Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 5. helmikuuta 2014 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla): ks. pöytäkirja
 4.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 5.Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus ja apu (keskustelu)
 6.Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset kausityötä varten (keskustelu)
 7.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 8.Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset kausityötä varten (keskustelu)
 9.Äänestykset
  9.1.Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset kausityötä varten (A7-0428/2013 - Claude Moraes) (äänestys)
  9.2.Atlantin isosilmätonnikalan tuonti (A7-0475/2013 - Raül Romeva i Rueda) (äänestys)
  9.3.EU:n ja Gabonin kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskeva pöytäkirja (A7-0049/2014 - João Ferreira) (äänestys)
  9.4.Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan väliset suhteet (A7-0054/2014 - Ricardo Cortés Lastra) (äänestys)
  9.5.Luonnonkatastrofeja ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja koskevat vakuutukset (A7-0005/2014 - Sampo Terho) (äänestys)
  9.6.ETSK:n kuuleminen työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun rakenteesta ja järjestämisestä todellisen EMUn puitteissa (äänestys)
  9.7.Parlamentin vuoden 2015 istuntokalenteri (äänestys)
  9.8.Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittäminen (A7-0086/2014 - Sharon Bowles) (äänestys)
  9.9.Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton sopimus niiden kilpailulainsäädännön soveltamista koskevasta yhteistyöstä (A7-0060/2014 - George Sabin Cutaş) (äänestys)
  9.10.Kilpailupolitiikan täytäntöönpanoa koskevat unionin yhteistyösopimukset - tulevat toimet (B7-0088/2014) (äänestys)
  9.11.Jäsenvaltioiden valtuuttaminen ratifioimaan asekauppasopimus Euroopan unionin edun vuoksi (A7-0041/2014 - David Martin) (äänestys)
  9.12.Asekauppasopimus (B7-0075/2014) (äänestys)
  9.13.Polkumyynnillä muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta ja muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner) (äänestys)
  9.14.Yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas) (äänestys)
  9.15.Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitetut laitteet ja suojajärjestelmät (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová) (äänestys)
  9.16.Siviilikäyttöön tarkoitetut räjähdystarvikkeet (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová) (äänestys)
  9.17.Muut kuin itsetoimivat vaa'at (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová) (äänestys)
  9.18.Sähkömagneettinen yhteensopivuus (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová) (äänestys)
  9.19.Tietyllä jännitealueella toimivat sähkölaitteet (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová) (äänestys)
  9.20.Hissit ja hissien turvakomponentit (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová) (äänestys)
  9.21.Yksinkertaiset paineastiat (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová) (äänestys)
  9.22.Mittauslaitteet (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová) (äänestys)
  9.23.Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus ja apu (A7-0020/2014 - Georges Bach) (äänestys)
  9.24.Maksukyvyttömyysmenettelyt (A7-0481/2013 - Klaus-Heiner Lehne) (äänestys)
  9.25.Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030 (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański) (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
  10.1.Paperittomat maahanmuuttajanaiset Euroopan unionissa (A7-0001/2014 - Norica Nicolai)
  10.2.Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset kausityötä varten (A7-0428/2013 - Claude Moraes)
  10.3.Atlantin isosilmätonnikalan tuonti (A7-0475/2013 - Raül Romeva i Rueda)
  10.4.EU:n ja Gabonin kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskeva pöytäkirja (A7-0049/2014 - João Ferreira)
  10.5.Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan väliset suhteet (A7-0054/2014 - Ricardo Cortés Lastra)
  10.6.Luonnonkatastrofeja ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja koskevat vakuutukset (A7-0005/2014 - Sampo Terho)
  10.7.ETSK:n kuuleminen työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun rakenteesta ja järjestämisestä todellisen EMUn puitteissa
  10.8.Parlamentin vuoden 2015 istuntokalenteri
  10.9.Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittäminen (A7-0086/2014 - Sharon Bowles)
  10.10.Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton sopimus niiden kilpailulainsäädännön soveltamista koskevasta yhteistyöstä (A7-0060/2014 - George Sabin Cutaş)
  10.11.Kilpailupolitiikan täytäntöönpanoa koskevat unionin yhteistyösopimukset - tulevat toimet (B7-0088/2014)
  10.12.Jäsenvaltioiden valtuuttaminen ratifioimaan asekauppasopimus Euroopan unionin edun vuoksi (A7-0041/2014 - David Martin)
  10.13.Asekauppasopimus (B7-0075/2014)
  10.14.Polkumyynnillä muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta ja muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
  10.15.Yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas)
  10.16.Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitetut laitteet ja suojajärjestelmät (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová)
  10.17.Siviilikäyttöön tarkoitetut räjähdystarvikkeet (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová)
  10.18.Muut kuin itsetoimivat vaa'at (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová)
  10.19.Sähkömagneettinen yhteensopivuus (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová)
  10.20.Tietyllä jännitealueella toimivat sähkölaitteet (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová)
  10.21.Hissit ja hissien turvakomponentit (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová)
  10.22.Yksinkertaiset paineastiat (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová)
  10.23.Mittauslaitteet (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová)
 11.Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitetut laitteet ja suojajärjestelmät (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová) - Siviilikäyttöön tarkoitetut räjähdystarvikkeet (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová) - Muut kuin itsetoimivat vaa'at (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová) - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová) - Tietyllä jännitealueella toimivat sähkölaitteet (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová) - Hissit ja hissien turvakomponentit (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová) - Yksinkertaiset paineastiat (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová) - Mittauslaitteet (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová)
  11.1.Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus ja apu (A7-0020/2014 - Georges Bach)
  11.2.Maksukyvyttömyysmenettelyt (A7-0481/2013 - Klaus-Heiner Lehne)
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 14.Ukrainan tilanne (keskustelu)
 15.Euroopan rooli Keski-Afrikan tasavallassa (keskustelu)
 16.Syyrian tilanne (keskustelu)
 17.Bulgarian rajoille saapuvat syyrialaispakolaiset (keskustelu)
 18.Egyptin tilanne (keskustelu)
 19.EU:n ja Venäjän huippukokous (keskustelu)
 20.Väitetyt pakolaisten kuolemiin johtaneet käännytykset Kreikan rannikolla (Farmakonisi) (keskustelu)
 21.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus - Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus - Montenegroa koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 23.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2445 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (7731 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö