Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Procedure : 2013/2096(INI)
Document stages in plenary
Document selected : A7-0029/2014

Texts tabled :

A7-0029/2014

Debates :

PV 03/02/2014 - 21
CRE 03/02/2014 - 21

Votes :

PV 04/02/2014 - 8.5
Explanations of votes

Texts adopted :

P7_TA(2014)0066

Verbatim report of proceedings
Tuesday, 4 February 2014 - Strasbourg Revised edition

9.20. Small agricultural holdings (A7-0029/2014 - Czesław Adam Siekierski)
Video of the speeches
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
MPphoto
 

  Biljana Borzan (S&D). - Gospodine predsjedavajući, mala poljoprivredna gospodarstva se, kako izvješće navodi, danas nalaze pod demografskim, tržišnim i tehnološkim pritiskom. Međutim, ona imaju važnu društvenu, ekološku i kulturnu ulogu te je njihova održivost u interesu svih nas. Osobno dolazim iz zemlje u kojoj je iznimno velik broj malih poljoprivrednih gospodarstava. Negativni trendovi osobito pogađaju kraj iz kojeg dolazim, Slavoniju, gdje broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava opada za 10 % godišnje. Istovremeno, to su područja Hrvatske koja najviše pogađa depopulacija. Zajednička poljoprivredna politika mora biti osjetljiva na potrebe malih poljoprivrednika jer je čak 72 % poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji manje od 2 ha. Zato pozdravljam ovaj prijedlog koji poziva na prijeko potrebne mjere za očuvanje hrvatskog i europskog sela poput poticajnih mjera za udruženje malih poljoprivrednika te pakete povoljnog kreditiranja poljoprivrednika.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis (ECR). - Mr President, I voted against this report because the general tone of the report indicates further sources of funding will be needed, either from the common agricultural policy (CAP), or the wider EU budget. Given that the CAP has recently been reformed and that we have cut budgets across the board to meet the realities of Member State governments, I feel that the report’s measures will be unnecessarily expensive.

It is vital that we continue to support farmers with small agricultural holdings. Such holdings are fundamental to the diversity of the farming sector and offer an important link between product and community, but throwing money at the problem does not necessarily produce results.

While I recognise the hard work of small farm workers, we must look at alternate solutions. We cannot reopen the CAP, nor can we increase EU spending. Cooperation between smallholdings, environment and animal-welfare sections is vital and it will be a great way forward. I do not believe pumping millions into the sector right now is appropriate.

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis (S&D). - Signor Presidente, ho votato a favore di questa relazione perché le piccole aziende agricole meritano maggiore attenzione. Le piccole aziende sono una grande risorsa. Questa attività è legata alla vita di numerose famiglie, in Italia e in Europa. Sono realtà molto importanti che contribuiscono a mantenere nel settore agricolo una produzione di eccellenza, di nicchia e soprattutto di grande qualità.

Un passaggio importante è il cambio generazionale, un passaggio da sostenere per non disperdere le produzioni regionali che sono produzioni di grande valore, oltre a tradizioni e usanze secolari. Investire di più quindi nelle piccole aziende agricole anche attraverso gli strumenti della PAC e della politica di coesione. Più risorse per le infrastrutture e per l'ammodernamento delle piccole aziende, per lo sviluppo per la crescita e soprattutto per il lavoro.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE) - Správu považujem za veľmi dôležitú, a preto som ju podporila. Musíme mať v pozornosti, aby boli rešpektované malé podnikateľské výroby ako skutoční tvorcovia spoločného bohatstva. Často ide o malé a stredné podniky rodinného typu. Spoločná poľnohospodárska politika sa nemôže orientovať len na profit poľnohospodárskej veľkovýroby. Je potrebné zachovať rovnováhu a nevystaviť nebezpečenstvu blízke poľnohospodárske podniky. Je to aj vďaka malým poľnohospodárskym podnikom, že sa deti učia, že mlieko nerastie vo fľaši a špenát v mrazničke. Prírodu sprostredkovávame aj pomocou rodinných poľnohospodárskych podnikov a mám tú česť ich chrániť a podporovať.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE). - Mulțumesc, domnule președinte. Am votat raportul privind micile exploatații agricole având în vedere importanța acestui subiect și, de asemenea, ținând cont de următoarele aspecte: raportul cuprinde amendamentul pe care l-am inițiat în comisie cu privire la menținerea diferențelor majore între subvențiile agricole, în detrimentul noilor state membre. Astăzi, Parlamentul a adoptat astfel o poziție clară asupra acestui subiect. De asemenea, raportul cuprinde amendamentul prin care, în comisie, am atras atenția privind presiunea asupra terenurilor agricole din noile state membre, în urma liberalizării pieței funciare. Micii agricultori vor fi puternic afectați de aceste presiuni și au nevoie de măsuri care să-i determine să-și dorească să păstreze și să lucreze pământul, nu să-l vândă. Din păcate, în locul unor astfel de măsuri, guvernele multora dintre statele membre, cum este și cazul guvernului socialist din România, preferă să-i distrugă pe micii agricultori cu taxe și impozite enorme. Mulțumesc.

 
  
MPphoto
 

  Sandra Petrović Jakovina (S&D). - Poštovani predsjedniče, mala poljoprivredna gospodarstva moje zemlje, ali i diljem Europe, susreću se s raznim problemima za čije je rješavanje potreban širi pristup te sam stoga glasala za ovo izvješće, za koje smatram da je tek malen korak k vraćanju dostojanstva onima koji se njima bave, od njih žive i proizvode izvorne domaće proizvode.

Ovo izvješće nas osvješćuje i podsjeća još jedanput na stvarne i ozbiljne probleme malih poljoprivrednih gospodarstava, kao što su nestabilnost tržišnih cijena, otežan pristup financiranju iz programa Europske unije, slabe pregovaračke pozicije i dr.

Smatram nužnim da se u obzir uzmu posebne potrebe malih gospodarstava u cilju jačanja njihove konkurentnosti, održivosti in isplativosti. Istodobno je važno započeti jaču bitku s depopulacijom u ruralnim područjima, a jedan od načina je ulaganje u infrastrukturu, obrazovanje i zdravstvenu skrb, koristeći financijska sredstva Europske unije, ali i pomoć država članica u obliku zajmova, kreditnih jamstava i financijskog leasinga.

Podržala sam ovo izvješće jer zagovara tisućljetnu narodnu tradiciju i obiteljsko nasljeđe, ali koristim ovu priliku da ukažem na različit položaj u zemljama članicama, što također valja imati na umu, kao što ja naglasio sam izvjestitelj.

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE). - Gospodine predsjedavajući, podržavao sam izvješće kolege Siekierskog o budućnosti malih poljoprivrednih gospodarstava jer su ona važan element europskog poljoprivrednog modela i razvoja ruralnih područja. Njihova uloga je bitna za jačanje vitalnosti ruralnog prostora, zapošljavanje mladih ljudi povećanjem asortimana poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te očuvanja kulturnih i tradicijskih vrijednosti. Pozdravljam uvođenje programa potpore za male poljoprivredne proizvođače u okviru prvog stupa zajedničke poljoprivredne politike, ali te mjere su i dalje nedovoljne za poboljšanje položaja malih poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji jer su mali iznosi izravnih plaćanja i ne nude dovoljno mogućnosti za razvoj. Stoga rješenje problema malih poljoprivrednih gospodarstava vidim i u zajedništvu s drugim politikama, kao što je kohezijska politika, koja bi mogla financirati potrebnu infrastrukturu, i Europski socijalni fond, koji bi dao mjere za socijalnu integraciju i obrazovanje. Imamo u Hrvatskoj povoljne prirodne uvjete i po tradiciji smo poljoprivredna zemlja, iskoristimo poticaje koje sada imamo iz Europske unije.

 
  
MPphoto
 

  Davor Ivo Stier (PPE). - Gospodine predsjedniče, podržao sam ovo izvješće o malim poljoprivrednim gospodarstvima. Prema podacima Hrvatskog državnog zavoda za statistiku u 2010. registrirano je 141 000 malih poljoprivrednih gospodarstava, gotovo 330 000 ljudi na neki je način povezano s njima ili ih vodi.

Točno je da se iz godine u godinu ta brojka smanjuje, ali ipak je ona dovoljno velika i govori o važnosti ovih malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava za Hrvatsku. Slažem se s izvjetiteljem da su se takva mala gospodarstva pod postojećim ZPP-om EU-a neravnopravno tretirala i stoga je potrebno pojednostavniti procese i otkloniti administrativne barijere za male poljoprivrednike, pogotovo prilikom prijava za fondove EU-a. Mislim da se kroz te fondove, i kohezijske i Europski socijalni fond, mora više raditi na području socijalne integracije, edukacije i treninga.

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). - Gospodine predsjedniče, mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva temelj su poljoprivrede u Republici Hrvatskoj, ali i u mnogim drugim državama članicama, osobito iz petog vala proširenja. Podržala sam ovo izvješće kojim se poziva države članice i Europsku komisiju da u okviru novog ZPP-a poduzmu mjere za poticanje održivosti malih poljoprivrednih gospodarstava i ruralnih krajeva.

Iz Fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj može se finacirati komunalana društvena i gospodarska infrastruktura, zdravstvena zaštita, skrb o djeci, razvoj internetske mreže, razvoj malih i srednjih poduzeća u ruralnim područjima, sve što je potrebno za razvoj ruralnih krajeva i sprečavanje trenda depopulacije i iseljavanja. Nova kohezijska i poljoprivredna regulativa omogućava kombiniranje fondova te se cjeloživotno učenje, stručno osposoblajvanje i prijenos znanja u ruralnim krajevima mogu financirati iz Europskog socjalnog fonda i kombinirati s infrastrukturnim ulaganjima iz Fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj.

 
  
MPphoto
 

  Francesca Barracciu (S&D). - Signor Presidente, la piccola agricoltura è spesso economicamente non profittevole e perciò sono molti i giovani, spesso figli di agricoltori, che sono costretti ad abbandonare le attività, a non continuarle, per sfuggire alla povertà. Ciò è ancora più vero in regioni come la Sardegna, che soffre di elevati costi di trasporto, legati alla sua condizione di insularità – ma non soltanto la Sardegna certamente – per cui le aree rurali sono ormai in via di abbandono e spopolamento.

Questa tendenza, se non arrestata, potrebbe avere conseguenze drammatiche non soltanto sul settore agricolo, ma anche su altri settori ad esso collegati come il turismo, per i quali le tipicità culturali ed agroalimentari sono strategiche, conseguenze di cui l'Europa deve farsi carico. La riforma della politica agricola comune 2014-2020 ha introdotto importanti novità negli aiuti per l'insediamento dei giovani agricoltori sui quali si basa la nostra speranza che le piccole aziende agricole possano sopravvivere. Nelle prossime settimane valuteremo con molta attenzione gli atti che la Commissione si appresta ad adottare per dare attuazione a quelle misure.

Accolgo con favore la relazione, con la quale abbiamo posto le basi per una strategia sostenibile a favore delle piccole imprese.

 
  
 

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, tendo em conta que um dos desafios enfrentados foi a questão da definição de pequena exploração a nível europeu. Após uma análise aprofundada, chegou-se à conclusão que não era possível estabelecer uma definição comum. Houve muitas tentativas, mais ou menos bem sucedidas, de definir uma pequena exploração ou exploração de semissubsistência, mas as grandes disparidades entre Estados-Membros ou setores de produção não permitem aplicar qualquer uma das definições a nível europeu. Para além disso, as definições variam consoante as necessidades para as quais foram criadas, observando-se ainda a falta de critérios homogéneos. Considerando estes fatores, não devemos deixar esquecidas as pequenas regiões altamente dependentes económica e socialmente dos setores agrícolas, nomeadamente as Regiões Ultraperiféricas, menos povoadas, ilhas, montanhosas e remotas, pois com o final das quotas do leite, a sobrevivência económica de muitas regiões depende de um efetivo apoio europeu ao desenvolvimento agrícola de pequena escala.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. - Prosperitatea zonelor rurale europene depinde în foarte multe cazuri de activitatea desfășurată în cadrul micilor exploatații agricole, acestea asigurând subzistența a milioane de cetățeni ai Uniunii Europene. Din păcate, se poate observa o diminuare a numărului micilor exploatații agricole, situație care generează și un dezechilibru în materie de conservare a tradițiilor, obiceiurilor, dar și a peisajelor rurale. Din acest motiv sunt necesare măsuri care să aibă în vedere nevoile specifice ale micilor exploatații agricole familiale și care să permită dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, mai ales în condițiile în care, în perioadele de criză, crește numărul persoanelor care revin în mediul rural și care încep să practice din nou această activitate profesională.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce rapport d’initiative présente un tour d’horizon utile de la situation des petites exploitations agricoles de l’Union européenne et des défis auxquelles celles-ci sont confrontées. Ces exploitations de petite taille sont nécessaires au développement économique, social et territorial harmonieux de l’Union européenne. J’ai donc voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de la résolution du Parlement européen sur l'avenir des petites exploitations agricoles car elles ont non seulement une fonction de production, mais aussi des fonctions essentielles liées à la préservation de la nature et des paysages, caractéristiques du monde rural européen et de la diversité biologique de la ruralité. Je suis tout à fait d’accord avec les affirmations de cette résolution qui appelle "les États membres et la Commission à prendre les mesures appropriées dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune et à préparer des lignes directrices pour la période d'après 2020, en prenant mieux en considération les besoins spécifiques des petites exploitations familiales, qui constituent un élément important du modèle agricole européen, et le noyau du développement multifonctionnel des zones rurales, ainsi que du développement durable des régions en général".

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. - Am votat în favoarea acestui raport din proprie inițiativă care ridică o problemă serioasă care, din punctul meu de vedere, nu beneficiază de suficientă atenție în cadrul politicii agricole comune: viitorul micilor exploatații agricole. Aceste mici exploatații agricole sunt nevoite să facă față unei presiuni demografice, comerciale și tehnologice continue, iar, pe teritoriul României, se află cele mai numeroase exploatații agricole mici și de subzistență din Uniunea Europeană. O soluție de luat în calcul ar putea fi ca micile exploatații agricole să cumuleze mai multe tipuri de producție și de activități, după modelul micilor întreprinderi din alte sectoare economice.

 
  
MPphoto
 
 

  Heinz K. Becker (PPE), schriftlich. - Wir müssen kleinere Betriebe stärken und konkurrenzfähiger machen. Sie sind das soziale Landwirtschaftsmodell, das in der EU am breitesten verankert ist und die Lebensgrundlage für Millionen bäuerlicher Familien bildet. Es gilt, die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber intensiven Landwirtschaftsmodellen zu stärken und so die Koexistenz zu verbessern. Im Rahmen der neu verhandelten EU-Agrarpolitik müssen spezielle Maßnahmen ergriffen werden, die auf diese spezifischen Bedürfnisse Rücksicht nehmen. Ländliche Qualitätsprodukte sollen stärker vermarktet und der Direktvertrieb ausgebaut werden. Außerdem müssen alle Formen der Kooperation kleiner Betriebe wie etwa Genossenschaften oder Erzeugerorganisationen besonders unterstützt werden.

Die Abwanderung der Bevölkerung von ländlichen in städtische Gebiete ist eines der größten Probleme. So gehen die nötigen Strukturen und ein entsprechendes Umfeld verloren, die die Grundlage des Wirtschaftens bilden. Dem müssen wir offensiv entgegenwirken. Ich fordere daher, dass Mittel aus den entsprechenden EU-Fonds genützt werden, um Infrastruktur, Bildungsangebot, medizinische Versorgung und Breitbandinternet auszubauen. Wir brauchen hier eine ambitionierte und ganzheitliche Strategie für den ländlichen Raum.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. - Le aziende agricole di piccole dimensioni sono parte integrante dello spazio rurale europeo.

Negli ultimi anni in Europa si assiste a un calo del numero delle aziende dedite alla produzione agricola industriale. Nonostante il loro funzionamento sia legato al sostentamento di numerose famiglie, nel quadro della PAC, sono state tradizionalmente favorite le aziende agricole di grandi dimensioni. Pertanto accolgo con favore, pur considerandole ancora insufficienti, le nuove forme di sostegno che, nel quadro di riforma della PAC, sono dirette a sostegno delle aziende agricole di piccole dimensioni.

Concordo con il relatore nel ritenere che, per risolvere i problemi delle aziende di piccole dimensioni, devono svolgere un ruolo chiave non solo entrambi i pilastri della PAC, ma anche la politica di coesione dell'Unione europea che dovrebbe finanziare le infrastrutture indispensabili per queste aziende nelle zone rurali e, mediante il Fondo sociale europeo, iniziative sociali sul fronte dell'integrazione sociale, dell'istruzione e della formazione.

A mio avviso, è altrettanto necessaria una maggiore mobilitazione da parte delle autorità locali: le aziende di piccole dimensioni non hanno un peso notevole sul mercato e, pertanto, occorre prevedere a livello unionale opportune forme di sostegno nazionale, pur sempre nel rispetto dei principi della politica di concorrenza.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. - Ho votato a favore della relazione sulle piccole aziende agricole poiché, oltre ad essere parte integrante dello spazio rurale europeo, mantengono la diversità del paesaggio, garantiscono il sostentamento di milioni di persone e consentono di tramandare tradizioni e usanze popolari secolari che altrimenti sarebbero destinate a scomparire.

Nell'ambito della PAC, infatti, sono le aziende di grandi dimensioni ad essere favorite e a godere dei maggiori benefici derivanti proprio dal loro peso sul mercato. Pur essendo caratterizzate da un minor livello di efficienza, una produzione molto diversificata e una gestione prettamente familiare-generazionale, le piccole aziende agricole vanno tutelate maggiormente e inserite in un quadro generale di salvaguardia delle stesse a livello di UE sempre tenendo presente le marcate differenze tra i vari Stati membri riconducibili a ragioni storiche, sociali ed economiche.

Concordo con il relatore sul fatto che per risolvere i problemi delle aziende di piccole dimensioni devono svolgere un ruolo chiave entrambi i pilastri della PAC e anche la politica di coesione dell'UE, che deve finanziare le infrastrutture indispensabili per tali aziende, mediante il Fondo sociale europeo, iniziative sociali sul fronte dell'integrazione sociale, dell'istruzione e della formazione. È altrettanto necessaria una maggiore mobilitazione da parte delle autorità locali.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), na piśmie. - Panie Przewodniczący! Funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych jest żywotne z punktu widzenia Unii Europejskiej. Te małe gospodarstwa borykają się z wieloma problemami: niższą efektywnością przy większym zatrudnieniu i zróżnicowaniu produkcji. W moim kraju – Polsce – takie gospodarstwa prowadzą często osoby starsze, których dzieci niekoniecznie chcą nadal żyć z uprawy roli. Głosowałem za tym sprawozdaniem, gdyż uważam, że jesteśmy w stanie, na poziomie Unii, zapewnić odpowiednie wsparcie dla małych gospodarstw rolnych.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Pur condividendo molte parti della relazione Siekierski sul futuro delle piccole aziende agricole in Europa, ritengo che alcuni suoi passaggi contengano criticità importanti e per questo motivo ho deciso di esprimermi con un'astensione.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport sur les petites exploitations agricoles. Il s'adresse en priorité aux très petites exploitations des nouveaux États membres issus du bloc de l'est. L'agriculture de ces États membres reste encore caractérisée par des structures traditionnelles et un grand nombre de petites exploitations. Bien qu'ils soient sur la voie de la modernisation depuis le début de leur processus d'adhésion, des différences profondes subsistent. La réforme de la PAC avait mis en place un paiement forfaitaire pour les petites exploitations, visant à simplifier leur accès aux aides de la PAC. Le rapport se félicite de ce nouveau système, mais estime qu'il ne répond pas entièrement aux problématiques liées à ces petites exploitations. Il énumère par conséquent les secteurs dans lesquels l'action de l'Union doit s'intensifier, notamment la lutte contre l'exode rural et contre l'expansion urbaine ainsi que la mise en place d'instruments adéquats d'ingénierie financière.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. - Poparłem sprawozdanie posła Czesława Siekierskiego, ponieważ losy małych gospodarstw rolnych oraz ich mieszkańców są mi szczególnie bliskie. W Polsce, kraju, z którego pochodzę, małe gospodarstwa od 1 do 5 ha stanowią ponad 50% ogólnej liczby gospodarstw rolnych. Z niepokojem obserwuję niekorzystne zmiany w nich zachodzące, gdzie na skutek procesów demograficznych i ekonomicznych, dochodzi do coraz większego wyludniania się regionów wiejskich i porzucania praktyk rolnych. Aby uchronić cenne zasoby przyrodnicze, krajobrazowe oraz kulturowe kultywowane w małych gospodarstwach rolnych, należy wypracować odpowiednie dla nich rozwiązania podtrzymania i wsparcia ich produkcji rolnej.

Założenia wspólnej polityki rolnej po roku 2020 muszą uwzględniać specyfikę małych, rodzinnych gospodarstw rolnych, mając na uwadze polepszenie ich konkurencyjności oraz rentowności. Bardzo często tego typu gospodarstwa nie są w stanie utrzymać się tylko z produkcji rolnej, wykorzystywanej w wielu przypadkach na własny użytek, dlatego ich właściciele niejednokrotnie zmuszeni są do podejmowania dodatkowej działalności, np. agroturystycznej. Dlatego tak ważne jest wypracowanie w ramach I i II filaru WPR podprogramów nakierowanych na wsparcie małych gospodarstw rolnych. Należy również efektywnie wykorzystać istniejące środki z polityki spójności czy Europejskiego Funduszu Społecznego, tak aby przyczynić się do rozwoju infrastruktury technicznej, placówek edukacyjnych oraz ośrodków medycznych na omawianych terenach wiejskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. - Ho votato a favore di questa relazione poiché, nell'ambito della nuova PAC e per il periodo successivo al 2020, essa richiede azioni concrete finalizzate a contribuire al rafforzamento dello stato attuale e delle prospettive future delle piccole aziende agricole.

Radici della nostra storia, le piccole aziende a conduzione familiare promuovono i reali valori tradizionali di noi europei. Esse costituiscono un elemento importante del modello agricolo europeo, un elemento centrale ed essenziale per lo sviluppo multifunzionale delle aree rurali. Assicurando la loro sopravvivenza e la loro crescita sarà possibile affrontare in maniera più efficace il problema dell'esodo rurale e dello spopolamento delle aree rurali.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (ALDE), i scríbhinn. - I neart pobail tuaithe in Éirinn, agus i gceantair iargúlta nó mhídheisiúla go háirithe, ní mórán gníomhaíochta eacnamúla inmharthana atá ann taobh amuigh de chúrsaí talmhaíochta. Tá feirmeacha beaga agus teaghlaigh ar chroílár earnáil talmhaíochta na hÉireann ach fós tá orthu dul i ngleic le costais atá ag ardú i gcónaí, le héagothromaíochtaí sa mhargadh agus leis an rómhaorlathas agus le hualach suntasach riaracháin.

Is bunchloch na gceantar tuaithe iad feirmeacha beaga agus tuaithe, a chuireann fostaíocht ar fáil do phobail tuaithe, a chosnaíonn an bhithéagsúlacht agus a chuireann táirgí talmhaíochta ar ardchaighdeán sláinte, slándála agus comhshaoil ar fáil.

Is Bliain Feirmeoireachta Teaghlaigh na Náisiún Aontaithe atá ann i mbliana agus ní mór go mbeadh luach a chuid oibre á fháil acu siúd a bhíonn ag obair ar feirmeacha beaga agus teaghlaigh ar fud na hÉireann, agus i gceantair iargúlta agus mhídheisiúla go háirithe.

Tá difríochtaí móra ann in AE ar an méid a thuigtear le feirm bheag agus dá bhrí sin ní mór do na Ballstáit na cláir atá acu faoi Cholún II a chur in oiriúint d’fheirmeacha beaga a dtír féin chun forbairt inmharthana feirmeacha agus cursaí talmhaíochta teaghlaigh a chinntiú.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. - Având în vedere că activitățile agricole sunt activități strategice, pentru a soluționa problemele micilor exploatații, nu doar cei doi piloni ai PAC trebuie să aibă un rol esențial, ci și politica de coeziune a UE, care trebuie să finanțeze infrastructura necesară pentru micile exploatații din zonele rurale și, cu ajutorul Fondului social european, măsurile cu caracter social privind ocuparea forței de muncă, incluziunea socială, formarea și educația.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte appelle à lutter contre le dépeuplement des zones rurales, dont les petites exploitations agricoles sont un véritable atout. L'objectif global est d'accroître la compétitivité de ces exploitations. Il s'agit ainsi notamment d'une proposition de mobilisation des moyens financiers des fonds européens et d'un encouragement nécessaire au soutien de filières de production spécialisées pour permettre la création d'emplois. Enfin, le texte encourage très justement à créer des plates-formes d'échange de bonnes pratiques concernant la réglementation et le contrôle de la transformation effectuée dans les petites exploitations agricoles.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte, qui vise à rééquilibrer le poids des petites exploitations agricoles au sein de la politique agricole commune. Ainsi, il est primordial que la politique de cohésion de l’Union soit utilisée afin de contribuer au financement des petites exploitations dans les zones rurales et de leur permettre ainsi de pallier les problèmes structurels.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. - Este informe de propia iniciativa pide una acción concreta en la nueva PAC y directrices para el período posterior a 2020 a fin de ayudar a aumentar las perspectivas de las pequeñas explotaciones agrícolas. Las pequeñas explotaciones familiares son vistas como un elemento importante del modelo agrícola europeo y son fundamentales para el desarrollo multifuncional de las zonas rurales. Estas pequeñas explotaciones cobran vital importancia en territorios con desventajas naturales, como pueden ser las zonas montañosas o los territorios insulares. Uno de los puntos más interesantes del informe es que señala la importancia de que se aborde el problema del éxodo rural y de la despoblación para asegurar la viabilidad de las pequeñas explotaciones agrícolas.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. - Votei favoravelmente o relatório referente ao futuro das pequenas explorações agrícolas, por incluir medidas que visam a aplicação dos apoios aos pequenos agricultores e às organizações de produtores, previstas na nova PAC, e a promoção das vendas diretas de produtos tradicionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. - I voted in favour of this report. Agriculture is an important industry in Wales and we have many small farms. As such I support this report, which seeks to ensure that no more small farms disappear, thus leading to more rural depopulation and poverty. However, it calls for action post 2020, when it will already be too late for many small farmers.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - Este relatório de iniciativa exige uma ação concreta, nos termos da nova PAC e para o período após 2020, para ajudar a impulsionar a situação e as perspetivas das pequenas explorações agrícolas. Estas pequenas empresas familiares são um elemento importante do modelo agrícola europeu e a sua viabilidade é essencial para o desenvolvimento multifuncional e integrado das zonas rurais de modo a contribuir para minorar o problema do êxodo rural e o despovoamento. Sem estas pequenas explorações os propósitos da nova PAC dificilmente serão cumpridos pondo em causa a ocupação territorial, a defesa do ambiente, a produção de qualidade e a viabilidade financeira de diversas famílias e pequenas empresas. Faz, por isso, todo o sentido não apenas ter presente a sua realidade e circunstancialismos particulares mas dar-lhes a atenção e prioridade devidas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. - Considero que as atividades agrícolas são, mais do que nunca, atividades estratégicas, que deveriam merecer a atenção de todos os Estados-Membros, por forma a encontrar soluções para os pequenos agricultores. A diversificação, bem como a criação de postos de trabalho não agrícolas e a prestação de serviços públicos nas zonas rurais, são essenciais para o futuro destas explorações agrícolas e das comunidades rurais. Tem de ser encontrada uma solução que permita às pequenas explorações agrícolas a apresentação de pedidos plurianuais de pagamentos diretos, que tenham de ser atualizados exclusivamente em caso de alterações na exploração em causa. Dado o caráter facultativo do regime para pequenos agricultores no primeiro pilar da PAC (pagamentos diretos), é necessário que todas as modalidades de apoio previstas no segundo pilar (desenvolvimento rural) para os pequenos produtores sejam tidas em consideração e aplicadas. A resolução dos problemas das pequenas explorações agrícolas deve inscrever-se nas responsabilidades, não só da PAC, mas também de outras políticas da UE, nomeadamente a política de coesão, acrescenta. Defendo ainda que no âmbito da política de coesão se apoie as vendas diretas nos mercados locais e regionais, inclusive no caso de produtos tradicionais, apostando-se na execução de infraestruturas de vendas diretas, como mercados locais e municipais.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. - Este relatório não apresenta alternativas ao desaparecimento diário de pequenas explorações agrícolas, defendendo: o desenvolvimento através do aumento da área e da produção, a fim de participarem plenamente no mercado; a continuação da atividade juntamente com modificações através da diversificação de fontes de rendimento; a liquidação resultante da transferência do terreno para explorações desenvolvidas; ou a manutenção do seu estado atual até passarem para a posse das gerações seguintes, devido à impossibilidade de arranjar emprego ou outras fontes de rendimento. Ou seja, segundo este relatório, o futuro das pequenas explorações agrícolas é o seu desaparecimento, em prol do grande agro negócio. Por isso presentámos um relatório alternativo, onde defendemos, nomeadamente: a manutenção dos regimes de quotas de produção; exigimos a manutenção dos direitos de plantação da vinha; defendemos que, no quadro da Reforma da PAC, em finalização, fosse instituído como obrigatório a modulação e o plafonamento dos apoios; defendemos a instauração de um regime de margens máximas de intermediação, que promova uma justa e adequada distribuição do valor acrescentado ao longo da cadeia de abastecimento alimentar; defendemos a criação de um Seguro Agrícola Público, financiado pelo orçamento da UE, para garantir um rendimento mínimo aos agricultores afetados por catástrofes naturais.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), per iscritto. - Ho espresso il mio voto favorevole sulla relazione presentata dall'onorevole Siekierski.

La relazione fornisce, infatti, le giuste linee guida per rafforzare la situazione e le prospettive delle piccole aziende agricole. Sono dell'idea che le piccole aziende, specialmente quelle a conduzione familiare, siano fondamentali per lo sviluppo multifunzionale delle aree rurali e che rappresentino oggi un elemento davvero importante all'interno del modello agricolo europeo. Bisogna quindi assicurare la vitalità di queste piccole aziende agricole, in modo tale da evitare il problema dello spopolamento delle aree rurali.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne - Malé poľnohospodárske podniky sú vystavené silnému konkurenčnému prostrediu v období hospodárskej krízy a potrebujú pomôcť zvýšiť konkurencieschopnosť a výkonnosť. Malé poľnohospodárske podniky podľa niektorých štatistík tvoria viac ako polovicu poľnohospodárskych podnikov Európskej únie. V prípade niektorých nových a južných členských štátov dokonca drvivú väčšinu. Majitelia týchto podnikov sú väčšinou starí ľudia, ktorí majú problém pri hľadaní nástupcov v riadení farmy. Práve pri výmene generácií je potrebné týmto podnikom poskytnúť podporu, aby vlastníci poľnohospodárskych podnikov mohli pôsobiť v tomto odvetví až do konca svojho produktívneho veku. Malé poľnohospodárske podniky sa v budúcnosti musia rozvíjať prostredníctvom rozšírenia svojej oblasti a zvýšením výroby, efektívnejším rozdelením príjmových zdrojov, zvyšovaním atraktivity pre nastupujúce generácie. Pri riešení problémov malých poľnohospodárskych podnikov zohráva dôležitú úlohu politika súdržnosti Európskej únie, v rámci ktorej je potrebné dofinancovať potrebnú infraštruktúru vo vidieckych oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Мария Габриел (PPE), в писмена форма. - Гласувах за този доклад, защото той е стъпка напред към по-справедливото място на малките земеделски стопанства в рамките на ОСП. Малките стопанства са жизненоважни за поддържането на земеделието в селата, отглеждането на животни и специфични местни култури. Те са сред основните инструменти срещу „застаряването“ на европейското земеделие и обезлюдяването на селските, планинските и полупланинските райони.

Ето защо поради доброволния характер на схемата за малки селскостопански производители в първи стълб на ОСП е необходимо да бъдат разгледани и използвани всички възможности за подпомагане на малките производители, които се предоставят във втори стълб. Нужни са обществени услуги и инфраструктури в полза на малките стопанства, насърчаване на инвестициите и създаване на подходящи финансови инструменти за дребните селскостопански производители, както и гарантиране на справедливи цени за тяхната продукция.

Радвам се, че колегите се съгласиха с мен за необходимостта от намиране на ефективен начин за подпомагане на производителите, като например пчеларите, които не притежават или не обработват земя, което ги изключва от схемата за малките земеделски производители.

Затова гласувах за този доклад – той е стъпка напред към изработването на специфични мерки за повишаване на конкурентоспособността и доходността на малките земеделски стопанства, за създаване на работни места и ограничаване на обезлюдяването на селските райони.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. - Gli agricoltori italiani, e in particolar modo quelli che lavorano a nordest, sono sensibili a questo tema e attendono risposte concrete dall'Europa.

La nostra realtà produttiva è fatta anche di piccole imprese che hanno, naturalmente, esigenze diverse dai colossi dell'agricoltura europea. Nel quadro della PAC continuano ad essere favorite le aziende di grandi dimensioni orientate al mercato, che già beneficiano dei vantaggi derivanti dalle loro dimensioni, a danno delle piccole aziende agricole. Spesso il futuro di un'azienda agricola di piccole dimensioni si decide al momento del cambio generazionale. Occorre pertanto aiutare tali aziende affinché i loro proprietari possano lavorarvi fino al termine dell'età produttiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), schriftlich. - Kleine landwirtschaftliche Betriebe sind von großer Bedeutung für die EU, da sie einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung ländlicher Regionen haben. Diese Betriebe sind meistens familiengeführt und müssen einem starken demografischen, kommerziellen und technologischen Druck standhalten. Dieser Druck führt zur Tendenz des Abbaus von kleinen landwirtschaftlichen Betrieben. Ich begrüße diesen Bericht sehr, der diesem negativen Trend entgegenwirken möchte und sich für eine Verbesserung der Zukunftsaussichten kleinerer landwirtschaftlicher Betriebe einsetzt.

Unter anderem wird gefordert, dass die spezifischen Bedürfnisse und Probleme der kleinen landwirtschaftlichen Betriebe stärker im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik berücksichtigt werden. Die Mitgliedstaaten sollen angemessene Lösungsvorschläge erarbeiten, die die Wettbewerbsfähigkeit, die Rentabilität und die Erwerbsfähigkeit der kleinen landwirtschaftlichen Betriebe nachhaltig stärkt.

Des Weiteren wird unter anderem eine bessere Organisation der kostenlosen Beratung für die Bedürfnisse kleiner landwirtschaftlicher Betriebe, eine Vereinfachung der Verfahren hinsichtlich Information, Schulung, Risikobewertung und Gesundheitsüberwachung sowie eine Verbreitung der bewährten Verfahren im Bereich der kurzen Lebensmittelversorgungskette und die Sicherstellung von technischer Hilfe bei der Beantragung von EU-Unterstützung gefordert.

Die Förderung der Kleinlandwirte führt nicht nur zur Sicherung bestehender und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, sondern wirkt gleichzeitig dem Bevölkerungsschwund entgegen, fördert die nachhaltige Landwirtschaft und wirkt sich somit positiv auf gesamte Regionen aus.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport car il permettra de soutenir les plus petites exploitations agricoles, qui jouent un rôle primordial dans les zones rurales. En premier lieu, il établit une définition plus claire de la petite exploitation et appelle à simplifier et à assouplir les mesures destinées à ce type d’exploitations dans le cadre de la politique agricole commune, notamment en facilitant l’accès à certaines aides. Le texte souligne également le rôle que peut jouer le Fonds de cohésion en participant au financement des infrastructures nécessaires à l’installation des petites exploitations dans les zones les moins peuplées. Il est devenu urgent d’affronter ce problème afin de lutter contre le dépeuplement et l’exode rural.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. - I represent a country where small agricultural holdings form a vital part of the culture and economy. Unfortunately the London government discriminates against Scottish farmers and crofters in the application of the CAP. Only with independence will our small holders receive a fair deal.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. - Pritariau siūlymui, kadangi mažieji ūkiai vykdo ne tik gamybą, bet ir užtikrina milijonų žmonių Europoje išlaikymą, užkirsdami kelią skurdui, puoselėja tradicijas, papročius, tačiau bendroje ES žemės ūkio politikoje jiems teikiama mažai dėmesio. Todėl valstybės narės ir Europos Komisija raginamos atsižvelgti į specifinius mažųjų, šeimos ūkių, kurie yra svarbi Europos žemės ūkio modelio dalis ir daugiafunkcės kaimo plėtros pagrindas, poreikius: stiprinti mažų ūkių konkurencingumą, kurti darbo vietas ir lėtinti gyventojų skaičiaus mažėjimo procesą kaime. Būtina skubiai imtis priemonių gyventojų išvykimo iš kaimo ir gyventojų skaičiaus mažėjimo kaimiškosiose teritorijose procesui sustabdyti, siekiant mažiesiems ūkiams sukurti tinkamas sąlygas ir ilgalaikes perspektyvas dabartinėse jų vietose. Ar tai bus pasiekta, priklausys ne tik nuo Briuselyje priimtų dokumentų, nacionalinių teisės aktų, bet konkrečių veiksmų, kurių čia, Lietuvoje, esu įsitikinęs, būtina imtis nedelsiant.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Czeslaw Adam Siekierski sur l'avenir des petites exploitations agricoles. Ce rapport appelle à une meilleure prise en considération des besoins des petites exploitations agricoles dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune, à la préparation de lignes directrices pour la période d'après 2020, à la mise en place d'instruments adéquats d'ingénierie financière et à la lutte contre le dépeuplement rural. Je me félicite de l'adoption de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. - I voted in favour of this report. Small agricultural holdings are under growing pressure from urbanising society, new technologies and new production methods. At the same time, they constitute the core of European agriculture and also bear our cultural heritage and maintain family traditions in farming. Small agricultural holdings not only produce agriculture products but also maintain the land and nature to ensure environmental sustainability and offer jobs in the countryside. Europe needs to support its farmers, especially small agriculture holdings that often face unnecessarily complicated procedures in finding financing and developing new business ideas. Access to project funding and general business financing means should be easy and unbureaucratic. The information given should not require extra education in project application but should enable farmers to obtain means for good farming practices. European regulation constitutes an indication of the rules and should be taken seriously, but it cannot lead to rigid ‘one measure for all’ implementation at local level. Especially in agriculture, this causes problems for farmers, who need a certain flexibility (stemming from changing weather conditions, cattle population, etc.) in their actions.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. - Ich unterstütze diesen Bericht, weil wir kleinere Betriebe stärken und konkurrenzfähiger machen müssen. Sie sind das soziale Landwirtschaftsmodell, das in der EU am breitesten verankert ist und die Lebensgrundlage für Millionen bäuerlicher Familien bildet. Es gilt, die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber intensiven Landwirtschaftsmodellen zu stärken und so die Koexistenz zu verbessern. In dem Bericht beschließt das EU-Parlament einen umfassenden Maßnahmenkatalog für die Stärkung kleiner landwirtschaftlicher Betriebe, die auf die spezifischen Bedürfnisse Rücksicht nehmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Il patrimonio economico e produttivo delle piccole aziende agricole va salvaguardato, ma in tale direzione devono essere compiuti alcuni passi avanti.

Durante gli importanti negoziati sulla riforma della politica agricola comune, ci siamo battuti per far sì che la nuova PAC non fosse una riforma a totale vantaggio delle grandi e medie aziende agricole, e dell’agricoltura del Nord Europa, ma che potesse includere e promuovere anche quelle di dimensioni più piccole. In particolare per quanto riguarda i paesi mediterranei, tra cui l’Italia, il tessuto costituito dalle piccole imprese agricole è molto forte e va sostenuto dalle politiche comunitarie e nazionali. Tuttavia, bisogna anche stimolare i piccoli agricoltori a fare rete e a strutturarsi in forme organizzative più adeguate ad affrontare le sfide del mercato globale odierno.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. - Le piccole aziende agricole costituiscono una componente fondamentale del tessuto economico europeo.

Soprattutto nei paesi di recente adesione e dell'Europa meridionale esse contribuiscono al sostentamento di milioni di persone, alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e alla conservazione delle tradizioni culturali e della varietà del paesaggio. Inoltre, esse si adattano con maggiore facilità a fenomeni di crisi sul mercato e contribuiscono al riassorbimento della forza lavoro nelle fasi recessive.

Nonostante ciò, esse, rispetto alle grandi aziende del settore, sono tenute in minor considerazione nell'ambito della politica agricola comune, basata prevalentemente sulla superficie e sulla produzione storica. Inoltre, persistono difficoltà di accesso ai programmi di finanziamento dell'Unione per i requisiti richiesti. Ciò ha comportato una costante riduzione del numero delle aziende agricole di piccole dimensioni e la cessione delle loro terre a grandi aziende in espansione.

Con la risoluzione "Piccole aziende agricole", che ho sostenuto con il mio voto, il Parlamento europeo invita gli Stati membri e la Commissione ad adeguare le politiche per il periodo post-2020 alle necessità di tali piccole aziende. Il mio costante impegno a sostegno dei piccoli produttori agricoli e del modello imprenditoriale sostenibile che essi rappresentano per molti Stati membri trova nella risoluzione pieno accoglimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport propose des pistes intéressantes pour soutenir les petites exploitations agricoles familiales et mieux prendre en compte leurs besoins spécifiques: accroître la vente directe par le développement d'infrastructures locales, mobiliser des "aides spéciales" pour les petites exploitations ayant fait le choix d'une structure coopérative ou de la mutualisation de matériel agricole. Il critique aussi le montant "insuffisant" des aides prévues par la nouvelle PAC pour les petits exploitants. Il appelle également à mobiliser le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et à accroître les subventions publiques pour aider au développement des territoires ruraux… Pour autant, ce rapport reste prisonnier de l'Europe libérale. Il appelle à soutenir l'élevage mais ne dit pas un mot de la suppression des quotas laitiers en 2015. Il appelle à soutenir les petites exploitations mais "sans fausser la concurrence" qui les détruit. Il demande plus d'argent pour les petits exploitants mais ne critique pas la baisse du budget de la PAC ni les avantages de l'agro-business. Je m'abstiens.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - Com a aprovação deste relatório são adotadas medidas para dar resposta aos desafios específicos das pequenas explorações agrícolas. Devem ser aplicadas, às pequenas explorações agrícolas, todas as modalidades de apoio aos pequenos agricultores previstas na nova PAC, bem como um apoio específico às organizações de produtores. O aumento das vendas diretas de produtos tradicionais deve ser incentivado para aumentar o rendimento dos pequenos agricultores. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban. - A gazdasági válság miatt rengeteg munkahely szűnt meg, egyre magasabb a munkanélküliek száma. Ennek következetében sokan választják és visszatérnek a vidéki élethez, ahol a mezőgazdasági ágazat keretén belül munkához és megélhetéshez juthatnak az emberek. Ebből is látszik, hogy a mezőgazdasági kisüzemek a vidéki térség fontos és szilárd alapját képezik. A gazdálkodó családok nemzedékről nemzedékre adják át a tudást, egyben munkalehetőséget is, mely biztos megélhetés forrása is lehet. E gazdálkodási formák saját tradícióval és hagyománnyal rendelkeznek. A termékek helyi és regionális piacokon való értékesítésénél a fogyasztók közvetlenül, kedvező áron és friss termékekhez juthatnak. A mezőgazdasági kisüzemek kulcsszerepet játszanak a vidék fejlődésében. Viszont a hatékony működésükhöz fejlesztésre van szükség, melyhez nincs meg a kellő támogatás. Nehézséget okoz számukra, hogy pénzügyi támogatáshoz jussanak. Ennek több oka is van, de mindenekelőtt az, hogy a nagyüzemek azok, akik inkább rendelkeznek saját tőkével, mely szükséges ahhoz, hogy uniós programok keretén belül támogatást kapjanak. Egyetértek azzal, hogy a tagállamok dolgozzanak ki megfelelő megoldási javaslatokat a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésére. A KAP támogatási mechanizmus keretén belül a mezőgazdasági kisüzemek helyzetének javítása érdekében át kellene értékelni a közvetlen kifizetéseket, amely hatékonyabb fejlődési lehetőséget biztosíthatna számukra. A jelentést megtámogattam én is.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - He votado a favor del presente informe porque plantea numerosos puntos que tratan de actuar frente a las actuales necesidades de las pequeñas explotaciones agrícolas dentro del marco de la PAC. Se trata de un informe positivo que desde nuestro grupo parlamentario hemos tratado de mejorar con mayores medidas de apoyo a las pequeñas explotaciones. Pese a que el resultado no ha sido el mejor posible, el informe continúa planteando una propuesta que sirva para que la Comisión deba mejorar el acceso de las pequeñas explotaciones agrícolas a los beneficios de la política agrícola común. He decidido votar a favor del presente informe debido a que considero que las pequeñas explotaciones agrarias son una pieza fundamental para la soberanía alimentaria y el respeto al medio ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I have voted in favour of small agricultural holdings report as I believe that small agricultural holdings should be given the adequate importance that they need.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. - Le aziende agricole di piccole dimensioni sono sicuramente una peculiarità italiana rispetto agli altri paesi europei, e questo ha le sue radici nella storia, nelle tradizioni e nella cultura dei nostri territori.

In numerose aree, soprattutto quelle svantaggiate di montagna, la presenza di aziende agricole, spesso a conduzione famigliare, rappresenta l'unica fonte di sostentamento e l'ultimo baluardo contro l'inesorabile spopolamento di interi territori, con tutte le disastrose conseguenze del caso. È quindi doveroso e necessario tutelare queste piccole, ma importantissime realtà, attraverso una serie di azioni.

In primo luogo andrebbero rivisti i criteri per l'ottenimento dei fondi della politica agricola comune europea, troppo incentrati su dimensione aziendale e produzione storica. Inoltre andrebbero favoriti meccanismi come la vendita diretta dei prodotti, anche attraverso una revisione di norme a volte troppo stringenti, che impediscono un reale sviluppo per queste piccole entità produttive.

Sulla qualità di queste produzioni non devo certo aggiungere inutili parole, perché tutti noi sappiamo bene quanta abilità e maestria ci siano nella gestione di queste piccole aziende, che servono anche a tener vive ricette e piatti tipici che altrimenti potrebbero perdersi nel modello di mercato agricolo e alimentare globalizzato.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. - Parama smulkiesiems žemės ūkio produkcijos gamintojams yra ypač svarbi paramos kaimo vietovėms dalis. Tačiau priemonių turi būti imamasi ne tik ES paramos skirstymo kontekste, tačiau visų pirma nacionaliniu lygiu. Valstybės narės savo teisės aktais ir administracinėmis priemonėmis turi sudaryti palankesnes sąlygas veiklą vykdyti smulkiesiems ūkininkams – auginti, gaminti ir pardavinėti savo produkciją. Taip pat turi būti užtikrinta apsauga nuo nesąžiningos stambiųjų rinkos žaidėjų konkurencijos.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (ECR), in writing. - There is little doubt that small agricultural holdings have been subject to sustained demographic, commercial and technological pressures in relation to their larger counterparts. As this report outlines, such pressures can lead to the gradual de-agrarianisation and depopulation of villages in areas where small agricultural holdings predominate. While I am supportive of any efforts to boost the competitiveness and profitability of small agricultural holdings, I do not believe it is necessary to make further changes to the common agricultural policy (CAP) specifically to protect small farms, as the report proposes. The Small Farmers Scheme, exemptions from greening obligations and an extra payment on the first hectares, were measures put in place to protect small farms. My own constituency is largely comprised of small and medium-sized farms; nevertheless the definition of a small farm in Northern Ireland varies from other Member States. I believe what the CAP reform agreed was the best possible deal for small farmers locally and throughout the EU. After months of arduous negotiations, and given the fixed nature of budgets, I am particularly wary of altering a compromise that has barely had a chance to get its feet under the table. I therefore voted against the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivari Padar (S&D), kirjalikult. - Ma põhimõtteliselt toetasin seda raportit, kuigi see oleks võinud olla oma sisult strateegilisem, tuues välja väiketootjate erinevad tulevikustsenaariumid ja -võimalused. Liikmesriik peab kõigepealt sisuliselt otsustama, kas ta toetab väikeseid tootjaid ning millisena ta näeb väiketootjate funktsiooni – kas väiketootja on aktiivse põllumajandusliku tootmisahela osa või on väiketootjad olulised pigem põllumajanduse sotsiaalsest aspektist (elanikkonna säilimine maapiirkonnas). Vastavalt sellele peaks toimuma väikepõllumajandustootjate toetamine. Väiketootjatel on maapiirkonnas kindlasti oluline roll nii kohaliku elanikkonna säilimisel kui ka nn avaliku teenuse pakkumisel (maa kasutuses hoidmisel jne). Väiketootjatel peaksid olema laialdasemad võimalused saada alternatiivset sissetulekut ning leida töökohti. Selliste alternatiivide pakkumisel tuleks arvestada mitte ainult põllumajanduse ja maaelu rahastutega, vaid ka teiste rahastute kättesaadavusega.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - Votei favoravelmente o Relatório sobre o futuro das pequenas explorações agrícolas, tendo em conta a sua importância e relevância ao nível da ocupação do espaço rural, preservação da biodiversidade, manutenção paisagística, da transmissão de costumes e tradições, sendo um meio de subsistência para milhões de famílias europeias. Considerando que estas pequenas explorações são inferiores em termos de eficiência, mas superiores em termos de emprego em comparação com as grandes explorações; apresentam igualmente uma produção altamente diversificada, para além de que as pequenas explorações persistem nas regiões onde a agricultura é frágil e onde as terras são de fraca qualidade e representam uma enorme percentagem das explorações agrícolas europeias, importa não só preservá-las como também apoiá-las. É fundamental que não se ponha em risco a sua sobrevivência, dado que são normalmente explorações familiares, cujos responsáveis apresentam muita idade e baixas qualificações, ao contrário dos outros tipos de exploração. Neste sentido, considero que a União Europeia tem a responsabilidade de as apoiar, não só no sentido da aquisição de melhores equipamentos e tecnologia como também ao nível da possibilidade de acesso aos mercados.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. - Considerando che le aziende di piccole dimensioni sono caratterizzate da un minor livello di efficienza, un maggior numero di occupati e una produzione variegata e che i loro proprietari sono spesso anziani, meno istruiti rispetto agli agricoltori dediti alla produzione agricola industriale e alle prese con la carenza di successori nell'attività; consapevole che le aziende agricole di piccole dimensioni sono parte integrante dello spazio rurale europeo che fornisce numerosi beni pubblici, contribuendo, tra l'altro, a mantenere la diversità del paesaggio, garantendo il sostentamento di milioni di persone, soprattutto nei cosiddetti nuovi Stati membri, o coltivando da secoli ricche tradizioni e usanze popolari nelle campagne; concordo con la proposta del Parlamento la quale esorta, tra le altre cose, gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito della nuova politica agricola comune e della preparazione degli orientamenti per il periodo post 2020, ad adottare misure adeguate che tengano in maggiore considerazione i bisogni specifici delle piccole aziende a conduzione familiare.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Zahvaljujem izvjestitelju na inicijativi da se raspravlja o budućnosti malih poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji. Iako poljoprivredna gospodarstva ne pridonose nacionalnom BDP-u izravno u tolikoj mjeri koliko veliki proizvođači, potrebno je osvjestiti znanje da postojanje takvih organizacija predstavlja socijalnu komponentu opstanka ruralnih područja. Deagrarizacija i depopulacija ruralnih područja trendovi su koje moramo zaustaviti. Ako to nije moguće postići aktivnom provedbom nove Zajednčke poljoprivredne politike, pozdravljam inicijativu kako bi se u razdoblju nakon 2020. godine bolje shvatile potrebe malih obiteljskih gospodarstava. Smatram da je potrebno bolje razumjeti male gospodarstvenike jer oni nisu u mogućnosti raspolagati sa informacijima kao njihovi veći konkurenti niti raspolažu s iskustvom koje je potrebno za provedbu određenih administrativnih postupaka koje zahtjeva Europska unija.

Za kraj, istaknuo bih važnost ovog izvješća za Hrvatsku, kao zemlju u kojoj su mala poljoprivredna gospodarstva tradicionalan oblik poljoprivredne proizvodnje i gdje čak 90 % poljoprivrednih gospodarstava raspolaže s manje od 5 hektara poljoprivredne površine. Opstanak malih gospodarstava, i hrvatskih i europskih, ne ovisi toliko o konsolidiranosti zemljišta koliko o mjerama poljoprivredne politike prilagođenima malim poljoprovredicima te stoga vjerujem da je ova inicijativa još jedan korak naprijed prema modificiranju Zajedničke poljoprivredne politike u korist malih gospodarstvenika.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. – L'Union européenne a mis en place, à la fin de l'année 2013, une législation visant à réformer la politique agricole commune. Il s'agit d'une évolution considérable qui permet de garantir aux agriculteurs un avenir plus avantageux. Cependant, force est de constater que certaines définitions et lignes directrices manquent à cette réforme, notamment en ce qui concerne les petites exploitations agricoles. Je suis ravi que le rapport à ce sujet ait été adopté. En effet, celui-ci permet de mettre en évidence le cas particulier des petites exploitations agricoles qui ont des problèmes de rentabilité. Ce sont le plus souvent de petites exploitations familiales dont la succession est loin d'être garantie. De la même manière que nous promouvons le rajeunissement des agriculteurs européens, nous devons soutenir les exploitations agricoles de petite taille afin d'affronter le problème de l'exode rural et du développement agricole. Il faut assurer la rentabilité des petites exploitations agricoles afin de faire perdurer un élément important du modèle agricole européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. - In favour. A largely consensual initiative file, this report essentially recognises the across-the-board failure of the CAP reform to make significant progress on the problems faced by small farmers across the EU. But, as the expression says, it is shutting the stable door when the horse has already bolted... too little, too late. It does however, point out many of the pertinent issues and calls for action post 2020, so it looks to the next reform for real change, just as we do. The problem is of course that the EU is losing thousands of small farms every year, and with them the rural communities, economies and biodiversity they kept in place – by 2020 how many will there be left, replaced by depopulated villages, overgrown meadows, intensive production on the best land, and soya-fed factory farms nearest the ports?

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. - To bardzo ważne, że Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w sprawie przyszłości małych gospodarstw rolnych. Jest to pierwszy taki dokument, w którym Parlament całościowo podejmuje kwestię tego tak ważnego w rolnictwie i na wsi sektora. W UE 2/3 gospodarstw ma poniżej 5 ha powierzchni użytków rolnych. Ważne są pozaprodukcyjne funkcje tych gospodarstw. Są one bardziej przyjazne dla środowiska, przyczyniają się do utrzymania krajobrazu i różnorodności biologicznej. Ponadto są miejscem pracy dla wielu milionów ludzi i odgrywają znaczącą rolę w podtrzymaniu tradycji i lokalnych zwyczajów oraz w wytwarzaniu produktów regionalnych.

Należy podkreślić wyraźne różnice w sytuacji tych gospodarstw nie tylko w tzw. starej i nowej Unii, lecz także w ramach poszczególnych krajów. Drobne gospodarstwa, które korzystają ze wsparcia WPR, od dziesięcioleci są lepiej zorganizowane, tworzą grupy producenckie, różne zrzeszenia, mają u siebie różne formy przetwórstwa, są również lepiej wyposażone i bardziej powiązane z rynkiem, co zwiększa ich konkurencyjność i dochodowość. Z kolei małe gospodarstwa w krajach przyjętych do UE w ostatnich latach są niedoposażone technicznie, produkcyjnie nastawione na samozaopatrzenie, słabo zrzeszone w grupy producenckie i mało powiązane z rynkiem. Mają one głównie charakter socjalny. Co więcej, część tych gospodarstw istnieje bez niezbędnej infrastruktury gospodarczej. Dlatego formy wsparcia dla tej grupy gospodarstw muszą być zróżnicowane.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - Nonostante le aziende agricole di piccole dimensioni siano parte integrante dello spazio rurale europeo, contribuendo a mantenere la diversità del paesaggio, garantendo il sostentamento di milioni di persone, provvedendo al sostentamento di numerose famiglie, spesso da diverse generazioni, il quadro attuale della PAC continua a favorire le aziende di grandi dimensioni.

D'accordo con il relatore, ritengo che le piccole aziende non abbiano finora ricevuto un trattamento equo nell'ambito della PAC e sono quindi favorevole alle nuove forme di sostegno a loro favore. Le aziende di piccole dimensioni potrebbero avviare varie tipologie di produzione e attività, creando produzioni di nicchia di alta qualità con un forte valore aggiunto.

È inoltre fondamentale creare nuovi posti di lavoro nelle zone rurali e in settori economici diversi dall'agricoltura, laddove le produzioni di nicchia non riescono ad assorbire la disoccupazione. In ultimo, sono d'accordo con il relatore nel dire che per risolvere i problemi delle aziende di piccole dimensioni devono svolgere un ruolo chiave non solo entrambi i pilastri della PAC, ma anche la politica di coesione dell'UE, che deve finanziare le infrastrutture indispensabili per le aziende di piccole dimensioni nelle zone rurali e le iniziative di integrazione sociale, istruzione e formazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne - Hlasovala som túto aktuálnu správu, pretože prichádza s novými formami podpory pre malé poľnohospodárske podniky (MPP) a taktiež aj preto, že na základe nej dochádza k určitému zjednodušeniu, ktoré bolo prijaté v rámci reformy SPP.

Keďže poľnohospodárstvo považujem za neoddeliteľnú zložku európskeho hospodárstva EÚ, očakávam, že reforma SPP bude ďalej pokračovať tak, aby konkurencieschopnosť a flexibilita MPP bola lepšia ako v minulosti.

V plnom rozsahu si uvedomujem, že MPP nemajú výraznejší vplyv na trh, no aj napriek tomu som presvedčená, že ak chceme zastaviť pretrvávajúce vyľudňovanie vidieka a zabezpečiť jeho príťažlivosť, je potrebné zlepšiť tzv. mäkké faktory kvality života v daných lokalitách ponukou pre mladé rodiny, napr. ponukou bývania, vzdelávania, trávenia voľného času a kultúry a pod. Keďže dlhé obdobie som žila na vidieku a aj dnes sa na vidiek často vraciam, mám osobnú skúsenosť, ako sa za posledné obdobia zmenil vidiek. Môžem otvorene prehlásiť, že došlo k výraznému ústupu poľnohospodárstva, ktoré bolo základným zdrojom obživy pre mnohé vidiecke rodiny, čo malo a má aj v súčasnosti dopad na kvalitu života vidieckeho občana, najmä z pohľadu nezamestnanosti, odchodu za prácou mimo región, hromadného opúšťania drobného chovu zvierat a pestovania špecifických miestnych plodín.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. - I voted against this report because I do not believe less stringent rules and more financial aid will help enhance competiveness and business diversification in rural development programmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – On peut dire qu'en période de croissance économique et de faible chômage, la main d'œuvre est puisée dans l'agriculture, d'où une accélération de la mise en œuvre des technologies permettant la réduction des besoins en main d'œuvre et la modification des structures agricoles. En revanche, en période de récession économique, comme celle qui sévit actuellement dans les États membres du sud de l'UE, la main d'œuvre est réabsorbée dans l'agriculture, qui sert de tampon pour équilibrer le niveau de chômage dans les villes. D'un point de vue économique, cette situation est positive, mais si l'échelle des migrations issues des campagnes et de l'agriculture en raison du remplacement de la main d'œuvre par le capital est importante et durable, ce phénomène peut conduire à un renforcement de la situation de dépeuplement et, par conséquent, au dépérissement des campagnes et des lieux de vie dans les zones rurales.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. - As pequenas explorações agrícolas, parte integrante das zonas rurais europeias, contribuem não só para a manutenção da diversidade paisagística, como também garantem uma forma de subsistência a milhares de pessoas, que assim mantêm tradições e costumes populares no ambiente rural. Apesar de inferiores em termos de eficiência, as pequenas explorações são superiores em termos de emprego e de diversidade de produção. Um dos grandes desafios deste relatório foi encontrar a definição de pequena exploração agrícola a nível europeu. Devido à disparidade entre Estados-Membros ou setores de produção, tornou-se difícil estabelecer uma única definição comum. Assim, aquela que mais se aproxima do ideal baseia-se no critério de superfície, ou seja, no número de hectares de Superfície Agrícola Utilizada (SAU), em que as pequenas explorações têm uma superfície inferior a 2ha ou a 5ha de SAU. Segundo o relatório, as pequenas explorações têm a possibilidade de introduzir vários tipos de produção e atividade, devendo por isso ser encorajadas a encontrar nichos de produção, como produtos biológicos ou produtos regionais. É de salientar o facto de que a reforma da Política Agrícola Comum apresenta simplificações e formas de apoio às pequenas explorações agrícolas.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru Rezoluția referitoare la viitorul micilor exploatații agricole. Depopularea și exodul rural prejudiciază într-o mare măsură condițiile de trai din zonele rurale și, prin urmare, calitatea vieții și condițiile de muncă ale agricultorilor, și constituie frecvent un factor determinant pentru menținerea sau abandonarea micilor exploatații agricole.

Crearea de perspective durabile în zonele rurale, în special pentru tineri, influențează în mod decisiv viitorul micilor exploatații agricole.

În unele zone, existența și supraviețuirea micilor exploatații agricole asigură surse de venit și limitează depopularea. Atragem din nou atenția asupra diferențelor majore între subvențiile agricole acordate în diferitele state membre, care sunt în detrimentul noilor state membre. Solicităm adaptarea într-o mai mare măsură a serviciilor de consiliere gratuită la nevoile micilor exploatații, simplificarea procedurilor referitoare la informare, educație, evaluarea riscurilor și monitorizarea sănătății, lansarea unor campanii de informare, partajarea celor mai bune practici privind lanțul scurt de aprovizionare cu alimente. De asemenea, solicităm și asigurarea unui sprijin tehnic pentru depunerea de solicitări de finanțare din partea Uniunii Europene, precum și a unor servicii de consiliere care să ajute micile exploatații să își adapteze profilul activității lor de producție la potențialul lor ecologic și de producție.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J’ai voté pour ce rapport d’initiative concernant les petites exploitations agricoles. Il est une liste de bonnes intentions sans valeur juridique et aurait pu être considérablement amélioré. J'ai soutenu la proposition de résolution alternative proposée par mon collègue portugais, Joao Ferreira, membre de la GUE/NGL, qui allait dans ce sens. Il faut renforcer la viabilité et la rentabilité des petites exploitations. Tenir compte des caractéristiques de l'agriculture du pays concerné, des variations régionales, favoriser la création de coopératives ou augmenter la vente directe des produits traditionnels sur les marchés locaux et régionaux sont autant de démarches qui permettraient de réduire les pressions sur les petites exploitations en leur donnant des débouchés économiques face aux circuits actuels de distribution. Vu les orientations de la réforme manquée de la PAC, il faut soutenir les petites exploitations agricoles et reconnaître leur valeur stratégique au sein du modèle agricole européen, car elles sont un des piliers du développement rural. Reste que ce ne sont pas les choix opérés au niveau budgétaire, sauf de façon marginale, et l'on ne peut que regretter que ce texte ne soit qu'un pavé de bonnes intentions dont il n'est pas la peine de préciser l'utilité à la veille des élections européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. - Der vorgelegte Bericht weist auf die Tatsache hin, dass große landwirtschaftliche Betriebe bisher alleine wegen ihrer Größe und umfangreichen Erträge in der Gemeinsamen Agrarpolitik bevorzugt behandelt worden sind. Der Berichterstatter räumt kleinen landwirtschaftlichen Betrieben verschiedene Handlungsmöglichkeiten ein, da sie ihren Betrieb vergrößern, diversifizieren, auflösen oder auch an die nächste Generation weitergeben können. Da kleine landwirtschaftliche Betriebe besonders auf regionaler Ebene von großer Bedeutung sind, sollte ihnen durchaus mehr Unterstützung zukommen, auch wenn der Berichterstatter der Ansicht ist, dass sie keinen ausschlaggebenden Einfluss auf den Markt hätten.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. - Czy potrzebujemy małych gospodarstw rolnych? Czy warto wspierać drobnych właścicieli tych najmniejszych, czasem jedno-, dwuhektarowych gospodarstw? Czy może lepiej stawiać na duże, nowoczesne i bogate farmy? Czy konsumenci – z tej samej wsi, z okolicznych miasteczek i miast – mogą utrzymać takich gospodarzy? A czy oni potrafią „sprzedać sięˮ, sprzedać to, co produkują? Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Wielkopolsce to niecałe 13,5 hektara. To więcej niż polska przeciętna, która wynosi trochę ponad 10 hektarów. Wielkopolska jest pośrodku tego wyliczenia, najmniejsze gospodarstwa są na południu Polski (nawet około 4 hektarów w Małopolsce i na Podkarpaciu), największa średnią – 30 hektarów – ma województwo zachodniopomorskie. Czy znają Państwo np. takie wsie, gdzie, jak okiem sięgnąć, ziemia jest w jednych rękach i wieś całkowicie się zmienia, zarówno jeśli chodzi o krajobraz, jak i o społeczność wsi, na której z roli prawie nikt już nie żyje? Ile ziemi musi mieć rolnik, żeby utrzymywać swoją rodzinę z gospodarstwa? Liczba małych gospodarstw jednak systematycznie spada. Mam jednak nadzieję, że małe gospodarstwa mogą w najbliższej przyszłości liczyć na wsparcie Unii Europejskiej i państwa. Jednak pod pewnymi warunkami.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. - La relazione dell'onorevole Siekierski chiede azioni concrete alla nuova politica agricola comune e agli orientamenti per il periodo dopo il 2020 per migliorare la situazione e le prospettive delle piccole aziende agricole.

Le piccole aziende, molto spesso a conduzione familiare, sono viste come un elemento importante del modello agricolo europeo e il centro di sviluppo multifunzionale delle zone rurali; per questi motivi è essenziale compiere gli sforzi necessari per assicurarne la vitalità contribuendo così a contrastare i fenomeni dello spopolamento e dell'esodo dalle campagne.

 
Legal notice - Privacy policy