Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2014 m. vasario 5 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis) (žr. protokola)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis) (žr. protokola)
 4.Gauti dokumentai (žr. protokola)
 5.Kompensavimas ir pagalba keleiviams atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju (diskusijos)
 6.Trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sezoninio darbo tikslais sąlygos (diskusijos)
 7.Parlamento sudėtis (žr. protokola)
 8.Trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sezoninio darbo tikslais sąlygos (diskusijos)
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.Trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sezoninio darbo tikslais sąlygos (A7-0428/2013 - Claude Moraes) (balsavimas)
  9.2.Atlanto didžiaakių tunų importas (A7-0475/2013 - Raül Romeva i Rueda) (balsavimas)
  9.3.ES ir Gabono protokolas, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų susitariančiųjų šalių žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (A7-0049/2014 - João Ferreira) (balsavimas)
  9.4.ES ir Grenlandijos bei Danijos Karalystės santykiai (A7-0054/2014 - Ricardo Cortés Lastra) (balsavimas)
  9.5.Draudimas nuo gaivalinių ir antropogeninių nelaimių (A7-0005/2014 - Sampo Terho) (balsavimas)
  9.6.Konsultacijos su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl socialinio dialogo, susijusio su tikra ekonomine ir pinigų sąjunga, struktūros ir rengimo (balsavimas)
  9.7.2015 m. Parlamento sesijų kalendorius (balsavimas)
  9.8.Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimas (A7-0086/2014 - Sharon Bowles) (balsavimas)
  9.9.Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl bendradarbiavimo taikant konkurencijos teisės aktus (A7-0060/2014 - George Sabin Cutaş) (balsavimas)
  9.10.ES bendradarbiavimo susitarimai konkurencijos politikos įgyvendinimo srityje. Tolesnė veikla (B7-0088/2014) (balsavimas)
  9.11.Valstybių narių įgaliojimas Europos Sąjungos interesais ratifikuoti Sutartį dėl prekybos ginklais (A7-0041/2014 - David Martin) (balsavimas)
  9.12.Sutartis dėl prekybos ginklais (B7-0075/2014) (balsavimas)
  9.13.Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner) (balsavimas)
  9.14.Bendros žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas) (balsavimas)
  9.15.Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemos (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová) (balsavimas)
  9.16.Civiliniam naudojimui skirti sprogmenys (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová) (balsavimas)
  9.17.Neautomatinės svarstyklės (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová) (balsavimas)
  9.18.Elektromagnetinis suderinamumas (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová) (balsavimas)
  9.19.Tam tikrose įtampos ribose skirti naudoti elektros įrenginiai (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová) (balsavimas)
  9.20.Liftų ir lifto saugos įtaisai (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová) (balsavimas)
  9.21.Paprastieji slėginiai indai (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová) (balsavimas)
  9.22.Matavimo priemonės (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová) (balsavimas)
  9.23.Kompensavimas ir pagalba keleiviams atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju (A7-0020/2014 - Georges Bach) (balsavimas)
  9.24.Bankroto bylos (A7-0481/2013 - Klaus-Heiner Lehne) (balsavimas)
  9.25.2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański) (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
  10.1.Dokumentų neturinčios migrantės Europos Sąjungoje (A7-0001/2014 - Norica Nicolai)
  10.2.Trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sezoninio darbo tikslais sąlygos (A7-0428/2013 - Claude Moraes)
  10.3.Atlanto didžiaakių tunų importas (A7-0475/2013 - Raül Romeva i Rueda)
  10.4.ES ir Gabono protokolas, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų susitariančiųjų šalių žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (A7-0049/2014 - João Ferreira)
  10.5.ES ir Grenlandijos bei Danijos Karalystės santykiai (A7-0054/2014 - Ricardo Cortés Lastra)
  10.6.Draudimas nuo gaivalinių ir antropogeninių nelaimių (A7-0005/2014 - Sampo Terho)
  10.7.Konsultacijos su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl socialinio dialogo, susijusio su tikra ekonomine ir pinigų sąjunga, struktūros ir rengimo
  10.8.2015 m. Parlamento sesijų kalendorius
  10.9.Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimas (A7-0086/2014 - Sharon Bowles)
  10.10.Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl bendradarbiavimo taikant konkurencijos teisės aktus (A7-0060/2014 - George Sabin Cutaş)
  10.11.ES bendradarbiavimo susitarimai konkurencijos politikos įgyvendinimo srityje. Tolesnė veikla (B7-0088/2014)
  10.12.Valstybių narių įgaliojimas Europos Sąjungos interesais ratifikuoti Sutartį dėl prekybos ginklais (A7-0041/2014 - David Martin)
  10.13.Sutartis dėl prekybos ginklais (B7-0075/2014)
  10.14.Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
  10.15.Bendros žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas)
  10.16.Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemos (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová)
  10.17.Civiliniam naudojimui skirti sprogmenys (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová)
  10.18.Neautomatinės svarstyklės (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová)
  10.19.Elektromagnetinis suderinamumas (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová)
  10.20.Tam tikrose įtampos ribose skirti naudoti elektros įrenginiai (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová)
  10.21.Liftų ir lifto saugos įtaisai (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová)
  10.22.Paprastieji slėginiai indai (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová)
  10.23.Matavimo priemonės (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová)
 11.Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemos (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová) - Civiliniam naudojimui skirti sprogmenys (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová) - Neautomatinės svarstyklės (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová) - Elektromagnetinis suderinamumas (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová) - Tam tikrose įtampos ribose skirti naudoti elektros įrenginiai (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová) - Liftų ir lifto saugos įtaisai (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová) - Paprastieji slėginiai indai (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová) - Matavimo priemonės (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová)
  11.1.Kompensavimas ir pagalba keleiviams atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju (A7-0020/2014 - Georges Bach)
  11.2.Bankroto bylos (A7-0481/2013 - Klaus-Heiner Lehne)
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 14.Padėtis Ukrainoje (diskusijos)
 15.Europos vaidmuo Centrinės Afrikos Respublikoje (diskusijos)
 16.Padėtis Sirijoje (diskusijos)
 17.Sirijos pabėgėlių antplūdis prie Bulgarijos sienų (diskusijos)
 18.Padėtis Egipte (diskusijos)
 19.ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas (diskusijos)
 20.Tariami nustūmimai nuo Graikijos krantų (Farmakonisio salos), pasibaigę pabėgėlių mirtimi (diskusijos)
 21.2013 m. Bosnijos ir Hercegovinos pažangos ataskaita - 2013 m. buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaita - 2013 m. Juodkalnijos pažangos ataskaita (diskusijos)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 23.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (2445 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (7731 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika