Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 5. veebruar 2014 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a) (vt protokoll)
 4.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 5.Reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antav hüvitis ja abi (arutelu)
 6.Kolmandate riikide kodanike hooajatöö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimused (arutelu)
 7.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 8.Kolmandate riikide kodanike hooajatöö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimused (arutelu)
 9.Hääletused
  9.1.Kolmandate riikide kodanike hooajatöö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimused (A7-0428/2013 - Claude Moraes) (hääletus)
  9.2.Atlandi suursilm-tuuni import (A7-0475/2013 - Raül Romeva i Rueda) (hääletus)
  9.3.ELi ja Gaboni vaheline protokoll, millega määratakse kindlaks kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A7-0049/2014 - João Ferreira) (hääletus)
  9.4.Euroopa Liidu ning Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelised suhted (A7-0054/2014 - Ricardo Cortés Lastra) (hääletus)
  9.5.Looduskatastroofide ja inimtegevusest tingitud katastroofide vastu kindlustamine (A7-0005/2014 - Sampo Terho) (hääletus)
  9.6.Konsulteerimine Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega tõelise majandus- ja rahaliidu kontekstis toimuva sotsiaaldialoogi struktuuri ja korralduse teemal (hääletus)
  9.7.Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2015 (hääletus)
  9.8.Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimehe ametissenimetamine (A7-0086/2014 - Sharon Bowles) (hääletus)
  9.9.Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline nende konkurentsiõiguse kohaldamisel tehtavat koostööd käsitlev leping (A7-0060/2014 - George Sabin Cutaş) (hääletus)
  9.10.Konkurentsipoliitika jõustamist käsitlevad ELi koostöölepingud ja edasised arengusuunad (B7-0088/2014) (hääletus)
  9.11.Volituste andmine liikmesriikidele relvakaubanduslepingu ratifitseerimiseks Euroopa Liidu huvides (A7-0041/2014 - David Martin) (hääletus)
  9.12.Relvakaubandusleping (B7-0075/2014) (hääletus)
  9.13.Kaitse dumpinguhinnaga impordi ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner) (hääletus)
  9.14.Ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimine (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas) (hääletus)
  9.15.Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavad seadmed ja kaitsesüsteemid (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová) (hääletus)
  9.16.Tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalid (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová) (hääletus)
  9.17.Mitteautomaatkaalud (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová) (hääletus)
  9.18.Elektromagnetiline ühilduvus (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová) (hääletus)
  9.19.Teatavates pingevahemikes kasutatavad elektriseadmed (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová) (hääletus)
  9.20.Liftid ja lifti ohutusseadised (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová) (hääletus)
  9.21.Lihtsad surveanumad (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová) (hääletus)
  9.22.Mõõtevahendid (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová) (hääletus)
  9.23.Reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antav hüvitis ja abi (A7-0020/2014 - Georges Bach) (hääletus)
  9.24.Maksejõuetusmenetlus (A7-0481/2013 - Klaus-Heiner Lehne) (hääletus)
  9.25.Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański) (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
  10.1.Ebaseaduslikult sisserännanud naised Euroopa Liidus (A7-0001/2014 - Norica Nicolai)
  10.2.Kolmandate riikide kodanike hooajatöö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimused (A7-0428/2013 - Claude Moraes)
  10.3.Atlandi suursilm-tuuni import (A7-0475/2013 - Raül Romeva i Rueda)
  10.4.ELi ja Gaboni vaheline protokoll, millega määratakse kindlaks kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A7-0049/2014 - João Ferreira)
  10.5.Euroopa Liidu ning Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelised suhted (A7-0054/2014 - Ricardo Cortés Lastra)
  10.6.Looduskatastroofide ja inimtegevusest tingitud katastroofide vastu kindlustamine (A7-0005/2014 - Sampo Terho)
  10.7.Konsulteerimine Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega tõelise majandus- ja rahaliidu kontekstis toimuva sotsiaaldialoogi struktuuri ja korralduse teemal
  10.8.Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2015
  10.9.Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimehe ametissenimetamine (A7-0086/2014 - Sharon Bowles)
  10.10.Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline nende konkurentsiõiguse kohaldamisel tehtavat koostööd käsitlev leping (A7-0060/2014 - George Sabin Cutaş)
  10.11.Konkurentsipoliitika jõustamist käsitlevad ELi koostöölepingud ja edasised arengusuunad (B7-0088/2014)
  10.12.Volituste andmine liikmesriikidele relvakaubanduslepingu ratifitseerimiseks Euroopa Liidu huvides (A7-0041/2014 - David Martin)
  10.13.Relvakaubandusleping (B7-0075/2014)
  10.14.Kaitse dumpinguhinnaga impordi ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
  10.15.Ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimine (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas)
  10.16.Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavad seadmed ja kaitsesüsteemid (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová)
  10.17.Tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalid (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová)
  10.18.Mitteautomaatkaalud (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová)
  10.19.Elektromagnetiline ühilduvus (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová)
  10.20.Teatavates pingevahemikes kasutatavad elektriseadmed (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová)
  10.21.Liftid ja lifti ohutusseadised (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová)
  10.22.Lihtsad surveanumad (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová)
  10.23.Mõõtevahendid (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová)
 11.Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavad seadmed ja kaitsesüsteemid (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová) - Tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalid (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová) - Mitteautomaatkaalud (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová) - Elektromagnetiline ühilduvus (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová) - Teatavates pingevahemikes kasutatavad elektriseadmed (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová) - Liftid ja lifti ohutusseadised (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová) - Lihtsad surveanumad (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová) - Mõõtevahendid (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová)
  11.1.Reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antav hüvitis ja abi (A7-0020/2014 - Georges Bach)
  11.2.Maksejõuetusmenetlus (A7-0481/2013 - Klaus-Heiner Lehne)
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 14.Olukord Ukrainas (arutelu)
 15.Euroopa roll Kesk-Aafrika Vabariigis (arutelu)
 16.Olukord Süürias (arutelu)
 17.Bulgaaria piirile saabuvad Süüria pagulased (arutelu)
 18.Olukord Egiptuses (arutelu)
 19.ELi ja Venemaa tippkohtumine (arutelu)
 20.Pagulaste surmaga lõppenud väidetav merele tagasisaatmine Kreeka rannikult (Farmakonisi) (arutelu)
 21.Bosnia ja Hertsegoviina 2013. aasta eduaruanne - Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2013. aasta eduaruanne - Montenegro 2013. aasta eduaruanne (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 23.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2445 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (7731 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika