Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 5 februarie 2014 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 3.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 4.Depunere de documente: consultaţi procesul-verbal
 5.Compensarea și asistența acordată pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor (dezbatere)
 6.Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere (dezbatere)
 7.Componenţa Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 8.Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere (dezbatere)
 9.Votare
  9.1.Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere (A7-0428/2013 - Claude Moraes) (vot)
  9.2.Importurile de ton obez de Atlantic (A7-0475/2013 - Raül Romeva i Rueda) (vot)
  9.3.Protocolul UE-Gabon de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului (A7-0049/2014 - João Ferreira) (vot)
  9.4.Relaţiile dintre UE, pe de o parte, şi Groenlanda şi Regatul Danemarcei, pe de altă parte (A7-0054/2014 - Ricardo Cortés Lastra) (vot)
  9.5.Asigurarea împotriva dezastrelor naturale și a celor provocate de om (A7-0005/2014 - Sampo Terho) (vot)
  9.6.Consultarea CESE cu privire la structura și organizarea dialogului social în contextul unei veritabile UEM (vot)
  9.7.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului în 2015 (vot)
  9.8.Desemnarea Vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (A7-0086/2014 - Sharon Bowles) (vot)
  9.9.Acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană referitor la cooperarea în ceea ce privește aplicarea legislațiilor acestora în domeniul concurenței (A7-0060/2014 - George Sabin Cutaş) (vot)
  9.10.Acordurile UE de cooperare privind aplicarea politicii în domeniul concurenței - calea de urmat (B7-0088/2014) (vot)
  9.11.Autorizarea statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Tratatul privind comerțul cu arme (A7-0041/2014 - David Martin) (vot)
  9.12.Tratatul privind comerțul cu arme (B7-0075/2014) (vot)
  9.13.Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping şi unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale UE (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner) (vot)
  9.14.Respectarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas) (vot)
  9.15.Echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová) (vot)
  9.16.Explozivii de uz civil (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová) (vot)
  9.17.Instrumentele de cântărire neautomate (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová) (vot)
  9.18.Compatibilitatea electromagnetică (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová) (vot)
  9.19.Echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová) (vot)
  9.20.Ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová) (vot)
  9.21.Recipientele simple sub presiune (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová) (vot)
  9.22.Mijloacele de măsurare (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová) (vot)
  9.23.Compensarea și asistența acordată pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor (A7-0020/2014 - Georges Bach) (vot)
  9.24.Procedurile de insolvență (A7-0481/2013 - Klaus-Heiner Lehne) (vot)
  9.25.Un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański) (vot)
 10.Explicaţii privind votul
  10.1.Femeile migrante fără acte de identitate în Uniunea Europeană (A7-0001/2014 - Norica Nicolai)
  10.2.Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere (A7-0428/2013 - Claude Moraes)
  10.3.Importurile de ton obez de Atlantic (A7-0475/2013 - Raül Romeva i Rueda)
  10.4.Protocolul UE-Gabon de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului (A7-0049/2014 - João Ferreira)
  10.5.Relaţiile dintre UE, pe de o parte, şi Groenlanda şi Regatul Danemarcei, pe de altă parte (A7-0054/2014 - Ricardo Cortés Lastra)
  10.6.Asigurarea împotriva dezastrelor naturale și a celor provocate de om (A7-0005/2014 - Sampo Terho)
  10.7.Consultarea CESE cu privire la structura și organizarea dialogului social în contextul unei veritabile UEM
  10.8.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului în 2015
  10.9.Desemnarea Vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (A7-0086/2014 - Sharon Bowles)
  10.10.Acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană referitor la cooperarea în ceea ce privește aplicarea legislațiilor acestora în domeniul concurenței (A7-0060/2014 - George Sabin Cutaş)
  10.11.Acordurile UE de cooperare privind aplicarea politicii în domeniul concurenței - calea de urmat (B7-0088/2014)
  10.12.Autorizarea statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Tratatul privind comerțul cu arme (A7-0041/2014 - David Martin)
  10.13.Tratatul privind comerțul cu arme (B7-0075/2014)
  10.14.Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping şi unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale UE (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
  10.15.Respectarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas)
  10.16.Echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová)
  10.17.Explozivii de uz civil (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová)
  10.18.Instrumentele de cântărire neautomate (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová)
  10.19.Compatibilitatea electromagnetică (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová)
  10.20.Echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová)
  10.21.Ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová)
  10.22.Recipientele simple sub presiune (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová)
  10.23.Mijloacele de măsurare (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová)
 11.Echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová) - Explozivii de uz civil (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová) - Instrumentele de cântărire neautomate (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová) - Compatibilitatea electromagnetică (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová) - Echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová) - Ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová) - Recipientele simple sub presiune (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová) - Mijloacele de măsurare (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová)
  11.1.Compensarea și asistența acordată pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor (A7-0020/2014 - Georges Bach)
  11.2.Procedurile de insolvență (A7-0481/2013 - Klaus-Heiner Lehne)
 12.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 13.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 14.Situația din Ucraina (dezbatere)
 15.Rolul Europei în Republica Centrafricană (dezbatere)
 16.Situația din Siria (dezbatere)
 17.Refugiații din Siria aflați la frontierele Bulgariei (dezbatere)
 18.Situația din Egipt (dezbatere)
 19.Summitul UE-Rusia (dezbatere)
 20.Presupuse operațiuni de returnare forțată în largul coastelor Greciei (Farmakonisi) care s-au soldat cu decese în rândul refugiaților (dezbatere)
 21.Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Bosnia și Herțegovina - Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de fosta Republică iugoslavă a Macedoniei - Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Muntenegru (dezbatere)
 22.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 23.Ridicarea şedinţei
Dezbateri
Ediţie revizuită (2445 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (7731 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate