Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2014. február 4., Kedd - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése): lásd a jegyzokönyvet
 3.A szerzői és szomszédos jogok és a zeneművek jogainak online felhasználására szóló, több területre érvényes engedélyezése (vita)
 4.A bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció büntetőjogi szankciói (vita)
 5.A Parlament tagjai: lásd a jegyzokönyvet
 6.Szavazások órája
  6.1.Grönland részvétele a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszerének végrehajtásában (A7-0467/2013 - Vital Moreira) (szavazás)
  6.2.Grönland részvétele a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszerében (A7-0466/2013 - Vital Moreira) (szavazás)
  6.3.Az uniós szintű átutalásokra és beszedésekre való átállás (A7-0036/2014 - Sharon Bowles) (szavazás)
  6.4.A halászhajók biztonságáról szóló, 1977. évi torremolinosi nemzetközi egyezményhez csatolt 1993. évi jegyzőkönyv rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó 2012. évi fokvárosi megállapodás (A7-0040/2014 - Werner Kuhn) (szavazás)
  6.5.Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 29. éves jelentés (2011) (A7-0055/2014 - Eva Lichtenberger) (szavazás)
  6.6.Lara Comi képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (A7-0067/2014 - Bernhard Rapkay) (szavazás)
  6.7.Zbigniew Ziobro képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A7-0045/2014 - Cecilia Wikström) (szavazás)
  6.8.Bizonyos közokiratok elfogadásának egyszerűsítése révén a szabad mozgás előmozdítása (A7-0017/2014 - Bernhard Rapkay) (szavazás)
  6.9.Anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása (A7-0319/2013 - Sari Essayah) (szavazás)
  6.10.A szerzői és szomszédos jogok és a zeneművek jogainak online felhasználására szóló, több területre érvényes engedélyezése (A7-0281/2013 - Marielle Gallo) (szavazás)
  6.11.A bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció büntetőjogi szankciói (A7-0344/2012 - Arlene McCarthy) (szavazás)
  6.12.Az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek (A7-0323/2013 - Adina-Ioana Vălean) (szavazás)
  6.13.A Számvevőszék egy tagjának kinevezése (Klaus-Heiner LEHNE - DE) (A7-0050/2014 - Inés Ayala Sender) (szavazás)
  6.14.Az Európai Számvevőszék (A7-0014/2014 - Inés Ayala Sender) (szavazás)
  6.15.A célravezető uniós szabályozás, szubszidiaritás és arányosság – a jogalkotás minőségének javítása (A7-0056/2014 - Sajjad Karim) (szavazás)
 7.Ünnepélyes ülés – Olaszország
 8.Szavazások órája (folytatás)
  8.1.A homofóbia és a szexuális irányultságon, illetve nemi identitáson alapuló megkülönböztetés (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek) (szavazás)
  8.2.A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv végrehajtása (A7-0474/2013 - Robert Rochefort) (szavazás)
  8.3.Az EU igazságügyi eredménytáblája (A7-0442/2013 - Tadeusz Zwiefka) (szavazás)
  8.4.Az intelligens energiahálózatok kialakításának helyi és regionális következményei (A7-0019/2014 - Elisabeth Schroedter) (szavazás)
  8.5.Mezőgazdasági kisvállalkozások (A7-0029/2014 - Czesław Adam Siekierski) (szavazás)
  8.6.Integrált csomagkézbesítési piac az e-kereskedelem bővülése érdekében (A7-0024/2014 - Pablo Arias Echeverría) (szavazás)
  8.7.Iratokkal nem rendelkező bevándorlónők az Európai Unióban (A7-0001/2014 - Norica Nicolai) (szavazás)
  8.8.Az európai acélipar (A7-0028/2014 - András Gyürk) (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
  9.1.Grönland részvétele a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszerének végrehajtásában (A7-0467/2013 - Vital Moreira)
  9.2.Grönland részvétele a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszerében (A7-0466/2013 - Vital Moreira)
  9.3.Az uniós szintű átutalásokra és beszedésekre való átállás (A7-0036/2014 - Sharon Bowles)
  9.4.A halászhajók biztonságáról szóló, 1977. évi torremolinosi nemzetközi egyezményhez csatolt 1993. évi jegyzőkönyv rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó 2012. évi fokvárosi megállapodás (A7-0040/2014 - Werner Kuhn)
  9.5.Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 29. éves jelentés (2011) (A7-0055/2014 - Eva Lichtenberger)
  9.6.Lara Comi képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (A7-0067/2014 - Bernhard Rapkay)
  9.7.Zbigniew Ziobro képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A7-0045/2014 - Cecilia Wikström)
  9.8.Bizonyos közokiratok elfogadásának egyszerűsítése révén a szabad mozgás előmozdítása (A7-0017/2014 - Bernhard Rapkay)
  9.9.Anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása (A7-0319/2013 - Sari Essayah)
  9.10.A szerzői és szomszédos jogok és a zeneművek jogainak online felhasználására szóló, több területre érvényes engedélyezése (A7-0281/2013 - Marielle Gallo)
  9.11.A bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció büntetőjogi szankciói (A7-0344/2012 - Arlene McCarthy)
  9.12.Az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek (A7-0323/2013 - Adina-Ioana Vălean)
  9.13.A Számvevőszék egy tagjának kinevezése (Klaus-Heiner LEHNE - DE) (A7-0050/2014 - Inés Ayala Sender)
  9.14.Az Európai Számvevőszék (A7-0014/2014 - Inés Ayala Sender)
  9.15.A célravezető uniós szabályozás, szubszidiaritás és arányosság – a jogalkotás minőségének javítása (A7-0056/2014 - Sajjad Karim)
  9.16.A homofóbia és a szexuális irányultságon, illetve nemi identitáson alapuló megkülönböztetés (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek)
  9.17.A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv végrehajtása (A7-0474/2013 - Robert Rochefort)
  9.18.Az EU igazságügyi eredménytáblája (A7-0442/2013 - Tadeusz Zwiefka)
  9.19.Az intelligens energiahálózatok kialakításának helyi és regionális következményei (A7-0019/2014 - Elisabeth Schroedter)
  9.20.Mezőgazdasági kisvállalkozások (A7-0029/2014 - Czesław Adam Siekierski)
  9.21.Integrált csomagkézbesítési piac az e-kereskedelem bővülése érdekében (A7-0024/2014 - Pablo Arias Echeverría)
  9.22.Iratokkal nem rendelkező bevándorlónők az Európai Unióban (A7-0001/2014 - Norica Nicolai)
  9.23.Az európai acélipar (A7-0028/2014 - András Gyürk)
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 11.Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 12.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke): lásd a jegyzokönyvet: lásd a jegyzokönyvet
 13.A hitelintézetek és egyes befektetési társaságok egységes szanálási mechanizmus és egységes bankszanálási alap keretében történő szanálása (vita)
 14.Az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem (vita)
 15.Egy széles körű pénzügyi tranzakciós adó gyors elfogadásának szükségessége (vita)
 16.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 216. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 17.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 18.Az éghajlattal és az energiával kapcsolatos politikák 2030-as kerete (vita)
 19.A közös halászati politika szabályainak betartása (vita)
 20.Az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között, versenyjogi szabályaik alkalmazására vonatkozó együttműködésről szóló megállapodás – Európai uniós együttműködési megállapodások a versenypolitika végrehajtásáról – a következő lépések (vita)
 21.A fegyverkereskedelmi szerződésnek az Európai Unió érdekében történő ratifikálására a tagállamoknak adott felhatalmazás - Fegyverkereskedelmi szerződés (vita)
 22.Robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelések és védelmi rendszerek – Polgári felhasználású robbanóanyagok – A nem automatikus működésű mérlegek – Az elektromágneses összeférhetőség – A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések – A felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági alkatrészek – Az egyszerű nyomástartó edények – Mérőműszerek (vita)
 23.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzokönyvet
 24.Az ülés berekesztése
Viták
Lektorált változat (2666 kb)
 
Viták
Lektorált változat (8861 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat