Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 5 lutego 2014 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): Patrz protokól
 3.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu): Patrz protokól
 4.Składanie dokumentów: Patrz protokól
 5.Odszkodowanie i pomoc dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (debata)
 6.Warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej (debata)
 7.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 8.Warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej (debata)
 9.Głosowanie
  9.1.Warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej (A7-0428/2013 - Claude Moraes) (głosowanie)
  9.2.Przywóz opastuna (Thunnus obesus) (A7-0475/2013 - Raül Romeva i Rueda) (głosowanie)
  9.3.Protokół między Unią Europejską a Republiką Gabońską ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sprawie połowów (A7-0049/2014 - João Ferreira) (głosowanie)
  9.4.Stosunki między UE z jednej strony, a Grendlandią i Królestwem Danii z drugiej (A7-0054/2014 - Ricardo Cortés Lastra) (głosowanie)
  9.5.Ubezpieczenia od klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka (A7-0005/2014 - Sampo Terho) (głosowanie)
  9.6.Zasięgnięcie opinii EKES-u w sprawie struktury i organizacji dialogu społecznego w kontekście prawdziwej unii gospodarczej i walutowej (głosowanie)
  9.7.Kalendarz sesji Parlamentu na rok 2015 (głosowanie)
  9.8.Mianowanie wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego (A7-0086/2014 - Sharon Bowles) (głosowanie)
  9.9.Zawarcie Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w zakresie stosowania prawa konkurencji (A7-0060/2014 - George Sabin Cutaş) (głosowanie)
  9.10.Zawierane przez UE umowy o współpracy dotyczące realizacji polityki konkurencji - dalsze działania (B7-0088/2014) (głosowanie)
  9.11.Upoważnienie państw członkowskich do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, traktatu o handlu bronią (A7-0041/2014 - David Martin) (głosowanie)
  9.12.Traktat o handlu bronią (B7-0075/2014) (głosowanie)
  9.13.Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami UE (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner) (głosowanie)
  9.14.Przestrzeganie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas) (głosowanie)
  9.15.Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (wersja przekształcona) (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová) (głosowanie)
  9.16.Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová) (głosowanie)
  9.17.Wagi nieautomatyczne (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová) (głosowanie)
  9.18.Kompatybilność elektromagnetyczna (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová) (głosowanie)
  9.19.Sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w określonych granicach napięcia (wersja przekształcona) (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová) (głosowanie)
  9.20.Dźwigi i części zabezpieczające do dźwigów (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová) (głosowanie)
  9.21.Proste zbiorniki ciśnieniowe (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová) (głosowanie)
  9.22.Przyrządy pomiarowe (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová) (głosowanie)
  9.23.Odszkodowanie i pomoc dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (A7-0020/2014 - Georges Bach) (głosowanie)
  9.24.Postępowanie upadłościowe (A7-0481/2013 - Klaus-Heiner Lehne) (głosowanie)
  9.25.Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  10.1.Nielegalne migrantki w Unii Europejskiej (A7-0001/2014 - Norica Nicolai)
  10.2.Warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej (A7-0428/2013 - Claude Moraes)
  10.3.Przywóz opastuna (Thunnus obesus) (A7-0475/2013 - Raül Romeva i Rueda)
  10.4.Protokół między Unią Europejską a Republiką Gabońską ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sprawie połowów (A7-0049/2014 - João Ferreira)
  10.5.Stosunki między UE z jednej strony, a Grendlandią i Królestwem Danii z drugiej (A7-0054/2014 - Ricardo Cortés Lastra)
  10.6.Ubezpieczenia od klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka (A7-0005/2014 - Sampo Terho)
  10.7.Zasięgnięcie opinii EKES-u w sprawie struktury i organizacji dialogu społecznego w kontekście prawdziwej unii gospodarczej i walutowej
  10.8.Kalendarz sesji Parlamentu na rok 2015
  10.9.Mianowanie wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego (A7-0086/2014 - Sharon Bowles)
  10.10.Zawarcie Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w zakresie stosowania prawa konkurencji (A7-0060/2014 - George Sabin Cutaş)
  10.11.Zawierane przez UE umowy o współpracy dotyczące realizacji polityki konkurencji - dalsze działania (B7-0088/2014)
  10.12.Upoważnienie państw członkowskich do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, traktatu o handlu bronią (A7-0041/2014 - David Martin)
  10.13.Traktat o handlu bronią (B7-0075/2014)
  10.14.Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami UE (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
  10.15.Przestrzeganie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas)
  10.16.Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (wersja przekształcona) (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová)
  10.17.Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová)
  10.18.Wagi nieautomatyczne (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová)
  10.19.Kompatybilność elektromagnetyczna (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová)
  10.20.Sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w określonych granicach napięcia (wersja przekształcona) (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová)
  10.21.Dźwigi i części zabezpieczające do dźwigów (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová)
  10.22.Proste zbiorniki ciśnieniowe (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová)
  10.23.Przyrządy pomiarowe (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová)
 11.Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (wersja przekształcona) (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová) - Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová) - Wagi nieautomatyczne (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová) - Kompatybilność elektromagnetyczna (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová) - Sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w określonych granicach napięcia (wersja przekształcona) (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová) - Dźwigi i części zabezpieczające do dźwigów (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová) - Proste zbiorniki ciśnieniowe (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová) - Przyrządy pomiarowe (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová)
  11.1.Odszkodowanie i pomoc dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (A7-0020/2014 - Georges Bach)
  11.2.Postępowanie upadłościowe (A7-0481/2013 - Klaus-Heiner Lehne)
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 13.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 14.Sytuacja na Ukrainie (debata)
 15.Rola Europy w Republice Środkowoafrykańskiej (debata)
 16.Sytuacja w Syrii (debata)
 17.Syryjscy uchodźcy docierajacy do granic Bułgarii (debata)
 18.Sytuacja w Egipcie (debata)
 19.Szczyt UE-Rosja (debata)
 20.Rzekome zawracanie ucghodźców od wybrzeży Gecji (Farmakonisi), co spowodowało śmierć wśród uchodźców (debata)
 21.Sprawozdanie z postępów Bośni i Hercegowiny w 2013 r. - Sprawozdanie z postępów byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w 2013 r. - Sprawozdanie z postępów Czarnogóry w 2013 r. (debata)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 23.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2445 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (7731 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności