Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 4 februari 2014 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Auteursrechten en naburige rechten en de afgifte van multiterritoriale licenties voor het online-gebruik van rechten op muziekwerken (debat)
 4.Strafrechtelijke sancties op handelen met voorkennis en marktmanipulatie (debat)
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Stemmingen
  6.1.Opname van Groenland in de tenuitvoerlegging van de Kimberleyprocescertificering (A7-0467/2013 - Vital Moreira) (stemming)
  6.2.Deelname van Groenland aan de Kimberleyprocescertificering (A7-0466/2013 - Vital Moreira) (stemming)
  6.3.Migratie naar overschrijvingen in de hele Unie en automatische afschrijvingen (A7-0036/2014 - Sharon Bowles) (stemming)
  6.4.Overeenkomst van Kaapstad van 2012 inzake de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het protocol van 1993 bij het Internationaal Verdrag van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen van 1977 (A7-0040/2014 - Werner Kuhn) (stemming)
  6.5.29e jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2011) (A7-0055/2014 - Eva Lichtenberger) (stemming)
  6.6.Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Lara Comi (A7-0067/2014 - Bernhard Rapkay) (stemming)
  6.7.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Zbigniew Ziobro (A7-0045/2014 - Cecilia Wikström) (stemming)
  6.8.Bevordering van het vrije verkeer door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten (A7-0017/2014 - Bernhard Rapkay) (stemming)
  6.9.Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (A7-0319/2013 - Sari Essayah) (stemming)
  6.10.Auteursrechten en naburige rechten en de afgifte van multiterritoriale licenties voor het online-gebruik van rechten op muziekwerken (A7-0281/2013 - Marielle Gallo) (stemming)
  6.11.Strafrechtelijke sancties op handelen met voorkennis en marktmanipulatie (A7-0344/2012 - Arlene McCarthy) (stemming)
  6.12.Investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur (A7-0323/2013 - Adina-Ioana Vălean) (stemming)
  6.13.Benoeming van een lid van de Rekenkamer (Klaus-Heiner LEHNE - DE) (A7-0050/2014 - Inés Ayala Sender) (stemming)
  6.14.Rekenkamer (A7-0014/2014 - Inés Ayala Sender) (stemming)
  6.15.Gezonde EU-regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid - beter wetgeven (A7-0056/2014 - Sajjad Karim) (stemming)
 7.Plechtige vergadering - Italië
 8.Stemmingen (voortzetting)
  8.1.Homofobie en discriminatie op grond van seksuele gerichtheid of genderidentiteit (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek) (stemming)
  8.2.Toepassing van Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (A7-0474/2013 - Robert Rochefort) (stemming)
  8.3.Het EU-scorebord voor justitie (A7-0442/2013 - Tadeusz Zwiefka) (stemming)
  8.4.Plaatselijke en regionale gevolgen van de ontwikkeling van slimme netwerken (A7-0019/2014 - Elisabeth Schroedter) (stemming)
  8.5.Kleine landbouwbedrijven (A7-0029/2014 - Czesław Adam Siekierski) (stemming)
  8.6.Een geïntegreerde markt van pakketbestellingen ter bevordering van de groei van de elektronische handel (A7-0024/2014 - Pablo Arias Echeverría) (stemming)
  8.7.Vrouwelijke migranten zonder papieren in de Europese Unie (A7-0001/2014 - Norica Nicolai) (stemming)
  8.8.Staalindustrie in Europa (A7-0028/2014 - András Gyürk) (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.Opname van Groenland in de tenuitvoerlegging van de Kimberleyprocescertificering (A7-0467/2013 - Vital Moreira)
  9.2.Deelname van Groenland aan de Kimberleyprocescertificering (A7-0466/2013 - Vital Moreira)
  9.3.Migratie naar overschrijvingen in de hele Unie en automatische afschrijvingen (A7-0036/2014 - Sharon Bowles)
  9.4.Overeenkomst van Kaapstad van 2012 inzake de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het protocol van 1993 bij het Internationaal Verdrag van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen van 1977 (A7-0040/2014 - Werner Kuhn)
  9.5.29e jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2011) (A7-0055/2014 - Eva Lichtenberger)
  9.6.Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Lara Comi (A7-0067/2014 - Bernhard Rapkay)
  9.7.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Zbigniew Ziobro (A7-0045/2014 - Cecilia Wikström)
  9.8.Bevordering van het vrije verkeer door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten (A7-0017/2014 - Bernhard Rapkay)
  9.9.Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (A7-0319/2013 - Sari Essayah)
  9.10.Auteursrechten en naburige rechten en de afgifte van multiterritoriale licenties voor het online-gebruik van rechten op muziekwerken (A7-0281/2013 - Marielle Gallo)
  9.11.Strafrechtelijke sancties op handelen met voorkennis en marktmanipulatie (A7-0344/2012 - Arlene McCarthy)
  9.12.Investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur (A7-0323/2013 - Adina-Ioana Vălean)
  9.13.Benoeming van een lid van de Rekenkamer (Klaus-Heiner LEHNE - DE) (A7-0050/2014 - Inés Ayala Sender)
  9.14.Rekenkamer (A7-0014/2014 - Inés Ayala Sender)
  9.15.Gezonde EU-regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid - beter wetgeven (A7-0056/2014 - Sajjad Karim)
  9.16.Homofobie en discriminatie op grond van seksuele gerichtheid of genderidentiteit (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek)
  9.17.Toepassing van Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (A7-0474/2013 - Robert Rochefort)
  9.18.Het EU-scorebord voor justitie (A7-0442/2013 - Tadeusz Zwiefka)
  9.19.Plaatselijke en regionale gevolgen van de ontwikkeling van slimme netwerken (A7-0019/2014 - Elisabeth Schroedter)
  9.20.Kleine landbouwbedrijven (A7-0029/2014 - Czesław Adam Siekierski)
  9.21.Een geïntegreerde markt van pakketbestellingen ter bevordering van de groei van de elektronische handel (A7-0024/2014 - Pablo Arias Echeverría)
  9.22.Vrouwelijke migranten zonder papieren in de Europese Unie (A7-0001/2014 - Norica Nicolai)
  9.23.Staalindustrie in Europa (A7-0028/2014 - András Gyürk)
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen: zie notulen
 12.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement): zie notulen: zie notulen
 13.Afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds (debat)
 14.Bescherming tegen gedumpte en gesubsidieerde import uit landen die geen lid zijn van de EU (debat)
 15.De noodzaak van een snel akkoord met betrekking tot een op brede leest geschoeide belasting op financiële transacties (debat)
 16.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement): zie notulen
 17.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement): zie notulen
 18.Een 2030-kader voor klimaat- en energiebeleid (debat)
 19.Naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid (debat)
 20.Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende samenwerking inzake de toepassing van hun mededingingswetgeving - EU-samenwerkingsovereenkomsten over handhaving van het mededingingsbeleid - de toekomst (debat)
 21.Verlening van machtiging aan de lidstaten om in het belang van de Europese Unie het Wapenhandelsverdrag te ratificeren - Wapenhandelsverdrag (debat)
 22.Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen - Explosieven voor civiel gebruik - Niet-automatische weegwerktuigen - Elektromagnetische compatibiliteit - Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen - Liften en veiligheidscomponenten voor liften - Drukvaten van eenvoudige vorm - Meetinstrumenten (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (2666 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (8861 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid