Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2013/0103(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0053/2014

Textes déposés :

A7-0053/2014

Débats :

PV 04/02/2014 - 14
CRE 04/02/2014 - 14

Votes :

PV 05/02/2014 - 9.13
CRE 05/02/2014 - 9.13
Explications de votes
PV 16/04/2014 - 7.25
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2014)0082
P7_TA(2014)0420

Compte rendu in extenso des débats
Mercredi 5 février 2014 - Strasbourg Edition révisée

10.14. Défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping et de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
Vidéo des interventions
 

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). - Gospođo predsjednice, željela sam čestitati izvjestitelju na ovom dobro odrađenom poslu, budući da se radi o vrlo osjetljivoj temi, a znamo da je prije pet godina propao pokušaj zaštite trgovine u Europskoj uniji.

Postignuti kompromis potvrđuje potrebu usvajanja ove regulative i ovog projekta, koliko se god on činio kontroverznim. Pozitivna promjena je što smo nekada tražili naknadu za nanesenu štetu industriji Unije u visini nanesene štete, a ova regulativa nameće kaznu koja će biti veća od štete prouzročene Europskoj industriji pa se nadam da će i Vijeće prepoznati važnost ovog izvješća, posebno jer nitko nije očekivao da se može doći do rješenja zbog vremenskog roka, ali i zbog sadržaja.

Svjesna sam da je moguće otvoriti nova radna mjesta i ostvariti gospodarski rast samo ofenzivnom industrijskom politikom koja bi se odnosila na ulagače, poduzeća, istraživanje i stoga su nam potrebni učinkoviti instrumenti za tržišnu zaštitu i to su između ostalog razlozi zbog kojih sam podržala ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signora Presidente, il regolamento per la modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale costituisce un'importante opportunità per tutelare i nostri mercati e prevenire i danni provocati da importazioni da paesi terzi caratterizzate da dumping e sovvenzioni illecite.

L'iter di questa normativa è stato fin qui abbastanza travagliato. Questo testimonia la delicatezza della materia e l'esistenza di interessi nazionali confliggenti che occorre avvicinare per dare a tutti gli Stati membri nuovi strumenti in grado di tutelare le proprie economie e i propri mercati.

Le evoluzioni risultanti dal progetto della commissione INTA fanno però ben sperare, in un'ottica di tutela dei consumatori, concorrenza leale, riduzione delle pratiche di dumping, incrementando la tutela per i nostri settori produttivi e i nostri prodotti.

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE). - Gospođo predsjednice, podržao sam danas usvajanje izvješća kolege Fjellnera koje se odnosi na damping i na subvencionirani uvoz. Mislim da je upravo ovaj prijedlog Uredbe o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije i zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje također nisu članice na pravom tragu zaštite naših gospodarskih interesa.

Globalna otvorena trgovina i Svjetska trgovinska organizacija daju mogućnosti za kreiranje radnih mjesta, ali isto tako podrazumijevaju i pošteno tržišno natjecanje bez onih mjera trgovinskog karaktera koje takvo tržišno natjecanje potkopavaju. Stoga mi se čini da su prijedlozi koji će biti na raspolaganju Europskoj komisiji slijedom ove uredbe upravo oni pravi instrumenti u obrani naših trgovinskih interesa prema onim zemljama i tržištima koji provode politiku niskih cijena kako bi došli i ugrozili na određeni način našu proizvodnju.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - Madam President, I supported the vote on the Commission proposal and also the postponement of the final vote today so that we can have an informal trialogue. The Commission’s proposal is good: it aims at modernising both the anti-dumping and the anti-subsidy regulations to prevent the negative consequences of illegal dumping, and is an important revision of the current regulation, in particular as regards the duration of the investigation and the exclusion of lesser duty rules.

It allows for enhanced communication by informing business about provisional anti-dumping or anti-subsidy measures two weeks before the duties are imposed. The Committee on International Trade unanimously agreed on a package of 11 compromise amendments on issues, such as the creation of an effective Help Desk for SMEs and shortening of the duration of the investigation period, now limited to 12 months.

I congratulate all those involved, but there is a lot of work yet to be done. The committee was unable to reach a compromise on some of the most sensitive issues, such as the shipping clause and lesser duty rules, so there is a lot of work ahead but it is a good measure and a good start.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D) - Systém cieľa dovozných poplatkov je potrebné neustále zdokonaľovať, ale na druhej strane aj modernizovať, pretože je potrebné si chrániť vnútorný trh v Európskej únii pred nekvalitnými výrobkami z iných krajín predovšetkým z Ázie.

Ovplyvňovanie obchodnej politiky prostredníctvom antidumpingových a antisubvenčných pravidiel musí byť také, aby rastúce obavy výrobcov z Európskej únie neboli opodstatnené. Aby hrozby odvetných akcií výrobcov z tretích krajín po podaní sťažnosti týkajúcej sa dumpingu alebo subvencií neboli reálne a aby Únia vedela našich výrobcov aj reálne ochrániť.

Navrhované opatrenie Komisie čiastočného zrušenia pravidla nižšieho cla môže mať vplyv na odvetné opatrenia a myslím si, že spravodajca správne navrhol, aby čiastočné zrušenie pravidla nižšieho cla bolo z návrhu vypustené.

Preto som prijala rozhodnutie, aby záverečné hlasovanie bolo posunuté a aby bol ešte dostatočný priestor v trialógu na rokovanie.

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). - Gospođo predsjednice, podržala sam ovo izvješće i prijedlog Uredbe o zaštiti od dampinškog i subvencioniranog uvoza i zemalja koje nisu članice Europske unije.

Slobodna je trgovina jedan od pokretača gospodarskog rasta i razvoja i stvaranja novih radnih mjesta, ali uvozom proizvoda ispod tržišne cijene dolazi do poremećaja na tržištu i zato je jako važno da sve države članice, pa tako i Republika Hrvatska, kvalitetno primjenjuju zajedničku trgovinsku politiku Europske unije.

Antidampinške mjere se koriste na proizvodima poput solarnih panela, umjetnih gnojiva, biodizela, proizvoda od željeza i čelika, od aluminija koji dolaze uglavnom iz Kine, Brazila, Indije i Indonezije i važno je primjenjivati pravila i ja podržavam pojačavanje instrumenata postojećih zaštita od nekonkurentnog uvoza koje se ovo uredbom sad uvode, posebno povećavanje pristojbi kako bi se zaštitili mali i srednji poduzetnici te radna mjesta.

 
  
MPphoto
 

  Robert Sturdy (ECR). - Madam President, unlike my colleagues who have just spoken, I recommended that we vote against this report.

This has taken just over five years. I am Vice-Chair of the Committee on International Trade; I voted in the Committee; and I would say to Mr Higgins that, in fact, there was no consensus in the Committee, so he is wrong there. To Ms Angelilli, who referred to the need to ‘protect our markets’, I would point out that we live in a global economy where goods are traded around the world. If we are not careful, we will end up as a Dickensian society. There is sufficient legislation in place: the Commission already has the powers to implement anti-dumping legislation where products are sold in the EU at less than the cost of production or less than their cost in the country from which they come. Protectionism only ends up destroying the industries we are trying to protect.

I would like to make one last point. We are in serious negotiations with countries like the United States, and we have negotiated with a number of others, so I would leave you with this thought: I wonder what they think. Does this send a good signal? Europe is protecting itself against everything.

 
  
 

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), bil-miktub. - Dan id-dokument ittratta kif l-intrapriżi żgħar tal-UE ser ikunu jistgħu jwasslu l-każ tagħhom biex titwaqqaf kompetizzjoni nġusta minn pajjizi terzi u jitnaqqas iż-żmien għall-investigazzjoni ta' dumping allegat. Ittratta wkoll it-tisħiħ tal-għodda tal-UE għad-difiża tal-kummerċ kontra importazzjonijiet "mormija" jew li jibbenifikaw minn sussidji. L-intrapriżi żgħar tal-UE huma s-sinsla tal-ekonomiji tal-UE. Għalhekk dawn il-kumpaniji jeħtieġu mhux biss appoġġ, iżda wkoll għajnuna, filwaqt li nżommu wkoll f'moħħna l-ħtieġa li nipproteġu lill-konsumatur.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente relatório, tendo em conta que a Comissão propõe eliminar a regra do direito inferior em casos de anti-dumping, nos quais se constatam distorções estruturais ao nível das matérias-primas, e em todos os casos de antissubvenções, alegando que a referida eliminação irá melhorar a eficácia dos instrumentos. No entanto, continua a ser difícil definir de onde surge essa conclusão. Em conformidade com a OMC, a prática de dumping per se não é ilegal, sendo apenas considerado ilegal a prática de dumping que cause prejuízo. Por este motivo, a regra do direito inferior garante a eliminação dos prejuízos causados aos produtores da União e é questionável se as pautas aduaneiras mais elevadas reforçam a eficácia. Além disso, a ausência de uma definição precisa das distorções estruturais ao nível das matérias-primas pode revelar-se problemática. Até agora, a Comissão não apresentou uma definição uniforme, o que criou especulações. Foi sugerida a criação de determinar a definição ad hoc, mas os custos de mão-de-obra e energia devem estar incluídos nesse conceito.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Les mesures antidumping et antisubvention de l’Union européenne sont essentielles car elles permettent à l’Union de protéger ses producteurs contre la concurrence déloyale en taxant les importations de produits étrangers mis sur le marché à des prix situés en-dessous des coûts de production (dumping) ou suite à la perception de subventions permettant d’écraser les concurrents. La procédure applicable à ces mesures antidumping et antisubvention étant très utile, mais pouvant être améliorée dans son efficacité (rapidité, effet, etc.), j’ai voté pour ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. - La proposta di regolamento presentata dalla Commissione mira a riformare gli strumenti di difesa commerciale dell'Unione che rappresentano il principale strumento a disposizione delle imprese per contrastare pratiche anti-competitive messe in atto dai paesi extra-europei in violazione delle regole del commercio internazionale stabilite nel quadro dell'OMC; esse sono essenziali per garantire la libera concorrenza sui mercati internazionali.

Accolgo con favore la relazione in oggetto con particolare riferimento alle disposizioni introdotte con l'obiettivo di apportare un significativo miglioramento al sistema attuale quali l'introduzione di una serie di obblighi volti ad aumentare la trasparenza dei procedimenti anti-dumping, il miglior accesso per le parti interessate alle versioni non confidenziali dei documenti, l'obbligo di redazione di un rapporto annuale con informazioni sull'utilizzo e sull'impatto degli strumenti di difesa commerciale.

Ritengo che questa riforma sia molto importante in virtù dell'ampio ricorso cui vi fanno le nostre imprese. La dimensione medio-piccola, infatti, le rende particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali, inoltre, vi è una forte presenza delle produzioni nazionali su segmenti del manifatturiero maggiormente esposti alla concorrenza internazionale. A mio avviso ne consegue che è estremamente importante che qualsiasi decisione di ammodernare questi strumenti ne preservi e, laddove possibile, ne aumenti l'efficacia.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Ho sostenuto col mio voto la relazione Fjellner sulla proposta di regolamento relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione Europea. Dobbiamo difendere in ogni modo le nostre imprese e i nostri territori dall'aggressione di prodotti provenienti da Paesi terzi che operano fuori dalle regole della concorrenza del mercato interno europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Bonanini (NI), per iscritto. - Ho votato in modo convinto la riforma degli strumenti di difesa commerciale, così come significativamente riequilibrata e rafforzata dal voto della commissione per il commercio internazionale.

Un sistema di difesa commerciale efficace e vicino alle imprese, soprattutto alle imprese medio-piccole, appare essenziale in una congiuntura economica internazionale complessa come quella che stiamo vivendo. Non si tratta di innalzare barriere anacronisticamente protezionistiche, ma di disporre di strumenti efficaci per far fronte alle crescenti forme di concorrenza sleale e di dumping provenienti da paesi extra-UE, che penalizzano fortemente quella importante parte di tessuto produttivo europeo che continua a credere nel valore di produrre in Europa e che continua ad utilizzare alti standard produttivi, criteri sociali elevati e che continua ad essere un tassello importante del tessuto sociale europeo.

Siamo giustamente esigenti con le nostre aziende, ma allo stesso tempo dobbiamo batterci perché esse non siano travolte da una concorrenza sfrenata frutto di politiche protezionistiche e distorsive altrui. La speranza è che ora questa voce forte del Parlamento europeo non venga annacquata nel corso dei triloghi con il Consiglio: chiediamo che i governi assicurino uno strumento efficace a tutela di un commercio che deve restare libero, ma anche equo e basato sul principio della reciprocità.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. - Ovaj izvještaj ima za cilj modernizirati zakonodavstvo koje se bavi anti-dampinškim praksama i subvencioniranjem uvoza. Pri izradi ovog prijedloga Europska komisija se vodila trima osnovnim premisama: povećanjem učinkovitosti zakonodavstva, sprječavanjem štetnih protumjera od strane trećih zemalja i većom transparentnošću. Vjerojatno imajući na umu različite pozicije i interese europskih proizvođača i uvoznika, od kojih jedni trpe štetu radi dampinga, a drugi imaju koristi od jeftinog uvoza, izvještaj je složen tako da pokušava zadovoljiti obje strane. U toj želji za balansiranjem teksta Komisija je otišla čak i dalje od onoga na što je obvezuju sporazumi sa Svjetskom trgovinskom organizacijom. Ipak, pozdravljam amandmane koje je u prijedlog ugradila S&D Grupa koji ograničavaju trgovinske povlastice koje se mogu pružiti trećim zemljama u slučaju da iste ne poštuju visoke društvene i ekološke standarde.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour la modernisation des instruments de défense commerciale. Vous le savez, l'extrême droite considère qu'en fermant nos frontières et en se barricadant derrière des droits de douane nous allons retrouver une croissance. Il est évident, même sans être diplômé d'économie que ce n'est pas la solution. Par contre, tout en se battant sur le marché mondial, il faut aussi ne pas nous laisser faire et c'est l'objectif des institutions européennes. Les PME sont mises à l'honneur face à la concurrence internationale afin de les aider à lutter contre le dumping social de leurs concurrents extra-européens. Les taxes seront augmentées uniquement sur les importations subventionnées ou faisant l'objet d'un dumping. D'autres instruments viennent compléter ces dispositifs afin de faire de l'Europe, premier marché au monde, une puissance commerciale capable de se défendre.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. - W dzisiejszym głosowaniu poparłem sprawozdanie dotyczące ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej. Powyższy pakiet reform ma na celu modernizację funkcjonujących przepisów w taki sposób, aby zapewnić jak najskuteczniejszą ochronę unijnym producentom przed dumpingowym i subsydiowanym przywozem towarów spoza UE. Zasadnicze zmiany odnoszą się do zaostrzenia przepisów dotyczących zasady niższego cła w postepowaniach antydumpingowych, ochrony unijnego przemysłu dzięki wszczynaniu dochodzeń z urzędu czy też zwrotu ceł pobranych od importerów podczas przeglądu wygaśnięcia. Ponadto nowe zapisy będą gwarantować przedsiębiorcom większą przewidywalność poprzez modyfikacje tzw. klauzuli wysyłkowej odnoszącej się do zawiadamiania importerów z odpowiednim wyprzedzeniem o nałożeniu ceł tymczasowych. Jestem zdania, że w świetle zmieniającej się sytuacji gospodarczej na świecie nowelizacja zaproponowanych przepisów będzie miała zasadniczy wpływ na lepszą ochronę interesów europejskich producentów i importerów, jak również pozwoli na zminimalizowanie nieuczciwych praktyk handlowych.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. - Voto favoravelmente o presente relatório porque os instrumentos de defesa comercial não são protecionismo, são comércio livre e leal - free and fair trade. A União tem obrigação de defender a indústria europeia contra o dumping ou as subvenções dos seus concorrentes externos. A eficácia do sistema de defesa comercial é essencial e este exercício de modernização, como se chama, devia ser um exercício de reforço da concorrência leal no comércio internacional.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen (S&D), skriftlig. - Vi socialdemokrater i den danske delegation er for fri og fair handel og er derfor kritiske overfor, at der kan pålægges en straftold, som er højere end skadevirkningen, da denne eksempelvis kan have en negativ effekt på udviklingen af grøn teknologi. Fraviges reglerne om LDR, er ratificering af miljøaftaler og ILO-konventioner centrale områder for os. Vi kan generelt støtte elemeter af forslaget og hensigten om at skabe større effektivitet.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. - The EU needs to be able to apply higher duties on countries exporting subsidised or dumped products to the EU whenever these countries do not respect core International Labour Organisation (ILO) conventions or basic environmental standards. The level of duties that can be applied to dumped or subsidised imported goods should vary according to the extent to which the exporting country applies international social and environmental standards and should also take account of whether the imports originate from a less-developed country pursuing its development agenda. We need to protect European industry, especially SMEs, and jobs against unfair trading practices in third countries. International trade should not lead to a race to the bottom in undermining labour standards and harming the planet. This is an important step in defending industry across Europe and in protecting workers’ rights, and I would urge the Commission and the Council to work with MEPs so that we can reach agreement on a new EU trade defence system.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte vise à renforcer la législation européenne en matière de lutte contre le dumping et les subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne en l'adaptant au nouveau cadre économique. Par ce vote, le Parlement européen a souhaité affirmer sa position et se doter d'instruments robustes pour poursuivre les négociations avec les autres institutions de l'Union européenne. Il est indispensable que l'Union européenne parvienne à mettre en place une législation forte donnant à nos entreprises les moyens de se défendre contre des mesures de dumping et de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne. Aussi, me semble-t-il particulièrement important d'accorder une attention spécifique aux PME, plus vulnérables sur le marché international. Le service d'aide aux PME qui offre une assistance à ces entreprises est donc à promouvoir pour les aider par exemple à déposer une plainte.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte, qui vise à modifier les règlements antidumping et antisubventions de base pour les pays non membres de l’Union. Ainsi, je me félicite de la volonté de l’Union européenne d’améliorer la transparence et la prévisibilité dans le commerce pour les opérateurs économiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui représente une victoire importante pour les droits sociaux et économiques dans le cadre de la réglementation européenne contre les importations qui font l'objet d'un dumping et de subventions de la part de pays tiers. La révision de ce règlement permettra à l'Union européenne d'imposer des droits de douane plus élevés aux pays qui exportent des produits subsidiés vers l'Union ou qui font l'objet d'un dumping quand ces pays ne respectent pas les conventions de base ou les normes environnementales de base définies par l'Organisation internationale du travail (OIT). Ce vote du Parlement européen invite la Commission à être plus prudente dans le cadre de ses engagements internationaux dans une période qui met l'industrie européenne sous la pression croissante de compétiteurs internationaux. Par ce vote, le Parlement demande davantage de garanties pour les producteurs européens. Il faut continuer à moderniser les instruments européens pour la défense de la politique commerciale de l'Union afin de protéger les industries européennes et les millions d'emplois qu'elles impliquent contre des pratiques commerciales illégales et injustes utilisées par certains pays tiers!

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. - Votei favoravelmente este relatório por contribuir para aumentar a eficácia dos instrumentos aduaneiros da UE, contribuindo para a defesa contra importações objeto de dumping ou de subvenções acessórias impostas por países terceiros. Esta proposta vai também reduzir a ameaça de retaliação por parte de países terceiros e aumentar a transparência e a previsibilidade das importações.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Marita Ulvskog och Åsa Westlund (S&D), skriftlig. - Vi socialdemokrater är för fri och rättvis handel och stöder regeln om lägsta tull. Vi anser inte att EU ska införa högre tullar än att skadan som drabbar EU-industrin tas bort. Om undantag från regeln om lägsta tull skulle införas, anser vi att det skulle kunna vara skäligt när länder brister i ratificering av miljöavtal och ILO-konventioner.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - A proposta que hoje votamos pretende modernizar os regulamentos anti-dumping e antissubvenções e implica quatro alterações centrais: (i) a eliminação da regra do direito inferior em casos de anti-dumping em que estão presentes distorções estruturais ao nível das matérias-primas e em todos os casos de antissubvenções; (ii) a obrigação para produtores da União de cooperar em inquéritos ex officio, (iii) o reembolso de direitos cobrados durante reexames da caducidade e (iv) a notificação com duas semanas de antecedência em relação à introdução de direitos provisórios, habitualmente mencionados como a cláusula de transporte. Tais alterações pretendem aumentar a eficácia dos instrumentos, reduzir a ameaça de retaliação por parte de países terceiros e aumentar a transparência e a previsibilidade.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. - Esta proposta visa modernizar os regulamentos anti-dumping e antissubvenções, implica quatro alterações centrais: a eliminação da regra do direito inferior em casos de anti-dumping em que estão presentes distorções estruturais ao nível das matérias-primas e em todos os casos de antissubvenções, a obrigação para produtores da União de cooperar em inquéritos ex officio, o reembolso de direitos cobrados durante reexames da caducidade e a notificação com duas semanas de antecedência em relação à introdução de direitos provisórios, habitualmente mencionados como a cláusula de transporte. A justificação assenta em três objetivos: aumentar a eficácia dos instrumentos, reduzir a ameaça de retaliação por parte de países terceiros e aumentar a transparência e a previsibilidade.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. - Este relatório continua a linha mercantil e neoliberal da qual o Parlamento já nos tem habituado. Mais uma vez este consegue ser mais fundamentalista que a própria Comissão em termos de liberalização do comércio e seguir as regras da OMC. O relatório defende a liberalização do comércio e o princípio da reciprocidade e da imposição de medidas de retaliação. Toda a sua lógica é de rivalidade por quotas de mercado em nome da concorrência. Não uma lógica de cooperação, onde o comércio tem um papel a desempenhar no desenvolvimento, mas não é tudo. Apesar do relatório não acompanhar as nossas propostas do comércio ao serviço de um desenvolvimento mais equitativo dos países, neste momento, este é o único mecanismo existente de defesa contra as importações objeto de dumping, necessário para proteger, principalmente os pequenos e médios empresários portugueses.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), per iscritto. - Ho votato a favore poiché credo che si debba migliorare la prevedibilità per le imprese, informandole sulle eventuali misure antidumping/antisovvenzioni almeno due settimane prima che i dazi provvisori vengano applicati.

La commissione per il commercio internazionale ha approvato all'unanimità un pacchetto di 11 emendamenti di compromesso su questioni quali la creazione di un help desk efficace per le PMI, la riduzione della durata del periodo dell'inchiesto ora limitata a 12 mesi, con la possibilità di imporre dazi provvisori dopo 6 mesi, informazioni complete ed efficaci da parte della Commissione al Parlamento. È stato poi cancellato il rimborso sugli importatori.

Sono deluso dal fatto che non sia stato raggiunto nessun accordo di compromesso riguardo ai punti più importanti e controversi della clausola di trasporto e regola dei dazi inferiori. La maggior parte della commissione e dei deputati ha sostenuto la soppressione del punto "clausola di trasporto" e l'estensione della disposizione di non applicazione della regola del dazio minore. L'efficacia, la riduzione della minaccia di ritorsioni, la trasparenza e la prevedibilità sono obiettivi fondamentali, che insieme assicurano la fiducia dell'opinione pubblica.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne - Systém Európskej únie na ochranu obchodu je založený na pravidlách Svetovej obchodnej organizácie a umožňuje členským štátom riešiť nekalé praktiky, cenový dumping a dotácie zo strany tretích krajín a udržovať tým rovnováhu trhu a rovnaké podmienky pre všetkých zúčastnených. Európska komisia si vytýčila cieľ modernizovať súčasné pravidlá a priniesť nové zmeny, ktoré sa týkajú predovšetkým zrušenia pravidla nižšieho cla v antidumpingových konaniach, ak sa zistí narušenie v oblasti surovín, vracania ciel vybraných počas preskúmania uplynutia platnosti a oznamovanie uloženia dočasných ciel s predstihom. Cieľom modernizácie zo strany Európskej komisie je zvýšenie účinnosti nástrojov, zníženie rizika odvetných akcií zo strany tretích krajín a zvýšenie transparentnosti. V súčasnosti sa totiž stáva pravidlom, že obchod sa stretáva s prekážkami, ktoré vo svojej podstate s obchodom ani nesúvisia, napriek tomu však ovplyvňujú obchodnú politiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. - La relazione riguarda la modifica del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping e il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni.

La revisione riguarda l'applicazione di dazi anti-dumping e anti-sussidi nei confronti di quei beni che dai paesi extra-UE entrano nel nostro mercato. Esprimo un voto favorevole alla relazione in quanto si pone come fine il contrasto alla concorrenza sleale.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. - Az Európai Unió gazdasága a legnyitottabb gazdaság a világpiacon. Ezt egyre többen igyekeznek a maguk előnyére fordítani, rászoknak a tisztességtelen gyakorlatokra. Sajnos egyre gyakrabban találkozunk dömpingelt vagy tiltott módon támogatott importáruval. Ezek a tiltott tevékenységek különösen a nyersanyagok és az energia piacán okoznak komoly torzulást. Véleményem szerint a kereskedelmi védelmi eszközöket úgy kell kialakítani, hogy azok mindenfajta tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot képesek legyenek visszaszorítani. Ezért támogatom a kis- és középvállalkozások nagyobb arányú bevonását a dömpingeljárások megindításába. Nem értek egyet azonban az úton levő áruk büntetővám alóli mentesítésével. Az antidömping és antiszubvenciós vámot a kivetésekor úton levő szállítmányra is ki kell terjeszteni, a tisztességtelen gyakorlatoktól el kell rettenteni a kereskedőket. Az uniós ipar sérelmének megfelelő, tehát megtorló elemet nem tartalmazó, alacsonyabb büntetővámot pedig ne alkalmazzuk olyan esetben, amikor az érintett ágazat közvetlen veszélynek van kitéve. A nyersanyag- és energiapiac torzulását előidézni képes tevékenység ebbe a körbe tartozik, ezért ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), na piśmie. - Unijne instrumenty ochrony handlu w moim przekonaniu powinny prawidłowo wyrażać interesy europejskich producentów, importerów oraz konsumentów. Europejskie przepisy TDI są już w tej chwili dość liberalne i na wielu etapach uwzględniają interesy importerów. Zachowanie równowagi między ich interesami a interesami europejskich producentów, których postępowania te mają przecież chronić, jest więc absolutnie konieczne dla zapewnienia konkurencyjności naszego przemysłu.

Musimy pamiętać, że UE jest zależna od surowców sprowadzanych z państw spoza Unii. Wszelkie zaniżanie cen surowców na rynkach obcych powoduje, że tamci producenci stają się bardzo konkurencyjni wobec producentów unijnych. Nie jest to ich przewaga rynkowa, to jest całkowicie sztuczna przewaga uzyskana wyłącznie dzięki interwencji ich rządów. Dużym problemem jest też tzw. zasada cła mniejszego. Stosowanie tej zasady powoduje, że firmy europejskie są w gorszej sytuacji niż ich konkurencja za granicą, ponieważ w postępowaniach ochronnych w UE zagraniczni eksporterzy – którzy za pomocą nieuczciwych praktyk handlowych, takich jak dumping czy subsydia, odbierają rynek naszym producentom – mogą uzyskać cło niższe niż margines dumpingu, właśnie dzięki zasadzie cła mniejszego.

Poparłam wypracowane rozwiązania mające na celu zaradzenie tym problemom i mam nadzieję, że dalsze negocjacje w tej sprawie pozwolą na wypracowanie skutecznych instrumentów ochrony handlu, a tym samym pozwolą zwiększyć konkurencyjność naszych europejskich przedsiębiorców.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Sous le coup des attaques commerciales déloyales et redoutables pour nos entreprises et industries européennes – je garde en mémoire l’affaire des panneaux solaires chinois, qui s’est traduite par des représailles de notre partenaire sur le vin européen –, l’Union européenne s’est décidée à engager une réforme de la politique commerciale, qui n’avait pas connu une seule adaptation de fond depuis plus de quinze ans. Afin de mieux protéger et armer nos entreprises dans un environnement mondial où la réalité économique ne s’accommode pas de pratiques vertueuses et déférentes, le Parlement européen a pris le parti de doter notre appareil économique d’outils de défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping et de subventions de la part de pays tiers. Ce sont les premières étapes d’une réforme responsable que je salue. J’attends désormais que la Commission européenne et le Conseil avancent à leur tour au plus vite sur ce grand chantier, dont les implications sont énormes pour les économies des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE), por escrito. - He votado favorablemente a este informe porque abre una muy interesante vía para desarrollar políticas antidumping dentro de la Unión que servirán para proteger nuestro tejido industrial. El tejido industrial vasco es buen conocedor de las consecuencias del dumping realizado por terceros países, por ejemplo, en los astilleros. Se han introducido también aspectos sociales y medioambientales.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu le rapport de mon collègue Christofer Fjellner relatif aux instruments de défense commerciale utilisés par l'Union européenne pour protéger les entreprises européennes contre les distorsions de concurrence que représentent le dumping ou le subventionnement de produits issus de pays tiers. Ce rapport améliore notamment la visibilité des entreprises, en les informant de toute mesure provisoire antidumping ou antisubvention avant l'imposition de droits, et crée un service d'aide spécifique aux PME pour qu'elles puissent s'informer sur la manière dont elles peuvent recourir aux instruments de défense commerciale. Ce service les aiderait à introduire des plaintes et à présenter les preuves du dumping et des dommages causés par l'importation déloyale. Je me félicite donc de l'adoption de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. - Europa, ze względu na wiele czynników, nigdy nie będzie samowystarczalna, dlatego należy zabiegać o dobre kontakty gospodarcze na całym świecie i pielęgnować je. Powinniśmy jednak podjąć działania chroniące nasze przedsiębiorstwa i konsumentów przed nieuczciwymi handlowcami, którzy nie stosują się do zasad konkurencji. Dlatego popieram modyfikację przepisów dotyczących ceł antydumpingowych i wprowadzenie nowych zasad, służących większej przejrzystości i przewidywalności. Należy przy tym pamiętać, aby zachowując rozwagę, nie zakłócać rynku. Trzeba zwrócić uwagę na nieuczciwe praktyki ze strony państw trzecich, zwłaszcza w aspekcie handlu surowcami, które sprzedają do Europy po zawyżonych cenach. W rezultacie nasze przedsiębiorstwa, korzystając z tych materiałów, przegrywają konkurencję z firmami korzystającymi z produktów zakupionych po pierwotnych cenach. Sprzeciwić się należy również odwrotnym mechanizmom, czyli sprzedawaniu do UE subsydiowanych produktów po zaniżonych cenach, z którymi wówczas nie mogą rywalizować unijni producenci, pozbawieni dofinansowania. Musimy stanowczo przeciwdziałać takim praktykom i umożliwić wszelkie działania instytucjom unijnym.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. - Megint fordítva ül az EU a lovon. Először hagyta, sőt támogatta, hogy az Európában felhalmozott technológiai tudást a minden áron való profithajhászás jegyében kivigyék harmadik országokba. Most pedig harcot hirdet az onnan beáramló termékek ellen dömpingeljárás keretében. Nyugat-Európa történelme a szélsőségekről szól: rabszolgamunka, gyarmatosítás, háborúk. Az organikus, etikus, fenntartható fejlődésnek nincsenek meg a gyökerei. Alighanem a szándék is hiányzik. Szegény, EU-által elnyomott, gyarmatosított hazám kevéske megmaradt munkahelyének védelmében mégis támogatnom kell ezt a torz megoldást.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - La proposta della Commissione per dare nuovo impulso all'economia consiste nel modernizzare i regolamenti contro le importazioni oggetto di dumping e contro le importazioni oggetto di sovvenzioni per i paesi non membri dell'UE.

L'efficacia, la riduzione della minaccia di ritorsioni, la trasparenza e la prevedibilità sono obiettivi eccellenti e necessari per affrontare le nuove sfide del commercio. L'obiettivo è, quindi, oltre al miglioramento delle direttive per gli scambi internazionali, quello di porre le basi per una nuova e più efficiente politica commerciale.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la modernisation des instruments de défense commerciale de l’Union européenne, notamment contre le dumping. L’objectif ici est double. Tout d’abord, il nous faut adapter ces instruments, qui attendent une réforme depuis quinze ans, aux nouveaux défis commerciaux mondiaux, que ce soit en termes de dumping social, environnemental et commercial ou de contrefaçon. L’un des meilleurs exemples du dumping est indubitablement la part dominante prise par les opérateurs chinois sur le marché des panneaux solaires, contre laquelle la Commission européenne a œuvré à l’automne 2013. D’un autre côté, nous avons voulu donner la possibilité à toutes nos nombreuses PME d’accéder à ces instruments de défense commerciale afin qu’elles puissent faire face avec plus d’outils à la concurrence internationale. Ce dossier était donc particulièrement important, non pas pour nous réfugier derrière de nouvelles barrières, mais afin de montrer tout notre réalisme et notre combativité à l’heure d’une concurrence internationale qui se renforce à l’échelle de la planète, avec l’affirmation de nouvelles puissances commerciales comme la Chine, le Brésil ou l’Inde.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. - I voted in favour of sending this report back to committee for informal negotiations with the Council because the core aim of this modernisation exercise is to increase the transparency, accountability and speed of the TDI process. The proposals adopted by INTA are moderate and seek to level the playing field for EU producers while maintaining predictability for European importers.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui insiste sur l’accès des PME aux instruments de défense commerciale, celles-ci étant jusqu’à présent désavantagées par le coût et la complexité des enquêtes antidumping. Ainsi, un service d’assistance devrait aider les PME à introduire des plaintes et à fournir des informations relatives aux procédures.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - A luta anti-dumping é essencial para a defesa da indústria europeia. Principalmente em determinados setores como sejam os têxteis ou o calçado. Os países como Portugal são muito afetados por essas práticas. A aprovação deste regulamento vem contribuir para o combate a essa prática muito prejudicial para a economia da UE. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - There is a need to modernise both the anti-dumping and the anti-subsidy regulations currently in place in order to increase transparency and predictability as well as maintain public trust. Therefore, I have voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - The EU’s trade defence is based on the WTO ,which allows Member States to address unfair practices and dumping and restore a level playing field. The report says that in the current economic conditions the EU should not grant any more unilaterally favourable conditions. I have therefore voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce qui pourrait apparaître comme une avancée de la politique commerciale européenne dans la lutte contre le dumping n'est pas du tout à la hauteur des enjeux des ravages provoqués par le libre-échange, dont l'Union européenne, et tout particulièrement la Commission, demeure un zélé promoteur. Le récent traitement de l'importation de panneaux solaires chinois le prouve: alors que les produits chinois occupent 80 % du marché européen et que 25 000 emplois d'une filière stratégique ont été détruits, la timide proposition de la Commission a été retirée aussitôt après que la Chine ait formulé des menaces de rétorsion. Le rapporteur participe à abaisser les rares acquis du texte; il est contre une application du droit antidumping dans sa totalité, même limitée au marché des matières premières, soulignant que la plupart des biens exportés par les entreprises sont issus de biens intermédiaires importés. Dans cette logique, il ne se prive pas de rappeler que le dumping n'est pas une pratique interdite par l'OMC, seul le dumping "préjudiciable" l'est. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. - Dumping bzw. subventionierte Einfuhren aus Drittländern stellen eine große Gefahr für den europäischen Markt dar. Um dieser Gefahr mit sinnvollen Maßnahmen zu begegnen, will die EU sowohl Antidumping- als auch Antisubventionsverordnungen fördern, welche sich in der Verbesserung der Wirksamkeit der Instrumente gegen Dumping, durch die Verringerung der Gefahr von von Drittländern ausgehenden Vergeltungsmaßnahmen sowie durch die Verbesserung der Transparenz und der Berechenbarkeit in Fällen von Dumping ausdrücken. Da ich der Ansicht bin, dass nur eine gezielte Bekämpfung von Dumping von Waren, die aus Drittländern stammen, in der EU einen langwierigen Erfolg haben kann und dies auch im Sinne der europäischen Marktpolitik ist, habe ich diesem Antrag zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (ECR), in writing. - The Commission’s Modernisation of Trade Defence Instruments (MTDI) package will revise existing EU anti-dumping and anti-subsidy regulations, including a number of non-regulatory changes. Coming from a constituency in which small and medium-sized enterprises form the backbone of the local economy, I am supportive of moves to ensure that SMEs in Northern Ireland can benefit from increased access to EU trade defence tools. For too long, initiating anti-dumping and anti-subsidy investigations has been the sole preserve of large companies that can afford them. This report, and amendments to it, makes several useful proposals in terms of more assistance to SMEs in the form of a helpdesk, and the ability of sectors largely made up of SMEs to impose higher duties on imports of dumped and subsidised goods. Nevertheless, I believe the report is ultimately an imbalanced one due to some less useful proposals. For instance, I cannot support the proposed limitations on the use of the Lesser Duty Rule, which would excessively increase the level of duties imposed. Moreover, the proposals would grant the European Commission greater ex-officio powers to counter tit-for-tat retaliation, which are both ineffective and counterproductive if industry has not lodged a complaint.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. - Unlautere Handelspraktiken von Unternehmen aus Drittstaaten haben verheerende Auswirkungen auf die europäische Industrie. Der unfaire Wettbewerb gefährdet heimische Wirtschaftsstandorte und damit auch zahlreiche Arbeitsplätze. Strafzölle gegen Dumping und Subventionen sind oft die einzige Möglichkeit, die produzierenden Wirtschaftszweige zu schützen, siehe die chinesischen Solarpaneele oder die aktuelle Untersuchung gegen chinesisches Solarglas. Die Kommission muss daher schnell und effizient auf Dumping und subventionierte Einfuhren reagieren können. Die Untersuchungen gehören beschleunigt und es braucht abschreckende und wirksame Sanktionen. Handelsschutz bei offenen Märkten ist vor allem für die kleinen und mittleren Unternehmen lebenswichtig. Wir wollen auch nicht vergessen, dass soziale und Umweltfragen ebenfalls in den Handelsschutz aufgenommen und integriert werden müssen! Weil der gegenständliche Bericht ein Schritt in die richtige Richtung ist, habe ich positiv abgestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. - Z entuzjazmem przyjmuję proponowane zmiany w sprawie ochrony rynku europejskiego przed zbyt tanim importem. Usprawnienie działania instrumentów ochrony rynku pozwoli na dokładniejsze zabezpieczenie gospodarek państw członkowskich przed działaniem na szkodę danej grupy producentów unijnych. Zwiększenie stawek celnych spowoduje zahamowanie przywozu na rynek unijny towarów z krajów trzecich po cenach dumpingowych lub też towarów subsydiowanych, co w znacznej mierze przychyli się do stabilizacji polskiego przemysłu i asekuracji miejsc pracy dla polskich pracowników. Ograniczenie wynikające z podniesienia cła w stosunku do napływu towarów pośrednich, które stosowane są do wytwarzania unijnych produktów eksportowych, w dużej mierze przyczyni się do wzrostu gospodarczego w UE, wynikającego z pobudzenia lokalnych gospodarek. Odpowiednia silna ochrona przed nieuczciwym importem pozwoli na bezpieczne rozwijanie unijnego przemysłu.

Biorąc pod uwagę korzyści płynące z lepszej kontroli importu i możliwości, jakie dzięki temu powstają, będę głosował za przyjęciem sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej i rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. - Balsavau už šį pranešimą, kadangi sutinku su tuo, kad Europos Sąjungai reikia veiksmingų antidempingo priemonių. Šis klausimas yra labai aktualus ir Lietuvai, kadangi kalbame apie sąžiningos konkurencijos ES rinkoje užtikrinimą. Šiuo metu ES valstybių gamintojams dažnai tenka konkuruoti su gerokai pigesne produkcija, importuojama iš šalių su stipriai žemesnėmis energetinių išteklių kainomis, su stipriai žemesniais darbo standartais. Tarptautinė prekyba atneša daug naudos, tačiau ji neturi skatinti lenktynių, kas sutaupys daugiau darbuotojų ar gamtos apsaugos sąskaita. Manau, kad Parlamento priimtas antisubsidijų ir antidempingo reglamentas leis apginti ES pramonės politiką ir ES darbuotojų teises ir leis greitai bei veiksmingai reaguoti į ES šalių kompanijų skundus apie nesąžiningos konkurencijos atvejus iš trečiųjų šalių. Sutinku su EP daugumos pozicija, raginančia Europos Komisiją būti atsargesne prisiimant tarptautinius įsipareigojimus. PPO nuostatos turi būti vykdomos, tačiau krizės akivaizdoje papildomi, griežtesni įsipareigojimai turi būti prisiimami labai atsargiai.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - A proposta da Comissão na base do presente relatório visa modernizar os regulamentos anti-dumping e antissubvenções e implica quatro alterações centrais: 1) a eliminação da regra do direito inferior em casos de anti-dumping em que estão presentes distorções estruturais ao nível das matérias-primas e em todos os casos de antis subvenções, 2) a obrigação para produtores da União de cooperar em inquéritos ex officio, 3) o reembolso de direitos cobrados durante reexames da caducidade e 4) a notificação com duas semanas de antecedência em relação à introdução de direitos provisórios, habitualmente mencionados como a cláusula de transporte. Estas alterações assentam em três objetivos: aumentar a eficácia dos instrumentos, reduzir a ameaça de retaliação por parte de países terceiros e aumentar a transparência e a previsibilidade. O Parlamento acolhe com agrado estes objetivos e acredita que os mesmos devem ser combinados com vista a manter a confiança pública nos instrumentos. De facto, a eficácia, a redução da ameaça de retaliação, a transparência e a previsibilidade são objetivos admiráveis que, combinados, garantem a confiança pública no instrumento pelo que o Parlamento apresentou sempre que possível o reforço destes objetivos.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. - Considerando che la proposta della Commissione è tesa a modernizzare i regolamenti antidumping e antisovvenzioni e tenuto conto dell'importanza che riveste il tema relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea; concordando sul fatto che la trasparenza e la prevedibilità sono elementi essenziali per tutte le parti coinvolte e hanno lo scopo di garantire il mantenimento della fiducia dell'opinione pubblica, nonché la responsabilità e la legittimità degli strumenti, ho espresso il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Damping i subvencionirani uvoz iz zemalja koje nisu članice Europske unije predstavljaju jednu od glavnih prijetnji funkcioniranja gospodarstva Europske unije. Ovdje nije riječ o protekcionizmu industrija Unije, nego o tome da su te mjere često jedini način na koji bi Europska unija mogla zaštititi proizvođačke industrije od štete koja bi bila nanesena raznim nepoštenim trgovinskim praksama.

Uvažavajući iznimnu važnost regulacije ovog pitanja, izražavam zadovoljstvo zbog toga što Europski parlament ravnopravno s Vijećem odlučuje o ovom pitanju. S obzirom na to da se Uredba o antidampingu i Uredba protiv subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije nisu značajnije revidirale od završetka Urugvajske runde 1995. godine, krajnje je vrijeme za modernizaciju mjera i njihovu prilagodbu novim prilikama na globalnom tržištu, koje su se od tada značajno izmijenile, a u cilju postizanja veće učinkovitosti, djelotvornosti i zaštite europskih proizvođača.

Antidampinške mjere, uz mjere protiv subvencioniranog uvoza, često su jedini način na koji Europska unija može zaštititi proizvođačke industrije od štete koja im se nanosi raznim nepoštenim trgovinskim praksama te ih kao takve svakako vrijedi podržati.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. – Il était primordial pour l'Union européenne de moderniser ses instruments de défense commerciale afin de les adapter à l'environnement commercial mondial actuel. Ce n'est pas être protectionniste que de vouloir garantir à nos entreprises d'évoluer dans un contexte international propice aux échanges commerciaux loyaux. Cet instrument, dont nous avions cruellement besoin, permettra à l'Union d'agir rapidement lorsque la concurrence provenant des pays tiers ne respecte pas les règles du commerce international. Je suis très heureux de m'être battu pour que ce rapport soit adopté de manière à ce que les entreprises européennes soient assurées d'évoluer dans le meilleur cadre commercial possible. Ce rapport met particulièrement l'accent sur le soutien aux PME, qui, dans le contexte actuel de crise économique, souffrent d'avantage de la concurrence déloyale des pays tiers. Celles-ci doivent pouvoir utiliser cet instrument au même titre que les autres entreprises européennes. Assurer aux entreprises européennes un avenir prospère passe également par la modernisation des instruments de défense commerciale de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – Ce midi, le Parlement a adopté un texte visant à mieux défendre l’Europe contre les importations faisant l’objet d’un dumping et de subventions de la part de pays non membres de l’Union. Il était temps d'adapter la législation de 1995. En vingt ans, le monde s'est métamorphosé, les échanges commerciaux se sont multipliés et de nouvelles puissances économiques ont vu le jour. J’ai soutenu ce rapport car il est inacceptable de laisser certains pays comme la Chine bafouer en toute impunité les règles fondamentales de l’OMC. En accordant une subvention de 10 % à ses exportations depuis plus d'un an maintenant, Pékin aggrave le déficit commercial des autres pays. L'Europe ne peut plus rester les bras croisés, et encore moins désunie comme ce fut le cas dans le dossier du photovoltaïque. Elle doit taper du poing et apprendre à se faire respecter. Il est primordial d’accroître l'efficacité des instruments de protection commerciale mais aussi de les rendre plus accessibles aux PME. Au lieu de taper sur les doigts d’un partenaire bien plus fiable, comme les États-Unis, l’Union ferait mieux d’être plus stricte avec la Chine, qui n'hésite pas à passer outre un des principes élémentaires du libéralisme: la liberté du commerce.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. - In favour. The Commission proposal, aiming at modernising both the anti-dumping and anti-subsidy regulations, entails four central changes: the removal of the lesser duty rule in anti-dumping cases where structural raw material distortions are present and in all anti-subsidy cases, the obligation for Union producers to cooperate in ex-officio investigations, the reimbursement of duties collected during expiry reviews, and the two weeks’ notice before provisional duties are introduced, commonly referred to as the shipping clause. The Commission’s rationale is based on three objectives: to increase the effectiveness of the instruments, to reduce the threat of retaliation from third country, and to increase transparency and predictability. The Rapporteur welcomes these three objectives and believes that they have to be combined in order to keep public trust in the instruments. The Rapporteur therefore wishes to outline the core of the Draft Report by raising the below questions.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. - L'Unione europea deve alzare i dazi doganali come strumento di lotta al dumping, aiutando le piccole imprese a sfruttare le misure disponibili a riguardo. Questo deve valere anche contro il dumping sociale o ambientale.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (PPE), per iscritto. - Negli ultimi anni l'Europa ha assistito a un progressivo deterioramento dello scenario commerciale globale, per via in particolare dell'aumentato ricorso a politiche protezionistiche e di distorsione praticate con determinazione in diverse aree del globo, scenario particolarmente insidioso per l'industria continentale.

La proposta della Commissione europea prevede che, in presenza di distorsioni strutturali nelle materie prime vengano meno le ragioni di tale misura di favore, e che rispetto a tali fattispecie il livello di dazio anti-dumping/anti-sovvenzione applicabile non sia vincolato al solo margine di danno subito ma possa andare oltre.

In particolare trova il mio consenso ed il mio supporto la posizione contenuta negli emendamenti proposti dalla commissione INTA, che confermano e anzi rafforzano le fattispecie rispetto alle quali sarebbe possibile in futuro non applicare la "lesser duty rule" aggiungendo in particolare, oltre alle materie prime, l'energia e le forme di sovvenzione. Per questo ho espresso il mio voto favorevole agli emendamenti in questione, così come il testo nel suo insieme votato dalla commissione INTA, augurandomi che tali modifiche contribuiscano a modernizzare, in modo coerente e allo stesso tempo equilibrato, gli attuali strumenti di difesa commerciale europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – Cette réforme est simplement nécessaire: rien n'a été modifié depuis 1995. Si nos instruments de défense commerciale restent pertinents sur le fond, plusieurs affaires récentes, dont celle des panneaux solaires chinois, ont bien montré qu'ils n'étaient plus toujours adaptés à l'environnement commercial mondial. Les amendements que nous avons adoptés aujourd'hui vont mieux armer nos entreprises contre toutes les formes de dumping: commercial, social et environnemental. Nous avons également voulu moderniser de manière très concrète les règlements européens existants. Par exemple, en facilitant l'accès des petites et moyennes entreprises aux IDC ou en diminuant les délais d'enquêtes afin de renforcer leur sécurité juridique. J'attends maintenant que la Commission européenne, qui a commencé ses travaux très tard et qui nous a imposé un calendrier resserré, ainsi que le Conseil, se mettent très vite au travail. Notre objectif commun doit être que ces IDC modernisés entrent en vigueur le plus rapidement possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette réforme des "instruments européens de défense commerciale (IDC)" afin de lutter contre la concurrence déloyale de certaines importations, dont le cas le plus exemplaire fut les panneaux solaires chinois. Ces instruments permettront à l'Europe d'augmenter unilatéralement les droits de douanes pour compenser le dumping de produits ultra subventionnés par nos concurrents commerciaux. L'objectif de cette refonte est également de mieux armer nos entreprises contre toutes les formes de concurrence déloyale: économique, sociale ou environnementale.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - Il mio voto favorevole è legato a quelle misure della proposta della Commissione che garantiscono un impiego efficace degli strumenti, come il rimborso dei dazi raccolti durante le revisioni in previsione della scadenza.

Inoltre, plaudo ad alcuni punti sollevati dal relatore, in particolare in merito alla capacità della Commissione di avviare procedimenti d'ufficio e alla sua reale capacità di ridurre il rischio di ritorsioni, dato che un produttore di un paese terzo può desumere per conto di quale produttore dell'Unione la Commissione stia agendo. Il relatore tocca un altro tasto rilevante in merito all'eliminazione parziale della regola del dazio inferiore, che potrebbe aggravare la minaccia di ritorsioni, favorendo il principio del "ripagare con la stessa moneta".

Un altro punto che mi sta particolarmente a cuore è l'accesso alle informazioni, che ad oggi è molto limitato per le parti interessate e che necessita di un approccio incisivo in favore di un elevato grado di trasparenza. A tale proposito, apprezzo la proposta di introdurre un sistema di notificazione con il quale ai legali rappresentanti o alle parti interessate sia notificata l'aggiunta di nuovi fascicoli all'inchiesta, insieme a un accesso online a tutti i fascicoli non riservati.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. - I voted in favour of this report as I believe in better transparency, accountability and speed in the trade defence instruments process.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte sur la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping. Ce texte modernise donc la procédure européenne antidumping qui est un des principaux outils utilisés par l'UE pour réguler les importations et protéger son marché sur la base des règles du commerce international. Grâce à ce texte, nous encadrons strictement cette pratique en nous réservant la possibilité de mettre en place ou d'augmenter les taxes des produits lorsqu'ils arrivent sur le continent européen. Cette mesure permettra aux États européens de promouvoir les produits fabriqués en Europe et de préserver les emplois sur le sol européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Nous sommes d'accord sur les objectifs poursuivis par la Commission. L'efficacité, la réduction des menaces de rétorsion, la transparence et la prévisibilité sont des objectifs fort louables qui, lorsqu'ils se conjuguent, garantissent la confiance du public dans l'instrument. En substance, le rapporteur ne souhaite pas aller au-delà de ces objectifs, mais il relève des domaines dans lesquels ces objectifs peuvent être renforcés en apportant des réponses aux questions soulevées ci-dessus.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. - A presente proposta visa melhorar a previsibilidade para as empresas através de informação de toda e qualquer medida provisória de anti-dumping ou de antissubvenções duas semanas antes da imposição de direitos e de uma não aplicação de direitos provisórios durante esse prazo. Além disso, pretende-se reembolsar aos importadores os direitos recebidos antes do reexame realizado ao abrigo da expiração de medidas se se concluir pela inutilidade da manutenção de medidas de defesa comercial após cinco anos. Pelos motivos expostos, votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte. La production européenne se retrouve en concurrence avec des producteurs de pays tiers qui appliquent des normes sociales et environnementales très inférieures aux nôtres. Il en résulte une concurrence déloyale pour nos entreprises et nos emplois, une pression à la baisse sur nos exigences et une désindustrialisation de l'Union. Ce rapport pose des actes importants pour permettre à l'Europe de pouvoir imposer des droits plus stricts sur les importations qui ne présentent pas un niveau suffisant de normes sociales et environnementales. De plus, il prend en compte la difficulté pour les PME de participer à des enquêtes antidumping en proposant un service d'aide aux PME. Il s'agit d'un pas en avant mais le chemin reste long pour protéger nos industries, nos travailleurs et notre environnement et assurer la pérennité du modèle européen de développement durable: produire efficacement dans le respect des hommes et des écosystèmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru amendamentele adoptate de Parlamentul European referitoare la propunerea de regulament de modificare a Regulamentului nr. 1225/2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene și a Regulamentului nr. 597/2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene.

Este necesar ca anumite dispoziții ale regulamentelor să fie modificate în scopul de a îmbunătăți transparența și previzibilitatea, de a oferi măsuri eficace de combatere a retorsiunii din partea țărilor terțe, de a îmbunătăți eficacitatea și asigurarea punerii în aplicare și de a optimiza practicile de reexaminare. Sectoarele lipsite de omogenitate și fragmentate, compuse în mare parte din IMM-uri, au dificultăți în a accede la procedurile de apărare a comerțului, din cauza complexității acestor proceduri și a costurilor aferente ridicate. Accesul IMM-urilor ar trebui îmbunătățit prin consolidarea rolului serviciului de asistență pentru IMM-uri, care ar trebui să sprijine IMM-urile în depunerea de plângeri și în atingerea pragurilor necesare pentru demararea unor anchete. Procedurile administrative asociate cu procedurile de apărare a comerțului ar trebui, de asemenea, să fie mai bine adaptate la constrângerile IMM-urilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Torvalds (ALDE), in writing. - First of all I want to say that it is of course important for the EU to have a trade defence. However, we must be careful not to go too far and instead raise barriers that will increase the costs for our export industry, curtailing competiveness and triggering potential trade tensions. The list of exceptions introduced in the International Trade Committee is extensive, going far beyond the Commission’s proposal. Therefore I could not support that line, and there were several reasons for not supporting these exceptions. First of all, I want it to be a legal instrument, not punishing our trading partners and risking a trade war. Secondly, intermediate goods: removing the lesser duty rule will have a negative effect on the EU’s access to intermediate goods. Considering the much more globalised value chain of 2013 compared to 1995, when the last reform of the instruments was made, the increased duty level will not only keep finished dumped third country goods out of the European market but might have an impact beyond the scope of foreign goods. Lastly, This will also harm European users. I do not want to create more hurdles for the European export industry.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe de Villiers (EFD), par écrit. – Selon les règles de l’OMC, le dumping est illégal s’il est préjudiciable et la preuve dudit préjudice est à apporter par la victime.

Aujourd’hui, 50% des importations de l’Union européenne sont des biens intermédiaires et la mondialisation de la chaîne de valeur a explosé ces dernières années. De plus, l’abandon de nos industries et les transferts de technologies actuels empêcheront tout retour de la compétitivité européenne dans le marché mondial ouvert.

La Commission européenne peine à réagir face aux préjudices causés par les pratiques de dumping social ou environnemental ou par les subventions illégales en raison des mesures de rétorsions de la part des pays tiers, qui sont censés être nos partenaires commerciaux.

Ainsi, la base du commerce international telle que définie par la Commission européenne, pion de l’OMC, est à revoir.

Alors que les États tiers et ceux qui sont considérés comme émergents (Russie, Chine), bénéficient d’une grande ouverture de nos marchés, les leurs demeurent inaccessibles pour nos produits ou services.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. - Der vorgelegte Entschließungsantrag beschäftigt sich mit der Zusammenarbeit bei der Durchsetzung der Wettbewerbspolitik und befasst sich hauptsächlich mit der Zusammenarbeit zwischen EU und der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Es wurden bereits wichtige Schritte unternommen, aber der Berichterstatter ist der Auffassung, dass vor allem Kartelle von der schweizerischen Wettbewerbskommission weiterhin entschieden bekämpft werden sollen.

 
Avis juridique - Politique de confidentialité