce alla creazione di un ambiente favorevole alla crescita economica.

La certezza e i tempi della giustizia sono presupposti essenziali per l'avvio e l'esercizio di attività d'impresa. Purtroppo, in alcuni Stati membri, tra i quali l'Italia, le tempistiche necessarie alla definizione delle cause civili e amministrative e delle procedure d'insolvenza sono superiori a quelle della maggior parte degli altri Stati membri. Inoltre, il numero di cause pendenti è considerevolmente elevato.

Il quadro di valutazione UE della giustizia pubblicato dalla Commissione, attraverso il confronto tra i diversi sistemi giudiziari nazionali, contribuisce alla promozione dello scambio delle migliori pratiche all'interno dell'Unione e al miglioramento nella definizione delle politiche nel settore giudiziario, nel rispetto delle specificità sistemiche e culturali. Il lavoro del relatore non esprime un giudizio di valore, ma offre utili spunti per avviare la necessaria riforma, facendo tesoro delle migliori prassi. Uno strumento di analisi importante, al quale ho dato, per le ragioni esposte, il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport soutient la proposition de la Commission européenne de créer un outil de comparaison fiable des systèmes juridiques nationaux. Il agrège des données statistiques quantitatives aussi bien que qualitatives, pour permettre de mieux évaluer les améliorations et les reculs de chacun. L'objectif n'est pas le classement mais la compréhension mutuelle des systèmes. Une meilleure compréhension des cas complexes transfrontaliers, notamment, serait fort utile pour nombre de nos concitoyens qui y sont de plus en plus confrontés. Cependant, certains points essentiels du rapporteur sont très flous et dénotent une vision avec laquelle je suis en désaccord total. Ainsi, les systèmes juridiques devraient « contribuer à la croissance économique et stimuler la compétitivité ». L'introduction des mantras libéraux gâche ce rapport qui aurait dû rester à vocation scientifique. Je m’abstiens.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - O presente relatório incide apenas sobre os ramos do Direito Civil, Comercial e Administrativo, nos quais o sistema judiciário assume uma importância particular para a recuperação económica. O aumento da qualidade, da independência e da eficácia dos sistemas judiciários constitui um dos objetivos principais das políticas de interesse público, quer a nível nacional, quer à escala da UE. Os sistemas de justiça nacionais desempenham um papel fundamental na restauração da confiança e no regresso ao crescimento. Um sistema judiciário eficaz e independente também contribui para a confiança e a estabilidade. Decisões de justiça previsíveis, oportunas e exequíveis constituem elementos fundamentais de um contexto empresarial atraente. As deficiências no funcionamento do sistema judiciário minam a confiança dos cidadãos e das empresas nas instituições judiciais, em particular neste momento de crise financeira, económica e social. Daí o meu parecer favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - It is essential that all Member States have efficient and independent justice systems that can apply EU law consistently, contribute to economic growth and boost competitiveness. This is why I have voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - He votado a favor del presente informe debido a que se trata de una apuesta para que la Unión Europea comience a evaluar de una forma rigurosa las diferencias entre los sistemas legislativos de cada Estado miembro. El informe insta a los Estados miembros a que examinen exhaustivamente el cuadro de indicadores de la justicia para el pasado ejercicio de 2013, para que pongan en práctica medidas que fomenten el entendimiento mutuo y la cooperación entre los diferentes sistemas judiciales de los Estados miembros. El informe supone avanzar en una Unión Europea que facilite a los ciudadanos el uso de los sistemas de justicia en un país diferente del suyo. Es por esto por lo que he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - The Zwiefka report provides an EU justice scoreboard that is quite valuable in ensuring better picture of the situation regarding justice in Member states. To this end, I have voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. - Im Jahr 2012 wurde festgestellt, dass einige Mitgliedstaaten vor allem beim Management von Gerichtsverfahren und der Organisation der Justiz anscheinend Schwierigkeiten haben. Gemeinsame Standards sollen nun sichergestellt werden. Allerdings ergibt sich in diesem Zusammenhang das Problem der gerichtlichen Unabhängigkeit. Die Voraussetzungen sind in diesem Bereich in einigen Mitgliedstaaten noch sehr verschieden. Auch bei den grundlegenden Kriterien wie Gleichbehandlung der Mitgliedstaaten, Objektivität und Vergleichbarkeit der Daten sind die Justizsysteme bezüglich Vorbereitung der Bewertung unterschiedlich. Ich sehe hier noch eine Reihe ungelöster Fragen, die nicht zuletzt auch im Zusammenhang mit Migration und Sozialansprüchen problematisch sind. Aus diesem Grund lehne ich den vorliegenden Bericht ab.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. - Palaikau pranešėjo poziciją. Teisinės sistemos nepriklausomumas laikomas neatsiejama ir būtina demokratijos ypatybe, tačiau kartu turime siekti, kad teisinės sistemos išliktų ne tik nepriklausomos, bet dirbtų veiksmingai ir kokybiškai, o teisinė sistema būtų stabili, prognozuojama, nes tik tokiu būdu piliečiai ir verslo subjektai pasitikės teisinės sistemos institucijomis. Siekiant šių tikslų bei tinkamo ES teisės taikymo, būtina užtikrinti bendruosius standartus ir veiksmingas teismines teisių gynimo priemones. Be to, manau, jog svarbu skatinti alternatyvias ginčų sprendimo priemones, kurios užtikrintų greitesnį ginčų sprendimą ir iš dalies sumažintų teismams tenkančius krūvius.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Este relatório de iniciativa constitui uma resposta ao Painel da Justiça na UE de 2013 elaborado pela Comissão. O relatório incide, somente, sobre os ramos do Direito Civil, Comercial e Administrativo, nos quais o sistema judiciário assume uma importância particular para a recuperação económica. O Parlamento advoga que o aumento da qualidade, da independência e da eficácia dos sistemas judiciários constitui um dos objetivos principais das políticas de interesse público, quer a nível nacional, quer à escala da UE, e que os sistemas de justiça nacionais desempenham um papel fundamental na restauração da confiança e no regresso ao crescimento. Na verdade, um sistema judiciário eficaz e independente contribui para a confiança e a estabilidade. Decisões de justiça previsíveis, oportunas e exequíveis constituem elementos fundamentais de um contexto empresarial atraente. As deficiências no funcionamento do sistema judiciário minam a confiança dos cidadãos e das empresas nas instituições judiciais, em particular neste momento de crise financeira, económica e social. Votei favoravelmente o presente relatório por concordar com as propostas para criar sistemas de justiça eficazes e independentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. - Considerando che la relazione si concentra esclusivamente sul diritto civile, commerciale e amministrativo, un ambito in cui il sistema giudiziario riveste particolare importanza ai fini della ripresa economica e che il miglioramento della qualità, dell'indipendenza e dell'efficacia dei sistemi giudiziari rappresenta uno degli obiettivi principali delle politiche di ordine pubblico a livello unionale e nazionale; tenendo conto del fatto che un sistema giudiziario efficace e indipendente contribuisce ad un clima di fiducia e stabilità e che le decisioni prevedibili, tempestive e attuabili in materia di giustizia sono una componente importante di un contesto commerciale attraente, ho espresso il mio voto favorevole alla relazione in esame.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Petrović Jakovina (S&D), napisan. - Podržala sam ovo izvješće jer smatram da neovisan pravosudni sustav doprinosi ekonomskom razvoju svake države članice, kao i poboljšanju kompetitivnosti te povećanju stranih ulaganja. Predvidive i pravovremene sudske odluke temelj su svakog pravosudnog sustava, a opravdavaju i povjerenje ne samo građana, nego i investitora te su iz tog razloga bitne komponente poslovnog okruženja.

Posebno je važna razmjena najboljih praksi u svrhu osiguravanja djelotvornog i neovisnog pravosudnog sustava, kao i komparativne analize pravosudnih sustava koje su bitne za izgradnju prekograničnog međusobnog povjerenja.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Podupirem ovo izvješće jer smatram da novi instrument Komisije može služiti kao dobar poticaj koji je potreban pojedinim zemljama članicama za dostizanje viših standarda u pravosuđu. Instrument je kompatibilan i s druga dva programa koja je Europski parlament ranije podržao, a to su Rights and Citizenship Programme i Program za pravosuđe za razdoblje od 2014. do 2020.

Posebno je važno da građani i građanke EU-a imaju pristup podjednako dobrom pravosuđu gdje god u Uniji živjeli ili putovali, što će se, između ostalog, omogučiti jačanjem pravosudne suradnje između država članica. Ukazivanje na nedostatke, zajedničko učenje, dijeljenje dobrih iskustava, obrazovanje i primjena novih tehnologija svakako će pomoći članicama koje su niže rangirane na novo stvorenoj ljestvici, ali će koristi imati i članice s efikasnijim pravosuđem jer je poznato da je svaka zajednica jaka onoliko koliko je jaka njena najslabija članica. Napretkom niže rangiranih članica cijeli će EU doseći viši stupanj razvijenosti pravosuđa, a time se ojačavaju i temelji Unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. - In favour. This own-initiative report is a response to the Commission’s 2013 EU Justice Scoreboard. It should be noted that this report focuses solely on civil, commercial and administrative law, where the judicial system has a particular importance for economic recovery. Improving the quality, independence and effectiveness of judicial systems is a major goal of public policy at EU level and at national level. National justice systems play a key role in restoring confidence and delivering a return to growth. In the Annual Growth Survey 2013 (AGS), the Commission underlined the importance of improving the quality, independence and effectiveness of national judicial systems, and of ensuring that claims can be settled within a reasonable time while promoting the use of alternative dispute resolution mechanisms. This should reduce costs for businesses and increase the Member States’ attractiveness to foreign investors. The AGS showed the need for a thorough evaluation and systematic review of the functioning of judicial systems in all Member States, fully respecting the different national legal traditions.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - Voto a favore di questa relazione perché ritengo che l'accesso a un sistema giudiziario efficace sia fondamentale anche per l'efficacia del diritto dell'UE: quando applicano il diritto dell'UE, i tribunali nazionali operano in qualità di "tribunali dell'Unione".

Anche se rispondono a tradizioni giuridiche differenti, i sistemi giudiziari nazionali devono sempre agire in ragione dei principi di tempestività, indipendenza, accessibilità economica e facilità d'accesso. Pertanto, plaudo all'obiettivo di sistemi giudiziari efficienti e indipendenti negli Stati membri, ma ritengo che sia difficile misurare questi criteri nei diversi Stati membri.

Inoltre si deve porre un occhio di riguardo a quelle cause che presentano un elemento transfrontaliero, generalmente più complesse di quelle che si limitano alla sfera nazionale. A tale proposito, l'offerta di una formazione giuridica sul diritto dell'UE e sul diritto comparato assume particolare importanza, in quanto accresce la mutua comprensione.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne - V kontexte doznievajúcej krízy by som chcela vyzdvihnúť to, že justičná politika EÚ prešla v uplynulých obdobiach zásadnými zmenami a aj vďaka nej sa za posledné roky posilnili základy skutočného európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktoré slúžia predovšetkým európskym občanom. Žiaľ, musím konštatovať, že aj napriek priaznivým úspechom, ktoré sa v oblasti justície dosiahli, existujú v niektorých členských štátoch ešte stále problémy, ktoré súvisia s trvaním súdnych konaní a organizáciou súdnictva. Som presvedčená o tom, že tieto nedostatky nemôžu byť len vecou konkrétneho členského štátu, ktorého sa to týka, ale musia sa stať súčasťou celej politiky EÚ, pretože môžu ovplyvniť nielen fungovanie jednotného trhu, ale aj celého právneho systému EÚ. Hlasovala som za túto aktuálnu správu, lebo si myslím, že porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície je správnym krokom a môže v tomto reformnom období zohrať kľúčovú úlohu pri obnove dôvery, hospodárskeho rastu a vytváraní nových pracovných miest. Správu som podporila aj preto, že porovnávanie a výmenu najlepších postupov pri vykonávaní ustanovení týkajúcich sa účinného justičného systému považujem za dobrý nezáväzný nástroj, ktorý môže prispieť nielen pri odhaľovaní problémov, ale môže pomôcť členským štátom a inštitúciám EÚ vymedziť lepšie justičné politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. - I voted in favour of this resolution because I strongly believe the EU Justice Scoreboard remains a valuable comparative tool for EU citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I voted in favour of this report, which highlights the flaws in this European Commission initiative to prepare a ‘justice scoreboard’ for 2013. I do not believe that this initiative generates valuable information on Member States’ legal systems and judicial structures, as not all Member State systems are equivalent and therefore cannot be compared. I support the critical position outlined in this report and I therefore voted in favour of it.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. - Az EU 2013-as igazságügyi eredménytáblával kapcsolatban a Parlament fő üzenete, hogy az igazságszolgáltatási rendszerek bármely összehasonlításának objektív szempontokon kell alapulnia, a tagállamok szuverenitása és a különböző jogi és alkotmányos hagyományok teljes tiszteletben tartása mellett. Az igazságszolgáltatás minőségének és hatékonyságának javítása uniós és nemzeti szinten egyaránt célunk. A kiszámítható, hatékony és időszerű igazságszolgáltatás elengedhetetlen a versenyképesség növelése érdekében is. Az új magyar Alaptörvénynek, illetve az igazságszolgáltatási reformnak köszönhetően Magyarország mára teljes mértékben megfelel ezeknek a követelményeknek, ezért érdekeltek vagyunk egy olyan objektív értékelési rendszer kidolgozásában, amelyben a Bizottság pártatlanul és kettős mérce alkalmazása nélkül jár el. Az egyes tagállamok igazságszolgáltatási rendszerét objektív kritériumok alapján kell értékelni, nem közvélemény-kutatásokra vagy sajtóhírekre alapozva. Felszólítjuk a Bizottságot, hogy a jövőben az adatok gyűjtése és a mutatók meghatározása során nagyobb mértékben vegye figyelembe a nemzeti igazságügyi rendszerek különbségeit, ezáltal biztosítva valamennyi tagállam számára az egyenlő bánásmódot igazságszolgáltatási rendszereik értékelése során.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Il est important de rappeler que le résultat du tableau de bord doit répondre à certains critères fondamentaux, comme l'égalité de traitement des États membres, l'objectivité et la comparabilité des données. En vue de garantir l'égalité de traitement, des normes européennes communes pour la fourniture des données pourraient être créées. Les organes et institutions de l'Union devraient également participer à la préparation de l'évaluation des systèmes judiciaires nationaux. Il convient de prêter une attention particulière à la gestion efficace des affaires qui présentent un aspect transfrontalier. Ces affaires sont nécessairement plus complexes que les affaires strictement nationales, mais nous manquons de données à cet égard. L'offre d'une formation juridique au droit de l'Union et au droit comparé prend ici toute son importance, dans la mesure où elle accroît la compréhension mutuelle et, par conséquent, la confiance mutuelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. - O objetivo do Painel da Justiça na União Europeia é o de contribuir para o desenvolvimento de sistemas judiciais nacionais e o de reforçar a sua qualidade, eficácia e independência. Ele diz respeito unicamente aos assuntos civis e comerciais, dado que os mesmos estão diretamente relacionados com a economia. Além disso, o Painel recolhe dados oriundos dos Estados-Membros e procede à sua avaliação no sentido de poder apoiar os Estados-Membros a melhorar os seus sistemas jurídicos. Pelas razões apresentadas, votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - M-am abținut de la votul privind tabloul de bord al UE privind justiția – justiția în materie civilă și administrativă în statele membre. Tabloul de bord al UE privind justiția compară sistemele naționale utilizând anumiți indicatori, fără a prezenta însă un clasament de ansamblu al sistemelor juridice naționale și se concentrează exclusiv asupra justiției în materie civilă, comercială și administrativă.

Am votat pentru amendamentul oral la amendamentul 1, prin care se solicită Comisiei ca, în consultare cu Parlamentul European, să își continue activitatea legată de acest exercițiu în conformitate cu tratatele și purtând consultări cu statele membre, avându-se însă totodată în vedere necesitatea de a se evita suprapunerea inutilă cu activitatea altor organisme. Deoarece acest amendament a fost respins, m-am abținut la votul final privind tabloul de bord al UE privind justiția – justiția în materie civilă și administrativă în statele membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. - Es ist für die Stärkung der Rechtssicherheit in der Europäischen Union von Bedeutung, die Qualität, die Unabhängigkeit und die Effektivität der Justizsysteme zu verbessern. Der Erfolg dieses Verfahrens ist durchaus zu begrüßen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. - W marcu 2013 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat, w którym przedstawiła unijną tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości, czyli niewiążące narzędzie porównawcze, którego celem w dłuższej perspektywie jest prezentowanie obserwowanych tendencji w zakresie funkcjonowania krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości. Jest to narzędzie, którego zakres ma się stopniowo zwiększać pod względem objętych nim obszarów, jak również wskaźników i metodyki. Komisja podkreśla, że zakres tablicy obejmuje te parametry systemu sprawiedliwości, które przyczyniają się do poprawy klimatu biznesowego i inwestycyjnego, a więc odnoszące się w szczególności do procesowych spraw cywilnych i handlowych oraz administracyjnych (bez spraw karnych), wpisując się tym samym w ramy semestru europejskiego, strategii „Europa 2020”, wzmocnienia jednolitego rynku oraz programu działań UE na rzecz obywateli. Tablicę wyników oparto m.in. na wskaźnikach długości postępowania, liczby spraw w toku, systemów ICT dla sądów, alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz szkolenia sędziów.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. - O objetivo expresso do Painel de Avaliação Justiça na UE é fornecer dados objetivos, fiáveis e comparáveis sobre o funcionamento dos sistemas de justiça de todos os Estados Membros. É uma ferramenta de ligação que analisa indicadores de eficiência para os casos não-criminais, em particular para os casos cíveis e comerciais litigiosos que são relevantes para a resolução de disputas comerciais e, para os casos administrativos. O relatório congratula-se com este painel de avaliação. Realça que o resultado do painel de avaliação deve atender a certos critérios fundamentais, como a igualdade de tratamento entre os Estados-Membros, a objetividade e a comparabilidade dos dados. O relatório apela a que se atribua maior importância à formação dos juízes, dos funcionários judiciais e de outros profissionais de justiça na UE. Ao contrário do relator, não consideramos que os sistemas de justiça sejam concebidos como uma ferramenta para a competitividade nem apoiamos a criação de um espaço judiciário comum.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia