Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 4. února 2014 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Autorské právo a práva s ním související a licence pro více území k právům k užití hudebních děl online (rozprava)
 4.Trestněprávní postih za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (rozprava)
 5.Složení Parlamentu: viz zápis
 6.Hlasování
  6.1.Zahrnutí Grónska do provádění Kimberleyského systému certifikace (A7-0467/2013 - Vital Moreira) (hlasování)
  6.2.Členství Grónska v Kimberleyském systému certifikace (A7-0466/2013 - Vital Moreira) (hlasování)
  6.3.Přechod na úhrady a inkasa prováděné v rámci celé Unie (A7-0036/2014 - Sharon Bowles) (hlasování)
  6.4.Dohoda z Kapského Města z roku 2012 o provedení ustanovení protokolu z roku 1993 týkajícího se Mezinárodní úmluvy z Torremolinos o bezpečnosti rybářských plavidel z roku 1977 (A7-0040/2014 - Werner Kuhn) (hlasování)
  6.5.29. výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU (2011) (A7-0055/2014 - Eva Lichtenberger) (hlasování)
  6.6.Žádost o ochranu poslanecké imunity Lary Comiové (A7-0067/2014 - Bernhard Rapkay) (hlasování)
  6.7.Žádost, aby byl Zbigniew Ziobro zbaven poslanecké imunity (A7-0045/2014 - Cecilia Wikström) (hlasování)
  6.8.Podpora volného pohybu zjednodušením přijímání některých veřejných listin (A7-0017/2014 - Bernhard Rapkay) (hlasování)
  6.9.Klasifikace, označování a balení látek a směsí (A7-0319/2013 - Sari Essayah) (hlasování)
  6.10.Autorské právo a práva s ním související a licence pro více území k právům k užití hudebních děl online (A7-0281/2013 - Marielle Gallo) (hlasování)
  6.11.Trestněprávní postih za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (A7-0344/2012 - Arlene McCarthy) (hlasování)
  6.12.Investiční projekty do energetické infrastruktury (A7-0323/2013 - Adina-Ioana Vălean) (hlasování)
  6.13.Jmenování člena Účetního dvora (Klaus-Heiner LEHNE - DE) (A7-0050/2014 - Inés Ayala Sender) (hlasování)
  6.14.Účetní dvůr (A7-0014/2014 - Inés Ayala Sender) (hlasování)
  6.15.Účelnost právních předpisů EU, subsidiarita a proporcionalita – zlepšení právních předpisů (A7-0056/2014 - Sajjad Karim) (hlasování)
 7.Slavnostní zasedání – Itálie
 8.Hlasování (pokračování)
  8.1.Plán proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek) (hlasování)
  8.2.Uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách (A7-0474/2013 - Robert Rochefort) (hlasování)
  8.3.Srovnávací přehled EU o soudnictví (A7-0442/2013 - Tadeusz Zwiefka) (hlasování)
  8.4.Místní a regionální dopady rozvoje inteligentních sítí (A7-0019/2014 - Elisabeth Schroedter) (hlasování)
  8.5.Malé zemědělské podniky (A7-0029/2014 - Czesław Adam Siekierski) (hlasování)
  8.6.Integrovaný trh doručování balíků pro růst elektronického obchodu (A7-0024/2014 - Pablo Arias Echeverría) (hlasování)
  8.7.Migrantky bez dokladů v Evropské unii (A7-0001/2014 - Norica Nicolai) (hlasování)
  8.8.Ocelářství v Evropě (A7-0028/2014 - András Gyürk) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
  9.1.Zahrnutí Grónska do provádění Kimberleyského systému certifikace (A7-0467/2013 - Vital Moreira)
  9.2.Členství Grónska v Kimberleyském systému certifikace (A7-0466/2013 - Vital Moreira)
  9.3.Přechod na úhrady a inkasa prováděné v rámci celé Unie (A7-0036/2014 - Sharon Bowles)
  9.4.Dohoda z Kapského Města z roku 2012 o provedení ustanovení protokolu z roku 1993 týkajícího se Mezinárodní úmluvy z Torremolinos o bezpečnosti rybářských plavidel z roku 1977 (A7-0040/2014 - Werner Kuhn)
  9.5.29. výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU (2011) (A7-0055/2014 - Eva Lichtenberger)
  9.6.Žádost o ochranu poslanecké imunity Lary Comiové (A7-0067/2014 - Bernhard Rapkay)
  9.7.Žádost, aby byl Zbigniew Ziobro zbaven poslanecké imunity (A7-0045/2014 - Cecilia Wikström)
  9.8.Podpora volného pohybu zjednodušením přijímání některých veřejných listin (A7-0017/2014 - Bernhard Rapkay)
  9.9.Klasifikace, označování a balení látek a směsí (A7-0319/2013 - Sari Essayah)
  9.10.Autorské právo a práva s ním související a licence pro více území k právům k užití hudebních děl online (A7-0281/2013 - Marielle Gallo)
  9.11.Trestněprávní postih za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (A7-0344/2012 - Arlene McCarthy)
  9.12.Investiční projekty do energetické infrastruktury (A7-0323/2013 - Adina-Ioana Vălean)
  9.13.Jmenování člena Účetního dvora (Klaus-Heiner LEHNE - DE) (A7-0050/2014 - Inés Ayala Sender)
  9.14.Účetní dvůr (A7-0014/2014 - Inés Ayala Sender)
  9.15.Účelnost právních předpisů EU, subsidiarita a proporcionalita – zlepšení právních předpisů (A7-0056/2014 - Sajjad Karim)
  9.16.Plán proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek)
  9.17.Uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách (A7-0474/2013 - Robert Rochefort)
  9.18.Srovnávací přehled EU o soudnictví (A7-0442/2013 - Tadeusz Zwiefka)
  9.19.Místní a regionální dopady rozvoje inteligentních sítí (A7-0019/2014 - Elisabeth Schroedter)
  9.20.Malé zemědělské podniky (A7-0029/2014 - Czesław Adam Siekierski)
  9.21.Integrovaný trh doručování balíků pro růst elektronického obchodu (A7-0024/2014 - Pablo Arias Echeverría)
  9.22.Migrantky bez dokladů v Evropské unii (A7-0001/2014 - Norica Nicolai)
  9.23.Ocelářství v Evropě (A7-0028/2014 - András Gyürk)
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Schválení zápisů z předchozích zasedání: viz zápis
 12.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu): viz zápis
 13.Řešení úpadků úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank (rozprava)
 14.Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU (rozprava)
 15.Potřeba rychlého přijetí široce založené daně z finančních transakcí (rozprava)
 16.Oprava (článek 216 jednacího řádu): viz zápis
 17.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu): viz zápis
 18.Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030 (rozprava)
 19.Dodržování pravidel společné rybářské politiky (rozprava)
 20.Dohoda mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o spolupráci při uplatňování jejich právních předpisů o hospodářské soutěži – Dohody EU o spolupráci v oblasti prosazování politiky hospodářské soutěže – další postup (rozprava)
 21.Zmocnění členských států k ratifikaci Smlouvy o obchodu se zbraněmi v zájmu Evropské unie - Smlouva o obchodu se zbraněmi (rozprava)
 22.Harmonizace zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu – Výbušniny pro civilní použití – Váhy s neautomatickou činností – Elektromagnetická kompatibilita – Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí – Výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy – Jednoduché tlakové nádoby – Měřidla (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 24.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (2666 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (8861 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí