Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 5 februari 2014 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement): zie notulen
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement): zie notulen
 4.Ingekomen stukken: zie notulen
 5.Compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten (debat)
 6.Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen voor seizoenarbeid (debat)
 7.Samenstelling Parlement: zie notulen
 8.Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen voor seizoenarbeid (debat)
 9.Stemmingen
  9.1.Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen voor seizoenarbeid (A7-0428/2013 - Claude Moraes) (stemming)
  9.2.Invoer van grootoogtonijn (A7-0475/2013 - Raül Romeva i Rueda) (stemming)
  9.3.Protocol EU-Gabon tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien in de partnerschapsovereenkomst inzake visserij (A7-0049/2014 - João Ferreira) (stemming)
  9.4.Betrekkingen tussen de EU enerzijds, en Groenland en het Koninkrijk Denemarken anderzijds (A7-0054/2014 - Ricardo Cortés Lastra) (stemming)
  9.5.Verzekering tegen natuurrampen en door mensen veroorzaakte rampen (A7-0005/2014 - Sampo Terho) (stemming)
  9.6.Raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de structuur en de organisatie van het sociaal overleg in het kader van een echte EMU (stemming)
  9.7.Rooster van de plenaire vergaderingen van het Parlement - 2015 (stemming)
  9.8.Benoeming van een ondervoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank (A7-0086/2014 - Sharon Bowles) (stemming)
  9.9.Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende samenwerking inzake de toepassing van hun mededingingswetgeving (A7-0060/2014 - George Sabin Cutaş) (stemming)
  9.10.EU-samenwerkingsovereenkomsten over handhaving van het mededingingsbeleid - de toekomst (B7-0088/2014) (stemming)
  9.11.Verlening van machtiging aan de lidstaten om in het belang van de Europese Unie het Wapenhandelsverdrag te ratificeren (A7-0041/2014 - David Martin) (stemming)
  9.12.Wapenhandelsverdrag (B7-0075/2014) (stemming)
  9.13.Bescherming tegen gedumpte en gesubsidieerde import uit landen die geen lid zijn van de EU (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner) (stemming)
  9.14.Naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas) (stemming)
  9.15.Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová) (stemming)
  9.16.Explosieven voor civiel gebruik (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová) (stemming)
  9.17.Niet-automatische weegwerktuigen (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová) (stemming)
  9.18.Elektromagnetische compatibiliteit (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová) (stemming)
  9.19.Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová) (stemming)
  9.20.Liften en veiligheidscomponenten voor liften (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová) (stemming)
  9.21.Drukvaten van eenvoudige vorm (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová) (stemming)
  9.22.Meetinstrumenten (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová) (stemming)
  9.23.Compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten (A7-0020/2014 - Georges Bach) (stemming)
  9.24.Insolvabiliteitsprocedures (A7-0481/2013 - Klaus-Heiner Lehne) (stemming)
  9.25.Een 2030-kader voor klimaat- en energiebeleid (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański) (stemming)
 10.Stemverklaringen
  10.1.Vrouwelijke migranten zonder papieren in de Europese Unie (A7-0001/2014 - Norica Nicolai)
  10.2.Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen voor seizoenarbeid (A7-0428/2013 - Claude Moraes)
  10.3.Invoer van grootoogtonijn (A7-0475/2013 - Raül Romeva i Rueda)
  10.4.Protocol EU-Gabon tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien in de partnerschapsovereenkomst inzake visserij (A7-0049/2014 - João Ferreira)
  10.5.Betrekkingen tussen de EU enerzijds, en Groenland en het Koninkrijk Denemarken anderzijds (A7-0054/2014 - Ricardo Cortés Lastra)
  10.6.Verzekering tegen natuurrampen en door mensen veroorzaakte rampen (A7-0005/2014 - Sampo Terho)
  10.7.Raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de structuur en de organisatie van het sociaal overleg in het kader van een echte EMU
  10.8.Rooster van de plenaire vergaderingen van het Parlement - 2015
  10.9.Benoeming van een ondervoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank (A7-0086/2014 - Sharon Bowles)
  10.10.Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende samenwerking inzake de toepassing van hun mededingingswetgeving (A7-0060/2014 - George Sabin Cutaş)
  10.11.EU-samenwerkingsovereenkomsten over handhaving van het mededingingsbeleid - de toekomst (B7-0088/2014)
  10.12.Verlening van machtiging aan de lidstaten om in het belang van de Europese Unie het Wapenhandelsverdrag te ratificeren (A7-0041/2014 - David Martin)
  10.13.Wapenhandelsverdrag (B7-0075/2014)
  10.14.Bescherming tegen gedumpte en gesubsidieerde import uit landen die geen lid zijn van de EU (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
  10.15.Naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas)
  10.16.Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová)
  10.17.Explosieven voor civiel gebruik (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová)
  10.18.Niet-automatische weegwerktuigen (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová)
  10.19.Elektromagnetische compatibiliteit (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová)
  10.20.Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová)
  10.21.Liften en veiligheidscomponenten voor liften (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová)
  10.22.Drukvaten van eenvoudige vorm (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová)
  10.23.Meetinstrumenten (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová)
 11.Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová) - Explosieven voor civiel gebruik (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová) - Niet-automatische weegwerktuigen (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová) - Elektromagnetische compatibiliteit (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová) - Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová) - Liften en veiligheidscomponenten voor liften (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová) - Drukvaten van eenvoudige vorm (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová) - Meetinstrumenten (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová)
  11.1.Compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten (A7-0020/2014 - Georges Bach)
  11.2.Insolvabiliteitsprocedures (A7-0481/2013 - Klaus-Heiner Lehne)
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 14.Situatie in Oekraïne (debat)
 15.De rol van Europa in de Centraal Afrikaanse Republiek (debat)
 16.Situatie in Syrië (debat)
 17.Syrische vluchtelingen aan de Bulgaarse grenzen (debat)
 18.Situatie in Egypte (debat)
 19.Top EU-Rusland (debat)
 20.Refoulement aan de Griekse kust (Farmakonisi) met de dood van vluchtelingen tot gevolg (debat)
 21.Voortgangsverslag 2013 over Bosnië en Herzegovina - Voortgangsverslag 2013 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië - Voortgangsverslag 2013 over Montenegro (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 23.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2445 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (7731 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid