Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 5. februar 2014 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika): gl. zapisnik
 3.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika): gl. zapisnik
 4.Predložitev dokumentov: gl. zapisnik
 5.Odškodnina in pomoč potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov (razprava)
 6.Pogoji za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav zaradi sezonskega dela (razprava)
 7.Sestava Parlamenta: gl. zapisnik
 8.Pogoji za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav zaradi sezonskega dela (razprava)
 9.Čas glasovanja
  9.1.Pogoji za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav zaradi sezonskega dela (A7-0428/2013 - Claude Moraes) (glasovanje)
  9.2.Uvoz atlantskega veleokega tuna (A7-0475/2013 - Raül Romeva i Rueda) (glasovanje)
  9.3.Protokol med Evropsko unijo in Gabonsko republiko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju (A7-0049/2014 - João Ferreira) (glasovanje)
  9.4.Odnosi med EU na eni strani in Grenlandijo ter Kraljevino Dansko na drugi strani (A7-0054/2014 - Ricardo Cortés Lastra) (glasovanje)
  9.5.Zavarovanje pred naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih povzroči človek (A7-0005/2014 - Sampo Terho) (glasovanje)
  9.6.Posvetovanje z EESO o strukturi in organizaciji socialnega dialoga v okviru prave ekonomske in monetarne unije (glasovanje)
  9.7.Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2015 (glasovanje)
  9.8.Imenovanje podpredsednika Nadzornega odbora Evropske centralne banke (A7-0086/2014 - Sharon Bowles) (glasovanje)
  9.9.Sporazum med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o sodelovanju pri uporabi njunega konkurenčnega prava (A7-0060/2014 - George Sabin Cutaş) (glasovanje)
  9.10.Sporazumi EU o sodelovanju na področju izvrševanja politike konkurence - pot naprej (B7-0088/2014) (glasovanje)
  9.11.Pooblastitev držav članic za ratifikacijo pogodbe o trgovini z orožjem v interesu Evropske unije (A7-0041/2014 - David Martin) (glasovanje)
  9.12.Pogodba o trgovini z orožjem (B7-0075/2014) (glasovanje)
  9.13.Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner) (glasovanje)
  9.14.Skladnost s pravili skupne ribiške politike (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas) (glasovanje)
  9.15.Oprema in zaščitni sistemi, namenjeni za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová) (glasovanje)
  9.16.Eksplozivi za civilno uporabo (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová) (glasovanje)
  9.17.Neavtomatske tehtnice (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová) (glasovanje)
  9.18.Elektromagnetna združljivost (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová) (glasovanje)
  9.19.Električna oprema, konstruirana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová) (glasovanje)
  9.20.Dvigala in varnostni sestavni deli za dvigala (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová) (glasovanje)
  9.21.Enostavne tlačne posode (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová) (glasovanje)
  9.22.Merilni instrumenti (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová) (glasovanje)
  9.23.Odškodnina in pomoč potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov (A7-0020/2014 - Georges Bach) (glasovanje)
  9.24.Postopki v primeru insolventnosti (A7-0481/2013 - Klaus-Heiner Lehne) (glasovanje)
  9.25.Okvir podnebne in energetske politike do 2030 (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański) (glasovanje)
 10.Obrazložitev glasovanja
  10.1.Priseljenke brez dokumentov v Evropski uniji (A7-0001/2014 - Norica Nicolai)
  10.2.Pogoji za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav zaradi sezonskega dela (A7-0428/2013 - Claude Moraes)
  10.3.Uvoz atlantskega veleokega tuna (A7-0475/2013 - Raül Romeva i Rueda)
  10.4.Protokol med Evropsko unijo in Gabonsko republiko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju (A7-0049/2014 - João Ferreira)
  10.5.Odnosi med EU na eni strani in Grenlandijo ter Kraljevino Dansko na drugi strani (A7-0054/2014 - Ricardo Cortés Lastra)
  10.6.Zavarovanje pred naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih povzroči človek (A7-0005/2014 - Sampo Terho)
  10.7.Posvetovanje z EESO o strukturi in organizaciji socialnega dialoga v okviru prave ekonomske in monetarne unije
  10.8.Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2015
  10.9.Imenovanje podpredsednika Nadzornega odbora Evropske centralne banke (A7-0086/2014 - Sharon Bowles)
  10.10.Sporazum med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o sodelovanju pri uporabi njunega konkurenčnega prava (A7-0060/2014 - George Sabin Cutaş)
  10.11.Sporazumi EU o sodelovanju na področju izvrševanja politike konkurence - pot naprej (B7-0088/2014)
  10.12.Pooblastitev držav članic za ratifikacijo pogodbe o trgovini z orožjem v interesu Evropske unije (A7-0041/2014 - David Martin)
  10.13.Pogodba o trgovini z orožjem (B7-0075/2014)
  10.14.Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
  10.15.Skladnost s pravili skupne ribiške politike (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas)
  10.16.Oprema in zaščitni sistemi, namenjeni za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová)
  10.17.Eksplozivi za civilno uporabo (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová)
  10.18.Neavtomatske tehtnice (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová)
  10.19.Elektromagnetna združljivost (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová)
  10.20.Električna oprema, konstruirana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová)
  10.21.Dvigala in varnostni sestavni deli za dvigala (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová)
  10.22.Enostavne tlačne posode (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová)
  10.23.Merilni instrumenti (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová)
 11.Oprema in zaščitni sistemi, namenjeni za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová) - Eksplozivi za civilno uporabo (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová) - Neavtomatske tehtnice (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová) - Elektromagnetna združljivost (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová) - Električna oprema, konstruirana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová) - Dvigala in varnostni sestavni deli za dvigala (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová) - Enostavne tlačne posode (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová) - Merilni instrumenti (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová)
  11.1.Odškodnina in pomoč potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov (A7-0020/2014 - Georges Bach)
  11.2.Postopki v primeru insolventnosti (A7-0481/2013 - Klaus-Heiner Lehne)
 12.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 14.Razmere v Ukrajini (razprava)
 15.Vloga Evrope v Srednjeafriški republiki (razprava)
 16.Razmere v Siriji (razprava)
 17.Sirski begunci na bolgarski meji (razprava)
 18.Razmere v Egiptu (razprava)
 19.Vrhunsko srečanje EU-Rusija (razprava)
 20.Domnevno preprečevanje vstopa beguncem ob grški obali (Farmakonisi) s smrtnimi izidi (razprava)
 21.Poročilo o napredku Bosne in Hercegovine za leto 2013 - Poročilo o napredku Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za leto 2013 - Poročilo o napredku Črne Gore za leto 2013 (razprava)
 22.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 23.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (2445 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (7731 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov