Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Torek, 4. februar 2014 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij): gl. zapisnik
 3.Avtorske in sorodne pravice ter izdajanje večozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo (razprava)
 4.Kazenske sankcije za trgovanje na podlagi notranjih informacij in tržno manipulacijo (razprava)
 5.Sestava Parlamenta: gl. zapisnik
 6.Čas glasovanja
  6.1.Vključitev Grenlandije v izvajanje sistema potrjevanja procesa Kimberley (A7-0467/2013 - Vital Moreira) (glasovanje)
  6.2.Udeležba Grenlandije v sistemu potrjevanja procesa Kimberley (A7-0466/2013 - Vital Moreira) (glasovanje)
  6.3.Prehod na kreditne prenose in direktne bremenitve po vsej Uniji (A7-0036/2014 - Sharon Bowles) (glasovanje)
  6.4.Capetownski sporazum iz leta 2012 o izvajanju določb Protokola iz leta 1993, ki se nanaša na Mednarodno konvencijo iz Torremolinosa o varnosti ribiških plovil iz leta 1977 (A7-0040/2014 - Werner Kuhn) (glasovanje)
  6.5.29. letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU (2011) (A7-0055/2014 - Eva Lichtenberger) (glasovanje)
  6.6.Zahteva za zaščito poslanske imunitete Lare Comi (A7-0067/2014 - Bernhard Rapkay) (glasovanje)
  6.7.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Zbigniewu Ziobru (A7-0045/2014 - Cecilia Wikström) (glasovanje)
  6.8.Spodbujanje prostega gibanja s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin (A7-0017/2014 - Bernhard Rapkay) (glasovanje)
  6.9.Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi (A7-0319/2013 - Sari Essayah) (glasovanje)
  6.10.Avtorske in sorodne pravice ter izdajanje večozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo (A7-0281/2013 - Marielle Gallo) (glasovanje)
  6.11.Kazenske sankcije za trgovanje na podlagi notranjih informacij in tržno manipulacijo (A7-0344/2012 - Arlene McCarthy) (glasovanje)
  6.12.Investicijski projekti na področju energetske infrastrukture (A7-0323/2013 - Adina-Ioana Vălean) (glasovanje)
  6.13.Imenovanje člana Računskega sodišča (Klaus-Heiner LEHNE - DE) (A7-0050/2014 - Inés Ayala Sender) (glasovanje)
  6.14.Računsko sodišče (A7-0014/2014 - Inés Ayala Sender) (glasovanje)
  6.15.Ustreznost predpisov, subsidiarnost in sorazmernost v EU - boljša priprava zakonodaje (A7-0056/2014 - Sajjad Karim) (glasovanje)
 7.Slavnostna seja - Italija
 8.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  8.1.Homofobija in diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek) (glasovanje)
  8.2.Uporaba Direktive o nepoštenih poslovnih praksah podjetij (A7-0474/2013 - Robert Rochefort) (glasovanje)
  8.3.Pregled stanja na področju pravosodja v EU (A7-0442/2013 - Tadeusz Zwiefka) (glasovanje)
  8.4.Lokalne in regionalne posledice razvoja pametnih omrežij (A7-0019/2014 - Elisabeth Schroedter) (glasovanje)
  8.5.Mala kmetijska gospodarstva (A7-0029/2014 - Czesław Adam Siekierski) (glasovanje)
  8.6.Integriran trg dostave paketov za rast elektronskega poslovanja (A7-0024/2014 - Pablo Arias Echeverría) (glasovanje)
  8.7.Priseljenke brez dokumentov v Evropski uniji (A7-0001/2014 - Norica Nicolai) (glasovanje)
  8.8.Jeklarska industrija v Evropi (A7-0028/2014 - András Gyürk) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
  9.1.Vključitev Grenlandije v izvajanje sistema potrjevanja procesa Kimberley (A7-0467/2013 - Vital Moreira)
  9.2.Udeležba Grenlandije v sistemu potrjevanja procesa Kimberley (A7-0466/2013 - Vital Moreira)
  9.3.Prehod na kreditne prenose in direktne bremenitve po vsej Uniji (A7-0036/2014 - Sharon Bowles)
  9.4.Capetownski sporazum iz leta 2012 o izvajanju določb Protokola iz leta 1993, ki se nanaša na Mednarodno konvencijo iz Torremolinosa o varnosti ribiških plovil iz leta 1977 (A7-0040/2014 - Werner Kuhn)
  9.5.29. letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU (2011) (A7-0055/2014 - Eva Lichtenberger)
  9.6.Zahteva za zaščito poslanske imunitete Lare Comi (A7-0067/2014 - Bernhard Rapkay)
  9.7.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Zbigniewu Ziobru (A7-0045/2014 - Cecilia Wikström)
  9.8.Spodbujanje prostega gibanja s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin (A7-0017/2014 - Bernhard Rapkay)
  9.9.Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi (A7-0319/2013 - Sari Essayah)
  9.10.Avtorske in sorodne pravice ter izdajanje večozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo (A7-0281/2013 - Marielle Gallo)
  9.11.Kazenske sankcije za trgovanje na podlagi notranjih informacij in tržno manipulacijo (A7-0344/2012 - Arlene McCarthy)
  9.12.Investicijski projekti na področju energetske infrastrukture (A7-0323/2013 - Adina-Ioana Vălean)
  9.13.Imenovanje člana Računskega sodišča (Klaus-Heiner LEHNE - DE) (A7-0050/2014 - Inés Ayala Sender)
  9.14.Računsko sodišče (A7-0014/2014 - Inés Ayala Sender)
  9.15.Ustreznost predpisov, subsidiarnost in sorazmernost v EU - boljša priprava zakonodaje (A7-0056/2014 - Sajjad Karim)
  9.16.Homofobija in diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek)
  9.17.Uporaba Direktive o nepoštenih poslovnih praksah podjetij (A7-0474/2013 - Robert Rochefort)
  9.18.Pregled stanja na področju pravosodja v EU (A7-0442/2013 - Tadeusz Zwiefka)
  9.19.Lokalne in regionalne posledice razvoja pametnih omrežij (A7-0019/2014 - Elisabeth Schroedter)
  9.20.Mala kmetijska gospodarstva (A7-0029/2014 - Czesław Adam Siekierski)
  9.21.Integriran trg dostave paketov za rast elektronskega poslovanja (A7-0024/2014 - Pablo Arias Echeverría)
  9.22.Priseljenke brez dokumentov v Evropski uniji (A7-0001/2014 - Norica Nicolai)
  9.23.Jeklarska industrija v Evropi (A7-0028/2014 - András Gyürk)
 10.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 11.Sprejetje zapisnikov predhodnik sej: gl. zapisnik
 12.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika): gl. zapisnik
 13.Reševanje kreditnih institucij in nekaterih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje bank (razprava)
 14.Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (razprava)
 15.Potreba po hitrem sprejetju davka na finančne transakcije s široko osnovo (razprava)
 16.Popravek (člen 216 Poslovnika): gl. zapisnik
 17.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika): gl. zapisnik
 18.Okvir podnebne in energetske politike do 2030 (razprava)
 19.Skladnost s pravili skupne ribiške politike (razprava)
 20.Sporazum med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o sodelovanju pri uporabi njunega konkurenčnega prava - Sporazumi EU o sodelovanju na področju izvrševanja politike konkurence - pot naprej (razprava)
 21.Pooblastitev držav članic za ratifikacijo pogodbe o trgovini z orožjem v interesu Evropske unije - Pogodba o trgovini z orožjem (razprava)
 22.Oprema in zaščitni sistemi, namenjeni za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah - Eksplozivi za civilno uporabo - Neavtomatske tehtnice - Elektromagnetna združljivost - Električna oprema, konstruirana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej - Dvigala in varnostni sestavni deli za dvigala - Enostavne tlačne posode - Merilni instrumenti (razprava)
 23.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 24.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (2666 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (8861 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov